Obrasci Državnog zavoda za statistiku


7. STANOVNIŠTVO
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

Statistički izvještaj o rođenju

Dem-1

godišnja

Vlasta Miler

milerv@dzs.hr

Statistički izvještaj o smrti

Dem-2

godišnja

Vlasta Miler

milerv@dzs.hr

Statistički izvještaj o sklopljenom braku

Dem-3

godišnja

Vlasta Miler

milerv@dzs.hr

Pregled upisa u državne matice

Dem-4

godišnja

Vlasta Miler

milerv@dzs.hr

Pregled mjesečnih događaja vitalne statistike

Dem-5

mjesečna

Vlasta Miler

milerv@dzs.hr

Statistički izvještaj o razvedenom braku

RB-1

godišnja

Vlasta Miler

milerv@dzs.hr