PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLIII.

ZAGREB, 20. OŽUJKA 2007.

BROJ: 9.2.5.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I PO DJELATNOSTIMA
stanje u ožujku 2006.

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2006. vidljivo je da je 6% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kn. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kn primilo je 57,2% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kn primilo je 30,6% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kn primilo je 6,2% zaposlenih u pravnim osobama.

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2006.

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2006., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 970 583

6,0

5,6

7,3

7,6

7,2

6,7

6,6

6,2

10,0

9,4

12,6

8,6

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 23 502

5,4

5,1

6,9

9,5

9,2

8,6

7,6

7,9

11,7

9,8

11,1

5,3

1,9

 

01

Poljoprivreda, lov i usluge
povezane s njima

 14 736

7,9

7,3

9,5

14,2

13,2

11,6

8,2

6,9

7,4

3,8

4,4

3,7

1,9

 

02

Šumarstvo, sječa drva i usluge
 povezane s njima

 8 766

1,1

1,5

2,4

1,9

2,3

3,5

6,6

9,6

18,9

20,0

22,3

8,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Ribarstvo

 1 274

14,2

11,8

13,1

15,5

8,0

6,4

6,7

4,2

3,9

4,7

4,8

4,2

2,5

 

05

Ribarstvo, uzgoj riba i usluge
 povezane s njima

 1 274

14,2

11,8

13,1

15,5

8,0

6,4

6,7

4,2

3,9

4,7

4,8

4,2

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Rudarstvo i vađenje

 6 804

4,7

4,0

3,8

5,0

3,8

3,7

3,6

3,9

8,4

10,8

23,9

15,5

8,9

 

11

Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 4 073

0,1

0,2

0,1

0,5

0,4

1,5

2,2

2,6

8,0

13,9

35,0

22,7

12,8

 

14

Vađenje ostalih ruda i kamena

 2 731

11,6

9,7

9,4

11,6

8,9

7,0

5,6

6,0

8,9

6,2

7,1

4,8

3,2

 

1)    Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada
      bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili dužemu od punoga radnog vremena.

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2006.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2006., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

 

Prerađivačka industrija

 206 334

9,1

9,3

9,7

9,3

8,3

7,1

6,6

5,9

8,2

6,3

8,3

6,7

5,2

 

15

Proizvodnja hrane i pića

 38 778

4,7

6,2

8,3

9,0

8,6

7,5

7,9

7,9

11,1

7,7

9,4

6,5

5,2

 

16

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  983

    -

0,9

6,0

2,2

2,0

2,5

2,9

2,2

6,1

9,3

21,1

24,2

20,6

 

17

Proizvodnja tekstila

 7 219

22,4

18,5

13,6

12,9

9,3

5,9

4,0

2,9

3,2

2,4

1,9

1,6

1,4

 

18

Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

 19 333

31,6

22,1

16,8

10,6

5,8

3,7

2,3

1,6

1,4

1,1

1,1

1,0

0,9

 

19

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torba, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

 6 084

20,4

27,4

22,2

13,4

5,4

2,8

1,6

1,5

1,6

0,8

1,0

1,0

0,9

 

20

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

 9 982

16,9

15,0

17,1

14,7

10,1

7,5

4,7

3,2

3,7

2,3

2,3

1,5

1,0

 

21

Proizvodnja celuloze, papira i
proizvoda od papira

 3 823

3,0

4,9

10,4

11,3

13,0

13,1

9,8

6,9

9,0

4,6

5,5

4,6

3,9

 

22

Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

 11 057

5,5

5,0

5,8

7,2

7,5

5,3

6,6

6,0

9,1

7,9

11,9

11,9

10,3

 

23

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

 3 521

0,1

0,2

0,4

0,3

0,6

1,3

1,4

1,7

6,3

12,1

27,6

33,1

14,9

 

24

Proizvodnja kemikalija i
kemijskih proizvoda

 10 449

1,3

1,9

2,5

3,7

4,8

5,0

6,2

7,4

13,1

12,4

16,0

14,3

11,4

 

25

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 6 011

7,7

9,3

10,8

12,0

11,6

9,4

8,1

5,8

8,1

4,9

5,3

4,2

2,8

 

26

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

 12 423

5,7

5,6

7,9

8,0

7,8

8,4

8,7

7,2

9,9

7,7

10,2

7,8

5,1

 

27

Proizvodnja metala

 5 784

4,4

3,1

6,1

12,1

14,9

16,1

12,1

8,5

8,3

4,1

5,2

3,1

2,0

 

28

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

 17 439

7,6

9,1

10,5

10,5

10,0

8,2

7,3

6,8

9,3

6,0

6,9

4,9

2,9

 

29

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 10 162

6,4

8,3

8,3

10,4

9,8

9,0

7,8

7,3

8,4

6,5

8,1

5,7

4,0

 

30

Proizvodnja uredskih strojeva i računala

 1 819

4,1

1,9

6,4

4,0

4,9

5,2

5,4

5,3

9,0

8,2

11,2

19,4

15,0

 

31

Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.

