PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 2. PROSINCA 2008.

BROJ: 8.3.6.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

KNJIŽNICE U 2007.

 

U 2007. radilo je 1 685 knjižnica, od čega 1 115 školskih knjižnica.

 

Središnje knjižnice namijenjene nacionalnim manjinama u narodnim knjižnicama financira Ministarstvo kulture. Tako u Zagrebu postoje narodne knjižnice koje imaju knjižni fond za Albance, Rusine, Ukrajince te knjižnice Judaica u židovskoj općini i knjižnicu za Srbe pri SDK “Prosvjeta”; u Belome Manastiru za Mađare; u Bjelovaru za Čehe; u Puli za Talijane; u Karlovcu za Slovence; u Našicama za Slovake i u Osijeku za Austrijance.

 

 

1.   KNJIŽNICE PREMA VRSTI, STATUSU I DODATNIM ODJELIMA U 2007.

 

Knjižnice

 

status

dodatni odjeli

 

ukupno

samostalne

u sastavu druge
knjižnice

u sastavu
ustanove/
poduzeća

za djecu i
mladež

čitaonica

igraonica

bibliobus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 685

134

87

1 464

748

1 172

150

19

Nacionalna

1

1

-

-

-

1

-

-

Sveučilišne

4

2

-

2

1

3

1

1

Knjižnice visokih učilišta

129

-

8

121

3

97

-

-

Općeznanstvene

4

2

-

2

-

4

-

-

Specijalne

175

-

-

175

3

108

-

-

      Od toga samostanske i crkvene

19

-

-

19

-

5

-

-

Narodne

257

129

78

50

196

217

105

10

Školske

1 115

-

1

1 114

545

742

44

8

      Osnovnih škola

814

-

-

814

481

526

42

8

      Srednjih škola

301

-

1

300

64

216 

2

-

 

 

2.   PRINOVE KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE U 2007.

 

Knjižna građa

Neknjižna građa

knjige i brošure
(svezaka)

novine
(godišta)

časopisi
(svezaka)

rukopisi
(svezaka)

mikroforme

audiovizualni materijali

ostali knjižnični materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

935 804

23 962

194 394

1 908

6 348

65 901

13 879

Nacionalna

27 453

447

15 062

279

2 999

1 589

2 541

Sveučilišne

24 663

 2 050

13 123

-

-

2 475

1 984

Knjižnice visokih učilišta

62 709

545

24 470

1 020

50

 795

682

Općeznanstvene

27 933

353

13 651

-

-

819

203

Specijalne

50 693

4 345

41 703

281

122

3 698

2 749

      Od toga samostanske i crkvene

13 086

218

1 596

-

-

 7

-

Narodne

488 682

8 117

22 768

10

2 148

 32 658

3 953

Školske

253 671

8 105

63 617

318

1 029

23 867

1 767

      Osnovnih škola

191 065

6 023

43 592

30

772

 18 303

754

      Srednjih škola

62 606

2 082

20 025

288

257

 5 564

1 013

 


3.   OBRAĐENA KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA U 2007.

 

Obrađena knjižna građa, tis.

Obrađena neknjižna građa, broj predmeta

knjige i
brošure
(svezaka)

novine
(godišta)

časopisi
(svezaka)

rukopisi
(svezaka)

mikroforme.

audio-
materijali

vizualni
materijali

kombinirani
audiovizualni
materijali

ostali
knjižnični
materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

23 516

423

3 366

97

489 983

145 418

208 588

474 402

187 939

Nacionalna

2 111

161

305

6

322 246

-

49 813

317 651

-

Sveučilišne

909

27

47

2

48

3 087

79

4 107

41 707

Knjižnice visokih učilišta

2 401

67

871

26

12 936

7 226

1 012

2 905

1 558

Općeznanstvene

1 262

21

321

5

70

6 247

14 003

1 613

14 419

Specijalne

2 406

90

1 433

43

83 512

6 459

86 268

4 130

52 736

      Od toga samostanske i crkvene

452

1

16

9

910

90

24

-

-

Narodne

7 764

32

116

2

22 795

83 090

28 536

47 310

43 971

Školske

6 663

25

273

13

48 376

39 309

28 877

96 686

33 548

      Osnovnih škola

4 586

16

160

-

28 016

24 455

22 749

74 354

22 888

      Srednjih škola

2 077

9

113

13

20 360

14 854

6 128

22 332

10 660

 

 

4.   ČLANOVI PREMA SPOLU I AKTIVNI KORISNICI U 2007.

