PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 29. TRAVNJA 2008.

BROJ: 8.1.2.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2006./2007. I POČETAK ŠK. G. 2007./2008.

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2006./2007.

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2006./2007. djelovalo je 836 osnovnih škola (matične i samostalne), koje su u svom sastavu imale 1 240 područnih škola/odjela.

 

Na kraju školske godine 2006./2007. broj osnovnih škola i broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2005./2006. Broj učenika manji je za 1,6%, a udio učenica nepromijenjen je i iznosi 48,7%.

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju ove školske godine iznosi 1:12,7. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,6. Udio žena u populaciji učitelja jest 79,5%.

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka od 2 084 školske jedinice u 2 055 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 2 015 škola na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskome, u 4 na mađarskome, u 6 na češkome i u 19 na srpskome. Dvadeset i devet škola, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to 1 na češkome, 5 na mađarskome, 6 na talijanskome, 1 na njemačkome i 16 na srpskome. Ukupno su 4 564 učenika polazila nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 327 na češkome, 1 521 na talijanskome, 250 na mađarskome, 69 na njemačkome i 2 397 na srpskome.

 

 

1.1.   OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2006./2007.

 

Škole1)

Razredni odjeli

Škole s organiziranom prehranom

ukupno

matične i
samo-
stalne

područne
i odjeli

ukupno

čisti

kombini-
rani

ukupno

samo
mliječni
obrok

samo
topli
obrok

oba
obroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 084

844

1 240

18 355

16 766

1 589

1 245

681

404

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 076

836

1 240

18 297

16 711

1 586

1 238

680

402

156

Privatne

8

8

-

58

55

3

7

1

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

60

29

31

351

235

116

47

17

8

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

59

28

31

350

235

115

47

17

8

22

Privatne

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

1.2.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU, USPJEHU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2006./2007.

 

Ukupno

Učenice

Učenici koji su
završili školu

Korisnici prehrane
u školi

 

svega

I. – IV.
razred

V. – VIII.
razred

svega

I. – IV.
razred

V. – VIII.
razred

svega

učenice

mliječnog
obroka

toplog
obroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnovne škole ukupno

380 777

189 839

190 938

185 445

92 547

92 898

46 814

22 768

109 262

60 241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

378 572

188 864

189 708

184 607

92 170

92 437

46 531

22 664

106 562

59 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

377 831

188 481

189 350

184 267

92 001

92 266

46 442

22 624

106 530

59 023

Privatne

741

383

358

340

169

171

89

40

32

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u
razvoju

2 205

975

1 230

838

377

461

283

104

2 700

1 043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 200

972

1 228

834

375

459

282

103

2 700

1 043

Privatne

5

3

2

4

2

2

1

1

-

-

 


1.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2006./2007.

 

 

Ukupno

U državnim školama

U privatnim školama

svega

položili

svega

položili

svega

položili

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

380 777

378 728

380 031

377 982

746

746

 

učenice

185 445

184 820

185 101

184 476

344

344

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

378 572

376 866

377 831

376 125

741

741

 

učenice

184 607

184 109

184 267

183 769

340

340

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

44 143

43 866

44 077

43 800

66

66

 

učenice

21 484

21 362

21 448

21 326

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

46 318

46 206

46 235

46 123

83

83

 

učenice

22 683

22 633

22 650

22 600

33

33

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

48 405

48 314

48 316

48 225

89

89

 

učenice

23 686

23 653

23 652

23 619

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

49 998

49 952

49 853

49 807

145

145

 

učenice

24 317

24 297

24 251

24 231

66

66

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

48 467

48 091

48 371

47 995

96

96

 

učenice

23 468

23 364

23 422

23 318

46

46

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

47 914

47 628

47 819

47 533

95

95

 

učenice

23 528

23 470

23 479

23 421

49

49

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

46 659

46 278

46 581

46 200

78

78

 

učenice

22 747

22 666

22 711

22 630

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

46 668

46 531

46 579

46 442

89

89

 

