PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 9. SIJEČNJA 2009.

BROJ: 4.1.1/11.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

TRGOVINA NA MALO
u STUDENOME 2008.

 

U studenome 2008. u odnosu na listopad 2008. ukupan promet svih pravnih osoba kojima je trgovina na malo ili popravci predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo pretežna djelatnost, nominalno je bio manji za 10,4%, a realno za 9,9%. U odnosu na studeni 2007. nominalno je bio manji za 0,2%, a realno za 3,9%.

 

Promet od trgovine na malo što ga ostvaruju sve pravne osobe koje se bave tom djelatnošću bez obzira na pretežnu djelatnost u studenome 2008. u odnosu na listopad 2008. nominalno je bio manji za 11,4%, a realno za 11,0%.

 

 

1.     NOMINALNI I REALNI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u 2002.
        U STUDENOME 2008.

 

Ukupan promet

Promet od trgovine na malo

 

XI. 2008.
X. 2008.

XI. 2008.
XI. 2007.

I. ― XI. 2008.
I. ― XI. 2007.

XI. 2008.
X. 2008.

XI. 2008.
XI. 2007.

I. ― XI. 2008.
I. ― XI. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

       Nominalno

-

-

-

88,6

99,6

106,8

       Realno

-

-

-

89,0

95,9

99,9

 

 

 

 

 

 

 

52    Trgovina na malo, osim trgovine motornim
       vozilima i motociklima; popravak predmeta
       za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

 

 

 

 

       Nominalno

89,6

99,8

106,7

90,1

102,2

107,8

       Realno

90,1

96,1

99,8

90,6

98,4

100,8

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

       Nominalno

-

-

-

86,9

96,9

105,8

       Realno

-

-

-

87,3

93,3

99,0

 

 

 

 

 

 

 

Indeksi cijena u trgovini na malo

99,5

103,9

106,9

99,5

103,9

106,9

 


2.   INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u 2002. U STUDENOME 2008.
      (nominalno)

 

 

Ukupan promet

Promet od trgovine na malo

XI. 2008.
X. 2008.

XI. 2008.
XI. 2007.

I. ― XI. 2008.
I. ― XI. 2007.

XI. 2008.
X. 2008.

XI. 2008.
XI. 2007.

I. ― XI. 2008.
I. ― XI. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

-

-

-

88,6

99,6

106,8

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Trgovina na malo, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima; popravak predmeta
za osobnu uporabu i kućanstvo

89,6

99,8

106,7

90,1

102,2

107,8

 

 

 

 

 

 

 

 

50.1 – 4

Prodaja, održavanje i popravak motornih vozila

102,5

93,3

99,2

101,2

94,6

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 5

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

74,2

120,2

125,7

81,0

109,5

118,3

 

 

 

 

 

 

 

 

52.1 – 6

Trgovina na malo

89,6

99,7

106,7

90,1

102,2

107,8

 

 

 

 

 

 

 

 

52.11

Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima

91,0

104,0

106,9

90,6

105,4

108,8

 

 

 

 

 

 

 

 

52.12

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

87,9

101,0

106,0

90,2

103,0

107,8

 

 

 

 

 

 

 

 

52.2

Trgovina na malo hranom, pićima i
duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama

88,0

104,5

103,3

86,6

117,2

117,2

 

 

 

 

 

 

 

 

52.3

Trgovina na malo farmaceutskim,
medicinskim, kozmetičkim i toaletnim
proizvodima

94,3

100,0

108,3

93,6

100,7

108,8

 

 

 

 

 

 

 

 

52.41 – 3

Trgovina na malo tekstilom, odjećom,
obućom i proizvodima od kože

86,3

92,5

102,5

88,2

92,8

102,3

 

 

 

 

 

 

 

 

52.44 – 6

Trgovina na malo namještajem, opremom
za rasvjetu, električnim aparatima za
kućanstvo, radio i TV uređajima,
željeznom robom, bojama i staklom

86,9

96,8

107,2

87,8

98,1

102,3

 

 

 

 

 

 

 

 

52.47 – 8

Trgovina na malo knjigama, novinama,
papirnatom robom, pisaćim priborom i d. n. proizvodima

91,5

91,5

111,8

88,6

103,7

114,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti

-

-

-

86,9

96,9

105,8

 


3.     INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO PO TRGOVAČKIM STRUKAMA U STUDENOME 2008. (nominalno)

 

 

Struktura

%

XI. 2008.

XI. 2008.
X. 2008.

XI. 2008.
XI. 2007.

I. ― XI. 2008.
I. ― XI. 2007.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

100,0

88,6

99,6

106,8

 

 

 

 

 

 

01

Motorna vozila

6,5

96,6

93,4

98,6

 

