PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLIV.

ZAGREB, 20. OŽUJKA 2008.

BROJ: 9.2.5.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I PO DJELATNOSTIMA
stanje u ožujku 2007.

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2007. vidljivo je da je 5% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kn. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kn primilo je 54,8% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kn primilo je 33% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kn primilo je 7,2% zaposlenih u pravnim osobama.

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2007.

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2007., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 008 798

5,0

5,0

6,6

6,9

7,2

6,4

6,6

6,4

9,7

9,3

13,7

10,0

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 23 376

3,7

4,3

7,0

7,8

9,1

9,3

6,8

7,2

11,1

9,9

14,0

7,2

2,6

 

01

Poljoprivreda, lov i usluge
povezane s njima

 14 775

5,4

6,3

9,7

11,5

13,5

13,5

8,9

7,6

8,5

4,4

4,6

4,0

2,1

 

02

Šumarstvo, sječa drva i usluge
 povezane s njima

 8 601

0,8

0,9

2,4

1,5

1,5

2,1

3,1

6,4

15,6

19,4

30,2

12,7

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Ribarstvo

 1 263

9,8

8,7

13,5

14,8

9,4

8,1

6,6

5,5

5,9

5,9

5,6

3,9

2,3

 

05

Ribarstvo, uzgoj riba i usluge
 povezane s njima

 1 263

9,8

8,7

13,5

14,8

9,4

8,1

6,6

5,5

5,9

5,9

5,6

3,9

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Rudarstvo i vađenje

 6 939

1,8

3,7

3,9

4,1

6,2

4,6

4,1

4,1

8,4

10,8

23,2

15,2

9,9

 

11

Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne djelatnosti u vezi
s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 3 996

    -

    -

0,3

0,3

0,7

2,0

2,4

3,2

8,6

13,9

32,2

22,0

14,4

 

14

Vađenje ostalih ruda i kamena

 2 943

4,3

8,8

8,8

9,3

13,3

8,2

6,3

5,2

8,2

6,7

11,0

6,1

3,8

 

1)    Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada
      bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili dužemu od punoga radnog vremena.


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2007.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2007., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

 

Prerađivačka industrija

 217 694

7,4

8,2

9,5

8,8

8,5

7,2

6,7

6,3

8,9

6,9

8,9

7,1

5,6

 

15

Proizvodnja hrane i pića

 39 118

4,4

4,9

7,5

8,7

9,3

8,2

7,9

8,1

11,0

8,1

9,3

7,2

5,4

 

16

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  841

    -

    -

10,6

6,3

2,6

2,3

3,6

6,3

16,2

8,2

13,1

14,4

16,4

 

17

Proizvodnja tekstila

 7 529

17,2

18,6

15,0

11,3

9,0

7,8

5,3

3,1

4,6

2,4

2,4

1,7

1,6

 

18

Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

 17 814

24,1

25,7

18,5

10,6

6,7

3,9

2,5

1,7

1,7

1,3

1,2

1,1

1,0

 

19

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torba, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

 7 449

19,2

21,4

24,1

17,4

6,2

3,7

1,9

1,3

1,5

0,8

1,0

0,9

0,6

 

20

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

 11 069

11,7

15,8

17,7

15,3

11,6

7,6

5,1

3,3

4,0

2,4

2,7

1,7

1,1

 

21

Proizvodnja celuloze, papira i
proizvoda od papira

 3 626

2,4

5,8

9,2

10,8

11,7

12,1

9,7

8,0

10,0

5,6

6,1

4,7

3,9

 

22

Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

 11 875

3,8

4,2

5,6

5,4

7,0

5,7

6,8

6,6

9,3

8,5

12,3

12,8

12,0

 

23

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

 3 473

    -

0,1

0,2

0,3

0,4

0,8

1,4

1,7

5,9

10,3

25,7

35,1

18,1

 

24

Proizvodnja kemikalija i
kemijskih proizvoda

 10 860

1,0

1,5

2,7

3,2

5,2

5,2

5,7

6,7

13,0

13,0

17,5

14,3

11,0

 

25

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

 6 415

4,1

8,9

11,3

11,2

10,5

9,3

8,7

7,0

8,8

6,0

6,9

4,7

2,6

 

26

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

 13 357

4,7

4,7

7,6

7,8

8,0

7,7

7,9

7,1

10,6

7,8

10,4

9,2

6,5

 

27

Proizvodnja metala

 5 802

3,7

2,4

5,9

7,8

12,4

12,6

11,3

11,1

11,0

8,6

7,0

3,0

3,2

 

28

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

 20 010

5,7

7,7

9,6

9,9

9,6

8,0

7,6

6,9

10,2

7,1

8,5

5,5

3,7

 

29

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

 11 474

3,9

5,5

7,3

7,7

9,3

8,7

8,1

7,7

10,8

8,2

9,8

7,6

5,4

 

30

Proizvodnja uredskih strojeva
i računala

 1 832

2,3

3,1

4,3

4,5

5,1

3,9

4,9

5,0

9,1

8,6

15,6

18,1

15,5

 

31

Proizvodnja električnih strojeva
i aparata, d. n.

