PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLVI.

ZAGREB, 22. OŽUJKA 2010.

BROJ: 9.2.5.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I DJELATNOSTIMA, stanje u ožujku 2009.

 

Od siječnja 2009. statistički podaci o plaćama i zaposlenima prate se, obrađuju i iskazuju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br  58/07. i 72/07.).

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2009. vidljivo je da je 1% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kn. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kn primilo je 49,9% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kn primilo je 38,9% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kn primilo je 10,2% zaposlenih u pravnim osobama.

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2007. U OŽUJKU 2009.

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu1)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada za ožujak 2009., %

 

 

 

do
1 900
 kn

1 901 -
2 200

2 201-
2 500

2 501-
2 800

2 801-
3 100

3 101-
3 400

3 401-
3 700

3 701-
4 000

4 001-
4 500

4 501-
5 000

5 001-
6 000

6 001-
8 000

8 001 i više kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 065 035

1,0

4,8

5,4

5,9

6,7

6,1

5,9

5,5

9,6

8,3

14,9

15,7

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 23 167

0,6

4,1

5,4

6,9

7,8

8,0

7,7

6,5

10,8

9,7

17,7

10,3

4,5

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 13 022

0,8

5,8

8,1

9,5

11,7

12,1

11,4

8,3

10,5

6,4

7,2

4,7

3,5

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 400

0,2

1,0

1,0

2,3

1,0

0,9

1,5

3,0

10,9

15,9

36,3

20,0

6,0

 

03

Ribarstvo

 1 745

0,9

6,7

6,5

9,2

11,2

11,2

10,6

8,9

12,4

4,9

6,8

5,5

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 7 197

0,7

2,4

4,5

2,3

2,4

3,1

2,9

2,4

4,6

5,3

13,5

30,2

25,7

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 2 627

    -

    -

0,3

    -

    -

0,4

0,3

0,7

0,9

2,9

15,7

48,8

30,0

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 2 599

1,0

6,7

12,0

6,1

6,6

8,0

7,2

5,5

10,5

9,3

12,5

9,2

5,4

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti
 u rudarstvu

 1 971

1,0

0,1

0,1

0,3

    -

0,3

0,5

0,6

1,8

3,5

11,8

33,3

46,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 206 777

1,2

8,0

9,2

8,8

8,3

7,4

7,1

6,3

9,3

7,7

10,6

9,1

7,0

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 34 548

0,8

4,1

6,6

7,8

9,4

9,0

9,2

8,7

11,8

9,4

10,8

7,2

5,2

 

11

Proizvodnja pića

 6 119

2,8

3,4

3,7

5,3

5,1

6,5

6,6

5,6

10,3

8,7

12,5

16,4

13,1

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  647

    -

    -

5,1

6,7

2,9

2,6

3,3

2,6

7,6

10,4

15,2

21,3

22,3

 

13

Proizvodnja tekstila

 4 245

1,4

18,3

16,8

18,4

9,2

8,3

7,5

4,1

5,5

3,8

2,8

2,3

1,6

 

14

Proizvodnja odjeće

 17 410

3,5

28,5

23,2

15,4

8,7

6,0

3,5

2,3

2,4

1,7

1,9

1,5

1,4

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 7 595

2,3

20,4

26,7

24,7

11,3

4,1

3,0

1,5

2,1

1,0

1,1

1,0

0,8

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
 od slame i pletarskih materijala

