PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 30. PROSINCA 2008.

BROJ: 12.1.1/3.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

PROCJENA TROMJESEČNOG OBRAČUNA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

u trećem tromjesečju 2008.

 

U ovom priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za treće tromjesečje 2008. za Republiku Hrvatsku prema osnovnim kategorijama potrošnje i područjima djelatnosti. Rezultati su dostupni u tekućim i stalnim cijenama (cijene 1997.), a odnose se na razdoblje od prvog tromjesečja 2004. do trećeg tromjesečja 2008.

 

Tromjesečni podaci za godine od 1997. do 2004. usklađeni su s godišnjim izračunom, a podaci za 2005., 2006. i 2007. privremeni su.

 

Rezultati:

- BDP je realno veći za 1,6% u trećem tromjesečju 2008. u odnosu na isto razdoblje 2007.

- BDP za 2007. je realno veći za 5,6% u odnosu na 2006. na osnovi tromjesečnih procjena.

 

 

1.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO KATEGORIJAMA POTROŠNJE, tekuće cijene

u milijunima kuna

 

Finalna potrošnja

Investicije u kapital

Promjene
zaliha1)

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

Bruto domaći
proizvod
(
tržišne cijene)

osobna potrošnja

državna potrošnja

1

2

3

4

5

6

7 = 1+2+3+4+5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

1997.

77 028

32 183

29 936

4 143

50 873

70 351

123 811

1998.

81 067

36 642

32 066

982

54 546

67 700

137 604

1999.

81 545

39 341

33 025

-404

57 920

69 848

141 579

2000.

89 637

39 816

33 281

-2 421

71 899

79 693

152 519

2001.

98 054

37 956

36 984

2 665

80 246

90 265

165 639

2002.

108 027

40 467

44 105

8 636

82 188

102 193

181 231

2003.

115 081

43 157

56 662

4 980

93 406

114 864

198 422

2004.

123 123

45 272

60 512

5 301

102 083

121 309

214 983

2005.

131 671

47 316

65 008

6 699

109 080

128 426

231 349

2006.

140 261

50 442

74 792

7 360

119 970

142 234

 250 590

2007.

153 421

55 344

82 386

7 596

131 165

154 833

275 078

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

29 427

10 890

13 804

3 795

17 527

26 499

48 944

IV. – VI.

31 629

11 346

16 551

2 565

22 586

31 382

53 294

VII. – IX.

28 309

11 265

15 725

-4 205

39 199

31 322

58 971

X. – XII.

33 759

11 770

14 433

3 147

22 772

32 106

53 774

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

31 143

11 310

14 132

4 410

17 955

27 387

51 563

IV. – VI.

34 088

11 763

17 256

3 607

24 559

33 683

57 590

VII. – IX.

30 343

11 930

16 993

-4 526

42 235

33 005

63 970

X. – XII.

36 097

12 313

16 627

3 209

24 331

34 350

58 227

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

33 453

11 982

17 131

6 038

20 768

32 651

56 721

IV. – VI.

36 061

12 562

19 479

3 569

26 257

36 017

61 911

VII. – IX.

32 492

12 587

19 379

-3 637

44 568

36 289

69 099

X. – XII.

38 256

13 310

18 803

1 390

28 378

37 277

62 859

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

36 391

12 880

19 530

6 092

22 360

34 692

62 561

IV. – VI.

39 360

13 674

21 272

3 864

29 842

39 539 

68 473

VII. – IX.

35 587

14 101

21 171

-4 731

48 818

39 452

75 494

X. – XII.

    42 083

14 689

20 413

2 371

30 145

41 151

68 550

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

40 096

  13 951

  22 410

    7 382

    24 248

38 845

 69 242

IV. – VI.

42 877

   14 968

   25 121

    4 411

    32 681

44 762

75 295

VII. – IX.

  38 501

   15 273

  24 237

  - 3 417

   52 747

  44 859

  82 483

 

 

1)  Statistička diskrepancija je uključena.

