image description

 

GODINA/YEAR: XLVII.                                   ZAGREB, 31. PROSINCA 2010./31 DECEMBER, 2010                               BROJ/NUMBER: 4.2.1/11.

 

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do studenoga 2010.1)

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January – November 20101)

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do studenoga 2010. prema privremenim podacima iznosio je 59 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 100,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 41,3 milijarde kuna.

 

According to the provisional data, in the period from January to November 2010, the total export of the Republic of Croatia amounted to 59 billion kuna. At the same time, the import was 100.4 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 41.3 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do studenoga 2010. iznosio 8,1 milijardu eura, a uvoz je iznosio 13,8 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,7 milijardi eura.

 

In the period from January to November 2010, the export amounted to 8.1 billion euros and import to 13.8 billion euros, while foreign trade deficit amounted to 5.7 billion euros.

 

 

 

Iskazan u milijardama američkih dolara, izvoz je u razdoblju od siječnja do studenoga 2010. iznosio 10,8 milijardi američkih dolara, a uvoz je iznosio 18,3 milijarde američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,5 milijardi američkih dolara.

 

In the period from January to November 2010, the export amounted to 10.8 billion American dollars, import to 18.3 billion American dollars and foreign trade deficit to 7.5 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 58,8%.

 

The coverage of import by export was 58.8%.

 

 

 

image description

 

 

1)    Privremeni podaci

 

1)    Provisional data

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom,
 %

Coverage of import by
export, %

 

 tis. kuna

Thousand
kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 3 798 890

  515 762

  683 952

 7 655 872

 1 038 670

 1 376 110

-3 856 982

- 522 908

- 692 158

49,7

II.

 5 391 428

  725 804

  931 155

 9 083 755

 1 221 810

 1 564 138

-3 692 327

- 496 006

- 632 983

59,4

III.

 4 836 452

  651 208

  847 147

 10 745 990

 1 446 446

 1 883 685

-5 909 538

- 795 238

-1 036 538

45,0

IV.

 4 774 691

  643 597

  849 848

 9 913 557

 1 336 091

 1 763 424

-5 138 866

- 692 494

- 913 576

48,2

V.

 4 733 611

  643 376

  876 475

 9 436 274

 1 281 606

 1 742 054

-4 702 663

- 638 230

- 865 579

50,2

VI.

 4 221 890

  577 906

  810 794

 9 742 082

 1 333 708

 1 869 731

-5 520 192

- 755 802

-1 058 937

43,3

VII.

 4 801 875

  655 899

  923 793

 9 635 973

 1 316 537

 1 852 566

-4 834 098

- 660 638

- 928 773

49,8

VIII.

 3 743 074

  511 094

  728 753

 7 866 630

 1 073 767

 1 530 687

-4 123 556

- 562 673

- 801 934

47,6

IX.

 4 887 393

  668 232

  973 243

 9 855 170

 1 347 389

 1 960 424

-4 967 777

- 679 157

- 987 181

49,6

X.

 4 681 415

  646 139

  957 404

 9 702 600

 1 338 949

 1 981 494

-5 021 185

- 692 810

-1 024 090

48,3

XI.

 4 744 660

  651 588

  970 819

 9 397 110

 1 290 211

 1 923 174

-4 652 450

- 638 623

- 952 355

50,5

XII.

 4 656 819

  638 791

  938 452

 8 716 084

 1 194 908

 1 757 366

-4 059 265

- 556 117

- 818 914

53,5

I. – XII.

 55 272 198

 7 529 396

 10 491 835

 111 751 098

 15 220 090

 21 204 851

-56 478 900

-7 690 694

-10 713 016

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 4 498 032

  617 028

  883 752

 6 978 334

  957 054

 1 366 737

-2 480 302

- 340 026

- 482 985

64,5

II.

 4 273 164

  585 134

  800 968

 7 725 007

 1 057 498

 1 448 651

-3 451 843

- 472 364

- 647 683

55,3

III.

 5 794 618

  798 047

 1 084 171

 9 611 217

 1 323 423

 1 798 879

-3 816 599

- 525 376

- 714 708

60,3

IV.

