image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                            ZAGREB, 16. LIPNJA 2010./16 JUNE, 2010                                         BROJ/NUMBER: 1.1.28.

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 

 


PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

U 2009.

 

PRODUCTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS,

2009

 

 

 

U skladu s procesima prilagodbe statistike stočarstva i stočne proizvodnje europskim statističkim standardima (Council Directive 96/16/EC i Commission Decision 97/80/EC), u 2010. uvedeno je godišnje publiciranje podataka o proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

In line with the processes of the harmonisation of the livestock production statistics with the European standards (Council Directive 96/16/EC and Commission Decision 97/80/EC), the annual issue of data on milk and dairy products was introduced in 2010.

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko u 2009. u odnosu na 2008. bilježi porast za 2,7% kao i kozje mlijeko, koje je u porastu za 5,2%. Istodobno prikupljeno ovčje mlijeko bilježi lagani pad za 0,1%.

 

In 2009, as compared to 2008, the collected cows’ milk increased by 2.7% and goats’ milk by 5.2%, while the collected ewes’ milk slightly decreased, by 0.1%.

 

 

 

Količina cjelovitog mlijeka koju uvoze mljekare u 2009. u odnosu na 2008. povećana je za 8,5%. Ostali podaci o uvozu i izvozu sirovina koji obavljaju mljekare zaštićeni su u skladu sa Zakonom u službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09).

 

The import of whole milk by dairymen increased in 2009, as compared to 2008, by 8.5%. Other data on the import and export of raw materials by dairies are protected in line with the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03 and 75/09).

 

 

 

Što se tiče proizvodnje svježih mliječnih proizvoda, u usporedbi s prošlom godinom bilježi se pad proizvodnje konzumnog mlijeka za 3,9%, fermentiranih proizvoda za 5,0% te ostalih svježih proizvoda za 0,9%. Istodobno se bilježi porast proizvodnje mlaćenice za 44,8%, vrhnja za 1,7% te napitaka s mliječnom bazom za 64,0%.

 

Regarding fresh milk products, as compared to 2008, the production of drinking milk decreased by 3.9%, of fermented products by 5.0% and other fresh milk products by 0.9%. At the same time, the production of  buttermilk increased by 44.8%, of cream by 1.7% and of milk-based products by 64.0%.

 

 

 

Povećanje proizvodnje maslaca i ostalih proizvoda od žutih masnoća iznosi 13,2% u odnosu na 2008. Ukupna proizvodnja sira u 2009. smanjena je za gotovo sve vrste sireva. Tako se za proizvodnju kravljeg sira bilježi smanjenje od 3,1%, dok se za ostale vrste sireva bilježe i veća postotna smanjenja. Jedino povećanje proizvodnje bilježi se kod proizvodnje ostalih sireva (23,6%), srednje tvrdog sira (5,5%) te prerađenog sira (2,2%).

 

The increase of butter and other yellow fat dairy products was 13.2%, as compared to 2008. In 2009, the total cheese production of almost all varieties of cheese decreased. Thus, the production of cows’ cheese decreased by 3.1%, while for other varieties of cheese even greater decreases were recorded. The only increase was recorded in the production of other cheese (23.6%), medium-soft cheese (5.5%) and processed cheese (2.2%).

 

 

 

Sadržaj mliječne masti kod prikupljenoga kravljeg mlijeka bilježi porast za 3,1% te kod kozjeg mlijeka za 7,2%, dok je količina mliječne masti za ovčje mlijeko ostala na istoj razini kao i prethodne godine.

 

The milk fat content in cows’ milk collected increased by 3.1% and in goats’ milk collected by 7.2%, while the milk fat content in ewes’ milk remained at the last year’s level.

U pogledu pojedinačnih mliječnih proizvoda, količina mliječne masti kod konzumnog mlijeka manja je za 3,8%, kod fermentiranih proizvoda za 3,5% te kod ostalih proizvoda od žutih masnoća za 4,6%. Za ostale proizvode bilježi se povećanje sadržaja mliječne masti.

 

Regarding individual dairy products, the milk fat content in drinking milk decreased by 3.8%, in fermented products by 3.5% and in other yellow fat dairy products by 4.6%. In other products, there was an increase in the milk fat content recorded.

