DRŽAVNI ZAVOD
ZA STATISTIKU


CARINSKA
UPRAVA


REPUBLIKA HRVATSKA

English

Sadržaj


Modernizacija Intrastata
od 2021.


Brexit

Internetske stranice za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU).

Na ovim stranicama dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice te Obrazac za prijavu u Intrastat. Dostupni dokumenti ažuriraju se u skladu s nastalim promjenama.


Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.


Vrijednost praga uključivanja za 2020. za primitke iznosi 2 200 000 kuna, a za otpreme 1 200 000 kuna.

Vrijednost praga uključivanja za 2021. za primitke iznosi 2 500 000 kuna, a za otpreme 1 300 000 kuna. NOVO!


Obveza samostalnog prijavljivanja

U skladu s EU-om i nacionalnim zakonskim okvirima svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti) koji:
1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU-a
2. imaju hrvatski PDV broj
3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat
OBVEZNI su SAMOSTALNO se prijaviti u sustav Intrastat Republike Hrvatske!

KADA se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijavu u sustav Intrastat potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ako je u istome mjesecu prekoračen prag i za primitke i za otpreme).
Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU-a sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu itd.).

KAKO se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijava u sustav Intrastat može se obaviti slanjem ispunjenoga i pečatom ovjerenog Obrasca za prijavu u Intrastat na adresu e-pošte intrastat.prijava@carina.hr ili telefaksom na broj (042) 234-215.
Za sva dodatna pitanja informacije su dostupne na telefonskom broju Intrastatove službe za korisničku podršku (042) 234-255.

Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja i prodajom na daljinu fizičkim osobama (online prodaja), ako prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u sustav Intrastat i podnositi izvješća za istraživanje Intrastat. Izvješća se podnose za oba toka.Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

 

Izvještajne jedinice mogu dostaviti Intrastat obrazac u carinski Intrastat sustav jedino u obliku elektroničke XML poruke. XML format Intrastat obrasca izvještajna jedinica može generirati iz:

 1. Excel Intrastat obrasca
  Za izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka napravljen je excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno. Nakon popunjavanja, iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca.

   
 2. Korisničke aplikacije
  Izvještajna jedinica može za izradu i slanje Intrastat obrasca koristiti vlastitu aplikaciju. Sve korisničke aplikacije moraju podržavati definiranu strukturu polja Intrastat obrasca, formalne kontrole polja Intrastat obrasca i zadanu XML shemu kod generiranja XML formata Intrastat obrasca.

  Tehničke upute za izvještajne jedinice Intrastat sustava i dokumentacija potrebna za razvoj korisničkih Intrastat aplikacija:

   

XML Intrastat obrazac dostavlja se elektronički putem G2B servisa Carinske uprave.

G2B servis služi za razmjenu elektroničkih dokumenata između gospodarstvenika i informacijskog sustava Carinske uprave. Tehnološki je realiziran kao web servis i kao komunikacijski kanal koristi Internet.

Za elektroničku dostavu Intrastat obrasca putem G2B servisa izvještajne jedinice moraju osigurati potrebnu programsku i tehničku podršku.

Tehničke upute za pristup i korištenje G2B servisa dostupne su na internetskoj stranici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450 .

Tehničke informacije vezane uz Intrastat izvještavanje i podršku u testiranju (dostava probnih Intrastat obrazaca) izvještajne jedinice mogu dobiti u Carinskoj upravi - Službi za Intrastat, telefonom na broj (042) 234-255 ili mogu svoje upite poslati elektroničkom poštom na adresu
Intrastat.helpdesk@carina.hr

Intrastat obrazac


Šifrarnici  Excel datoteka (u MS Excel formatu)


Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)


Nacionalna zakonska osnova


Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CU. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.


Kontakt

  Metodološka i tehnička pitanja 


Arhiva

Linkovi


Kontakt

Copyright © 2006 Republic of Croatia - Croatian Bureau of Statistics