image description

GODINA/YEAR: XLVII.

ZAGREB, 19. SRPNJA 2010./19 JULY, 2010

BROJ/NUMBER: 7.1.1.

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 


PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2009.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2009

 

 

U ovom priopćenju daju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2009. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove daju se podaci na razini županija od 2005. do 2009. te podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2009. za gradove i općine.

 

This Release presents data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2000 to 2009. Data on births, deaths, marriages and divorces are presented at the county level for the period from 2005 to 2009, as well as data on the natural change in population in 2009 for towns and municipalities.

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2009. zabilježen je porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 1,9%, tj. rođeno je 824 djece više nego u 2008. Ukupan broj rođenih u 2009. bio je 44 754 djece, od toga 44 577 živorođene djece i 177 mrtvorođene djece. Od 44 577 živorođene djece, 22 877 ili 51,3% rođeno je muške djece i 21 700 ili 48,7% ženske djece.

 

The year 2009, as compared to the previous year, recorded an increase of 1.9% in the number of live births, that is, 824 more children were born than in 2008. Out of total of 44 754 births in 2009, 44 577 were live births and 177 stillbirths. Out of 44 577 live births, 22 877, or 51.3%, were boys and 21 700, or 48.7%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2009. iznosila je 10,1.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2009 was 10.1.

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2009. zabilježen je gotovo isti broj umrlih osoba kao i prethodne godine, tj. umrle su 263 osobe ili 0,5% više nego prethodne godine. Od ukupnog broja umrlih osoba (52 414) u 2009. godini, 26 019 ili 49,6% odnosilo se na muške osobe i 26 395 ili 50,4% na ženske osobe.

 

In 2009, the number of deaths was almost the same as in the previous year, that is, 263 persons, or 0.5% more than in the previous year. Out of the total number of deaths (52 414) in 2009, there were 26 019, or 49.6%, men and 26 395, or 50.4%, women.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2009. iznosila je 11,8.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2009 was 11.8.

 

 

 

U 2009. umrlo je 235 dojenčadi, odnosno 0,45% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 142 ili 60,4% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2009 amounted to 235, that is, 0.45% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 142, or 60.4%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2009. iznosila je 5,3, a u prethodnoj godini iznosila je 4,5.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2009 was 5.3, while in the previous year it was 4.5.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2009. bila je u Šibensko-kninskoj županiji (2,0), a  najveća je bila u Brodsko-posavskoj županiji (7,8).

 

The lowest infant death rate in 2009 was recorded in the County of Šibenik-Knin (2.0) and the highest one in the County of Slavonski Brod-Posavina (7.8).

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2009. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -1,8 (-7 837 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 85,0. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu bio je pozitivan prirodni prirast, a u svim ostalim županijama bio je negativan. Najveći negativni prirodni prirast bio je u Sisačko-moslavačkoj županiji, i to -969 uz vitalni indeks od 62,9.

 

The natural increase rate in 2009 in the Republic of Croatia was negative at -1.8 (-7 837 persons), which was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which was 85.0. The County of Split-Dalmatia, the County of Dubrovnik-Neretva, the County of Međimurje and the City of Zagreb had a positive increase rate, while a negative increase rate was recorded in all other counties. The highest negative natural increase rate was recorded in the County of Sisak-Moslavina (-969), which also had the lowest vital index (62.9).

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 108 gradova/općina i Gradu Zagrebu, a negativan je bio u 430 gradova/općina, dok je 17 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

A positive natural increase rate was recorded in 108 towns/municipalities and the City of Zagreb, a negative one in 430 towns/municipalities, while 17 towns/municipalities recorded a zero natural increase rate.

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2009. sklopljena su 22 382 braka. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2009. iznosila je 5,1.

 

In 2009, there were 22 382 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2009 was 5.1.

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2009. bilo je 5 076 pravomoćno razvedenih brakova.

 

In 2009, there were 5 076 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2009. iznosila je 1,1.

