Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

Područne jedinice Državnog zavoda za statistiku


 

Područne jedinice

Adrese

Odgovorne osobe

Telefon

Faks

e-mail

I. Zagrebačka županija

Područna jedinica za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju

10310 Ivanić Grad,
Trg V. Nazora 1

Marica Kunštek

01/2831-159

01/4873-669

kunstekm@dzs.hr

Ispostava Samobor

10430 Samobor,
Trg kralja Tomislava 5

Nada Skejo

01/3378-261

01/3363-510

skejon@dzs.hr

Višnja Lehpamer

01/3378-271

lehpamerv@dzs.hr

Ispostava Vrbovec

10340 Vrbovec,
Trg Petra Zrinskog 9

Božena Kolarić

01/4812-581

 01/4812-581

bozenak@dzs.hr

II. Krapinsko-zagorska županija

 

 

 

 

 

Područna jedinica za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju

Ispostava Krapina

49000 Krapina,
Frana Galovića bb

Mirjana Gojak (voditeljica)

049/371-587

049/371-587

gojakm@dzs.hr

Karolina Vešligaj

049/371-693

 

VesligajK@dzs.hr

Ispostava Klanjec

49290 Klanjec,
Trg Mira 11

Anica Lovrek

049/550-362

049/550-056

lovreka@dzs.hr

Ispostava Pregrada

49218 Pregrada,
Josipa Karla Tuškana 2,

Nevenka Pondeljak

049/376-002

049/376-105

pondeljakn@dzs.hr

III. Sisačko-moslavačka županija

Područna jedinica za Sisačko-moslavačku županiju

44320 Kutina,
Kralja Tomislava 12

Vesna Cerančević (voditeljica)

044/683-469

cerancevicv@dzs.hr

Emina Kulenović
Katarina Hranitelj 

kulenovice@dzs.hr
hraniteljk@dzs.hr

 
Iva Zadravec 044/683-472   zadraveci@dzs.hr

Melita Rukavina

044/683-472

 

rukaviname@dzs.hr

IV. Karlovačka županija

Područna jedinica za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju županiju

47000 Karlovac,
Haulikova 1/I

Jadranka Vadjon (voditeljica)

047/600-487

047/600-464
047/600-488

vadjonj@dzs.hr

Darinka Galović

047/600-388

 

galovicd@dzs.hr

Martina Car

047/600-491
047/600-4
90

 

carm@dzs.hr

Ružica Furač

047/600-389

 

furacr@dzs.hr

Ispostava Ogulin

47300 Ogulin,
Trg B.Frankopana 11

Alena Fićurin

047/532-205

047/532-205

ficurina@dzs.hr

Jadranka Blašković-Kučinić

047/532-205

 

blaskovickucinicj@dzs.hr

V. Varaždinska županija

Područna jedinica za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju

42000 Varaždin,
S. Vraza 4

Jadranka Domislović (voditeljica)

042/394-276

042/394-268

domislovicj@dzs.hr

Đurđica Lončar

042/394-248

 

loncard@dzs.hr

Juraj Težak 042/394-228 tezakj@dzs.hr

Štefica Pomper

042/394-268

 

pompers@dzs.hr

Ispostava Ludbreg

42230 Ludbreg,
Trg sv. Trojstva 14

Ružica Jalšić

042/306-202

 

jalsicr@dzs.hr

VI. Koprivničko-križevačka županija

Područna jedinica za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju

Ispostava Koprivnica

48000 Koprivnica,
A. Nemčića 5

Zdravka Križnjak

048/658-161
048/658-163

048/658-181

kriznjakz@dzs.hr

Mirela Tomec Fereža 048/658-162   tomecm@dzs.hr
   

Vladimir Ređep

048/658-162

 

redepv@dzs.hr

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

Područna jedinica za Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju

43000 Bjelovar,
Ivana Gundulića 1/III

Vera Hnatek - Bene (voditeljica)

043/221-722

043/221-722

hnatekbenev@dzs.hr

Irena Kolarić

043/221-721

 

kolarici@dzs.hr

Ispostava Garešnica

43280 Garešnica,
Vladimira Nazora 22

Etelka Jurčić

043/ 363-219
043/ 675-684

043/445-388

jurcice@dzs.hr

VIII. Primorsko-goranska županija

Područna jedinica za Primorsko-goransku županiju

51000 Rijeka,
Jelačićev trg 1/I

Ljerka Radošević Sarić (voditeljica)

