PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 13. LIPNJA 2008.

BROJ: 13.1.1/5.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2008.

 

Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2008. u odnosu na travanj 2008. u prosjeku su više za 1,1%, dok su u odnosu na svibanj 2007., tj. na godišnjoj razini, više za 6,4%, a u godišnjem prosjeku za 4,6%.

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u svibnju 2008. u odnosu na travanj 2008. najviše su porasle cijene prometa (za 2,7%), (zbog povećanja cijena goriva i međumjesnog prijevoza putnika autobusom), cijene odjeće i obuće (za 2,2%), cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za 1,5%) (voće, meso, riža, kruh, brašno, keksi i tjestenina, mlijeko, sir, ulja i masti te začini), cijene ugostiteljskih usluga (za 1,2%) (smještaj u hotelima i kampovima), cijene rekreacije i kulture za (1,0%) (paket-aranžmani), cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja za (0,7%). Cijene alkoholnih pića i duhana, u svibnju u odnosu na travanj više su za 0,2%, cijene zdravstva kao i cijene ostalih dobara i usluga više su za 0,1% .

 

 

Istodobno su cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, cijene komunikacija kao i cijene obrazovanja u svibnju 2008. u odnosu na travanj 2008. u prosjeku ostale na razini cijena iz travnja.

 

 

Najveći doprinos povećanju indeksa potrošačkih cijena u svibnju 2008. u odnosu na travanj 2008. imale su cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za 0,48%), cijene prometa (za 0,31%), cijene odjeće i obuće (za 0,18%), cijene rekreacije i kulture (za 0,06%) te pokućstva, opreme za kuću te redovitog održavanja kao i cijene ugostiteljskih usluga za (0,04%).

 

 

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u svibnju 2008. u odnosu na travanj 2008. u prosjeku su više za 1,4%, dok su cijene usluga u prosjeku ostale na razini cijena iz travnja.

 

Promatrano po podindeksima, u svibnju 2008. u odnosu na travanj 2008. indeks energije i indeks svježih prehrambenih proizvoda viši je za 2,3%, indeks dobara bez prehrane, pića i duhana za 1,6%, indeks dobara bez električne energije za 1,5%, indeks prehrane, pića i duhana za 1,3%, indeks ukupno bez energije za 0,9%, indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije kao i indeks prerađenih prehrambenih proizvoda viši je za 0,7% te indeks ukupno bez energije i prehrane za 0,6%.

 

1.    INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U SVIBNJU 2008.

COICOP

 

Struktura
(%)

V. 2008.
Ø 2005.

V. 2008.
V. 2007.

V. 2008.
IV. 2008.

V. 2008.
XII. 2007.

 VI. 2007. – V. 2008.1)
VI. 2006. – V. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 00

Indeksi potrošačkih cijena – ukupno

100,00

113,0

106,4

101,1

103,0

104,6

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prehrana i bezalkoholna pića

31,84

117,0

110,9

101,5

103,9

107,5

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1

Prehrana

29,13

117,4

111,6

101,6

104,0

107,9

   01.1.1

Kruh i žitarice

5,30

122,9

118,0

101,0

108,4

110,5

     01.1.2

Meso

7,89

105,2

105,3

102,9

101,9

101,6

     01.1.3

Ribe

1,40

112,4

105,2

99,3

102,8

103,4

     01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

5,16

121,0

115,2

100,6

100,6

110,0

     01.1.5

Ulja i masti

1,48

134,9

127,3

101,0

98,5

118,8

     01.1.6

Voće

1,81

152,7

130,5

110,7

132,4

117,3

     01.1.7

Povrće

3,45

113,5

101,4

96,6

95,2

111,2

     01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi

1,45

112,9

107,1

100,7

105,1

104,2

    01.1.9

Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

1,19

122,5

108,8

100,9

103,0

105,9

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2

Bezalkoholna pića

2,71

113,8

103,5

100,5

102,3

103,3

   01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,10

109,3

102,9

100,5

101,6

102,9

   01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića i sokovi

1,61

117,2

104,0

100,5

102,7

103,7

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

5,54

110,2

105,4

100,2

101,3

105,1

 

