PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLIV.

ZAGREB, 27 VELJAČE 2007.

BROJ: 8.1.1.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U AK. G. 2006./2007.

 

U akademskoj godini 2006./2007. na visokim je učilištima zaposleno na osnovi ugovora o radu ili angažirano na osnovi ugovora o djelu 13 075 nastavnika i suradnika u nastavi. Iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi jest 9 457; od toga je udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na osnovi ugovora o radu 81,8%, a udio osoba koje predaju na osnovi ugovora o djelu 18,2%.

 

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na osnovi ugovora o radu 52,6% su doktori znanosti, a 19,8% magistri i magistri znanosti.

 

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na osnovi ugovora o radu udio žena je 42,9%; od toga je doktora znanosti 44,2%, a magistara i magistara znanosti 23,4%.

 

 

1.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, VRSTI UGOVORA/ANGAŽIRANOSTI I SPOLU U AKADEMSKOJ
     
GODINI 2006./2007.

 

Ukupno

U ekvivalentu pune
zaposlenosti/

angažiranosti
(FTE1))

Predaju na osnovi ugovora o radu

Predaju na osnovi ugovora o djelu

ukupno

u ekvivalentu pune
zaposlenosti
(FTE1))

ukupno

u ekvivalentu pune angažiranosti
(
FTE1))

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

13 075

5 389

9 456,8

3 988,9

8 175

3 511

7 736,0

3 345,9

4 900

1 878

 1 720,8

643,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redoviti profesori

2 047

 444

1 590,7

353,7

1 419

 333

1 356,9

316,9

 628

 111

233,8

36,8

Izvanredni profesori

1 540

 524

1 183,3

416,4

1 112

 399

1 030,3

373,5

 428

 125

153,0

42,9

Docenti

1 939

 775

1 476,5

612,9

1 382

 592

1 271,8

544,5

 557

 183

204,7

68,4

Profesori visoke škole

 158

 34

117,0

30,3

 98

 26

89,1

24,7

 60

 8

27,9

5,6

Viši predavači

 857

 375

587,8

282,2

 512

 260

470,6

242,9

 345

 115

117,2

39,3

Predavači

1 177

 519

668,0

329,2

 429

 227

389,6

213,9

 748

 292

278,4

115,3

 

1)    S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više  visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo       približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

 


1.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, VRSTI UGOVORA/ANGAŽIRANOSTI I SPOLU U AKADEMSKOJ
     
GODINI 2006./2007.

 (nastavak)

 

Ukupno

U ekvivalentu pune
zaposlenosti/

angažiranosti
(FTE1))

Predaju na osnovi ugovora o radu

Predaju na osnovi ugovora o djelu

ukupno

u ekvivalentu pune zaposlenosti
(FTE1))

ukupno

u ekvivalentu pune angažiranosti
(FTE1))

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viši lektori

 55

 46

55,0

46,0

 55

 46

55,0

46,0

-

-

-

 

Lektori

 49

 43

44,2

38,2

 43

 37

43,0

37,0

 6

 6

1,2

1,2

Viši umjetnički suradnici

6

5

6,0

5,0

6

5

6,0

5,0

-

-

-

-

Umjetnički suradnici

21

17

12,2

9,1

10

7

10,0

7,0

11

10

2,2

2,1

Viši asistenti

571

241

469,8

206,8

424

191

413,8

186,5

147

50

56,0

20,3

Asistenti

3 241

1 624

2 659,4

1 343,2

2 362

1 215

2 297,8

1 181,8

879

409

361,6

161,4

Viši stručni suradnici

27

8

15,9

6,4

8

2

5,5

2,0

19

6

10,4

4,4

Stručni suradnici

966

513

447,2

252,2

283

157

275,8

154,7

683

356

171,4

97,5

Stručni savjetnici

5

4

2,5

2,3

3

3

2,0

2,0

2

1

0,5

0,3

Gostujući profesor ili nastavnik

416

217

121,3

55,5

29

11

18,9

7,7

387

206

102,4

47,8

 


2.1.  NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI  ZAPOSLENI NA OSNOVI UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU
        TE
SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AKADEMSKOJ GODINI 2006./2007.

