DRŽAVNI ZAVOD
ZA STATISTIKU


CARINSKA
UPRAVA


REPUBLIKA HRVATSKA

English

Sadržaj

Internetska stranica za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU).

Na ovim stranicama dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice te Obrazac za prijavu u Intrastat. Dostupni dokumenti ažurirat će se u skladu s nastalim promjenama.

 

Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CU. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.

 

Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.


Vrijednost praga uključivanja za 2017. za primitke iznosi 1 700 000 kuna, a za otpreme 750 000 kuna.


Obveza samostalnog prijavljivanja

Sukladno EU i nacionalnim zakonskim okvirima, svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti), koji:
1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU,
2. posjeduju hrvatski PDV broj, a
3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat,
OBVEZNI su SAMOSTALNO prijaviti se u Intrastat sustav Republike Hrvatske!

KADA je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav?
Prijavu u Intrastat sustav potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg Intrastat praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ukoliko je u istom mjesecu prekoračen Intrastat prag i za primitke i za otpreme).
Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro-forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu, itd.).

KAKO je potrebno prijaviti se u Intrastat sustav?
Slanjem ispunjenog i pečatom ovjerenog Obrasca za prijavu u Intrastat na e-mail adresu intrastat.prijava@carina.hr ili putem telefax-a: 042 234 215. Za sva dodatna pitanja informacije su dostupne na broju telefona Intrastat helpdesk-a: 042 234 255.


Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja, ukoliko prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u Intrastat sustav i podnositi izvješća za Intrastat istraživanje. Izvješća se podnose za oba toka.

Napominjemo da se svim izvještajnim jedinicama koje se bave poslovima oplemenjivanja pored postojeće obveze izvještavanja (primitak ili otprema) dodaje i drugi tok (otprema ili primitak), bez obzira da li vrijednost tog drugog toka prelazi utvrđenu vrijednost praga uključivanja za taj tok.
 

Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)


Nacionalna zakonska osnova


Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

Izvještajne jedinice mogu dostaviti Intrastat obrazac u carinski Intrastat sustav jedino u obliku elektroničke XML poruke. XML format Intrastat obrasca izvještajna jedinica može generirati iz:

  1. Excel Intrastat obrasca
    Za izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka napravljen je excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno. Nakon popunjavanja, iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca.
  2.  
  3. Korisničke aplikacije
    Izvještajna jedinica može za izradu i slanje Intrastat obrasca koristiti vlastitu aplikaciju. Sve korisničke aplikacije moraju podržavati definiranu strukturu polja Intrastat obrasca, formalne kontrole polja Intrastat obrasca i zadanu XML shemu kod generiranja XML formata Intrastat obrasca.

    Tehničke upute za izvještajne jedinice Intrastat sustava i dokumentacija potrebna za razvoj korisničkih Intrastat aplikacija:
  4.  

XML Intrastat obrazac dostavlja se elektronički putem G2B servisa Carinske uprave.

G2B servis služi za razmjenu elektroničkih dokumenata između gospodarstvenika i informacijskog sustava Carinske uprave. Tehnološki je realiziran kao web servis i kao komunikacijski kanal koristi Internet.

Za elektroničku dostavu Intrastat obrasca putem G2B servisa izvještajne jedinice moraju osigurati potrebnu programsku i tehničku podršku.

Tehničke upute za pristup i korištenje G2B servisa dostupne su na internetskoj stranici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450 .

Tehničke informacije vezane uz Intrastat izvještavanje i podršku u testiranju (dostava probnih Intrastat obrazaca) izvještajne jedinice mogu dobiti u Carinskoj upravi - Službi za Intrastat, telefonom na broj (042) 234-255 ili mogu svoje upite poslati elektroničkom poštom na adresu
Intrastat.helpdesk@carina.hr

Prijava usluge Intrastat u G2B servis Carinske uprave
Za testiranje
Za prijavu usluge Intrastat za testiranje u svrhu korištenja G2B servisa, na internetskoj stranici Carinske uprave (link: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450) treba izabrati ikonu „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za testiranje usluga e-Carine - test“, te označiti uslugu Intrastat.


Ako je tvrtka već ranije u testnoj okolini, testirala korištenjem G2B servisa neku uslugu e-Carine (npr. uslugu NCTS), potrebno je aplikacijom za administriranje dodati uslugu Intrastat (ikona „Administracija korisnika usluga e-Carine - test“).


Za produkciju
Za prijavu usluge Intrastat za produkciju (redovni rad) u svrhu korištenja G2B servisa, na internetskoj stranici Carinske uprave (link: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450) treba izabrati ikonu „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za testiranje usluga e-Carine - produkcija“, te označiti uslugu Intrastat.


Ako je tvrtka već ranije u produkcijskoj okolini koristila neku uslugu e-Carine (npr. uslugu NCTS), potrebno je aplikacijom za administriranje dodati uslugu Intrastat (ikona „Administracija korisnika usluga e-Carine - produkcija“).


Ukoliko se i nadalje pojavljuju problemi kod prijave usluge Intrastat, molimo kontaktirajte helpdesk Intrastat istraživanja na telefon (042) 234-255 ili na e-mail adresu intrastat.helpdesk@carina.hr

Probne Intrastat obrasce izvještajne jedinice mogu testirati u testnoj okolini Intrastat aplikacije.

Intrastat obrazac


Šifrarnici  Excel datoteka (u MS Excel formatu)


Kontakt

  Metodološka i tehnička pitanja 


Arhiva

Linkovi

Copyright © 2006 Republic of Croatia - Croatian Bureau of Statistics