 

 

 

 

 

 

 

02.1

Alkoholna pića

1,87

113,3

105,5

100,7

103,7

102,9

   02.1.1

Žestoka pića

0,14

109,8

103,5

100,3

102,2

103,6

   02.1.2

Vino

0,79

113,6

104,4

100,4

103,4

101,7

   02.1.3

Pivo

0,94

113,6

106,7

101,1

104,2

103,8

02.2

Duhan

3,67

108,7

105,4

100,0

100,0

106,3

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

8,39

114,3

103,1

102,2

101,1

104,5

 

 

 

 

 

 

 

 

03.1

Odjeća

5,95

114,8

102,2

102,1

100,6

103,4

   03.1.1

Materijal za odjeću

0,02

107,0

102,0

100,6

101,5

101,3

      03.1.2

Odjevni predmeti

5,82

115,0

102,2

102,2

100,6

103,4

      03.1.3

Ostali odjevni predmeti i pribor

0,06

108,7

102,8

99,9

101,1

103,4

      03.1.4

Čišćenje, popravak i posudba odjeće

0,05

103,9

103,9

100,0

100,9

102,1

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2

Obuća i popravci obuće

2,44

113,3

105,3

102,3

102,3

107,3

   03.2.1

Obuća

2,43

113,3

105,4

102,3

102,3

107,3

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, energija, plin i druga goriva

14,24

116,0

105,3

100,0

102,6

103,2

 

 

 

 

 

 

 

 

04.1

Najamnina

0,74

159,2

113,7

101,3

111,4

111,1

04.3

Održavanje i popravci stana

2,00

113,9

103,9

100,3

102,0

104,2

   04.3.1

Proizvodi za održavanje i popravak stana

1,04

114,8

104,4

100,3

102,0

104,6

   04.3.2

Usluge za održavanje i popravci u stanu

0,96

112,8

103,4

100,3

102,0

103,8

04.4

Opskrba vodom i različite komunalne usluge

2,82

131,1

106,1

98,3

106,0

107,1

   04.4.1

Opskrba vodom

2,17

131,3

105,7

98,1

105,7

107,1

   04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,65

130,1

107,4

98,9

107,3

106,8

 

 

 

 

 

 

 

 

04.5

Goriva i energija

8,68

108,3

104,7

100,3

100,9

101,0

   04.5.1

Električna energija

3,97

104,6

101,3

100,0

100,0

101,0

   04.5.2

Plin

2,10

99,4

99,3

100,0

100,0

99,6

   04.5.3

Tekuća goriva

0,81

156,7

141,5

112,6

126,1

116,0

   04.5.4

Kruta goriva

1,22

113,0

100,1

100,5

100,1

100,3

   04.5.5

Zagrijavanje stana

0,58

92,7

113,1

83,3

77,5

86,9

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje

5,29

109,3

104,8

100,7

102,7

103,0

 

 

1)    Dvanaestomjesečni prosječni indeks koji pokazuje promjenu cijena posljednjih dvanaest mjeseci u odnosu na prethodnih dvanaest mjeseci

 


1.    INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U SVIBNJU 2008.

 (nastavak)

COICOP

 

Struktura
(%)

V. 2008.
Ø 2005.

V. 2008.
V. 2007.

V. 2008.
IV. 2008.

V. 2008.
XII. 2007.

 VI. 2007. – V. 2008.1)
VI. 2006. – V. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne
prostirke

1,27

107,6

103,1

100,1

102,8

102,4

 

 

 

 

 

 

 

 