 9 748

2,6

6,7

6,1

7,2

6,6

6,2

5,8

5,7

9,6

8,0

12,6

12,3

10,6

 

32

Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

 3 749

1,5

1,6

4,2

8,3

12,8

10,3

7,3

4,3

5,0

3,8

8,1

13,0

19,8

 

33

Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

 1 512

4,7

6,1

7,2

6,6

8,6

8,3

9,1

7,6

8,7

6,4

10,2

9,9

6,6

 

34

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 421

3,1

6,9

10,7

10,6

11,3

8,9

6,7

5,7

8,6

7,4

9,6

5,3

5,2

 

35

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 12 724

2,3

2,9

3,5

5,2

7,2

7,0

8,2

9,1

14,2

11,9

15,2

7,4

5,9

 

36

Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.

 9 926

11,3

16,8

17,9

12,4

9,6

7,7

6,6

4,2

4,5

2,9

2,8

1,8

1,5

 

37

Reciklaža

 1 387

8,7

6,3

5,2

6,3

6,7

7,3

8,5

8,3

12,4

8,3

9,4

7,6

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 25 025

0,2

0,4

1,1

2,1

3,2

4,7

5,4

7,5

14,5

15,2

23,7

17,3

4,7

 

40

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i toplom vodom

 15 969

0,2

0,2

0,4

0,6

0,7

2,0

2,9

6,0

14,0

16,7

28,5

22,2

5,6

 

41

Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

 9 056

0,3

0,9

2,4

4,8

7,6

9,5

9,9

10,1

15,5

12,5

14,6

8,8

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 74 661

10,5

9,3

10,3

9,3

8,8

8,1

7,2

5,9

8,5

6,2

7,9

4,9

3,1

 

45

Građevinarstvo

 74 661

10,5

9,3

10,3

9,3

8,8

8,1

7,2

5,9

8,5

6,2

7,9

4,9

3,1

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2006.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1))

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2006., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta
 za osobnu uporabu i kućanstvo

 164 492

8,9

9,2

11,6

12,2

10,2

6,9

6,2

5,1

6,8

5,5

7,2

5,4

4,8

 

50

Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 16 372

5,4

5,3

6,6

6,2

6,6

4,9

5,6

5,4

8,7

11,4

17,8

9,9

6,2

 

51

Trgovina na veliko i
posredovanje utrgovini, osim
 trgovine motornim vozilima i
 motociklima

 78 168

9,3

7,8

10,2

9,9

9,7

7,0

7,1

6,0

7,7

5,5

7,4

6,4

6,0

 

52

Trgovina na malo, osim trgovine
 motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

 69 952

9,3

11,7

14,4

15,9

11,7

7,2

5,4

4,1

5,4

4,0

4,5

3,3

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Hoteli i restorani

 30 789

7,7

7,4

9,2

10,5

9,7

9,6

9,4

7,5

9,3

6,3

6,3

4,1

3,0

 

55

Hoteli i restorani

 30 789

7,7

7,4

9,2

10,5

9,7

9,6

9,4

7,5

9,3

6,3

6,3

4,1

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 69 560

2,3

2,7

3,5

4,1

4,6

4,6

6,7

8,4

15,9

13,2

14,3

12,4

7,3

 

60

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 23 932

4,2

5,5

6,7

7,5

6,4

5,0

7,0

6,0

10,8

8,3

12,2

15,4

5,0

 

61

Vodeni prijevoz

 1 517

2,8

3,2

3,2

3,8

8,4

6,9

7,1

5,1

9,3

7,5

14,3

14,4

14,0

 

62

Zračni prijevoz

 1 273

1,3

0,2

1,7

1,3

1,9

2,7

6,6

3,8

8,0

7,4

12,1

23,2

29,8

 

63

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

 23 624

2,0

1,6

2,6

3,5

5,0

5,8

7,7

9,6

15,9

12,5

16,0

10,8

7,0

 

64

Pošta i telekomunikacije

 19 214

0,5

0,6

0,6

0,8

1,7

2,6

5,3

10,4

23,7

21,2

14,7

9,4

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Financijsko posredovanje

 29 611

1,6

1,3

1,2

1,5

2,1

2,4

3,3

5,0

10,4

12,2

21,3

18,7

19,0

 

65

Financijsko posredovanje, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

 22 559

0,4

0,3

0,4

0,7

1,7

2,0

3,0

5,4

11,2

13,2

22,9

19,5

19,3

 

66

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog osiguranja

 5 688

4,1

3,6

2,7

2,4

2,3

3,0

3,7

3,7

7,7

10,1

19,0

17,6

20,1

 

67

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

 1 364

11,0

9,6

9,3

10,9

6,9

6,2

6,5

4,4

7,7

4,8

5,7

8,5

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Poslovanje nekretni-nama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 60 364