 


2. TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO KATEGORIJAMA POTROŠNJE, stalne cijene (1997.)

u milijunima kuna

 

Finalna potrošnja

Investicije u kapital

Promjene

zaliha1)

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

Bruto domaći
proizvod
(
tržišne cijene)

osobna potrošnja

državna potrošnja

1

2

3

4

5

6

7 = 1+2+3+4+5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

1997.

77 028

32 183

29 936

4 143

50 873

70 351

123 811

1998.

76 551

32 911

30 692

860

52 847

66 925

126 936

1999.

74 334

33 844

29 495

-447

53 204

64 587

125 843

2000.

77 451

33 329

28 362

-2 296

59 566

66 975

129 438

2001.

80 897

31 246

30 363

1 852

64 397

73 566

135 189

2002.

87 147

32 777

34 587

6 461

65 202

83 444

142 730

2003.

91 151

33 210

43 115

3 721

72 660

93 506

150 351

2004.

 95 568

 33 105

 45 257

 3 825

 76 805

 97 802

 156 758

2005.

 98 849

 33 381

 47 452

 4 719

 80 320

 101 229

 163 491

2006.

 102 283

 34 104

 52 609

 5 040

 85 850

 108 608

 171 277

2007.

              108 605

                35 256

                56 046

                  5 072

                90 750

              114 945

              180 784

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

 23 103

 8 295

 9 875

 2 713

 13 756

 21 226

 36 515

IV. – VI.

 24 461

 8 371

 12 712

 1 854

 17 477

 25 504

 39 371

VII. – IX.

 21 964

 8 090

 11 756

- 2 942

 28 864

 25 579

 42 153

X. – XII.

 26 040

 8 349

 10 914

 2 200

 16 709

 25 494

 38 718

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

 23 661

 8 288

 9 906

 3 113

 13 888

 21 680

 37 176

IV. – VI.

 25 537

 8 457

 13 119

 2 588

 18 648

 26 988

 41 362

VII. – IX.

 22 789

 8 167

 12 437

- 3 140

 30 264

 26 160

 44 358

X. – XII.

 26 862

 8 468

 11 990

 2 157

 17 520

 26 401

 40 595

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

 24 598

 8 367

 11 696

 4 110

 15 833

 25 179

 39 424

IV. – VI.

 26 064

 8 605

 14 221

 2 462

 19 622

 28 117

 42 857

VII. – IX.

 23 670

 8 289

 13 594

- 2 446

 30 922

 27 597

 46 434

X. – XII.

 27 950

 8 842

 13 099

  914

 19 473

 27 715

 42 563

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

26 349

8 598

13 009

4 045

16 304

26 117

42 188

IV. – VI.

27 771

8 835

15 047

2 587

21 375

29 929

45 686

VII. – IX.

25 131

8 657

14 374

-3 047

33 191

29 525

48 781

X. – XII.

                29 353

                  9 166

                13 617

                  1 487

                19 881

                29 375

                44 129

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

27 477

  8 637

14 285

4 589

16 931

 27 934

 43 985

IV. – VI.

28 394

9 115

16 946

2 770

22 358

32 364

47 219

VII. – IX.

25 236

   8 766

  15 324

- 2 145

  33 764

  31 396

 49 549

 

 

1)  Statistička diskrepancija je uključena.

 


3.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO KATEGORIJAMA POTROŠNJE, stalne cijene (1997.)

      STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

 

Finalna potrošnja

Investicije u kapital

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

Bruto domaći
proizvod
(
tržišne cijene)

osobna potrošnja

državna potrošnja

1

2

3

4

5

6 = 1+2+3+4-5

 

 

 

 

 

 

 

1998.

-0,6

2,3

2,5

3,9

-4,9

2,5

1999.

-2,9

2,8

-3,9

0,7

-3,5

-0,9

2000.

4,2

-1,5

-3,8

12,0

3,7

2,9

2001.

4,5

-6,2

7,1

8,1

9,8

4,4

2002.

7,7

4,9

13,9

1,2

13,4

5,6

2003.

4,6

1,3

24,7

11,4

12,1

5,3

2004.

4,8

-0,3

5,0

5,7

4,6

4,3

2005.

3,4

0,8

4,8

4,6

3,5

4,3

2006.