   05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,19

107,9

103,2

100,1

102,8

102,4

   05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,07

100,9

100,4

99,8

102,1

100,9

   05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva i podnih
prostirki

0,01

120,5

110,7

100,0

110,7

107,6

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,29

106,0

104,7

100,5

102,2

102,5

05.3

Kućanski aparati

0,98

108,4

106,5

100,3

101,3

105,1

    05.3.1

Veliki kućanski aparati

0,87

108,1

106,9

100,3

101,2

105,3

   05.3.2

Mali kućanski električni aparati

0,05

112,7

105,1

100,3

101,6

106,6

  05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,06

106,8

103,1

100,0

102,8

101,5

 

 

 

 

 

 

 

 

  05.4

Stakleno i stolno posuđe

0,19

116,5

105,4

101,5

103,4

105,0

  05.5

Alat i oprema za kuću i vrt

0,24

107,4

103,0

100,9

101,8

102,4

  05.5.1

Veći alati i oprema za kuću i vrt

0,09

108,1

103,2

100,0

101,9

102,9

  05.5.2

Mali alati i pomagala

0,15

106,8

102,9

101,4

101,8

102,0

05.6

Proizvodi i usluge za održavanje
kućanstva

2,32

110,7

105,3

101,2

103,3

102,3

  05.6.1

Proizvodi za održavanje kućanstva

2,13

111,2

105,6

101,2

103,4

102,4

  05.6.2

Kućanske usluge i usluge u kućanstvima

0,19

106,3

102,1

100,6

102,1

101,4

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

2,80

115,1

105,7

100,1

105,3

102,9

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

1,46

106,4

105,1

100,1

104,6

102,7

  06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,34

106,6

105,3

100,2

104,9

102,7

  06.1.2

Ostali medicinski i terapeutski proizvodi

0,12

104,4

102,3

99,7

100,7

102,2

06.2

Zdravstvene usluge osim bolničkih

1,10

121,6

103,9

100,2

103,6

102,4

  06.2.1

Medicinske usluge

0,58

130,7

103,2

100,0

102,8

101,5

  06.2.2

Zubarske usluge

0,52

112,5

104,5

100,4

104,5

103,3

06.3

Bolničke usluge

0,24

134,2

117,4

100,0

117,4

106,1

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Promet

11,39

113,2

107,0

102,7

105,6

104,3

 

 

 

 

 

 

 

 

07.1

Prometna sredstva

3,46

100,1

95,8

100,3

100,0

99,2

  07.1.1

Automobili

3,41

100,1

95,6

100,3

99,9

99,2

  07.1.2

Motocikli i bicikli

0,05

104,7

102,1

101,4

110,3

103,2

07.2

Upotreba prometnih sredstava

6,61

120,6

113,7

104,3

109,2

107,2

  07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor

0,33

115,6

106,8

99,9

102,1

105,7

    07.2.2

Goriva i maziva za osobna vozila

4,92

124,3

116,7

105,7

111,6

108,3

    07.2.3

Održavanje i popravci osobnih vozila

0,71

111,5

105,6

100,4

103,1

103,8

    07.2.4

Ostale usluge vezane za  prometna sredstva

0,65

105,2

104,1

100,0

101,0

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

07.3

Prometne usluge

1,32

114,2

105,8

100,8

102,4

104,1

  07.3.1

Željeznički putnički promet

0,27

105,5

100,8

100,0

100,0

103,3

    07.3.2

Cestovni putnički promet

0,92

117,8

107,3

101,2

102,6

104,7

    07.3.3

Avionski putnički promet

0,04

103,1

101,5

101,0

101,6

100,1

    07.3.4

Vodeni promet putnika

0,03

104,6

100,0

100,0

100,0

99,0

    07.3.5

Ostali putnički promet

0,02

142,4

131,9

100,0

131,8

113,6

    07.3.6

Ostale prijevozne usluge

0,04

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

4,16

98,5

98,7

100,0

98,8

99,3

 

 

 

 

 

 

 

 

08.1

Poštanske usluge

0,04

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

08.2

Telefonska i telefaksna oprema i usluge

4,12

98,5

98,7

100,0

98,8

99,3

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

6,10

103,0

100,3

101,0

100,6

101,6

 


1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U SVIBNJU 2008.

