PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLVI.

ZAGREB, 3. SRPNJA 2009.

BROJ: 12.1.5.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE OD 2000. DO 2006.

 

U ovom priopćenju objavljuje se bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije za razdoblje  od 2000. do 2006. prema područjima djelatnosti.

 

Rezultati su dostupni u tekućim cijenama i po glavi stanovnika.

 

Podaci se temelje na godišnjim podacima bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Republike Hrvatske od 2000. do 2005. i na privremenim podacima bruto domaćeg proizvoda za 2006., koji su zbroj tromjesečnih obračuna BDP-a .

 

Podaci o bruto domaćem proizvodu za prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije od 2000. do 2006. usklađeni su s novim, poboljšanim izvorima podataka i metodama obračuna. Najveći utjecaj na korekciju godišnjeg BDP-a ima procjena sive ekonomije, a ostale korekcije odnose se na obračun imputirane stambene rente i usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM), obračunane prema novoj metodologiji ESA 95.

 

Treba napomenuti da BDP na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija po stanovniku mjeri proizvodnju, a ne životni standard.

 

 

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE OD 2000. DO 2006.

 

Republika Hrvatska

Sjeverozapadna Hrvatska

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

Jadranska Hrvatska

Republika Hrvatska

Sjeverozapadna Hrvatska

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

Jadranska Hrvatska

 

 

 

 

BDP, u mil. kn

BDP po stanovniku, kn

 

 

 

2000.

176 690

80 955

40 946

54 789

39 919

48 914

30 293

38 597

2001.

190 796

88 154

44 282

58 361

42 976

53 128

32 783

40 823

2002.

208 223

96 835

48 001

63 386

46 893

58 342

35 688

44 154

2003.

227 012

105 612

49 699

71 700

51 125

63 575

37 143

49 758

2004.

245 550

113 390

52 592

79 569

55 312

68 180

39 544

55 015

2005.

264 367

124 570

55 141

84 656

59 516

74 784

41 685

58 245

2006.

286 341

134 721

61 022

90 598

64 491

80 825

46 430

62 099

 

 

 

 

BDP, mil. EUR

BDP po stanovniku, EUR

 

 

 

2000.

23 146

10 605

5 364

7 177

5 229

6 407

3 968

5 056

2001.

25 538

11 799

5 927

7 812

5 752

7 111

4 388

5 464

2002.

28 112

13 074

6 481

8 558

6 331

7 877

4 818

5 961

2003.

30 011

13 962

6 570

9 479

6 759

8 405

4 910

6 578

2004.

32 759

15 127

7 016

10 615

7 379

9 096

5 276

7 340

2005.

35 724

16 833

7 451

11 440

8 042

10 106

5 633

7 871

2006.

39 102

18 397

8 333

12 372

8 807

11 037

6 340

8 480

 

 

 

 

Struktura, %

Indeks BDP-a po stanovniku, kn (Hrvatska = 100)

 

 

 

2000.

100,0

45,8

23,2

31,0

100,0

122,5

75,9

96,7

2001.

100,0

46,2

23,2

30,6

100,0

123,6

76,3

95,0

2002.

100,0

46,5

23,1

30,4

100,0

124,4

76,1

94,2

2003.

100,0

46,5

21,9

31,6

100,0

124,4

72,6

97,3

2004.

100,0

46,2

21,4

32,4

100,0

123,3

71,5

99,5

2005.

100,0

47,1

20,9

32,0

100,0

125,7

70,0

97,9

2006.

100,0

47,0

21,3

31,6

100,0

125,3

72,0

96,3


2.             BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
    OD 2000. DO 2006.

tekuće cijene

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Bruto domaći
proizvod, mil. kn

Bruto domaći
proizvod, mil. EUR

Bruto domaći
proizvod, mil. USD

Struktura po
županijama, %
(Hrvatska = 100)

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, kn

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, EUR

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, USD

Indeks
(Hrvatska = 100)

 

2000.