051/330-063

051/337-749

radosevicsariclj@dzs.hr

Lidia Hrunka (centrala/ekonomat)

051/211-229
051/213-652
051/213-648

 

hrunkal@dzs.hr

Blanka Babić

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 625

 

babicb@dzs.hr

Dijana Sorić Dupor

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 602

 

soricdupord@dzs.hr

Edi Fabjančić

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 607
direktni:
051/211-496

  fabjancice@dzs.hr

Goranka Novković

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 608
direktni:
051/211-496

 

novkovicg@dzs.hr

Grozdana Vukelić

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 622

 

vukelicg@dzs.hr

Ingrid Marinkov

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 621

 

marinkovi@dzs.hr

Josip Štambuk

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 617
direktni:
051/323-751

 

stambukj@dzs.hr

Maja Miličić

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 618

direktni:
051/323-751

 

milicicm@dzs.hr

Marija Omeragić

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 611

direktni:
051/323-750

 

omeragicm@dzs.hr

Tanja Malnar

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 603

 

malnart@dzs.hr

Vesna Domijan

051/211-229
051/213-652
051/213-648
int. 606

 

domijanv@dzs.hr

IX. Ličko-senjska županija

Područna jedinica za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju županiju

Ispostava Senj

53270 Senj,
Obala dr. Franje Tuđmana 2

Ivona Špalj

053/648-065

053/881-132

spalji@dzs.hr

X. Virovitičko-podravska županija

Područna jedinica za Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju

Ispostava Virovitica

33 000 Virovitica,
Trg Ljudevita Patačića 1

Tihomir Silović

033/743-138

033/743-118

silovict@dzs.hr

Slađana Hrgović

033/743-163

 

hrgovics@dzs.hr

Ispostava Slatina

33520 Slatina,
Trg Svetog Josipa 10

Ivana Draksler

033/401-993
033/619-849

033/401-993
033/401-980

draksleri@dzs.hr

XI. Požeško-slavonska županija

Područna jedinica za Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju

Ispostava Požega

34000 Požega,
Županijska 11

Đurđa Kokotović

034/290-115

034/290-163

kokotovicd@dzs.hr

Renata Bagarić

034/290-164

 

bagaricr@dzs.hr

Vera Podubsky

034/290-164

 

podubskyv@dzs.hr

XII. Brodsko-posavska županija

Područna jedinica za Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju

35000 Slavonski Brod,
Petra Krešimira IV br.1

Kristina Ferić (voditeljica)

035/221-458

035/221-436

ferick@dzs.hr

 

 

Gordana Kruljac

035/221-437
035/221-438

 

kruljacg@dzs.hr

Nada Marjanović

035/221-448

 

marjanovicn@dzs.hr

Željka Jelić

035/221-451
035/221-453

 

jelicz@dzs.hr

Lidija Vargić

035/221-449

 

vargicl@dzs.hr

Ispostava Nova Gradiška

35400 Nova Gradiška,
Trg kralja Tomislava 1

Štefanija Ivanišević

035/330-165

035/362-914

ivanisevics@dzs.hr

 

XIII. Zadarska županija

Područna jedinica za Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju

Ispostava Zadar

23000 Zadar,
Narodni trg 1

Danka Radman

023/213-935

 

radmand@dzs.hr

Marija Ivčević

023/214-144

023/214-035

ivcevicm@dzs.hr

Nenad Ćosić

 

 

cosicn@dzs.hr

Rozana Brkić

023/212-152

 

brkicr@dzs.hr

Dina Blagdan 023/212-152 blagdand@dzs.hr

XIV. Osječko-baranjska županija

Područna jedinica za Osječko-baranjsku županiju

31000 Osijek,
Strossmayerova 6/II

Verica Andraković (voditeljica)          

031/283-744

031/283-766

andrakovicv@dzs.hr

 

 