učenice

22 694

22 664

22 654

22 624

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

2 205

1 862

2 200

1 857

5

5

i mladež s teškoćama u razvoju

učenice

838

711

834

707

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

225

182

224

181

1

1

 

učenice

81

62

81

62

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

227

191

227

191

-

-

 

učenice

90

77

90

77

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

256

225

255

224

1

1

 

učenice

102

89

101

88

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

267

225

266

224

1

1

 

učenice

104

90

103

89

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

272

231

272

231

-

-

 

učenice

103

92

103

92

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

304

256

304

256

-

-

 

učenice

106

94

106

94

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

312

269

311

268

1

1

 

učenice

118

103

117

102

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

342

283

341

282

1

1

 

učenice

134

104

133

103

1

1

 


1.4.   UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2006./2007.

 

Učitelji

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti

Učitelji koji predaju

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Ukupno

žene

s punim radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

u nižim razredima

u višim razredima

u nižim  i višim razredima

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

29 743

23 648

24 175

20 034

5 568

3 614

26 726,71

21 734,76

11 425

15 242

3 076

 1 720,79

1 556,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

29 622

23 552

24 106

19 979

5 516

3 573

26 636,54

21 663,09

11 392

15 193

3 037

1 715,59

1 552,72

Privatne

121

96

69

55

52

41

90,17

71,67

33

49

39

5,20

3,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

842

722

766

670

76

52

793,88

687,64

207

348

287

207,76

180,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

841

721

765

669

76

52

792,88

686,64

207

348

286

207,76

180,26

Privatne

1

1

1

1

-

-

1,00

1,00

-

-

1

-

-

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

1.5.   UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2006./2007.

 

 

Učenici po razredima1)

Nastavnici1))

ukupno

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

482 598

44 202

47 535

49 760

78 083

72 749

68 603

64 352

57 314

4 861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

343 639

38 643

40 842

42 106

48 441

45 604

44 778

43 112

40 113

3 182

Francuski

3 536

134

116

146

773

634

616

614

503

63

Njemački

109 844

5 154

5 367

6 143

22 786

21 171

18 651

16 639

13 933

1 266

Talijanski

24 697

177

1 116

1 255

5 924

5 226

4 443

3 874

2 682

324

Španjolski

176

-

-

-

26

52

58

16

24

5

Mađarski

279

47

48

42

44

23

15

39

21

7

Češki

160

23

18

26

28

22

15

21

7

5

Slovački

199

24

28

41

28

12

13

28

25

6

Ostali jezici

68

-

-

1

33

5

14

9

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
 mladež s teškoćama u
 razvoju

428

-

-

-

75

73

93

87

100

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

377

-

-

-

71

68

78

73

87

12

Njemački

51

-

-

-

4

5

15

14

13

5

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 


1.6.   POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2006./2007.

 

Škole1))

Učenici

Učenici koji su
završili školu

Učitelji1)

 

ukupno

matične i samo-
stalne

područ-
ne

odjeli

ukupno

učenice

ukupno

učenice

ukupno

žene

s punim radnim
vremenom

 

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

86

30

14

42

13 736

8 666

1 489

975

1 470

985

1 202

839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

83

29

14

40

13 410

8 342

1 428

915

1 391

925

1 151

799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

77

26

11

40

13 222

8 222

1 403

893

1 362

906

1 145

795

Privatne

6

3

3

-

188

120

25

22

29

19

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

3

1

-

2

326

324

61

60

79

60

51

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

3

1

-

2

326

324

61

60

79

60

51

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

18

289

68

131

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

11

...

...

...

52

16

27

8

...

...

...

...

Pri ostalim ustanovama

7

-

-

7

237

52

104

25

57

39

37

27

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 


 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak  šk.  g. 2007./2008.

 

Na početku školske godine 2007./2008. broj osnovnih škola, razrednih odjela i učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2006./2007. Broj učenika manji je za 1,7%. Udio učenica  iznosi 48,8%.