 (nastavak)

COICOP

 

Struktura
(%)

V. 2008.
Ø 2005.

V. 2008.
V. 2007.

V. 2008.
IV. 2008.

V. 2008.
XII. 2007.

VI. 2007. – V. 2008.1)
VI. 2006. – V. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1

Audiovizualna, fotooprema i informatička oprema

0,84

75,4

85,5

98,8

91,5

89,6

  09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike

0,29

92,3

96,1

99,1

97,8

98,6

     09.1.2

Oprema za fotografiranje i snimanje

0,05

85,8

93,4

99,7

96,4

92,0

     09.1.3

Informatička oprema

0,40

59,1

74,6

98,3

84,3

81,9

     09.1.4

Nosači zvuka i slike s priborom

0,10

96,5

97,8

99,5

98,5

97,8

09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu

0,08

110,2

102,9

99,9

98,6

104,8

 

 

 

 

 

 

 

 

09.3

Ostala dobra za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci

0,91

114,1

106,7

102,5

103,9

105,4

  09.3.1

Igračke, igre i hobi

0,07

104,1

100,1

99,8

99,3

100,7

  09.3.2

Sportska oprema, oprema za kampiranje
 i rekreaciju  na otvorenome

0,07

109,1

102,7

100,2

103,3

102,2

  09.3.3

Vrtlarstvo

0,37

107,2

103,0

99,7

101,2

103,3

  09.3.4

Kućni ljubimci,  proizvodi i usluge vezane za kućne ljubimce

0,40

124,0

112,1

106,1

107,4

108,9

 

 

 

 

 

 

 

 

09.4

Usluge rekreacije i kulture

1,93

108,9

103,2

100,1

102,9

102,2

  09.4.1

Rekreacijske i sportske usluge

0,28

106,9

101,0

100,1

99,8

102,6

  09.4.2

Usluge kulture

1,65

109,3

103,6

100,1

103,4

102,2

 

 

 

 

 

 

 

 


