TURIZAM – KUMULATIVNI PODACI1)

Razdoblje od siječnja do prosinca 2005.

 

U Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do prosinca 2005. ostvareno 6% više dolazaka i 8% više noćenja nego u istom razdoblju 2004., u svim komercijalnim smještajnim objektima.

 

Turisti su ostvarili 51 420 948 noćenja, od čega su 10,6% ostvarili domaći turisti, a 89,4% strani turisti.

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2005. u odnosu na isto razdoblje 2004. noćenja domaćih turista veća su za 3%, a noćenja stranih turista za 8%.

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (23,9%), Italije (12,4%), Slovenije (11,1%), Češke (8,8%), Austrije (8,2%), Mađarske (5,2%), Francuske (4,2%), Nizozemske (4,2%) i Poljske (3,0%), što je ukupno 81%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 19% noćenja.

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

 

Dolasci

Noćenja

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

struktura,

noćenja %

prosječan broj

noćenja po dolasku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukupno

9 412 276

9 995 070

106

47 797 287

51 420 948

108

100,0

5,1

Domaći turisti

1 500 402

1 528 184

102

5 280 962

5 434 431

103

10,6

3,6

Strani turisti

7 911 874

8 466 886

107

42 516 325

45 986 517

108

89,4

5,4

 

 

 

 

 

 

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.


2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

 

Dolasci

Noćenja

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

struktura

noćenja, %

prosječan

broj noćenja
po dolasku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 911 874