3,5

2,2

10,9

6,9

7,3

4,8

2007.

                        6,2

                        3,4

                        6,5

                        5,7

                        5,8

                        5,6

 

2004.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4,6

-1,6

9,4

6,6

6,6

4,8

IV. – VI.

4,7

0,7

8,4

4,1

6,4

4,4

VII. – IX.

5,1

0,3

1,2

6,1

4,3

4,0

X. – XII.

5,1

-0,6

1,6

5,9

1,5

3,9

 

2005.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

2,4

-0,1

0,3

1,0

2,1

1,8

IV. – VI.

4,4

1,0

3,2

6,7

5,8

5,1

VII. – IX.

3,8

1,0

5,8

4,9

2,3

5,2

X. – XII.

3,2

1,4

9,9

4,9

3,6

4,8

 

2006.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4,0

1,0

18,1

14,0

16,1

6,0

IV. – VI.

2,1

1,7

8,4

5,2

4,2

3,6

VII. – IX.

3,9

1,5

9,3

2,2

5,5

4,7

X. – XII.

4,1

4,4

9,2

11,2

5,0

4,8

 

2007.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

7,1

2,8

11,2

3,0

3,7

7,0

IV. – VI.

6,5

2,7

5,8

8,9

6,4

6,6

VII. – IX.

6,2

4,4

5,7

7,3

7,0

5,1

X. – XII.

5,0

3,7

4,0

2,1

6,0

3,7

 

2008.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

      4,3

      0,5

      9,8

     3,8

    7,0

     4,3

           IV. – VI.

     2,2

      3,2

    12,6

    4,6

    8,1

    3,4

          VII. – IX.

0,4

1,3

6,6

1,7

6,3

1,6

 


4.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO KATEGORIJAMA POTROŠNJE, stalne cijene (1997.)

 

tromjesečni bazični indeksi, Ø 1997. = 100

 

Finalna potrošnja

Investicije u kapital

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

Bruto domaći
proizvod
(
tržišne cijene)

osobna potrošnja

državna potrošnja

1

2

3

4

5

6 = 1+2+3+4-5

 

 

 

 

 

 

 

1997.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1998.

99,4

102,3

102,5

103,9

95,1

102,5

1999.

96,5

105,2

98,5

104,6

91,8

101,6

2000.

100,5

103,6

94,7

117,1

95,2

104,5

2001.

105,0

97,1

101,4

126,6

104,6

109,2

2002.

113,1

101,8

115,5

128,2

118,6

115,3

2003.

118,3

103,2

144,0

142,8

132,9

121,4

2004.

124,1

102,9

151,2

151,0

139,0

126,6

2005.

128,3

103,7

158,5

157,9

143,9

132,0

2006.

132,8

106,0

175,7

168,8

154,4

138,3

2007.

141,0

109,5

187,2

178,4

163,4

146,0

 

2004.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

120,0

103,1

132,0

108,2

120,7

118,0

IV. – VI.

127,0

104,0

169,9

137,4

145,0

127,2

VII. – IX.

114,1

100,6

157,1

227,0

145,4

136,2

X. – XII.

135,2

103,8

145,8

131,4

145,0

125,1

 

2005.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

122,9

103,0

132,4

109,2

123,3

120,1

IV. – VI.

132,6

105,1

175,3

146,6

153,4

133,6

VII. – IX.

118,3

101,5

166,2

238,0

148,7

143,3

X. – XII.

139,5

105,2

160,2

137,8

150,1

131,2

 

2006.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

127,7

104,0

156,3

124,5

143,2

127,4

IV. – VI.

135,3

107,0

190,0

154,3

159,9

138,5

VII. – IX.

122,9

103,0

181,6

243,1

156,9

150,0

X. – XII.

145,1

109,9

175,0

153,1

157,6

137,5

 

2007.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

136,8

106,9

173,8

128,2

148,5

136,3

IV. – VI.

144,2

109,8

201,1

168,1

170,2

147,6

VII. – IX.

130,5

107,6

192,1

261,0

167,9

157,6

X. – XII.

152,4

113,9

182,0

156,3

167,0

142,6

 