09.5

Knjige, novine  i pisaći pribor

1,98

104,3

102,5

100,0

100,2

102,8

  09.5.1

Knjige

0,90

106,5

103,9

100,0

99,7

104,6

  09.5.2

Novine i časopisi

0,84

100,4

100,2

100,0

100,0

100,2

  09.5.3

Različiti tiskani materijali, pribor za
pisanje i crtanje

0,24

111,0

105,1

100,2

102,7

105,3

09.6

Paket-aranžman

0,36

109,6

94,0

112,3

104,3

115,5

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

0,97

106,0

102,8

100,0

100,5

102,1

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ugostiteljske usluge

3,46

111,0

106,2

101,2

104,6

103,2

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Hrana i piće

3,06

111,9

106,6

100,8

104,4

103,5

   11.1.1

Hrana i piće u restoranima, kavanama i
slično

2,71

111,8

106,4

100,6

104,0

103,6

   11.1.2

Hrana i piće u kantinama

0,35

112,6

108,1

101,8

107,9

103,2

11.2

Usluge smještaja

0,40

102,4

103,2

104,8

106,0

99,2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostala dobra i usluge

5,82

110,4

104,1

100,1

101,9

103,9

12.1

Osobna njega

3,70

110,4

104,5

100,1

102,1

104,1

   12.1.1

Usluge u frizerskim salonima i centrima za uljepšavanje

1,12

107,3

104,2

100,3

102,2

102,7

   12.1.2

Električni pribor za osobnu njegu

0,09

113,1

101,5

98,9

99,9

105,3

   12.1.3

Ostali neelektrični pribor i proizvodi za osobnu njegu

2,49

111,6

104,7

100,0

102,2

104,7

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,32

112,7

105,8

100,5

104,4

103,4

   12.3.1

Satovi I nakit

0,09

132,1

115,4

100,3

112,4

108,0

   12.3.2

Ostali osobni predmeti

0,23

105,1

102,1

100,5

101,2

101,5

12.4

Socijalna zaštita

0,23

108,6

107,5

100,0

103,0

104,3

12.5

Osiguranje

0,73

100,8

100,9

100,0

100,0

100,3

   12.5.2

Osiguranje vezano za stanovanje

0,03

100,5

100,0

100,0

100,0

100,0

   12.5.3

Osiguranje vezano za zdravstvo

0,10

112,1

107,7

100,0

100,0

107,1

   12.5.4

Osiguranje vezano za transport

0,60

99,2

100,0

100,0

100,0

99,4

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,18

135,4

114,8

100,0

102,2

111,7

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,66

113,3

101,1

100,3

100,8

105,0

 


2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U SVIBNJU 2008.

 

Struktura
(%)

V. 2008.
Ø 2005.

V. 2008.
V. 2007.

V. 2008.
IV. 2008.

V. 2008.
XII. 2007.

V. 2007. – VI. 2008.1)
V. 2006. – VI. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

76,89

113,0

107,1

101,4

103,2

105,0

Usluge

23,11

112,5

104,1

100,0

102,3

103,1

Ukupno bez energije

86,40

112,7

106,0

100,9

102,7

104,7

Ukupno bez energije i prehrane

57,26

110,6

103,2

100,6

102,0

103,3

Dobra bez električne energije

72,92

113,5

107,4

101,5

103,3

105,3

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez
energije2)

28,54

110,1

102,6

100,7

101,7

102,9

Energija2)

13,61

113,9

109,0

102,3

104,8

103,5

Prehrana, piće i duhan

37,38

115,9

110,1

101,3

103,5

107,1

Dobra bez prehrane, pića i duhana

39,51

110,6

104,4

101,6

102,9

103,2

Svježi prehrambeni proizvodi2)

14,55

113,6

107,7

102,3

104,2

106,0

Prerađeni prehrambeni proizvodi2)

22,83

118,0

111,7

100,7

103,0

107,9

 

1)    Dvanaestomjesečni prosječni indeks koji pokazuje promjenu cijena posljednjih dvanaest mjeseci u odnosu na prethodnih dvanaest mjeseci

2)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

 

3.   GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

 

2005. = 100

Prethodna godina = 100

indeks potrošačkih cijena – ukupno

dobra

usluge

indeks potrošačkih cijena – ukupno

 

 

 

 

 

1998.

81,2

84,0

71,4

     -

1999.

84,4

86,4

77,2

104,0

2000.

88,3

90,3

81,2

104,6

2001.

91,7

93,3

85,5

103,8

2002.

93,2

93,6

91,7

101,7

2003.

94,8

95,1

94,1

101,8

2004.

96,8

96,7

97,2

102,1

2005.

100,0

100,0

100,0

103,3

2006.

103,2

102,5

105,4

103,2

2007.

106,2

105,3

108,7

102,9

 


4.   MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

Ø 2005. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

79,7

80,0

80,4

80,8

81,7

81,7

81,3

81,2

81,6

81,6

81,9

82,1

 

1999.

82,9

83,3

83,6

83,8

84,8

84,7

85,1

84,8

84,9

85,1

84,8

85,3

 

2000.

86,1

86,5

86,9

87,4

87,7

88,6

89,2

89,0

89,4

89,5

89,7

90,0

 

2001.

90,2

90,7

90,5

91,8

92,6

92,4

91,5

92,1

92,3

91,9

91,8

92,1

 

2002.

93,0

93,0

92,9

93,2

93,7

93,2

92,9

92,7

93,1

93,3

93,5

93,8

 

2003.

94,3

94,5

95,0

94,7

94,9

94,6

94,7

94,8

95,0

95,0

95,2

95,4

 

2004.

96,3

96,3

96,4

96,5

97,2

96,9

96,5

96,6

96,4

96,8

97,3

98,0

 

2005.

98,3

99,4

100,1

99,9

99,9

99,8

99,5

99,6

100,1

100,8

101,0

101,6

 

2006.