8 466 886

107

42 516 325

45 986 517

108

100,0

5,4

Austrija     

740 960

742 498

100

3 638 005

3 756 535

103

8,2

5,1

Belgija      

81 456

91 925

113

441 259

492 681

112

1,1

5,4

Bjelorusija    

2 636

2 694

102

16 380

17 574

107

0,0

6,5

Bosna i Hercegovina  

163 104

170 581

105

755 006

829 161

110

1,8

4,9

Bugarska     

14 211

14 384

101

37 759

36 132

96

0,1

2,5

Češka      

663 794

615 535

93

4 172 787

4 051 780

97

8,8

6,6

Danska     

59 830

83 220

139

434 202

624 648

144

1,4

7,5

Estonija     

4 542

8 935

197

12 001

29 414

245

0,1

3,3

Finska     

14 832

20 060

135

59 232

84 141

142

0,2

4,2

Francuska    

392 911

591 098

150

1 241 729

1 920 288

155

4,2

3,2

Grčka      

4 887

5 535

113

12 994

15 575

120

0,0

2,8

Irska      

36 123

43 631

121

185 015

225 025

122

0,5

5,2

Island     

5 057

4 192

83

27 999

31 206

111

0,1

7,4

Italija      

1 231 901

1 252 684

102

5 374 998

5 698 791

106

12,4

4,5

Izrael     

64 956

61 313

94

140 489

158 155

113

0,3

2,6

Letonija     

5 744

7 495

130

14 196

19 211

135

0,0

2,6

Litva      

15 355

19 646

128

49 474

65 702

133

0,1

3,3

Luksemburg     

3 374

3 182

94

14 399

15 479

108

0,0

4,9

Mađarska     

403 443

453 395

112

2 092 449

2 405 145

115

5,2

5,3

Makedonija     

16 568

18 821

114

67 799

79 700

118

0,2

4,2

Nizozemska     

212 090

243 651

115

1 690 241

1 910 080

113

4,2

7,8

Norveška     

32 679

58 601

179

160 256

324 955

203

0,7

5,5

Njemačka     

1 580 244

1 572 090

99

10 887 638

11 001 142

101

23,9

7,0

Poljska      

240 654

241 868

101

1 285 529

1 374 595

107

3,0

5,7

Portugal     

14 646

18 697

128

27 605

38 173

138

0,1

2,0

Rumunjska    

17 308

22 691

131

70 881

92 313

130

0,2

4,1

Rusija     

67 696

80 335

119

605 285

695 201

115

1,5

8,7

Slovačka     

176 294

184 891

105

1 100 947

1 183 499

107

2,6

6,4

Slovenija    

884 273

878 882

99

5 032 470

5 099 116

101

11,1

5,8

Srbija i Crna Gora    

35 854

49 495

138

129 255

186 193

144

0,4

3,8

Španjolska     

56 907

84 183

148

123 753

169 701

137

0,4

2,0

Švedska      

87 750

127 387

145

457 317

690 014

151

1,5

5,4

Švicarska    

103 686

113 909

110

412 054

473 309

115

1,0

4,2

Turska     

6 306

7 442

118

18 135

20 511

113

0,0

2,8

Ukrajina     

9 421

13 054

139

62 177

81 178

131

0,2

6,2

Velika Britanija   

208 359

255 500

123

1 015 029

1 348 574

133

2,9

5,3

Ostale europske zemlje 

32 655

28 555

87

91 682

69 107

75

0,2

2,4

Australija     

28 138

40 825

145

69 174

95 022

137

0,2

2,3

Japan      

22 932

32 748

143

39 805

53 721

135

0,1

1,6

Kanada     

21 921

24 742

113

63 296

66 836

106

0,1

2,7

Novi Zeland    

7 300

9 700

133

16 615

22 424

135

0,0

2,3

SAD      

97 564

115 289

118

254 109

291 747

115

0,6

2,5

Ostale izvaneuropske zemlje

41 513

51 527

124

114 900

142 763

124

0,3

2,8

 

 

 

 


3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

 

Dolasci

Noćenja

 

