Obrasci Državnog zavoda za statistiku


8. OBRAZOVANJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, KULTURA I SOCIJALNA SKRB
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

OBRAZOVANJE        

Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine _/_
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 

DV – PO

DV – PO

godišnja

Kristina Piškor

piskork@dzs.hr

Statistički list za osnovne škole
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
Š-O-KP

Š-O-KP

godišnja

Kristina Piškor

piskork@dzs.hr

Statistički list za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
Š-O-SP/KP
Š-O-SP/KP
godišnja Kristina Piškor piskork@dzs.hr
Statistički list za srednje škole
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
Š-S/KP
Š-S/KP
godišnja Kristina Piškor piskork@dzs.hr
Statistički list za srednje škole za odrasle
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
Š-S-OD/KP
Š-S-OD/KP
godišnja Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Statistički list za osnovne škole za odrasle
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
Š-O-OD/K
Š-O-OD/K

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Statistički list za osnovne umjetničke škole
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
Š-O-U/KP
Š-O-U/KP

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku godinu _/_
- Obrazac u Excel formatu


ŠD

godišnja

Šojat Ana sojata@dzs.hr

Klasifikacija znanstvenih i umjetničkih područja i polja
- Klasifikacija u PDF formatu
- Klasifikacija u Word formatu

 
klasifikacija
klasifikacija

 

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Klasifikacija obrazovnih skupina
- Klasifikacija u PDF formatu
- Klasifikacija u Word formatu

 
klasifikacija
klasifikacija

 

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij, akademska godina _/_.

ŠV-20

godišnja

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr
Izvještaj o strukturi visokih učilišta, zimski semestar akademske godine _/_.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
ŠV-21
ŠV-21
godišnja Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Kontrolni list uz prijavne listove za upis studenata
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-22
ŠV-22

godišnja

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Prijavni list za studente upisane na poslijediplomski specijalistički studij
Akademska godina ____/____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-30
ŠV-30

godišnja

Josipa Jurić juricj@dzs.hr

Kontrolni list uz prijavne listove za studente upisane na poslijediplomski specijalistički studij
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-31
ŠV-31

godišnja

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Prijavni list za doktorande upisane u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij
Akademska godina ____/____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-40
ŠV-40

godišnja

Josipa Jurić juricj@dzs.hr

Kontrolni list uz prijavne listove za doktorande - osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-41
ŠV-41

godišnja

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Statistički list za studente koji su diplomirali/završili stručni ili sveučilišni studij u _.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-50
ŠV-50

godišnja

Suzana Stubičan Ćelić stubicancs@dzs.hr

Kontrolni popis za studente koji su diplomirali/završili stručni ili sveučilišni studij u _.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-51
ŠV-51

godišnja

Željka Zwirn Periš zwirnz@dzs.hr

Godišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta, akademska godina _/_
- Obrazac u Excel formatu

 
ŠV-60

godišnja

Ana Šojat

sojata@dzs.hr

Statistički list za doktore znanosti u ____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-70

ŠV-70

godišnja

Suzana Stubičan Ćelić stubicancs@dzs.hr

Statistički list za sveučilišne specijaliste u ____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu

 
ŠV-80

ŠV-80

godišnja

Suzana Stubičan Ćelić stubicancs@dzs.hr
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ        
Inovacijske aktivnosti poduzeća u razdoblju ____. do ____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu
 
INOV
INOV
dvogodišnja Matija Škegro Vdović skegrom@dzs.hr

Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poduzeća u ____.
- Obrazac u Excel formatu

 
IR-1
 

godišnja

Mirna Kvaternjak

kvaternjakm@dzs.hr

Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za državni sektor u ____.
- Obrazac u Excel formatu

 
IR-2

godišnja

Mirna Kvaternjak

kvaternjakm@dzs.hr

Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za visoko obrazovanje u ____.
- Obrazac u Excel formatu

 
IR-3

godišnja

Mirna Kvaternjak

kvaternjakm@dzs.hr

Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj ____.
- Obrazac u Excel formatu

 
PIIR-1

godišnja

Mirna Kvaternjak kvaternjakm@dzs.hr

Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj ____.
- Obrazac u Excel formatu

 
PIIR-2

godišnja

Mirna Kvaternjak kvaternjakm@dzs.hr
KULTURA        

Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja, kazališta za sezonu _/_.
- Obrazac u Excel formatu


KU-1

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja, profesionalni orkestri, ansambli i zborovi za sezonu _/_.
- Obrazac u Excel formatu


KU-2

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja, profesionalni ansambli narodnih plesova i pjesama za sezonu _/_.
- Obrazac u Excel formatu


KU-3

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj televizije za _
- Obrazac u XLSX formatu


TV-1

godišnja

Ana Šojat

sojata@dzs.hr

Godišnji izvještaj radija za _
- Obrazac u XLSX formatu


RADIO-1

godišnja

Ana Šojat

sojata@dzs.hr

Godišnji izvještaj kinematografa za _.

KINO-1

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj o proizvodnji dugometražnih i kratkometražnih filmova za _____ godinu

KINO-2

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Poimenični popis proizvedenih filmova

KINO-2a

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova u _____ godini

KINO-4

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova u _____ godini

KINO-5

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Godišnji izvještaj o audiovizualnim djelima u ___.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


NKL-5/1
NKL-5/1

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Statistički list za audiovizualno djelo u komercijalnoj eksploataciji
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


NKL-5/1A
NKL-5/1A

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Poimenični popis audiovizualnih djela u prometu u ____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


NKL-5/P
NKL-5/P

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama u ____.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


NKL-5/2
NKL-5/2

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Statistički list za zvučne snimke izdane od ____ do ___.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


NKL-5/2A
NKL-5/2A

godišnja

Kristina Piškor piskork@dzs.hr

Izvještaj knjižnica za __.
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


KNJ-1
KNJ-1

godišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Statistički izvještaj muzeja i muzejskih zbirki za ___.
- Obrazac u PDF formatu


MZ-1

trogodišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Statistički izvještaj zbirki za ___.
- Obrazac u PDF formatu


MZ-2

trogodišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Statistički izvještaj galerija za ___.
- Obrazac u PDF formatu


MZ-3

trogodišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr

Izvještaj arhiva za __. godinu
- Obrazac u PDF formatu
- Obrazac u Word formatu


ARH-1
ARH-1

trogodišnja

Gordana Bralić

bralicg@dzs.hr