PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 23. OŽUJKA 2009.

BROJ: 9.2.5.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I PO DJELATNOSTIMA
stanje u ožujku 2008.

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2008. vidljivo je da je 2,7% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kn. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kn primilo je 53,1% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kn primilo je 35,7% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kn primilo je 8,5% zaposlenih u pravnim osobama.

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2008.

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2008., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 052 404

2,7

5,5

5,8

6,5

7,0

6,1

6,4

6,2

9,6

8,7

14,6

12,4

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 23 569

2,2

5,0

5,1

7,2

8,4

9,0

8,5

9,1

13,9

11,3

11,2

6,4

2,7

 

01

Poljoprivreda, lov i usluge
povezane s njima

 14 872

3,1

6,9

6,9

10,3

12,5

12,0

9,7

8,9

10,1

6,2

6,0

4,6

2,8

 

02

Šumarstvo, sječa drva i usluge
 povezane s njima

 8 697

0,5

1,6

2,2

1,9

1,7

3,8

6,4

9,5

20,7

19,9

20,0

9,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Ribarstvo

 1 336

4,0

8,5

9,9

14,8

13,0

8,5

8,4

7,8

7,4

4,1

5,7

4,3

3,6

 

05

Ribarstvo, uzgoj riba i usluge
 povezane s njima

 1 336

4,0

8,5

9,9

14,8

13,0

8,5

8,4

7,8

7,4

4,1

5,7

4,3

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Rudarstvo i vađenje

 7 299

2,1

4,6

2,2

3,6

4,2

4,7

4,6

4,6

9,8

9,3

17,5

22,4

10,4

 

11

Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne djelatnosti u vezi
s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

 3 928

0,6

0,1

0,2

0,3

0,6

1,5

2,1

2,8

7,0

11,0

23,9

33,8

16,1

 

14

Vađenje ostalih ruda i kamena

 3 371

3,9

9,9

4,6

7,5

8,4

8,5

7,5

6,6

13,2

7,2

9,9

9,1

3,7

 

 

1)    Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati
      ostvareni u punome radnom vremenu ili dužemu od punoga radnog vremena.

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2008.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2008., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

 

Prerađivačka industrija

 223 725

3,8

8,8

9,1

8,2

8,2

7,5

6,9

6,3

8,9

7,3

9,8

8,3

6,9

 

15

Proizvodnja hrane i pića

 38 385

2,4

5,3

6,4

7,7

8,9

8,9

7,9

8,3

11,6

8,4

9,8

8,2

6,2

 

16

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  795

0,1

6,4

11,1

1,8

1,4

2,1

5,2

10,8

12,2

7,4

12,1

13,8

15,6

 

17

Proizvodnja tekstila

 6 878

9,8

22,3

18,9

13,3

8,2

6,7

4,9

3,4

3,5

2,7

2,8

1,9

1,6

 

18

Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

 17 362

13,3

27,4

21,9

12,6

8,1

4,6

2,8

1,9

2,0

1,5

1,5

1,3

1,1

 

19

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torba, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

 7 897

7,6

22,4

21,5

19,4

13,8

6,8

2,1

1,5

1,6

0,8

0,9

0,8

0,8

 

20

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

 11 631

6,9

20,0

17,7

13,1

11,4

7,7

5,6

3,7

4,3

3,1

3,2

2,0

1,3

 

21

Proizvodnja celuloze, papira i
proizvoda od papira

 3 669

1,9

4,8

9,9

11,2

12,0

10,6

10,1

7,2

8,7

7,6

6,9

5,4

3,7

 

22

Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

 11 962

2,4

4,7

4,6

4,9

7,0

5,8

5,6

6,5

9,2

8,7

13,5

14,2

12,9

 

23

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

 3 255

    -

    -

0,1

0,1

0,2

0,4

0,9

0,9

4,5

9,5

22,3

35,2

25,9

 

24

Proizvodnja kemikalija i
kemijskih proizvoda

 11 443

0,4

1,7

2,0

2,8

4,9

5,0

5,4

5,1

9,2

9,9

16,9

16,3

20,4

 

25

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

 6 961

2,4

8,8

9,7

10,9

10,5

10,4

8,0

7,1

9,4

6,7

7,8

5,1

3,2

 

26

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

 12 897

2,3

4,1

6,0

6,9

6,8

6,8

8,0

7,3

10,5

9,0

12,3

11,9

8,1

 

27

Proizvodnja metala

 6 237

1,1

2,8

4,0

7,9

11,6

13,8

12,8

11,0

11,4

8,5

7,9

4,5

2,7

 

28

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

 21 376

2,1

7,2

8,1

8,4

9,4

8,6

8,5

8,2

11,4

7,7

9,3

6,8

4,3

 

29

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

 12 208

1,8

4,0

7,4

6,8

8,4

7,6

9,0

7,3

11,2

8,9

11,8

9,4

6,4

 

30

Proizvodnja uredskih strojeva
i računala

 1 800

1,1

3,3

3,7

3,1

3,9

2,8

4,1

6,4

9,1

8,6

14,4

16,2

23,3

 

31

Proizvodnja električnih strojeva
i aparata, d. n.