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

9 412 276

9 995 070

106

47 797 287

51 420 948

108

Hoteli

3 288 773

3 674 845

112

13 567 655

14 800 605

109

Vile

1 233

1 632

132

2 409

4 212

175

Hotelska naselja

212 977

202 543

95

1 326 810

1 303 349

98

Hotelsko-apartmanska naselja

193 260

178 715

92

1 426 297

1 293 267

91

Aparthoteli 

27 653

25 163

91

161 321

158 937

99

Apartmanska naselja

257 407

241 379

94

1 887 493

1 811 552

96

Turistička naselja

7 995

42 864

536

48 557

294 867

607

Apartmani

69 905

67 406

96

501 466

469 998

94

Turistički apartmani

9 305

20 838

224

77 287

154 085

199

Moteli

37 188

31 604

85

63 068

52 420

83

Pansioni 

28 862

28 355

98

128 970

102 553

80

Guest house

2 512

6 890

274

11 439

25 634

224

Kampovi

1 934 246

1 933 989

100

13 060 925

13 095 657

100

Apartman 

13 638

16 832

123

94 614

94 363

100

Apartman tipa studio

8 500

11 416

134

59 059

73 673

125

Kuća za odmor

393

640

163

3 416

4 531

133

Sobe za iznajmljivanje

53 151

63 483

119

185 735

216 655

117

Prenoćišta

37 267

42 606

114

72 813

78 507

108

Odmarališta 

86 095

87 866

102

546 142

552 113

101

Omladinski hoteli i omladinski hosteli

85 843

89 240

104

339 173

333 542

98

Gostionice

5 017

4 507

90

14 800

13 708

93

Lječilišta

21 487

22 213

103

194 022

202 859

105

Planinarski domovi

5 363

5 906

110

8 923

9 901

111

Lovački domovi 

1 415

1 252

88

3 416

3 327

97

Privremeni smještajni objekti 

6 391

9 005

141

30 328

31 267

103

Brodske kabine  

154 547

136 568

88

154 547

136 568

88

Spavaći i kušet-vagoni

55 441

50 550

91

55 441

50 550

91

Luke nautičkog turizma

783 029

772 660

99

1 129 157

1 138 766

101

Nekategorizirani objekti

231 954

204 729

88

836 188

784 982

94

Kućanstva – sobe, apartmani, kuće za odmor

1 756 764

1 981 979

113

11 578 901

13 859 005

120

Kućanstva – kamp jedinice u kampovima

33 746

35 993

107

224 689

263 044

117

Seljačka kućanstva

919

1 402

153

2 226

6 451

290

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

1 500 402

1 528 184

102

5 280 962

5 434 431

103

Hoteli

762 007

791 573

104

1 999 629

2 083 923

104

Vile

298

357

120

501

631

126

Hotelska naselja

45 119

40 184

89

188 467

172 618

92

Hotelsko-apartmanska naselja

28 184

18 444

65

189 703

86 515

46

Aparthoteli 

2 726

1 806

66

8 368

5 599

67

Apartmanska naselja

28 192

25 407

90

160 409

131 242

82

Turistička naselja

3 933

5 713

145

18 382

25 220

137

Apartmani

3 005

3 209

107

15 521

15 496

100

Turistički apartmani          

276

674

244

966

2 841

294

Moteli

17 576

14 234

81

34 425

28 505

83

Pansioni 

12 934

14 177

110

42 159

45 467

108

Guest house

705

1 344

191

1 936

4 242

219

Kampovi

49 498

45 683

92

388 454

355 831

92

Apartman 

741

3 112

420

4 208

7 080

168

Apartman tipa studio

1 009

1 278

127

7 477

7 427

99

Kuća za odmor

41

108

263

195

327

168

Sobe za iznajmljivanje

16 246

23 549

145

43 483

69 720

160

Prenoćišta

25 008

28 290

113

49 938

53 522

107

Odmarališta 

55 890

57 076

102

365 947

372 346

102

Omladinski hoteli i omladinski hosteli

28 474

27 573

97

128 585

117 808

92

Gostionice

2 563

2 421

94

5 744

5 904

103

Lječilišta

13 210

13 272

100

126 425

132 839

105

Planinarski domovi

4 754

4 868

102

7 888

8 059

102

Lovački domovi 

1 016

858

84

2 179

2 179

100

Privremeni smještajni objekti 

1 848

2 488

135

6 490

7 336

113

Brodske kabine 

79 184

69 081

87

79 184

69 081

87

Spavaći i kušet-vagoni

27 409

23 126

84

27 409

23 126

84

Luke nautičkog turizma

40 090

48 566

121

48 714

63 507

130

Nekategorizirani objekti

89 920

81 855

91

287 658

273 621

95

Kućanstva – sobe, apartmani, kuće za odmor

156 591

175 980

112

1 026 114

1 248 181

122

Kućanstva – kamp jedinice u kampovima

1 700

1 530

90

13 670

13 389

98

Seljačka kućanstva

255

348

136

734

849

116

 

 


3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

 (nastavak)

 

Dolasci

Noćenja

 

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

I. – XII. 2004.

I. – XII. 2005.

indeksi

I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 Strani turisti 

7 911 874

8 466 886

107

42 516 325

45 986 517

108

 Hoteli

2 526 766

2 883 272

114

11 568 026

12 716 682

110

 Vile

935

1 275

136

1 908

3 581

188

 Hotelska naselja

167 858

162 359

97

1 138 343

1 130 731

99

 Hotelsko-apartmanska naselja

165 076

160 271

97

1 236 594

1 206 752

98

 Aparthoteli 

24 927

23 357

94

152 953

153 338

100

 Apartmanska naselja

229 215

215 972

94

1 727 084

1 680 310

97

 Turistička naselja

4 062

37 151

915

30 175

269 647

894

 Apartmani

66 900

64 197

96

485 945

454 502

94

 Turistički apartmani          

9 029

20 164

223

76 321

151 244

198

 Moteli

19 612

17 370

89

28 643

23 915

83

 Pansioni 

15 928

14 178

89

86 811

57 086

66

 Guest house

1 807

5 546

307

9 503

21 392

225

 Kampovi

1 884 748

1 888 306

100

12 672 471

12 739 826

101

 Apartman

12 897

13 720

106

90 406

87 283

97

 Apartman tipa studio

7 491

10 138

135

51 582

66 246

128

 Kuća za odmor

352

532

151

3 221

4 204

131

 Sobe za iznajmljivanje

36 905

39 934

108

142 252

146 935

103

 Prenoćišta

12 259

14 316

117

22 875

24 985

109

 Odmarališta 

30 205

30 790

102

180 195

179 767

100

 Omladinski hoteli i omladinski hosteli

57 369

61 667

107

210 588

215 734

102

 Gostionice

2 454

2 086

85

9 056

7 804

86

 Lječilišta

8 277

8 941

108

67 597

70 020

104

 Planinarski domovi

609

1 038

170

1 035

1 842

178

 Lovački domovi 

399

394

99

1 237

1 148

93

 Privremeni smještajni objekti 

4 543

6 517

143

23 838

23 931

100

 Brodske kabine 

75 363

67 487

90

75 363

67 487

90

 Spavaći i kušet-vagoni

28 032

27 424

98

28 032

27 424

98

 Luke nautičkog turizma

742 939

724 094

97

1 080 443

1 075 259

100

 Nekategorizirani objekti

142 034

122 874

87

548 530

511 361

93

 Kućanstva – sobe, apartmani, kuće za odmor

1 600 173

1 805 999

113

10 552 787

12 610 824

120

 Kućanstva – kamp jedinice u kampovima

32 046

34 463

108

211 019

249 655

118

 Seljačka kućanstva

664

1 054

159

1 492

5 602

375

 

 

 

 

 

 


4.   NAČIN DOLASKA TURISTA

 

Individualno

Organizirano

dolasci

noćenja

dolasci

noćenja

I.–XII. 2004.