 

ukupno

muški

ženski

Članovi prema godinama života

Aktivni
korisnici

14 i manje

15-21

22-64

65 i više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 396 148

601 010

795 138

480 451

335 264

441 021

139 412

7 229 658

Nacionalna

19 372

7 494

11 878

-

3 447

15 752

173

347 651

Sveučilišne

15 215

12 169

3 046

1 038

3 105

10 032

1 040

447 100

Knjižnice visokih učilišta

157 263

65 355

91 908

-

69 888

86 327

1 048

607 741

Općeznanstvene

6 715

2 245

4 470

-

2 490

4 065

160

61 670

Specijalne

60 173

27 782

32 391

-

7 378

48 927

3 868

154 083

        Od toga samostanske i crkvene 

796

713

83

-

83

335

378

5 732

Narodne

594 786

230 363

364 423

136 512

96 707

228 854

132 713

3 173 343

Školske

542 624

255 602

287 022

342 901

152 249

47 064

410

2 438 070

        Osnovnih škola

379 767

178  869

200 898

340 561

7 652

31 213

341

1 892 260

        Srednjih škola

162 857

76 733

86 124

2 340

144 597

15 851

69

545 810

 

 

5.   KORIŠTENJE KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE U 2007.

 

Knjižna građa

Neknjižna građa

ukupno

knjige i brošure

novine

časopisi

rukopisi

mikrofrme

audiovizualni materijali

ostali knjižnični materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 20 209 210

16 292 595

2 443 832

1 443 724

29 059

80 036

2 221 550

190 096

Nacionalna

 258 533

193 166

25 168

39 785

414

9 435

5 005

 1 935

Sveučilišne

460 907

329 790

20 944

110 173

-

-

12 007

 3 973

Knjižnice visokih učilišta

 1 266 903

988 099

26 633

237 131

15 040

173

5 782

1 577

Općeznanstvene

 769 326

150 095

536 877

82 140

214

76

1 827

 23

Specijalne

663 297

411 870

76 470

165 669

9 288

15 448

10 257

1 947

      Od toga samostanske i crkvene

10 471

7 592

109

2 605

165

12

-

 -

Narodne

12 112 573

10 001 092

1 634 592

476 368

521

30 127

885 191

 170 363

Školske

4 677 671

4 218 483

123 148

332 458

3 582

24 777

1 301 481

10 278

      Osnovnih škola

3 602 534

3 291 809

78 365

231 926

434

20 485

1 268 876

7 446

      Srednjih škola

 1 075 137

926 674

44 783

100 532

3 148

4 292

32 605

 2 832

 


6.   MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE U 2007.

 

Na nacionalnoj razini

Na međunarodnoj razini

primljeni
posudbeni
zahtjevi

udovoljeni posudbeni
zahtjevi

zahtjevi iz drugih zemalja

zahtjevi prema drugim zemljama

primljeni

udovoljeni

poslani

udovoljeni

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

28 797

26 374

952

835

9 167

8 432

Nacionalna

2 479

2 227

175

175

2 150

1 764

Sveučilišne

769

701

5

5

831

738

Knjižnice visokih učilišta

9 283

8 772

370

310

3 807

3 661

Općeznanstvene

810

766

24

24

282

231

Specijalne

8 250

7 635

373

316

2 080

2 021

      Od toga samostanske i crkvene

1 454

1 454

19

19

-

-

Narodne

7 206

6 273

5

5

17

17

 

 

7.   RASHODI KNJIŽNICA U 2007.

tis. kuna

 

Rashodi

 

ukupno

za zaposlene

za nabave knjižničnog
materijala

ostalo

 

 

 

 

 

Ukupno

388 581

228 207

77 122

83 252

Nacionalna

64 717

31 333

11 741

21 643

Sveučilišne

12 467

7 969

2 443

2 055

Knjižnice visokih učilišta

31 436

17 885

10 717

2 834

Općeznanstvene

16 546

11 564

1 232

3 750

Specijalne

24 504

13 711

9 967

826

      Od toga samostanske i crkvene

186

71

92

23

Narodne

238 911

145 745

41 022

52 144

 

 

8.   ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA U 2007.