 4 974 642

  685 367

  920 060

 9 115 555

 1 255 836

 1 685 375

-4 140 913

- 570 469

- 765 315

54,6

V.

 6 117 940

  842 921

 1 060 675

 9 327 950

 1 285 160

 1 625 997

-3 210 010

- 442 239

- 565 322

65,6

VI.

 5 428 506

  751 275

  918 292

 9 459 187

 1 308 503

 1 600 651

-4 030 681

- 557 228

- 682 359

57,4

VII.

 5 172 187

  717 235

  913 301

 9 684 335

 1 342 651

 1 710 268

-4 512 148

- 625 416

- 796 967

53,4

VIII.

 4 914 146

  677 913

  874 149

 9 216 060

 1 271 821

 1 645 543

-4 301 914

- 593 908

- 771 394

53,3

IX.

 5 642 153

  774 601

 1 011 017

 9 840 218

 1 350 849

 1 761 686

-4 198 065

- 576 248

- 750 669

57,3

X.

 6 610 669

  902 971

 1 255 836

 9 139 231

 1 248 499

 1 734 508

-2 528 562

- 345 528

- 478 672

72,3

XI.

 5 615 717

  761 587

 1 043 246

 10 265 025

 1 392 455

 1 913 333

-4 649 308

- 630 868

- 870 087

54,7

I. – XI.

59 041 776

8 114 078

10 765 466

100 362 118

13 793 748

18 291 628

-41 320 342

-5 679 670

-7 526 162

58,8

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

 

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA STATISTIČKIM PROCEDURAMA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO STATISTICAL PROCEDURES

 

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

Indeksi
Indices
I.
– XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

 

 

 tis. kuna

Thousand kuna

%

tis. kuna

Thousand kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan izvoz

50 615 378

100,0

59 041 776

100,0

116,6

    Total export

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti izvoz

33 829 727

66,8

38 527 881

65,3

113,9

      Normal export

      Izvoz radi vanjske proizvodnje

744 593

1,5

1 281 991

2,2

172,2

      Export for outward processing

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

16 037 427

31,7

19 227 296

32,6

119,9

      Export after inward processing
      (suspension system)

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

3 632

0,0

4 608

0,0

126,9

      Export after inward processing
      (drawback system)

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan uvoz

103 035 014

100,0

100 362 118

100,0

97,4

    Total import

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti uvoz

93 990 370

91,2

91 117 746

90,8

96,9

      Normal import

      Uvoz nakon vanjske proizvodnje

291 811

0,3

366 708

0,4

125,7

      Import after outward processing

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

8 750 271

8,5

8 875 101

8,8

101,4

      Import for inward processing
      (suspension system)

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

2 562

0,0

2 563

0,0

100,0

      Import for inward processing
      (drawback system)

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 615 378

59 041 776

116,6

103 035 014

100 362 118

97,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

5 336 453

5 561 537

104,2

8 963 839

9 057 079

101,0

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

15 184 840

18 337 554

120,8

28 971 819

29 381 957

101,4

2

Industrial supplies n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

6 404 826

7 267 697

113,5

16 902 262

18 984 795

112,3

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih
sredstava), njihovi dijelovi i pribor

9 256 641

11 420 508

123,4

20 035 077

16 365 551

81,7

4

Capital goods (except transport
equipment), and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi
i pribor

6 121 340

7 446 825

121,7

9 792 862

8 671 946

88,6

5

Transport equipment and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju, d. n.

7 947 061

8 710 059

109,6

18 244 898

17 816 730

97,7

6

Consumer goods n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

364 217

297 596

81,7

124 257

84 060

67,7

7

Goods n.e.s.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 615 378

59 041 776

116,6

103 035 014

100 362 118

97,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 026 427

2 069 902

102,1

2 773 700

2 889 322

104,2

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja,
lovstvo i uslužne djelatnosti
povezane s njima

1 193 781

1 266 186

106,1

2 698 648

2 805 114

103,9

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

333 242

390 979

117,3

16 153

17 992

111,4

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

499 404

412 736

82,6

58 898

66 216

112,4

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

1 732 124

1 128 576

65,2

11 624 635

13 123 926

112,9

  B

 

Mining and quarrying

 