2008.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

142,7

107,4

190,9

 133,1

  158,8

   142,1

IV. – VI.

147,4

113,3

226,4

 175,8

  184,0

  152,6

VII. – IX.

  131,0

   109,0

   204,8

  265,5

 178,5

   160,1

 


5.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO KATEGORIJAMA POTROŠNJE

implicitni deflatori, 1997. = 100

 

Finalna potrošnja

Investicije u kapital

Izvoz roba i usluga

Uvoz roba i usluga

Bruto domaći
proizvod
(
tržišne cijene)

 

osobna potrošnja

državna potrošnja

 

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4-5

 

 

 

 

 

 

 

1997.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1998.

105,9

111,3

104,5

103,2

101,2

108,4

1999.

109,7

116,2

112,0

108,9

108,1

112,5

2000.

115,7

119,5

117,3

120,7

119,0

117,8

2001.

121,2

121,5

121,8

124,6

122,7

122,5

2002.

124,0

123,5

127,5

126,1

122,5

127,0

2003.

126,3

130,0

131,4

128,6

122,8

132,0

2004.

128,8

136,8

133,7

132,9

124,0

137,1

2005.

133,2

141,7

137,0

135,8

126,9

141,5

2006.

137,1

147,9

142,2

139,7

131,0

146,3

2007.

141,3

157,0

147,0

144,5

134,7

152,2

 

2004.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

127,4

131,3

139,8

127,4

124,8

134,0

IV. – VI.

129,3

135,5

130,2

129,2

123,0

135,4

VII. – IX.

128,9

139,2

133,8

135,8

122,5

139,9

X. – XII.

129,6

141,0

132,2

136,3

125,9

138,9

 

2005.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

131,6

136,5

142,7

129,3

126,3

138,7

IV. – VI.

133,5

139,1

131,5

131,7

124,8

139,2

VII. – IX.

133,1

146,1

136,6

139,6

126,2

144,2

X. – XII.

134,4

145,4

138,7

138,9

130,1

143,4

 

2006.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

136,0

143,2

146,5

131,2

129,7

143,9

IV. – VI.

138,4

146,0

137,0

133,8

128,1

144,5

VII. – IX.

137,3

151,8

142,6

144,1

131,5

148,8

X. – XII.

136,9

150,5

143,5

145,7

134,5

147,7

 

2007.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

138,1

149,8

150,1

137,1

132,8

148,3

IV. – VI.

141,7

154,8

141,4

139,6

132,1

149,9

VII. – IX.

141,6

162,9

147,3

147,1

133,6

154,8

X. – XII.

143,4

160,3

149,9

151,6

140,1

155,3

 

2008.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

  145,9

   161,5

   156,9

   143,2

    139,1

    157,4

IV. – VI.

 151,0

   164,2

   148,2

   146,2

   138,3

    159,5

VII. – IX.

 152,6

   174,2

   158,2

  156,2

   142,9

   166,5

 


6.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA, tekuće cijene

u milijunima kuna

 

 

NKD 2002.1)

Usluge
financijskog
posredovanja
indirektno
mjerene
(UFPIM)

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Porezi na
proizvode
minus
subvencije
na proizvode

Bruto
domaći
proizvod
(tržišne
cijene)

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevi-narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo;
 popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (1 do 9)

11

12=10+11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997.

9 687

27 113

7 437

13 051

3 265

9 092

14 694

20 367

- 3 788

100 919

22 892

123 811

1998.

10 901

29 073

7 732

13 788

3 581

9 776

16 388

25 054

- 5 232

111 061

26 543

137 604

1999.

11 502

29 314

6 346

11 891

3 613

10 315

17 770

28 464

- 4 207

115 008

26 571

141 579

2000.

11 240

31 539

5 876

13 160

4 217

12 425

18 863

30 340

- 3 991

123 669

28 850

152 519

2001.

12 482

33 858

6 832

15 955

4 761

13 821

21 260

30 090

- 4 779

134 281

31 358

165 639

2002.

13 293

35 195

8 094

19 792

5 529

14 991

24 351

32 032

- 5 503

147 774

33 457

181 231

2003.

