PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 30. SIJEČNJA 2009.

BROJ: 4.2.1/12.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do prosinca 2008.1)

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za razdoblje od siječnja do prosinca 2008., prema privremenim podacima, iznosio je
69 142 milijuna kuna. Istodobno je uvoz iznosio 150 362 milijuna kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 81 220 milijuna kuna.

 

Iskazan u milijunima američkih dolara, izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2008. iznosio 14 112, uvoz 30 728 dok je vanjskotrgovinski deficit iznosio 16 617 milijuna američkih dolara.

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2008., izvoz je iznosio 9 576, uvoz 20 818 dok je vanjskotrgovinski deficit iznosio
11 242 milijuna eura.

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 45,9%.

 

 

1)    Privremeni podaci

 

 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

 

Izvoz

Uvoz

Saldo robne razmjene

Pokrivenost uvoza
izvozom
u %

 

u tis. kuna

u tis. USD

u tis. eura

u tis. kuna

u tis. USD

u tis. eura

u tis. kuna

u tis. USD

u tis. eura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 4 320 140

  761 631

  586 342

 8 801 042

 1 552 598

 1 194 430

-4 480 902

- 790 967

- 608 088

49,1

II.

 5 119 187

  907 874

  695 358

 10 605 332

 1 881 337

 1 440 421

-5 486 145

- 973 463

- 745 063

48,3

III.

 5 357 459

  963 912

  728 132

 12 034 235

 2 164 649

 1 635 468

-6 676 776

-1 200 737

- 907 336

44,5

IV.

 5 369 563

  980 253

  726 000

 11 780 929

 2 148 761

 1 592 585

-6 411 366

-1 168 508

- 866 585

45,6

V.

 5 640 278

 1 040 045

  769 402

 12 765 612

 2 353 467

 1 741 461

-7 125 334

-1 313 422

- 972 059

44,2

VI.

 5 643 272

 1 032 742

  770 083

 11 391 804

 2 083 120

 1 554 143

-5 748 532

-1 050 378

- 784 060

49,6

VII.

 6 433 671

 1 210 694

  882 473

 12 513 571

 2 351 235

 1 715 851

-6 079 900

-1 140 541

- 833 378

51,5

VIII.

 4 888 767

  911 545

  668 575

 10 806 503

 2 015 295

 1 477 862

-5 917 736

-1 103 750

- 809 287

45,2

IX.

 5 485 283

 1 041 709

  750 185

 11 047 008

 2 094 817

 1 510 448

-5 561 725

-1 053 108

- 760 263

49,7

X.

 6 651 779

 1 292 479

  908 246

 13 370 552

 2 597 723

 1 826 032

-6 718 773

-1 305 244

- 917 786

49,8

XI.

 5 759 692

 1 151 300

  784 705

 12 086 726

 2 415 180

 1 646 570

-6 327 034

-1 263 880

- 861 865

47,7

XII.

 5 374 282

 1 069 745

  734 643

 10 956 122

 2 180 646

 1 497 710

-5 581 840

-1 110 901

- 763 067

49,1

I. – XII.

 66 043 374

 12 363 930

 9 004 144

 138 159 436

 25 838 828

 18 832 981

-72 116 062

-13 474 898

-9 828 837

47,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 5 138 443

 1 031 053

  701 750

 11 152 459

 2 237 127

 1 522 158

-6 014 016

-1 206 074

- 820 408

46,1

II.

 5 537 220

 1 122 754

  761 663

 11 901 386

 2 412 868

 1 637 694

-6 364 166

-1 290 114

- 876 031

46,5

III.

 5 184 490

 1 106 621

  713 416

 12 358 199

 2 637 154

 1 700 557

-7 173 709

-1 530 533

- 987 141

42,0

IV.

 5 838 649

 1 267 861

  803 682

 14 218 646

 3 088 795

 1 956 833

-8 379 997

-1 820 934

-1 153 151

41,0

V.

 6 106 883

 1 309 873

  841 767

 13 052 871

 2 799 458

 1 799 155

-6 945 988

-1 489 585

- 957 388

46,8

VI.

 5 773 839

 1 239 087

  796 679

 13 781 661

 2 954 211

 1 901 620

-8 007 822

-1 715 124

-1 104 941

41,9

VII.

 7 332 107

 1 601 110

 1 014 308

 13 857 306

 3 024 504

 1 916 389

-6 525 199

-1 423 394

- 902 081

52,9

VIII.

 5 438 733

 1 134 817

  755 796

 11 504 855

 2 403 052

 1 598 306

-6 066 122

-1 268 235

- 842 510

47,2

IX.