 

 

 

 

9

03

Dijelovi i pribor za motorna vozila

2,5

103,6

94,3

104,6

 

 

 

 

 

 

04

Motocikli i dijelovi

0,0

54,9

110,6

113,7

 

 

 

 

 

 

05

Motorna goriva i maziva

16,8

79,2

95,7

112,5

 

 

 

 

 

 

11

Nespecijalizirane prodavaonice živežnim
namirnicama

26,4

91,1

105,2

109,6

 

 

 

 

 

 

12

Ostale nespecijalizirane prodavaonice

12,0

88,9

100,9

106,3

 

 

 

 

 

 

21

Voće i povrće

0,1

88,2

97,5

96,1

 

 

 

 

 

 

22

Meso i mesni proizvodi

0,6

84,2

97,1

107,3

 

 

 

 

 

 

23

Ribe, školjke i rakovi

0,1

90,0

129,5

102,8

 

 

 

 

 

 

24

Kruh, pecivo, slatkiši

0,3

90,1

100,7

103,6

 

 

 

 

 

 

25

Alkoholna i druga pića

1,1

80,1

97,9

99,5

 

 

 

 

 

 

26

Duhanski proizvodi

0,7

92,9

104,5

100,5

 

 

 

 

 

 

27

Ostale živežne namirnice u specijaliziranim prodavaonicama

0,5

85,8

105,0

104,8

 

 

 

 

 

 

31

Ljekarne

3,8

95,0

100,7

107,7

 

 

 

 

 

 

32

Medicinski i ortopedski proizvodi

0,3

85,9

124,3

121,1

 

 

 

 

 

 

33

Kozmetički i toaletni pribor

2,0

91,7

101,4

109,6

 

 

 

 

 

 

41

Tekstil

0,5

86,9

82,2

97,9

 

 

 

 

 

 

42

Odjevni predmeti

3,2

90,7

95,1

106,7

 

 

 

 

 

 

43

Obuća i kožni proizvodi

1,4

89,3

95,6

99,6

 

 

 

 

 

 

44

Namještaj, oprema za rasvjetu i proizvodi za
kućanstvo, d. n.

3,3

96,9

94,5

100,2

 

 

 

 

 

 

45

Električni aparati za kućanstvo

2,3

93,3

100,4

102,5

 

 

 

 

 

 

46

Željezna roba, boje, staklo

4,9

86,0

104,1

105,5

 

 

 

 

 

 

47

Knjige i papirnata roba

3,7

94,2

100,8

102,9

 

 

 

 

 

 

48

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim
prodavaonicama

6,0

83,3

101,4

102,3

 

 

 

 

 

 

50

Rabljena roba

0,0

59,8

-

49,8

 

 

 

 

 

 

61

Trgovina poštom

0,4

90,8

87,0

103,9

 

 

 

 

 

 

62

Trgovina na štandovima i tržnicama

0,0

88,0

89,0

92,1

 

 

 

 

 

 

63

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica

0,7

86,2

70,0

90,3

 

 

4.     INDEKSI PROMETA I CIJENA U TRGOVINI NA MALO PO MJESECIMA

 

2007.

2008.

verižni indeksi

indeksi mjesec/Æ 2000.

verižni indeksi

indeksi mjesec/Æ 2000.

nominalni

cijena

realni

nominalni

cijena

realni

nominalni

cijena

realni

nominalni

cijena

realni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

77,0

100,0

77,0

143,1

113,6

126,0

79,2

100,4

78,9

157,0

121,9

128,8

II.

98,8

100,2

98,6

141,4

113,8

124,2

102,9

99,6

103,3

161,6

121,4

133,1

III.

120,0

100,9

118,9

169,6

114,7

147,9

111,6

100,9

110,6

180,5

122,5

147,3

I. – III.

-

-

-

151,4

114,0

132,7

-

-

-

166,4

121,9

136,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

106,0

101,1

104,8

179,8

116,0

155,0

106,6

100,9

105,6

192,3

123,6

155,6

V.

103,4

100,7

102,7

185,9

116,9

159,0

106,3

101,5

104,7

204,5

125,5

162,9

VI.

100,0

99,4

100,6

185,9

116,2

159,9

100,0

100,8

99,2

204,4

126,5

161,6

I. – VI.

-

-

-

167,6

115,2

145,3

-

-

-

183,4

123,6

148,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

112,8

98,8

114,2

209,6

114,8

182,6

111,8

99,1

112,8

228,5

125,3

182,3

VIII.

102,9

100,6

102,3

215,7

115,6

186,6

93,9

99,4

94,5

214,5

124,6

172,1

IX.

