Obrasci Državnog zavoda za statistiku


13. CIJENE I TROŠKOVI ŽIVOTA

"Obrazac za snimanje potrošačkih cijena na malo" više ne postoji u tiskanom obliku.

Podaci se prikupljaju isključivo elektroničkim putem.