 6 300 089

 1 271 229

  884 051

 13 746 188

 2 774 758

 1 928 937

-7 446 099

-1 503 529

-1 044 886

45,8

X.

 5 713 554

 1 072 614

  798 576

 12 997 629

 2 431 100

 1 815 548

-7 284 075

-1 358 486

-1 016 972

44,1

XI.

 5 710 524

 1 017 458

  799 871

 11 194 911

 1 995 430

 1 567 604

-5 484 387

- 977 972

- 767 733

51,0

XII.

 5 067 825

  937 187

  704 924

 10 595 941

 1 969 980

 1 473 483

-5 528 116

-1 032 793

- 768 559

47,6

I. – XII.

 69 142 358

 14 111 662

 9 576 484

 150 362 054

 30 728 437

 20 818 285

-81 219 696

-16 616 775

-11 241 801

45,9

 

 

I.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

 

 

1. IZVOZ I UVOZ PREMA STATISTIČKIM PROCEDURAMA

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

Indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII. 2007.

 

u tis. kuna

%

u tis. kuna

%

 

 

 

 

 

 

    Ukupan izvoz

66 043 374

100,0

69 142 358

100,0

104,7

      Redoviti izvoz

40 728 881

61,7

43 536 930

63,0

106,9

      Izvoz radi vanjske proizvodnje

3 148 843

4,8

3 609 830

5,2

114,6

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

22 165 650

33,6

21 995 598

31,8

99,2

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

0

0,0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

    Ukupan uvoz

138 159 436

100,0

150 362 054

100,0

108,8

      Redoviti uvoz

123 442 150

89,4

134 693 060

89,6

109,1

      Uvoz nakon vanjske proizvodnje

341 289

0,3

470 396

0,3

137,8

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

14 375 656

10,4

15 198 598

10,1

105,7

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

341

0,0

0

0,0

0,0

 


2.  IZVOZ I UVOZ PREMA GIG-u 2001.

u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

      Ukupno

66 043 374

69 142 358

104,7

138 159 436

150 362 054

108,8

 

 

 

 

 

 

 

AE  Energija

8 426 794

8 659 398

102,8

20 946 629

26 385 701

126,0

 

 

 

 

 

 

 

AI   Intermedijarni proizvodi,
      osim energije

19 889 152

20 685 166

104,0

43 011 823

44 973 172

104,6

 

 

 

 

 

 

 

B    Kapitalni proizvodi

18 531 646

21 380 021

115,4

39 850 594

43 530 026

109,2

 

 

 

 

 

 

 

CD  Trajni proizvodi za široku
      potrošnju

3 690 804

3 051 873

82,7

8 164 803

7 762 523

95,1

 

 

 

 

 

 

 

CN  Netrajni proizvodi za široku
      potrošnju

13 338 945

13 362 770

100,2

22 569 594

23 710 731

105,1

 

 

 

 

 

 

 

X    Neraspoređeno iz industrije

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Y    Neraspoređeno iz ostalih
      djelatnosti, osim industrije

2 166 033

2 003 130

92,5

3 615 993

3 999 900

110,6

 

 

3.  IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2002.

u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

        Ukupno

66 043 374

69 142 358

104,7

138 159 436

150 362 054

108,8

 

 

 

 

 

 

 

A      Poljoprivreda, lov i šumarstvo

1 557 448

1 361 618

87,4

3 191 374

3 593 612

112,6

   01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane
s njima

1 197 807

1 004 022

83,8

3 146 045

3 560 305

113,2

   02 Šumarstvo, sječa drva i usluge
povezane s njima

359 641

357 595

99,4

45 330

33 308

73,5

 

 

 

 

 

 

 

B      Ribarstvo

482 157

469 612

97,4

143 209

120 567

84,2

   05 Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci;
usluge u ribarstvu

482 157

469 612

97,4

143 209

120 567

84,2

 

 

 

 

 

 

 

C     Rudarstvo i vađenje

1 700 130

1 848 902

108,8

14 664 699

17 124 628

116,8

   10 Vađenje ugljena i lignita; vađenje
treseta

569

151

26,5

576 962

872 929

151,3

   11 Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

1 318 791

1 528 138

115,9

13 533 731

15 216 908

112,4

   13 Vađenje metalnih ruda

512

1

0,3

67 457

66 691

98,9

   14 Vađenje ostalih ruda i kamena

380 257

320 612

84,3

486 550

968 100

199,0


3.  IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2002.

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                           u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

