PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLVI.

ZAGREB, 26. SVIBNJA 2009.

BROJ: 7.1.2.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2008.

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 1999. do 2008. te za razinu županija za razdoblje od 2004. do 2008.

 

Vanjska migracija

 

U 2008. godini 14 541 osoba doselila se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 7 488 osoba odselilo se iz Republike Hrvatske u inozemstvo.

 

Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom pozitivan je za cijelo razdoblje od 1999. do 2008. (broj doseljenih osoba bio je veći od broja odseljenih osoba) i u 2008. iznosio je 7 053.

 

U 2008. iz inozemstva se doselila 86,1% hrvatskih državljana i 13,9% stranaca, a odselilo se 88,4% hrvatskih državljana i 5,8% stranaca (za 5,8% osoba državljanstvo je nepoznato). Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 56,2% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Srbiju (49,2%), Bosnu i Hercegovinu (17,1%) te Njemačku (8,7%).

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (52,9%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo veći je udio žena (50,7%).

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2008. najveći udio je imao Grad Zagreb (15,6%), slijede Splitsko-dalmatinska županija (12,1%) i Zadarska županija (9,4%). U ukupnom broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2008. najveći udio imala je Sisačko-moslavačka županija (15,7%) slijede Grad Zagreb (12,2%), i Osječko-baranjska županija (8,6%).

 

Unutarnja migracija

 

U 2008. naselje stalnog stanovanja (prebivalište) unutar Republike Hrvatske promijenilo je 75 047 osoba.

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina starosti (49,1%) dok je udio žena u ukupnom broju preseljenog stanovništva bio je 54,9%.

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2008., najviše osoba (39,4%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 38,9% osoba, a između naselja istoga grada/općine selilo se 21,7% osoba.

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2008. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću migraciju stanovništva među županijama imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, pozitivan saldo migracije među županijama (više doseljenih nego odseljenih) ima sedam županija i Grad Zagreb, a najviši saldo je u Zagrebačkoj županiji (1 246 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima trinaest županija, s time da je najveći u Brodsko-posavskoj županiji (-597 osobe) i Vukovarsko-srijemskoj županiji (-510 osoba).

 

Ukupna migracija u 2008.

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2008. (razlika između ukupnog broja doseljenih osoba iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih osoba u drugu županiju i inozemstvo) imali su Grad Zagreb (2 385 osoba) i Zagrebačka županija (1 841 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Sisačko-moslavačka županija (-951 osoba) i Požeško-slavonska županija (-341 osoba).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE1)

 

Doseljeni iz inozemstva

Odseljeni u inozemstvo

Migracijski saldo

 

 

 

 

1999.

32 910

14 285

18 625

2000.

29 385

5 953

23 432

2001.

24 415

7 488

16 927

2002.

20 365

11 767

8 598

2003.

18 455

6 534

11 921

2004.

18 383

6 812

11 571

2005.

14 230

6 012

8 218

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

 


2.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

Zemlja državljanstva

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

18 383

6 812

14 230

6 012

14 978

7 692

14 622

9 002

14 541

7 488

Hrvatska

16 857

5 871

13 374

5 509

13 944

6 967

13 704

8 084

12 525

6 623

Europa

1 442

177

797

171

967

315

854

268

1 848

 429

Europska unija

333

19

225

29

284

52

251

33

536

64

Austrija

19

2

12

2

9

-

15

1

 47

-

Belgija

1

-

1

-

3

-

2

-

5

-

Češka

7

-

5

-

4

2

10

-

21

-

Francuska

5

1

5

1

3

3

5

2

 8

 4

Italija

41

-

26

2

34

6

28

2

 58

 8

Mađarska

5

-

11

-

11

1

8

1

 18

-

Nizozemska

6

1

4

-

6

-

3

2

 6

 4

Njemačka

98

9

63

9

107

19

78

7

 139

 17

Poljska

18

-

7

-

10

-

12

2

 16

 2

Rumunjska

8

-

5

-

8

-

10

-

 20

 2

Slovačka

6

-

6

1

7

-

12

-

24

1

Slovenija

98

6

64

13

66

18

46

13

 127

 24

Švedska

4

-

5

-

1

1

4

2

 6

 1

Ujedinjena Kraljevina

10

-

5

-

12

-

10

1

 22

-

Ostale europske zemlje

1 109

158

572

142

683

263

603

235

1 312

365

Bosna i Hercegovina

570

95

294

89

387

148

297

158

 639

 242

Makedonija

146

8

87

17

80

26

64

13

 169

 20

Rusija

19

1

10

-

14

-

22

2

 40

-

Srbija1)

