PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 22. VELJAČE 2008.

BROJ: 12.1.2.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU I ŽUPANIJE, 2005.

 

U ovom priopćenju se objavljuje bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije za godinu 2005. prema područjima djelatnosti.

 

Rezultati su dostupni u tekućim cijenama i po glavi stanovnika.

 

Podaci se temelje na privremenim godišnjim podacima bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Republike Hrvatske za 2005. koji su zbroj tromjesečnih obračuna BDP-a.

 

Treba upozoriti da BDP na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija  po stanovniku mjeri proizvodnost, a ne životni standard.

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE

u tekućim cijenama

 

Republika Hrvatska

Sjevernozapadna Hrvatska

Središnja i Istočna Hrvatska(Panonska)

Jadranska Hrvatska

 

 

 

 

 

 

BDP u mil. kn

 

 

 

 

 

2001.

165 639

78 368

37 551

49 720

2002.

181 231

86 378

40 689

54 164

2003.

198 422

94 715

42 137

61 570

2004.

214 983

101 884

44 945

68 154

2005.

231 349

111 558

47 628

72 162

 

 

 

BDP u mil. EUR

 

 

 

 

 

2001.

22 177

10 492

5 028

6 657

2002.

24 468

11 662

5 493

7 313

2003.

26 234

12 523

5 571

8 141

2004.

28 683

13 593

5 997

9 093

2005.

31 263

15 075

6 436

9 751

 

 

 

struktura %

 

 

 

 

 

2001.

100,0

47,3

22,7

30,0

2002.

100,0

47,7

22,5

29,9

2003.

100,0

47,7

21,2

31,0

2004.

100,0

47,4

20,9

31,7

2005.

100,0

48,2

20,6

31,2

 

 

 

BDP po stanovniku, kn

 

2001.

37 328

47 231

27 800

34 778

2002.

40 788

52 000

30 234

37 711

2003.

44 689

57 013

31 497

42 727

2004.

48 426

61 256

33 801

47 119

2005.

52 082

66 972

36 005

49 649

 

 

 

 

 

 

BDP po stanovniku, EUR

 

 

2001.

4 998

6 324

3 722

4 656

2002.

5 507

7 021

4 082

5 091

2003.

5 909

7 538

4 164

5 649

2004.

6 461

8 173

4 510

6 287

2005.

7 038

9 050

4 865

6 709

 

 

 

 

 

 

Indeks Hrvatska  =100 (BDP po stanovniku u kn)

 

 

 

 

 

2001.

100,0

126,5

74,5

93,2

2002.

100,0

127,5

74,1

92,5

2003.

100,0

127,6

70,5

95,6

2004.

100,0

126,5

69,8

97,3

2005.

100,0

128,6

69,1

95,3

 


2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2005.

 

u tekućim cijenama

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine, županije

Bruto domaći proizvod,
 mil. kn

Bruto domaći
proizvod,
 mil. EUR

Bruto domaći proizvod,
mil. USD

Struktura po
županijama, % (Hrvatska = 100)

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, kn

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, EUR

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, USD

Indeks

(Hrvatska = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

231 349

31 263

38 895

100,0

52 082

7 038

8 756

100,0

Sjeverozapadna Hrvatska

111 557

15 075

18 756

48,2

66 973

9 050

11 260

128,6

Grad Zagreb

74 835

10 113

12 582

32,3

95 519

12 908

16 059

183,4

Zagrebačka

12 930

1 747

2 174

5,6

40 300

5 446

6 775

77,4

Krapinsko-zagorska

5 324

720

895

2,3

38 273

5 172

6 435

73,5

Varaždinska

7 984

1 079

1 342

3,5

43 869

5 928

7 375

84,2

Koprivničko-križevačka

5 820

787

979

2,5

47 750

6 452

8 028

91,7

Međimurska

4 664

630

784

2,0

39 388

5 323

6 622

75,6

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

47 628

6 436

8 007

20,6

36 006

4 865

6 053

69,1

Bjelovarsko-bilogorska

4 910

664

826

2,1

38 101

5 149

6 406

73,2

Virovitičko-podravska

3 223

435

542

1,4

35 541

4 803

5 975

68,2

Požeško-slavonska

3 015

407

507

1,3

35 772

4 834

6 014

68,7

Brodsko-posavska

4 906

663

825

2,1

28 008

3 785

4 709

53,8

Osječko-baranjska

12 828

1 733

2 157

5,5

39 315

5 313

6 610

75,5

Vukovarsko-srijemska

5 977

808

1 005

2,6

29 809

4 028

5 012

57,2

Karlovačka

5 409

731

909

2,3

39 483

5 335

6 638

75,8

Sisačko-moslavačka

7 360

995

1 237

3,2

40 888

5 525

6 874

78,5

Jadranska Hrvatska

72 162

9 752

12 132

31,2

49 649

6 709

8 347

95,3

Primorsko-goranska

18 912

2 556

3 179

8,2

61 983

8 376

10 421

119,0

Ličko-senjska

2 463

333

414

1,1

47 085

6 363

7 916

90,4

Zadarska

6 917

935

1 163

3,0

40 892

5 526

6 875

78,5

Šibensko-kninska

4 468

604

751

1,9

39 210

5 299

6 592

75,3

Splitsko-dalmatinska

19 061

2 576

3 205

8,2

39 927

5 395

6 713

76,7

Istarska

14 233

1 923

2 393

6,2

67 536

9 126

11 354

129,7

Dubrovačko-neretvanska

6 109

825

1 027

2,6

48 951

6 615

8 230

94,0

 


3.  BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
      U BAZIČNIM CIJENAMA1) PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002.
U 2005.