 9 773

2,4

4,5

4,8

5,2

5,8

7,5

6,9

7,6

9,8

8,4

13,0

12,8

11,3

 

32

Proizvodnja radiotelevizijskih
 i komunikacijskih aparata i opreme

 4 835

0,8

1,3

3,3

16,9

20,7

8,6

4,3

3,1

3,8

2,6

6,7

10,2

17,7

 

33

Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

 1 580

4,1

4,7

6,2

4,2

9,6

6,0

10,1

8,9

9,4

8,8

10,4

10,4

7,2

 

34

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 379

2,1

4,6

9,2

9,5

10,6

9,6

7,2

7,2

9,8

7,4

10,0

6,4

6,4

 

35

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 14 308

2,5

1,9

3,2

3,9

5,8

6,8

8,8

9,2

15,3

13,0

16,6

7,5

5,5

 

36

Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.

 10 551

16,9

11,4

14,3

10,9

9,0

7,2

6,9

5,5

6,4

3,9

3,6

2,4

1,6

 

37

Reciklaža

 1 724

6,9

5,1

6,5

6,2

8,0

8,0

9,5

6,4

12,1

8,8

11,4

5,4

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 24 972

0,3

0,4

1,0

1,8

3,1

4,1

5,0

6,8

13,6

15,8

24,2

18,1

5,8

 

40

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i toplom vodom

 15 725

0,3

0,1

0,4

0,4

0,7

1,6

2,4

5,0

12,3

17,2

28,8

23,4

7,4

 

41

Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

 9 247

0,4

1,0

2,2

4,3

7,0

8,4

9,2

10,0

15,8

13,5

15,8

9,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 79 446

8,4

8,7

9,7

9,1

9,1

7,6

7,7

6,5

8,7

6,6

8,2

5,8

3,9

 

45

Građevinarstvo

 79 446

8,4

8,7

9,7

9,1

9,1

7,6

7,7

6,5

8,7

6,6

8,2

5,8

3,9

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2007.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2007., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 173 585

7,0

7,9

10,4

10,0

11,1

8,0

7,0

5,7

7,4

6,1

7,8

6,3

5,3

 

50

Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 16 794

4,5

4,6

6,0

5,5

6,6

4,7

5,1

5,7

9,3

11,9

18,1

11,3

6,7

 

51

Trgovina na veliko i
posredovanje utrgovini, osim
 trgovine motornim vozilima i
 motociklima

 79 683

7,4

6,9

9,0

8,5

9,5

7,2

7,6

6,7

8,4

6,3

8,0

7,5

7,0

 

52

Trgovina na malo, osim trgovine
 motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

 77 108

7,1

9,5

12,8

12,6

13,5

9,7

6,8

4,6

6,0

4,7

5,4

3,9

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Hoteli i restorani

 32 019

6,7

6,4

8,7

9,1

8,9

9,5

8,8

8,1

10,4

7,0

7,7

4,9

3,8

 

55

Hoteli i restorani

 32 019

6,7

6,4

8,7

9,1

8,9

9,5

8,8

8,1

10,4

7,0

7,7

4,9

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 68 440

2,0

2,2

3,5

3,8

3,9

4,4

5,5

7,4

14,2

13,2

16,2

13,7

10,0

 

60

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 25 111

3,5

4,0

6,6

5,8

6,1

5,5

6,3

6,4

12,3

9,2

14,4

15,5

4,4

 

61

Vodeni prijevoz

 1 698

2,6

3,7

4,7

5,9

8,9

6,8

7,4

5,5

8,0

7,8

11,6

13,9

13,2

 

62

Zračni prijevoz

 1 107

1,7

0,2

1,0

1,5

1,1

3,1

4,2

5,5

7,7

6,6

12,7

22,7

32,0

 

63

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

 21 917

1,7

1,8

2,3

3,1

3,9

5,1

6,3

7,8

13,5

12,0

19,2

14,7

8,6

 

64

Pošta i telekomunikacije

 18 607

0,4

0,3

0,8

1,9

0,7

1,9

3,1

8,5

18,7

20,9

15,7

9,5

17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Financijsko posredovanje

 31 052

1,9

1,2

1,0

1,1

1,9

2,1

3,1

5,3

11,7

12,5

19,6

18,0

20,6

 

65

Financijsko posredovanje, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

 23 472

0,5

0,3

0,4

0,5

1,6

1,8

2,9

5,9

13,2

14,2

20,6

18,0

20,1

 

66

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog osiguranja

 6 211

4,8

3,1

1,9

1,9

1,9

2,3

2,8

3,0

7,1

7,9

18,8

19,6

24,9

 

67

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

 1 369

12,3

8,0

9,0

7,9

7,6

6,1

6,9

4,4

6,4

4,9

6,5

9,4

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Poslovanje nekretni-nama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 66 475