 

 

 

Sadržaj proteina kravljeg mlijeka u glavnim mliječnim proizvodima u padu je kod konzumnog mlijeka (za 2,9%) te kod kravljeg sira (za 2,7%). Kod svih ostalih proizvoda bilježi se povećanje sadržaja proteina koji je najveći kod mlaćenice i iznosi 56,7%.

 

The milk protein content in main dairy products decreased in drinking milk by 2.9% and in cows’ cheese 2.7%. In the rest of main dairy products there was an increase recorded and the largest one was shown in buttermilk (56.7%).

 

 

 

1.   MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2009.1)

     MILK AND DAIRY PRODUCTS, 20091)

 t

 

Količina, t

Quantities, t

Indeksi/Indices

2009.

2008.

 

2008.

2009.

 

 

 

 

 

 

Raspoloživosti
Availabilities

 

 

 

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko

657 777

675 289

102,7

Cows’ milk collected

Prikupljeno ovčje mlijeko

2 746

2 743

99,9

Ewes' milk collected

Prikupljeno kozje mlijeko

4 001

4 209

105,2

Goats' milk collected

Vrhnje

-

251

-

Cream

 

 

 

 

 

Uvoz cjelovitog mlijeka – samo mljekare

41 063

44 553

108,5

Whole milk import – only dairies

Od toga države članice EU

z

z

z

Of which EU Member States

Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare

z

z

z

Skimmed milk import – only dairies

Od toga države članice EU

z

z

z

Of which EU Member States

Uvoz vrhnja – samo mljekare

z

z

z

Cream import – only dairies

Od toga države članice EU

z

-

z

Of which EU Member States

Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare

1 298

-

-

Other products (e.g. cheese, butter, yoghurt)  – only dairies

Od toga države članice EU

1 298

-

-

Of which EU Member States

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja svježih proizvoda
Production of fresh products

 

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

340 952

327 678

96,1

Drinking milk

Sirovo mlijeko

4 330

-

-

Raw milk

Neobrano mlijeko

145 317

142 453

98,0

Whole milk

Pasterizirano

42 641

37 752

88,5

Pasteurized

Sterilizirano i sterilizirano u protoku

102 676

104 701

102,0

Sterilized and uperized

Djelomično obrano mlijeko

161 734

160 429

99,2

Semi-skimmed milk

Pasterizirano

43 967

29 793

67,8

Pasteurized

Sterilizirano i sterilizirano u protoku

117 767

130 636

110,9

Sterilized and uperized

Obrano mlijeko

29 571

24 796

83,9

Skimmed milk

Pasterizirano

z

z

z

Pasteurized

Sterilizirano i sterilizirano u protoku

z

z

z

Sterilized and uperized

Mlaćenica

1 009

1 461

144,8

Buttermilk

Vrhnje

26 274

26 731

101,7

Cream

S manje od 29% m. m.

18 264

19 372

106,1

Of fat content less than 29%

S više od 29% m. m.

8 010

7 359

91,9

Of fat content more than 29%

Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)

86 378

82 076

95,0

Fermented products (yoghurts, drinking yoghurts and other)

S dodacima

29 175

21 987

75,4

With additives

Bez dodataka

57 203

60 089

105,0

Without additives

Napici s mliječnom bazom

13 552

22 226

164,0

Drinks with a milk base

Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.)

6 350

6 295

99,1

Other fresh products (milk jelly and other)

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja ostalih proizvoda
Production of other products

 

 

 

 

 

 

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Mliječni proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

4 898

5 544

113,2

Butter and other yellow fat dairy products

Maslac

4 043

4 447

110,0

Butter

Ostali proizvodi od žutih masnoća

855

1 097

128,3

Other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka (čisti)

28 848

27 949

96,9

Cheese from cows' milk (pure)

Sir od ovčjeg mlijeka (čisti)

-

-

-

Cheese from ewes' milk (pure)

Sir od kozjeg mlijeka (čisti)

2

-

-

Cheese from goats' milk (pure)

Ostali sirevi (miješani)

233

288

123,6

Other cheese (mixed)

 

 

 

 

 

Mekani sir (> 68% vlage)

1 902

1 096

57,6

Soft cheese (> 68% of moisture)

Srednje mekani sir (62 – 68% vlage)

726

296

40,8

Medium-soft cheese (62% – 68% of moisture)

Srednje tvrdi sir (55 – 62% vlage)

13 781

14 535

105,5

Medium-hard cheese (55% – 62% of moisture)