I.–XII. 2005.

indeksi

I.–XII. 2005.
I.–XII. 2004.

I.–XII. 2004.

I.–XII. 2005.

indeksi

I.–XII. 2005.
I.–XII. 2004.

I.–XII. 2004.

I.–XII. 2005.

indeksi

I.–XII. 2005.
I.–XII. 2004.

I.–XII. 2004.

I.–XII. 2005.

indeksi

I.–XII. 2005.
I.–XII. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 151 727

6 363 691

103

28 538 142

30 563 775

107

3 260 549

3 631 379

111

19 259 145

20 857 173

108

Domaći turisti

1 001 217

1 024 967

102

3 312 215

3 524 368

106

499 185

503 217

101

1 968 747

1 910 063

97

Strani turisti

5 150 510

5 338 724

104

25 225 927

27 039 407

107

2 761 364

3 128 162

113

17 290 398

18 947 110

110

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2005.

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
  I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska  

turisti

9 995 070

1 528 184

8 466 886

106

102

107

 

noćenja

51 420 948

5 434 431

45 986 517

108

103

108

Zagrebačka županija

turisti

29 852

13 634

16 218

112

119

107

 

noćenja

59 577

31 873

27 704

112

122

103

Dugo Selo                          

turisti

223

192

31

519

873

148

                                          

noćenja

678

636

42

646

        1)

65

Ivanić-Grad                         

turisti

2 115

1 660

455

117

117

119

                                          

noćenja

12 333

10 295

2 038

114

116

108

Jastrebarsko                       

turisti

5 648

2 682

2 966

95

135

75

                                          

noćenja

10 860

6 709

4 151

115

180

73

Samobor                            

turisti

8 184

3 772

4 412

109

113

105

                                          

noćenja

13 327

5 578

7 749

96

108

89

Sveti Ivan Zelina                  

turisti

355

234

121

124

106

186

                                           

noćenja

456

281

175

150

123

227

Vrbovec                            

turisti

2 260

1 097

1 163

185

178

192

                                          

noćenja

3 931

1 755

2 176

159

162

158

Velika Gorica                       

turisti

7 426

2 925

4 501

122

100

142

                                          

noćenja

10 951

4 434

6 517

120

90

155

Zaprešić                           

turisti

980

455

525

104

110

99

                                          

noćenja

2 906

1 287

1 619

121

113

129

Jakovlje                           

turisti

159

159

         -

         -

         -

         -

                                          

noćenja

176

176

         -

         -

         -

         -

Klinča Sela                         

turisti

88

14

74

45

16

67

                                          

noćenja

210

46

164

39

18

56

Križ                               

turisti

20

20

         -

51

118

         -

                                          

noćenja

100

100

         -

47

185

         -

Rugvica                            

turisti

99

16

83

96

64

106

                                          

noćenja

179

17

162

172

65

208

Sveta Nedjelja                     

turisti

2 292

405

1 887

93

95

93

                                           

noćenja

3 467

556

2 911

94

85

96

Marija Gorica                      

turisti

3

3

         -

         -

         -

         -

                                          

noćenja

3

3

         -

         -

         -

         -

Krapinsko-zagorska županija

turisti

36 436

28 948

7 488

93

93

94

 

noćenja

113 082

95 037

18 045

99

101

88

Donja Stubica                      

turisti

572

505

67

         -

         -

         -

                                          

noćenja

977

831

146

         -

         -

         -

Krapina                            

turisti

1 873

887

986

93

88

97

                                          

noćenja

4 534

3 013

1 521

106

103

113

Oroslavje                          

turisti

1 817

1 433

384

100

110

75

                                          

noćenja

4 927

3 692

1 235

148

177

99

Pregrada                           

turisti

1 009

435

574

91

67

123

                                          

noćenja

1 567

585

982

89

65

113

 

 

1)    Indeks je veći od 999.