05

Vađenje ugljena i lignita

55

28

49,9

312 419

549 326

175,8

 

05

Mining of coal and lignite

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1 483 437

894 451

60,3

10 869 610

12 221 628

112,4

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

07

Vađenje metalnih ruda

144

64

44,3

44 059

42 278

96,0

 

07

Mining of metal ores

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

248 487

234 033

94,2

398 547

310 694

78,0

 

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

45 135 872

53 713 508

119,0

85 199 978

81 717 073

95,9

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

3 749 530

3 986 928

106,3

7 196 669

7 151 163

99,4

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

642 824

672 356

104,6

642 640

573 002

89,2

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

413 879

438 266

105,9

185 265

259 281

140,0

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

547 113

550 328

100,6

2 104 753

2 024 286

96,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 425 109

2 373 372

97,9

3 137 796

2 890 419

92,1

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 386 055

1 586 013

114,4

1 830 568

1 683 890

92,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od
drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i
pletarskih materijala

1 849 099

2 044 201

110,6

1 399 392

1 186 497

84,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

848 964

1 029 147

121,2

2 661 318

2 678 213

100,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih
zapisa

7 249

6 357

87,7

15 501

17 740

114,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

4 425 428

6 111 117

138,1

3 242 777

4 481 111

138,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 039 413

4 304 042

141,6

7 740 279

9 229 568

119,2

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1 588 772

2 135 696

134,4

3 898 344

3 976 841

102,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

838 930

966 487

115,2

3 968 283

3 920 652

98,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

2 127 512

2 147 544

100,9

2 405 182

2 121 668

88,2

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 505 614

1 777 088

118,0

6 006 732

6 121 743

101,9

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

2 675 617

2 785 737

104,1

4 245 807

3 773 016

88,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te
elektroničkih i optičkih proizvoda

1 816 777

1 766 309

97,2

6 475 340

6 416 154

99,1

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4 482 462

4 475 972

99,9

4 678 306

4 633 081

99,0

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3 304 644

3 338 051

101,0

10 641 977

8 072 326

75,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica

954 801

1 129 158

118,3

6 122 362

4 871 796

79,6

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

4 795 044

8 091 550

168,7

2 872 830

2 301 521

80,1

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 315 076

1 502 729

114,3

1 764 213

1 476 664

83,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

395 961

495 061

125,0

1 963 645

1 856 440

94,5

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

434 594

204 445

47,0

2 723 147

1 901 565

69,8

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

434 594

204 445

47,0

2 723 147

1 901 565

69,8

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

874 300

1 563 853

178,9

93 024

189 985

204,2

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti
obrade i zbrinjavanja otpada;
oporaba materijala

874 300

1 563 853

178,9

93 024

189 985

204,2

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

359 283

316 618

88,1

611 366

532 981

87,2

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

326 587

294 946

90,3

531 227

467 797

88,1

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova,
videofilmova i televizijskog
programa, djelatnostisnimanja
zvučnih zapisa i izdavanja
glazbenih zapisa

32 696

21 671

66,3

80 139

65 185

81,3

 

59

Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

46 227

29 550

63,9

2 613

674

25,8

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti
i inženjerstvo; tehničko ispitivanje
i analiza

33 252

17 969

54,0

1 538

411

26,7

 

71

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

12 975

11 581

89,3

1 075

263

24,5

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

6 552

15 324

233,9

6 550

6 591

100,6

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti

5 758

4 399

76,4

5 662

5 023

88,7

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

794

10 926

1)

888

1 568

176,6

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

1)    Indeks je veći od 999.

1)    The index exceeds 999.