11 880

38 607

10 621

23 319

6 389

16 248

28 673

33 601

- 6 472

162 866

35 556

198 422

2004.

13 992

43 402

12 246

23 178

6 668

18 616

31 862

35 843

- 6 990

178 815

36 168

214 983

2005.

14 650

47 798

13 036

24 954

7 316

20 100

35 023

37 785

- 7 945

192 718

38 631

231 349

2006.

15 603

51 420

14 900

26 707

7 954

22 015

39 996

40 336

- 9 277

209 653

40 937

250 590

2007.

16 477

56 296

16 417

29 615

8 963

24 048

45 479

43 980

- 10 855

230 418

44 660

275 078

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 099

10 379

3 082

5 429

777

3 780

7 753

8 808

-1 496

41 611

7 333

48 944

IV. – VI.

3 721

10 598

3 327

5 901

1 859

4 433

7 741

8 645

-1 840

44 385

8 909

53 294

VII. – IX.

3 539

11 791

3 160

6 146

2 954

5 776

8 014

9 176

-1 734

48 823

10 148

58 971

X. – XII.

3 633

10 634

2 677

5 701

1 077

4 626

8 353

9 215

-1 920

43 996

9 778

53 774

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 147

11 229

3 168

5 710

817

4 041

8 512

9 253

-1 677

44 201

7 362

51 563

IV. – VI.

3 855

11 917

3 418

6 488

1 979

4 791

8 586

9 125

-2 084

48 076

9 514

57 590

VII. – IX.

3 753

12 888

3 388

6 718

3 304

6 148

8 565

9 670

-1 952

52 482

11 488

63 970

X. – XII.

3 895

11 763

3 061

6 039

1 216

5 120

9 360

9 737

-2 231

47 959

10 268

58 227

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 456

12 187

3 654

6 102

898

4 527

9 687

9 892

-1 957

48 446

8 275

56 721

IV. – VI.

4 127

12 510

3 903

7 014

2 234

5 191

9 691

9 765

-2 392

52 043

9 868

61 911

VII. – IX.

3 991

14 209

3 855

7 161

3 526

6 747

9 710

10 314

-2 275

57 239

11 860

69 099

X. – XII.

4 028

12 514

3 488

6 430

1 297

5 550

10 907

10 364

-2 653

51 924

10 935

62 859

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 670

13 344

4 111

6 729

1 024

4 965

11 056

10 760

-2 364

53 294

9 267

62.561

IV – VI

4 350

13 886

4 226

7 717

2 467

5 789

11 094

10 613

-2 836

57 306

11 167

68 473

VII. – IX.

4 078

15 423

4 241

8 076

4 011

7 400

10 957

11 217

-2 635

62 768

12 726

75 494

X. – XII.

4 379

13 643

3 839

7 094

1 461

5 894

12 372

11 390

-3 020

57 050

11 500

68 550

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 121

14 710

4 785

7 359

1 144

5 061

12 356

11 828

-2 651

58 712

10 530

69 242

IV. – VI.

5 135

15 335

5 063

8 287

2 676

6 077

12 221

11 717

-3 110

63 401

11 894

75 295

VII. – IX.

4 893

16 791

5 067

8 415

4 376

7 730

11 919

12 367

-2 892

68 665

13 818

82 483

 

 

1)    Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 


7.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI, stalne cijene (1997.)

u milijunima kuna

Million kuna

 

NKD 2002.1)

Usluge
financijskog
posredovanja
indirektno
mjerene
(UFPIM)

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljoprivreda, lov, šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(1+...+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997.

9 688

27 112

7 437

13 051

3 266

9 092

14 694

20 367

- 3 788

100 919

1998.

10 230

28 689

7 476

12 941

3 289

9 480

15 288

20 890

- 4 035

104 248

1999.

9 967

29 478

6 728

11 490

3 289

8 992

15 872

21 517

- 3 919

103 414

2000.

10 083

30 486

6 251

11 954

3 807

9 397

15 936

21 882

- 3 853

105 943

2001.

10 275

31 749

6 400

13 892

3 829

10 518

16 032

21 780

- 4 002

110 473

2002.