320

53

159

32

182

80

181

60

 364

 95

Crna Gora1)

-

-

-

-

-

-

7

-

 10

 2

Švicarska

14

-

9

1

3

3

4

1

 18

 2

Ukrajina

21

-

9

3

10

4

19

-

 36

 2

Azija

37

1

23

-

24

4

26

-

 93

-

Afrika

3

-

4

-

4

1

5

-

 15

 1

Sjeverna i Srednja Amerika

23

1

17

-

30

7

21

2

 40

 3

Kanada

5

-

1

-

3

2

1

2

 4

 3

SAD

18

1

14

-

27

5

20

-

 30

-

Južna Amerika

12

-

4

-

3

1

5

3

 7

 1

Oceanija

6

-

6

-

1

5

4

-

 10

-

Australija

6

-

6

-

1

5

4

-

 10

-

Nepoznato

3

762

5

332

5

392

3

645

 3

 431

 

1)    Podaci za Crnu Goru do 2006. uključeni su s podacima za Srbiju.

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2008. PREMA STAROSTI I SPOLU

Starost

Doseljeni iz inozemstva

Odseljeni u inozemstvo

ukupno

muškarci

žene

ukupno

muškarci

žene

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 541

7 690

6 851

7 488

3 695

3 793

 0 – 4

 664

 345

 319

 83

 41

 42

 5 – 9

 617

 309

 308

 123

 65

 58

10 – 14

 643

 312

 331

 167

 91

 76

15 – 19

1 358

 851

 507

 479

 277

 202

20 – 24

2 051

1 094

 957

 700

 362

 338

25 – 29

1 713

 883

 830

 840

 447

 393

30 – 34

1 363

 733

 630

 730

 391

 339

35 – 39

1 127

 611

 516

 633

 320

 313

40 – 44

1 005

 554

 451

 538

 299

 239

45 – 49

 911

 516

 395

 429

 226

 203

50 – 54

 756

 352

 404

 394

 177

 217

55 – 59

 650

 310

 340

 395

 154

 241

60 – 64

 580

 266

 314

 375

 138

 237

65 – 69

 510

 286

 224

 495

 229

 266

70 – 74

 313

 155

 158

 540

 236

 304

75 i više

 280

 113

 167

 567

 242

 325

 


4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2008. PREMA ZEMLJI PRETHODNOG/BUDUĆEG PREBIVALIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

Zemlja prethodnog/budućeg prebivališta

Doseljeni iz inozemstva

Odseljeni u inozemstvo

ukupno

hrvatski
državljani

stranci

nepoznato

ukupno

hrvatski
državljani

stranci

nepoznato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 541

12 525

2 013

 3

7 488

6 623

 434

 431

Europa

13 328

11 533

1 794

 1

6 347

6 158

-

 189

Europska unija

2 820

2 269

551

-

1 299

1 298

-

1

Austrija

 298

 250

 48

-

 432

 432

-

-

Belgija

26

20

6

-

1

1

-

-

Češka

29

6

23

-

10

10

-

-

Francuska

 92

 85

 7

-

10

10

-

-

Italija

 248

 192

 56

-

 33

 33

-

-

Mađarska

 51

 32

 19

-

-

-

-

-

Nizozemska

 57

 50

 7

-

 16

 16

-

-

Njemačka

1 148

 995

 153

-

 655

 654

-

 1

Poljska

16

2

14

-

1

1

-

-

Rumunjska

 43

 23

 20

-

 1

 1

-

-

Slovačka

29

6

23

-

-

-

-

-

Slovenija

 571

 438

 133

-

 122

 122

-

-

Švedska

 100

 93

 7

-

 6

 6

-

-

Ujedinjena Kraljevina

46

29

17

-

4

4

-

-

Ostale europske zemlje

10 508

9 264

1 243

1

5 048

4 860

-

188

Bosna i Hercegovina

8 172

7 577

 595

-

1 283

1 273

-

10

Makedonija

 271

 106

 165

-

 9

 9

-

-

Rusija

72

33

39

-

1

1

-

-

Srbija

1 456

1 102

 353

 1

3 682

3 508

-

 174

Crna Gora

 25

 19

 6

-

 44

 41

-

 3

Švicarska

 420

 400

 20

-

 18

 17

-

 1

Ukrajina

43

10

33

-

-

-

-

-

Azija

 102

 10

 91

1

9

9

-

-

Afrika

 37

 21

 16

-

 3

 3

-

-

Sjeverna i Srednja Amerika

 494

 457

 37

-

 36

 36

-

-

Kanada

 151

 147

 4

-

 9

 9

-

-

SAD

 332

 305

 27

-

 26

 26

-

-

Južna Amerika

 45

 38

 7

-

 4

 4

-

-

Oceanija

 372

 364

 8

-

 27

 26

-

 1

Australija

 361

 353

 8

-

 27

 26

-

 1

Novi Zeland

 10

 10

-

-

-

-

-

-

Nepoznato

 163

 102

 60

 1

1 062

 387

 434

 241

 


