image description

 

 

GODINA/YEAR: XLVII.                                         ZAGREB, 30. OŽUJKA 2011./30 MARCH, 2011                                        BROJ/NUMBER: 4.4.4.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

PUTNIČKE AGENCIJE U 2010.

 

TRAVEL AGENCIES, 2010

 

 

U 2010. godini 899 putničkih agencija i njihovih poslovnica organiziralo je jednodnevne izlete i putovanja za domaće turiste u zemlji i inozemstvu te putovanja stranih turista u Republici Hrvatskoj.

 

In 2010, there were 899 travel agencies and their offices that arranged same-day trips and travels in the country and abroad for domestic tourists as well as travels in the Republic of Croatia for foreign tourists.

 

 

 

Broj domaćih izletnika čiji su jednodnevni izleti ostvareni u organizaciji putničkih agencija u 2010. u odnosu na 2009. u Republici Hrvatskoj veći je za 3,2%, a broj izletnika u strane zemlje veći je za 17,9%.

 

In 2010, as compared to 2009, the number of domestic same-day tourists, whose trips were organised by travel agencies, increased by 3.2% for those travelling in the Republic of Croatia and by 17.9% for those travelling abroad.

 

 

 

U 2010. broj domaćih turista koji su putovali u organizaciji putničkih agencija u Republici Hrvatskoj iznosio je 315 132, a broj ostvarenih noćenja 1 350 904. Turisti su prosječno noćili četiri noći.

 

The number of domestic tourists whose travels in the Republic of Croatia were arranged by tourist agencies amounted in 2010 to
315 132 and the number of tourist nights to 1 350 904. There were four tourist nights on the average.

 

 

 

Broj domaćih turista koji su putovali u organizaciji putničkih agencija u zemlji u odnosu na 2009. veći je za 8,5%, a broj noćenja veći je za 7,1%.

 

The number of domestic tourists whose travels were arranged by tourist agencies in the country increased by 8.5% and the number of tourist nights by 7.1% compared to 2009, with the average of four tourist nights.

 

 

 

U 2010. broj domaćih turista koji su putovali u organizaciji putničkih agencija u strane zemlje iznosio je 252 270, a broj ostvarenih noćenja
1 126 662. Turisti su prosječno noćili pet noći.

 

The number of domestic tourists whose travels abroad were arranged by tourist agencies amounted to 252 270 and the number of tourist nights to1 126 662. There were five tourist nights on the average.

 

 

 

U inozemstvo je putovalo 4,6% više turista i ostvarilo 6,1% više noćenja nego u prethodnoj godini.

 

There were 4.6% tourists more who travelled abroad and 6.1% tourist nights more than in 2009.

 

 

 

Od 252 270 domaćih turista koji su putovali u inozemstvo u organizaciji putničkih agencija, najviše ih je putovalo u Italiju (16,1%), Austriju (13,4%), Češku (7,5%), Njemačku (6,7%), Francusku (6,6%), Tunis (6,0%), Sloveniju (4,9%), Mađarsku (4,8%) te Bosnu i Hercegovinu (4,5%), što čini ukupno 70,5%. U ostale zemlje putovalo je 29,5% turista.

 

Out of 252 270 domestic tourists who travelled abroad through the mediation of travel agencies, most of them (70.5%) went to Italy (16.1%), Austria (13.4%), the Czech Republic (7.5%), Germany (6.7%), France (6.6%), Tunisia (6.0%), Slovenia (4.9%), Hungary (4.8%) and Bosnia and Herzegovina (4.5%). There were 29.5% of tourists who travelled to other countries.

 

 

 

U 2010. putničke agencije organizirale su putovanja u Republici Hrvatskoj za 1 833 074 strana turista, koji su ostvarili 12 688 132 noćenja. Turisti su prosječno noćili sedam noći.