10 591

32 717

6 958

17 280

4 177

10 517

16 575

21 701

- 4 199

116 317

2003.

9 686

34 683

8 578

19 732

4 602

11 117

17 263

21 551

- 4 379

122 833

2004.

10 622

36 436

9 472

19 868

4 664

12 002

17 834

21 736

- 4 464

128 170

2005.

10 631

38 430

9 679

20 697

4 900

12 784

19 006

22 054

- 4 801

133 380

2006.

10 900

40 256

10 474

21 404

5 154

13 876

20 659

22 381

- 5 351

139 753

2007.

11 078

42 872

10 87

23 012

5 638

14 862

22 356

22 795

- 5 951

147 534

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

2 596

8 745

2 328

4 374

637

2 685

4 426

5 422

- 1 084

30 129

IV. – VI.

2 559

9 064

2 514

5 160

1 276

2 928

4 367

5 393

- 1 053

32 208

VII. – IX.

2 691

9 382

2 396

5 417

2 030

3 372

4 544

5 510

- 1 096

34 246

X. – XII.

2 776

9 245

2 234

4 917

721

3 017

4 497

5 411

- 1 231

31 587

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

2 557

8 877

2 310

4 467

644

2 838

4 644

5 488

- 1 140

30 685

IV. – VI.

2 543

9 824

2 531

5 452

1 295

3 132

4 668

5 481

- 1 120

33 806

VII. – IX.

2 699

9 945

2 477

5 748

2 184

3 561

4 898

5 590

- 1 193

35 909

X. – XII.

2 832

9 784

2 361

5 030

777

3 253

4 796

5 495

- 1 348

32 980

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

2 661

9 403

2 577

4 635

680

3 121

5 056

5 591

- 1 264

32 460

IV. – VI.

2 598

9 930

2 743

5 591

1 416

3 398

5 046

5 573

- 1 246

35 049

VII. – IX.

2 745

10 563

2 646

5 943

2 252

3 855

5 330

5 668

- 1 329

37 673

X. – XII.

2 896

10 360

2 508

5 235

806

3 502

5 227

5 549

- 1 512

34 571

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

2 788

10 224

2 772

5 014

746

3 399

5 524

5 685

-1 452

34 700

IV. – VI.

2 693

10 760

2 811

6 013

1 535

3 684

5 476

5 675

- 1 401

37 246

VII. – IX.

2 704

11 134

2 707

6 498

2 475

4 109

5 732

5 759

- 1 452

39 666

X. – XII.

2 893

10 754

2 582

5 487

882

3 670

5 624

5 676

- 1 646

35 922

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

      2 806

      10 683

        2 986

        5 221

          799

        3 595

        5 897

          5 846

     - 1 552

       36 281

IV. – VI.

     2 786

     11 166

         3 104

         6 123

         1 559

         3 952

        5 780

           5 814

      - 1 473

       38 811

VII. – IX.

     2 834

    11 120

     2 937

     6 362

      2 534

       4 307

       6 040

      5 883

    - 1 506

    40 511

 

 

1)    Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 


8.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI, stalne cijene (1997.)

      STOPE RASTA, odnos prema istom tromjesečju prethodne godine

%

 

NKD 2002.1)

Usluge
financijskog
posredovanja
indirektno
mjerene
(UFPIM)

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućansatva

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(1+...+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

5,6

5,8

0,5

-0,8

0,7

4,3

4,0

2,6

6,5

3,3

1999.

-2,6

2,8

-10,0

-11,2

0,0

-5,1

3,8

3,0

-2,9

-0,8

2000.

1,2

3,4

-7,1

4,0

15,7

4,5

0,4

1,7

-1,7

2,4

2001.

1,9

4,1

2,4

16,2

0,6

11,9

0,6

-0,5

3,9

4,3

2002.

3,1

3,0

8,7

24,4

9,1

0,0

3,4

-0,4

4,9

5,3

2003.

-8,5

6,0

23,3

14,2

10,2

5,7

4,2

-0,7

4,3

5,6

2004.

9,7

5,1

10,4

0,7

1,3

8,0

3,3

0,9

1,9

4,3

2005.