D     Prerađivačka industrija

61 699 339

64 803 997

105,0

117 550 655

126 234 807

107,4

   15 Proizvodnja hrane i pića

4 876 480

5 068 347

103,9

8 177 300

9 065 571

110,9

   16 Proizvodnja duhanskih proizvoda

568 244

495 146

87,1

114 582

144 253

125,9

   17 Proizvodnja tekstila

1 646 536

1 725 449

104,8

3 541 185

3 469 776

98,0

   18 Proizvodnja odjeće; dorada i
bojenje krzna

2 184 772

1 932 399

88,4

3 029 388

3 039 835

100,3

   19 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja
kovčega i torba, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

1 794 291

1 685 409

93,9

2 277 401

2 206 660

96,9

   20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda
od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i
pletarskih materijala

2 635 145

2 561 660

97,2

1 972 652

1 977 276

100,2

   21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

1 155 342

1 127 844

97,6

3 135 054

3 113 869

99,3

   22 Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

368 032

379 589

103,1

643 273

639 846

99,5

   23 Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

6 629 561

6 644 780

100,2

4 507 848

7 293 145

161,8

   24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

6 013 303

6 598 173

109,7

13 918 268

14 666 733

105,4

   25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

987 061

1 083 150

109,7

4 794 581

5 070 492

105,8

   26 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 465 050

2 688 290

109,1

3 190 511

3 213 962

100,7

   27 Proizvodnja metala

3 380 169

3 483 636

103,1

10 089 052

10 516 857

104,2

   28 Proizvodnja proizvoda od metala,
osim strojeva i opreme

2 787 027

3 168 485

113,7

5 895 391

6 228 440

105,6

   29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

5 125 045

5 481 514

107,0

13 955 279

14 636 653

104,9

   30 Proizvodnja uredskih strojeva
i računala

544 143

563 114

103,5

2 831 266

2 948 925

104,2

   31 Proizvodnja električnih strojeva i
aparata, d. n.

3 587 796

4 162 724

116,0

4 185 009

4 549 578

108,7

   32 Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

2 200 201

2 054 114

93,4

6 180 632

6 121 787

99,0

   33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

721 228

682 476

94,6

2 645 370

2 470 263

93,4

   34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

1 389 241

1 454 459

104,7

12 682 696

12 765 648

100,7

   35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

7 794 363

9 478 520

121,6

5 378 998

8 065 727

149,9

   36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.

2 846 308

2 284 719

80,3

4 404 918

4 029 513

91,5

 

 

 

 

 

 

 

E      Opskrba električnom energijom,
plinom i vodom

477 872

486 330

101,8

2 328 089

3 002 719

129,0

   40 Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i toplom vodom

477 872

486 330

101,8

2 328 089

3 002 719

129,0

 

 

 

 

 

 

 

K     Poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne usluge

55 483

83 666

150,8

118 116

124 633

105,5

   72 Računalne i srodne aktivnosti

29 741

18 582

62,5

109 105

112 707

103,3

   74 Ostale poslovne djelatnosti

25 742

65 084

252,8

9 011

11 926

132,4

 

 

 

 

 

 

 

O     Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

70 945

88 234

124,4

163 294

161 088

98,6

   90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

-

28

-

-

-

-

   92 Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

70 945

88 206

124,3

163 170

161 088

98,7

   93 Ostale uslužne djelatnosti

-

-

-

124

-

-

 


4.  IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK

u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

     Ukupno

66 043 374

69 142 358

104,7

138 159 436

150 362 054

108,8

 

 

 

 

 

 

 

0   Hrana i žive životinje

5 437 061

5 250 471

96,6

9 585 074

10 672 230

111,3

 

 

 

 

 

 

 

00  Žive životinje

73 325

90 552

123,5

706 557

809 274

114,5

01  Meso i prerađevine od mesa

323 868

390 002

120,4

1 004 018

1 181 342

117,7

02  Mliječni proizvodi i jaja

352 986

368 580

104,4

646 722

726 254

112,3

03  Ribe i prerađevine

820 493

750 324

91,4

642 700

684 111

106,4

04  Žitarice i proizvodi

935 280

673 887

72,1

1 100 342

1 312 366

119,3

05  Povrće i voće

296 779

337 402

113,7

1 959 921

2 141 896

109,3

06  Šećer, proizvodi od šećera, med

1 151 811

976 633

84,8

765 259

665 854

87,0

07  Kava, čaj, kakao, začini

426 518

400 809

94,0

976 960

1 077 522

110,3

08  Stočna hrana (osim žitarica
     u zrnu)

164 506

259 994

158,0

778 488

997 385

128,1

09  Razni proizvodi za hranu

891 496

1 002 289

112,4

1 004 107

1 076 225

107,2

 

 

 

 

 