 

Divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.1 in 2009.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2009. iznosio je 226,8.

 

The number of divorces per 1 000 marriages amounted in 2009 to 226.8.

 

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2000. DO 2009.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2000 − 2009

  

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

43 746

50 246

-6 500

10,0

11,5

-1,5

-

-

2001.

40 993

49 552

-8 559

9,2

11,2

-1,91)

93,7

98,6

2002.

40 094

50 569

-10 475

9,0

11,4

-2,4

97,8

102,1

2003.

39 668

52 575

-12 907

8,9

11,8

-2,9

98,9

104,0

2004.

40 307

49 756

-9 449

9,1

11,2

-2,1

101,6

94,6

2005.

42 492

51 790

-9 298

9,6

11,7

-2,1

105,4

104,1

2006.

41 446

50 378

-8 932

9,3

11,3

-2,0

97,5

97,3

2007.

41 910

52 367

-10 457

9,4

11,8

-2,4

101,1

103,9

2008.

43 753

52 151

-8 398

9,9

11,8

-1,9

104,4

99,6

2009.

44 577

52 414

-7 837

10,1

11,8

-1,81)

101,9

100,5

 

1)    Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

 

1)    Natural increase rate is not equal to difference of the rate of live births and deaths due to data rounding.

 

 

 

image description

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2005. DO 2009.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2005 2009

 

 

Rođeni
Births

Umrli
Deaths

Prirodni prirast
Natural increase

Brakovi
Marital statistics

Umrla
 dojenčad
na 1 000 živorođenih
Infant deaths
 per 1 000 live births

Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
Vital index (live births per 100 deaths)

 

 

ukupno
Total

živorođeni
Live
 births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno
Total

umrla dojenčad
Infant deaths

sklopljeni
Marriages

razvedeni
Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2005.

42 678

42 492

186

51 790

242

-9 298

22 138

4 883

5,7

82,0

Republic of Croatia

2006.

41 628

41 446

182

50 378

215

-8 932

22 092

4 651

5,2

82,3

 

2007.

42 070

41 910

160

52 367

234

-10 457

23 140

4 785

5,6

80,0

 

2008.

43 929

43 753

176

52 151

195

-8 398

23 373

5 025

4,5

83,9

 

2009.

44 754

44 577

177

52 414

235

-7 837

22 382

5 076

5,3

85,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka  županija   

2005.

3 185

3 174

11

3 569

11

-395

1 662

335

3,5

88,9

County of Zagreb

2006.

3 203

3 188

15

3 419

13

-231

1 676

335

4,1

93,2

 

2007.

3 260

3 247

13

3 509

16

-262

1 743

318

4,9

92,5

 

2008.

3 406

3 397

9

3 485

11

-88

1 867

353

3,2

97,5

 

2009.

3 421

3 407

14

3 500

17

-93

1 728

333

5,0

97,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija      

2005.

1 237

1 228

9

1 905

4

-677

667

90

3,3

64,5

County of Krapina-Zagorje

2006.

1 210

1 204

6

1 916

6

-712

646

110

5,0

62,8

 

2007.

1 213

1 206

7

1 929

5

-723

626

82

4,1

62,5

 

2008.

1 291

1 285

6

2 004

3

-719

669

109

2,3

64,1

 

2009.

1 285

1 282

3

1 987

7

-705

675

111

5,5

64,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija       

2005.

1 642

1 631

11

2 651

13

-1 020

878

178

8,0

61,5

County of Sisak-Moslavina

2006.

1 534

1 523

11

2 550

6

-1 027

902

169

3,9

59,7

 

2007.

1 512

1 506

6

2 702

8

-1 196

921

194

5,3

55,7

 

2008.

1 620

1 611

9

2 629

4

-1 018

949

208

2,5

61,3

 

2009.

1 653

1 646

7

2 615

11

-969

847

201

6,7

62,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija 

2005.

1 135

1 131

4

2 149

9

-1 018

646

114

8,0

52,6

County of Karlovac

2006.

