STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I PO DJELATNOSTIMA
stanje u ožujku 2005.

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2005. vidljivo je da je 7,4% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kn. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kn primilo je 59,1% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kn primilo je 28,3% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kn primilo je 5,2% zaposlenih u pravnim osobama.

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2005.

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2005., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više
 kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 943 745

7,4

6,2

7,8

7,4

7,5

6,9

6,7

6,3

10,3

9,1

11,4

7,8

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

POLJOPRIVREDA, LOV I
ŠUMARSTVO

 23 155

6,4

5,7

7,6

9,9

9,9

10,9

11,1

11,0

12,0

4,7

5,0

4,2

1,6

 

01

Poljoprivreda, lov i usluge
povezane s njima

 14 366

9,2

8,3

10,8

14,0

12,7

11,6

8,0

7,1

6,2

3,2

4,0

3,2

1,7

 

02

Šumarstvo, sječa drva i usluge
 povezane s njima

 8 789

1,8

1,5

2,5

3,1

5,2

9,9

16,2

17,5

21,2

7,2

6,8

5,8

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

RIBARSTVO

 1 144

15,0

14,2

17,7

12,9

9,1

4,9

6,7

1,8

5,9

3,5

2,8

3,7

1,8

 

05

Ribarstvo, uzgoj riba i usluge
 povezane s njima

 1 144

15,0

14,2

17,7

12,9

9,1

4,9

6,7

1,8

5,9

3,5

2,8

3,7

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

RUDARSTVO I VAĐENJE

 6 976

5,9

3,5

4,2

5,3

4,4

4,3

3,9

5,0

9,9

11,0

19,3

14,9

8,4

 

11

Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 4 272

1,6

0,2

0,4

0,8

1,2

1,8

2,9

4,5

10,4

14,7

28,4

21,7

11,4

 

14

Vađenje ostalih ruda i kamena

 2 704

12,7

8,8

10,2

12,3

9,4

8,3

5,5

5,6

9,1

5,0

5,4

4,1

3,6

 

 

1)    Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada
      bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili dužemu od punoga radnog vremena.


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2005.

(nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1))

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2005., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više
 kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 206 632

12,5

9,8

10,0

9,3

8,3

7,0

6,5

5,6

7,7

5,8

7,4

5,8

4,3

 

15

Proizvodnja hrane i pića

 37 985

5,7

6,3

7,9

9,0

9,1

8,2

8,6

7,8

11,0

8,0

8,6

5,5

4,3

 

16

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 1 222

1,2

1,2

10,6

3,0

3,3

3,0

3,9

4,3

8,8

10,6

17,2

16,9

16,0

 

17

Proizvodnja tekstila

 7 202

26,7

21,1

13,4

11,0

7,5

4,5

4,1

2,6

2,9

1,8

2,0

1,3

1,1

 

18

Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

 20 299

36,6

22,5

14,4

8,1

5,1

4,4

2,8

1,4

1,3

0,8

1,0

0,8

0,8

 

19

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torba, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

 6 586

31,4

22,7

21,3

13,0

3,4

1,9

1,3

1,4

1,0

0,5

0,7

0,6

0,8

 

20

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

 10 003

24,9

17,5

16,4

13,0

8,5

5,9

3,9

2,4

2,8

1,2

1,5

1,0

1,0

 

21

Proizvodnja celuloze, papira i
proizvoda od papira

 3 830

4,6

7,0

10,9

12,6

13,2

11,2

8,9

6,5

8,7

4,0

5,2

4,0

3,2

 

22

Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

 10 590

5,9

5,4

7,6

7,7

7,7

5,9

7,0

5,7

8,6

7,3

10,1

11,6

9,5

 

23

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

 3 766

0,3

0,4

0,6

0,3

0,7

1,1

1,9

2,7

7,8

14,2

26,6

29,5

13,9

 

24

Proizvodnja kemikalija i
kemijskih proizvoda

 10 282

4,0

1,3

2,6

4,1

5,5

6,0

7,2

7,5

13,7

10,9

14,6

12,9

9,7

 

25

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 5 902

10,9

12,8

10,8

13,2

11,7

8,2

7,1

5,1

6,3

4,2

4,4

3,2

2,1

 

26

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

 12 925

7,0

6,2

8,8

10,1

8,1

8,1

8,2

6,5

9,0

7,1

9,8

6,8

4,3

 

27

Proizvodnja metala

 6 396

20,2

7,3

9,5

11,3

12,6

11,6

7,3

5,6

4,8

3,0

3,1

2,2

1,5

 

28

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

 16 227

10,3

9,7

12,1

11,1

10,6

8,4

6,9

6,3

7,6

5,1

6,2

3,5

2,2

 

29

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

 10 156

8,2

8,0

9,3

11,0

9,3

8,6

8,6

6,1

8,4

5,7

6,9

5,9

4,0

 

30

Proizvodnja uredskih strojeva i računala

 1 690

3,3

3,5

4,8

6,6

5,7

6,3

6,0

5,9

7,6

8,5

14,0

16,3

11,5

 

31

Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.

