Obrasci Državnog zavoda za statistiku


2. INDUSTRIJA, ENERGIJA I INFORMACIJSKO DRUŠTVO
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

INDUSTRIJA        

Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama u ____.,
Dodatak mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji za brodogradnju u ____.

IND-1/KPS/M
IND-1/KPS/M/30.11

mjesečno

Slavica Rogar

RogarS@dzs.hr

Mjesečno istraživanje o prometu industrije u ____.

IND-2/KPS/M

mjesečno

Slavica Rogar

RogarS@dzs.hr

Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača u ____.

IND-3/KPS/M

mjesečno

Ana Grabić

GrabicA@dzs.hr

PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za ____., Pomoćni obrazac PRODCOM istraživanja za brodogradnju.

IND-21/PRODCOM/G
IND-21/PRODCOM/30.11

godišnje

Ana Grabić

GrabicA@dzs.hr

Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji.

IND-21/REPRO/G

godišnje

Ana Grabić

GrabicA@dzs.hr

ENERGIJA        

Mjesečni izvještaj o naftnim rafinerijama.

Erg-1N

mjesečno

Mirjana Petanjek

PetanjekM@dzs.hr

Mjesečni izvještaj o uvozu, izvozu i zalihama nafte, naftnih derivata i biogoriva.

Erg-2N

mjesečno

Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr
Mjesečni izvještaj o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina. Erg-1P mjesečno Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr
Mjesečni izvještaj o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa. Erg-1U mjesečno Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr
Mjesečno istraživanje o elektranama. Erg-1EL mjesečno Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr

Polugodišnje istraživanje o cijenama električne energije.
- Obrazac u Excel formatu

 
Erg-3E

polugodišnje

Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr

Polugodišnje istraživanje o cijenama plina isporučenog plinovodima.
- Obrazac u Excel formatu

 
Erg-3P

polugodišnje

Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr

Godišnje-istraživanje o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase.
- Obrazac u Excel formatu

 
 Erg-1OB

godišnje

Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr

Godišnje-istraživanje o proizvodnji peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena.
- Obrazac u Excel formatu

 
 Erg-2OB

godišnje

Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr

Godišnje-istraživanje o proizvodnji i tržištu biogoriva.
- Obrazac u Excel formatu

 
 Erg-3OB

godišnje

Mirjana Petanjek PetanjekM@dzs.hr
INFORMACIJSKO DRUŠTVO        

Godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima .

IKT-POD

godišnje

Hrvoje Markuš

MarkusH@dzs.hr

Godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca .

IKT-DOM

godišnje

Hrvoje Markuš

MarkusH@dzs.hr