Republika Hrvatska

176 690

23 146

21 320

100,0

39 919

5 229

4 817

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

80 955

10 605

9 768

45,8

48 914

6 407

5 902

122,5

Grad Zagreb

50 626

6 632

6 109

28,7

65 135

8 532

7 860

163,2

Zagrebačka županija

9 931

1 301

1 198

5,6

32 340

4 236

3 902

81,0

Krapinsko-zagorska županija

4 358

571

526

2,5

30 501

3 995

3 680

76,4

Varaždinska županija

6 853

898

827

3,9

37 037

4 852

4 469

92,8

Koprivničko-križevačka županija

5 219

684

630

3,0

41 883

5 487

5 054

104,9

Međimurska županija

3 968

520

479

2,2

33 564

4 397

4 050

84,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

40 946

5 364

4 941

23,2

30 293

3 968

3 655

75,9

Bjelovarsko-bilogorska županija

4 186

548

505

2,4

31 339

4 105

3 782

78,5

Virovitičko-podravska županija

2 887

378

348

1,6

30 882

4 045

3 726

77,4

Požeško-slavonska županija

2 575

337

311

1,5

30 033

3 934

3 624

75,2

Brodsko-posavska županija

4 388

575

529

2,5

24 887

3 260

3 003

62,3

Osječko-baranjska županija

10 456

1 370

1 262

5,9

31 655

4 147

3 820

79,3

Vukovarsko-srijemska županija

4 971

651

600

2,8

24 304

3 184

2 933

60,9

Karlovačka županija

4 480

587

541

2,5

31 479

4 124

3 798

78,9

Sisačko-moslavačka županija

7 003

917

845

4,0

37 777

4 949

4 558

94,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

54 789

7 177

6 611

31,0

38 597

5 056

4 657

96,7

Primorsko-goranska županija

15 571

2 040

1 879

8,8

51 007

6 682

6 155

127,8

Ličko-senjska županija

1 845

242

223

1,0

34 183

4 478

4 125

85,6

Zadarska županija

4 756

623

574

2,7

29 559

3 872

3 567

74,0

Šibensko-kninska županija

3 179

416

384

1,8

28 319

3 710

3 417

70,9

Splitsko-dalmatinska županija

14 378

1 883

1 735

8,1

31 274

4 097

3 774

78,3

Istarska županija

10 693

1 401

1 290

6,1

52 126

6 828

6 290

130,6

Dubrovačko-neretvanska županija

4 366

572

527

2,5

35 722

4 679

4 310

89,5

 

2001.

 

Republika Hrvatska

190 796

25 538

22 880

100,0

42 976

5 752

5 153

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

88 154

11 799

10 571

46,2

53 128

7 111

6 371

123,6

Grad Zagreb

56 312

7 537

6 753

29,5

72 272

9 674

8 667

168,2

Zagrebačka županija

9 660

1 293

1 158

5,1

31 121

4 166

3 732

72,4

Krapinsko-zagorska županija

4 929

660

591

2,6

34 654

4 639

4 156

80,6

Varaždinska županija

7 480

1 001

897

3,9

40 511

5 422

4 858

94,3

Koprivničko-križevačka županija

5 477

733

657

2,9

44 033

5 894

5 280

102,5

Međimurska županija

4 296

575

515

2,3

36 272

4 855

4 350

84,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

44 282

5 927

5 310

23,2

32 783

4 388

3 931

76,3

Bjelovarsko-bilogorska županija

4 516

604

542

2,4

33 992

4 550

4 076

79,1

Virovitičko-podravska županija

3 243

434

389

1,7

34 767

4 654

4 169

80,9


2.             BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
    OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekuće cijene

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Bruto domaći
proizvod, mil. kn

Bruto domaći
proizvod, mil. EUR

Bruto domaći
proizvod, mil. USD

Struktura po
županijama, %
(Hrvatska = 100)

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, kn

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, EUR

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, USD

Indeks
(Hrvatska = 100)

 

2001.

 

Požeško-slavonska županija

2 770

371

332

1,5

32 275

4 320

3 870

75,1

Brodsko-posavska županija

4 801

643

576

2,5

27 146

3 633

3 255

63,2

Osječko-baranjska županija

11 196

1 499

1 343

5,9

33 893

4 537

4 064

78,9

Vukovarsko-srijemska županija

5 399

723

647

2,8

26 360

3 528

3 161

61,3

Karlovačka županija

5 345

715

641

2,8

37 757

5 054

4 528

87,9

Sisačko-moslavačka županija

7 011

938

841

3,7

37 854

5 067

4 539

88,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

58 361

7 812

6 998

30,6

40 823

5 464

4 895

95,0

Primorsko-goranska županija

15 442

2 067

1 852

8,1

50 539

6 765

6 060

117,6

Ličko-senjska županija

1 933

259

232

1,0

36 022

4 822

4 320

83,8

Zadarska županija

5 461

731

655

2,9

33 599

4 497

4 029

78,2

Šibensko-kninska županija

3 342

447

401

1,8

29 534

3 953

3 542

68,7

Splitsko-dalmatinska županija

15 521

2 077

1 861

8,1

33 380

4 468

4 003

77,7

Istarska županija

11 929

1 597

1 431

6,3

57 733

7 728

6 923

134,3

Dubrovačko-neretvanska županija

4 733

634

568

2,5

38 442

5 146

4 610

89,5

 

2002.