 9 617

1,5

3,4

4,4

5,3

5,2

6,1

6,6

6,1

10,0

8,9

14,1

14,6

13,8

 

32

Proizvodnja radiotelevizijskih
 i komunikacijskih aparata i opreme

 4 363

0,6

1,3

1,8

2,8

9,1

13,0

11,3

6,9

5,3

3,5

8,9

12,9

22,6

 

33

Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

 1 707

2,3

5,5

5,0

6,7

9,2

6,7

7,7

6,6

9,9

10,4

11,8

10,7

7,5

 

34

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 3 196

1,9

4,0

7,3

8,4

8,6

8,2

8,0

6,8

10,9

8,9

11,4

9,8

5,8

 

35

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 16 507

3,2

2,1

3,4

3,6

4,7

6,3

6,7

7,4

12,9

13,3

20,1

10,3

6,0

 

36

Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.

 11 452

6,8

14,9

15,8

12,1

9,9

8,5

6,9

5,4

7,2

4,4

3,7

2,6

1,8

 

37

Reciklaža

 2 127

3,4

3,7

6,2

5,9

6,1

6,1

10,5

8,6

11,7

10,0

11,9

9,7

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 24 723

0,2

0,4

0,9

1,3

2,3

3,6

4,8

6,2

13,3

15,1

24,1

20,4

7,4

 

40

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i toplom vodom

 15 605

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

1,3

2,3

4,4

11,9

16,2

28,5

25,1

8,4

 

41

Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

 9 118

0,1

0,6

2,0

2,8

5,3

7,5

9,1

9,2

15,6

13,3

16,6

12,3

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 87 188

4,6

9,9

9,1

9,0

9,4

7,5

7,5

6,9

9,1

6,4

8,9

7,1

4,6

 

45

Građevinarstvo

 87 188

4,6

9,9

9,1

9,0

9,4

7,5

7,5

6,9

9,1

6,4

8,9

7,1

4,6

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2008.

(nastavak)

 

 

 

Zaposleni koji su primili isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2008., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta
 za osobnu uporabu i kućanstvo

 183 566

3,2

8,4

9,1

10,3

11,2

7,9

7,4

5,9

7,9

6,4

9,0

7,2

6,1

 

50

Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 17 501

2,2

5,5

4,9

5,2

6,9

4,6

5,4

5,0

8,6

9,0

19,9

14,8

8,0

 

51

Trgovina na veliko i
posredovanje utrgovini, osim
 trgovine motornim vozilima i
 motociklima

 84 799

3,4

7,9

7,0

7,8

9,2

7,4

8,0

7,1

9,4

7,3

9,3

8,3

7,9

 

52

Trgovina na malo, osim trgovine
 motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

 81 266

3,2

9,5

12,0

14,1

14,2

9,0

7,2

4,8

6,4

4,9

6,3

4,5

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Hoteli i restorani

 34 192

3,4

8,3

7,2

7,9

8,7

8,2

8,2

8,2

11,3

8,5

9,5

6,3

4,3

 

55

Hoteli i restorani

 34 192

3,4

8,3

7,2

7,9

8,7

8,2

8,2

8,2

11,3

8,5

9,5

6,3

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 69 785

1,1

2,5

2,9

3,2

3,7

3,7

4,9

6,2

12,4

13,5

18,1

16,0

11,8

 

60

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 25 964

1,8

4,3

4,9

5,4

5,6

4,8

5,2

5,0

9,1

10,5

16,8

18,3

8,3

 

61

Vodeni prijevoz

 1 646

1,3

4,4

3,7

6,0

5,4

5,4

7,4

6,6

9,1

6,4

11,5

15,9

16,9

 

62

Zračni prijevoz

 1 166

2,0

0,3

0,4

0,1

1,0

2,0

3,1

2,0

6,6

8,4

13,3

21,8

39,0

 

63

Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija

 22 387

1,0

2,1

2,5

2,2

3,9

4,0

5,9

6,3

11,7

11,1

20,0

18,1

11,2

 

64

Pošta i telekomunikacije

 18 622

0,2

0,3

0,7

1,3

0,9

1,6

3,0

8,0

18,6

21,6

18,7

9,7

15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Financijsko posredovanje

 32 610

1,3

1,2

1,0

1,1

1,8

2,0

2,8

4,8

9,7

11,5

19,8

19,7

23,3

 

65

Financijsko posredovanje, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

 24 273

0,3

0,2

0,3

0,3

1,4

1,6

2,6

5,3

11,1

13,1

22,0

19,6

22,2

 

66

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog osiguranja

 7 123

4,6

3,7

2,3

2,5

2,4

2,3

3,1

3,0

5,4

6,8

14,4

21,5

28,0

 

67

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

 1 214

2,5

7,1

7,3

7,8

6,3

6,6

5,6

6,0

9,4

6,0

7,6

11,3

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Poslovanje nekretni-nama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 71 077

3,7

6,6

6,6

7,3

7,1

5,1

5,4

5,5

8,0

6,7

11,3

12,9

13,8

 