 

In 2010, travel agencies arranged travels in the Republic of Croatia for 1 833 074 foreign tourists who realised 12 688 132 tourist nights, with the average of seven tourist nights.

 

 

 

Broj stranih turista koji su u Republiku Hrvatsku došli u organizaciji putničkih agencija u 2010. u odnosu na 2009. veći je za 5,4%, a broj noćenja veći je za 9,3%.

 

In 2010, the number of foreign tourists who came to the Republic of Croatia through the mediation of travel agencies increased by 5.4% and the number of tourist nights by 9.3%, as compared to 2009.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista u Republici Hrvatskoj koji su došli u organizaciji putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (25,4%), Italije (9,2%), Poljske (7,4%), Češke (7,0%), Slovenije (6,3%), Ujedinjene Kraljevine (5,2%), Francuske i Rusije (svaka po 5,0%) te Austrije (4,8%), što čini ukupno 75,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 24,7% noćenja.

 

Concerning the structure of nights of foreign tourists in the Republic of Croatia who travelled through the mediation of travel agencies, the most of them (75.3%) were realised by tourists from Germany (25.4%), Italy (9.2%), Poland (7.4%), the Czech Republic (7.0%), Slovenia (6.3%), the United Kingdom (5.2%), France and the Russian Federation (5.0% each) and Austria (4.8%). Tourists from other countries realised 24.7% of tourist nights.

 

 

 

1.   PUTNIČKE AGENCIJE I NJIHOVE POSLOVNICE U 2010.
      TRAVEL AGENCIES AND THEIR OFFICES, 2010

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

  Broj agencija i njihovih poslovnica u zemlji i inozemstvu

899

Number of agencies and their offices in country
and abroad

 

 

 

Zaposleni – ukupno (stanje 31. kolovoza)

4 062

Persons in employment – total (situation as on 31 August)

Od toga stalno

3 033

Of that,  full-time

 

 

 

2.   JEDNODNEVNI IZLETI DOMAĆIH IZLETNIKA PREMA ZEMLJAMA POSJETA U ORGANIZACIJI PUTNIČKIH AGENCIJA
      U
2010.

      SAME-DAY TRIPS OF DOMESTIC SAME-DAY VISITORS, BY COUNTRY OF DESTINATION, IN ORGANISATION OF TRAVEL
      AGENCIES, 2010

Zemlja posjeta

Izletnici
Same-day visitors

Country of destination

 

 

 

Ukupno

350 573

Total

 

 

 

Republika Hrvatska

307 079

Republic of Croatia

 

 

 

Strane zemlje

43 494

Foreign countries

 

 

 

Austrija

17 604

Austria

Bosna i Hercegovina

2 329

Bosnia and Herzegovina

Italija

13 375

Italy

Mađarska

3 905

Hungary

Njemačka

194

Germany

Slovenija

4 407

Slovenia

Srbija

1 503

Serbia

Švicarska

160

Switzerland

Ostale europske zemlje

17

Other European countries

 

 

 

image description

 

 

 

3.   VIŠEDNEVNA PUTOVANJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ZEMLJAMA POSJETA U ORGANIZACIJI PUTNIČKIH AGENCIJA U 2010.

     TRAVELS OF DOMESTIC TOURISTS IN ORGANISATION OF TRAVEL AGENCIES, BY COUNTRY OF DESTINATION, 2010

Zemlja posjeta

Broj turista
Number of tourists

Broj noćenja
Number of tourist
nights

Country of destination

 

 

 

 

Ukupno

567 402

2 477 566

Total

 

 

 

 

Republika Hrvatska

315 132

1 350 904

Republic of Croatia

 

 

 

 

Strane zemlje

252 270

1 126 662

Foreign countries

 

 

 

 

