Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Podaci vezani za prvu procjenu tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda od prvog tromjesečja 2017.
objavljuju se u redovitom Priopćenju 12.1.1.

 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za prosinac 2017. iznosila je 5 973 kune.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za prosinac 2017. iznosila je 8 052 kune.

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Podaci vezani za cijene dobara i usluga koje služe za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, objavljuju se u redovitom Priopćenju br. 13.1.1.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti od siječnja 2018. dostupna je u Statistici u nizu, u tablicama Gospodarstvo – Osnovni pokazatelji i Zaposlenost – Administrativni izvori te u redovitom Priopćenju br. 9.2.1.

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM


Podaci vezani za prve rezultate statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom objavljuju se u redovitom Priopćenju br. 4.2.1.


PROMET U TRGOVINI NA MALO


Podaci vezani za promet u trgovini na malo objavljuju se u redovitom Priopćenju br. 4.1.1.
 

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

IV. – VI.
2016.1)
VII. – IX.
2016.1)
X. – XII.
2016.1)
I. – III.
2017.
IV. – VI.
2017.
VII. – IX.
2017.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 568

3 563

3 558

3 553

3 548

3 544

  Aktivno stanovništvo

1 843

1 829

1 824

1 798

1 834

1 849

    Zaposleni

1 607

1 629

1 579

1 545

1 633

1 683

    Nezaposleni

236

200

244

253

201

166

  Neaktivno stanovništvo

1 725

1 734

1 734

1 755

1 714

1 695

%

Stopa aktivnosti 51,7 51,3 51,3 50,6 51,7 52,2
Stopa zaposlenosti 45,0 45,7 44,4 43,5 46,0 47,5
Stopa zaposlenosti (15 - 64) 57,4 58,4 56,8 55,9 59,2 61,0
Stopa nezaposlenosti 12,8 10,9 13,4 14,1 11,0 9,0
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 13,0 11,1 13,5 14,1 11,1 9,1

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 703 1 701 1 699 1 696 1 694 1 692
  Aktivno stanovništvo 985 987 984 972 992 991
    Zaposleni 863 889 864 842 890 910
    Nezaposleni 122 98 120 130 102 81
  Neaktivno stanovništvo 718 714 715 724 703 702

%

Stopa aktivnosti 57,8 58,0 57,9 57,3 58,5 58,5
Stopa zaposlenosti 50,7 52,3 50,9 49,6 52,5 53,8
Stopa zaposlenosti (15 - 64) 61,5 63,7 61,9 60,9 64,7 65,8
Stopa nezaposlenosti 12,4 9,9 12,2 13,4 10,2 8,2
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 12,6 10,1 12,3 13,4 10,3 8,3

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 865 1 862 1 859 1 857 1 854 1 852
  Aktivno stanovništvo 858 843 840 825 843 859
    Zaposleni 744 740 716 703 743 774
    Nezaposleni 114 102 125 122 100 85
  Neaktivno stanovništvo 1 007 1 019 1 019 1 031 1 012 993

%

Stopa aktivnosti 46,0 45,3 45,2 44,5 45,4 46,4
Stopa zaposlenosti 39,9 39,8 38,5 37,9 40,1 41,8
Stopa zaposlenosti (15 - 64) 53,3 53,2 51,8 51,0 53,7 56,2
Stopa nezaposlenosti 13,3 12,2 14,8 14,8 11,8 9,9
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 13,4 12,3 15,0 14,9 12,0 10,0

1) Zbog dostupnosti novih i ažurnijih procjena ukupnog stanovništva podaci za 2016. revidirani su 24. ožujka 2017. kako bi bili usklađeni i s demografskim podacima Republike Hrvatske.

POKAZATELJI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U 2016.1)


Stopa rizika od siromaštva, %

19,5

 

Prag rizika od siromaštva, kune

 

    Jednočlano kućanstvo

25 470

    Kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece

53 487

 

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

28,5

Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji (4 ili više stavki), %

12,9

Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada, %

14,4

 

Nejednakost distribucije dohotka – kvintilni omjer (S80/S20)

5,0

Ginijev koeficijent

29,7


1) Zbog potrebe skraćivanja rokova objavljuju se prvi rezultati te će se prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2017. konačni rezultati objaviti 20. rujna 2017. Mikropodaci na temelju kojih su izračunani prvi rezultati još se obrađuju te se zadržava mogućnost da se po objavi konačni rezultati promijene.

 
KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2016.


Živorođeni

37 537

Umrli

51 542

Prirodni prirast

-14 005

Sklopljeni brakovi

20 467

Razvedeni brakovi

7 036

Doseljeni iz inozemstva

13 985

Odseljeni u inozemstvo

36 436

Saldo migracije s inozemstvom

-22 451

Procjena broja stanovnika krajem 2016

4 154 213