Obrasci Državnog zavoda za statistiku


14. OSOBNA POTROŠNJA
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

Anketa o dohotku stanovništva (ADS)

ADS-1

godišnja Vesna Lipavić lipavicv@dzs.hr