 

Ukupno

Stručno osoblje

Ostalo osoblje

svega

žene

ukupno

knjižničarski
savjetnici

viši knjižničari

diplomirani
knjižničari

knjižničari

pomoćni
knjižničari

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

svega

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 743

3 134

2 999

2 575

27

23

92

78

1 518

1 345

724

614

638

515

744

559

Nacionalna

302

202

203

157

6

6

20

18

86

72

8

6

83

55

99

45

Sveučilišne

85

72

54

47

3

2

-

-

23

21

6

6

22

18

31

25

Knjižnice visokih učilišta

273

221

218

191

2

1

15

15

128

115

38

29

35

31

55 

30

Općeznanstvene

112

89

74

63

-

-

5

3

38

35

9

7

22

18

38

26

Specijalne

264

211

199

160

7

7

19

18

87

72

47

38

39

25

65

51

      Od toga samostanske i crkvene

17

7

10

4

1

1

-

-

1

1

5

3

-

7

3

Narodne

1 481

1 268

1 165

1 005

4

3

16

9

575

511

167

143

403

339

316

263

Školske

1 226

1 071

1 086

952

5

4

17

15

581

519

449

385

34

29

140

119

      Osnovnih škola

 867

763

763

675

3

2

17

15

387

351

336

290

20

17

104

88

      Srednjih škola

 359

308

323

277

2

2

-

-

194

168

113

95

14

12

36

31

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Izvori i metoda prikupljanja podataka

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju rezultat su obrade statističkih izvještaja koje ispunjavaju knjižnice na obrascu Statistički izvještaj knjižnica (KNJ-1). Podaci se prikupljaju svake treće godine. Od 2004. ovim istraživanjem obuhvaćene su i školske knjižnice.

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su knjižnice koje su postojale 31. prosinca 2007. u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz 2004. Podaci o školskim knjižnicama do 2001. prikupljali su se u okviru istraživanja o osnovnim i srednjim školama s vrlo malim brojem podataka. Od školskih knjižnica ne prikupljaju se podaci o međuknjižničnim posudbama, rashodima i knjižničnim zgradama.

 

Definicije i objašnjenja

 

Knjižnica je organizacija ili dio organizacije čiji je glavni cilj izgrađivati i održavati zbirku i olakšati korištenje informacijskih izvora i opreme za informacijske, istraživačke, obrazovne, kulturne ili rekreacijske potrebe svojih korisnika.

 

Knjižničnu građu čini svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivu materijalu ili u elektronički čitljivu obliku informacijskog, umjetničkog, znanstvenog ili stručnog sadržaja proizveden u nekoliko primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi. Knjižničnom građom smatraju se i igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog fonda.

 

Knjiga je neperiodična tiskana publikacija od najmanje 49 stranica ne brojeći omot.

 

Brošura je neperiodična tiskana publikacija od najmanje 5, ali ne više od 48 stranica ne brojeći omot.

 

Časopisi su serijske (periodične) publikacije namijenjene studijama i dokumentarnim informacijama iz raznih područja. Obrada članaka je stručna i znanstvena.

 

Novine su serijske (periodične) publikacije koje sadrže novosti od posebnog ili općeg interesa o tekućim događajima. Pojedinačni dijelovi popisani su kronološki ili numerički i pojavljuju se obično barem jedanput na tjedan.

 

Rukopisi su originalna građa pisana rukom ili na pisaćem stroju.

 

Svezak je fizička jedinica bilo kojega tiskanog djela ili rukopisa sadržanog u jednom uvezu.

 

Audiovizualna građa jest neknjižna građa koja zahtijeva uporabu posebne opreme za slušanje i/ili gledanje. To su na analognim nositeljima: ploče, vrpce, audiokasete, filmovi, slajdovi, dijapozitivi, videokasete, a na digitalnim nositeljima CD i DVD.

 

Ostali knjižnični materijali jesu svi drugi materijali izuzevši knjige, periodiku, rukopise, mikroforme i audiovizualne materijale. Tu su uključeni materijali kao što su karte, grafikoni, umjetničke reprodukcije, fotografije, tehnički crteži, igračke, multimedija i sl.

 

Član knjižnice jest osoba upisana u knjižnicu ili neki od odjela/ogranaka radi korištenja zbirke građe i/ili usluge unutar ili izvan knjižnice.

 

Aktivni korisnik jest svaka osoba učlanjena u knjižnicu kao korisnik građe ili usluga. Ako je korisnik u izvještajnoj godini nekoliko puta posuđivao ili se na drugi način koristio građom ili uslugama, iskazuje se onoliko puta koliko se puta koristio građom, odnosno uslugama.

 

Neto površina zgrada za knjižnične svrhe jest ukupan prostor kojim se koristi knjižnica, izražen u četvornim metrima.

 

 

Kratice

 

CD         kompaktni disk

DVD      digitalni video disk

i sl.         i slično

SDK      Srpsko kulturno društvo

tis.          tisuća

 

 

Znakovi

 

-  nema pojave