image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                                ZAGREB, 2. LIPNJA 2010./2 JUNE, 2010                                            BROJ/NUMBER: 4.4.8/1.

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 

 


POSJETITELJI VAŽNIJIH TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI I ATRAKCIJA

u prvom tromjesečju 2010.

 

VISITORS TO MAIN TOURIST SIGHTS AND ATTRACTIONS

First quarter of 2010

 

 

U prvom tromjesečju 2010. istraživanjem o broju posjetitelja važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija obuhvaćeno je 156 muzeja i galerija. Ukupno ih je posjetilo 505 748 posjetitelja, od čega 93,2% domaćih i 6,8% stranih. Najveći broj posjeta u muzejima i galerijama zabilježen je u Gradu Zagrebu (299 835), zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji (46 260) te u Primorsko-goranskoj županiji (31 646).

 

In the first quarter of 2010, the survey on the number of visitors to main tourist sights and attractions covered 156 museums and galleries. The total number of visitors was 505 748, of which 93.2% domestic and 6.8% foreign ones. The greatest number of visits to museums and galleries was recorded in the City of Zagreb (299 835), then in the County of Split-Dalmatia (46 260) and in the County of Primorje-Gorski kotar (31 646).

 

 

 

Najveći broj posjeta važnijim znamenitostima i atrakcijama imalo je Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke (22 000 posjeta), Zoološki vrt grada Zagreba (17 937 posjeta) te Gradske zidine u Dubrovniku (12 599 posjeta).

 

The Croatian National Marian Shrine of Marija Bistrica was the most visited tourist attraction with 22 000 visits, followed by the Zagreb Zoo (17 937 visits) and the Dubrovnik City Walls (12 599 visits).

 

 

 

Najposjećeniji Nacionalni park bila su Plitvička jezera s 10 502 posjetitelja, od čega 27,1% domaćih i 72,9% stranih.

 

Plitvice Lakes were the most visited place in the category of national parks with 10 502 visitors, out of which there were 27.1% domestic and 72.9% foreign ones.

 

 

 

1.   POSJETITELJI NACIONALNIH PARKOVA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2010.

      VISITORS TO NATIONAL PARKS, JANUARY – MARCH 2010

 

I. - III. 2010.

 

ukupno
Total

domaći posjetitelji
Domestic visitors

strani posjetitelji
Foreign visitors

broj dana poslovanja (objekt
otvoren za posjetitelje)
Number of operating days
 (facility open to visitors)

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

25 298

8 571

16 727

520

Brijuni

 1 891

  885

 1 006

85

Kornati

 6 580

 2 080

 4 500

75

Krka

 4 560

 1 750

 2 810

90

Paklenica

 1 710

  994

  716

90

Plitvička jezera

 10 502

 2 842

 7 660

90

Risnjak

55

20

35

90

 

 

 

image description

 

 

 

2.   POSJETITELJI MUZEJA I GALERIJA PO ŽUPANIJAMA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2010.

      VISITORS TO MUSEUMS AND GALLERIES, BY COUNTIES, JANUARY – MARCH 2010

 

I. – III. 2010.

 

broj jedinica
Number of units

ukupno
Total

domaći posjetitelji
Domestic visitors

strani posjetitelji
Foreign visitors

broj dana poslovanja (objekt otvoren za posjetitelje)
Number of operating days (facility open to visitors)

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

156

 505 748

 471 325

 34 423

 1 427

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

7

 4 232

 4 120

  112

  72

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

8

 23 330

 20 586

 2 744

  63

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

4

 3 410

 3 130

  280

  64

Karlovačka županija
County of Karlovac

6

 6 467

 6 435

  32

  62

Varaždinska županija
County of Varaždin

3

 5 967

 5 967

-

  70

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

7

 2 394

 2 336

  58

  73

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

7

 7 599

 7 548

  51

  74

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

11

 31 646

 24 601

 7 045

  61

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

3

  487

  487

-

  62

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

2

 1 752

 1 748

  4

  67

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

2

 2 010

 1 980

  30

  76

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

3

 2 909

 2 844

  65

  72

Zadarska županija
County of Zadar

9

 26 799

 26 656

  143

  74

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

6

 4 689

 4 539

  150

  70

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

3

 4 018

 3 656

  362

  68

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

4

 3 229

 3 152

  77

  69

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

15

 46 260

 45 693

  567

  72

Istarska županija
County of Istria

9

 5 911

 4 644

 1 267

  45

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

17

 19 698

 7 318

 12 380

  72

Međimurska županija
County of Međimurje

1

 3 106

 3 026

  80

  75

Grad Zagreb
City of Zagreb

29

 299 835

 290 859

 8 976

  66

 

