image description

 

GODINA/YEAR: XLVII.                                         ZAGREB, 23. OŽUJKA 2011./23 MARCH, 2011                                        BROJ/NUMBER: 9.2.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I DJELATNOSTIMA, stanje u ožujku 2010.

STRUCTURE OF PERSONS IN EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNING AND BY ECONOMIC ACTIVITIES, SITUATION AS IN MARCH 2010

 

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2010. vidljivo je da je 0,9% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kn. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kn primilo je 49,2% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kn primilo je 39,6% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kn primilo je 10,3% zaposlenih u pravnim osobama.

 

Regarding the amount of the average net earning paid off for March 2010, the structure of persons in employment shows that 0.9% of persons in employment received up to 1 900 kuna, 49.2% received from 1 900 to 4 500 kuna and 39.6% from 4 500 to 8 000 kuna, while 10.3% persons in employment in legal entities received the net earning that exceeded 8 000 kuna.

 

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE I NKD-u 2007.1) U OŽUJKU 2010.

      STRUCTURE OF PERSONS IN EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNING, ACCORDING TO NKD 2007.1),
      MARCH 2010

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu2)

Number of persons in employment who
 received their pay2)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2010., %

Structure of persons in employment, by amounts of net earnings for 160 – 200 working hours paid
 for March 2010, %

 

 

 

 

 

 

do
1 900
 kn

Up to
1 900 kuna

1 901 –
2 200

2 201 –
2 500

2 501 –
2 800

2 801 –
3 100

3 101 –
3 400

3 401 –
3 700

3 701 –
4 000

4 001 –
4 500

4 501 –
5 000

5 001 –
6 000

6 001 –
8 000

8 001 i više kn
8 001
 and more
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 997 924

0,9

3,6

6,0

5,9

7,3

5,9

5,8

5,6

9,1

8,3

16,1

15,2

10,3

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 529

0,6

3,1

6,1

6,6

7,2

7,5

6,8

6,4

11,6

10,0

18,4

10,8

4,9

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 12 911

0,6

4,4

8,9

9,0

10,4

10,8

9,2

8,5

13,0

7,1

9,8

4,6

3,7

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 7 901

0,6

0,7

0,9

2,0

1,3

0,9

1,5

2,7

9,3

15,6

35,2

22,3

7,0

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 717

0,4

4,3

8,4

9,4

9,7

13,4

12,6

7,8

11,8

6,5

6,5

4,8

4,4

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 6 075

0,9

1,1

2,7

2,1

2,7

2,4

3,0

5,7

7,1

6,1

16,1

32,8

17,3

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 795

    -

    -

0,2

0,3

    -

0,2

0,3

0,6

1,0

1,3

11,0

57,6

27,5

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 2 155

0,6

2,9

7,2

5,6

7,5

6,2

7,0

13,6

14,6

8,4

12,3

9,1

5,0

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti
 u rudarstvu

 2 125

1,9

0,1

0,1

0,2

0,1

0,5

1,1

1,9

4,7

7,7

24,1

36,4

21,2

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 190 846

0,9

6,3

9,2

8,6

8,6

7,2

6,8

6,6

9,8

8,1

11,2

8,9

7,8

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 33 090

0,6

2,8

7,1

8,0

9,8

8,5

8,3

8,2

12,3

9,5

11,8

7,4

5,7

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 5 621

2,0

4,1

3,2

3,4

5,1

7,4

7,3

6,3

11,7

9,6

14,6

14,6

10,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  595

    -

    -

    -

0,2

0,2

2,9

4,0

2,9

7,9

14,6

20,7

22,7

23,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 709

1,4

8,8

15,8

20,5

12,1

9,9

8,6

4,7

6,0

3,3

4,2

2,8

1,9

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 14 545

2,9

27,6

25,5

16,3

9,1

5,0

3,3

2,0

2,4

1,4

1,8

1,5

1,2

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 6 602

1,2

14,1

22,3

26,3

16,5

6,5

2,8

2,6

2,7

1,4

1,5

1,0

1,1

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 9 881

1,4

8,8

22,3

17,5

13,9

10,3

6,5

4,5

4,7

3,0

3,5

2,1

1,5

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira
 i proizvoda od papira

 3 182

0,5

3,8

6,5

7,8

10,4

10,4

10,1

8,9

12,5

8,4

9,7

7,3

3,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 848

0,2

4,9

7,4

7,4

9,1

7,4

7,8

6,8

10,4

7,6

11,6

12,3

7,1

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa
 i rafiniranih naftnih
proizvoda