 

 

1   Pića i duhan

1 195 233

1 212 302

101,4

929 243

957 080

103,0

 

 

 

 

 

 

 

11  Pića

550 714

649 441

117,9

732 740

692 505

94,5

12  Duhan i proizvodi od duhana

644 518

562 860

87,3

196 503

264 575

134,6

 

 

 

 

 

 

 

2   Sirove materije, osim goriva

4 219 073

4 198 835

99,5

2 387 076

3 087 240

129,3

 

 

 

 

 

 

 

21  Kože sirove, krzna neštavljena

131 706

96 457

73,2

108 579

28 422

26,2

22  Uljano sjemenje i plodovi

128 016

211 773

165,4

101 327

125 848

124,2

23  Sirovi kaučuk

10 871

14 306

131,6

93 708

92 910

99,1

24  Pluto i drvo

1 995 963

1 963 457

98,4

611 907

625 957

102,3

25  Celuloza i otpaci od papira

125 538

123 709

98,5

77 514

65 398

84,4

26  Tekstilna vlakna i otpaci

11 720

13 469

114,9

181 938

180 135

99,0

27  Sirova gnojiva i minerali

383 455

327 139

85,3

620 010

1 365 163

220,2

28  Metalne rude i otpaci metala

1 347 937

1 361 017

101,0

125 124

110 340

88,2

29  Životinjske, biljne tvari ostale

83 867

87 508

104,3

466 969

493 067

105,6

 

 

 

 

 

 

 

3   Mineralna goriva i maziva

8 546 583

8 787 680

102,8

20 992 682

26 426 992

125,9

 

 

 

 

 

 

 

32  Kameni ugljen, koks i briketi

569

624

109,5

628 649

941 842

149,8

33  Nafta i naftni derivati

6 137 549

6 253 867

101,9

16 170 922

19 686 163

121,7

34  Plin, zemni i industrijski

1 930 592

2 046 860

106,0

1 865 022

2 796 280

149,9

35  Električna energija

477 872

486 330

101,8

2 328 089

3 002 707

129,0

 

 

 

 

 

 

 

4   Životinjska i biljna ulja i masti

116 479

174 935

150,2

335 731

575 404

171,4

 

 

 

 

 

 

 

41  Životinjska ulja i masti

5 955

10 983

184,4

25 811

39 477

152,9

42  Čvrste biljne masti i ulja

93 673

132 061

141,0

263 821

469 640

178,0

43  Životinjska i biljna ulja i masti

16 851

31 891

189,3

46 098

66 287

143,8

 

 

 

 

 

 

 

5   Kemijski proizvodi

6 229 437

6 821 722

109,5

15 174 397

15 916 263

104,9

 

 

 

 

 

 

 

51  Organski kemijski proizvodi

211 279

158 934

75,2

2 048 210

1 907 488

93,1

52  Anorganski kemijski proizvodi

164 858

158 126

95,9

381 988

423 200

110,8

53  Proizvodi za bojenje i štavljenje

263 564

299 358

113,6

1 066 648

1 079 217

101,2

54  Medicinski i farmaceutski proizvodi

1 576 606

1 586 935

100,7

3 760 657

3 994 782

106,2

55  Eterična ulja, parfimerijski i
     toaletni proizvodi

462 148

644 272

139,4

2 191 774

2 325 436

106,1

56  Gnojiva (osim sirovih)

1 214 246

1 515 674

124,8

349 958

545 672

155,9

57  Plastične tvari u primarnim oblicima

1 694 853

1 724 076

101,7

1 851 104

1 793 616

96,9

58  Plastične tvari u ostalim oblicima

389 203

461 565

118,6

1 874 240

2 027 907

108,2

59  Kemijske tvari i proizvodi, d. n.

252 681

272 782

108,0

1 649 819

1 818 947

110,3

 


4.  IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                              u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

6   Proizvodi svrstani prema materijalu

10 184 552

10 589 106

104,0

27 314 227

27 959 631

102,4

 

 

 

 

 

 

 

61  Koža, proizvodi od kože, krzna

676 511

622 445

92,0

503 680

409 241

81,3

62  Proizvodi od kaučuka

79 682

69 016

86,6

1 192 190

1 249 788

104,8

63  Proizvodi od pluta i drva

962 139

913 200

94,9

1 315 831

1 292 057

98,2

64  Papir, karton, proizvodi od celuloze

1 030 172

1 016 765

98,7

3 060 483

3 059 061

100,0

65  Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi

707 051

692 942

98,0

3 033 147

2 927 702

96,5

66  Proizvodi od nemetalnih minerala

2 381 816

2 609 451

109,6

2 857 486

2 883 506

100,9

67  Željezo i čelik

683 895

860 826

125,9

6 982 370

7 688 204

110,1

68  Obojeni metali

1 311 775

1 247 421

95,1

2 863 286

2 637 571

92,1

69  Proizvodi od metala, ostali

2 351 511

2 557 041

108,7

5 505 756

5 812 501

105,6

 

