PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 25. SRPNJA 2008.

BROJ: 9.2.7/1.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

 

      ANKETA O RADNOJ SNAZI

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
U PRVOM TROMJESEČJU 2008.

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

 

I. – III.
2007.

IV. – VI.
2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 649

3 640

3 661

3 679

3 657

   Aktivno stanovništvo

1 760

1 771

1 812

1 798

1 767

      Zaposleni  

1 563

1 609

1 661

1 625

1 591

      Nezaposleni

197

162

151

174

176

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 889

1 869

1 849

1 881

1 890

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

48,2

48,7

49,5

48,9

48,3

Stopa zaposlenosti

42,8

44,2

45,4

44,2

43,5

Stopa nezaposlenosti

11,2

9,1

8,4

9,7

10,0

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 709

1 726

1 717

1 707

1 712

   Aktivno stanovništvo

960

978

998

980

964

      Zaposleni  

869

896

924

900

883

      Nezaposleni

90

82

74

80

81

   Neaktivno stanovništvo (15+)  

750

748

719

727

748

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

56,1

56,7

58,1

57,4

56,3

Stopa zaposlenosti

50,9

51,9

53,8

52,7

51,6

Stopa nezaposlenosti

9,4

8,4

7,4

8,2

8,4

 

 

 

 

 

 

 

Žene

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 940

1 915

1 944

1 972

1 945

   Aktivno stanovništvo

801

793

814

818

803

      Zaposleni  

693

713

737

725

708

      Nezaposleni

107

80

77

93

95

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 139

1 121

1 130

1 154

1 142

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

41,3

41,4

41,9

41,5

41,3

Stopa zaposlenosti

35,7

37,3

37,9

36,8

36,4

Stopa nezaposlenosti

13,4

10,1

9,5

11,4

11,8

 


2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

u tis.

 

I. – III.
 2007.

IV. – VI.
 2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
2007.

I. – III.
2008.

I. – III.
2007.

IV. – VI.
2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
 2007.

I. – III.
 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Zaposleni

 

Ukupno

Ukupno

1 760

1 771

1 812

1 798

1 767

1 563

1 609

1 661

1 625

1 591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

191

172

182

189

180

141

134

141

142

135

25 – 49

1 081

1 095

1 104

1 096

1 087

970

1 003

1 021

1 002

989

50 – 64

448

455

473

466

455

413

424

445

434

422

65 i više

40

49

53

47

45

39

48

53

47

45

15 –  64

1 720

1 722

1 759

1 751

1 722

1 524

1 561

1 608

1 577

1 546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Ukupno

960

978

998

980

964

869

896

924

900

883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

108

103

112

111

101

83

82

90

87

79

25 – 49

558

578

577

562

566

516

538

541

525

528

50 – 64

271

271

287

287

272

248

251

272

267

251

65 i više

(23)

(25)

(22)

(20)

(25)

(22)

(24)

(21)

(20)

(25)

15 –  64

936

953

977

960

939

847

872

903

880

858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Ukupno

801

793

814

818

803

693

713

737

725

708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

83

69

70

78

79

58

51

51

54

56

25 – 49

523

517

526

534

521

454

465

480

477

461

50 – 64

178

184

186

179

183

164

173

173

166

171

65 i više

(17)

(24)

(32)

(27)

(20)

(17)

(24)

(32)

(27)

(20)

15 – 64

784

769

782

791

783

676

689

705

698

688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

Neaktivni

 

 

Ukupno

Ukupno

197

162

151

174

176

1 889

1 869

1 849

1 881

1 890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

50

38

41

48

45

343

360

345

344

346

25 – 49

111

92

83

93

98

220

218

195

192

210

50 – 64

(36)

(31)

(27)

(32)

(33)

476

452

436

461

484

65 i više

.

.

.

.

-

850

839

873

884

851

15 – 64

197

161

151

174

176

1 039

1 030

976

997

1 040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Ukupno

90

82

74

80

81

750

748

719

727

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(25)

(21)

(21)

(24)

(22)

171

187

161

156

160

25 – 49

42

40

(37)

(37)

(38)

81

73

70

69

76

50 – 64

(23)

(20)

((15))

(20)

(21)

174

165

154

170

184

65 i više

.