 

 

3.    POSJETITELJI VAŽNIJIH TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI I ATRAKCIJA PO ŽUPANIJAMA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2010.1)

    VISITORS TO MAIN TOURIST SIGHTS AND ATTRACTIONS BY COUNTIES, JANUARY – MARCH 20101)

 

I. – III. 2010.

 

 

ukupno
Total

domaći posjetitelji
Domestic visitors

strani posjetitelji 
Foreign visitors

broj dana poslovanja
(objekt otvoren za
posjetitelje)
Number of operating days (facility open to visitors)

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko – zagorska županija

 

 

 

 

County of Krapina-Zagorje

Dvorac Stubički Golubovec

17

17

-

50

Castle Stubički Golubovec

Hrvatsko nacionalno svetište
Majke Božje Bistričke

22 000

19 500

2 500

90

Croatian National Marian Shrine
of Marija Bistrica

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

 

 

 

 

County of Sisak-Moslavina

Park Prirode Lonjsko polje

200

200

-

80

Lonjsko polje Nature Park

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

 

 

 

 

County of Karlovac

Stari grad Ozalj

60

60

-

75

Old City of Ozalj

Baraćeve  špilje

119

107

12

5

Barac’s Caves

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

 

 

 

 

County of Varaždin

Dvorac Trakošćan

4 934

4 136

798

90

Trakošćan Castle

Stari grad Varaždin

1 821

1 621

200

75

Old City of Varaždin

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

 

 

 

 

County of Koprivnica-Križevci

Stari grad Kalnik

1 000

1 000

-

90

Old City of Kalnik

Hodočasničko središte župa Sv. Ane

1 000

1 000

-

4

Pilgrimage center, St. Anne Parish

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

 

 

 

 

County of Primorje-Gorski kotar

Trsatska gradina

1 641

830

811

90

Fort of Trsat

Špilja Lokvarka

130

130

-

90

Lokvarka Cave

Špilja "Vrelo"

538

496

42

25

Vrelo Cave

Zaštićeni krajolik "Kamačnik"

800

770

30

90

Protected landscape Kamačnik

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

 

 

 

 

County of Lika-Senj

Memorijalni centar "Nikola Tesla"

580

558

22

76

Nikola Tesla Memorial Centre

Tvrđava Nehaj

228

228

-

5

Fort of Nehaj

 

 

 

 

 

 

Virovitičko podravska županija

 

 

 

 

County of Virovitica-Podravina

Park prirode Papuk1)

7 900

7 300

600

90

Papuk Nature Park1)

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

 

 

 

 

County of Šibenik-Knin

Kninska tvrđava

300

300

-

90

Fort Knin

Park prirode Vransko jezero1)

2 700

2 500

200

90

Vransko jezero Nature Park1)

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

 

 

 

 

County of Osijek-Baranja

Dvorac Pejačević

324

324

-

75

Pejačević Castle

Dvorac Prandau-Mailath

1 300

900

400

75

Prandua-Mailath Castle

Park prirode Kopački rit

875

840

35

61

Kopački rit Nature Park

Zoološki vrt u Osijeku

5 364

5 184

180

90

Osijek Zoo

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

 

 

 

County of Split-Dalmatia

Arheološki lokalitet Salona

292

223

69

75

Salona Archaeological Locality

Tvrđava Klis

612

507

105

77

Fort Klis

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

 

 

 

 

County of Istria

Pazinski kaštel

231

231

-

66

Castle of Pazin

Pulski amfiteatar

5 275

1 236

4 039

89

Pula Amphitheatre

Nezakcij kod Valture

476

431

45

89

Nesactium – Valtura

Aquarium Pula

1 100

1 100

-

89

Aquarium Pula

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

 

 

County of Dubrovnik-Neretva

Akvarij Biološkog zavoda Dubrovnik

1 127

432

695

88

Aquarium of Biological Institute Dubrovnik

Posebni rezervat Lokrum

-

-

-

-

Lokrum Nature Reserve

Arboretum Trsteno

204

50

154

90

Trsteno Arboretum

Gradske zidine Dubrovnik

12 599

1 900

10 699

90

Dubrovnik City Walls

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 

 

 

 

City of Zagreb

Zoološki vrt grada Zagreba

17 937

15 550

2 387

90

Zagreb Zoo

Rudnik Zrinski

1 033

1 019

14

14

Zrinski Mine

 

1)     Vidi Metodološka objašnjenja.