 

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine, županije

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

14 650

47 798

13 036

24 954

7 316

20 100

26 289

37 785

191 928

Sjeverozapadna Hrvatska

4 281

25 098

5 277

13 658

1 724

9 712

15 795

17 003

92 549

Grad Zagreb

188

14 577

3 154

9 926

1 107

7 306

13 581

12 244

62 084

Zagrebačka

1 061

3 763

699

1 881

182

1 081

639

1 421

10 727

Krapinsko-zagorska

507

1 424

533

425

126

362

256

784

4 417

Varaždinska

795

2 093

383

781

165

506

587

1 313

6 623

Koprivničko-križevačka

1 112

1 778

218

317

72

296

367

670

4 829

Međimurska

618

1 463

289

329

72

162

366

571

3 869

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

7 672

9 510

2 341

3 951

706

3 280

3 102

8 951

39 513

Bjelovarsko-bilogorska

1 258

820

177

340

79

270

387

742

4 074

Virovitičko-podravska

781

675

173

198

32

162

150

503

2 673

Požeško-slavonska

498

568

120

251

32

179

139

714

2 501

Brodsko-posavska

783

925

236

429

64

398

330

907

4 070

Osječko-baranjska

1 863

2 049

629

1 397

156

988

1 096

2 462

10 642

Vukovarsko-srijemska

1 297

785

443

488

88

376

276

1 204

4 959

Karlovačka

449

1 378

225

442

162

347

366

1 118

4 487

Sisačko-moslavačka

744

2 310

337

405

92

559

358

1 301

6 106

Jadranska Hrvatska

2 696

13 190

5 419

7 345

4 887

7 107

7 392

11 831

59 866

Primorsko-goranska

286

4 027

1 278

1 976

1 133

2 153

2 173

2 663

15 689

Ličko-senjska

281

383

333

149

117

228

87

466

2 044

Zadarska

518

863

531

713

327

586

683

1 517

5 738

Šibensko-kninska

246

642

583

423

244

379

348

840

3 707

Splitsko-dalmatinska

629

3 272

1 194

2 350

775

2 020

1 975

3 597

15 813

Istarska

462

3 390

1 133

1 265

1 608

759

1 476

1 715

11 807

Dubrovačko-neretvanska

275

612

366

469

682

982

650

1 033

5 068

 

1)    Usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM) nisu uključene u BDV po djelatnostima.

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
      U BAZIČNIM CIJENAMA1) PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002.
U 2005.
(nastavak)

 