1 121

1 119

2

1 984

7

-865

652

116

6,3

56,4

 

2007.

1 164

1 159

5

2 065

4

-906

681

119

3,5

56,1

 

2008.

1 163

1 162

1

2 041

2

-879

658

133

1,7

56,9

 

2009.

1 118

1 118

-

2 060

5

-942

614

118

4,5

54,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija  

2005.

1 838

1 834

4

2 199

9

-365

902

192

4,9

83,4

County of Varaždin

2006.

1 771

1 764

7

2 125

11

-361

849

160

6,2

83,0

 

2007.

1 726

1 721

5

2 316

6

-595

846

186

3,5

74,3

 

2008.

1 733

1 727

6

2 354

9

-627

877

189

5,2

73,4

 

2009.

1 791

1 780

11

2 280

5

-500

818

189

2,8

78,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija 

2005.

1 247

1 239

8

1 694

8

-455

541

157

6,5

73,1

County of Koprivnica-Križevci

2006.

1 132

1 127

5

1 702

7

-575

596

124

6,2

66,2

 

2007.

1 161

1 157

4

1 709

3

-552

570

131

2,6

67,7

 

2008.

1 237

1 232

5

1 751

6

-519

588

151

4,9

70,4

 

2009.

1 195

1 190

5

1 721

9

-531

595

166

7,6

69,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija   

2005.

1 258

1 249

9

1 866

5

-617

615

145

4,0

66,9

County of Bjelovar-Bilogora

2006.

1 192

1 184

8

1 799

7

-615

639

134

5,9

65,8

 

2007.

1 178

1 174

4

1 866

5

-692

654

153

4,3

62,9

 

2008.

1 206

1 199

7

1 821

4

-622

632

167

3,3

65,8

 

2009.

1 217

1 211

6

1 892

5

-681

608

169

4,1

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija      

2005.

2 373

2 367

6

3 432

13

-1 065

1 521

410

5,5

69,0

County of Primorje-Gorski kotar

2006.

2 357

2 351

6

3 335

9

-984

1 473

372

3,8

70,5

 

2007.

2 389

2 384

5

3 509

11

-1 125

1 585

325

4,6

67,9

 

2008.

2 540

2 529

11

3 446

11

-917

1 510

368

4,3

73,4

 

2009.

2 664

2 659

5

3 475

14

-816

1 488

426

5,3

76,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija             

2005.

459

458

1

857

2

-399

246

41

4,4

53,4

County of Lika-Senj

2006.

394

390

4

850

3

-460

234

34

7,7

45,9

 

2007.

385

380

5

869

5

-489

221

45

13,2

43,7

 

2008.

421

417

4

919

-

-502

256

48

-

45,4

 

2009.

437

435

2

824

1

-389

200

38

2,3

52,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija   

2005.

912

910

2

1 268

7

-358

453

71

7,7

71,8

County of Virovitica-Podravina

2006.

821

816

5

1 202

3

-386

435

82

3,7

67,9

 

2007.

850

848

2

1 264

3

-416

477

110

3,5

67,1

 

2008.

862

860

2

1 273

1

-413

483

96

1,2

67,6

 

2009.

869

867

2

1 244

4

-377

440

117

4,6

69,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija     

2005.

837

833

4

987

4

-154

478

60

4,8

84,4

County of Požega-Slavonia

2006.

810

808

2

1 055

6

-247

459

80

7,4

76,6

 

2007.

817

815

2

1 089

6

-274

461

69

7,4

74,8

 

2008.

880

876

4

1 057

1

-181

470

68

1,1

82,9

 

2009.

836

830

6

1 105

3

-275

427

87

3,6

75,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija     

2005.

1 775

1 766

9

1 997

9

-231

945

172

5,1

88,4

County of Slavonski Brod-Posavina

2006.

1 709

1 695

14

1 962

10

-267

923

160

5,9

86,4

 

2007.