5.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

 

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

doseljeni

odseljeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

18 383

6 812

14 230

6 012

14 978

7 692

14 622

9 002

14 541

7 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

1 219

417

 808

 278

 881

377

828

328

819

224

Krapinsko-zagorska županija

111

57

 98

 69

 106

111

123

54

110

41

Sisačko-moslavačka županija

672

538

 597

 702

 580

738

576

1 464

571

1 172

Karlovačka županija

399

305

 311

 331

 290

422

354

458

337

402

Varaždinska županija

167

97

 175

 74

 183

177

172

101

175

83

Koprivničko-križevačka županija

151

65

 98

 45

 120

66

117

74

118

69

Bjelovarsko-bilogorska županija

243

176

 211

 214

 232

236

222

285

228

187

Primorsko-goranska županija

1 003

343

 848

 273

 825

326

858

340

943

299

Ličko-senjska županija

226

178

 221

 243

 175

317

215

387

226

392

Virovitičko-podravska županija

338

666

 228

 209

 214

246

233

279

273

224

Požeško-slavonska županija

210

198

 164

 194

 165

212

173

253

152

216

Brodsko-posavska županija

748

272

 732

 232

 766

363

824

362

668

265

Zadarska županija

1 360

284

1 311

 258

1 526

330

1 376

404

1 368

504

Osječko-baranjska županija

658

620

 588

 607

 696

863

721

1 042

765

643

Šibensko-kninska županija

896

246

 790

 259

 887

247

770

362

871

483

Vukovarsko-srijemska županija

518

493

 590

 424

 614

580

854

598

763

500

Splitsko-dalmatinska županija

3 185

330

2 289

 246

2 103

425

1 693

510

1 756

466

Istarska županija

1 049

209

 996

 148

 961

185

1 023

237

1 088

174

Dubrovačko-neretvanska županija

779

108

 741

 102

 901

224

910

245

939

166

Međimurska županija

124

78

 123

 60

 123

112

142

85

106

66

Grad Zagreb

4 327

1 132

2 311

1 044

2 630

1 135

2 438

1 134

2 265

912

 


II.   UNUTARNJA MIGRACIJA

 

1.   UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA1)  

               

Ukupno

Preseljeno stanovništvo

među naseljima istoga
grada/općine

među gradovima/općinama
iste županije

među županijama

 

 

 

 

 

1999.

68 392

11 366

25 843

31 183

2000.

84 363

16 048

35 145

33 170

2001.

73 089

13 931

28 313

30 845

2002.

77 154

14 847

29 465

32 842

2003.

84 444

18 545

32 610

33 289

2004.

79 800

16 993

30 930

31 877

2005.

78 018

16 464

30 224

31 330

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

 


2.   DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2008.
      PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

Starost

Spol

Ukupno

Preseljeno stanovništvo

među naseljima
istoga grada/općine

među gradovima/općinama
iste županije

među županijama

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

75 047

16 301

29 189

29 557

 

muškarci

33 872

7 249

12 855

13 768

 

žene

41 175

9 052

16 334

15 789

0 – 4

ukupno

4 790

1 074

1 964

1 752

 

muškarci

2 500

 554

1 021

 925

 

žene

2 290

 520

 943

 827

5 – 9

ukupno

3 926

1 044

1 629

1 253

 

muškarci

1 983

 526

 848

 609

 

žene

1 943

 518

 781

 644

10 – 14

ukupno

3 159

 930

1 308

 921

 

muškarci

1 557

 455

 646

 456

 

žene

1 602

 475

 662

 465

15 – 19

ukupno

4 956

1 330

2 060

1 566

 

muškarci

2 068

 599

 828

 641

 

žene

2 888

 731

1 232

 925

20 – 24

ukupno

9 246

1 922

3 737

3 587

 

muškarci

2 798

 500

1 029

1 269

 