70

Poslovanje nekretninama

 4 834

3,6

7,5

6,2

8,6

8,0

4,6

5,9

5,8

8,4

9,1

13,1

10,4

8,8

 

71

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 756

5,0

10,5

5,6

5,9

8,8

5,1

7,6

5,9

10,4

7,4

12,3

10,0

5,5

 

72

Računalne i srodne djelatnosti

 7 967

2,9

3,2

3,7

3,7

5,0

4,7

5,6

5,5

7,8

6,9

12,4

16,6

22,0

 

73

Istraživanje i razvoj

 6 152

0,3

0,3

0,4

1,5

1,6

1,6

2,3

3,7

6,8

8,1

22,0

20,8

30,6

 

74

Ostale poslovne djelatnosti

 50 368

4,3

7,7

7,8

8,5

8,0

5,7

5,7

5,6

8,0

6,2

9,5

11,7

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 97 611

2,2

0,3

0,8

1,8

2,5

4,0

7,4

7,9

12,8

10,9

18,2

20,3

10,9

 

75

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 97 611

2,2

0,3

0,8

1,8

2,5

4,0

7,4

7,9

12,8

10,9

18,2

20,3

10,9

 


1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2002., U OŽUJKU 2008.

 (nastavak)

 

 

 

Zaposleni
koji su
 primili
 isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2008., %

 

 

 

do
1 900 kuna

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Obrazovanje

 84 323

0,9

0,6

1,4

4,9

4,8

3,5

3,8

4,0

7,1

10,8

34,7

17,4

6,1

 

80

Obrazovanje

 84 323

0,9

0,6

1,4

4,9

4,8

3,5

3,8

4,0

7,1

10,8

34,7

17,4

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 71 153

0,9

0,9

1,3

3,0

5,4

5,5

5,3

5,3

9,2

8,6

20,4

20,8

13,4

 

85

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 71 153

0,9

0,9

1,3

3,0

5,4

5,5

5,3

5,3

9,2

8,6

20,4

20,8

13,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

 40 247

2,2

3,7

4,0

4,6

5,5

5,8

6,2

7,0

12,1

10,3

15,7

14,6

8,3

 

90

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

 8 398

1,7

1,2

1,7

3,1

4,8

6,6

7,9

10,4

16,6

13,3

16,5

10,8

5,4

 

91

Djelatnosti članskih organizacija, d. n.

 5 066

1,8

2,6

2,6

3,3

4,4

4,4

5,6

6,1

11,6

9,6

15,4

18,7

13,9

 

92

Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

 22 759

1,1

2,0

3,7

4,4

5,5

5,9

6,0

6,3

11,6

10,2

16,9

17,1

9,3

 

93

Ostale uslužne djelatnosti

 4 024

9,4

20,1

12,6

11,2

8,6

5,7

4,9

5,0

6,3

5,7

5,9

3,1

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Djelatnosti kućanstava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2002., U OŽUJKU 2008.

 

 

 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

 

 

 

ukupno

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

do
160 sati

od
160 do 200 sati

više
od 200 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 136 854

 59 632

1 052 404

 24 818

 5,2

 92,6

 2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A

 

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

 24 674

  978

 23 569

  127

 4,0

 95,5

 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B

 

Ribarstvo

 1 352

  16

 1 336

-

 1,2

 98,8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C

 

Rudarstvo i vađenje

 7 717

  188

 7 299

  230

 2,4

 94,6

 3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

 

Prerađivačka industrija

 243 690

 11 019

 223 725

 8 946

 4,5

 91,8

 3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E

 

Opskrba električnom energijom, plinomi vodom

 26 223

 1 209

 24 723

  291

 4,6

 94,3

 1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F

 

Građevinarstvo

 93 849

 3 409

 87 188

 3 252

 3,6

 92,9

 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila imotocikla te predmetaza
osobnu  uporabu i kućanstvo

 192 539

 8 439

 183 566

  534

 4,4

 95,3

 0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H

 

Hoteli i restorani

 37 113

 2 450

 34 192

  471

 6,6

 92,1

 1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I

 

Prijevoz, skladištenje i veze

 74 613

 2 323

 69 785

 2 505

 3,1

 93,5

 3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  J

 

Financijsko posredovanje

 34 975

 2 247

 32 610

  118

 6,4

 93,3

 0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K

 

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

 78 447

 4 012

 71 077

 3 358

 5,1

 90,6

 4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 103 785

 3 465

 97 611

 2 709

 3,3

 94,1

 2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M

 

Obrazovanje

 98 182

 13 493

 84 323

  366

 13,7

 85,9

 0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N

 

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

 76 786

 4 306

 71 153

 1 327

 5,6

 92,7

 1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O

 

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne
djelatnosti

 42 909

 2 078

 40 247

  584

 4,8

 93,8

 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P

 

Djelatnosti kućanstava

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Q

 

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su godišnjim istraživanjem (obrazac RAD-1G) o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak. Tim su istraživanjem obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Podaci o plaćama popunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

Kratice

 

d. n.              drugdje nespomenuto

NKD 2002.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

Znakovi

 

-     nema pojave