Austrija

33 882

132 268

Austria

Belgija

1 185

3 558

Belgium

Bosna i Hercegovina

11 300

31 400

Bosnia and Herzegovina

Češka

18 953

70 746

Czech Republic

Francuska

16 749

82 353

France

Grčka

4 783

27 836

Greece

Italija

40 637

171 497

Italy

Izrael

1 643

9 149

Israel

Mađarska

12 032

22 294

Hungary

Malta

2 345

15 992

Malta

Nizozemska

2 897

11 272

Netherlands

Njemačka

16 876

46 551

Germany

Portugal

2 125

9 251

Portugal

Rusija

1 064

4 516

Russian Federation

Skandinavske zemlje

2 376

13 547

Scandinavian countries

Slovačka

3 221

9 623

Slovakia

Slovenija

12 349

53 707

Slovenia

Srbija

2 470

6 150

Serbia

Španjolska

9 976

52 232

Spain

Švicarska

1 162

3 311

Switzerland

Turska

5 925

28 795

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

7 710

36 057

United Kingdom

Ostale europske zemlje

7 606

29 359

Other European countries

SAD

2 439

14 724

USA

Kanada

343

3 339

Canada

Egipat

4 538

32 334

Egypt

Japan

99

709

Japan

Kina

1 060

9 059

China

Tajland

1 070

9 243

Thailand

Tunis

15 154

107 579

Tunisia

Ostale izvaneuropske zemlje

8 301

78 211

Other non-European countries

 

 

 

image description

 

 

4.   PROMET STRANIH TURISTA U REPUBLICI HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI PUTNIČKIH AGENCIJA U 2010.

     TRAVELS OF FOREIGN TOURISTS TO REPUBLIC OF CROATIA, IN ORGANISATION OF TRAVEL AGENCIES, 2010

Zemlja prebivališta

Turisti

Tourists

Noćenja

Tourist nights

Country of origin

ukupno

Total

na kružnom
putovanju

Tours (cruises)

ukupno

Total

na kružnom
putovanju

Tours (cruises)

 

 

 

 

 

 

 Ukupno

1 833 074

146 288

12 688 132

771 247

 Total

 

 

 

 

 

 

Austrija

104 246

4 624

609 196

20 872

Austria

Belgija

21 788

548

159 605

3 611

Belgium

Bosna i Hercegovina

17 492

43

96 731

205

Bosnia and Herzegovina

Češka

125 539

535

886 401

3 202

Czech Republic

Francuska

96 100

21 975

634 855

155 659

France

Grčka

3 409

1 835

14 522

7 961

Greece

Italija

186 166

13 328

1 172 010

38 525

Italy

Izrael

1 231

61

4 716

285

Israel

Mađarska

74 308

1 429

435 718

5 022

Hungary

Nizozemska

37 765

6 058

250 093

26 294

Netherlands

Njemačka

411 488

26 615

3 222 677

105 240

Germany

Poljska

111 159

19 834

938 586

107 587

Poland

Portugal

2 609

818

15 441

5 394

Portugal

Rusija

66 126

1 789

631 444

8 790

Russian Federation

Skandinavske zemlje

69 996

3 457

404 586

19 436

Scandinavian countries

Slovačka

67 765

79

466 603

553

Slovakia

Slovenija

120 971

228

804 187

1 151

Slovenia

Srbija

19 701

6

134 599

42

Serbia

Švicarska

20 940

2 795

132 727

11 863

Switzerland

Španjolska

25 695

4 597

121 456

30 487

Spain

Turska

15 080

-

60 904

-

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

94 584

2 416

664 388

17 762

United Kingdom

Ostale europske zemlje

83 484

2 744

512 991

9 386

Other European countries

Japan

20 714

20 015

128 529

124 489

Japan

SAD

14 416

6 875

80 936

47 324

USA

Ostale izvaneuropske zemlje

20 302

3 584

104 231

20 107

Other non-European countries

 

 

 

image description

 

 

 