102,2

103,0

103,1

103,4

103,9

103,8

102,9

103,0

103,0

102,9

103,6

103,7

 

2007.

104,0

104,3

104,9

105,7

106,2

105,8

105,1

105,7

107,0

107,3

108,4

109,7

 

2008.

110,4

110,3

110,9

111,7

113,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

83,6

83,8

83,9

84,3

84,5

84,3

83,7

83,5

84,0

83,9

84,2

84,6

 

1999.

85,3

85,8

86,2

86,5

86,7

86,4

86,8

86,4

86,7

86,9

86,5

87,2

 

2000.

88,0

88,5

89,1

89,5

89,6

90,8

91,1

90,8

91,3

91,5

91,6

92,0

 

2001.

92,1

92,7

92,7

93,9

94,9

94,7

93,4

93,2

93,5

92,9

92,8

93,2

 

2002.

93,9

93,7

93,6

93,9

94,3

93,4

92,9

92,9

93,4

93,6

93,6

94,2

 

2003.

94,8

95,0

95,5

95,1

95,3

94,7

94,4

94,4

95,2

95,2

95,5

95,7

 

2004.

96,8

96,6

96,6

96,8

97,2

96,7

95,8

95,9

95,9

96,6

97,2

98,0

 

2005.

98,3

99,7

100,6

100,2

100,0

99,7

99,1

99,1

100,1

100,8

100,9

101,4

 

2006.

101,8

102,5

102,7

103,0

103,6

103,3

101,9

101,8

102,0

102,1

102,8

102,8

 

2007.

102,7

102,9

103,8

104,8

105,5

104,9

103,8

104,4

106,4

107,0

108,3

109,5

 

2008.

109,9

109,5

110,4

111,4

113,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,8

67,5

68,7

69,3

72,0

72,9

73,0

73,0

73,2

73,4

73,7

73,7

 

1999.

74,6

74,6

74,7

74,7

77,8

78,3

78,8

78,8

78,6

78,9

78,5

78,5

 

2000.

79,1

79,3

79,4

80,0

80,8

80,9

82,2

82,4

82,2

82,3

82,7

82,8

 

2001.

83,0

83,2

82,6

83,9

84,0

84,3

84,5

88,0

87,9

88,1

88,1

88,5

 

2002.

89,8

90,2

90,5

90,8

91,5

92,5

92,8

92,2

92,5

92,5

92,9

92,6

 

2003.

92,7

92,9

93,2

93,3

93,7

94,2

96,0

96,1

94,3

94,1

94,1

94,6

 

2004.

94,9

95,4

95,6

95,6

97,1

97,7

98,8

99,0

98,3

97,8

97,8

98,0

 

2005.

98,2

98,5

98,6

99,0

99,4

99,9

101,0

101,1

100,1

100,8

101,5

102,0

 

2006.

103,3

104,6

104,6

104,6

104,9

105,5

106,3

107,1

106,3

105,9

106,1

106,4

 

2007.

107,8

108,5

108,6

108,3

108,1

108,3

109,3

109,9

108,7

108,3

108,6

110,0

 

2008.

111,9

112,6

112,4

112,5

112,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.   MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni  mjesec  = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9

103,1

103,1

103,8

104,1

103,8

103,6

2006.

103,9

103,6

103,0

103,5

104,0

104,0

103,4

103,4

102,8

102,1

102,5

102,0

2007.

101,8

101,2

101,8

102,3

102,2

101,9

102,1

102,6

103,9

104,3

104,6

105,8

2008.

106,2

105,8

105,7

105,7

106,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvanaestomjesečni  prosjek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,1

104,1

104,2

104,2

104,3

104,5

104,6

2001.

104,7

104,8

104,8

104,9

105,0

105,0

104,8

104,7

104,5

104,3

104,0

103,8

2002.

103,6

103,4

103,3

103,0

102,7

102,4

102,3

102,1

101,9

101,8

101,7

101,7

2003.

