PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLIII.

ZAGREB, 6. VELJAČE 2007.

BROJ: 4.4.2/11

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

TURIZAM – KUMULATIVNI PODACI1)

Razdoblje od siječnja do prosinca 2006.

 

U Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do prosinca 2006. ostvareno 4% više dolazaka i 3% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje prošle godine u svim komercijalnim smještajnim objektima.

 

Turisti su ostvarili 53 006 946 noćenja, od čega su 11,3% ostvarili domaći turisti, a 88,7% strani turisti.

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2006. u odnosu na isto razdoblje 2005. noćenja domaćih turista veća su za 10%, a noćenja stranih turista veća su za 2%.

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (23,4%), Italije (11,6%), Slovenije (11,2%), Austrije (8,7%), Češke (8,3%), Mađarske (4,7%), te Nizozemske (4,1%) što je ukupno 72%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28% noćenja.

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

 

Dolasci

Noćenja

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

struktura,
noćenja %

prosječan broj
noćenja po
 dolasku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukupno

9 995 070

10 384 921

104

51 420 948

53 006 946

103

100,0

5,1

Domaći turisti

1 528 184

1 726 045

113

5 434 431

5 985 002

110

11,3

3,5

Strani turisti

8 466 886

8 658 876

102

45 986 517

47 021 944

102

88,7

5,4

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.


2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

 

Dolasci

Noćenja

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

struktura

noćenja, %

prosječan

broj noćenja
po dolasku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 466 886

8 658 876

102

45 986 517

47 021 944

102

100,0

5,4

Austrija

742 498

790 083

106

3 756 535

4 069 302

108

8,7

5,2

Belgija

91 925

92 041

100

492 681

471 986

96

1,0

5,1

Bjelorusija

2 694

3 149

117

17 574

18 491

105

0,0

5,9

Bosna i Hercegovina

170 581

188 774

111

829 161

948 397

114

2,0

5,0

Bugarska

14 384

20 720

144

36 132

55 604

154

0,1

2,7

Češka

615 535

593 276

96

4 051 780

3 921 345

97

8,3

6,6

Danska

83 220

78 877

95

624 648

573 473

92

1,2

7,3

Estonija

8 935

9 621

108

29 414

30 409

103

0,1

3,2

Finska

20 060

18 504

92

84 141

70 911

84

0,2

3,8

Francuska

591 098

505 139

85

1 920 288

1 707 718

89

3,6

3,4

Grčka

5 535

6 975

126

15 575

17 983

115

0,0

2,6

Irska

43 631

38 063

87

225 025

192 543

86

0,4

5,1

Island

4 192

4 299

103

31 206

29 439

94

0,1

6,8

Italija

1 252 684

1 235 413

99

5 698 791

5 474 456

96

11,6

4,4

Izrael

61 313

43 676

71

158 155

100 676

64

0,2

2,3

Letonija

7 495

10 121

135

19 211

26 270

137

0,1

2,6

Litva

19 646

22 335

114

65 702

75 835

115

0,2

3,4

Luksemburg

3 182

2 970

93

15 479

13 485

87

0,0

4,5

Mađarska

453 395

402 782

89

2 405 145

2 196 365

91

4,7

5,5

Makedonija

18 821

20 907

111

79 700

84 501

106

0,2

4,0

Nizozemska

243 651

241 856

99

1 910 080

1 938 295

101

4,1

8,0

Norveška

58 601

69 691

119

324 955

379 064

117

0,8

5,4

Njemačka

1 572 090

1 544 801

98

11 001 142

10 986 866

100

23,4

7,1

Poljska

241 868

275 845

114

1 374 595

1 612 013

117

3,4

5,8

Portugal

18 697

26 010

139

38 173

51 165

134

0,1

2,0

Rumunjska

22 691

33 723

149

92 313

149 152

162

0,3

4,4

Rusija

80 335

108 672

135

695 201

936 639

135

2,0

8,6

Slovačka

184 891

217 986

118

1 183 499

1 428 346

121

3,0

6,6

Slovenija

878 882

913 072

104

5 099 116

5 245 881

103

11,2

5,7

Srbija i Crna Gora1)