 3 309

    -

0,1

    -

    -

    -

0,2

0,3

0,2

1,2

2,5

14,1

43,8

37,6

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 6 600

0,2

1,5

2,1

2,9

5,4

6,2

6,6

8,0

14,8

15,4

19,3

11,0

6,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 3 412

    -

    -

0,5

0,7

0,9

1,7

1,8

1,6

4,0

5,0

11,2

14,0

58,6

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 6 468

1,2

7,2

10,7

9,8

11,5

8,4

8,4

7,7

9,4

7,2

9,2

5,5

3,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 9 962

0,2

4,3

7,3

5,3

7,6

6,1

6,1

7,4

10,4

8,3

13,8

13,8

9,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 845

0,9

11,2

4,8

3,9

8,2

11,2

9,7

10,3

13,7

9,8

8,2

4,7

3,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 20 607

0,6

3,7

7,5

7,2

8,0

6,7

8,1

8,2

13,6

10,1

13,9

8,1

4,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala
te elektroničkih
i optičkih proizvoda

 4 243

0,3

1,5

4,1

4,5

10,0

11,6

8,8

6,0

8,2

6,6

10,4

11,5

16,5

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne
opreme

 7 475

0,7

3,2

6,7

6,1

7,3

6,8

6,9

6,9

9,9

9,5

12,0

12,5

11,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva
 i uređaja, d. n.

 9 351

0,3

1,7

4,9

4,8

6,3

7,3

8,4

8,8

13,9

9,9

13,9

11,1

8,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 1 634

0,1

5,8

4,9

3,9

3,5

5,3

5,1

8,9

14,5

10,5

16,7

14,0

6,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 10 287

0,9

1,5

2,3

2,9

4,6

6,2

6,3

8,3

12,8

12,7

18,8

10,9

11,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 8 720

1,9

13,1

14,8

15,3

13,0

8,5

7,6

5,6

6,4

4,5

4,7

2,6

2,0

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka
 industrija

 1 457

0,8

6,5

14,4

10,8

10,8

9,1

7,1

5,9

8,4

5,5

8,2

8,1

4,4

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 9 403

0,6

1,9

2,1

2,4

4,4

3,7

5,1

6,2

10,0

12,8

20,3

15,5

15,0

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,  plinom, parom
i klimatizacija

 15 690

0,3

0,1

0,1

0,3

0,5

0,6

0,7

1,2

2,7

6,4

22,9

44,0

20,2

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

 15 690

0,3

0,1

0,1

0,3

0,5

0,6

0,7

1,2

2,7

6,4

22,9

44,0

20,2

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 19 682

0,6

0,8

2,4

2,4

3,7

5,2

6,9

8,1

14,6

13,4

19,9

15,1

6,9

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 548

0,4

0,4

1,3

1,9

3,0

5,3

6,9

8,1

13,4

13,9

22,3

16,8

6,3

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  245

    -

    -

3,7

5,7

9,0

5,7

6,1

11,8

15,1

10,2

11,4

13,1

8,2

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 9 439

0,8

1,1

3,2

2,5

4,0

5,3

7,2

8,5

16,6

13,8

18,8

13,1

5,1

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije
okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja
otpadom