101,5

101,5

101,4

101,4

101,4

101,5

101,6

101,7

101,8

101,8

101,8

101,8

2004.

101,8

101,8

101,8

101,8

101,9

102,0

102,0

101,9

101,9

101,9

102,0

102,1

2005.

102,0

102,2

102,4

102,5

102,5

102,6

102,7

102,8

102,9

103,1

103,2

103,3

2006.

103,5

103,5

103,4

103,4

103,5

103,6

103,7

103,7

103,6

103,4

103,3

103,2

2007.

103,0

102,8

102,7

102,6

102,5

102,3

102,2

102,1

102,2

102,4

102,6

102,9

2008.

103,3

103,6

104,0

104,3

104,6

 

 

 

 

 

 

 

 


6.   HARMONIZIRANI INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U EU U TRAVNJU 2008.

                                                                                                                                              (nastavak)

 

IV. 2008.
IV. 2007.

 

 

IV. 2008.
IV. 2007.

 

 

 

 

 

 Područje eura1)

3,32)

     

EU (EICP)3)

3,62)

Belgija

4,1

 

Bugarska

13,4

Njemačka

2,6

 

Češka

6,7

Irska

3,3

 

Danska

3,4

Grčka

4,4

 

Estonija

11,6

Španjolska

4,2

 

Latvija

17,4

Francuska

3,4

 

Litva

11,9

Italija

3,6

 

Mađarska

6,8

Cipar

4,3

 

Poljska

4,3

Luksemburg

4,3

 

Rumunjska

8,7

Malta

4,1

 

Slovačka

3,7

Nizozemska

1,72)

 

Švedska

3,2

Austrija

3,42)

 

Ujedinjena Kraljevina

3,0

Portugal

2,5

 

HRVATSKA4)

5,4

Slovenija

6,2

 

 

 

Finska

3,3

 

 

 

 

Izvor: Eurostat, Euro-indicators, priopćenje za travanj 67/2008., 15. svibnja 2008.

 

 

1)    Indeks potrošačkih cijena Monetarne unije (MUICP) – samo zemalja članica EU-a

2)    Privremeni podatak

3)    Indeks potrošačkih cijena (EICP) zemalja područja eura i ostalih članica EU-a

4)    Radi usporedivosti sa zemljama Europske unije dajemo i privremeni podatak harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za Hrvatsku (HIPC).

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Definicija indeksa potrošačkih cijena

 

Indeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

 

Namjena

 

Indeks potrošačkih cijena može imati različite namjene: može služiti za mjerenje inflacije, za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, za indeksiranje mirovina i sl.), omogućuje usporedbu kretanja stope inflacije s drugim zemljama, usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, može služiti kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje u analitičke svrhe.

 

Indeks potrošačkih cijena u Hrvatskoj

 

Indeks potrošačkih cijena u Hrvatskoj izračunava se na osnovi reprezentativne košarice koju čini oko 600 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 30 000 cijena na unaprijed definiranu uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija.

 

Obuhvat indeksa

 

Obuhvat stanovništva. Obuhvaćena su ukupna privatna kućanstva na domaćem teritoriju bez obzira na rezidentnost, tip naselja u kojem se nalaze, njihovu poziciju u raspodjeli dohotka te njihove etničke i demografske karakteristike.

 

Geografski obuhvat. Ponderi obuhvaćaju cijeli teritorij Republike Hrvatske. Cijene se prikupljaju na devet lokacija (gradova) u zemlji (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin), odabranih prema kriteriju broja stanovnika i reprezentativnosti za pojedinu statističku regiju.

 

Obuhvat proizvoda. Obuhvaćena su sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni: imputirana stambena renta, izdaci za kupnju stambenih objekata i zemljišta te ostale investicije, izdaci za igre na sreću i usluge životnog osiguranja. Obuhvat dobara i usluga redovito se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost košarice proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove navike u pogledu kupnje. Proizvodi se obvezatno uključuju u izračunavanje indeksa potrošačkih cijena ako je njihov udio u ukupnim izdacima referentnog stanovništva veći od 1/1000.

