Obrasci Državnog zavoda za statistiku


3. GRAĐEVINARSTVO
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

Mjesečni izvještaj građevinarstva
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
GRAĐ-21/M
GRAĐ-21/M

Mjesečno

Blanka Pađen

padenb@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj građevinarstva
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
GRAĐ-21/3M
GRAĐ-21/3M
Tromjesečno Blanka Pađen padenb@dzs.hr

Upute za ispunjavanje mjesečnog i tromjesečnog izvještaja građevinarstva (obrasci GRAĐ-21/M i GRAĐ-21/3M)

Upute

  Blanka Pađen padenb@dzs.hr

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
GRAĐ-44a
GRAĐ-44a

Mjesečno

Blanka Pađen padenb@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
GRAĐ-41
GRAĐ-41

Tromjesečno

Blanka Pađen padenb@dzs.hr
Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
GRAĐ-10
GRAĐ-10
Godišnje Blanka Pađen padenb@dzs.hr

Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima - KONTROLNIK
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
GRAĐ-10-k
GRAĐ-10-k

Godišnje

Blanka Pađen padenb@dzs.hr

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
GRAĐ-12
GRAĐ-12

Godišnje

Blanka Pađen padenb@dzs.hr

- Upute za ispunjavanje Godišnjeg izvještaja o građevinskim radovima (obrazac GRAĐ-12) u PDF formatu
- Upute za ispunjavanje Godišnjeg izvještaja o građevinskim radovima (obrazac GRAĐ-12)u Word formatu

Upute
Upute

Godišnje

Blanka Pađen padenb@dzs.hr

Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
GRAĐ-71
GRAĐ-71

Godišnje

Blanka Pađen padenb@dzs.hr