 

Zaposleni na osnovi ugovora o radu

 

ukupno

s punim
radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

 

ukupno

u ekvivalentu pune zaposlenosti
(FTE1)))

ukupno

u ekvivalentu pune
zaposlenosti
(FTE1)))

 

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta – ukupno

8 175

3 511

7 736,0

3 345,9

7 443

3 234

 732

 277

293,0

111,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišta

7 519

3 243

7 201,6

3 114,2

6 966

3 019

 553

 224

235,6

95,2

      Fakulteti

6 651

2 858

6 354,9

2 739,9

6 138

2 654

 513

 204

216,9

85,9

      Umjetničke akademije

 334

 106

330,5

105,0

 327

 104

 7

 2

3,5

1,0

        Odjeli

 519

 270

503,8

262,0

 491

 255

 28

 15

12,8

7,0

        Visoke škole

 15

 9

12,4

7,4

 10

 6

 5

 3

2,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Dubrovniku

 125

 57

121,8

55,5

 118

 54

 7

 3

3,8

1,5

        Odjeli

 125

 57

121,8

55,5

 118

 54

 7

 3

3,8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Osijeku

 844

 359

767,9

326,5

 713

 303

 131

 56

54,9

23,5

        Fakulteti

 753

 313

681,2

284,9

 630

 265

 123

 48

51,2

19,9

        Umjetnička akademija

 17

 6

16,5

5,5

 16

 5

 1

 1

0,5

0,5

        Odjeli

 74

 40

70,2

36,2

 67

 33

 7

 7

3,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Rijeci

1 053

 559

958,8

520,5

 870

 486

 183

 73

88,8

34,5

        Fakulteti

1 017

 540

925,5

503,1

 839

 470

 178

 70

86,5

33,1

        Umjetnička akademija

 21

 10

21,0

10,0

 21

 10

-

-

-

-

        Visoka škola

 15

 9

12,4

7,4

 10

 6

 5

 3

2,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Splitu

 869

 353

801,4

329,8

 768

 318

 101

 35

33,4

11,8

        Fakulteti

 749

 295

682,9

272,8

 651

 262

 98

 33

31,9

10,8

        Umjetnička akademija

 56

 21

56,0

21,0

 56

 21

-

-

0,0

0,0

        Odjeli

 64

 37

62,5

36,0

 61

 35

 3

 2

1,5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Zadru

 256

 136

249,4

134,3

 245

 133

 11

 3

4,4

1,3

        Odjeli

 256

 136

249,4

134,3

 245

 133

 11

 3

4,4

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Zagrebu

4 372

1 779

4 302,3

1 747,7

4 252

1 725

 120

 54

50,3

22,7

        Fakulteti

4 132

1 710

4 065,3

1 679,2

4 018

1 657

 114

 53

47,3

22,2

        Umjetničke akademije

 240

 69

237,0

68,5

 234

 68

 6

 1

3,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

 341

 145

263,8

117,3

 236

 108

 105

 37

27,8

9,3

Visoke škole

 301

 123

256,6

114,4

 227

 107

 74

 16

29,6

7,4

Institut

 14

-

14,0

-

 14

-

-

-

-

-

 


2.2.  NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA OSNOVI UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI I SPOLU
        TE
SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AKADEMSKOJ GODINI 2006./2007.

 

Angažirani na osnovi ugovora o djelu

ukupno

za puno vrijeme

za kraće od punog vremena

ukupno

u ekvivalentu pune
angažiranosti (FTE1)))

ukupno

u ekvivalentu pune
angažiranosti (FTE1))