.

.

.

-

324

323

334

332

327

15 – 64

90

81

73

80

81

426

425

385

395

421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Ukupno

107

80

77

93

95

1 139

1 121

1 130

1 154

1 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(25)

(17)

(19)

(24)

(23)

172

173

184

188

185

25 – 49

69

52

46

56

60

139

145

125

123

133

50 – 64

((13))

((11))

((12))

((13))

((12))

303

287

282

292

300

65 i više

.

.

.

.

-

525

517

539

552

523

15 – 64

107

80

77

93

95

614

605

591

602

619

 


3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

%

 

Stope aktivnosti

Stope zaposlenosti

Stope nezaposlenosti

 

I. – III.
2007.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008

I. – III.
2007.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

I. – III.
2007.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

Ukupno

48,2

48,7

49,5

48,9

48,3

42,8

44,2

45,4

44,2

43,5

11,2

9,1

8,4

9,7

10,0

15 – 24

35,7

32,3

34,5

35,5

34,2

26,4

25,1

26,8

26,6

25,7

26,1

22,2

22,3

25,2

25,1

25 – 49

83,1

83,4

85,0

85,1

83,8

74,6

76,4

78,6

77,9

76,3

10,3

8,4

7,5

8,5

9,0

50 – 64

48,5

50,2

52,0

50,3

48,5

44,6

46,7

49,0

46,7

45,0

(8,0)

(6,8)

(5,8)

(7,0)

(7,2)

65 i više

4,5

5,6

5,8

5,1

5,0

4,4

5,5

5,7

5,1

5,0

.

.

.

.

-

15 – 64

62,3

62,6

64,3

63,7

62,3

55,2

56,7

58,8

57,4

56,0

11,4

9,3

8,6

9,9

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

 

Ukupno

56,1

56,7

58,1

57,4

56,3

50,9

51,9

53,8

52,7

51,6

9,4

8,4

7,4

8,2

8,4

15 – 24

38,6

35,6

41,0

41,6

38,6

29,8

28,4

33,1

32,7

30,3

(22,9)

(20,2)

(19,1)

(21,5)

(21,5)

25 – 49

87,3

88,7

89,1

89,1

88,1

80,8

82,6

83,5

83,2

82,2

7,5

6,9

(6,4)

(6,6)

6,7

50 – 64

60,9

62,1

65,1

62,8

59,7

55,9

57,5

61,7

58,5

55,0

(8,3)

(7,6)

((5,3))

(6,8)

(7,8)

65 i više

(6,7)

(7,2)

(6,1)

(5,7)

(7,1)

(6,4)

(7,0)

(5,9)

(5,7)

(7,1)

.

.

.

.

-

15 – 64

68,8

69,1

71,7

70,8

69,1

62,2

63,2

66,3

64,9

63,1

9,5

8,5

7,5

8,4

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

 

Ukupno

41,3

41,4

41,9

41,5

41,3

35,7

37,3

37,9

36,8

36,4

13,4

10,1

9,5

11,4

11,8

15 – 24

32,6

28,4

27,6

29,4

29,9

22,7

21,2

20,1

20,5

21,1

(30,2)

(25,3)

(27,5)

(30,4)

(29,6)

25 – 49

79,0

78,1

80,9

81,3

79,6

68,6

70,3

73,8

72,7

70,4

13,2

10,0

8,7

10,6

11,5

50 – 64

37,0

39,0

39,7

38,1

37,8

34,3

36,8

37,1

35,3

35,4

((7,4))

((5,8))

((6,6))

((7,2))

((6,4))

65 i više

(3,1)

(4,5)

(5,6)

(4,7)

(3,7)

(3,1)

(4,5)

(5,6)

(4,7)

(3,7)

.

.

.

.