0,1

5,5

2,2

4,2

5,1

6,5

6,6

1,5

7,5

4,1

2006.

2,5

4,8

8,2

3,4

5,2

8,5

8,7

1,5

11,5

4,8

2007.

                  1,6

                  6,5

                  3,8

                  7,5

                  9,4

                  7,1

                    8,2

                        1,8

                  11,2

                  5,6

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

0,9

4,7

18,1

4,3

8,3

8,8

3,7

-0,3

0,6

4,7

IV. – VI.

11,4

4,3

13,8

0,8

3,2

7,8

2,8

0,9

0,7

4,5

VII. – IX.

14,5

5,3

7,0

0,1

-1,2

8,1

3,2

1,4

2,2

4,2

X. – XII.

12,7

6,0

3,5

-1,8

-0,4

7,2

3,5

1,4

4,0

4,0

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

-1,5

1,5

-0,8

2,1

1,1

5,7

4,9

1,2

5,2

1,8

IV. – VI.

-0,6

8,4

0,7

5,7

1,5

7,0

6,9

1,6

6,4

5,0

VII. – IX.

0,3

6,0

3,4

6,1

7,6

5,6

7,8

1,5

8,9

4,9

X. – XII.

2,0

5,8

5,7

2,3

7,8

7,8

6,6

1,6

9,5

4,4

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4,1

5,9

11,6

3,8

5,6

10,0

8,9

1,9

10,9

5,8

IV. – VI.

2,2

1,1

8,4

2,5

9,3

8,5

8,1

1,7

11,3

3,7

VII. – IX.

1,7

6,2

6,8

3,4

3,1

8,3

8,8

1,4

11,4

4,9

X. – XII.

2,3

5,9

6,2

4,1

3,7

7,7

9,0

1,0

12,2

4,8

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4,8

8,7

7,6

8,2

9,7

8,9

9,3

1,7

14,9

6,9

IV. – VI.

3,7

8,4

2,5

7,5

8,4

8,4

8,5

1,8

12,4

6,3

VII. – IX.

-1,5

5,4

2,3

9,3

9,9

6,6

7,5

1,6

9,3

5,3

X. – XII.

-0,1

3,8

3,0

4,8

9,4

4,8

7,6

2,3

8,9

3,9

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

    0,6

       4,5

      7,7

      4,1

       7,1

        5,8

       6,8

          2,8

        6,9

      4,6

IV. – VI.

   3,5

      3,8

   10,4

      1,8

      1,6

        7,3

      5,6

         2,4

       5,1

      4,2

VII. – IX.

   4,8

     -0,1

     8,5

      -2,1

      2,4

       4,8

      5,4

        2,2

       3,7

     2,1

 

 

1)    Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 


9.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI, stalne cijene (1997.)

tromjesečni bazični indeksi, Ø 1997. = 100

 

NKD 2002.1)

Usluge
financijskog
posredovanja
indirektno
mjerene
(UFPIM)

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućansatva

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(1+...+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1998.

105,6

105,8

100,5

99,2

100,7

104,3

104,0

102,6

106,5

103,3

1999.

102,9

108,7

90,5

88,0

100,7

98,9

108,0

105,6

103,5

102,5

2000.

104,1

112,4

84,1

91,6

116,6

103,4

108,5

107,4

101,7

105,0

2001.

106,1

117,1

86,1

106,4

117,2

115,7

109,1

106,9

105,6

109,5

2002.

109,3

120,7

93,6

132,4

127,9

115,7

112,8

106,5

110,9

115,3

2003.

100,0

127,9

115,3

151,2

140,9

122,3

117,5

105,8

115,6

121,7

2004.

109,6

134,4

127,4

152,2

142,8

132,0

121,4

106,7

117,8

127,0

2005.

109,7

141,7

130,1

158,6

150,0

140,6

129,3

108,3

126,7

132,2

2006.

112,5

148,5

140,8

164,0

157,8

152,6

140,6

109,9

141,3

138,5

  2007.