 

 

 

 

 

 

7   Strojevi i transportni uređaji

20 482 354

23 174 020

113,1

44 962 884

48 694 609

108,3

 

 

 

 

 

 

 

71  Pogonski strojevi i uređaji

1 408 463

1 819 454

129,2

1 375 667

1 615 267

117,4

72  Specijalni strojevi za pojedine
     industrijske grane

1 900 488

2 071 173

109,0

4 490 163

5 147 412

114,6

73  Strojevi za obradu metala

420 595

424 267

100,9

802 913

763 453

95,1

74  Industrijski strojevi za opću uporabu

1 721 510

1 763 661

102,4

6 361 398

6 580 539

103,4

75  Uredski strojevi i strojevi za AOP

568 072

563 843

99,3

3 094 976

2 976 777

96,2

76  Telekomunikacijski aparati

724 075

619 453

85,6

4 482 010

4 554 811

101,6

77  Električni strojevi, aparati, uređaji

4 878 859

5 327 258

109,2

6 700 752

6 682 931

99,7

78  Cestovna vozila

1 214 865

1 290 522

106,2

12 856 842

12 905 740

100,4

79  Ostala transportna oprema

7 645 427

9 294 387

121,6

4 798 161

7 467 681

155,6

 

 

 

 

 

 

 

8   Razni gotovi proizvodi

9 607 734

8 920 808

92,9

16 384 216

16 021 407

97,8

 

 

 

 

 

 

 

81  Montažne zgrade; sanitarni uređaji

480 868

531 980

110,6

1 105 093

1 116 204

101,0

82  Pokućstvo i dijelovi

2 029 924

1 896 585

93,4

2 508 338

2 497 803

99,6

83  Predmeti za putovanje

60 105

47 842

79,6

286 217

305 753

106,8

84  Odjeća

3 135 949

2 959 002

94,4

3 702 491

3 736 146

100,9

85  Obuća

1 077 498

1 036 400

96,2

1 505 091

1 510 742

100,4

87  Znanstveni, kontrolni instrumenti

645 826

603 292

93,4

1 645 789

1 581 836

96,1

88  Fotoaparati, satovi

60 887

61 757

101,4

601 898

590 946

98,2

89  Razni gotovi proizvodi, d. n.

2 116 677

1 783 950

84,3

5 029 298

4 681 977

93,1

 

 

 

 

 

 

 

9   Proizvodi i transakcije, d. n.

24 870

12 479

50,2

93 908

51 197

54,5

 

 

 

 

 

 

 

93  Specijalne transakcije i proizvodi

-

-

-

-

-

-

96  Metalni novac

129

59

46,0

13

7

54,0

97  Zlato, nemonetarno

24 741

12 420

50,2

93 895

51 190

54,5

99  Neraspoređeno

-

-

-

-

-

-

 


5.  IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

66 043 374

69 142 358

104,7

138 159 436

150 362 054

108,8

 

 

 

 

 

 

 

Europa

57 232 649

60 736 887

106,1

113 836 632

123 986 505

108,9

 

 

 

 

 

 

 

Azija

3 534 092

3 553 204

100,5

18 387 518

19 044 307

103,6

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

854 899

1 223 285

143,1

967 555

1 294 816

133,8

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

3 167 870

2 455 120

77,5

3 117 623

3 869 873

124,1

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

91 153

95 396

104,7

1 733 989

2 085 597

120,3

 

 

 

 

 

 

 

Australija i Oceanija

1 162 710

1 078 467

92,8

116 119

80 955

69,7

 

 

 

 

 

 

 

Razvijene zemlje

46 572 646

47 978 647

103,0

101 168 403

109 131 418

107,9

 

 

 

 

 

 

 

  Zemlje Europske unije

39 821 829

42 174 625

105,9

89 487 132

96 406 014

107,7

 

 

 

 

 

 

 

      Austrija

4 043 128

4 002 032

99,0

7 316 527

7 397 880

101,1

      Belgija

413 002

432 499

104,7

1 520 597

1 517 386

99,8

      Bugarska1)

377 736

393 594

104,2

877 315

847 550

96,6

      Cipar

61 534

737 754

2)