-

15 – 64

56,1

56,0

57,0

56,8

55,8

48,4

50,2

51,3

50,1

49,1

13,7

10,4

9,9

11,8

12,1

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

%

 

Radna snaga

Neaktivni

 

zaposleni

nezaposleni

 

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Ukupno

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nezavršena osnovna škola

3,3

3,7

3,0

2,6

((1,9))

((2,5))

((2,8))

((2,8))

19,9

18,1

18,3

17,8

Osnovna škola

15,0

15,1

14,5

14,6

(20,3)

(16,2)

(15,7)

(17,9)

35,1

36,7

36,4

35,8

Jedno-, dvo- ili trogodišnja srednja
škola za zanimanja

32,0

32,4

33,6

33,5

35,3

35,9

39,8

42,2

17,9

18,1

19,2

19,2

4-godišnja škola za zanimanja

26,6

26,6

27,0

26,8

25,4

28,8

28,1

23,8

13,9

13,6

13,2

14,2

Gimnazija

4,0

3,6

2,9

2,9

((5,1))

((3,5))

((3,9))

((4,0))

6,4

6,9

6,3

6,2

Viša škola (stručni studij)

7,2

7,3

7,6

7,3

((5,5))

((6,9))

((5,3))

((4,7))

3,3

3,7

3,6

3,4

Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat

11,9

11,3

11,4

12,3

((6,5))

((6,2))

((4,4))

((4,6))

3,5

2,9

3,0

3,4

 

 

 

Žene

Ukupno

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nezavršena osnovna škola

(4,5)

(5,0)

(3,6)

(3,1)

((1,6))

.

.

.

24,2

21,8

22,5

22,5

Osnovna škola

16,6

17,0

16,4

15,9

(20,6)

((16,6))

(17,2)

(17,9)

38,5

39,8

39,0

38,5

Jedno-, dvo- ili trogodišnja srednja
škola za zanimanja

21,8

21,6

22,4

23,1

(28,3)

(28,0)

(37,4)

(39,9)

12,2

12,6

13,3

13,5

4-godišnja škola za zanimanja

30,0

31,1

31,4

30,8

(29,5)

(33,1)

(28,5)

(24,5)

13,1

12,9

12,8

13,1

Gimnazija

5,5

(4,8)

(4,3)

(3,9)

((6,0))

.

((5,5))

((5,3))

6,9

8,1

7,6

7,3

Viša škola (stručni studij)

7,8

7,9

8,5

8,6

((6,7))

((7,6))

((3,9))

((4,7))

(2,6)

(3,1)

(3,0)

(2,7)

Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat

13,8

12,6

13,4

14,6

((7,3))

((7,6))

((5,1))

((5,1))

(2,5)

(1,7)

(1,8)

(2,4)

 


5.   ZAPOSLENI PREMA SEKTORU VLASNIŠTVA, POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

u tis.

 

Ukupno

Muškarci

Žene

 

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
 2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Zaposleni

1 609

1 661

1 625

1 591

896

924

900

883

713

737

725

708

   Zaposlenici

1 258

1 290

1 285

1 269

689

712

702

695

569

578

583

574

   Samozaposleni

315

327

307

292

197

199

189

181

118

128

117

111

   Pomažući članovi

37

44

(33)

(30)

((10))

((13))

((8))

((8))

(26)

(31)

(25)

(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni sektor

Zaposleni

1 101

1 146

1 127

1 107

632

656

639

634

468

490

488

473

   Zaposlenici

749

775

787

784

425

444

441

445

324

331

346

339

   Samozaposleni

315

327

307

292

197

199

189

181

118

128

117

111

       Rade sami

225

241

225

205

129

137

127

114

96

105

99

90

       Zapošljavaju radnike

90

86

81

87

68

63

62

67

(22)

(23)

(19)

(21)

   Pomažući članovi

37

44

(33)

(30)

((10))

((13))

((8))

((8))

(26)

(31)

(25)

(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni sektor i sektor u pretvorbi

 Zaposlenici

508

514

497

484

263

268

261

249

245

246

237

235

   Državni sektor

497

504

489

476

256

263

255

243

240

241

234

233

   Sektor u pretvorbi

((11))

((10))

((8))

((8))

((7))

((5))

((6))

((6))

((5))

((5))

.

.

 

 

6.   ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2002. I SPOLU

u tis.

 

Ukupno

Muškarci

Žene

 

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 609

1 661

1 625

1 591

896

924

900

883

713

737

725

708

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

209

220

203

194

106

110

102

99

103

110

100

95

Ribarstvo

((5))

.

.

((4))

((5))

.

.

.

.

-

.

.

Rudarstvo i vađenje

((7))

((9))

((14))

((11))

((7))

((7))

((12))

((10))

.