49 495

62 890

127

186 193

239 972

129

0,5

3,8

Španjolska

84 183

114 188

136

169 701

230 384

136

0,5

2,0

Švedska

127 387

130 291

102

690 014

719 217

104

1,5

5,5

Švicarska

113 909

129 737

114

473 309

544 208

115

1,2

4,2

Turska

7 442

11 388

153

20 511

29 027

142

0,1

2,5

Ukrajina

13 054

18 619

143

81 178

129 508

160

0,3

7,0

Ujedinjena Kraljevina

255 500

268 777

105

1 348 574

1 366 266

101

2,9

5,1

Ostale europske zemlje

28 555

26 363

92

69 107

62 195

90

0,1

2,4

Australija

40 825

57 550

141

95 022

139 113

146

0,3

2,4

Japan

32 748

64 751

198

53 721

99 410

185

0,2

1,5

Kanada

24 742

28 851

117

66 836

81 453

122

0,2

2,8

Novi Zeland

9 700

10 523

108

22 424

24 319

108

0,1

2,3

SAD

115 289

154 065

134

291 747

383 817

132

0,8

2,5

Ostale izvaneuropske zemlje

51 527

61 502

119

142 763

166 445

117

0,4

2,7

 

1)    Državna zajednica Srbije i Crne Gore prestala je postojati proglašenjem neovisnosti Republike Crne Gore 3. lipnja 2006. i Republike Srbije 5. lipnja 2006. Zbog  šifarskog sustava     nije moguće prikazati podatke posebno za svaku državu.

 


3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

 

Dolasci

Noćenja

 

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 995 070

10 384 921

104

51 420 948

53 006 946

103

Hoteli

3 669 771

3 822 225

104

14 790 505

14 612 581

99

Vile

1 632

477

29

4 212

2 438

58

Hotelska naselja

202 543

44 324

22

1 303 349

292 370

22

Hotelsko-apartmanska naselja

178 715

29 731

17

1 293 267

208 313

16

Aparthoteli

25 163

25 703

102

158 937

149 536

94

Apartmanska naselja

241 379

92 150

38

1 811 552

672 573

37

Turistička naselja

42 864

504 752

          1)

294 867

3 359 096

          1)

Apartmani

67 406

36 550

54

469 998

251 011

53

Turistički apartmani

20 838

109 228

524

154 085

789 090

512

Moteli

31 754

11 728

37

52 933

20 709

39

Pansioni

28 355

60 410

213

102 553

187 405

183

Guest house

6 890

38 558

560

25 634

141 493

552

Kampovi

1 933 989

1 842 087

95

13 095 657

12 591 048

96

Kamppirališta

         -

14 131

           -

         -

42 984

           -

Apartman

16 832

18 811

112

94 363

119 407

127

Apartman tipa studio

11 416

56 537

495

73 673

345 404

469

Kuća za odmor

640

508

79

4 531

4 837

107

Sobe za iznajmljivanje

63 618

92 060

145

216 830

346 647

160

Objekti za robinzonski turizam

         -

51

           -

         -

171

           -

Prenoćišta

42 606

55 963

131

78 507

136 585

174

Odmarališta

87 866

94 101

107

552 113

563 495

102

Omladinski hoteli i omladinski hosteli

89 240

102 290

115

333 542

355 110

106

Gostionice

4 507

7 846

174

13 708

17 018

124

Lječilišta

22 213

27 643

124

202 859

211 128

104

Planinarski domovi

5 906

6 720

114

9 901

12 212

123

Lovački domovi

1 252

1 600

128

3 327

3 539

106

Privremeni smještajni objekti

9 005

7 830

87

31 267

32 750

105

Brodske kabine

136 568

170 389

125

136 568

170 389

125

Spavaći i kušet-vagoni

50 550

53 774

106

50 550

53 774

106

Luke nautičkog turizma

772 660

724 997

94

1 138 766

1 210 363

106

Nekategorizirani objekti

209 518

109 785

52

794 394

439 156

55

Kućanstva – sobe, apartmani, kuće za odmor

1 981 979

2 180 811

110

13 859 005

15 381 191

111

Kućanstva – kamp jedinice u kampovima

35 993

38 140

106

263 044

270 276

103

Seljačka kućanstva

1 402

3 011

215

6 451

12 847

199

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 528 184

1 726 045

113

5 434 431

5 985 002

110

Hoteli

790 257

869 941

110

2 081 240

2 222 112

107

Vile

357

5

1

631

17

3

Hotelska naselja

40 184

6 175

15

172 618

34 673

20

Hotelsko-apartmanska naselja

18 444

3 878

21

86 515

17 700

20

Aparthoteli

1 806

2 375

132

5 599

7 123

127

Apartmanska naselja

25 407

14 408

57

131 242

78 073

59

Turistička naselja

5 713

71 500

          1)