1)     See Notes on Methodology.

 

 

 

4.    POSJETITELJI TERMALNIH KUPALIŠTA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2010. PO ŽUPANIJAMA1)

      VISITORS OF BATHING RESORTS, BY COUNTIES, JANUARY – MARCH 20101)

 

I. – III. 2010.

 

 

broj jedinica

Number of units

posjetitelji ukupno

Visitors, total

dnevni posjetitelji

Daily visitors

kupači s
višekratnom
dozvolom

Licence for
repeated entrance

broj dana poslovanja (objekt otvoren za posjetitelje)
Number of operating days (facility open to visitors)

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

12

122 192

115 023

7 169

720

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

5

61 570

58 581

2 989

90

County of Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

1

15 879

15 812

67

90

County of Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

1

1 700

1 700

-

90

County of Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

1

7 329

6 569

760

90

County of Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

1

10 216

7 184

3 032

90

County of Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

1

17 557

17 257

300

90

County of Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

1

815

794

21

90

County of Istria

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

1

7 126

7 126

-

90

County of Međimurje

 

1)     Vidi Metodološka objašnjenja.

1)     See Notes on Methodology.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka jest Tromjesečni izvještaj o posjetiteljima važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija na obrascu TU-21.

 

The data source is the Quarterly Report on Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, TU-21 form.

 

 

 

Rezultati ovog istraživanja  objavljuju se pojedinačno za određene znamenitosti i atrakcije na temelju pisane suglasnosti izvještajne jedinice (članak 56. Zakona o službenoj statistici NN, br. 103/03. i 75/09.). Znamenitosti i atrakcije čiji se podaci objavljuju kao pojedinačni jesu: nacionalni parkovi, važnije turističke znamenitosti i atrakcije te termalna kupališta. Pojedinačni podaci osim što su korisni za analitičke svrhe, prikazani na taj način su i jedan oblik promocije.

 

Results obtained in this survey refer to some individual sights and attractions on the basis of the written consent of a reporting unit in question (Article 56 of the Official Statistics Act, NN Nos. 103/03 and 75/09). Individual data are issued for the following tourist sights and attractions: national parks, important tourist sights and attractions and thermal baths. In addition to their usefulness in analyses, data presented in this way may also serve as a promotion.

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve važnije turističke znamenitosti i atrakcije za koje je iskazan broj posjetitelja u promatranom razdoblju. Do broja posjetitelja u pravilu se dolazi preko broja prodanih ulaznica, ali je taj broj moguće odrediti i s pomoću drugih evidencija ili stručnih procjena. Obuhvaćaju se sljedeće vrste turističkih znamenitosti i atrakcija: nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi rezervati, park-šume, značajni krajobrazi, spomenici prirode, spomenici parkovne arhitekture, stari gradovi, dvorci, rudnici, samostani, rodni domovi, ekosela, muzeji i galerije, spomenici kulture, termalna kupališta, zoološki vrtovi, akvariji, arboretumi, botanički vrtovi i ostale turističke znamenitosti, d. n.

 

Observation units are all main tourist sights and attractions for which a number of visitors was reported in the reference period. The number of visitors is usually obtained through the number of tickets sold, but it is also possible for it to be determined according to other records or expert estimates. The following tourist sights and attractions are covered: national parks, parks of nature, strict reserves, forest parks, significant landscapes, monuments of nature, park architecture monuments, old cities, castles, mines, monasteries, famous people’s birth houses, eco-villages, museums and galleries, cultural monuments, thermal baths, zoological gardens, aquariums, arboretums, botanical gardens and other tourist attractions not elsewhere classified.

 

 

 

Nakon revizije metodologije praćenja važnijih turističkih atrakcija i znamenitosti, u 2010. se promijenio obuhvat. Od 2010. ovim istraživanjem ne prate se manifestacije (festivali, ljetne igre i predstave, sportske manifestacije), sajmovi, kupališta na obali Jadrana te ostala kupališta zbog problema obuhvata i problema iskazivanja podataka kod izvještajnih jedinica. Zbog svega navedenog, u tablici 4. prikazani su dnevni posjetitelji i kupači s višekratnom dozvolom samo u termalnim kupalištima.