Tvrdi sir (47 – 55% vlage)

539

291

54,0

Hard cheese (47% – 55% of moisture)

Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage)

z

z

z

Extra hard cheese (< 47% of moisture)

Svježi sir

11 633

11 080

95,2

Fresh cheese

Prerađeni sir

1 692

1 729

102,2

Processed cheese

Sirutka – ukupno

39 219

46 676

119,0

Whey – total

 

 

 

 

 

Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare

z

z

z

Exports of milk and cream in bulk – only dairies

Od toga države članice EU

-

z

-

Of which EU Member States

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

2.   SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2009.

      MILK FAT CONTENT IN MAIN DAIRY PRODUCTS, 2009

 

Sadržaj mliječne masti, t

Milk fat content, t

Indeksi/Indices

2009.

2008.

 

2008.

2009.

 

 

 

 

 

 

Raspoloživosti
Availabilities

 

 

 

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko

26 307

27 119

103,1

Cows’ milk collected

Prikupljeno ovčje mlijeko

185

185

100,0

Ewes' milk collected

Prikupljeno kozje mlijeko

125

134

107,2

Goats' milk collected

Vrhnje

-

90

-

Cream

 

 

 

 

 

Uvoz cjelovitog mlijeka – samo mljekare

1 729

1 812

104,8

Whole milk import – only dairies

Od toga države članice EU

z

z

z

Of which EU Member States

Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare

z

z

z

Skimmed milk import – only dairies

Od toga države članice EU

z

z

z

Of which EU Member States

Uvoz vrhnja – samo mljekare

z

z

z

Cream import – only dairies

Od toga države članice EU

z

-

-

Of which EU Member States

 

 

 

 

 

 

Proizvodi
Products

 

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

10 276

9 886

96,2

Drinking milk

Mlaćenica

68

95

139,7

Buttermilk

Vrhnje

5 585

5 739

102,8

Cream

Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)

2 021

1 951

96,5

Fermented products (yoghurts, drinking yoghurts and other)

Napici s mliječnom bazom

205

395

192,7

Drinks with a milk base

Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.)

206

210

101,9

Other fresh products (milk jelly and other)

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Mliječni proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

3 728

4 050

108,6

Butter and other yellow fat dairy products

Maslac

3 422

3 757

109,8

Butter

Ostali proizvodi od žutih masnoća

306

293

95,4

Other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka (čisti)

5 989

6 080

101,5

Cheese from cows' milk (pure)

Sirutka – ukupno

105

169

161,0

Whey – total

Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare

z

z

z

Exports of milk and cream in bulk – only dairies

Od toga države članice EU

-

z

-

Of which EU Member States

 

 

 

3.   SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2009.

      COWS’ MILK PROTEIN CONTENT IN MAIN DAIRY PRODUCTS, 2009

Proizvodi

Sadržaj proteina, t

Protein content, t

Indeksi/Indices

2009.

2008.

Products

2008.

2009.

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

11 186

10 858

97,1

Drinking milk

Neobrano mlijeko

4 680

4 608

98,5

Whole milk

Djelomično obrano mlijeko

5 499

5 463

99,3

Semi-skimmed milk

Obrano mlijeko

1 007

787

78,2

Skimmed milk

Mlaćenica

30

47

156,7

Buttermilk

Vrhnje

766

782

102,1

Cream

 

 

 

 

 

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

212

243

114,6

Butter and other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka

5 696

5 543

97,3

Cheese from cows' milk

Obrađeni sir

224

229

102,2

Processed cheese

Sirutka

284

327

115,1

Whey

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske poljoprivredne agencije – Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM). Na taj se način prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i proteina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

 

Data on the annual production of milk and dairy products are taken over from the Croatian Agricultural Agency – the Central Laboratory for Milk Control (SLKM). The data collected that way refer to the quantity of cows’, ewes’ and goats’ milk collected, milk fat and protein contents, the production of dairy products from cows’ milk and the foreign dairies’ trade in milk and dairy products.

 

 

 

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje DZS-u prema unaprijed dogovorenim terminima i obliku prilagođenom za daljnju obradu u DZS-u.

 

The Laboratory processes the collected data and submits them, according to previously defined deadlines and in suitable form, to the Central Bureau of Statistics for further processing.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

U RH djeluje četrdesetak mljekara za koje SLKM vrši analizu otkupljenog mlijeka i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.

