Obrasci Državnog zavoda za statistiku


5. TRANSPORT I KOMUNIKACIJE
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

TRANSPORT            

Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PA/T-11

PA/T-11

tjedno

Snježana Kos

KosS@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o cestovnom linijskom prijevozu putnika
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PA/M-11

PA/M-11

tromjesečno

Štefica Vrtarić-Njegovan VrtaricS@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PG/T-11

PG/T-11

tromjesečno

Anita Belošević

BelosevicA@dzs.hr

Godišnji izvještaj o cestama i mostovima
- Obrazac u Excel formatu

 
PA/G-41

godišnje

Snježana Kos

KosS@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PŽ/T-11

PŽ/T-11

tromjesečno

Snježana Kos

KosS@dzs.hr

Godišnji izvještaj željezničkog prometa
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PŽ/G-11

PŽ/G-11

godišnje

Snježana Kos

KosS@dzs.hr

Godišnji izvještaj o prometu putnika i robe na željezničkim kolodvorima
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PŽ/G-12

PŽ/G-12

godišnje

Snježana Kos

KosS@dzs.hr

Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda
- Obrazac u PDF formatu
 
- Obrazac u Word formatu

 
PR/M-21a
PR/M-21b

PR/M-21a
PR/M-21b

mjesečno

Korana Šakić Pokrivač SakicK@dzs.hr

Godišnji izvještaj o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PR/G-11

PR/G-11

godišnje

Korana Šakić Pokrivač SakicK@dzs.hr

Godišnji izvještaj o plovnom parku na unutarnjim vodnim putovima
- Obrazac u Excel formatu

 
PR/G-12

godišnje

Korana Šakić Pokrivač SakicK@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o pomorskom i obalnom prijevozu
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PP/T-11

PP/T-11

tromjesečno

Anita Belošević

BelosevicA@dzs.hr

Godišnji izvještaj o trgovačkoj mornarici
- Obrazac u Excel formatu

 
PP/G-31

godišnje

Lidija Pilat

PilatL@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o zračnom prijevozu
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PZ/T-11

PZ/T-11

tromjesečno

Štefica Vrtarić-Njegovan VrtaricS@dzs.hr

Godišnji izvještaj o zračnom prijevozu
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PZ/G-11

PZ/G-11

godišnje

Štefica Vrtarić-Njegovan VrtaricS@dzs.hr

Mjesečni izvještaj o prometu u zračnim lukama
- Obrazac u Excel formatu

 
PZ/M-21

mjesečno

Ninoslava Podnar PodnarN@dzs.hr

Godišnji izvještaj o zračnim lukama
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
PZ/G-21

PZ/G-21

godišnje

Štefica Vrtarić-Njegovan VrtaricS@dzs.hr
Tromjesečni izvještaj o cjevovodnom transportu
- Obrazac u Excel formatu

 
PC/T-11

tromjesečno

Korana Šakić Pokrivač SakicK@dzs.hr

Tromjesečni izvještaj o prekrcaju (u lukama, na unutarnjim vodnim putovima, na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima)
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
 
PR/T-11P

PR/T-11P

tromjesečno

Korana Šakić Pokrivač SakicK@dzs.hr