5.   JEDNODNEVNI IZLETI U ORGANIZACIJI PUTNIČKIH AGENCIJA ZA TURISTE KOJI BORAVE U TURISTIČKIM MJESTIMA U 2010.

      SAME-DAY TRIPS IN ORGANISATION OF TRAVEL AGENCIES FOR TOURISTS ACCOMMODATED IN TOURIST RESORTS, 2010

 

Izleti

Trips

 

u Republici Hrvatskoj

In Republic of Croatia

u inozemstvu

Abroad

 

 

 

 

Broj polazaka

24 719

3 176

Number of departures

 

 

 

 

Broj turista – izletnika

765 141

89 944

Number of tourists − same-day visitors

 

 

 

 

Domaći

81 537

7 470

Domestic

Strani

683 604

82 474

Foreign

 

 

 

 

6.   DOMAĆI TURISTI U ORGANIZACIJI PUTNIČKIH AGENCIJA S OBZIROM NA PRIJEVOZNA SREDSTVA KOJIMA SU PUTOVALI U 2010.

      DOMESTIC TOURISTS, IN ORGANISATION OF TRAVEL AGENCIES, IN RESPECT OF TRANSPORT MEANS THEY USED, 2010

 

Prijevoz u organizaciji putničke agencije

Transport organised by travel agency

Osobno organiziran
prijevoz

Transport
on own
account

 

ukupno

Total

zrakoplov

Aeroplane

autobus

Bus

plovilo
(brod)

Vessel
(ship)

vlak

Train

ostalo

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic tourists

 

U Republici Hrvatskoj

turisti

133 194

11 029

121 394

316

251

204

181 938

In Republic of Croatia

Tourists

 

noćenja

524 307

36 890

484 095

1 417

845

1 060

826 597

 

Tourist nights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U stranoj zemlji

turisti

187 883

71 303

109 790

6 001

290

505

64 387

Abroad

Tourists

 

noćenja

814 801

362 530

405 612

43 144

558

2 101

311 861

 

Tourist nights

 

 

 

7.   TURISTI I NOĆENJA PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI PUTNIČKIH
      AGENCIJA U 2010.

      TOURISTS AND TOURIST NIGHTS, BY TYPES OF HOTEL AND RESTAURANT FACILITIES IN REPUBLIC OF CROATIA,
      IN ORGANISATION OF TRAVEL AGENCIES, 2010

 

Ukupno

Total

Domaći turisti

Domestic tourists

Strani turisti

Foreign tourists

 

turisti

Tourists

noćenja

Nights

turisti

Tourists

noćenja

Nights

turisti

Tourists

noćenja

Nights

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 148 206

14 039 036

315 132

1 350 904

1 833 074

12 688 132

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli i aparthoteli

1 126 056

7 003 882

236 994

934 135

889 062

6 069 747

Hotels and all-suite hotels

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistička naselja

165 481

1 079 346

26 535

116 130

138 946

963 216

Tourist resorts

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

37 300

221 665

1 122

7 242

36 178

214 423

Camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva – sobe,
apartmani, kuće za odmor

769 584

5 433 350

39 669

247 103

729 915

5 186 247

Households private rooms, apartments and summer houses

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj

49 785

300 793

10 812

46 294

38 973

254 499

Other accommodation

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka jest godišnje statističko istraživanje Izvještaj o putničkim agencijama (obrazac TU-14).

 

The data source is a regular statistical survey titled the Report on Travel Agencies (TU-14 form).

 

 

 

Obrazac TU-14 ispunjava se za cijelu putničku agenciju bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice.

 

The questionnaire (TU-14 form) must be filled in for the whole tourist agency, irrespective of where its offices may be located.

 

 

 
Istraživanjem su obuhvaćeni svi poslovni subjekti i njihovi dijelovi čija se djelatnost sastoji od organiziranja turističkog prometa za domaće i strane izletnike i turiste, a imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

The survey covers all business entities and parts thereof whose seat is in the Republic of Croatia, whose activity includes organising of tourist transport for domestic and foreign same–day visitors and tourists.