1 698

1 689

9

2 047

14

-358

940

179

8,3

82,5

 

2008.

1 738

1 729

9

2 067

9

-338

956

158

5,2

83,6

 

2009.

1 810

1 800

10

 2 022

14

-222

901

191

7,8

89,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija        

2005.

1 798

1 791

7

1 714

4

77

923

146

2,2

104,5

County of Zadar

2006.

1 676

1 672

4

1 641

13

31

829

120

7,8

101,9

 

2007.

1 683

1 676

7

1 794

8

-118

926

143

4,8

93,4

 

2008.

1 789

1 784

5

1 784

4

0

893

154

2,2

100,0

 

2009.

1 836

1 828

8

1 867

6

-39

844

152

3,3

97,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija         

2005.

3 075

3 061

14

3 976

27

-915

1 609

448

8,8

77,0

County of Osijek-Baranja

2006.

2 939

2 928

11

3 924

17

-996

1 585

358

5,8

74,6

 

2007.

2 883

2 869

14

4 134

13

-1 265

1 647

418

4,5

69,4

 

2008.

3 002

2 991

11

3 970

20

-979

1 804

459

6,7

75,3

 

2009.

3 125

3 116

9

3 997

13

-881

1 679

462

4,2

78,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija    

2005.

955

954

1

1 495

6

-541

492

86

6,3

63,8

County of Šibenik-Knin

2006.

911

905

6

1 476

6

-571

507

80

6,6

61,3

 

2007.

919

914

5

1 445

9

-531

537

81

9,8

63,3

 

2008.

1 002

997

5

1 467

6

-470

560

91

6,0

68,0

 

2009.

1 012

1 008

4

1 491

2

-483

535

76

2,0

67,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija  

2005.

2 059

2 052

7

2 333

15

-281

1 073

194

7,3

88,0

County of Vukovar-Sirmium

2006.

1 961

1 950

11

2 242

9

-292

1 031

223

4,6

87,0

 

2007.

1 949

1 942

7

2 293

10

-351

1 107

239

5,1

84,7

 

2008.

2 005

1 994

11

2 340

11

-346

1 075

218

5,5

85,2

 

2009.

1 957

1 948

9

2 350

11

-402

1 039

219

5,6

82,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija    

2005.

4 990

4 970

20

4 536

33

434

2 407

404

6,6

109,6

County of Split-Dalmatia

2006.

4 921

4 906

15

4 316

20

590

2 402

468

4,1

113,7

 

2007.

4 904

4 883

21

4 488

24

395

2 527

423

4,9

108,8

 

2008.

4 929

4 910

19

4 720

22

190

2 649

397

4,5

104,0

 

2009.

4 959

4 941

18

4 690

21

251

2 578

397

4,3

105,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija           

2005.

1 780

1 772

8

2 210

10

-438

1 054

258

5,6

80,2

County of Istria

2006.

1 797

1 793

4

2 154

12

-361

1 103

213

6,7

83,2

 

2007.

1 926

1 918

8

2 241

18

-323

1 131

260

9,4

85,6

 

2008.

1 965

1 960

5

2 109

15

-149

1 034

310

7,7

92,9

 

2009.

2 020

2 012

8

2 303

9

-291

991

319

4,5

87,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

2005.

1 259

1 251

8

1 256

7

-5

636

96

5,6

99,6

County of Dubrovnik-Neretva

2006.

1 352

1 340

12

1 216

8

124

676

97

6,0

110,2

 

2007.

1 313

1 308

5

1 238

8

70

710

94

6,1

105,7

 

2008.

1 468

1 462

6

1 323

6

139

648

101

4,1

110,5

 

2009.

1 388

1 381

7

1 239

6

142

697

140

4,3

111,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija  

2005.

1 242

1 236

6

1 254

9

-18

566

116

7,3

98,6

County of Međimurje

2006.

1 222

1 220

2

1 296

5

-76

556

79

4,1

94,1

 

2007.