25 220

315 867

          1)

Apartmani

3 209

4 092

128

15 496

17 834

115

Turistički apartmani

674

8 427

          1)

2 841

45 246

          1)

Moteli

14 328

7 542

53

28 917

13 328

46

Pansioni

14 177

34 365

242

45 467

93 382

205

Guest house

1 344

11 075

824

4 242

30 673

723

Kampovi

45 683

45 465

100

355 831

363 578

102

Kampirališta

         -

398

           -

         -

1 316

           -

Apartman

3 112

1 946

63

7 080

8 392

119

Apartman tipa studio

1 278

12 216

956

7 427

32 296

435

Kuća za odmor

108

37

34

327

190

58

Sobe za iznajmljivanje

23 613

29 329

124

69 792

79 388

114

Objekti za robinzonski turizam

         -

14

           -

         -

45

           -

Prenoćišta

28 290

30 837

109

53 522

76 137

142

Odmarališta

57 076

65 105

114

372 346

402 326

108

Omladinski hoteli i omladinski hosteli

27 573

32 419

118

117 808

132 460

112

Gostionice

2 421

5 694

235

5 904

10 065

170

Lječilišta

13 272

14 284

108

132 839

123 699

93

Planinarski domovi

4 868

5 840

120

8 059

9 730

121

Lovački domovi

858

1 118

130

2 179

2 408

111

Privremeni smještajni objekti

2 488

2 210

89

7 336

7 045

96

Brodske kabine

69 081

103 182

149

69 081

103 182

149

Spavaći i kušet-vagoni

23 126

28 974

125

23 126

28 974

125

Luke nautičkog turizma

48 566

58 671

121

63 507

78 030

123

Nekategorizirani objekti

83 013

45 940

55

275 820

149 647

54

Kućanstva – sobe, apartmani, kuće za odmor

175 980

205 462

117

1 248 181

1 479 350

119

Kućanstva – kamp jedinice u kampovima

1 530

1 793

117

13 389

16 475

123

Seljačka kućanstva

348

1 328

382

849

4 241

500

 

1)    Indeks je veći od 999.

 


3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

 (nastavak)

 

Dolasci

Noćenja

 

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

I. – XII. 2005.

I. – XII. 2006.

indeksi

I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 Strani turisti

8 466 886

8 658 876

102

45 986 517

47 021 944

102

 Hoteli

2 879 514

2 952 284

103

12 709 265

12 390 469

97

 Vile

1 275

472

37

3 581

2 421

68

 Hotelska naselja

162 359

38 149

23

1 130 731

257 697

23

 Hotelsko-apartmanska naselja

160 271

25 853

16

1 206 752

190 613

16

 Aparthoteli

23 357

23 328

100

153 338

142 413

93

 Apartmanska naselja

215 972

77 742

36

1 680 310

594 500

35

 Turistička naselja

37 151

433 252

          1)

269 647

3 043 229

          1)