 

Republika Hrvatska

   208 223

     28 112

    26 449

100,0

   46 893

    6 331

    5 957

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

   96 835

     13 074

    12 300

46,5

   58 342

    7 877

    7 411

124,4

Grad Zagreb

   60 775

      8 205

    7 720

29,2

   77 989

   10 529

    9 907

166,3

Zagrebačka županija

   11 843

      1 599

    1 504

5,7

   37 860

    5 111

    4 809

80,7

Krapinsko-zagorska županija

    5 071

       685

     644

2,4

   35 876

    4 843

    4 557

76,5

Varaždinska županija

    8 450

      1 141

    1 073

4,1

   45 912

    6 198

    5 832

97,9

Koprivničko-križevačka županija

    5 873

       793

     746

2,8

   47 450

    6 406

    6 027

101,2

Međimurska županija

    4 823

       651

     613

2,3

   40 694

    5 494

    5 169

86,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

   48 001

      6 481

    6 097

23,1

   35 688

    4 818

    4 533

76,1

Bjelovarsko-bilogorska županija

    4 992

       674

     634

2,4

   37 833

    5 108

    4 806

80,7

Virovitičko-podravska županija

    3 445

       465

     438

1,7

   37 151

    5 016

    4 719

79,2

Požeško-slavonska županija

    2 924

       395

     371

1,4

   34 145

    4 610

    4 337

72,8

Brodsko-posavska županija

    5 177

       699

     658

2,5

   29 296

    3 955

    3 721

62,5

Osječko-baranjska županija

   12 581

      1 699

    1 598

6,0

   38 140

    5 149

    4 845

81,3

Vukovarsko-srijemska županija

    5 890

       795

     748

2,8

   28 911

    3 903

    3 672

61,7

Karlovačka županija

    5 803

       783

     737

2,8

   41 336

    5 581

    5 251

88,2

Sisačko-moslavačka županija

    7 189

       971

     913

3,5

   39 064

    5 274

    4 962

83,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

   63 386

      8 558

    8 052

30,4

   44 154

    5 961

    5 609

94,2

Primorsko-goranska županija

   16 186

      2 185

    2 056

7,8

   52 995

    7 155

    6 732

113,0

Ličko-senjska županija

    2 341

       316

     297

1,1

   44 007

    5 941

    5 590

93,8

Zadarska županija

    6 111

       825

     776

2,9

   37 237

    5 027

    4 730

79,4

Šibensko-kninska županija

    3 750

       506

     476

1,8

   33 080

    4 466

    4 202

70,5


2.             BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
    OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekuće cijene

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Bruto domaći
proizvod, mil. kn

Bruto domaći
proizvod, mil. EUR

Bruto domaći
proizvod, mil. USD

Struktura po
županijama, %
(Hrvatska = 100)

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, kn

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, EUR

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, USD

Indeks
(Hrvatska = 100)

 

2002.

 

Splitsko-dalmatinska županija

   16 793

      2 267

    2 133

8,1

   35 850

    4 840

    4 554

76,5

Istarska županija

   13 210

      1 783

    1 678

6,3

   63 680

    8 597

    8 089

135,8

Dubrovačko-neretvanska županija

    4 995

       674

     634

2,4

   40 411

    5 456

    5 133

86,2

 

2003.

 