1 218

1 214

4

1 229

12

-15

621

134

9,9

98,8

 

2008.

1 295

1 286

9

1 272

7

14

612

122

5,4

101,1

 

2009.

1 336

1 326

10

1 281

7

45

556

135

5,3

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb       

2005.

7 622

7 585

37

8 442

37

-857

3 824

1 170

4,9

89,8

City of Zagreb

2006.

7 595

7 563

32

8 214

37

-651

3 919

1 137

4,9

92,1

 

2007.

7 922

7 900

22

8 631

46

-731

4 209

1 082

5,8

91,5

 

2008.

8 377

8 345

32

8 319

43

26

4 183

1 125

5,2

100,3

 

2009.

8 825

8 792

33

8 471

65

321

4 122

1 030

7,4

103,8

 

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2009.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2009

 

Živorođeni
Live births

Mrtvorođeni
Stillbirths

Umrli
Deaths

Umrla dojenčad
Infant deaths

Prirodni
prirast
Natural
increase

Brakovi
Marital statistics

Vitalni indeks
ivorođeni na
100
umrlih)
Vital index
(live births
per 100
deaths)

 

ukupno
Total

0 – 6 dana
0 – 6 days

sklopljeni
Marriages

razvedeni
Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

44 577

177

52 414

235

142

-7 837

22 382

5 076

85,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

3 407

14

3 500

17

11

-93

1 728

333

97,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

2 431

8

2 246

13

7

185

1 260

251

108,2

Dugo Selo

219

2

130

1

-

89

108

23

168,5

Ivanić-Grad

164

-

178

-

-

-14

80

20

92,1

Jastrebarsko

159

1

222

-

-

-63

63

19

71,6

Samobor

352

-

379

1

-

-27

215

48

92,9

Sveta Nedelja

221

1

158

1

1

63

103

22

139,9

Sveti Ivan Zelina

158

-

222

-

-

-64

74

25

71,2

Velika Gorica

722

1

590

6

4

132

395

55

122,4

Vrbovec

143

1

172

1

-

-29

79

8

83,1

Zaprešić

293

2

195

3

2

98

143

31

150,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

976

6

1 254

4

4

-278

468

82

77,8

Bedenica

27

-

28

-

-

-1

8

-

96,4

Bistra

57

-

81

1

1

-24

34

4

70,4

Brckovljani

86

-

63

1

1

23

51

4

136,5

Brdovec

122

1

106

-

-

16

52

8

115,1

Dubrava

36

-

101

-

-

-65

18

8

35,6

Dubravica

18

-

30

-

-

-12

4

-

60,0

Farkaševac

12

-

39

-

-

-27

7

-

30,8

Gradec

34

-

60

-

-

-26

13

2

56,7

Jakovlje

47

-

39

-

-

8

24

3

120,5

Klinča Sela

57

-

61

-

-

-4

22

7

93,4

Kloštar Ivanić

63

1

66

-

-

-3

25

11

95,5

Krašić

26

-

64

-

-

-38

15

3

40,6

Kravarsko

15

-

28

-

-

-13

10

-

53,6

Križ

83

1

90

-

-

-7

35

9

92,2

Luka

17

-

22

-

-

-5

5

2

77,3

Marija Gorica

21

-

27

1

1

-6

12

4

77,8

Orle

16

-

37

1

1

-21

11

1

43,2

Pisarovina

35

1

61

-

-

-26

16

3

57,4

Pokupsko

18

-

41

-

-

-23

9

2

43,9

Preseka

10

-

26

-

-

-16

5

-

38,5

Pušća

31

-

50

-

-

-19

12

2

62,0

Rakovec

13

-

18

-

-

-5

6

1

72,2

Rugvica

82

1

66

-

-

16

41

6

124,2

Stupnik

45

1

33

-

-

12

29

2

136,4

Žumberak

5