 9 906

4,2

7,4

7,1

6,9

7,5

6,3

6,2

6,4

8,9

8,0

11,8

11,3

8,0

 

32

Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

 3 289

3,7

1,8

4,0

11,6

13,9

6,9

4,5

4,4

5,0

3,3

7,8

14,6

18,5

 

33

Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

 1 519

5,3

5,1

8,0

7,5

13,6

7,4

9,4

7,4

7,2

6,7

9,6

8,1

4,7

 

34

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 405

4,3

9,2

12,9

12,3

11,7

7,5

5,2

5,8

6,9

5,9

8,8

5,4

4,1

 

35

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 13 494

2,8

3,9

4,6

5,3

7,5

8,3

9,0

10,3

14,7

11,1

12,5

5,5

4,5

 

36

Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.

 9 846

18,3

14,1

16,8

12,2

10,1

7,6

6,3

3,8

3,7

2,0

2,1

1,7

1,3

 

37

Reciklaža

 1 112

4,5

9,4

6,6

7,8

7,4

7,7

7,4

8,7

10,9

11,1

8,9

5,0

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, PLINOM I
VODOM

 24 583

0,4

0,8

1,4

2,8

3,9

4,7

5,7

7,3

12,9

13,9

22,7

18,7

4,8

 

40

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i toplom vodom

 15 615

0,2

0,3

0,5

0,6

1,0

1,8

3,1

5,5

11,6

15,1

28,8

25,2

6,3

 

41

Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

 8 968

0,6

1,6

3,0

6,6

8,8

9,8

10,2

10,4

15,2

11,8

12,4

7,4

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

GRAĐEVINARSTVO

 69 781

13,2

10,0

10,6

9,6

8,9

7,5

6,7

5,9

8,1

5,7

7,2

4,0

2,6

 

45

Građevinarstvo

 69 781

13,2

10,0

10,6

9,6

8,9

7,5

6,7

5,9

8,1

5,7

7,2

4,0

2,6

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2005.

(nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2005., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više
 kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO;
POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I
MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

 156 332

11,0

10,1

12,7

11,7

9,9

6,8

5,8

4,8

6,6

5,1

6,5

4,9

4,1

 

50

Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 15 375

6,8

6,3

6,7

6,5

6,7

4,8

5,3

5,2

9,9

12,4

16,3

7,5

5,6

 

51

Trgovina na veliko i
posredovanje utrgovini, osim
 trgovine motornim vozilima i
 motociklima

 75 517

11,3

9,2

11,3

9,7

9,7

7,0

6,6

5,4

7,3

5,0

6,5

6,0

5,0

 

52

Trgovina na malo, osim trgovine
 motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

 65 440

11,5

12,2

15,6

15,2

11,0

7,1

5,1

3,9

4,9

3,5

4,3

3,0

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

HOTELI I RESTORANI

 29 778

9,4

8,0

9,8

9,7

10,0

10,1

8,9

7,1

8,9

5,5

6,1

3,6

2,9

 

55

Hoteli i restorani

 29 778

9,4

8,0

9,8

9,7

10,0

10,1

8,9

7,1

8,9

5,5

6,1

3,6

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I
VEZE

 68 701

3,0

3,1

3,8

4,3

4,8

5,2

6,8

8,5

15,6

13,3

13,2

12,2

6,2

 

60

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 23 965

5,2

5,6

7,1

6,6

6,5

6,2

6,1

6,1

9,9

9,0

12,2

15,3

4,2

 

61

Vodeni prijevoz

 1 450

2,6

5,5

3,2

6,5

6,8

6,6

7,0

5,1

9,3

7,4

12,9

14,5

12,6

 

62

Zračni prijevoz

 1 099

2,2

0,6

0,3

1,5

1,3

2,3

5,4

6,6

9,4

10,3

11,4

21,8

26,9

 

63

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

 24 279

2,2

2,5

3,2

4,4

5,4

6,2

7,4

9,2

15,0

13,4

14,3

10,3

6,5

 

64

Pošta i telekomunikacije

 17 908

1,0

0,3

0,6

0,9

1,7

2,6

7,1

11,4

25,0

19,7

13,3

9,7

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

FINANCIJSKO POSREDOVANJE

 27 968

1,7

1,1

1,2

1,4

2,5

2,7

4,1

6,3

13,7

13,5

19,2

16,6

16,0

 

65

Financijsko posredovanje, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

 21 747

0,3

0,3

0,5

0,8

2,1

2,4

4,1

6,8

15,0

14,7

20,4

16,8

15,8

 

66

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog osiguranja

 5 032

4,6

2,5

2,4

1,8

3,0

3,3

3,3

4,2

9,4

10,4

19,1

17,4

18,6

 

67

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

 1 189

13,2

9,4

8,6

9,5

6,6

5,9

7,2

5,6

6,4

5,1

5,4

8,8

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

POSLOVANJE NEKRETNI-
NAMA, IZNAJMLJIVANJE I
POSLOVNE USLUGE

 54 073

10,1

7,0

8,9

7,5

7,1

6,0

5,7

4,9

8,3

6,7

9,5

9,7

8,6

 