16 647

16 246

97,6

      Češka

732 175

717 933

98,1

2 980 801

3 101 174

104,0

      Danska

176 573

208 228

117,9

992 416

1 262 090

127,2

      Estonija

7 627

16 868

221,2

40 606

40 348

99,4

      Finska

87 745

108 388

123,5

482 755

497 730

103,1

      Francuska

1 467 726

1 452 748

99,0

5 001 419

4 883 511

97,6

      Grčka

112 468

187 356

166,6

372 273

1 170 968

314,5

      Irska

93 438

102 959

110,2

647 663

645 885

99,7

      Italija

12 656 101

13 276 515

104,9

22 228 217

25 674 284

115,5

      Letonija

40 783

40 333

98,9

13 962

9 029

64,7

      Litva

65 577

58 353

89,0

81 068

72 464

89,4

      Luksemburg

19 399

35 601

183,5

67 837

90 659

133,6

      Mađarska

1 431 891

1 676 739

117,1

4 027 009

4 782 945

118,8

      Malta

1 393 745

1 016 807

73,0

815 289

678 995

83,3

      Nizozemska

674 161

884 293

131,2

2 365 561

2 618 417

110,7

      Njemačka

6 618 296

7 430 089

112,3

19 896 768

20 154 254

101,3

      Poljska

632 206

687 221

108,7

2 710 842

2 937 005

108,3

      Portugal

44 672

66 086

147,9

178 442

203 248

113,9

      Rumunjska1)

396 220

443 901

112,0

1 071 077

905 560

84,5

      Slovačka

343 455

448 395

130,6

1 220 797

1 757 279

143,9

      Slovenija

5 460 102

5 369 562

98,3

8 216 864

8 385 603

102,1

      Španjolska

411 602

393 354

95,6

2 442 696

2 325 191

95,2

      Švedska

786 628

341 384

43,4

1 409 417

1 604 340

113,8

      Ujedinjena Kraljevina

1 273 840

1 645 634

129,2

2 492 268

2 825 973

113,4

 

 

 

 

 

 

 

  Zemlje Efte

819 434

835 703

102,0

2 641 682

2 622 717

99,3

 

 

 

 

 

 

 

      Island

4 671

4 577

98,0

21 580

17 025

78,9

      Lihtenštajn

39 297

62 823

159,9

11 933

16 501

138,3

      Norveška

71 363

150 331

210,7

458 913

410 067

89,4

      Švicarska

704 104

617 972

87,8

2 149 256

2 179 123

101,4

 

 

 

 

 

 

 

  Ostale razvijene zemlje

5 931 383

4 968 319

83,8

9 039 589

10 102 687

111,8

 

 

 

 

 

 

 

      Američka Samoa

-

-

-

11

62

553,2

      Američki Djevičanski Otoci

-

9

-

9

216

2)

      Andora

-

-

-

107

16

14,6

      Anguilla

-

-

-

20

7

35,9

      Australija

73 298

79 030

107,8

68 576

46 468

67,8

      Bermudi

685 174

20 801

3,0

455

287

62,9

      Britanski Djevičanski Otoci

10 385

272 609

2)

28 260

15 503

54,9

      Britanski Indijskooceanski Teritorij

45

-

-

-

2

-

      Falklandi (Malvini)

-

-

-

46 671

48 237

103,4

      Ferojski (Ovčji) Otoci

-

-

-

690

648 686

2)

      Francuska Gvajana

-

60

-

8

-

-

      Francuska Polinezija

95

331

348,7

180

40

22,3

      Francuski Južni Teritoriji

-

-

-

-

1

-

      Gibraltar

619 802

143 284

23,1

1 809

5 564

307,6

      Grenland

-

-

-

256

226

88,6

      Guadeloupe

-

13

-

129

92

71,5

      Guam

-

-

-

17

-

-

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

2)    Indeks je veći od 999.

 

 


5.  IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                              u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

      Hong Kong, Kina

15 467

7 333

47,4

175 887

129 922

73,9

      Izrael

28 578

40 307

141,0

230 186

195 120

84,8

      Japan

377 344

312 860

82,9

2 226 587

2 147 879

96,5

      Južna Džordžija i Otoci Južni
                        Sendvič

-

-

-

20

-

-

      Južnoafrička Republika

216 244

340 203

157,3

147 395

146 798

99,6

      Kajmanski Otoci

1 414

1 320

93,3

6 838

49

0,7

      Kanada

127 869

148 638

116,2

233 791

446 090

190,8

      Kokosovi Otoci (Keeling)

430

-

-

1

27

2)