8,0

6,8

8,4

7,8

7,2

5,8

5,8

5,2

7,7

6,8

9,8

10,3

10,4

 

70

Poslovanje nekretninama

 3 380

7,8

4,6

5,8

6,8

7,6

5,5

6,5

7,0

10,4

9,7

12,3

8,7

7,3

 

71

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 366

10,5

6,4

6,5

7,9

9,0

8,3

9,4

5,6

8,4

5,8

9,0

8,1

5,1

 

72

Računalne i srodne djelatnosti

 6 749

5,1

3,7

5,1

6,0

6,5

5,8

6,1

5,5

8,3

5,8

11,2

14,0

16,9

 

73

Istraživanje i razvoj

 5 974

0,5

0,6

2,1

1,7

2,4

4,2

4,5

4,6

9,1

12,2

16,3

20,0

21,8

 

74

Ostale poslovne djelatnosti

 42 895

9,4

8,3

10,1

9,0

7,8

5,9

5,8

5,1

7,2

6,0

8,5

8,7

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 95 036

2,3

0,7

2,1

1,9

5,3

9,1

9,1

8,8

13,6

11,5

16,5

12,6

6,5

 

75

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 95 036

2,3

0,7

2,1

1,9

5,3

9,1

9,1

8,8

13,6

11,5

16,5

12,6

6,5

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2006.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni
koji su
 primili
 isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2006., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Obrazovanje

 79 624

1,4

1,0

6,0

5,1

4,0

4,5

4,3

4,5

13,1

21,0

24,7

6,8

3,6

 

80

Obrazovanje

 79 624

1,4

1,0

6,0

5,1

4,0

4,5

4,3

4,5

13,1

21,0

24,7

6,8

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 67 580

1,2

1,0

3,2

7,7

6,1

5,6

6,1

5,8

8,6

11,6

21,3

11,1

10,7

 

85

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 67 580

1,2

1,0

3,2

7,7

6,1

5,6

6,1

5,8

8,6

11,6

21,3

11,1

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

 35 927

4,3

3,0

4,6

6,3

7,5

7,5

7,9

8,2

11,9

9,1

12,1

10,9

6,7

 

90

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

 7 494

2,1

1,3

2,8

5,2

7,0

10,6

11,9

11,7

13,3

10,8

11,4

7,3

4,6

 

91

Djelatnosti članskih organizacija, d. n.

 4 458

4,0

2,5

3,2

4,1

5,3

4,4

6,1

6,0

12,0

9,5

14,3

17,1

11,5

 

92

Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

 20 727

2,2

2,1

4,5

6,7

8,2

7,4

7,3

8,0

12,3

9,0

12,9

12,1

7,3

 

93

Ostale uslužne djelatnosti

 3 248

23,1

12,9

11,4

9,5

6,7

5,5

4,7

4,6

6,5

4,6

5,8

3,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Djelatnosti kućanstava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2002., U OŽUJKU 2006.

 

 

 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

 

 

 

ukupno

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 059 387

 52 259

 970 583

 36 545

 4,9

 91,6

 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 24 481

  815

 23 502

  164

 3,3

 96,0

 0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B

 

Ribarstvo

 1 304

  29

 1 274

  1

 2,2

 97,7

 0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C

 

Rudarstvo i vađenje

 7 141

  137

 6 804

  200

 1,9

 95,3

 2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

 

Prerađivačka industrija

 233 163

 9 395

 206 334

 17 434

 4,0

 88,5

 7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E

 

Opskrba električnom energijom, plinomi vodom

 26 589

 1 033

 25 025

  531

 3,9

 94,1

 2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F

 

Građevinarstvo

 81 059

 2 991

 74 661

 3 407

 3,7

 92,1

 4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila imotocikla te predmetaza
osobnu  uporabu i kućanstvo

 172 853

 7 305

 164 492

 1 056

 4,2

 95,2

 0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H

 

Hoteli i restorani

 32 872

 1 731

 30 789

  352

 5,3

 93,6

 1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 75 629

 2 251

 69 560

 3 818

 3,0

 92,0

 5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  J

 

Financijsko posredovanje

 31 827

 1 602

 29 611

  614

 5,0

 93,1

 1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K

 

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 65 133

 3 022

 60 364

 1 747

 4,6

 92,7

 2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 103 573

 4 411

 95 036

 4 126

 4,3

 91,7

 4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M

 

Obrazovanje

 92 547

 11 926

 79 624

  997

 12,9

 86,0

 1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 72 962

 3 998

 67 580

 1 384

 5,5

 92,6

 1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne
djelatnosti

 38 254

 1 613

 35 927

  714

 4,2

 93,9

 1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P

 

Djelatnosti kućanstva

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su godišnjim istraživanjem (obrazac RAD-1G) o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak. Tim su istraživanjem obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Podaci o plaćama popunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

 

Kratice

 

d. n.             drugdje nespomenuto

NKD 2002. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

 

Znakovi

 

-    nema pojave