 10 716

2,1

16,1

19,1

14,9

13,2

10,3

6,1

4,4

4,5

2,6

3,2

2,2

1,3

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 749

0,6

2,9

5,9

11,2

13,4

10,9

11,6

7,6

9,9

7,0

7,7

6,7

4,6

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 6 387

0,4

6,8

6,7

7,1

8,0

7,1

7,5

6,1

11,0

7,9

11,7

11,5

8,2

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

 2 515

    -

0,1

    -

    -

0,2

0,3

0,1

0,6

1,2

3,3

15,8

45,3

33,1

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 7 262

0,1

1,5

1,9

3,0

4,9

7,1

6,1

5,7

11,7

13,7

23,4

14,1

6,8

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 3 832

    -

0,2

0,1

0,3

0,7

1,4

1,1

1,5

5,0

7,8

19,6

30,6

31,7

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 774

1,1

7,2

10,4

8,9

9,6

10,2

9,1

6,7

9,9

7,8

8,9

6,2

4,0

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 12 254

0,5

4,1

6,8

6,8

7,8

6,4

7,0

7,2

10,5

8,4

12,9

13,0

8,6

 

24

Proizvodnja metala

 5 622

1,1

2,4

3,4

6,2

9,4

10,9

10,9

11,2

15,4

11,2

9,6

4,9

3,4

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 21 932

0,8

5,2

5,8

7,6

8,8

8,0

9,3

8,2

12,6

9,3

12,2

7,9

4,3

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

 5 414

0,4

2,1

2,9

4,8

6,2

5,5

5,5

4,4

6,6

5,4

11,2

16,4

28,6

 

27

Proizvodnja električne opreme

 8 783

0,8

4,6

5,8

6,3

5,8

6,4

6,2

6,6

10,0

8,4

11,3

14,4

13,4

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 10 424

0,6

3,8

7,4

6,2

7,1

7,4

7,1

7,4

10,7

8,3

13,1

12,0

8,9

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 1 616

0,3

6,9

9,0

5,6

4,8

4,8

4,4

7,7

9,8

10,8

17,2

11,6

7,1

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 10 502

0,7

1,8

2,9

3,0

3,0

5,1

6,0

8,5

12,7

14,1

20,8

12,1

9,3

 

31

Proizvodnja namještaja

 9 151

1,3

14,2

15,2

13,7

11,6

9,9

7,9

5,2

7,0

4,4

4,6

2,9

2,1

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 1 560

0,5

6,6

14,0

10,6

10,3

8,5

8,6

4,9

7,8

6,4

8,1

8,4

5,3

 

33

Popravak i instaliranje strojeva
 i opreme

 6 720

1,2

3,0

4,1

4,6

10,2

5,0

6,6

6,3

10,5

11,5

18,4

12,7

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,  plinom,
parom i klimatizacija

 15 853

    -

0,3

0,2

0,4

0,5

0,8

0,9

1,3

4,3

8,4

26,9

39,7

16,3


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom  i klimatizacija

 15 853

    -

0,3

0,2

0,4

0,5

0,8

0,9

1,3

4,3

8,4

26,9

39,7

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 19 770

0,8

1,1

1,9

2,4

4,0

5,4

6,9

7,9

14,2

13,6

19,9

14,7

7,2

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 296

0,4

0,5

0,9

1,7

2,9

5,4

6,5

7,4

13,6

14,7

22,5

17,0

6,5

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  240

    -

3,3

5,0

7,9

10,0

8,3

5,4

8,8

10,4

6,3

19,1

9,2

6,3

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 9 879

1,2

1,7

2,2

2,8

4,6

5,5

7,4

8,8

15,9

13,6

18,7

12,7

4,9

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 355

0,2

0,9

4,9

2,8

4,8

5,2

5,2

4,6

6,4

8,1

13,1

16,0

27,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 91 359

0,9

9,3

8,6

8,5

9,1

8,1

8,2

6,6

9,5

7,5

9,8

8,3

5,6

 

41

Gradnja zgrada

 38 641

1,2

12,4

11,1

10,9

10,3

8,5

8,7

6,0

8,0

5,8

7,2

5,9

4,0

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 28 322

0,7

3,1

3,7

4,6

6,4

7,0

7,9

7,5

11,5

10,5

14,2

13,2

9,7

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 24 396

0,7

11,1

10,1

9,4

10,3

8,7

7,9

6,2

9,5

6,8

9,3

6,6

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikala

 186 315

1,4

6,6

8,3

9,7

10,7

8,6

7,3

5,7

12,2

5,9

8,9

8,0

6,7

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim
vozilima i motociklima; popravak motornih
 vozila i motocikala