-

17

-

-

-12

4

-

29,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

1 282

3

1 987

7

6

-705

675

111

64,5

Gradovi
Towns

465

2

660

-

-

-195

251

52

70,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donja Stubica

69

1

89

-

-

-20

22

2

77,5

Klanjec

28

-

45

-

-

-17

20

4

62,2

Krapina

111

-

146

-

-

-35

58

11

76,0

Oroslavje

54

-

76

-

-

-22

31

8

71,1

Pregrada

62

-

101

-

-

-39

29

4

61,4

Zabok

79

-

111

-

-

-32

57

17

71,2

Zlatar

62

1

92

-

-

-30

34

6

67,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

817

1

1 327

7

6

-510

424

59

61,6

Bedekovčina

75

-

104

-

-

-29

48

9

72,1

Budinščina

26

-

43

-

-

-17

14

-

60,5

Desinić

24

-

71

1

1

-47

14

-

33,8

Đurmanec

50

-

49

-

-

1

20

2

102,0

Gornja Stubica

60

-

64

-

-

-4

23

5

93,8

Hrašćina

13

-

32

-

-

-19

8

2

40,6

Hum na Sutli

43

-

64

-

-

-21

23

7

67,2

Jesenje

14

-

21

-

-

-7

8

1

66,7

Konjščina

36

-

69

-

-

-33

18

3

52,2

Kraljevec na Sutli

21

-

20

-

-

1

13

1

105,0

Krapinske Toplice

55

-

104

-

-

-49

21

5

52,9

Kumrovec

22

-

23

2

2

-1

8

1

95,7

Lobor

33

-

59

-

-

-26

13

-

55,9

Mače

23

-

60

-

-

-37

6

2

38,3

Marija Bistrica

51

-

107

-

-

-56

35

1

47,7

Mihovljan

31

-

45

-

-

-14

15

1

68,9

Novi Golubovec

6

-

18

-

-

-12

6

-

33,3

Petrovsko

23

-

44

-

-

-21

17

-

52,3

Radoboj

44

-

52

-

-

-8

16

4

84,6

Stubičke Toplice

27

-

30

1

-

-3

20

2

90,0

Sveti Križ Začretje

52

1

79

3

3

-27

29

6

65,8

Tuhelj

11

-

29

-

-

-18

9

3

37,9

Veliko Trgovišće

40

-

80

-

-

-40

25

1

50,0

Zagorska Sela

11

-

16

-

-

-5

2

1

68,8

Zlatar-Bistrica

26

-

44

-

-

-18

13

2

59,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

1 646

7

2 615

11

5

-969

847

201

62,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

1 172

5

1 701

8

5

-529

613

153

68,9

Glina

79

-

192

1

-

-113

36

6

41,1

Hrvatska Kostajnica

29

-

32

-

-

-3

13

8

90,6

Kutina

257

2

271

-

-

-14

125

43

94,8

Novska

160

1

168

1

1

-8

71

12

95,2

Petrinja

215

-

370

2

2

-155

150

28

58,1

Sisak

432

2

668

4

2

-236

218

56

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

474

2

914

3

-

-440

234

48

51,9

Donji Kukuruzari

20

-

39

-

-

-19

11

1

51,3

Dvor

24

-

117

-

-

-93

21

6

20,5

Gvozd

20

-

80

-

-

-60

12

4

25,0

Hrvatska Dubica

13

-

32

-

-

-19

2

1

40,6

Jasenovac

16

-

39

-

-

-23

9

1

41,0

Lekenik

62

-

75

-

-

-13

21

6

82,7

Lipovljani

48

-

42

-

-

6

18

3

114,3

Majur

15

-

27

-

-

-12

8

-

55,6

Martinska Ves

28

-

64

-

-

-36

16

7

43,8

Popovača

135

-

167

1

-

-32

63

10

80,8

Sunja

42

1

146

2

-

-104

29

5

28,8

Topusko

19

-

53

-

-

-34

14

2

35,8

Velika Ludina

32

1