 

After the methodology for monitoring of main tourist sights and attractions in 2010 had been revised, the coverage changed. Since 2010, this survey has not covered events (festivals, summer games and performances, sports events), fairs, baths on the Adriatic coast and other baths due to difficulties related to the coverage and data presentation at reporting units. This is the reason why table 4 presents only same-day visitors and bathers having licence for repeated entrance in thermal baths.

 

 

 

Turistička atrakcija jest privlačan element u nekoj turističkoj destinaciji u obliku kulturno-povijesne baštine, prirodne cjeline ili pojave, priredbe ili događaja koji motivira buduće turiste za dolazak ili je okosnica razvoja turizma u destinaciji.

 

Tourist attraction is an attractive element in a certain tourist destination, such as a cultural-historical heritage, natural entirety or phenomenon, performance or event, which either motivates future tourists to come or is a mainstay of the development of tourism on that destination.

 

 

 

Nacionalni park jest prostrano, pretežno neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava.

 

National park is a spatial, mostly unchanged area of extraordinary and multiple natural values, which comprises one or more preserved or slightly changed eco-systems.

 

 

 

Park prirode jest prostorno prirodno ili dijelom kultivirano područje s naglašenim estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.

 

Park of nature is a spatial natural or partly cultivated area with accented esthetical, ecological, educational, cultural, historical, tourist and recreational values.

 

 

 

Strogi rezervat jest područje s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo znanstvenom istraživanju kojim se ne mijenja biološka raznolikost i izvornost prirode te ne ugrožavaju prirodni proces.

 

Strict reserve is an area consisting of unchanged or slightly changed natural characteristics, which is intended exclusively for scientific research, providing that it does not change a biological diversity, authenticity of landscape and that it does not affect natural processes.

 

 

 

Posebni rezervat jest područje u kojem je posebno izražen jedan ili više neizmijenjenih sastojaka prirode, i ima osobitu znanstvenu važnost i namjenu. Posebni rezervat može biti: botanički (floristički, rezervat šumske vegetacije i dr.), zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), geološki, hidrološki i rezervat u moru.

 

Special reserve is an area with specially accented one or more unchanged natural components, which has a remarkable scientific value and purpose. A special reserve may be of different kinds, as follows: botanical (floristic, reserve of forest plants etc.), zoological (ornithological, ichthyologic etc.), geological, hydrological, sea reserve.

 

 

 

Park-šuma jest prirodna ili zasađena šuma koja ima veliku pejzažnu vrijednost, a namijenjena je odmoru i rekreaciji.

 

Park forest is a natural or planted forest of an outstanding landscape value, intended for rest and recreation.

 

 

 

Zaštićeni krajobraz jest prirodni ili kultivirani predio koji ima veliku estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednosti ili krajolik karakterističan za pojedino područje.

 

Protected landscape is a natural or cultivated area of either exceptional esthetical, cultural or historical value, or a landscape characteristic for a particular region.

 

 

 

Spomenik prirode jest pojedinačni neizmijenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive prirode koji ima znanstvenu, estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednost. Spomenik prirode može biti geološki (mineraloško ili paleontološko nalazište, struktura slojeva i sl.), geomorfološki (špilja, soliterna stijena itd.), hidrološki (vrelo, slap, jezero itd.), botanički (rijedak primjerak ili važan primjerak biljnog svijeta i sl. za određenu lokaciju), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i dr.

 

Monument of nature is a detached unchanged part or a group of parts of nature, animate or inanimate, which have a scientific, esthetical, cultural or historical value. It may be geological (a mineralogical or paleontological site, structure of layers etc.), geomorphological (caves, solitary rocks etc.), hydrological (well, falls, lake etc.), botanical (rare plant or plant specimen important for the location it grows on etc.), spatially small botanical or zoological locality etc.

 

 

 

Spomenik parkovne arhitekture jest umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, skupina i pojedinačno stablo te drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja) koji ima veliku estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu ili znanstvenu vrijednost.

 

Monument of park architecture is an artificially formed space (public garden, botanical garden, arboretum, city park, line of trees, group of trees or an individual tree as well as other types of garden and park architecture) that has a remarkable esthetical, stylistic, artistic, cultural, historical or scientific value.