.

.

.

Prerađivačka industrija

320

312

307

323

207

203

188

202

113

109

119

121

Opskrba električnom energijom,
plinom i vodom

(27)

(27)

(30)

(30)

(20)

(21)

(23)

(22)

((7))

((7))

((7))

((8))

Građevinarstvo

138

144

144

139

128

135

134

128

((10))

((10))

((11))

((11))

Trgovina na veliko i malo; popravak
motornih vozila i motocikla te
predmeta za osobnu uporabu i
kućanstvo

221

241

249

234

98

114

120

109

123

127

129

125

Hoteli i restorani

91

115

97

84

45

53

48

43

45

62

50

40

Prijevoz, skladištenje i veze

121

106

103

105

94

85

82

85

(27)

(21)

(21)

(20)

Financijsko posredovanje

(38)

(37)

(34)

(37)

((11))

((11))

((11))

((13))

(27)

(26)

(23)

(24)

Poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne usluge

78

89

90

76

40

43

45

42

(37)

46

45

(35)

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

96

92

94

99

55

52

53

53

41

40

40

46

Obrazovanje

83

89

96

86

(20)

(25)

(27)

(20)

63

64

69

66

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

92

94

86

88

(22)

(21)

(19)

(20)

70

72

67

69

Ostale društvene, socijalne i
osobne uslužne djelatnosti

78

76

67

73

(37)

41

(31)

(33)

41

(35)

(35)

(39)

Privatna kućanstva sa zaposlenim
osobljem

((4))

((5))

((6))

((5))

.

.

.

.

.

((5))

((5))

((4))

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

 

 

1)  Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)), zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.


7.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2002. I SPOLU

%

 

Ukupno

Muškarci

Žene

 

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
 2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

13,0

13,3

12,5

12,2

11,8

11,9

11,4

11,2

14,4

14,9

13,8

13,5

Ribarstvo

((0,3))

.

.

((0,2))

((0,5))

.

.

.

.

-

.

.

Rudarstvo i vađenje

((0,4))

((0,5))

((0,9))

((0,7))

((0,7))

((0,8))

((1,4))

((1,1))

.

.

.

.

Prerađivačka industrija

20,0

18,8

18,9

20,3

23,1

22,0

21,0

22,9

16,0

14,8

16,4

17,1

Opskrba električnom energijom,
plinom i vodom

(1,7)

(1,6)

(1,9)

(1,9)

(2,3)

(2,2)

(2,6)

(2,5)

((1,0))

((0,9))

((1,0))

((1,1))

Građevinarstvo

8,6

8,7

8,9

8,8

14,3

14,6

14,8

14,5

((1,4))

((1,4))

((1,5))

((1,6))

Trgovina na veliko i malo; popravak
 motornih vozila i motocikla te
predmeta za osobnu uporabu i
kućanstvo

13,7

14,5

15,3

14,7

10,9

12,4

13,3

12,4

17,2

17,2

17,8

17,7

Hoteli i restorani

5,6

6,9

6,0

5,3

5,1

5,7

5,3

4,9

6,4

8,5

6,8

5,7

Prijevoz, skladištenje i veze

7,5

6,4

6,3

6,6

10,5

9,2

9,1

9,6

(3,8)

(2,9)

(2,9)

(2,8)

Financijsko posredovanje

(2,4)

(2,2)

(2,1)

(2,3)

((1,3))

((1,1))

((1,2))

((1,5))

(3,8)

(3,6)

(3,2)

(3,3)

Poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne usluge

4,8

5,4

5,6

4,8

4,5

4,7

5,0

4,7

(5,2)

6,2

6,2

(4,9)

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

6,0

5,5

5,8

6,2

6,1

5,6

5,9

6,0

5,8

5,4

5,5

6,5

Obrazovanje

5,2

5,4

5,9

5,4

(2,2)

(2,7)

(3,1)

(2,3)

8,9

8,7

9,5

9,4

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

5,8

5,6

5,3

5,5

(2,5)

(2,3)

(2,1)

(2,2)

10,0

9,8

9,3

9,7

Ostale društvene, socijalne i
osobne uslužne djelatnosti

4,8

4,6

4,1

4,6

(4,1)

4,4

(3,5)

(3,8)

5,7

(4,8)

(4,9)

(5,5)

Privatna kućanstva sa zaposlenim
osobljem

((0,2))

((0,3))

((0,3))

((0,3))

.