Republika Hrvatska

227 012

30 011

33 860

100,0

51 125

6 759

7 626

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

105 612

13 962

15 752

46,5

63 575

8 405

9 482

124,4

Grad Zagreb

68 007

8 991

10 144

30,0

87 194

11 527

13 005

170,5

Zagrebačka županija

12 543

1 658

1 871

5,5

39 705

5 249

5 922

77,7

Krapinsko-zagorska županija

5 316

703

793

2,3

37 832

5 001

5 643

74,0

Varaždinska županija

8 786

1 161

1 310

3,9

47 946

6 338

7 151

93,8

Koprivničko-križevačka županija

6 002

793

895

2,6

48 724

6 441

7 267

95,3

Međimurska županija

4 958

655

740

2,2

41 867

5 535

6 245

81,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

49 699

6 570

7 413

21,9

37 143

4 910

5 540

72,6

Bjelovarsko-bilogorska županija

5 085

672

758

2,2

38 846

5 135

5 794

76,0

Virovitičko-podravska županija

3 612

478

539

1,6

39 156

5 176

5 840

76,6

Požeško-slavonska županija

3 236

428

483

1,4

37 974

5 020

5 664

74,3

Brodsko-posavska županija

5 421

717

809

2,4

30 747

4 065

4 586

60,1

Osječko-baranjska županija

12 933

1 710

1 929

5,7

39 327

5 199

5 866

76,9

Vukovarsko-srijemska županija

6 324

836

943

2,8

31 216

4 127

4 656

61,1

Karlovačka županija

5 690

752

849

2,5

40 906

5 408

6 101

80,0

Sisačko-moslavačka županija

7 398

978

1 103

3,3

40 463

5 349

6 035

79,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

71 700

9 479

10 694

31,6

49 758

6 578

7 422

97,3

Primorsko-goranska županija

18 455

2 440

2 753

8,2

60 490

7 997

9 022

118,3

Ličko-senjska županija

2 905

384

433

1,3

54 817

7 247

8 176

107,2

Zadarska županija

7 280

962

1 086

3,2

43 917

5 806

6 550

85,9

Šibensko-kninska županija

4 314

570

643

1,9

37 962

5 019

5 662

74,3

Splitsko-dalmatinska županija

18 501

2 446

2 759

8,1

39 275

5 192

5 858

76,8

Istarska županija

14 634

1 935

2 183

6,4

70 161

9 275

10 465

137,2

Dubrovačko-neretvanska županija

5 612

742

837

2,5

45 307

5 990

6 758

88,6

 

2004.

 

Republika Hrvatska

245 550

32 759

40 713

100,0

55 312

7 379

9 171

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

113 390

15 127

18 800

46,2

68 180

9 096

11 305

123,3

Grad Zagreb

74 412

9 927

12 338

30,3

95 201

12 701

15 785

172,1

Zagrebačka županija

13 679

1 825

2 268

5,6

42 958

5 731

7 123

77,7

Krapinsko-zagorska županija

5 406

721

896

2,2

38 683

5 161

6 414

69,9

Varaždinska županija

8 623

1 150

1 430

3,5

47 257

6 305

7 835

85,4

 


2.             BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
    OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekuće cijene

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Bruto domaći
proizvod, mil. kn

Bruto domaći
proizvod, mil. EUR

Bruto domaći
proizvod, mil. USD

Struktura po
županijama, %
(Hrvatska = 100)

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, kn

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, EUR

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, USD

Indeks
(Hrvatska = 100)

 

2004.

 

Koprivničko-križevačka županija

6 075

810

1 007

2,5

49 618

6 620

8 227

89,7

Međimurska županija

5 195

693

861

2,1

43 885

5 855

7 276

79,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

52 592

7 016

8 720

21,4

39 544

5 276

6 557

71,5

Bjelovarsko-bilogorska županija

5 366

716

890

2,2

41 305

5 510

6 848

74,7

Virovitičko-podravska županija

3 698

493

613

1,5

40 554

5 410

6 724

73,3

Požeško-slavonska županija

3 416

456

566

1,4

40 347

5 383

6 690

72,9

Brodsko-posavska županija

5 861

782

972

2,4

33 374

4 452

5 534

60,3

Osječko-baranjska županija

14 122

1 884

2 342

5,8

43 104

5 750

7 147

77,9

Vukovarsko-srijemska županija

6 665

889

1 105

2,7

33 087

4 414

5 486

59,8

Karlovačka županija

5 773

770

957

2,4

41 824

5 580

6 935

75,6

Sisačko-moslavačka županija

7 690

1 026

1 275

3,1

42 382

5 654

7 027

76,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

79 569

10 615

13 193

32,4

55 015

7 340

9 122

99,5

Primorsko-goranska županija

19 381

2 586

3 213

7,9

63 518

8 474

10 532

114,8

Ličko-senjska županija

3 903

521

647

1,6

74 147

9 892

12 294

134,1

Zadarska županija

7 760

1 035

1 287

3,2

46 457

6 198

7 703

84,0

Šibensko-kninska županija

4 851

647

804

2,0

42 661

5 691

7 073

77,1

Splitsko-dalmatinska županija

21 088

2 813

3 496

8,6

44 489

5 935

7 376

80,4

Istarska županija

16 016

2 137

2 656

6,5

76 395

10 192

12 667

138,1

Dubrovačko-neretvanska županija

6 570

876

1 089

2,7

52 912

7 059

8 773

95,7

 

2005.