Bernada Stipanović

031/283-744

 

stipanovicb@dzs.hr

Ana Lončarić (zamjena) 031/283-834   LoncaricA@dzs.hr

Branko Kljaić

031/283-744

 

kljaicb@dzs.hr

Ivka Ćurić- Muhar

031/283-834

 

curici@dzs.hr

Jasminka Turček

031/283-834

 

turcekj@dzs.hr

Katica Majstorović

031/283-822

 

majstorovick@dzs.hr

Marija Šarić

031/283-834

 

saricm@dzs.hr

Mira Mutter

031/283-833

 

mutterm@dzs.hr

Mirna Knežević

031/283-822

 

knezevicm@dzs.hr

Senka Marolin

031/283-834

 

marolins@dzs.hr

Bruno Mitrović (zamjena) 031/283-744   mitrovicb@dzs.hr

Mateja Pavlinušić

031/283-744

 

pavlinusicm@dzs.hr

Željko Paulus

031/283-744

 

paulusz@dzs.hr

XV. Šibensko-kninska županija

Područna jedinica za Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju

22000 Šibenik,
Stjepana Radića 55

Vinka Pancirov (voditeljica)

022/337-014

022/200-976

pancirovv@dzs.hr

 

 

Ivica Štrkalj

022/337-608

 

strkalji@dzs.hr 

Neda Škugor

022/337-610

 

skugorn@dzs.hr

XVI. Vukovarsko-srijemska županija

Područna jedinica za Vukovarsko-srijemsku županiju

         

Ispostava Vinkovci

32100 Vinkovci,
Glagoljaška 27/IV

Marija Sertić (voditeljica)

032/344-162

032/344-094

serticm@dzs.hr

Krešimir Bušić

032/344-162

 

busick@dzs.hr

Kata Parašilovac

032/492-162

 

parasilovack@dzs.hr

Ispostava Županja

32270 Županja,
Strossmayerova 18

Mirko Tolarić

032/826-367

032/826-368

tolaricm@dzs.hr

XVII. Splitsko-dalmatinska županija

Područna jedinica za Splitsko-dalmatinsku županiju

21000 Split,
Vukovarska 1

Fanica  Lazaneo (voditeljica)

021/300-147

021/300-182

lazaneof@dzs.hr

 

 

Anita Popović

021/300-146

 

popovica@dzs.hr

Anita Žanko 021/300-146   zankoa@dzs.hr

Danijela Milas

021/300-280

 

milasd@dzs.hr

Josip Jelavić

021/300-281

 

jelavicj@dzs.hr

Tihomir Vrvilo 021/300-141   VrviloT@dzs.hr

Siniša Vladislavić

021/300-291

 

vladislavics@dzs.hr

Milena Ćićerić 021/300-290   cicericm@dzs.hr

Slobodan Zekan

021/300-134

 

zekans@dzs.hr

 

Vesna Rogošić

021/300-290

 

rogosicv@dzs.hr

Ivana Ajduković

021/300-134

ajdukovici@dzs.hr

Ines Vojković

vojkovici@dzs.hr

   

Vlasta Rakić

021/300-133

 

rakicv@dzs.hr

XVIII. Istarska županija

Područna jedinica za Istarsku županiju

52100 Pula,
Galijotska 5-7

Sandra Kontošić (voditeljica)

052/649-402

052/210-674

kontosics@dzs.hr

 

 

Mirela Šimić

052/210-674

 

SimicMi@dzs.hr
Oriana Palin Stemberger 052/894-3447  

stembergerpalino@dzs.hr

Snježana Lucić - Kraljić

052/894-3447

 

lucics@dzs.hr

Snježana Višković

052/210-674

 

viskovics@dzs.hr

Slavica Perišić Rojnić (zamjena) 052/894-3447   PerisicRojnicS@dzs.hr

XIX. Dubrovačko-neretvanska županija

Područna jedinica za Dubrovačko-neretvansku županiju

20000 Dubrovnik,
Vukovarska 16

 

020/351-164

020/351-053

 

 

 

Ivana Korać

020/351-002

 

koraci@dzs.hr

Marija Bosanac

020/351-003

 

bosanacm@dzs.hr

Stela Kličan 020/351-005
020/351-006
  klicans@dzs.hr

Tina Lučić
Tomislav Sinjaković (zamjena)

020/351-001

 

LucicT@dzs.hr

XX. Međimurska županija

Područna jedinica za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju

Ispostava Čakovec

40001 Čakovec,
Ruđera Boškovića 2
 

Vladimir Pongrac

040/374-192

040/374-223

pongracv@dzs.hr

Dražen Poljančić

040-374-162

 

poljancicd@dzs.hr

Draženka Pongrac

040/374-162

 

pongracd@dzs.hr

Ljubica Prokec

040/374-161

 

prokeclj@dzs.hr