.

.

.

.

((0,6))

((0,7))

((0,6))

Izvanteritorijalne organizacije i tijela

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

 

1)  Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)), zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

 


8.   ZAPOSLENI PREMA GLAVNIM RODOVIMA ZANIMANJA I SPOLU

u tis.

 

Ukupno

Muškarci

Žene

 

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
 2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.

X. – XII. 2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 609

1 661

1 625

1 591

896

924

900

883

713

737

725

708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori

84

86

79

78

66

68

63

61

(18)

(18)

((17))

(17)

Stručnjaci i znanstvenici

158

144

139

163

73

67

59

72

85

78

80

91

Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja

222

242

255

234

118

129

132

117

104

113

123

117

Uredski i šalterski službenici

201

205

190

187

55

55

61

63

146

150

129

124

Uslužna i trgovačka zanimanja

237

252

241

235

96

102

92

96

141

150

149

139

Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski radnici i ribari

184

203

181

168

88

98

86

79

96

104

94

89

Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji

221

226

235

223

205

209

214

202

((16))

(17)

(21)

(21)

Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda

168

162

161

172

128

124

122

130

40

38

39

42

Jednostavna zanimanja

120

127

136

122

53

58

63

55

67

68

73

67

Vojna zanimanja

((14))

((13))

((8))

((9))

((14))

((13))

((8))

((8))

.

.

-

.

Nepoznato

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Ukupno1)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori

5,2

5,2

4,9

4,9

7,4

7,3

7,0

6,9

(2,5)

(2,5)

((2,3))

(2,4)

Stručnjaci i znanstvenici

9,8

8,7

8,6

10,2

8,1

7,2

6,5

8,2

11,9

10,5

11,1

12,8

Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja

13,8

14,6

15,6

14,7

13,2

13,9

14,7

13,2

14,6

15,3

17,0

16,6

Uredski i šalterski službenici

12,5

12,3

11,7

11,8

6,1

5,9

6,8

7,2

20,5

20,4

17,8

17,4

Uslužna i trgovačka zanimanja

14,7

15,2

14,8

14,9

10,7

11,1

10,3

10,8

19,7

20,4

20,5

19,6

Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski radnici i ribari

11,5

12,2

11,1

10,5

9,8

10,6

9,6

8,9

13,5

14,1

13,0

12,6

Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji

13,7

13,6

14,5

14,0

22,9

22,7

23,6

22,9

((2,2))

(2,3)

(2,9)

(3,0)

Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda

10,4

9,8

9,9

10,8

14,3

13,4

13,6

14,7

5,6

5,2

5,3

6,0

Jednostavna zanimanja

7,5

7,6

8,4

7,7

5,9

6,3

7,0

6,3

9,4

9,3

10,1

9,5

Vojna zanimanja

((0,9))

((0,8))

((0,5))

((0,5))

((1,5))

((1,4))

((0,9))

((0,9))

.

.

-

.

Nepoznato

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

 

1)  Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s (( . )), zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

 

 


9.     PROSJEČNI SATI RADA NA GLAVNOM POSLU U REFERENTNOM TJEDNU PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI I SPOLU

 

 

I. – III. 2007.

IV. – VI. 2007.

VII. – IX. 2007.*

X. – XII. 2007.

I. – III. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Ukupno

39,7

40,2

40,2

38,9

38,9

Poljoprivredne djelatnosti

31,2

35,8

34,3

29,4

28,9

Nepoljoprivredne djelatnosti

41,5

41,4

42,0

41,1

40,5

Uslužne djelatnosti

40,7

40,7

40,8

39,9

40,3

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Ukupno

40,8

41,4

41,6

40,1

39,9

Poljoprivredne djelatnosti

34,0

39,4

38,9

33,6

32,5

Nepoljoprivredne djelatnosti

41,8

41,8

42,4

41,5

40,8

Uslužne djelatnosti

41,6

41,6

41,6

40,6

41,1

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Ukupno

38,3

38,7

38,4

37,3

37,6

Poljoprivredne djelatnosti

28,1

31,9

29,7

25,1

25,2

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,5

40,3

40,7

40,2

39,8

Uslužne djelatnosti

39,9

39,8

40,0

39,2

39,6

 

 

10.   NEZAPOSLENI PREMA DULJINI TRAŽENJA POSLA

 

 

Ukupno, tis

Ukupno, %

 

I. – III.
2007.

IV. – VI.
2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
2007.

I. – III.
 2008.

I. – III.
2007.

IV. – VI.
2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

197

162

151

174

176

100

100

100

100

100

Našli posao1)

((4))

.