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS AND DIVISION

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 615 378

59 041 776

116,6

103 035 014

100 362 118

97,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

4 909 542

5 014 106

102,1

9 001 462

8 960 626

99,5

0

Food and live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Žive životinje

52 785

104 601

198,2

756 897

689 323

91,1

00

Live animals

01

Meso i mesne prerađevine

416 608

435 859

104,6

1 205 184

1 113 972

92,4

01

Meat and meat preparations

02

Mliječni proizvodi i jaja

340 187

341 790

100,5

536 310

663 087

123,6

02

Dairy products and eggs

03

Ribe i prerađevine

813 104

695 276

85,5

492 865

529 352

107,4

03

Fish and preparations thereof

04

Žitarice i proizvodi od žitarica

948 973

876 737

92,4

1 004 409

996 454

99,2

04

Cereals and cereal preparations

05

Povrće i voće

255 678

351 839

137,6

1 796 000

1 864 366

103,8

05

Vegetables and fruit

06

Šećer, proizvodi od šećera i med

597 910

685 768

114,7

447 763

334 879

74,8

06

Sugars, sugar preparations and honey

07

Kava, čaj, kakao, začini

328 230

336 678

102,6

943 716

992 424

105,2

07

Coffee, tea, cocoa, spices

08

Hrana za životinje (osim žitarica u zrnu)

163 899

180 925

110,4

870 718

799 912

91,9

08

Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

09

Razni proizvodi za hranu

992 168

1 004 634

101,3

947 599

976 856

103,1

09

Miscellaneous edible products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pića i duhan

1 075 315

1 240 364

115,3

859 439

898 675

104,6

1

Beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pića

588 777

630 526

107,1

568 390

555 360

97,7

11

Beverages

12

Duhan i duhanski proizvodi

486 538

609 838

125,3

291 049

343 314

118,0

12

Tobacco and tobacco manufactures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sirove materije, osim goriva

3 108 749

3 984 528

128,2

1 674 428

1 700 061

101,5

2

Crude materials, except fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kože sirove, krzna neštavljena

64 491

119 456

185,2

19 554

40 465

206,9

21

Hides, skins and fur skins, raw

22

Uljano sjemenje i plodovi

254 570

201 724

79,2

51 402

124 686

242,6

22

Oil seeds and oleaginous fruits

23

Sirovi kaučuk

16 590

15 377

92,7

58 060

83 649

144,1

23

Crude rubber

24

Pluto i drvo

1 593 356

1 856 055

116,5

433 528

389 872

89,9

24

Cork and wood

25

Celuloza i otpadni papir

114 764

131 258

114,4

23 552

78 058

331,4

25

Pulp and waste paper

26

Tekstilna vlakna i otpaci

3 800

4 383

115,4

152 535

146 630

96,1

26

Textile and their wastes

27

Sirova gnojiva i minerali

292 747

269 056

91,9

453 137

342 550

75,6

27

Crude fertilizers and crude minerals

28

Metalne rude i metalni otpad

690 740

1 311 037

189,8

59 666

101 222

169,6

28

Metalliferous ores and metal scrap

29

Sirove životinjske i biljne tvari, d. n.

77 692

76 183

98,1

422 993

392 928

92,9

29

Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mineralna goriva i maziva

6 389 500

7 306 838

114,4

17 226 389

19 227 277

111,6

3

Mineral fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kameni ugljen, koks i briketi

408

789

193,2

399 540

653 733

163,6

32

Coal, coke and briquettes

33

Nafta i naftni derivati

4 085 186

5 630 359

137,8

11 827 863

15 103 611

127,7

33

Petroleum and petroleum products

34

Plin, zemni i industrijski

1 869 312

1 471 245

78,7

2 275 845

1 568 368

68,9

34

Gas, natural and manufactured

35

Električna energija

434 594

204 445

47,0

2 723 140

1 901 565

69,8

35

Electric current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Životinjska i biljna ulja i masti

119 361

134 113

112,4

382 625

372 343

97,3

4

Animal and vegetable oils and fats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Životinjska ulja i masti

8 093

11 266

139,2

35 682

26 068

73,1

41

Animal oils and fats

42

Čvrste biljne masti i ulja

92 969

97 296

104,7

297 267

294 561

99,1

42

Fixed vegetable fats and oils

43

Životinjske i biljne masti i ulja, prerađeni

18 299

25 552

139,6

49 676

51 714

104,1

43

Animal or vegetable fats and oils, processed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kemijski proizvodi

4 803 058

6 617 966

137,8

12 789 636

14 283 278

111,7

5

Chemical products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Organski kemijski proizvodi