žene

6 448

1 422

2 708

2 318

25 – 29

ukupno

12 373

2 415

4 644

5 314

 

muškarci

4 749

 902

1 665

2 182

 

žene

7 624

1 513

2 979

3 132

30 – 34

ukupno

8 823

1 795

3 343

3 685

 

muškarci

4 180

 862

1 509

1 809

 

žene

4 643

 933

1 834

1 876

35 – 39

ukupno

6 437

1 455

2 388

2 594

 

muškarci

3 378

 736

1 228

1 414

 

žene

3 059

 719

1 160

1 180

40 – 44

ukupno

4 882

1 151

1 878

1 853

 

muškarci

2 638

 612

 984

1 042

 

žene

2 244

 539

 894

 811

45 – 49

ukupno

3 829

 835

1 533

1 461

 

muškarci

1 987

 424

 808

 755

 

žene

1 842

 411

 725

 706

50 – 54

ukupno

3 386

 695

1 325

1 366

 

muškarci

1 716

 331

 669

 716

 

žene

1 670

 364

 656

 650

55 – 59

ukupno

3 090

 574

1 203

1 313

 

muškarci

1 511

 286

 591

 634

 

žene

1 579

 288

 612

 679

60 – 64

ukupno

2 052

 369

 762

 921

 

muškarci

1 038

 183

 393

 462

 

žene

1 014

 186

 369

 459

65 – 69

ukupno

1 601

 265

 553

 783

 

muškarci

 780

 125

 266

 389

 

žene

 821

 140

 287

 394

70 – 74

ukupno

1 194

 224

 431

 539

 

muškarci

 559

 85

 208

 266

 

žene

 635

 139

 223

 273

75 i više

ukupno

1 303

 223

 431

 649

 

muškarci

 430

 69

 162

 199

 

žene

 873

 154

 269

 450

 


3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2008. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

 

Doseljeni

Odseljeni

Saldo
migracije
među
županijama

Preseljeno stanovništvo unutar županije

ukupno

iz druge
županije

ukupno

u drugu županiju

među naseljima
istoga
grada/općine

među gradovima/općinama
iste županije

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

75 047

29 557

75 047

29 557

0

16 301

29 189

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

7 411

4 535

6 165

3 289

1 246

1 531

1 345

Krapinsko-zagorska županija

1 749

 606

1 775

 632

- 26

 427

 716

Sisačko-moslavačka županija

3 403

 989

3 753

1 339

- 350

1 209

1 205

Karlovačka županija

2 134

 650

2 291

 807

- 157

 641

 843

Varaždinska županija

2 515

 627

2 473

 585

 42

 633

1 255

Koprivničko-križevačka županija

1 713

 526

1 729

 542

- 16

 436

 751

Bjelovarsko-bilogorska županija

2 163

 661

2 475

 973

- 312

 700

 802

Primorsko-goranska županija

6 578

1 772

6 569

1 763

 9

 730

4 076

Ličko-senjska županija

1 135

 537

1 067

 469

 68

 398

 200

Virovitičko-podravska županija

1 384

 440

1 650

 706

- 266

 365

 579

Požeško-slavonska županija

1 439

 407

1 716

 684

- 277

 385

 647

Brodsko-posavska županija

2 320

 747

2 917

1 344

- 597

 298

1 275

Zadarska županija

3 951

1 611

3 359

1 019

 592

 646

1 694

Osječko-baranjska županija

5 562

1 285

5 991

1 714

- 429

1 325

2 952

Šibensko-kninska županija

2 178

 932

2 084

 838

 94

 552

 694

Vukovarsko-srijemska županija

2 790

 986

3 300

1 496

- 510

 227

1 577

Splitsko-dalmatinska županija

7 397

1 691

7 827

2 121

- 430

1 086

4 620

Istarska županija

4 289

1 425

3 815

 951

 474

 912

1 952

Dubrovačko-neretvanska županija

2 265

 643

2 305

 683

- 40

 717

 905

Međimurska županija

1 742

 254

1 889

 401

- 147

 387

1 101

Grad Zagreb

10 929

8 233

9 897

7 201

1 032

2 6961)

-

 

 

1)    Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

 


III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2008.