 

Republika Hrvatska

264 367

35 724

44 432

100,0

59 516

8 042

10 003

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

124 570

16 833

20 936

47,1

74 784

10 106

12 569

125,7

Grad Zagreb

82 420

11 138

13 852

31,2

105 201

14 216

17 681

176,8

Zagrebačka županija

15 119

2 043

2 541

5,7

47 123

6 368

7 920

79,2

Krapinsko-zagorska županija

6 170

834

1 037

2,3

44 349

5 993

7 454

74,5

Varaždinska županija

9 038

1 221

1 519

3,4

49 664

6 711

8 347

83,4

Koprivničko-križevačka županija

6 456

872

1 085

2,4

52 960

7 157

8 901

89,0

Međimurska županija

5 367

725

902

2,0

45 324

6 125

7 618

76,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

55 141

7 451

9 268

20,9

41 685

5 633

7 006

70,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

5 578

754

937

2,1

43 277

5 848

7 274

72,7

Virovitičko-podravska županija

3 680

497

619

1,4

40 590

5 485

6 822

68,2

Požeško-slavonska županija

3 496

472

588

1,3

41 478

5 605

6 971

69,7

Brodsko-posavska županija

5 817

786

978

2,2

33 205

4 487

5 581

55,8

Osječko-baranjska županija

14 794

1 999

2 486

5,6

45 343

6 127

7 621

76,2

Vukovarsko-srijemska županija

7 133

964

1 199

2,7

35 572

4 807

5 979

59,8

 


2.             BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
    OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekuće cijene

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Bruto domaći
proizvod, mil. kn

Bruto domaći
proizvod, mil. EUR

Bruto domaći
proizvod, mil. USD

Struktura po
županijama, %
(Hrvatska = 100)

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, kn

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, EUR

Bruto domaći
proizvod po
stanovniku, USD

Indeks
(Hrvatska = 100)

 

2005.

 

Karlovačka županija

6 209

839

1 044

2,3

45 329

6 125

7 618

76,2

Sisačko-moslavačka županija

8 434

1 140

1 418

3,2

46 853

6 331

7 874

78,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

84 656

11 440

14 228

32,0

58 245

7 871

9 789

97,9

Primorsko-goranska županija

21 843

2 952

3 671

8,3

71 592

9 674

12 032

120,3

Ličko-senjska županija

2 944

398

495

1,1

56 262

7 603

9 456

94,5

Zadarska županija

8 425

1 139

1 416

3,2

49 809

6 731

8 371

83,7

Šibensko-kninska županija

5 493

742

923

2,1

48 198

6 513

8 101

81,0

Splitsko-dalmatinska županija

22 248

3 006

3 739

8,4

46 605

6 298

7 833

78,3

Istarska županija

16 574

2 240

2 786

6,3

78 647

10 628

13 218

132,1

Dubrovačko-neretvanska županija

7 128

963

1 198

2,7

57 124

7 719

9 601

96,0

 

2006.

 

Republika Hrvatska

286 341

39 102

49 038

100,0

64 491

8 807

11 045

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

134 721

18 397

23 072

47,0

80 825

11 037

13 842

125,3

Grad Zagreb

89 397

12 208

15 310

31,2

113 996

15 567

19 523

176,8

Zagrebačka županija

15 268

2 085

2 615

5,3

47 288

6 458

8 098

73,3

Krapinsko-zagorska županija

6 436

879

1 102

2,2

46 464

6 345

7 957

72,0

Varaždinska županija

10 049

1 372

1 721

3,5

55 299

7 552

9 470

85,7

Koprivničko-križevačka županija

7 446

1 017

1 275

2,6

61 408

8 386

10 516

95,2

Međimurska županija

6 125

836

1 049

2,1

51 802

7 074

8 872

80,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

61 022

8 333

10 450

21,3

46 430

6 340

7 951

72,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

6 209

848

1 063

2,2

48 577

6 634

8 319

75,3

Virovitičko-podravska županija

4 275

584

732

1,5

47 576

6 497

8 148

73,8

Požeško-slavonska županija

3 547

484

607

1,2

42 367

5 786

7 256

65,7

Brodsko-posavska županija

6 364

869

1 090

2,2

36 407

4 972

6 235

56,5

Osječko-baranjska županija

16 056

2 193

2 750

5,6

49 484

6 757

8 474

76,7

Vukovarsko-srijemska županija

8 039

1 098

1 377

2,8

40 280

5 501

6 898

62,5

Karlovačka županija

6 881

940

1 178

2,4

50 699

6 923

8 683

78,6

Sisačko-moslavačka županija

9 653

1 318

1 653

3,4

54 121

7 391

9 269

83,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

90 598

12 372

15 515

31,6

62 099

8 480

10 635

96,3

Primorsko-goranska županija

23 592

3 222

4 040

8,2

77 331

10 560

13 243

119,9

Ličko-senjska županija

3 064

418

525

1,1

59 123

8 074

10 125

91,7

Zadarska županija

8 673

1 184

1 485

3,0

50 659

6 918

8 676

78,6

Šibensko-kninska županija

5 498

751

942

1,9

48 146

6 575

8 245

74,7

Splitsko-dalmatinska županija

24 338

3 324

4 168

8,5

50 760

6 932

8 693

78,7

Istarska županija

17 647

2 410

3 022

6,2

83 314

11 377

14 268

129,2

Dubrovačko-neretvanska županija

7 785

1 063

1 333

2,7

62 115

8 482

10 638

96,3

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I
      ŽUPANIJE PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. OD 2000. DO 2006.