33

-

-

-1

10

2

97,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija
County
of Karlovac

1 118

-

2 060

5

2

-942

614

118

54,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

796

-

1 379

4

2

-583

434

91

57,7

Duga Resa

106

-

160

2

-

-54

66

10

66,3

Karlovac

477

-

789

1

1

-312

266

49

60,5

Ogulin

124

-

193

1

1

-69

58

21

64,2

Ozalj

61

-

122

-

-

-61

30

6

50,0

Slunj

28

-

115

-

-

-87

14

5

24,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

322

-

681

1

-

-359

180

27

47,3

Barilović

36

-

59

-

-

-23

16

4

61,0

Bosiljevo

13

-

43

-

-

-30

8

1

30,2

Cetingrad

25

-

54

-

-

-29

7

2

46,3

Draganić

23

-

28

-

-

-5

19

2

82,1

Generalski Stol

23

-

61

-

-

-38

14

1

37,7

Josipdol

36

-

64

-

-

-28

15

6

56,3

Kamanje

6

-

10

-

-

-4

3

-

60,0

Krnjak

12

-

33

-

-

-21

9

-

36,4

Lasinja

15

-

26

-

-

-11

14

1

57,7

Netretić

24

-

60

-

-

-36

22

1

40,0

Plaški

19

-

33

-

-

-14

8

2

57,6

Rakovica

17

-

37

-

-

-20

8

2

45,9

Ribnik

3

-

14

-

-

-11

-

1

21,4

Saborsko

2

-

15

-

-

-13

-

-

13,3

Tounj

6

-

32

-

-

-26

5

1

18,8

Vojnić

47

-

77

1

-

-30

24

3

61,0

Žakanje

15

-

35

-

-

-20

8

-

42,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija
County
of Varaždin

1 780

11

2 280

5

1

-500

818

189

78,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

984

9

1 220

1

-

-236

485

112

80,7

Ivanec

145

2

191

-

-

-46

88

5

75,9

Lepoglava

78

-

107

-

-

-29

42

6

72,9

Ludbreg

110

-

111

-

-

-1

46

9

99,1

Novi Marof

147

1

155

-

-

-8

73

11

94,8

Varaždin

451

6

573

1

-

-122

199

76

78,7

Varaždinske Toplice

53

-

83

-

-

-30

37

5

63,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

796

2

1 060

4

1

-264

333

77

75,1

Bednja

27

-

64

-

-

-37

20

2

42,2

Beretinec

21

-

34

-

-

-13

12

4

61,8

Breznica

30

1

31

-

-

-1

13

1

96,8

Breznički Hum

11

-

26

-

-

-15

7

-

42,3

Cestica

59

-

82

1

-

-23

29

3

72,0

Donja Voća

15

-

33

-

-

-18

10

-

45,5

Gornji Kneginec

55

-

59

-

-

-4

15

8

93,2

Jalžabet

30

-

52

-

-

-22

16

3

57,7

Klenovnik

19

-

30

-

-

-11

7

-

63,3

Ljubešćica

22

1

19

-

-

3

8

2

115,8

Mali Bukovec

26

-

34

-

-

-8

8

3

76,5

Martijanec

36

-

61

-

-

-25

7

4

59,0

Maruševec

50

-

79

-

-

-29

37

8

63,3

Petrijanec

80

-

54

-

-

26

11

8

148,1

Sračinec

60

-

46

1

-

14

23

6

130,4

Sveti Đurđ

44

-

66

-

-

-22

15

7

66,7

Sveti Ilija

32

-

46

-

-

-14

21

3

69,6

Trnovec Bartolovečki

64

-

84

-

-

-20

31

5

76,2

Veliki Bukovec

13

-

15

-

-

-2

4

4

86,7

Vidovec

53

-

59

-

-

-6

17

3

89,8

Vinica

34

-

58

2

1

-24

10

3

58,6

Visoko

15

-

28

-

-

-13

12

-

53,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-