Obrasci Državnog zavoda za statistiku


12. NACIONALNI RAČUNI
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu

INV-P

godišnje

Višnja Dožić

dozicv@dzs.hr

Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu - upute

INV-P upute