 

There are about forty dairies operating in the Republic of Croatia for which the SLKM makes analysis of purchased milk and from which it collects data on the production. The coverage includes industrial and registered small dairies.

 

 

 

Za potrebe ispunjavanja zatvarajućeg mjerila za poglavlje 18 – Statistika, prikupljeni su podaci o proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda i za prethodna razdoblja. Iz tog razloga raspoloživi su usporedni podaci.

 

For the purposes of fulfilling the closing measure for Chapter 18 – Statistics, data on the milk and dairy products, were collected for previous periods as well. Therefore, comparative data are also available.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

 

Drinking milk comprises row milk, whole milk, skimmed milk, semi-skimmed milk and skimmed milk containing no additives.

 

 

 

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40°C.

 

Raw milk comprises milk which has not been heated beyond 40°C or undergone any treatment that has an equivalent effect.

 

 

 

Neobrano mlijeko obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥3,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Whole milk comprises milk with fat content ≥3.5%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Djelomično obrano mlijeko obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5 – 1,8%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Semi – skimmed milk comprises milk with fat content 1.5 – 1.8%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Obrano mlijeko obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti <1,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Skimmed milk comprises milk with fat content <1.5%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Pasterizirano mlijeko – tretirano visokom temperaturom (barem 72°C kroz 15 sekundi).

 

Pasteurized milk – milk treated with high temperature (at least 72°C for 15 seconds).

 

 

 

Sterilizirano mlijeko – tretirano visokom temperaturom (120°C kroz 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

 

Sterilized milk – milk treated with high temperature (120°C for 30 minutes) in hermetically sealed containers.

 

 

 

Sterilizirno u protoku (uzavrelo) – tretirano visokom temperaturom (135°C kroz nekoliko sekundi).

 

Uperized milk – milk treated with high temperature (135°C for not less than 1 second).

 

 

 

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

 

Buttermilk is residual product of the processing of milk or cream into butter.

 

 

 

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

 

Cream comprises cream for direct consumption, containing more or less than 29% of milk fat.

 

 

 

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode sa i bez dodataka.

 

Fermented products include yoghurts, drinkable yoghurts, acidified milk and other fermented products.

 

 

 

Napitci s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s aditivima).

 

Drinks with a milk base comprise products containing at least 50% milk equivalent (chocolate milk, buttermilk with additives, etc.).

 

 

 

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje specificirani (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

 

Other fresh products comprise fresh milk products not elsewhere specified (mainly milk-based desserts).

 

 

 

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnom eliminacijom vode iz neobranog, djelomično obranog i obranog mlijeka.

 

Concentrated milk comprises milk obtained by partial elimination of water from whole milk, semi-skimmed or skimmed milk.

 

 

 

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene  eliminacijom vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

 

Powdered dairy products comprise products obtained by eliminating water from cream, all kinds of milk, buttermilk and fermented products.

 

 

 

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

 

Butter includes traditional butter, melted butter, butter oil and similar products containing more than 80% of milk fat.

 

 

 

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

 

Other yellow fat products comprise products based on butter with milk fat content of less than 80%.

 

 

 

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

 

Cheese includes fresh or matured, solid or semi-solid products, obtained by coagulating milk, cream, buttermilk or other products.

 

 

 

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, sa ili bez dodataka.

 

Processed cheese comprises products obtained by grinding, mixing, melting and emulsifying one or more varieties of cheese, with or without additives.

 

 

 

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu u tekućem ekvivalentu. Predstavlja nus proizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Whey includes liquid whey and powdered whey in liquid equivalent. It is a by-product obtained during the manufacture of cheese or casein.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

°C

Celzijev stupanj

 

°C

degree Centigrade

DZS

Državni zavod za statistiku

 

e.g.

for example (from Latin: exempli gratia)

EU

Europska unija

 

EU

European Union

i dr.

i drugo

 

SLKM

Central Laboratory for Milk Control

i sl.

i slično

 

t

tonnes

m. m.

mliječna mast

 

 

 

npr.

na primjer

 

 

 

RH

Republika Hrvatska

 

 

 

SLKM

Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka

 

 

 

t

tona

 

 

 

z

podatak radi povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Mira Šimanović i Mario Valentić

Prepared by: Mira Šimanović and Mario Valentić

Naklada: 120 primjeraka

120 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.