Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

Informacije o planiranim statističkim aktivnostima u 2019.


Na temelju članka 30., stavka 2. Zakona o službenoj statistici (Narodne Novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst) Državni zavod za statistiku izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Slijedom toga, Državni zavod za statistiku izradio je, u suradnji s tijelima ovlaštenima za obavljanje poslova službene statistike,  Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine (pdf format).

U skladu s jednim od općih strateških ciljeva, Državni zavod za statistiku kontinuirano nastoji povećati razinu uključenosti korisnika u proces definiranja statističkih aktivnosti. Aktivno sudjelovanje i angažman dionika važan su preduvjet za daljnji razvoj i unaprjeđivanje službene statistike Republike Hrvatske, a posebice u pogledu zadovoljavanja korisničkih potreba. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe korisnika na predmetni dokument vrlo su nam važni te bi nam poslužili kao smjernice za unaprjeđivanje godišnjega plana statističkih aktivnosti u budućnosti.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti putem dolje navedenoga internetskog obrasca. Primjedbe koje nisu dostavljene na tom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne upite u vezi s postupkom prikupljanja mišljenja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte gpp.info@dzs.hr

 

INTERNETSKI OBRAZAC:

Obrazac za komentare i prijedloge