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1:12,5; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,5. Udio žena u populaciji učitelja jest 85,2%.

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, vidi se da je u redovitim školama samo 2,5% učenika mlađih od 7 godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,5% učenika, od čega 87,9% pohađa VIII. razred.

 

 

2.1.   ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2007./2008.

 

Škole1))

Razredni odjeli

Učitelji1)

Učitelji u
ekvivalentu pune
zaposlenosti

Učitelji koji predaju

 

u nižim razredima

u višim razredima

u nižim
  i višim razredima

ukupno

žene

s punim radnim vremenom

s kraćim od punoga radnog vremena

ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

2 075

18 376

30 024

24 018

24 360

20 281

5 664

3 737

26 946,95

22 029,65

11 373

15 469

3 182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 067

18 314

29 908

23 926

24 288

20 220

5 620

3 706

26 856,00

21 955,60

11 343

15 416

3 149

 

Privatne

8

62

116

92

72

61

44

31

90,95

74,05

30

53

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu
 i mladež s teškoćama u razvoju

58

338

853

727

773

674

80

53

800,53

690,79

200

357

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

57

337

852

726

772

673

80

53

799,53

689,79

200

357

295

 

Privatne

1

1

1

1

1

1

-

-

1,00

1,00

-

-

1

 

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 


2.2.   OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2007./2008.

 

Škole1)

Razredni
odjeli

Učitelji1)

Učenici

ukupno

I. – IV.
razred

V. – VIII.
razred

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 133

18 714

30 877

376 100

182 296

193 804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

 125

1 272

1 954

27 933

13 928

14 005

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

 88

 655

1 037

11 906

5 775

6 131

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

 92

 745

1 189

15 067

7 392

7 675

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

 82

 544

 944

9 766

4 792

4 974

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

 71

 801

1 278

15 896

7 857

8 039

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

 93

 555

 855

10 707

5 242

5 465

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

 107

 606

 974

11 343

5 331

6 012

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

 128

1 110

2 047

20 925

10 114

10 811

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

 54

 274

 449

4 289

2 062

2 227

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

 79

 447

 667

8 524

4 101

4 423

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

 64

 408

 567

8 415

3 981

4 434

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

 113

 802

1 227

17 082

8 256

8 826

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

 109

 785

1 303

15 618

7 490

8 128

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

 184

1 450

2 303

28 788

13 815

14 973

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

 54

 490

 814

9 599

4 668

4 931

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

 93

 935

1 550

18 439

8 889

9 550

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

 219

2 057

3 422

42 758

20 659

22 099

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

 108

 862

1 515

15 337

7 389

7 948

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 74

 586

1 038

11 126

5 226

5 900

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

 59

 584

 987

10 846

5 421

5 425

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 137

2 746

4 757

61 736

29 908

31 828

 

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.


2.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2007./2008.

 

Prema godini rođenja

ukupno

2001. i
poslije

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1992. i
prije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

373 985

 9 208

42 685

44 068

45 623

49 472

49 740

48 556

48 815

33 943

1 875

 

učenice

182 416

4 692

20 894

21 425

22 425

24 243

23 933

23 739

24 145

16 158

762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

42 974

9 022

32 778

1 022

73

33

12

12

14

6

2

 

učenice

20 816

4 597

15 764

389

31

12

7

7

5

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

43 882

186

9 637

32 906

1 001

76

34

19

9

10

4

 

učenice

21 387

95

4 980

15 810

439

30

16

6

3

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

46 211

-

270

10 140

34 203

1 446

83

39

16

13

1

 

učenice

22 582

-

150

5 226

16 510

630

30

21

9

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

48 308

-

-

-

10 346

36 346

1 445

119

33

15

4

 

učenice

23 700

-

-

-

5 445

17 542

645

49

12

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

50 196

-

-

-

-

11 571

36 883

1 463

184

78

17

 

učenice

24 321

-

-

-

-

6 029

17 515

644

86

36

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

48 210

-

-

-

-

-

11 283

34 954

1 765

177

31

 