 Apartmani

64 197

32 458

51

454 502

233 177

51

 Turistički apartmani

20 164

100 801

500

151 244

743 844

492

 Moteli

17 426

4 186

24

24 016

7 381

31

 Pansioni

14 178

26 045

184

57 086

94 023

165

 Guest house

5 546

27 483

496

21 392

110 820

518

 Kampovi

1 888 306

1 796 622

95

12 739 826

12 227 470

96

 Kampirališta

         -

13 733

           -

         -

41 668

           -

 Apartman

13 720

16 865

123

87 283

111 015

127

 Apartman tipa studio

10 138

44 321

437

66 246

313 108

473

 Kuća za odmor

532

471

89

4 204

4 647

111

 Sobe za iznajmljivanje

40 005

62 731

157

147 038

267 259

182

 Objekti za robinzonski turizam

         -

37

           -

         -

126

           -

 Prenoćišta

14 316

25 126

176

24 985

60 448

242

 Odmarališta

30 790

28 996

94

179 767

161 169

90

 Omladinski hoteli i omladinski hosteli

61 667

69 871

113

215 734

222 650

103

 Gostionice

2 086

2 152

103

7 804

6 953

89

 Lječilišta

8 941

13 359

149

70 020

87 429

125

 Planinarski domovi

1 038

880

85

1 842

2 482

135

 Lovački domovi

394

482

122

1 148

1 131

99

 Privremeni smještajni objekti

6 517

5 620

86

23 931

25 705

107

 Brodske kabine

67 487

67 207

100

67 487

67 207

100

 Spavaći i kušet-vagoni

27 424

24 800

90

27 424

24 800

90

 Luke nautičkog turizma

724 094

666 326

92

1 075 259

1 132 333

105

 Nekategorizirani objekti

126 505

63 845

50

518 574

289 509

56

 Kućanstva – sobe, apartmani, kuće za odmor

1 805 999

1 975 349

109

12 610 824

13 901 841

110

 Kućanstva – kamp jedinice u kampovima

34 463

36 347

105

249 655

253 801

102

 Seljačka kućanstva

1 054

1 683

160

5 602

8 606

154

 


4.   NAČIN DOLASKA TURISTA

 

Individualno

Organizirano

dolasci

noćenja

dolasci

noćenja

I.–XII. 2005.

I.–XII. 2006.

indeksi

I.–XII. 2006.
I.–XII. 2005.

I.–XII. 2005.

I.–XII. 2006.

indeksi

I.–XII. 2006.
I.–XII. 2005.

I.–XII. 2005.

I.–XII. 2006.

indeksi

I.–XII. 2006.
I.–XII. 2005.

I.–XII. 2005.

I.–XII. 2006.

indeksi

I.–XII. 2006.
I.–XII. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 363 691

6 689 121

105

30 563 775

32 447 348

106

3 631 379

3 695 800

102

20 857 173

20 559 598

99

Domaći turisti

1 024 967

1 173 603

115

3 524 368

3 956 930

112

503 217

552 442

110

1 910 063

2 028 072

106

Strani turisti

5 338 724

5 515 518

103

27 039 407

28 490 418

105

3 128 162

3 143 358

100

18 947 110

18 531 526

98

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2006.

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

turisti

10 384 921

1 726 045

8 658 876

104

113

102

 

noćenja

53 006 946

5 985 002

47 021 944

103

110

102

Zagrebačka županija

turisti

34 719

16 513

18 206

116

121

112

 

noćenja

69 764

35 520

34 244

117

111

124

Dugo Selo                          

turisti

681

565

116

305

294

374

                                          

noćenja

1 710

1 551

159

252

244

379

Ivanić-Grad                        

turisti

2 148

1 635

513

102

98

113

                                          

noćenja

13 296

10 344

2 952

108

100

145

Jastrebarsko                       

turisti

4 920

2 037

2 883

87

76

97

                                          

noćenja

7 365

3 069

4 296

68

46

103

Samobor                            

turisti

9 620

4 487

5 133

118

119

116

                                          

noćenja

15 859

6 931

8 928

119

124

115

Sveti Ivan Zelina                  

turisti

966

827

139

272

353

115

                                          

noćenja

1 072

859

213

235

306

122

Sveta Nedelja                      

turisti

2 091

416

1 675

91

103

89

                                           

noćenja

3 658

702

2 956

106

126

102

Vrbovec                            

turisti

3 964

2 164

1 800

175

197

155

                                          

noćenja

7 909

4 063

3 846

201

232

177

Velika Gorica                      

turisti

9 036

3 633

5 403

122

124

120

                                          

noćenja

14 394

5 305

9 089

131

120

139

Zaprešić                           

turisti

869

470

399

89

103

76

                                          

noćenja

3 444

2 125

1 319

119

165

81

Jakovlje                           

turisti

70

50

20

44

31

         -

                                          

noćenja

354

93

261

201

53

         -

Klinča Sela                        

turisti

131

107

24

149

764

32

                                           

noćenja

234

198

36

111

430

22

Križ                               

turisti

37

21

16

185

105

         -

                                          

noćenja

203

179

24

203

179

         -

Rugvica                            

turisti

139

54

85

140

338

102

                                          

noćenja

219

54

165

122

318

102

Marija Gorica                      

turisti

47

47

         -

        1)