7,2

5,9

7,8

7,4

6,9

5,4

5,7

5,3

7,7

6,9

10,4

11,5

11,9

 

70

Poslovanje nekretninama

 4 036

7,2

5,3

6,7

6,6

7,1

5,7

6,8

5,8

9,6

10,0

12,2

8,8

8,2

 

71

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 740

8,3

8,2

6,0

7,4

9,4

7,2

7,4

7,4

9,6

6,6

8,9

8,3

5,3

 

72

Računalne i srodne djelatnosti

 7 347

4,3

3,2

4,5

4,7

5,6

5,7

6,1

5,3

7,5

6,8

11,3

15,5

19,5

 

73

Istraživanje i razvoj

 6 192

0,4

0,3

1,4

1,9

1,8

2,8

2,9

4,0

8,5

11,7

17,9

20,2

26,2

 

74

Ostale poslovne djelatnosti

 47 160

8,5

7,0

9,4

8,7

7,7

5,7

5,8

5,4

7,4

6,0

9,2

9,9

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 95 297

2,1

0,5

1,4

2,0

2,9

6,4

9,5

8,8

13,7

11,5

17,7

15,4

8,1

 

75

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 95 297

2,1

0,5

1,4

2,0

2,9

6,4

9,5

8,8

13,7

11,5

17,7

15,4

8,1

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2007.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni
koji su
 primili
 isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2007., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Obrazovanje

 81 479

1,2

0,8

3,4

5,9

3,7

3,8

4,2

4,5

8,4

17,7

31,4

10,3

4,7

 

80

Obrazovanje

 81 479

1,2

0,8

3,4

5,9

3,7

3,8

4,2

4,5

8,4

17,7

31,4

10,3

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 68 975

1,2

1,2

1,7

5,5

6,8

5,0

5,3

5,9

8,2

10,1

22,3

14,8

12,0

 

85

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 68 975

1,2

1,2

1,7

5,5

6,8

5,0

5,3

5,9

8,2

10,1

22,3

14,8

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

 37 786

3,8

2,8

4,4

5,5

6,9

6,4

7,7

7,7

12,2

10,0

13,0

12,6

7,0

 

90

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

 7 909

1,9

1,4

2,4

4,6

6,5

8,4

11,1

12,0

15,3

11,8

11,9

9,3

3,4

 

91

Djelatnosti članskih organizacija, d. n.

 4 648

3,6

2,4

2,6

3,2

4,5

4,6

5,9

5,3

11,3

9,9

15,4

17,5

13,8

 

92

Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

 21 596

2,1

1,5

4,0

5,5

7,5

6,3

7,1

7,2

12,2

10,1

14,5

14,2

7,8

 

93

Ostale uslužne djelatnosti

 3 633

18,1

13,6

13,1

10,5

7,1

4,9

5,7

4,6

6,6

5,2

5,6

3,6

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Djelatnosti kućanstava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2002., U OŽUJKU 2007.

 

 

 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

 

 

 

ukupno

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 095 738

 55 618

1 008 798

 31 322

 5,1

 92,0

 2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 24 473

  854

 23 376

  243

 3,5

 95,5

 1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B

 

Ribarstvo

 1 283

  20

 1 263

-

 1,6

 98,4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C

 

Rudarstvo i vađenje

 7 371

  170

 6 939

  262

 2,3

 94,1

 3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

 

Prerađivačka industrija

 242 004

 10 730

 217 694

 13 580

 4,4

 90,0

 5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E

 

Opskrba električnom energijom, plinomi vodom

 26 411

 1 072

 24 972

  367

 4,1

 94,5

 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F

 

Građevinarstvo

 85 896

 3 017

 79 446

 3 433

 3,5

 92,5

 4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila imotocikla te predmetaza
osobnu  uporabu i kućanstvo

 182 146

 7 650

 173 585

  911

 4,2

 95,3

 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H

 

Hoteli i restorani

 34 551

 2 209

 32 019

  323

 6,4

 92,7

 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 74 361

 2 523

 68 440

 3 398

 3,4

 92,0

 4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  J

 

Financijsko posredovanje

 33 150

 1 860

 31 052

  238

 5,6

 93,7

 0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K

 

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 72 056

 2 918

 66 475

 2 663

 4,0

 92,3

 3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 572

 3 679

 95 297

 3 596

 3,6

 92,9

 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M

 

Obrazovanje

 94 932

 12 801

 81 479

  652

 13,5

 85,8

 0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 74 426

 4 269

 68 975

 1 182

 5,7

 92,7

 1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne
djelatnosti

 40 106

 1 846

 37 786

  474

 4,6

 94,2

 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P

 

Djelatnosti kućanstva

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su godišnjim istraživanjem (obrazac RAD-1G) o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak. Tim su istraživanjem obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Podaci o plaćama popunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

 

Kratice

 

d. n.             drugdje nespomenuto

NKD 2002. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

 

Znakovi

 

-    nema pojave