 13 933

0,6

6,3

5,9

6,7

7,6

5,7

6,1

6,1

10,1

8,7

13,3

13,3

9,6

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

 81 172

0,6

6,1

5,8

6,8

7,6

6,4

6,9

6,2

18,9

6,8

9,8

9,1

9,0

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 91 210

2,2

7,1

10,9

12,9

13,8

11,0

7,7

5,1

6,7

4,7

7,4

6,2

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 58 728

0,3

2,3

2,6

2,9

3,6

4,9

4,8

6,2

12,3

14,0

18,1

17,7

10,3

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 23 252

0,5

4,7

5,0

5,7

5,9

6,5

5,7

5,2

9,1

10,8

16,7

15,3

8,9

 

50

Vodeni prijevoz

 1 999

0,2

2,2

3,3

3,7

6,9

5,7

5,6

4,8

10,3

8,5

12,5

16,7

19,6

 

51

Zračni prijevoz

 1 240

0,4

2,1

0,7

    -

0,7

0,9

4,5

2,1

8,4

4,4

15,6

24,1

36,1

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 21 289

0,3

0,7

1,1

1,2

2,3

3,5

4,7

5,0

10,3

11,1

19,9

26,1

13,8

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 10 948

0,1

0,2

0,4

0,4

0,9

4,4

3,1

11,4

24,2

28,4

18,7

6,2

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 34 865

1,2

7,0

8,0

7,6

9,1

8,2

8,3

7,6

11,1

8,8

11,0

7,2

4,9

 

55

Smještaj

 22 250

0,9

2,3

3,5

4,5

6,5

8,0

9,5

8,9

13,6

11,4

14,3

9,6

7,0

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 12 615

1,6

15,4

15,8

13,1

13,6

8,5

6,1

5,1

6,7

4,2

5,6

3,1

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 27 967

0,2

2,1

2,0

2,1

3,0

2,6

3,5

3,7

7,1

9,8

19,0

21,3

23,6

 

58

Izdavačke djelatnosti

 6 077

0,2

3,1

3,5

3,1

4,8

4,0

5,0

4,7

8,2

8,4

16,0

19,0

20,0

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja glazbenih zapisa

 1 002

0,3

4,3

4,8

3,4

8,4

5,3

6,2

10,4

10,8

9,1

13,8

12,8

10,4

 

60

Emitiranje programa

 5 506

0,3

1,6

1,4

1,9

3,1

2,3

3,3

3,3

9,2

12,8

20,3

22,9

17,6

 

61

Telekomunikacije

 7 967

0,1

0,7

0,5

0,4

0,8

0,6

1,1

1,7

3,9

11,2

25,3

24,0

29,7

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 6 111

0,5

3,0

2,3

3,1

3,1

3,0

4,7

4,0

6,9

7,1

15,0

20,5

26,8

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 304

    -

2,5

2,5

2,7

3,5

4,7

5,4

6,7

10,6

7,1

12,0

20,2

22,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 34 411

0,5

1,3

1,3

1,1

1,3

2,1

2,4

3,3

8,6

9,8

19,7

22,7

25,9

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
 i mirovinskih fondova

 21 001

0,6

0,1

0,1

0,2

0,4

1,2

1,3

2,3

7,5

10,6

22,7

24,3

28,7

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 537

0,7

3,8

3,7

2,6

3,0

4,1

3,5

2,7

5,0

5,3

12,6

24,0

29,0

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 5 873

0,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,8

5,0

7,4

17,2

12,6

18,0

15,1

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L

 

Poslovanje nekretninama

 4 759

0,8

6,3

5,1

8,4

6,9

5,1

5,2

4,8

9,2

9,2

14,5

12,8

11,7

 