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2005.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
  I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinić                            

turisti

49

34

15

         -

         -

         -

                                          

noćenja

273

63

210

         -

         -

         -

Gornja Stubica                     

turisti

164

142

22

144

137

220

                                          

noćenja

328

249

79

205

180

359

Krapinske Toplice                  

turisti

4 448

3 690

758

76

79

64

                                          

noćenja

25 956

23 839

2 117

102

115

45

Marija Bistrica                    

turisti

627

560

67

16

18

9

                                           

noćenja

952

850

102

13

13

10

Stubičke Toplice                   

turisti

12 949

11 276

1 673

92

98

64

                                          

noćenja

41 887

37 979

3 908

87

92

58

Tuhelj                             

turisti

12 591

9 831

2 760

122

111

193

                                          

noćenja

30 996

23 658

7 338

130

122

166

Veliko Trgovišće                   

turisti

116

21

95

         -

         -

         -

                                           

noćenja

316

22

294

         -

         -

         -

Zagorska Sela                      

turisti

60

36

24

125

84

480

                                          

noćenja

145

102

43

67

49

430

Zlatar-Bistrica                    

turisti

42

27

15

156

300

83

                                          

noćenja

105

83

22

128

593

32

Kumrovec                           

turisti

119

71

48

         -

         -

         -

                                          

noćenja

119

71

48

         -

         -

         -

Sisačko-moslavačka županija

turisti

25 138

16 679

8 459

101

102

98

 

noćenja

86 894

71 386

15 508

101

105

85

Hrvatska Kostajnica                

turisti

665

330

335

103

91

119

                                          

noćenja

1 931

775

1 156

78

52

116

Kutina                             

turisti

5 544

2 469

3 075

118

147

102

                                          

noćenja

20 313

14 896

5 417

131

158

89

Novska                             

turisti

207

66

141

81

110

72

                                           

noćenja

286

142

144

51

187

30

Petrinja                           

turisti

553

226

327

84

106

73

                                          

noćenja

1 667

678

989

85

130

69

Sisak                              

turisti

6 242

4 390

1 852

121

130

104

                                          

noćenja

16 420

13 072

3 348

125

145

82

Dvor                               

turisti

35

         -

35

         -

         -

         -

                                          

noćenja

110

         -

110

         -

         -

         -

Hrvatska Dubica                    

turisti

23

15

8

51

        1)

18

                                          

noćenja

50

18

32

45

        1)

29

Jasenovac                          

turisti

19

5

14

190

167

200

                                          

noćenja

39

7

32

217

117

267

Lipovljani                         

turisti

41

40

1

43

47

10

                                          

noćenja

93

91

2

20

21

6

Popovača                           

turisti

2 102

336

1 766

84

48

98

                                          

noćenja

2 363

378

1 985

85

49

99

Sunja                              

turisti

28

         -

28

90

         -

100

                                          

noćenja

90

         -

90

96

         -

99

Topusko                            

turisti

9 679

8 802

877

90

90

88

                                          

noćenja

43 532

41 329

2 203

89

89

78

Karlovačka županija

turisti

166 208

28 628

137 580

105

104

105

 

noćenja

279 551

71 852

207 699

102

94

105

Duga Resa                          

turisti

5 337

2 258

3 079

120

112

126

                                          

noćenja

12 269

5 806

6 463

147

160

136

Karlovac                           

turisti

21 218

4 657

16 561

117

108

120

                                          

noćenja

29 726

7 442

22 284

115

104

119

Ogulin                             

turisti

16 719

15 594

1 125

98

100

76

                                          

noćenja

44 673

42 196

2 477

88

88

78

Ozalj                               

turisti

331

140

191

87

60

127

                                          

noćenja

815

229

586

104

44

227


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2005.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
  I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunj                              

turisti

5 067

797

4 270

109

266

98

                                          

noćenja

6 694

1 634

5 060

117

238

101

Draganić                           

turisti

207

152

55

218

167

        1)

                                          

noćenja

207

152

55

218

167

        1)

Josipdol                           

turisti

5 588

2 895

2 693

140

112

191

                                           

noćenja

14 092

11 282

2 810

94

88

134

Krnjak                             

turisti

88

         -

88

44

         -

44

                                          

noćenja

88

         -

88

44

         -

44

Rakovica                            

turisti

111 342

2 121

109 221

102

90

102

                                          

noćenja

170 638

3 089

167 549

102

85

102

Žakanje                            

turisti

139

14

125

68

48

72

                                          

noćenja

177

22

155

70

43

77

Ribnik                             

turisti

172

         -

172

83

         -

86

                                          

noćenja

172

         -

172

74

         -

76

Varaždinska županija

turisti

46 809

30 719

16 090

110

105

121

 

noćenja

152 468

123 109

29 359

108

106

116

Lepoglava                          

turisti

273

242

31

515

526

443

                                          

noćenja

841

797

44

236

229

550

Ludbreg                            

turisti

1 921

1 035

886

100

84

129

                                           