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine, županije

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sjeverozapadna Hrvatska

29,2

52,5

40,5

54,7

23,6

48,3

60,1

45,0

48,2

Grad Zagreb

1,3

30,5

24,2

39,8

15,1

36,4

51,7

32,4

32,3

Zagrebačka

7,2

7,9

5,4

7,5

2,5

5,4

2,4

3,8

5,6

Krapinsko-zagorska

3,5

3,0

4,1

1,7

1,7

1,8

1,0

2,1

2,3

Varaždinska

5,4

4,4

2,9

3,1

2,3

2,5

2,2

3,5

3,5

Koprivničko-križevačka

7,6

3,7

1,7

1,3

1,0

1,5

1,4

1,8

2,5

Međimurska

4,2

3,1

2,2

1,3

1,0

0,8

1,4

1,5

2,0

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

52,4

19,9

17,9

15,8

9,6

16,3

11,8

23,7

20,6

Bjelovarsko-bilogorska

8,6

1,7

1,4

1,4

1,1

1,3

1,5

2,0

2,1

Virovitičko-podravska

5,3

1,4

1,3

0,8

0,4

0,8

0,6

1,3

1,4

Požeško-slavonska

3,4

1,2

0,9

1,0

0,4

0,9

0,5

1,9

1,3

Brodsko-posavska

5,3

1,9

1,8

1,7

0,9

2,0

1,3

2,4

2,1

Osječko-baranjska

12,7

4,3

4,8

5,6

2,1

4,9

4,2

6,5

5,5

Vukovarsko-srijemska

8,9

1,6

3,4

2,0

1,2

1,9

1,1

3,2

2,6

Karlovačka

3,1

2,9

1,7

1,8

2,2

1,7

1,4

3,0

2,3

Sisačko-moslavačka

5,1

4,8

2,6

1,6

1,3

2,8

1,4

3,4

3,2

Jadranska Hrvatska

18,4

27,6

41,6

29,5

66,8

35,4

28,1

31,3

31,2

Primorsko-goranska

2,0

8,4

9,8

7,9

15,5

10,7

8,3

7,0

8,2

Ličko-senjska

1,9

0,8

2,6

0,6

1,6

1,1

0,3

1,2

1,1

Zadarska

3,5

1,8

4,1

2,9

4,5

2,9

2,6

4,0

3,0

Šibensko-kninska

1,7

1,3

4,5

1,7

3,3

1,9

1,3

2,2

1,9

Splitsko-dalmatinska

4,3

6,8

9,2

9,4

10,6

10,1

7,5

9,5

8,2

Istarska

3,2

7,1

8,7

5,1

22,0

3,8

5,6

4,5

6,2

Dubrovačko-neretvanska

1,9

1,3

2,8

1,9

9,3

4,9

2,5

2,7

2,6

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
      U BAZIČNIM CIJENAMA1) PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002.
U 2005.
(nastavak)

 

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine, županije

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura po djelatnostima, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

7,6

24,9

6,8

13,0

3,8

10,5

13,7

19,7

100,0

Sjeverozapadna Hrvatska

4,6

27,1

5,7

14,8

1,9

10,5

17,1

18,4

100,0

Grad Zagreb

0,3

23,5

5,1

16,0

1,8

11,8

21,9

19,7

100,0

Zagrebačka

9,9

35,1

6,5

17,5

1,7

10,1

6,0

13,3

100,0

Krapinsko-zagorska

11,5

32,2

12,1

9,6

2,8

8,2

5,8

17,7

100,0

Varaždinska

12,0

31,6

5,8

11,8

2,5

7,6

8,9

19,8

100,0

Koprivničko-križevačka

23,0

36,8

4,5

6,6

1,5

6,1

7,6

13,9

100,0

Međimurska

16,0

37,8

7,5

8,5

1,9

4,2

9,5

14,8

100,0

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

19,4

24,1

5,9

10,0

1,8

8,3

7,9

22,7

100,0

Bjelovarsko-bilogorska

30,9

20,1

4,3

8,3

2,0

6,6

9,5

18,2

100,0

Virovitičko-podravska

29,2

25,2

6,5

7,4

1,2

6,1

5,6

18,8

100,0

Požeško-slavonska

19,9

22,7

4,8

10,0

1,3

7,2

5,5

28,6

100,0

Brodsko-posavska

19,2

22,7

5,8

10,5

1,6

9,8

8,1

22,3

100,0

Osječko-baranjska

17,5

19,3

5,9

13,1

1,5

9,3

10,3

23,1

100,0

Vukovarsko-srijemska

26,2

15,8

8,9

9,8

1,8

7,6

5,6

24,3

100,0

Karlovačka

10,0

30,7

5,0

9,9

3,6

7,7

8,2

24,9

100,0

Sisačko-moslavačka

12,2

37,8

5,5

6,6

1,5

9,1

5,9

21,3

100,0

Jadranska Hrvatska

4,5

22,0

9,1

12,3

8,2

11,9

12,3

19,8

100,0

Primorsko-goranska

1,8

25,7

8,1

12,6

7,2

13,7

13,8

17,0

100,0

Ličko-senjska

13,8

18,7

16,3

7,3

5,7

11,2

4,3

22,8

100,0

Zadarska

9,0

15,0

9,3

12,4

5,7

10,2

11,9

26,4

100,0

Šibensko-kninska

6,6

17,3

15,7

11,4

6,6

10,2

9,4

22,7

100,0

Splitsko-dalmatinska

4,0

20,7

7,6

14,9

4,9

12,8

12,5

22,7

100,0

Istarska

3,9

28,7

9,6

10,7

13,6

6,4

12,5

14,5

100,0

Dubrovačko-neretvanska

5,4

12,1

7,2

9,2

13,5

19,4

12,8

20,4

100,0

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

Svrha statističkog istraživanja je procjena bruto dodane vrijednosti (BDV) i bruto domaćeg proizvoda (BDP) za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije po djelatnostima.

 

 

Izvori i metode prikupljenih podataka

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, godišnje istraživanje poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima, plaćama i drugi statistički podaci.

 

Podaci su objavljeni prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) (NN, br. 35/07.) koja je usklađena s Uredbom (EZ-a) br. 1059/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), službene novine L 154.

 

 

Obuhvat

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa iz 1993. (SNA 93) i Europskog sustava nacionalnih računa iz 1995. (ESA 95).

 

 

Definicije

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja posebne prostorne jedinice za statistiku. Korišteni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima. Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti djelatnosti uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima: usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM) i porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

 

Ostala objašnjenja

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su po prostornim jedinicama za statistiku primjenom odgovarajućih ključeva.

 

Zbog rada na unapređenju metodologije obračuna regionalnog BDP-a i BDV-a moguće su revizije postojećih podataka u sljedećim razdobljima.

 

 

Kratice

BDP     bruto domaći proizvod

BDV     bruto dodana vrijednost

EUR    euro

EZ       Europska zajednica

kn        kuna

mil       milijun

NN       Narodne novine

USD    američki dolar