.

.

.

((1,8))

.

.

.

.

Manje od 1 mjeseca

((4))

((5))

((7))

((4))

((7))

((2,1))

((3,3))

((4,6))

((2,3))

((4,0))

1 – 5 mjeseci

45

22

29

41

36

22,7

13,5

19,4

23,5

20,3

6 – 11 mjeseci

28

28

16

20

23

14,4

17,2

10,5

11,3

13,2

12 – 23 mjeseca

28

27

25

28

27

14,1

16,5

16,7

16,3

15,2

24 i više mjeseci

88

78

71

79

81

44,9

48,0

47,2

45,6

46,1

 

 

1)  Prema međunarodnoj metodologiji i osobe koje su našle posao, a nisu počele raditi u vrijeme provođenja Ankete, smatraju se nezaposlenima.

 


11.   REGISTRIRANI NEZAPOSLENI KOJI PREMA ANKETI NISU NEZAPOSLENI

 

 

Ukupno, tis.

Ukupno, %

 

I. – III.
2007.

IV. – VI.
 2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
2007.

I. – III.
2008.

I. – III.
2007.

IV. – VI.
 2007.

VII. – IX.
2007.

X. – XII.
2007.

I. – III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni prema Anketi

197

162

151

174

176

100

100

100

100

100

    Registrirani u HZZ-u

171

139

129

149

150

86,8

86,1

85,4

86,0

85,1

    Neregistrirani u HZZ-u

(26)

(23)

(22)

(25)

(26)

(13,2)

(13,9)

(14,6)

(14,0)

(14,9)

Registrirani nezaposleni

297

264

245

253

259

100

100

100

100

100

    koji prema Anketi nisu
    nezaposleni

125

125

116

104

109

42,2

47,2

47,2

40,9

42,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni prema Anketi

90

82

74

80

81

100

100

100

100

100

    Registrirani u HZZ-u

75

66

60

66

66

83,8

80,7

81,2

82,5

81,5

    Neregistrirani u HZZ-u

((15))

((16))

((14))

((14))

((15))

((16,2))

((19,3))

((18,8))

((17,5))

((18,5))

Registrirani nezaposleni

117

102

94

97

100

100

100

100

100

100

    koji prema Anketi nisu
    nezaposleni

41

36

34

31

34

35,4

35,1

36,4

31,5

34,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni prema Anketi

107

80

77

93

95

100

100

100

100

100

    Registrirani u HZZ-u

96

73

69

83

84

89,4

91,6

89,4

89,0

88,2

    Neregistrirani u HZZ-u

((11))

((7))

((8))

((10))

((11))

((10,6))

((8,4))

((10,6))

((11,0))

((11,8))

Registrirani nezaposleni

180

162

151

156

159

100

100

100

100

100

    koji prema Anketi nisu
    nezaposleni

84

89

81

73

75

46,6

54,8

54,0

46,7

47,3

 

 

12.   USPOREDBA ANKETNIH I ADMINISTRATIVNIH PODATAKA O NEZAPOSLENOSTI PREMA SPOLU

 

 

Ukupno

Muškarci

Žene

 

I.– III.
2007.

IV.– VI.
2007.

VII.– IX.
2007.

X.– XII.
 2007.

I.– III.
2008.

I.– III.
2007.

IV.– VI.
 2007.

VII.– IX.
 2007.

X.– XII.
 2007.

I.– III.
 2008.

I.– III.
2007.

IV.– VI.
2007.

VII.– IX.
 2007.

X.– XII.
 2007.

I.– III.
2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposlene osobe registrirane u HZZ-u, tis.

297

264

245

253

259

117

102

94

97