85,1

101,9

83,5

183,5

117,8

155,7

93,3

100,6

92,7

200,0

125,4

159,5

I. – IX.

-

-

-

179,4

115,5

155,2

-

-

-

193,7

124,1

155,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

104,1

100,6

103,5

191,0

118,5

161,3

98,6

100,0

98,6

197,2

125,4

157,3

XI.

91,8

101,3

90,6

175,3

119,9

146,3

88,6

99,5

89,0

174,6

124,7

140,0

XII.

113,0

101,2

111,7

198,2

121,4

163,2

 

 

 

 

 

 

I. – XII.

-

-

-

181,6

116,6

155,6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Podaci u ovom priopćenju dobiveni su Mjesečnim izvještajem trgovine na malo (TRG-1). To istraživanje provodi se od
1. siječnja 1998.

 

 

Metoda prikupljanja podataka

 

Metodologija za ovo istraživanje temelji se na Eurostatovim preporukama. Jedinice promatranja jesu poslovni subjekti koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo ili u popravcima predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (odjeljak 52 NKD-a 2002.). Također su obuhvaćeni izabrani poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti ako obavljaju navedene djelatnosti. Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni obrtnici.

 

Od 1. siječnja 2007. promijenjen je okvir za uzorak i stratifikacija jedinica uzorka prema veličini.

 

Okvir za izbor uzorka od 1. siječnja 2007. jesu aktivne pravne osobe ili njihovi dijelovi registrirani u području G NKD-a 2002. u Registru poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku za koje je status aktivnosti utvrđen prema podacima Registra poreznih obveznika (godišnja prijava poreza na dobit 2005.) i podacima Registra godišnjih (2005.) i tromjesečnih financijskih izvještaja Fine (I. – IX. 2006.).

 

U okvir su također uključene ostale pravne osobe koje dostavljaju izvještaje za redovita istraživanja statistike distributivne trgovine.

 

Osim toga, od 1. siječnja 2007. promijenjen je i kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta, a to je broj zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine uzima se broj zaposlenih u trgovinskim djelatnostima.

 

Zbog tih promjena indeksi na bazi prethodne godine ponekad pokazuju neuobičajene promjene na nižim razinama agregiranja.

 

 

Obuhvat

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Na osnovi rezultata dobivenih uzorkom ocjenjuje se cijeli skup. Uzorkom su obuhvaćeni svi veliki i srednje veliki te slučajnim uzorkom izabrani mikro i mali poslovni subjekti.

 

Kvaliteta rezultata dobivenih ovim istraživanjem ovisi isključivo o ažurnosti registara – okvira za izbor uzorka.

 

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta.

 

Prema pretežnoj djelatnosti poslovni subjekti razvrstani su na osnovi NKD-a 2002. (NN, br. 13/03.). Prema veličini razvrstani su na mikro,  male, srednje velike i velike.

 

Mikro poslovni subjekti imaju 0 – 9 zaposlenih, mali imaju 10 – 49 zaposlenih, srednje veliki su oni s 50 – 249 zaposlenih, a veliki imaju 250 i više zaposlenih.

 

 

Definicije

 

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom mjeseca bez obzira na to jesu li naplaćene ili ne. U promet je uključen porez na dodanu vrijednost. U tablicama 1. i 2. prikazani su indeksi za ukupan promet što su ga poslovni subjekti ostvarili od svih svojih djelatnosti te indeksi za promet ostvaren od djelatnosti trgovine na malo. Podatak o ukupnom prometu i podatak o prometu od trgovine na malo iskazali su oni poslovni subjekti koji su prema pretežnoj djelatnosti razvrstani u trgovini na malo ili u popravcima predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (odjeljak 52 NKD-a 2002.).

 

Poslovni subjekti kojima je pretežna djelatnost izvan odjeljka 52 NKD-a 2002. iskazali su samo promet od trgovine na malo.

 

Podaci o prometu od trgovine na malo iskazani su na dva načina: prema pretežnoj djelatnosti u koju su razvrstani poslovni subjekti (tablice 1. i 2.) te prema tzv. trgovačkim strukama (tablica 3.). Trgovačke struke predstavljaju stvarni pretežni  asortiman prodaje u trgovini na malo, gdje su proizvodi koji se prodaju razvrstani također na osnovi NKD-a 2002.

 

Rezultate objavljujemo u obliku nominalnih i realnih indeksa. Realni indeksi dobiveni su deflacioniranjem nominalnih indeksa indeksom cijena dobara bez električne energije u trgovini na malo.

 


Kratice

 

d. n.              drugdje nespomenuto

Eurostat        Statistički ured Europske unije

Fina              Financijska agencija

NKD 2002.    Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

NN                 Narodne novine

tzv.                takozvani

 

 

Znakovi

 

-  nema pojave