 


Snimanje cijena

 

Većina cijena snima se lokalno, a centralno se prikupljaju cijene državnih monopola i nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije, a snimatelji u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji potom iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode snimatelji izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih karakteristika proizvoda. Takav način snimanja omogućuje praćenje promjene kretanja cijena između dva razdoblja, ali ne i usporedbu prosječne cijene između različitih geografskih lokacija.

 

Za potrebe indeksa potrošačkih cijena cijene se snimaju sljedećih dana u mjesecu:

 

-  za poljoprivredne proizvode koji se prodaju na tržnicama trećeg petka u mjesecu

za prehrambene proizvode u razdoblju od 18. do 23. u mjesecu

-    za industrijske neprehrambene proizvode u razdoblju
     od 13. do 20. u mjesecu
-    za usluge u razdoblju od 16. do 18. u mjesecu.

 

Ponderi

 

Ponderi koji se primjenjuju za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena odražavaju relativnu važnost odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji rezidentnih kućanstava na domaćem teritoriju.

 

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za obračun indeksa potrošačkih cijena jest Anketa o potrošnji kućanstava, koju Državni zavod za statistiku redovito provodi od 1998. Taj izvor podataka nadopunjen je podacima o trgovini na malo te podacima iz godišnjih statističkih izvješća Financijske agencije. Za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena od siječnja 2007. primjenjuju se ponderi koji se temelje na izdacima kućanstava iz Ankete o potrošnji kućanstava za 2005. preračunani na cijene u prosincu 2006., a svake se godine djelomično korigiraju s kretanjem cijena u prethodnoj godini.

 

Klasifikacija

 

Za klasificiranje proizvoda iz indeksa potrošačkih cijena upotrebljava se Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (Classification of Individual Consumption by Purpose, COICOP). Ta klasifikacija dijeli izdatke na dvanaest osnovnih skupina dobara i usluga.

 
Agregiranje

 

Izračunavanje indeksa potrošačkih cijena počinje izračunavanjem indeksa elementarnih agregata. Indeks elementarnog agregata izračunava se kao odnos srednjih vrijednosti cijena tekućeg i referentnog razdoblja za cijene, pri čemu se kao mjera srednje vrijednosti primjenjuje geometrijska sredina.

 

Zatim se izračunava indeks potrošačkih cijena koristeći se formulom za vaganu aritmetičku sredinu indeksa na nižoj razini agregacije.

 

Ostale definicije

 

Elementarni agregati: proizvodi na najnižoj razini agregacije, odnosno proizvodi u svim prodajnim mjestima na jednoj geografskoj lokaciji. Proizvodima iz elementarnog agregata ne može se dodijeliti ponder jer za to ne postoje odgovarajući podaci.

 

Proizvod: bilo koje dobro ili usluga za potrošnju koja se može kupiti, skupni naziv za dobra i usluge.

 

Dobra: svi proizvodi osim usluga.

 

Usluge: popravak i čišćenje odjeće i obuće, usluge za redovito održavanje i popravke u stanu, popravak kućanskih aparata, održavanje i popravci osobnih vozila, ostale usluge vezane za prometna sredstva, prometne usluge, popravak opreme za rekreaciju i kulturu i usluge rekreacije i kulture, ugostiteljske usluge, usluge osobne njege, osiguranje vezano za stanovanje i transport te ostale usluge, d. n.

 

Energija: električna energija, plin, tekuća i kruta goriva, zagrijavanje stana, goriva i maziva.

 

Zbog posebnih potreba korisnika tablica 2. proširena je za četiri dodatne skupine indeksa: industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, energija, svježi prehrambeni proizvodi i prerađeni prehrambeni proizvodi.

 

 

Kratice

 

d. n.   drugdje nespomenuto

 

Znakovi

 

-      nema pojave