      Kukovi Otoci

-

67

-

-

61

-

      Makao, Kina

-

1

-

9 168

6 939

75,7

      Maršalovi Otoci

1 081 251

996 875

92,2

383

440

114,7

      Martinique

-

-

-

1

1

141,7

      Monako

3 338

3 809

114,1

1 720

307

17,8

      Montserrat

-

-

-

159

4

2,6

      Niue

-

-

-

-

28

-

      Nizozemski Antili

100

460

457,7

999

25

2,5

      Nova Kaledonija

-

74

-

13

16

120,8

      Novi Zeland

7 540

1 991

26,4

44 921

33 452

74,5

      Otoci Svalbard i Jan Mayen

-

-

-

-

26

-

      Otoci Turks i Caicos

-

24

-

2

1

57,4

      Otoci Wallis i Futuna

-

-

-

-

70

-

      Otok Bouvet

-

-

-

1

-

-

      Otok Heard i Otoci McDonald

-

-

-

3

2

51,6

      Otok Norfolk

-

-

-

-

14

-

      Pitcairn

-

-

-

25

18

70,6

      Portoriko

126

5 422

2)

29 271

24 441

83,5

        Réunion

4

186

2)

53

11

21,4

        SAD

1 859 241

1 721 656

92,6

2 582 373

3 075 302

119,1

        Samoa

-

-

-

60

24

40,8

        San Marino

1 428

3 482

243,8

3 721

9 465

254,4

        Singapur

447 690

425 133

95,0

117 257

111 123

94,8

        Sjeverni Marijanski Otoci

-

-

-

7

6

84,1

        Sveta Helena

-

-

-

-

9

-

        Sveta Stolica (Država Vatikanskog              Grada)

7

-

-

-

10

-

        Sveti Kristofor i Nevis

245

222

90,9

-

2 376

-

        Sveti Petar i Mikelon

-

-

-

-

27

-

        Tajvan, Kineska Provincija

17 735

4 373

24,7

673 537

660 799

98,1

        Tokelau

-

-

-

4

-

-

        Turska

356 535

437 746

122,8

2 407 860

2 346 400

97,4

        Ujedinjene Države Manjih Pacifičkih
        Otoka

-

-

-

147

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje u razvoju

19 470 728

21 163 711

108,7

36 991 033

41 230 635

111,5

 

 

 

 

 

 

 

    Zemlje Cefte

14 706 515

16 272 978

110,7

6 961 795

7 588 597

109,0

 

 

 

 

 

 

 

        Albanija1)

188 032

224 594

119,4

16 113

23 159

143,7

        Bosna i Hercegovina1)

9 510 547

10 603 287

111,5

3 933 164

4 014 252

102,1

        Crna Gora1)

822 933

908 055

110,3

35 778

34 043

95,1

        Makedonija

625 145

704 178

112,6

1 183 784

1 373 384

116,0

        Moldavija, Republika1)

18 262

9 556

52,3

35 343

42 309

119,7

        Srbija1)

3 538 107

3 823 309

108,1

1 757 613

2 101 449

119,6

        Srbija i Crna Gora1)

3 490

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

    Zemlje OPEC-a

1 719 639

1 944 866

113,1

1 050 419

939 973

89,5

 

 

 

 

 

 

 

        Alžir

66 438

72 626

109,3

2 020

2 378

117,7

        Angola1)

2 597

280

10,8

88

57

64,7

        Ekvador1)

11 095

19

0,2

143 667

182 692

127,2

        Indonezija

10 194

28 408

278,7

388 435

326 909

84,2

        Irak

1 409

9 172

651,2

64 406

98 570

153,0

        Iran

26 438

16 853

63,7

16 394

42 553

259,6

        Katar

443 334

455 615

102,8

1 174

39 091

2)

        Kuvajt

11 008

6 036

54,8

4 812

7 872

163,6

        Libija

90 037

124 597

138,4

275 271

136 751

49,7

        Nigerija

4 441

187 577

2)

447

1 334

298,2

        Saudijska Arabija

358 249

431 533

120,5

41 945

83 884

200,0

        Ujedinjeni Arapski Emirati

693 314

611 683

88,2

73 835

15 245

20,6

        Venezuela

1 086

466

43,0

37 924

2 636

7,0

 


5.  IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                              u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

 

 

 

 

 

 

 

    Ostale europske zemlje u razvoju

1 260 296

1 303 007

103,4

14 737 976

16 705 104

113,3

 

 

 

 

 

 

 

        Bjelorusija

58 832

125 749

213,7

211 159

463 865

219,7

        Rusija

832 803

916 344

110,0

14 000 600

15 569 655

111,2

        Ukrajina

368 660

260 913

70,8

526 217

671 584

127,6

 