 

 

 

Putnička agencija jest trgovačko društvo ili trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista ako ispunjava uvjete pružanja usluga utvrđenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 68/07. i 88/10.).

 

A travel agency is a trade company or an individual trader, a tradesman or their organisational unit rendering services of organising or intermediation of services related to travel and stays of tourists if it fulfils the conditions of rendering of services as regulated in the Provision of Tourism Services Act (NN, Nos 68/07 and 88/10).

 

 

 

Putnička agencija prema organizaciji rada može biti: putnička agencija organizator putovanja, putnička agencija posrednik, putnička agencija posrednik u pružanju usluga turističke asistencije i ugostiteljskih usluga u kućanstvu, putnička agencija koja prodaje karte za izlete i priredbe te pruža usluge mjenjačnice ili turističkih informacija i putnička agencija koja je organizator putovanja i posrednik.

 

According to the organisation of its work, a travel agency may be: a tour operator, a travel agency intermediary, a travel agency intermediary engaged in rendering passenger assistance service and mediation in private accommodation, in selling tickets for trips or performances and exchange office or tourist information services and a tourist agency that is both a tour operator and travel agency intermediary.

 

 

 

Obuhvat je u ovom istraživanju potpun, što znači da se istraživanjem obuhvaćaju sve putničke agencije.

 

In this survey the coverage is full, which means that it included every single tourist agency.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Tourist is every person who, outside his or her place of usual residence, spends at least one night in an accommodation facility or in another facility intended for accommodating tourists for rest or recreation, health, studying, sports, religion, family, business, public missions or gatherings. Migrants, cross-border workers, diplomats, military members at regular missions, refugees and nomads are not considered tourists.

 

 

 

Izletnik je osoba koja odlazi na jednodnevni izlet izvan svog mjesta prebivališta i vraća se isti dan (ne prenoći u mjestu posjeta).

 

Same-day visitor is every person who goes for a same-day trip outside his place of usual residence and comes back the same day (he does not spend a night in the place he visits).

 

 

 

Kružnim putovanjem smatra se turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je paušalni aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja uključujući vodiča i pratitelja.

 

Tour or cruise is a tourist journey lasting for several days according to a specific tour (cruise) itinerary (elaborated plan of the journey). It is an inclusive tour that comprises various transportation means and all tourist services during the journey, including a guide and tour conductor.

 

 

 

U tablici 5. iskazani su podaci o jednodnevnim izletima koje putničke agencije organiziraju ili kod kojih posreduju pri organizaciji za turiste koji borave u nekome turističkom mjestu. Na taj način turistima se pruža jedan oblik razonode tijekom njihova boravka u nekome turističkom mjestu. Broj polazaka odnosi se na  ostvaren broj izleta tijekom godine.

 

Table 5. contains data on same-day trips that travel agencies either arrange or intermediate in arrangement for tourists who stay in a particular tourist resort. This provides a type of leisure to tourists during their stay in a particular tourist resort. The number of departures refers to the realised number of trips in the course of a year.

 

 

 

U tablici 6. prikazani su podaci samo za glavno prijevozno sredstvo kojim su domaći turisti putovali u Republici Hrvatskoj odnosno iz Republike Hrvatske (ne odnosi se na jednodnevne izlete). Prijevoz može organizirati putnička agencija ili to može biti osobno organiziran prijevoz bilo kojim prijevoznim sredstvom.

 

Table 6. shows data on only the main transportation mean in which domestic tourists travelled in the Republic of Croatia or from the Republic of Croatia, respectively (it does not refer to same-day trips). The transport may be arranged by a travel agency or it can be individually arranged transport by using any transportation mean.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

etc.

NN

 

and so on (from Latin: et cetera)

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

no occurrence

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Ivana Brozović i Marijana Kožul

Prepared by Ivana Brozović and Marijana Kožul

 

Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.