129 017

141 724

109,8

1 411 366

2 124 423

150,5

51

Organic chemicals

52

Anorganski kemijski proizvodi

68 473

40 722

59,5

349 322

347 423

99,5

52

Inorganic chemicals

53

Proizvodi za bojenje i štavljenje

223 931

261 129

116,6

839 215

837 759

99,8

53

Dyeing, tanning and colouring materials

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

1 560 536

2 124 839

136,2

3 874 963

3 823 445

98,7

54

Medical and pharmaceutical products

55

Eterična ulja, parfumerijski,
kozmetički ili toaletni proizvodi

464 420

551 154

118,7

1 957 854

1 950 048

99,6

55

Essential oils, perfume materials; toilet and cleansing preparations

56

Umjetna gnojiva

752 914

1 222 095

162,3

180 033

746 040

414,4

56

Manufactured fertilizers

57

Plastične tvari u primarnim oblicima

1 043 774

1 560 171

149,5

1 179 004

1 355 800

115,0

57

Plastics in primary forms

58

Plastične tvari u ostalim oblicima

348 166

414 601

119,1

1 499 385

1 445 359

96,4

58

Plastics in non-primary forms

59

Kemijske tvari i proizvodi, d. n.

211 827

301 530

142,3

1 498 494

1 652 982

110,3

59

Chemical materials and products, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

7 708 710

8 427 331

109,3

18 874 983

18 125 733

96,0

6

Manufactured goods classified chiefly by material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Koža, proizvodi od kože, krzna

451 356

600 106

133,0

328 330

341 285

103,9

61

Leather, leather manufactures and dressed fur skins

62

Proizvodi od kaučuka

58 100

71 947

123,8

967 249

959 635

99,2

62

Rubber manufactures

63

Proizvodi od pluta i drva

668 595

666 379

99,7

917 384

762 645

83,1

63

Cork and wood manufactures

64

Papir, karton, proizvodi od celuloze

737 924

925 787

125,5

2 577 494

2 602 651

101,0

64

Paper, paperboard and articles of paper pulp

65

Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi

576 804

581 313

100,8

2 239 444

2 188 881

97,7

65

Textile yarn, fabrics and related products

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

2 039 543

2 072 295

101,6

2 164 492

1 913 858

88,4

66

Non-metallic mineral manufactures

67

Željezo i čelik

601 296

604 161

100,5

4 320 616

4 073 772

94,3

67

Iron and steel

68

Obojeni metali

857 906

1 106 566

129,0

1 473 789

1 864 810

126,5

68

Non-ferrous metals

69

Proizvodi od metala, ostali

1 717 186

1 798 777

104,8

3 886 185

3 418 196

88,0

69

Manufactures of metals, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strojevi i prijevozna sredstva

15 269 579

18 851 793

123,5

29 318 275

25 131 956

85,7

7

Machinery and transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Pogonski strojevi i uređaji

1 622 942

1 682 391

103,7

1 455 936

2 189 927

150,4

71

Power generating machinery and equipment

72

Specijalni strojevi za pojedine industrijske grane

1 289 446

1 351 379

104,8

3 266 162

1 912 407

58,6

72

Machinery specialized for particular industries

73

Strojevi za obradu metala

255 697

232 920

91,1

570 056

414 063

72,6

73

Metal working machinery

74

Industrijski strojevi za opću uporabu, d. n.

1 251 535

1 346 863

107,6

5 683 116

4 148 953

73,0

74

General industrial machinery and equipment, n.e.s.

75

Uredski strojevi i strojevi za AOP

325 317

240 950

74,1

1 959 889

1 905 834

97,2

75

Office machines and automatic data processing machines

76

Aparati za telekomunikacije
i snimanje zvuka i reprodukciju

305 236

241 267

79,0

2 962 427

3 086 450

104,2

76

Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus

77

Električni strojevi, aparati, uređaji

4 718 567

4 850 139

102,8

4 805 354

4 691 931

97,6

77

Electrical machinery, apparatus and appliances

78

Cestovna vozila

939 781

1 083 195

115,3

6 277 923

4 929 282

78,5

78

Road vehicles

79

Ostala prijevozna sredstva

4 561 059

7 822 690

171,5

2 337 412

1 853 110

79,3

79

Other transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Razni gotovi proizvodi

7 212 284

7 419 488

102,9

12 841 672

11 629 465

90,6

8

Miscellaneous manufactured articles

81

Montažne zgrade; sanitarni
uređaji, oprema za vodovod,
grijanje i rasvjetu, d. n.