 

 

 

 

 

 

    Ostale afričke zemlje u razvoju

475 094

497 816

104,8

542 255

1 007 426

185,8

 

 

 

 

 

 

 

        Benin

287

662

230,5

15

35

237,2

        Bjelokosna Obala

146

323

221,9

4 944

6 203

125,5

        Bocvana

-

-

-

2

5

314,4

        Burkina Faso

797

357

44,8

140

5

3,4

        Burundi

3

1

37,9

16

10

61,7

        Čad

-

-

-

-

122

-

        Džibuti

-

558

-

20

28

135,2

        Egipat

198 430

295 324

148,8

73 736

87 176

118,2

        Ekvatorska Gvineja

340

-

-

1

1

102,3

        Eritreja

-

-

-

-

4

-

        Etiopija

1 258

115

9,2

4 611

7 125

154,5

        Gabon

4 609

342

7,4

100

191

191,4

        Gambija

-

-

-

220

17

7,9

        Gana

18 184

13 676

75,2

59 085

62 174

105,2

        Gvineja

3 025

1 340

44,3

1 378

926

67,2

        Gvineja Bisau

1 001

26

2,6

26

-

-

        Kamerun

589

307

52,1

9 427

6 833

72,5

        Kenija

1 108

721

65,1

2 996

5 113

170,7

        Komori

-

-

-

8

24

301,7

        Kongo

286

-

-

1 379

592

42,9

        Kongo, Demokratska Republika

-

-

-

1 851

194

10,5

        Lesoto

-

-

-

-

16

-

        Liberija

47 425

17 016

35,9

434

765

176,3

        Madagaskar

-

4 355

-

4 088

4 461

109,1

        Malavi

121

-

-

14 825

9 479

63,9

        Mali

598

-

-

36

36

98,4

        Maroko

29 465

52 346

177,7

222 170

649 135

292,2

        Mauricijus

16 677

7 519

45,1

11 514

10 218

88,7

        Mauritanija

9 816

6 510

66,3

632

859

136,0

        Mayotte

328

108

32,9

120

12

10,0

        Mozambik

79

87

109,8

1 964

2 413

122,9

        Namibija

776

130

16,8

12 058

11 566

95,9

        Niger

115

-

-

4

102

2)

        Ruanda

-

-

-

11

7

65,7

        Sejšeli

518

284

54,8

40

115

285,2

        Senegal

460

12 291

2)

1 308

2 906

222,1

        Sijera Leone

426

235

55,3

13

49

369,6

        Somalija

60

111

187,3

569

27

4,7

        Srednjoafrička Republika

-

-

-

152

88

57,8

        Sudan

5 989

1 386

23,1

59

561

949,7

        Svazi

-

-

-

68

70

102,6

        Tanzanija, Ujedinjena Republika

16 212

10 239

63,2

1 022

1 046

102,3

        Togo

92 101

11

0,0

743

631

84,9

        Tunis

4 306

71 158

2)

103 770

126 539

121,9

        Uganda

1

275

2)

1 874

1 365

72,8

        Zambija

19 558

1

0,0

1 735

7 017

404,4

        Zapadna Sahara

-

-

-

29

8

28,2

        Zelenortska Republika

-

-

-

-

3

-

        Zimbabve

1

-

-

3 060

1 154

37,7

 

 

 

 

 

 

 

    Ostale azijske zemlje u razvoju

746 798

766 149

102,6

11 956 058

12 832 050

107,3

 

 

 

 

 

 

 

        Afganistan

20 610

11 404

55,3

1 253

981

78,3

        Armenija

2 400

3 913

163,1

1 752

1 277

72,9

        Azerbajdžan

16 046

12 922

80,5

374

183

49,0

        Bahrein

45 888

47 326

103,1

1 714

1 127

65,8

        Bangladeš

16 981

13 733

80,9

117 765

139 145

118,2

        Brunej

-

-

-

32

44

137,0

        Butan

-

-

-

-

4

-

        Filipini

3 018

20 252

671,1

57 946

66 457

114,7

        Gruzija

21 471

31 720

147,7

731

4 142

566,4

        Indija

40 086

49 120

122,5

582 160

668 648

114,9

        Jemen

17 592

188

1,1

2 020

3 022

149,6

        Jordan

14 986

22 917

152,9

1 684

1 267

75,2

        Kambodža

191

421

220,9

13 065

15 741

120,5

 


5.  IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                              u tis. kuna

 

Izvoz

Uvoz

 

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.

I. – XII. 2007.  

I. – XII. 2008. 

indeksi
I. – XII. 2008. 
I. – XII.
2007.