        1)

         -

                                          

noćenja

47

47

         -

        1)

        1)

         -

Krapinsko-zagorska županija

turisti

52 365

42 506

9 859

144

147

132

 

noćenja

146 504

123 104

23 400

130

130

130

Donja Stubica                      

turisti

5 328

4 548

780

931

901

        1)

                                           

noćenja

9 821

7 959

1 862

        1)

958

        1)

Krapina                            

turisti

1 829

994

835

98

112

85

                                          

noćenja

6 384

4 747

1 637

141

158

108

Oroslavje                          

turisti

3 062

2 575

487

169

180

127

                                          

noćenja

6 571

5 553

1 018

133

150

82

Pregrada                           

turisti

902

477

425

89

110

74

                                          

noćenja

1 373

715

658

88

122

67

 

1)    Indeks je veći od 999.

 


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2006.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinić                             

turisti

181

70

111

369

206

740

                                          

noćenja

486

278

208

178

441

99

Gornja Stubica                     

turisti

154

127

27

94

89

123

                                          

noćenja

287

195

92

88

78

116

Krapinske Toplice                  

turisti

6 196

5 149

1 047

139

140

138

                                          

noćenja

29 263

26 480

2 783

113

111

131

Stubičke Toplice                   

turisti

13 059

11 599

1 460

101

103

87

                                           

noćenja

44 806

41 529

3 277

107

109

84

Tuhelj                             

turisti

20 488

16 695

3 793

163

170

137

                                          

noćenja

45 482

35 225

10 257

147

149

140

Veliko Trgovišće                   

turisti

456

74

382

393

352

402

                                          

noćenja

1 087

113

974

344

514

331

Zagorska Sela                      

turisti

45

11

34

75

31

142

                                          

noćenja

163

95

68

112

93

158

Zlatar-Bistrica                    

turisti

33

18

15

79

67

100

                                          

noćenja

129

33

96

123

40

436

Kumrovec                           

turisti

632

169

463

531

238

965

                                           

noćenja

652

182

470

548

256

979

Sisačko-moslavačka županija

turisti

26 705

16 262

10 443

106

97

123

 

noćenja

80 025

60 253

19 772

92

84

127

Hrvatska Kostajnica                

turisti

743

455

288

112

138

86

                                           

noćenja

1 972

1 104

868

102

142

75

Kutina                             

turisti

6 371

2 507

3 864

115

102

126

                                          

noćenja

12 512

6 543

5 969

62

44

110

Novska                             

turisti

257

128

129

124

194

91

                                          

noćenja

1 201

1 047

154

420

737

107

Petrinja                           

turisti

738

315

423

133

139

129

                                          

noćenja

2 196

801

1 395

132

118

141

Sisak                              

turisti

5 313

3 762

1 551

85

86

84

                                          

noćenja

15 915

11 635

4 280

97

89

128

Dvor                               

turisti

92

         -

92

263

         -

263

                                           

noćenja

268

         -

268

244

         -

244

Hrvatska Dubica                    

turisti

65

19

46

283

127

575

                                          

noćenja

138

35

103

276

194

322

Jasenovac                          

turisti

143

69

74

753

        1)

529

                                          

noćenja

264

144

120

677

        1)

375

Lipovljani                         

turisti

60

49

11

146

122

        1)

                                          

noćenja

220

192

28

237

211

        1)