68

Poslovanje nekretninama

 4 759

0,8

6,3

5,1

8,4

6,9

5,1

5,2

4,8

9,2

9,2

14,5

12,8

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 44 395

0,5

4,7

4,3

3,6

4,9

4,2

4,7

4,7

8,1

7,2

13,9

17,4

21,8

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 8 019

0,9

7,7

8,4

6,2

8,1

6,8

6,3

7,3

10,0

8,4

11,2

9,7

9,0

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 3 934

0,5

4,7

3,3

2,5

3,7

2,5

4,2

4,8

5,8

6,6

11,0

16,9

33,5

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

 18 845

0,5

3,9

3,9

3,0

4,6

4,1

4,9

4,3

8,8

7,3

14,7

19,4

20,6

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 6 103

0,2

0,4

0,3

0,9

2,0

1,8

2,2

2,8

5,1

6,6

19,2

22,8

35,7

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 3 536

0,4

6,6

4,6

3,9

4,4

3,2

4,4

4,1

7,8

6,0

10,4

14,6

29,6

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

 1 835

0,9

14,0

7,6

7,4

6,6

5,2

6,3

5,2

8,8

5,5

11,1

13,5

7,9

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 123

0,1

2,0

2,6

5,2

6,3

5,9

5,1

5,4

7,6

7,4

14,0

22,0

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 26 125

1,9

9,3

11,7

14,4

11,6

7,5

6,1

4,9

7,9

5,8

8,7

6,6

3,6

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 1 825

0,6

9,3

6,5

6,0

8,5

7,7

6,8

5,5

10,1

9,0

11,4

10,9

7,7

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 3 099

1,5

2,1

4,6

7,4

9,1

9,6

6,5

5,7

12,4

10,3

14,6

11,2

5,0

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima

 3 920

0,9

6,8

6,4

4,1

7,0

4,9

8,3

6,7

11,8

10,9

13,9

10,7

7,6

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 9 030

2,4

3,9

13,7

27,2

16,8

10,1

5,9

4,1

4,6

2,0

3,8

4,0

1,5

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem i održavanjem
zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja
krajolika

 7 816

2,4

19,8

16,3

10,3

10,1

5,2

5,0

4,6

7,6

5,2

8,1

3,8

1,6

 

82

Uredske  administrativne i
pomoćne djelatnosti te ostale
poslovne pomoćne djelatnosti

  435

0,5

2,5

4,8

4,8

4,6

3,0

3,9

3,5

2,8

6,0

20,7

25,0

17,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 97 102

1,8

0,3

0,3

1,2

1,6

2,0

4,4

5,8

8,7

11,7

21,5

26,3

14,4

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 97 102

1,8

0,3

0,3

1,2

1,6

2,0

4,4

5,8

8,7

11,7

21,5

26,3

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 86 160

0,8

0,6

0,8

1,9

4,9

4,3

3,5

3,7

6,3

6,7

27,2

30,9

8,4

 

85

Obrazovanje

 86 160

0,8

0,6

0,8

1,9

4,9

4,3

3,5

3,7

6,3

6,7

27,2

30,9

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

 71 261

0,5

0,8

0,9

1,4

4,1

6,6

5,1

4,2

8,7

7,5

18,5

26,1

15,6

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 58 445

0,5

0,5

0,4

1,0

3,8

6,1

4,7

3,7

7,4

7,2

19,4

27,0

18,3

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 9 376

0,4

2,4

3,8

3,5

6,0

10,8

7,6

6,5

16,2

9,4

13,6

17,4

2,4

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 3 440

0,4

2,9

2,4

1,8

3,6

3,1

3,6

5,5

10,3

7,1

17,3

35,2

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 17 926

0,4

2,2

1,9

4,5

5,8

6,1

5,9

6,0

11,3

10,4

18,3

17,4

9,8

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 2 995

0,1

0,8

0,5

0,7

0,9

1,6

1,9

3,2

7,5

10,6

23,4

29,1

19,7

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i
ostale kulturne djelatnosti