 

 

 

Kulturno-povijesne znamenitosti jesu: stari gradovi, arheološka nalazišta, dvorci, rudnici, samostani, rodni domovi, eko-sela i  spomenici kulture.

 

Cultural-historical sights: old city, archaeological sites, castle, mine, monastery, famous person’s birth place, eco-village, monument of culture.

 

 

 

Kulturne i vjerske ustanove jesu: muzeji i galerije te hodočasnička središta.

 

Cultural and religious centres: museums and galleries, pilgrimage places.

 

 

 

Muzeji su ustanove koje sustavno i znanstveno obrađuju, čuvaju i izlažu predmete važne za obrazovanje, znanost i umjetnost.

 

Museums are institutions that systematically and scientifically process, keep and exhibit items that are significant for education, science and art.

 

 

 

Kupališta su ograđene i uređene vodene površine koje se nalaze obično blizu izvora vode i namijenjene su kupanju. To su rekreacijska kupališta.

 

Bathing resorts are enclosed and cultivated water areas, usually situated near a water source, intended for bathing. These are recreational bathing resorts.

 

 

 

Termalna kupališta jesu kupališta u kojima voda služi u zdravstvene svrhe i koriste se u provođenju medicinske rehabilitacije.

 

Thermal spas are bathing resorts with water used for health purposes, usually for medical rehabilitation.

 

 

 

Zološki vrt jest ograđeni prostor u kojem se čuvaju, izlažu javnosti, razmnožavaju i istražuju primjerci različitih vrsta u znanstvene i odgojne svrhe.

 

Zoological garden is an enclosed space in which live specimens of various animal species are kept, exhibited for public, procreated and examined for scientific and educational purposes.

 

 

 

Akvarij je ograđeni prostor u kojem se u vodenome mediju čuvaju, izlažu javnosti, razmnožavaju i istražuju živi primjerci vodene faune u znanstvene i odgojne svrhe.

 

Aquarium is an enclosed space in which live specimens of water fauna are kept in water, exhibited for public, procreated and examined for scientific and educational purposes.

 

 

 

Arboretum je samostalni prostor ili dio botaničkog vrta u kojem se uzgaja drveće i grmlje u znanstvene, ornamentalne i odgojne svrhe.

 

Arboretum is a separate space or a part of a botanical garden where trees and bushes are grown for scientific, ornamental and educational purposes.

 

 

 

Botanički vrt jest prostor u kojem se uzgajaju biljke (zeljaste i grmolike) i drveće iz različitih dijelova svijeta namijenjeni u znanstvene i odgojne svrhe i razgledavanju.

 

Botanical garden is a space where plants (herbs, bushes) and trees from various parts of the world are grown for scientific, educational and sightseeing purposes.

 

 

 

Park prirode Papuk proteže se kroz Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku županiju, a podaci o posjetiteljima prikazani su pod Virovitičko-podravskom županijom.

 

The Nature Park Papuk spreads through two counties: of Virovitica-Podravina and of Požega-Slavonia. Data on visitors are expressed as for the County of Virovitica-Podravina.

 

 

 

Park prirode Vransko jezero proteže se kroz Zadarsku županiju i Šibensko-kninsku županiju, a podaci su prikazani pod Zadarskom županijom.

 

The Vransko Jezero Nature Park also spreads through two counties: of Zadar and of Šibenik-Knin, but data are expressed as for the County of Zadar.

 

 

 

Određen broj znamenitosti, iako su važne za neko područje, nije obrađen u ovom istraživanju jer nisu radile u promatranom razdoblju ili se ne prodaju ulaznice ili ne postoji nikakva evidencija o broju posjetitelja u njima.

 

A certain number of attractions, although important in a particular region, was not processed in this survey, either because they were closed in the reference period or tickets were not sold or there were not any records on the number of visitors.

 

 

 

Podaci po županijama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.).

 

Data on counties are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities of the Republic of Croatia (NN, No. 86/06).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d.n.

i dr.

i sl.

itd.

NN

odn.

tis.

drugdje nespomenuto

i drugo

i slično

i tako dalje

Narodne novine

odnosno

tisuća

 

etc.

NN

'000

and so on (from Latin: et cetera)

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

thousand

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Ivana Brozović i Jadranka Pavić

Prepared by: Ivana Brozovć and Jadranka Pavić

Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.