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

2000.

Tekuće cijene, mil. kuna

 

Republika Hrvatska

12 394

34 662

7 292

16 379

5 438

13 256

27 041

31 378

147 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

3 858

17 814

2 939

9 542

1 489

5 382

12 243

14 470

67 736

Grad Zagreb

143

10 006

1 706

6 742

988

3 719

8 398

10 657

42 360

Zagrebačka županija

1 163

2 411

479

1 211

158

613

1 354

920

8 309

Krapinsko-zagorska županija

432

943

183

378

97

304

569

742

3 646

Varaždinska županija

727

1 841

266

537

120

371

789

1 082

5 734

Koprivničko-križevačka županija

829

1 539

144

427

74

225

552

577

4 367

Međimurska županija

563

1 074

162

247

52

150

580

492

3 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

6 165

6 930

2 074

2 571

621

2 847

5 967

7 086

34 261

Bjelovarsko-bilogorska županija

952

567

136

234

79

281

577

677

3 503

Virovitičko-podravska županija

658

504

108

192

36

125

357

436

2 416

Požeško-slavonska županija

460

464

96

134

37

107

319

538

2 155

Brodsko-posavska županija

674

615

235

244

51

314

705

833

3 672

Osječko-baranjska županija

1 438

1 456

427

891

138

776

1 711

1 912

8 749

Vukovarsko-srijemska županija

1 046

433

388

304

58

313

758

859

4 159

Karlovačka županija

366

828

440

260

128

323

637

767

3 748

Sisačko-moslavačka županija

571

2 063

244

313

93

607

904

1 064

5 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

2 372

9 918

2 279

4 266

3 328

5 026

8 831

9 822

45 843

Primorsko-goranska županija

247

4 063

636

984

981

1 664

2 107

2 347

13 029

Ličko-senjska županija

272

241

108

66

73

155

278

351

1 543

Zadarska županija

387

383

209

331

182

415

1 054

1 019

3 980

Šibensko-kninska županija

177

315

112

259

111

296

713

678

2 660

Splitsko-dalmatinska županija

509

2 151

569

1 541

523

1 311

2 502

2 924

12 030

Istarska županija

498

2 456

481

799

1 156

575

1 440

1 543

8 947

Dubrovačko-neretvanska županija

281

310

164

286

303

610

738

961

3 653

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I
      ŽUPANIJE PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

2001.

Tekuće cijene, mil. kuna

 

Republika Hrvatska

13 443

36 340

8 604

19 697

6 218

14 581

29 801

30 754

159 438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

3 920

19 322

3 070

11 080

1 549

6 446

14 059

14 220

73 665

Grad Zagreb

76

11 782

1 772

7 555

1 013

4 547

9 874

10 438

47 057

Zagrebačka županija

1 128

1 839

387

1 562

170

665

1 456

866

8 072

Krapinsko-zagorska županija

493

1 070

205

574

107

335

600

735

4 119

Varaždinska županija

720

1 996

319

647

129

412

911

1 117

6 251

Koprivničko-križevačka županija

944

1 500

168

475

78

271

582

560

4 577

Međimurska županija

559

1 134

219

268

52

216

638

503

3 590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

6 949

7 256

2 728

3 417

675

2 765

6 251

6 963

37 004

Bjelovarsko-bilogorska županija

1 000

692

210

242

83

262

617

668

3 774

Virovitičko-podravska županija

746

546

88

369

35

146

374

406

2 710

Požeško-slavonska županija

495

352

113

281

37

160

345

533

2 315

Brodsko-posavska županija

715

814

216

340

50

333

745

798

4 012

Osječko-baranjska županija

1 769

1 564

506

1 000

156

728

1 743

1 891

9 356

Vukovarsko-srijemska županija

1 186

409

379

494

62

292

800

891

4 512

Karlovačka županija

379

983

884

304

151

310

671

784

4 466

Sisačko-moslavačka županija

657

1 897

334

388

102

534

956

992

5 859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

2 574

9 763

2 805

5 200

3 994

5 370

9 491

9 571

48 769

Primorsko-goranska županija

277

3 088

733

1 440

1 143

1 683

2 258

2 283

12 904

Ličko-senjska županija

289

236

174

63

82

155

279

336

1 615

Zadarska županija

448

508

319

456

245

453

1 143

992

4 564

Šibensko-kninska županija

220

304

157

301

146

301

667

697

2 792

Splitsko-dalmatinska županija

523

2 617

651

1 634

603

1 345

2 774

2 823

12 970

Istarska županija

500

2 603

586

1 020

1 386

799

1 575

1 501

9 969

Dubrovačko-neretvanska županija

318

407

185

287

389

635

796

938

3 955

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I
      ŽUPANIJE PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

2002.