 4 460

0,3

0,1

0,3

1,1

1,8

2,8

4,6

6,2

10,9

11,3

21,6

27,0

12,0

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 899

0,6

2,3

2,4

9,4

10,9

11,2

9,2

7,1

13,2

10,7

13,2

6,4

3,4

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 4 572

0,4

5,2

3,9

4,1

6,3

5,7

5,5

6,2

11,5

9,2

18,1

14,4

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 10 898

1,0

10,7

7,8

7,4

6,8

5,0

5,7

4,8

8,3

7,7

12,3

12,9

9,6

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 286

0,7

2,8

2,8

3,2

4,4

3,7

5,9

5,1

10,1

9,1

16,5

19,6

16,1

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 667

0,6

12,2

6,6

7,3

10,0

6,8

6,8

5,0

8,7

8,2

10,1

11,4

6,3

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 3 945

1,4

20,6

15,0

13,0

8,8

6,1

5,0

4,3

5,7

5,6

7,7

4,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

97

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju
 poslugu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

98

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

99

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1)

Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

 

 

2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007. U OŽUJKU 2009.

 
 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

 

 

ukupno

do
160 sati

od
160 do 200
 sati

više
od 200
sati

do
160 sati

od
160 do 200
 sati

više
od 200 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 149 443

 58 594

1 065 035

 25 814

5,1

92,7

2,2

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

 24 319

  987

 23 167

  165

4,1

95,2

0,7

C

Prerađivačka industrija

 7 594

  232

 7 197

  165

3,1

94,7

2,2

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 226 309

 10 914

 206 777

 8 618

4,8

91,4

3,8

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

 16 478

  580

 15 853

  45

3,5

96,2

0,3

F

Građevinarstvo

 20 945

  683

 19 770

  492

3,3

94,4

2,3

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikala

 98 047

 3 461

 91 359

 3 227

3,5

93,2

3,3

H

Prijevoz i skladištenje

 194 147

 7 297

 186 315

  535

3,8

95,9

0,3

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane

 62 630

 1 914

 58 728

 1 988

3,1

93,7

3,2

J

Informacije i komunikacije

 37 142

 1 977

 34 865

  300

5,3

93,9

0,8

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 29 932

 1 323

 27 967

  642

4,4

93,5

2,1

L

Poslovanje nekretninama

 36 871

 2 322

 34 411

  138

6,3

93,3

0,4

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 5 016

  220

 4 759

  37

4,4

94,9

0,7

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 46 447

 1 793

 44 395

  259

3,9

95,5

0,6

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 30 410

 1 653

 26 125

 2 632

5,4

85,9

8,7

P

Obrazovanje

 104 379

 3 263

 97 102

 4 014

3,1

93,1

3,8

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 101 060

 13 984

 86 160

  916

13,8

85,3

0,9

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 77 105

 4 419

 71 261

 1 425

5,7

92,5

1,8

S

Ostale uslužne djelatnosti

 19 168

 1 075

 17 926

  167

5,6

93,5

0,9

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca;
djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu
robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

-

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Od siječnja 2009. statistički podaci o plaćama i zaposlenima prate se, obrađuju i iskazuju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. Ta klasifikacija stupila je na snagu 1. siječnja 2008. (NN, br. 58/07. i 72/07.). Sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara klasifikaciji NACE, Rev. 2. Njezinom primjenom osigurat će se kvalitetna međunarodna usporedivost statističkih podataka.

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su godišnjim istraživanjem (obrazac RAD-1G) o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak. Tim su istraživanjem obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Podaci o plaćama ispunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

Kratice

 

d. n.

drugdje nespomenuto

kn

kuna

NACE

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Znakovi

 

-  nema pojave