114,3

158,1

146,2

176,3

172,6

163,5

152,1

111,9

157,1

146,2

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

107,2

129,0

125,2

134,1

78,0

118,1

120,5

106,5

114,5

119,4

IV. – VI.

105,7

133,7

135,2

158,1

156,3

128,8

118,9

105,9

111,2

127,7

VII. – IX.

111,1

138,4

128,9

166,0

248,6

148,4

123,7

108,2

115,7

135,7

X. – XII.

114,6

136,4

120,2

150,7

88,3

132,7

122,4

106,3

130,0

125,2

 

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

105,6

131,0

124,2

136,9

78,9

124,9

126,4

107,8

120,4

121,6

IV. – VI.

105,0

144,9

136,1

167,1

158,6

137,8

127,1

107,6

118,3

134,0

VII. – IX.

111,4

146,7

133,2

176,2

267,5

156,7

133,3

109,8

126,0

142,3

X. – XII.

116,9

144,3

127,0

154,2

95,2

143,1

130,6

107,9

142,3

130,7

 

2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

109,9

138,7

138,6

142,1

83,3

137,3

137,6

109,8

133,5

128,7

IV. – VI.

107,3

146,5

147,5

171,4

173,4

149,5

137,4

109,5

131,6

138,9

VII. – IX.

113,3

155,8

142,3

182,1

275,8

169,6

145,1

111,3

140,3

149,3

X. – XII.

119,6

152,8

134,9

160,4

98,7

154,1

142,3

109,0

159,7

137,0

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

115,1

150,8

149,1

153,7

91,4

149,5

150,4

111,7

153,3

137,5

IV. – VI.

111,2

158,7

151,2

184,3

188,0

162,1

149,1

111,5

147,9

147,6

VII. – IX.

111,6

164,3

145,6

199,2

303,1

180,8

156,0

113,1

153,3

157,2

X. – XII.

119,4

158,7

138,9

168,2

108,0

161,5

153,1

111,5

173,8

142,4

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

115,9

157,6

160,6

160,0

97,9

158,2

160,5

114,8

163,9

143,8

IV. – VI.

115,0

164,7

166,9

187,7

190,9

173,9

157,3

114,2

155,5

153,8

VII. – IX.

117,0

164,1

158,0

195,0

310,3

189,5

164,4

115,5

159,0

160,6

 

 

1)    Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 


10.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI, stalne cijene (1997.)

 

         Desezonirani podaci1)

u milijunima kuna

 

NKD 2002.2)

Usluge
financijskog
posredovanja
indirektno
mjerene
(UFPIM)

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti kućanstava

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(1+...+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997.

 9 688

 27 112

 7 437

 13 051

 3 266

 9 092

 14 694

 20 367

- 3 788

 100 919

1998.

 10 230

 28 689

 7 476

 12 941

 3 289

 9 480

 15 288

 20 890

- 4 035

 104 248

1999.

 9 967

 29 478

 6 728

 11 490

 3 289

 8 992

 15 872

 21 517

- 3 919

 103 414

2000.

 10 083

 30 486

 6 251

 11 954

 3 807

 9 397

 15 936

 21 882

- 3 853

 105 943

2001.

 10 275

 31 749

 6 400

 13 892

 3 829

 10 518

 16 032

 21 780

- 4 002

 110 473

2002.

 10 591

 32 717

 6 958

 17 280

 4 177

 10 517

 16 575

 21 701

- 4 199

 116 317

2003.

 9 686

 34 683

 8 578

 19 732

 4 602

 11 117

 17 263

 21 551

- 4 379

 122 833

2004.

 10 622

 36 436

 9 472

 19 868

 4 664

 12 002

 17 834

 21 736

- 4 464

 128 170

2005.

 10 631

 38 430

 9 679

 20 697

 4 900

 12 784

 19 006

 22 054

- 4 801

 133 380

2006.

 10 900

 40 256

 10 474

 21 404

 5 154

 13 876

 20 659

 22 381

- 5 351

 139 753

2007.

 11 078

 42 872

 10 872

 23 012

 5 638

 14 862

 22 358

 22 795

- 5 961

 147 526

 

2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

 2 587

 8 920

 2 366

 4 952

 1 132

 2 908

 4 396

 5 391

- 1 083

 31 569