Popovača                           

turisti

2 165

468

1 697

103

139

96

                                          

noćenja

2 279

532

1 747

96

141

88

Sunja                              

turisti

17

         -

17

61

         -

61

                                           

noćenja

54

         -

54

60

         -

60

Topusko                            

turisti

10 741

8 490

2 251

111

96

257

                                          

noćenja

43 006

38 220

4 786

99

92

217

Karlovačka županija

turisti

172 958

28 948

144 010

104

101

105

 

noćenja

289 151

68 707

220 444

103

96

106

Duga Resa                          

turisti

6 282

2 604

3 678

118

115

119

                                          

noćenja

14 631

6 359

8 272

119

110

128

Karlovac                           

turisti

20 804

4 991

15 813

98

107

95

                                          

noćenja

30 812

9 791

21 021

104

132

94

Ogulin                             

turisti

17 589

16 238

1 351

105

104

120

                                           

noćenja

45 148

42 213

2 935

101

100

118

Ozalj                              

turisti

591

193

398

179

138

208

                                          

noćenja

2 855

747

2 108

350

326

360

Slunj                              

turisti

6 402

641

5 761

126

80

135

                                          

noćenja

8 795

1 579

7 216

131

97

143


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2006.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Draganić                           

turisti

620

589

31

300

388

56

                                          

noćenja

620

589

31

300

388

56

Josipdol                           

turisti

4 034

1 610

2 424

72

56

90

                                          

noćenja

6 621

3 871

2 750

47

34

98

Rakovica                           

turisti

116 358

2 049

114 309

105

97

105

                                          

noćenja

179 371

3 520

175 851

105

114

105

Žakanje                            

turisti

134

20

114

96

143

91

                                          

noćenja

154

25

129

87

114

83

Ribnik                             

turisti

144

13

131

84

         -

76

                                           

noćenja

144

13

131

84

         -

76

Varaždinska županija

turisti

51 345

32 193

19 152

110

105

119

 

noćenja

153 845

122 309

31 536

101

99

107

Ivanec                             

turisti

170

170

         -

         -

         -

         -

                                          

noćenja

173

173

         -

         -

         -

         -

Lepoglava                          

turisti

269

224

45

99

93

145

                                          

noćenja

791

619

172

94

78

391

Ludbreg                            

turisti

2 784

1 378

1 406

145

133

159

                                          

noćenja

5 250

3 023

2 227

129

137

120

Novi Marof                         

turisti

293

79

214

185

139

212

                                           

noćenja

701

339

362

144

140

148

Varaždin                           

turisti

19 881

10 055

9 826

95

92

98

                                          

noćenja

37 713

21 353

16 360

89

84

95

Varaždinske Toplice                

turisti

15 918

14 202

1 716

118

118

111

                                          

noćenja

88 642

84 898

3 744

104

105

87

Bednja                             

turisti

8 052

4 459

3 593

123

87

250

                                          

noćenja

13 907

9 518

4 389

104

82

255

Gornji Kneginec                    

turisti

3 978

1 626

2 352

118

127

113

                                          

noćenja

6 668

2 386

4 282

117

139

107

Koprivničko-križevačka županija

turisti

15 552

9 820

5 732

135

142

124

 

noćenja

30 947

21 654

9 293

130

141

109

Đurđevac                           

turisti

4 305

3 389

916

154

166

122

                                          

noćenja

11 843

9 948

1 895

131

133

122

Koprivnica                         

turisti

8 978

5 016

3 962

131

136

125

                                          

noćenja

14 606

9 244

5 362

127

151

100

Križevci                           

turisti

1 675

941

734

128

116

149

                                          

noćenja

3 516

1 660

1 856

156

134

184

Molve                               

turisti

107

18

89

155

100

175

                                          

noćenja

135

22

113

86

67

91

Virje                              

turisti

355

326

29

291

459

57

                                          

noćenja

669

606

63

205

379

38

Kalnik                             

turisti

132

130

2

56

59

14

                                          

noćenja

178

174

4

64

70

14

Bjelovarsko-bilogorska županija

turisti

13 478

9 940

3 538

121

131

101

 

noćenja

33 794

26 166

7 628

130

140

103

Bjelovar                           

turisti

3 922

2 698

1 224

115

127

96

                                          

noćenja

10 104

7 198

2 906

181

211

135

Čazma                              

turisti

834

647

187

71

68

86

                                           

noćenja

1 424

1 074

350

61

56

84

Daruvar                            

turisti

6 656

5 118

1 538

118

130

91

                                          

noćenja

18 712

15 244

3 468

115

127

80

Garešnica                           

turisti

170

100

70

70

72

67

                                          

noćenja

301

189

112

61

58

68

Grubišno Polje                     

turisti

807

494

313

131

128

136

                                          

noćenja

1 095

690

405

104

95

123

Berek                              

turisti

1 041

837

204

         -

         -

         -

                                          

noćenja

2 015

1 632

383

         -

         -

         -

 