Tekuće cijene, mil. kuna

 

Republika Hrvatska

   14 374

     38 192

    9 661

   22 911

7 195

15 706

   33 725

   33 001

   174 766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

    4 362

     20 414

    3 375

   12 724

1 980

6 982

   16 214

   15 225

    81 276

Grad Zagreb

     70

     11 474

    1 665

   8 871

1 180

5 026

   11 553

   11 171

    51 010

Zagrebačka županija

    1 351

      2 784

     489

   1 727

294

708

    1 612

    974

    9 940

Krapinsko-zagorska županija

    514

      1 143

     316

    394

128

350

    665

    747

    4 257

Varaždinska županija

    799

      2 102

     467

    886

190

443

    1 005

   1 200

    7 092

Koprivničko-križevačka županija

    1 045

      1 622

     173

    502

93

251

    641

    603

    4 929

Međimurska županija

    582

      1 289

     267

    343

94

205

    738

    530

    4 048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

    7 301

      7 451

    2 843

   4 177

1 066

3 176

    6 853

   7 422

    40 288

Bjelovarsko-bilogorska županija

    1 099

       715

     190

    369

140

307

    692

    678

    4 190

Virovitičko-podravska županija

    778

       531

     116

    421

57

145

    409

    434

    2 892

Požeško-slavonska županija

    507

       515

     111

    202

49

154

    384

    534

    2 454

Brodsko-posavska županija

    737

       725

     249

    488

82

365

    823

    877

    4 345

Osječko-baranjska županija

    1 864

      1 687

     523

   1 406

214

853

    1 944

   2 067

    10 559

Vukovarsko-srijemska županija

    1 191

       550

     362

    484

115

386

    872

    984

    4 943

Karlovačka županija

    458

       978

     968

    343

224

350

    751

    799

    4 870

Sisačko-moslavačka županija

    667

      1 750

     324

    466

185

616

    977

   1 049

    6 034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

    2 711

     10 327

    3 442

   6 010

4 149

5 549

   10 658

   10 355

    53 202

Primorsko-goranska županija

    294

      2 670

     874

   1 707

1 167

1 767

    2 615

   2 492

    13 585

Ličko-senjska županija

    309

       337

     245

    128

109

161

    308

    368

    1 965

Zadarska županija

    483

       480

     455

    599

322

462

    1 249

   1 080

    5 129

Šibensko-kninska županija

    237

       477

     197

    298

170

328

    733

    707

    3 148

Splitsko-dalmatinska županija

    508

      2 622

     781

   1 898

690

1 557

    2 954

   3 086

    14 095

Istarska županija

    537

      3 328

     679

   1 061

1 361

606

    1 868

   1 647

    11 087

Dubrovačko-neretvanska županija

    343

       413

     211

    319

331

670

    931

    974

    4 192

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I
      ŽUPANIJE PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

2003.

Tekuće cijene, mil. kuna

 