učenice

23 323

-

-

-

-

-

5 720

16 801

729

63

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

47 903

-

-

-

-

-

-

10 946

34 958

1 832

167

 

svega

23 603

-

-

-

-

-

-

5 694

17 090

740

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

46 301

-

-

-

-

-

-

1 004

11 836

31 812

1 649

 

učenice

22 684

-

-

-

-

-

-

517

6 211

15 300

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

2 115

5

88

173

207

249

257

276

291

324

245

i mladež s teškoćama u razvoju

učenice

811

1

36

64

82

89

105

111

115

117

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

199

5

86

83

14

7

-

2

-

2

-

 

učenice

75

1

36

30

1

4

-

2

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

228

-

2

83

97

31

10

3

-

2

-

 

učenice

85

-

-

31

39

9

5

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

232

-

-

7

86

115

17

5

-

2

-

 

učenice

88

-

-

3

41

39

5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

262

-

-

-

10

91

120

26

10

5

-

 

učenice

106

-

-

-

1

35

55

7

4

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

278

-

-

-

-

5

102

122

34

11

4

 

učenice

110

-

-

-

-

2

37

55

11

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

274

-

-

-

-

-

8

108

118

28

12

 

učenice

109

-

-

-

-

-

3

44

51

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

313

-

-

-

-

-

-

10

121

138

44

 

učenice

116

-

-

-

-

-

-

2

46

53

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

329

-

-

-

-

-

-

-

8

136

185

 

učenice

122

-

-

-

-

-

-

-

3

47

72

 


2.4.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2007./2008.

 

 

Ukupno

Učenici u nižim razredima

Učenici u višim razredima

ukupno

I.

II.

III.

IV.

ukupno

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

376 100

182 296

43 173

44 110

46 443

48 570

193 804

50 474

48 484

48 216

46 630

Učenice

183 227

88 839

20 891

21 472

22 670

23 806

94 388

24 431

23 432

23 719

22 806

Ponavljači

1 536

543

285

122

93

43

993

334

244

320

95

Učenice

467

250

129

64

38

19

217

90

46

59

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnovne škole redovite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

373 985

181 375

42 974

43 882

46 211

48 308

192 610

50 196

48 210

47 903

46 301

Učenice

182 416

88 485

20 816

21 387

22 582

23 700

93 931

24 321

23 323

23 603

22 684

Ponavljači

1 509

524

273

121

90

40

985

334

243

316

92

Učenice

454

240

124

63

36

17

214

90

46

58

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

373 229

181 046

42 887

43 813

46 132

48 214

192 183

50 059

48 104

47 788

46 232

Učenice

182 076

88 342

20 782

21 350

22 549

23 661

93 734

24 261

23 276

23 544

22 653

Ponavljači

1 509

524

273

121

90

40

985

334

243

316

92

Učenice

454

240

124

63

36

17

214

90

46

58

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

756

329

87

69

79

94

427

137

106

115

69

Učenice

340

143

34

37

33

39

197

60

47

59

31

Ponavljači

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Učenice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 115

921

199

228

232

262

1 194

278

274

313

329

Učenice

811

354

75

85

88

106

457

110

109

116

122

Ponavljači

27

19

12

1

3

3

8

-

1

4

3

Učenice

13

10

5

1

2

2

3

-

-

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 110

918

198

228

231

261

1 192

278

274

312

328

Učenice

807

352

75

85

87

105

455

110

109

115

121

Ponavljači

27

19

12

1

3

3

8

-

1

4

3

Učenice

13

10

5

1

2

2

3

-

-

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

5

3

1

-

1

1

2

-

-

1

1

Učenice

4

2

-

-

1

1

2

-

-

1

1

Ponavljači

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Učenice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


2.5.   POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE: ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, POČETAK ŠK. G. 2007./2008.

 

 

Škole1)

Učenici

Učitelji1)

ukupno

matične i samostalne

područne

odjeli

<