325 649

275 041

84,5

868 305

672 357

77,4

81

Prefabricated buildings; sanitary,
plumbing, heating and lighting
fixtures and fittings, n.e.s.

82

Pokućstvo i dijelovi

1 381 103

1 570 601

113,7

1 847 496

1 555 987

84,2

82

Furniture and parts thereof

83

Predmeti za putovanje

40 996

40 760

99,4

245 500

213 799

87,1

83

Travel goods

84

Odjeća

2 453 808

2 435 270

99,2

3 216 546

2 974 428

92,5

84

Wearing apparel

85

Obuća

914 026

975 880

106,8

1 366 312

1 246 891

91,3

85

Footwear

87

Znanstveni i kontrolni instrumenti

490 820

532 670

108,5

1 209 654

1 122 762

92,8

87

Scientific and controlling instruments

88

Fotoaparati, optički proizvodi, satovi

53 067

44 953

84,7

424 098

377 333

89,0

88

Photographic apparatus, optical goods, watches and clocks

89

Razni gotovi proizvodi, d. n.

1 552 815

1 544 313

99,5

3 663 762

3 465 909

94,6

89

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

19 280

45 249

234,7

66 106

32 704

49,5

9

Commodities and transactions, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Specijalne transakcije i proizvodi

-

-

-

-

-

-

93

Special transactions and commodities

96

Metalni novac (osim zlatnika)

67

47

69,9

74

63

85,0

96

Coin (other than gold coin)

97

Zlato, nemonetarno

19 213

45 203

235,3

66 032

32 641

49,4

97

Gold, non-monetary

 

 

 

5.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

I. – XI. 2009.

I. – XI. 2010.

indeksi
Indices
I. – XI. 2010. 
I. – XI. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 615 378

59 041 776

116,6

103 035 014

100 362 118

97,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

44 260 133

50 510 816

114,1

84 129 700

80 022 008

95,1

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

2 747 115

2 961 188

107,8

13 331 407

15 043 359

112,8

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

1 889 924

1 864 108

98,6

578 670

787 619

136,1

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

1 518 430

2 761 605

181,9

3 433 982

2 922 863

85,1

North and Central America

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

75 792

154 304

203,6

1 502 126

1 539 078

102,5

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

123 985

789 755

637,0

59 129

47 193

79,8

Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

30 910 146

36 660 259

118,6

64 716 494

59 982 760

92,7

EU countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

2 708 128

3 119 555

115,2

5 191 508

4 822 586

92,9

Austria

Belgija

326 028

450 838

138,3

1 404 055

1 395 754

99,4

Belgium

Bugarska

202 513

241 592

119,3

393 988

502 664

127,6

Bulgaria

Cipar

604 430

417 097

69,0

12 348

11 472

92,9

Cyprus

Češka

564 154

533 643

94,6

2 003 602

1 880 362

93,8

Czech Republic

Danska

117 026

161 712

138,2

713 522

692 762

97,1

Denmark

Estonija

9 925

27 382

275,9

28 304

44 772

158,2

Estonia

Finska

78 224

87 531

111,9

450 886

521 256

115,6

Finland

Francuska

1 003 599

778 755

77,6

3 129 343

2 708 270

86,5

France

Grčka

197 584

460 887

233,3

469 800

513 016

109,2

Greece

Irska

101 722

85 210

83,8

522 542

457 976

87,6

Ireland

Italija

9 810 726

11 250 527

114,7

15 879 827

14 666 347

92,4

Italy

Letonija

26 612

41 947

157,6

8 160

24 299

297,8

Latvia

Litva

48 649

52 849

108,6

59 841

86 239

144,1

Lithuania

Luksemburg

44 202

1 745 140

1)