noćenja

4 059

2 202

1 857

101

81

145

Novi Marof                         

turisti

158

57

101

75

50

106

                                          

noćenja

488

243

245

97

100

94

Varaždin                            

turisti

21 001

10 986

10 015

117

108

131

                                          

noćenja

42 604

25 400

17 204

101

94

113

Varaždinske Toplice                

turisti

13 545

12 005

1 540

98

99

93

                                          

noćenja

85 401

81 118

4 283

107

106

113

Bednja                             

turisti

6 550

5 111

1 439

123

127

111

                                          

noćenja

13 352

11 628

1 724

138

149

92

Gornji Kneginec                    

turisti

3 361

1 283

2 078

105

97

111

                                          

noćenja

5 723

1 721

4 002

124

92

146

Koprivničko-križevačka  županija

turisti

11 514

6 893

4 621

108

95

135

 

noćenja

23 876

15 382

8 494

105

100

117

Đurđevac                           

turisti

2 798

2 047

751

92

83

126

                                          

noćenja

9 052

7 495

1 557

97

92

130

Koprivnica                         

turisti

6 863

3 699

3 164

121

103

150

                                          

noćenja

11 489

6 129

5 360

120

115

126

Križevci                           

turisti

1 305

811

494

92

90

96

                                          

noćenja

2 247

1 240

1 007

86

94

78

Drnje                              

turisti

123

27

96

171

         -

133

                                           

noćenja

327

76

251

156

         -

120

Molve                              

turisti

69

18

51

         -

         -

         -

                                          

noćenja

157

33

124

         -

         -

         -

Virje                               

turisti

122

71

51

58

49

80

                                          

noćenja

327

160

167

46

34

68

Kalnik                             

turisti

234

220

14

114

117

82

                                          

noćenja

277

249

28

121

118

165

Bjelovarsko-bilogorska  županija

turisti

11 111

7 592

3 519

112

110

117

 

noćenja

26 092

18 682

7 410

114

113

117

Bjelovar                           

turisti

3 404

2 125

1 279

115

108

128

                                          

noćenja

5 568

3 414

2 154

109

101

127

Čazma                              

turisti

1 174

956

218

209

372

71

                                          

noćenja

2 335

1 918

417

162

234

67

Daruvar                            

turisti

5 620

3 934

1 686

94

87

117

                                          

noćenja

16 300

11 962

4 338

105

99

124

Garešnica                          

turisti

243

139

104

61

95

42

                                          

noćenja

493

328

165

65

136

32


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2005.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
  I. – XII. 2005.
I. – XII. 2004.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Grubišno Polje                     

turisti

617

387

230

         -

         -

         -

                                          

noćenja

1 052

724

328

         -

         -

         -

Štefanje                           

turisti

38

36

2

271

257

         -

                                          

noćenja

175

167

8

833

795

         -

Veliko Trojstvo                    

turisti

15

15

         -

         -

         -

         -

                                          

noćenja

169

169

         -

         -

         -

         -

Primorsko-goranska županija

turisti

2 076 456

356 365

1 720 091

103

100

103

 

noćenja

10 501 921

1 275 062

9 226 859

103

104

103

Bakar                              

turisti

3 022

1 744

1 278

104

131

80

                                          

noćenja

6 780

4 045

2 735

112

119

104

Cres                                

turisti

111 557

4 004

107 553

100

99

100

                                          

noćenja

689 943

22 005

667 938

99

104

99

Crikvenica                         

turisti

220 178

60 118

160 060

100

99

101

                                           

noćenja

1 151 850

305 903

845 947

101

102

100

Čabar                              

turisti

722

684

38

125

221

14

                                          

noćenja

2 090

1 963

127

201

292

35

Delnice                             

turisti

7 525

4 342

3 183

166

161

174

                                          

noćenja

14 883

8 941

5 942

150

150

149

Kastav                             

turisti

588

177

411

198

242

183

                                          

noćenja

1 059

324

735

175

230

159

Kraljevica                         

turisti

25 839

5 259

20 580

107

108

106

                                          

noćenja

100 394

20 602

79 792

101

100

101

Krk                                

turisti

133 624

5 606

128 018

104

106

104

                                          

noćenja

693 851

28 649

665 202

103

108

103

Mali Lošinj                        

turisti

252 609

31 684

220 925

101

106

101

                                          

noćenja

1 664 827

189 327

1 475 500

102

112

101

Novi Vinodolski                    

turisti

73 059

12 441