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2006.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefanje                           

turisti

48

46

2

126

128

100

                                          

noćenja

143

139

4

82

83

50

Primorsko-goranska županija

turisti

2 149 985

422 301

1 727 684

104

119

100

 

noćenja

10 741 754

1 419 079

9 322 675

102

111

101

Bakar                              

turisti

3 105

1 807

1 298

103

104

102

                                           

noćenja

8 552

6 157

2 395

126

152

88

Cres                               

turisti

106 116

4 557

101 559

95

114

94

                                          

noćenja

679 860

25 216

654 644

99

115

98

Crikvenica                          

turisti

226 721

60 314

166 407

103

100

104

                                          

noćenja

1 225 960

308 948

917 012

106

101

108

Čabar                              

turisti

1 343

1 195

148

186

175

389

                                          

noćenja

3 941

3 520

421

189

179

331

Delnice                            

turisti

9 482

5 703

3 779

126

131

119

                                          

noćenja

20 425

11 702

8 723

137

131

147

Kastav                             

turisti

892

288

604

152

163

147

                                          

noćenja

2 009

663

1 346

190

205

183

Kraljevica                         

turisti

29 600

6 025

23 575

115

115

115

                                          

noćenja

110 586

22 486

88 100

110

109

110

Krk                                

turisti

129 429

6 832

122 597

97

122

96

                                          

noćenja

687 821

34 680

653 141

99

121

98

Mali Lošinj                        

turisti

240 862

31 410

209 452

95

99

95

                                           

noćenja

1 717 615

201 764

1 515 851

103

107

103

Novi Vinodolski                    

turisti

77 565

13 284

64 281

106

107

106

                                          

noćenja

443 424

70 797

372 627

99

130

95

Opatija                             

turisti

317 025

81 380

235 645

110

121

106

                                          

noćenja

1 069 522

202 077

867 445

103

108

102

Rab                                

turisti

232 111

21 270

210 841

100

118

98

                                           

noćenja

1 600 322

124 117

1 476 205

101

109

100

Rijeka                             

turisti

233 154

125 387

107 767

125

142

110

                                          

noćenja

283 969

141 382

142 587

126

140

115

Vrbovsko                           

turisti

235

139

96

18

15

26

                                          

noćenja

1 003

416

587

29

17

56

Baška                              

turisti

122 456

8 677

113 779

103

128

101

                                           

noćenja

716 677

37 198

679 479

100

113

99

Brod Moravice                      

turisti

89

25

64

         -

         -

         -

                                          

noćenja

185

57

128

         -

         -

         -

Čavle                               

turisti

1 043

409

634

88

69

107

                                          

noćenja

1 843

782

1 061

101

87

116

Dobrinj                            

turisti

23 145

1 062

22 083

101

142

100

                                          

noćenja

149 408

6 634

142 774

101

129

100

Fužine                             

turisti

5 337

4 271

1 066

123

124

121

                                          

noćenja

16 699

11 974

4 725

118

125

104

Jelenje                            

turisti

102

10

92

600

125

        1)

                                          

noćenja

181

18

163

464

100

776

Lokve                              

turisti

952

674

278

105

142

65

                                          

noćenja

4 467

3 417

1 050

175

254

87

Lovran                              

turisti

59 471

9 701

49 770

107

130

103

                                          

noćenja

232 635

27 880

204 755

100

117

99

Malinska-Dubašnica                 

turisti

59 665

8 179

51 486

99

110

98

                                           

noćenja

361 797

37 751

324 046

99

112

98

Matulji                            

turisti

4 914

1 290

3 624

98

99

98

                                          

noćenja

20 337

4 440

15 897

87

78

90

Mošćenička Draga                   

turisti

39 827

1 549

38 278

96

117

95

                                          

noćenja

172 534

7 079

165 455

99

128

98

Mrkopalj                           

turisti

5 014

4 657

357

82

83

73

                                          

noćenja

14 710

13 612

1 098

91

94

65

 