70 047

62 512

89,2

Luxembourg

Mađarska

877 983

1 339 634

152,6

3 342 097

2 824 446

84,5

Hungary

Malta

1 085 788

1 121 837

103,3

231 150

274 220

118,6

Malta

Nizozemska

651 017

846 174

130,0

2 054 106

2 141 058

104,2

Netherlands

Njemačka

5 640 755

6 202 723

110,0

14 020 624

12 639 001

90,1

Germany

Poljska

557 833

594 238

106,5

2 103 790

2 042 616

97,1

Poland

Portugal

69 696

46 320

66,5

165 887

158 607

95,6

Portugal

Rumunjska

334 413

402 512

120,4

802 214

781 141

97,4

Romania

Slovačka

420 170

464 574

110,6

1 313 503

865 843

65,9

Slovakia

Slovenija

3 751 121

4 594 170

122,5

5 922 421

5 921 634

100,0

Slovenia

Španjolska

350 479

391 134

111,6

1 689 860

1 476 626

87,4

Spain

Švedska

220 561

309 672

140,4

962 793

862 756

89,6

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 106 810

892 608

80,6

1 770 276

1 604 523

90,6

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

847 722

682 523

80,5

2 706 263

2 049 814

75,7

EFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

884

724

81,9

14 942

19 947

133,5

Iceland

Lihtenštajn

53 597

49 546

92,4

6 125

12 488

203,9

Liechtenstein

Norveška

116 166

130 201

112,1

379 646

278 432

73,3

Norway

Švicarska

677 075

502 052

74,2

2 305 550

1 738 947

75,4

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

10 801 493

10 956 184

101,4

5 017 090

5 283 896

105,3

CEFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

183 430

404 288

220,4

15 083

28 758

190,7

Albania

Bosna i Hercegovina

6 561 415

6 782 926

103,4

2 736 448

2 984 347

109,1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

831 857

546 215

65,7

24 663

18 464

74,9

Montenegro

Kosovo2)

-

374 171

-

-

17 838

-

Kosovo2)

Makedonija

579 695

554 310

95,6

871 444

703 455

80,7

Macedonia

Moldavija

9 333

8 937

95,8

23 293

20 057

86,1

Moldova

Srbija

2 635 762

2 285 336

86,7

1 346 159

1 510 977

112,2

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

2 033 373

2 100 739

103,3

358 695

545 227

152,0

OPEC countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžir

91 108

75 873

83,3

4 598

43 570

947,5

Algeria

Angola

300

436

145,3

78

75

96,6

Angola

Ekvador

3

6 542

1)

178 060

181 308

101,8

Ecuador

Irak

36 287

232 183

639,8

78

1 251

1)

Iraq

Iran, Islamska Republika

30 668

42 542

138,7

29 559

13 824

46,8

Iran, Islamic Republic of

Katar

523 942

312 197

59,6

1 345

2 332

173,4

Qatar

Kuvajt

1 804

751

41,6

4 838

15 358

317,5

Kuwait

Libija

388 516

77 679

20,0

15 418

57 312

371,7

Libyan Arab Jamahiriya

Nigerija

281 362

772 165

274,4

664

1 742

262,4

Nigeria

Saudijska Arabija

107 162

77 719

72,5

111 831

166 529

148,9

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

571 358

502 609

88,0

11 945

56 025

469,0

United Arab Emirates

Venezuela

862

43

5,0

282

5 901

1)

Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 700 772

2 211 850

130,0

11 689 853

12 705 538

108,7

Other countries in Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

Andora

29

-

-

13

45

334,6

Andorra

Bjelorusija

116 044

67 022

57,8

55 422

216 954

391,5

Belarus

Ferojski (Ovčji) Otoci

-

-

-

931

597

64,1

Faroe Islands

Gibraltar

15 733

301 703

1)

18

242

1)

Gibraltar

Monako

2 880

2 764

96,0

2 833

147

5,2

Monaco

Rusija

671 556

1 145 800

170,6

9 970 681

9 158 014

91,8

Russian Federation

San Marino

382

788

206,5

5 447

6 055

111,2

San Marino

Sveta Stolica (Država Vatikanskog Grada)

-

4

-

29

12

40,3

Holy See (Vatican City State)

Turska

700 322

505 402

72,2

1 480 069

3 089 427

208,7

Turkey

Ukrajina

193 825

188 366

97,2

174 409

234 045

134,2

Ukraine