Republika Hrvatska

12 936

40 879

12 605

26 845

8 278

16 872

38 704

34 335

191 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

3 888

22 152

4 365

14 534

2 207

7 198

18 967

15 758

89 070

Grad Zagreb

95

13 051

2 219

10 365

1 296

5 070

13 822

11 439

57 357

Zagrebačka županija

1 195

3 005

611

1 783

349

777

1 768

1 089

10 577

Krapinsko-zagorska županija

454

1 238

297

472

144

393

715

770

4 483

Varaždinska županija

705

1 944

719

934

206

467

1 157

1 278

7 410

Koprivničko-križevačka županija

926

1 592

218

611

111

262

722

619

5 062

Međimurska županija

514

1 322

302

368

101

228

783

564

4 182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

6 527

8 005

2 755

4 894

1 248

3 342

7 524

7 619

41 915

Bjelovarsko-bilogorska županija

973

742

251

400

158

274

783

708

4 288

Virovitičko-podravska županija

694

655

134

488

60

143

441

431

3 046

Požeško-slavonska županija

454

568

166

292

81

161

435

571

2 729

Brodsko-posavska županija

658

814

300

526

118

392

886

878

4 572

Osječko-baranjska županija

1 671

1 725

593

1 582

231

874

2 166

2 066

10 907

Vukovarsko-srijemska županija

1 065

732

437

581

137

424

950

1 007

5 334

Karlovačka županija

411

1 179

512

423

260

375

809

829

4 799

Sisačko-moslavačka županija

600

1 590

362

602

203

699

1 053

1 131

6 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

2 521

10 722

5 485

7 417

4 822

6 332

12 212

10 958

60 470

Primorsko-goranska županija

283

3 070

1 284

2 007

1 285

1 970

2 997

2 667

15 564

Ličko-senjska županija

276

366

627

128

122

209

336

385

2 450

Zadarska županija

438

659

834

719

425

531

1 384

1 151

6 140

Šibensko-kninska županija

211

500

361

380

197

369

831

789

3 638

Splitsko-dalmatinska županija

471

2 361

1 157

2 429

806

1 779

3 400

3 200

15 603

Istarska županija

536

3 342

875

1 320

1 569

738

2 213

1 749

12 342

Dubrovačko-neretvanska županija

305

424

347

435

418

734

1 052

1 017

4 733

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I
      ŽUPANIJE PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

2004.

Tekuće cijene, mil. kuna

 

Republika Hrvatska

15 090

45 543

14 940

26 578

8 809

19 569

42 355

36 499

209 382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

4 275

23 973

5 216

14 382

2 042

9 454

21 318

16 028

96 688

Grad Zagreb

129

14 201

3 088

10 474

1 269

7 045

15 820

11 424

63 452

Zagrebačka županija

1 279

3 361

697

1 954

251

997

1 897

1 227

11 664

Krapinsko-zagorska županija

462

1 388

329

358

129

391

732

821

4 610

Varaždinska županija

776

1 973

503

833

209

513

1 266

1 279

7 353

Koprivničko-križevačka županija

1 036

1 726

247

346

93

287

759

684

5 180

Međimurska županija

594

1 322

351

415

90

221

844

593

4 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

8 004

8 959

2 623

4 250

915

3 327

7 908

8 860

44 845

Bjelovarsko-bilogorska županija

1 186

834

226

328

98

305

829

770

4 576

Virovitičko-podravska županija

893

701

140

217

45

162

462

533

3 154

Požeško-slavonska županija

506

582

188

298

46

165

462

666

2 913

Brodsko-posavska županija

815

952

300

484

86

390

942

1 029

4 998

Osječko-baranjska županija

1 982

2 107

689

1 426

187

933

2 242

2 476

12 042

Vukovarsko-srijemska županija

1 357

743

403

489

111

375

1 016

1 190

5 683

Karlovačka županija

463

1 238

298

487

214

361

867

995

4 923

Sisačko-moslavačka županija

802

1 804

380

521

128

634

1 088

1 200

6 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

2 811

12 611

7 100

7 946

5 852

6 788

13 130

11 611

67 849

Primorsko-goranska županija

267

3 319

1 373

2 096

1 407

2 113

3 296

2 655

16 526

Ličko-senjska županija

334

243

1 394

184

148

237

355

433

3 328

Zadarska županija

472

735

762

793

402

553

1 509

1 391

6 617

Šibensko-kninska županija

266

446

573

476

272

388

873

844

4 136

Splitsko-dalmatinska županija

558

3 528

1 402

2 480

908

1 869

3 674

3 564

17 981

Istarska županija

494

3 815

1 163

1 394

1 989

774

2 334

1 695

13 657

Dubrovačko-neretvanska županija

421

526

434

522

727

854

1 089

1 029

5 602

 


3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I
      ŽUPANIJE PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. OD 2000. DO 2006.

 (nastavak)

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost djelatnosti

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Građevinarstvo

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Hoteli i
restorani

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

 

2005.

Tekuće cijene, mil. kuna

 

Republika Hrvatska

14 725

47 293

16 736

29 254

9 712

20 561

48 630

39 273

226 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

4 203

24 834

6 706

15 988

2 247

9 898

24 989

17 714

106 578

Grad Zagreb

68

14 232

3 956

11 589

1 430

7 427

19 026

12 788

70 516

Zagrebačka županija

1 073

3 809

909

2 227

242

1 116

2 087

1 471

12 936

Krapinsko-zagorska županija

512

1 432

694

500

167

372

791

810

5 279

Varaždinska županija

801

2 093

494

920

219

518

1 326

1 361

7 733

Koprivničko-križevačka županija

1 124

1 807

279

368

94

301

857

692

5 523

Međimurska županija

623

1 459

374

385

95

163

901

592

4 592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

7 768

9 492

3 021

4 641

933

3 364

8 701

9 259

47 177

Bjelovarsko-bilogorska županija

1 277

811

225

396

105

274

917

766

4 772

Virovitičko-podravska županija

792

676

224

232

42

166

496

520

3 149

Požeško-slavonska županija

507

570

155

295

42

184

501

737

2 991

Brodsko-posavska županija