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2006.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Omišalj                             

turisti

102 442

9 675

92 767

100

98

100

                                          

noćenja

536 239

59 769

476 470

102

98

103

Punat                              

turisti

98 541

3 911

94 630

98

115

97

                                          

noćenja

584 404

20 094

564 310

97

115

96

Ravna Gora                         

turisti

3 381

3 370

11

136

136

         -

                                          

noćenja

10 917

10 825

92

122

121

         -

Skrad                              

turisti

470

393

77

97

109

63

                                          

noćenja

1 863

1 692

171

125

139

62

Vinodolska općina                  

turisti

1 032

144

888

167

232

160

                                          

noćenja

8 597

1 059

7 538

163

174

162

Viškovo                            

turisti

386

132

254

         -

         -

         -

                                          

noćenja

605

236

369

         -

         -

         -

Vrbnik                             

turisti

3 274

323

2 951

107

199

102

                                          

noćenja

19 558

1 419

18 139

111

166

108

Kostrena                           

turisti

10 804

4 258

6 546

99

108

94

                                          

noćenja

33 089

19 218

13 871

140

192

102

Ličko-senjska županija

turisti

312 166

39 625

272 541

104

103

104

 

noćenja

1 184 299

132 166

1 052 133

106

105

106

Gospić                             

turisti

10 663

7 135

3 528

140

130

165

                                          

noćenja

13 848

9 590

4 258

122

111

155

Novalja                            

turisti

96 656

11 341

85 315

104

105

103

                                          

noćenja

694 341

71 775

622 566

107

108

107

Otočac                             

turisti

2 457

727

1 730

123

191

107

                                          

noćenja

7 475

4 145

3 330

186

314

123

Senj                               

turisti

42 643

4 813

37 830

110

112

110

                                          

noćenja

199 371

10 572

188 799

111

112

111

Karlobag                           

turisti

16 280

3 945

12 335

94

74

102

                                          

noćenja

79 208

17 572

61 636

87

79

89

Perušić                            

turisti

41

         -

41

241

         -

241

                                           

noćenja

41

         -

41

47

         -

47

Plitvička Jezera                   

turisti

143 426

11 664

131 762

102

97

102

                                          

noćenja

190 015

18 512

171 503

103

101

104

Virovitičko-podravska županija

turisti

11 473

9 982

1 491

189

201

134

 

noćenja

28 971

26 169

2 802

176

185

120

Orahovica                          

turisti

4 416

4 147

269

222

213

656

                                          

noćenja

18 111

17 363

748

188

182

804

Slatina                            

turisti

1 251

697

554

260

611

151

                                          

noćenja

2 948

1 928

1 020

195

346

107

Virovitica                         

turisti

2 859

2 783

76

173

182

64

                                           

noćenja

4 536

4 272

264

158

179

56

Čačinci                            

turisti

2 129

1 769

360

156

172

108

                                          

noćenja

2 129

1 769

360

156

172

108

Pitomača                           

turisti

55

55

         -

262

423

         -

                                          

noćenja

55

55

         -

196

275

         -

Špišić Bukovica                    

turisti

763

531

232

134

163

95

                                          

noćenja

1 192

782

410

111

129

88

Požeško-slavonska županija

turisti

6 732

5 103

1 629

92

91

95

 

noćenja

14 188

9 767

4 421

111

103

138

Lipik                              

turisti

1 199

712

487

90

89

91

                                          

noćenja

3 035

1 856

1 179

109

118

98

Požega                             

turisti

4 672

3 724

948

92

92

93

                                          

noćenja

7 122

5 289

1 833

98

97

102

Kutjevo                            

turisti

311

222

89

100

100

98

                                           

noćenja

1 960

677

1 283

468

220

        1)

Velika                             

turisti

550

445

105

91

83

150

                                          

noćenja

2 071

1 945

126

90

88

138

 


5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2006.

 (nastavak)

 

 

Ukupno

Domaći

Strani

Indeksi
I. – XII. 2006.
I. – XII. 2005.

 

 

ukupno

domaći

strani

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

turisti

21 192

10 814

10 378

116

110

123

 

noćenja

37 649

23 508

14 141

111

106

119

Nova Gradiška                      

turisti

6 167

2 762

3 405

100

96

103

                                          

noćenja

10 198

6 004

4 194

89