70

Poslovanje nekretninama

 2 793

7,3

4,2

7,9

5,3

7,0

6,6

7,8

6,7

10,1

13,8

10,0

8,0

5,3

 

71

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

 1 216

11,8

8,4

10,1

6,7

10,6

8,3

7,7

4,4

6,7

4,4

8,7

6,9

5,3

 

72

Računalne i srodne djelatnosti

 5 678

6,3

4,3

5,3

6,7

6,3

5,2

6,3

5,3

8,7

7,6

10,6

13,4

14,0

 

73

Istraživanje i razvoj

 5 679

0,7

1,0

3,2

2,3

3,7

4,2

4,7

5,8

10,0

11,8

14,6

19,0

19,0

 

74

Ostale poslovne djelatnosti

 38 707

12,0

8,5

10,3

8,6

7,7

6,3

5,6

4,6

7,9

5,4

8,5

8,0

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 94 892

0,5

1,1

2,2

2,7

7,4

10,2

9,8

9,0

13,6

11,1

15,7

11,2

5,5

 

75

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 94 892

0,5

1,1

2,2

2,7

7,4

10,2

9,8

9,0

13,6

11,1

15,7

11,2

5,5


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2005.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni
koji su
 primili
 isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2005., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

OBRAZOVANJE

 78 737

1,8

1,6

7,6

4,0

4,6

4,3

4,5

4,7

18,2

22,0

18,3

5,2

3,2

 

80

Obrazovanje

 78 737

1,8

1,6

7,6

4,0

4,6

4,3

4,5

4,7

18,2

22,0

18,3

5,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB

 66 870

2,1

1,9

4,0

7,0

6,7

6,2

6,4

6,1

8,9

10,6

19,9

11,0

9,2

 

85

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 66 870

2,1

1,9

4,0

7,0

6,7

6,2

6,4

6,1

8,9

10,6

19,9

11,0

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

OSTALE DRUŠTVENE, SOCIJALNE I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 34 123

4,9

3,2

5,2

5,6

7,9

8,7

8,5

7,9

11,8

9,3

11,7

9,8

5,5

 

90

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

 6 976

1,8

1,6

4,7

6,0

6,8

12,1

13,1

10,8

13,4

10,4

9,3

7,6

2,4

 

91

Djelatnosti članskih organizacija, d. n.

 4 308

4,7

3,0

3,4

4,0

6,2

5,8

6,1

5,7

11,7

9,5

14,7

15,0

10,2

 

92

Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

 19 626

2,5

2,3

4,7

5,4

8,9

8,8

8,0

7,9

12,3

9,6

12,9

10,5

6,2

 

93

Ostale uslužne djelatnosti

 3 213

26,4

12,7

12,0

8,3

6,6

5,0

4,9

4,5

6,1

4,4

4,5

3,3

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

DJELATNOSTI KUĆANSTAVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

IZVANTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TIJELA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2002., U OŽUJKU 2005.

 

 

 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

 

 

 

ukupno

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 022 511

 47 672

 943 745

 31 094

 4,7

 92,3

 3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 24 381

 1 019

 23 155

  207

 4,2

 95,0

 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B

 

Ribarstvo

 1 156

  12

 1 144

  -

 1,0

 99,0

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C

 

Rudarstvo i vađenje

 7 308

  192

 6 976

  140

 2,6

 95,5

 1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

 

Prerađivačka industrija

 229 264

 9 129

 206 632

 13 503

 4,0

 90,1

 5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E

 

Opskrba električnom energijom, plinomi vodom

 26 650

 1 577

 24 583

  490

 5,9

 92,3

 1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F

 

Građevinarstvo

 75 226

 2 550

 69 781

 2 895

 3,4

 92,8

 3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila imotocikla te predmetaza
osobnu  uporabu i kućanstvo

 163 390

 5 760

 156 332

 1 298

 3,5

 95,7

 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H

 

Hoteli i restorani

 31 493

 1 422

 29 778

  293

 4,5

 94,6

 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 74 982

 2 015

 68 701

 4 266

 2,7

 91,6

 5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  J

 

Financijsko posredovanje

 29 733

 1 400

 27 968

  365

 4,7

 94,1

 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K

 

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 57 879

 2 103

 54 073

 1 703

 3,6

 93,4

 3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 996

 5 031

 94 892

 3 073

 4,9

 92,1

 3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M

 

Obrazovanje

 89 676

 10 242

 78 737

  697

 11,4

 87,8

 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 71 792

 3 545

 66 870

 1 377

 4,9

 93,2

 1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne
 djelatnosti

 36 585

 1 675

 34 123

  787

 4,6

 93,3

 2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P

 

Djelatnosti kućanstva

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su godišnjim istraživanjem (obrazac RAD-1G) o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak. Tim su istraživanjem obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Podaci o plaćama popunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

d. n.             drugdje nespomenuto

NKD 2002. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

 

 

 

Znakovi

 

-    nema pojave