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2008. PO ŽUPANIJAMA

 

Doseljeni

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Saldo

migracije među županijama

Saldo
migracije s
inozemstvom

ukupno

iz druge županije

iz
inozemstvad

ukupno

u drugu županiju

u
inozemstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

-1)

29 557

14 541

-1)

29 557

7 488

-1)

0

7 053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

5 354

4 535

819

3 513

3 289

224

1 841

1 246

 595

Krapinsko-zagorska županija

 716

 606

110

 673

 632

41

 43

- 26

 69

Sisačko-moslavačka županija

1 560

 989

571

2 511

1 339

1 172

- 951

- 350

- 601

Karlovačka županija

 987

 650

337

1 209

 807

402

- 222

- 157

- 65

Varaždinska županija

 802

 627

175

 668

 585

83

 134

 42

 92

Koprivničko-križevačka županija

 644

 526

118

 611

 542

69

 33

- 16

 49

Bjelovarsko-bilogorska županija

 889

 661

228

1 160

 973

187

- 271

- 312

 41

Primorsko-goranska županija

2 715

1 772

943

2 062

1 763

299

 653

 9

 644

Ličko-senjska županija

 763

 537

226

 861

 469

392

- 98

 68

- 166

Virovitičko-podravska županija

 713

 440

273

 930

 706

224

- 217

- 266

 49

Požeško-slavonska županija

 559

 407

152

 900

 684

216

- 341

- 277

- 64

Brodsko-posavska županija

1 415

 747

668

1 609

1 344

265

- 194

- 597

 403

Zadarska županija

2 979

1 611

1 368

1 523

1 019

504

1 456

 592

 864

Osječko-baranjska županija

2 050

1 285

765

2 357

1 714

643

- 307

- 429

 122

Šibensko-kninska županija

1 803

 932

871

1 321

 838

483

 482

 94

 388

Vukovarsko-srijemska županija

1 749

 986

763

1 996

1 496

500

- 247

- 510

 263

Splitsko-dalmatinska županija

3 447

1 691

1 756

2 587

2 121

466

 860

- 430

1 290

Istarska županija

2 513

1 425

1 088

1 125

 951

174

1 388

 474

 914

Dubrovačko-neretvanska županija

1 582

 643

939

 849

 683

166

 733

- 40

 773

Međimurska županija

 360

 254

106

 467

 401

66

- 107

- 147

 40

Grad Zagreb

10 498

8 233

2 265

8 113

7 201

912

2 385

1 032

1 353

 

 

 

1)    Podaci za ukupno se ne iskazuju jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvor podataka

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na osnovi podataka koji se prikupljaju u Odjelu za upravne poslove Ministarstva unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu i boravištu građana (NN, br. 53/91., 26/93., i 11/00.) i Zakonu o strancima (NN, br. 79/07.).            

Obuhvat

 

Podaci objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su u Ministarstvu unutarnjih poslova prijavili prebivalište u Republici Hrvatskoj te sve osobe koje su odjavile prebivalište s namjerom da se stalno nastane u nekome drugom naselju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

 

Definicije i objašnjenja

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označava prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tokovima migracije stanovništva unutar zemlje, to jest o broju i strukturi osoba koje su mijenjale prebivalište unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

 

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tokovima vanjske migracije, to jest o broju i strukturi osoba koje su mijenjale državu prebivališta u određenoj kalendarskoj godini.

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske, odnosno područje podrijetla (prethodnog prebivališta) i područje odredišta (novog prebivališta) osobe u granicama je Republike Hrvatske.

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu s namjerom stalnog nastanjenja.

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, određeno kao "mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi".

 

Stalni boravak, prema članku 78. Zakona o strancima, "može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj, ako je u razdoblju od pet godina izbivao višekratno do deset mjeseci ili jednokratno do šest mjeseci.”

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

Doseljenim stanovništvom smatra se ono stanovništvo koje je prijavilo prebivalište u nekom naselju Republike Hrvatske, a njihovo je prethodno prebivalište bilo u drugom naselju u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

 

Odseljenim stanovništvom smatra se ono stanovništvo koje je odjavilo prebivalište iz nekog naselja u Republici Hrvatskoj s namjerom da ga prijavi u drugom naselju Republike Hrvatske ili u nekoj stranoj državi.

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) je razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika, a ako je broj odseljenih veći od broja doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

 

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz dotične županije u druge županije i inozemstvo.

 

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, primjerice, u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status.

 

Hrvatsko državljanstvo se prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 28/92. i 113/93.) stječe: podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje: otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

 

Strancem se prema članku 2. Zakona o strancima smatra "osoba koja nije hrvatski državljanin".

 

Teritorijalni ustroj

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07.) sa stanjem 31. prosinca 2008.

 

Kratice

 

NN  Narodne novine

 

Znakovi

 

-  nema pojave