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta – ukupno

4 900

1 878

1 720,8

643,0

 341

 131

4 559

1 747

1 379,8

512,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišta

3 240

1 291

1 117,7

427,7

 139

 59

3 101

1 232

978,7

368,7

      Fakulteti

2 412

 979

781,3

293,1

 64

 27

2 348

 952

717,3

266,1

      Umjetničke akademije

 299

 143

155,3

73,0

 75

 32

 224

 111

80,3

41,0

        Odjeli

 529

 169

181,1

61,6

-

-

 529

 169

181,1

61,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Dubrovniku

 90

 21

15,2

2,9

-

-

 90

 21

15,2

2,9

        Odjeli

 90

 21

15,2

2,9

-

-

 90

 21

15,2

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Osijeku

 529

 208

203,6

78,0

 49

 17

 480

 191

154,6

61,0

        Fakulteti

 409

 156

135,2

48,7

 4

 1

 405

 155

131,2

47,7

        Umjetnička akademija

 73

 33

58,8

24,9

 45

 16

 28

 17

13,8

8,9

        Odjeli

 47

 19

9,7

4,4

-

-

 47

 19

9,7

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Rijeci

 333

 122

142,1

56,3

 37

 16

 296

 106

105,1

40,3

        Fakulteti

 308

 106

123,6

45,1

 22

 7

 286

 99

101,6

38,1

        Umjetnička akademija

 25

 16

18,5

11,2

 15

 9

 10

 7

3,5

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sveučilište u Splitu

1 097

 468

354,2

147,9

 21

 12

1 076

 456

333,2

135,9

        Fakulteti

 609

 298

182,2

85,9

 21

 12

 588

 286

161,2

73,9

        Umjetnička akademija

 96

 41

15,8

7,7

-

-

 96

 41

15,8

7,7

        Odjeli

 392

 129

156,2

54,3

-

-

 392

 129

156,2

54,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveučilište u Zagrebu

1 191

 472

402,5

142,6

 32

 14

1 159

 458

370,5

128,6

        Fakulteti

1 086

 419

340,4

113,4

 17

 7

1 069

 412

323,4

106,4

        Umjetničke akademije

 105

 53

62,2

29,2

 15

 7

 90

 46

47,2

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

1 126

404

339,6

125,5

80

38

1 046

366

259,6

87,5

Visoke škole

532

182

263,0

89,6

122

 34

 410

 148

141,0

55,6

Institut

 2

 1

0,5

0,2

-

-

 2

 1

0,5

0,2

 


3.     NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA AKADEMSKOM NAZIVU I STUPNJU, SPOLU I VRSTI UGOVORA/ANGAŽIRANOSTI
       
U AKADEMSKOJ GODINI 2006./2007.

 

 

Akademski naziv i stupanj

 

 

doktori znanosti

magistri i magistri znanosti

bez akademskog naziva i stupnja

 

 

svega

žene

svega

žene

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

svega

6 151

2 046

2 757

1 296

4 167

2 047

 

u FTE1))

4 656,7

1 610,1

1 935,9

948,7

2 864,2

1 430,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni na osnovi ugovora o radu

svega

4 297

1 553

1 619

823

2 259

1 135

 

u FTE1)

4 004,4

1 447,2

1 526,9

788,1

2 204,7

1 110,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani na osnovi ugovora o djelu

svega

1 854

493

1 138

473

1 908

912

 

u FTE1))

652,3

162,9

409,0

160,6

659,5

319,5

 

1)    S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo       približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

 

 

4.     NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE U AKADEMSKOJ  GODINI 2005./2006.

 

Ukupno

Predaju strane jezike

engleski

njemački

francuski

talijanski

ruski

španjolski

ostale
slavenske
jezike

ostale
neslavenske jezike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta – ukupno

790

363

202

44

86

31

13

38

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

509

236

135

28

48

19

10

32

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

17

6

6

-

4

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjeli

117

42

21

13

21

9

1

-

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

47

31

14

1

1

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

100

48

26

2

12

2

2

6

2

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Izvor podataka i metode prikupljanja podataka

 

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje u Izvještaju o nastavnom osoblju visokih učilišta (obrazac ŠV-60) daju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a odnose se na početak akademske godine sa stanjem na dan 31. listopada.

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Istraživanjem su obuhvaćena visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih akademskih godina.

 

Obrazac za obuhvat istraživanja izmijenjen je i prilagođen potrebama korisnika.

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

 

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

 

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednom ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko  stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, može izvoditi i stručne studije.

 

Veleučilište i visoka škola jesu visoka učilišta koja ustrojavaju i izvode stručne studije.

 

Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

 

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Na visokim učilištima nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

 

Visoko učilište može povjeriti izvedbu nastave gostujućim profesorima ili nastavnicima bez izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

 

Znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna    zvanja jesu docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

 

Nastavna zvanja jesu predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

 

Suradnička zvanja jesu asistent i viši asistent.

 

Stručna zvanja jesu stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

 

Gostujući profesori ili nastavnici jesu osobe (znanstvenici, umjetnici ili stručnjaci) koje mogu provoditi nastavu na visokim učilištima bez obveze sklapanja ugovora o radu, a u skladu s odredbama statuta i bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

 

Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; broj nastavnika iskazanih ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti odgovarao bi stvarnom broju osoba.

 


 

Podaci za nastavnike koji predaju strane jezike (tablica 4.) odnose se na prethodnu akademsku godinu. Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; ako jedan nastavnik predaje dva ili više stranih jezika ili je zaposlen na osnovi ugovora o radu/angažiran je na osnovi ugovora o djelu na dva ili više visokih učilišta, broji se dva ili više puta. 

 

 

Kratice

 

ak. g.    akademska godina

 

 

Znakovi

 

-  nema pojave