 1 450

0,1

0,7

3,1

4,2

4,2

3,9

4,3

5,5

8,6

8,3

15,8

18,8

22,5

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 77 812

1,1

6,7

11,5

7,9

10,4

7,8

7,4

6,6

9,7

7,4

10,4

8,0

5,1

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 31 967

1,1

8,2

16,0

10,5

12,4

8,5

7,2

5,9

8,1

5,9

7,5

5,1

3,6

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 24 819

1,4

2,3

4,3

3,7

7,0

7,4

7,6

7,9

12,7

10,2

14,4

12,6

8,5

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 21 026

0,9

9,5

13,6

9,1

11,3

7,2

7,2

6,0

8,6

6,4

9,9

6,9

3,4

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

 159 569

1,2

4,9

9,6

9,9

12,8

8,6

7,3

5,8

7,8

6,2

9,7

8,5

7,7

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

 12 433

0,6

5,4

8,8

6,4

9,4

5,5

6,0

5,8

9,3

8,5

13,0

11,7

9,6

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 64 173

0,5

5,0

8,0

6,8

9,5

6,7

7,4

6,4

9,3

7,5

11,4

10,2

11,3

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 82 963

1,8

4,8

11,0

12,8

15,7

10,4

7,4

5,4

6,5

4,9

7,9

6,7

4,7

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 56 143

0,3

1,6

3,3

2,6

4,3

4,3

4,8

5,8

12,0

13,4

19,3

18,6

9,7

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 22 710

0,5

3,4

6,1

4,8

7,4

6,1

5,5

4,3

8,0

9,2

18,3

18,5

7,9

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 1 650

0,6

1,5

5,9

3,7

5,7

4,3

4,2

3,1

7,8

7,0

12,0

20,4

23,8

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 1 106

    -

0,2

1,1

0,3

0,8

0,6

3,3

2,2

9,4

7,0

16,8

19,6

38,7

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 20 139

0,2

0,5

1,5

1,3

2,3

3,0

4,4

4,5

9,3

11,1

23,4

25,4

13,1

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 10 538

0,1

0,1

0,4

0,5

1,8

3,1

4,1

12,6

26,8

28,1

15,3

5,1

2,0

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja
 smještaja te pripreme
 i usluživanja hrane

 32 851

0,9

6,9

9,9

7,9

8,4

7,5

7,9

7,4

10,6

8,2

11,7

7,7

5,0

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 21 013

0,7

3,8

4,1

4,5

6,1

6,7

8,8

9,0

12,9

10,6

15,3

10,4

7,1

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 11 838

1,1

12,4

20,0

14,0

12,4

8,9

6,2

4,7

6,6

3,9

5,4

3,0

1,4

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 27 463

0,2

2,1

2,3

2,1

3,7

2,3

3,0

3,5

7,0

9,6

19,9

20,6

23,7

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 5 392

0,3

3,1

2,8

2,7

5,3

3,3

4,4

4,8

9,4

8,4

16,1

18,9

20,5

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova,
videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti snimanja
zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

  913

0,8

5,4

6,7

6,5

9,1

5,3

5,0

8,8

10,0

6,8

14,2

11,3

10,1

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 014

0,2

1,8

2,0

1,5

3,9

1,9

2,4

3,3

7,6

12,2

20,5

24,2

18,5

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 173

0,1

1,3

0,9

0,7

1,3

0,8

1,2

1,7

4,6

11,0

28,0

21,1

27,3

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 6 414

0,4

2,3

3,4

2,8

4,5

2,7

3,7

3,4

6,3

7,3

15,1

20,4

27,7

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 557

0,1

1,0

1,5

4,1

3,5

4,0

5,5

6,2

9,5

8,9

12,4

18,1

25,2

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 33 013

0,7

1,5

1,4

0,8

1,2

1,8

1,9

2,6

7,6

9,3

20,0

23,3

27,9

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

 21 017

0,6

0,1

0,2

0,1

0,3

1,0

1,0

1,6

6,9

9,9

21,8

24,6

31,9

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 639

1,2

4,9

3,4

2,1

2,5

4,3

3,6

3,3

5,0

5,7

14,4

23,7

25,9

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 4 357

0,2

2,0

3,4

1,9

2,7

1,8

3,7

6,2

15,7

12,7

21,2

16,1

12,4

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 4 818

0,6

5,0

6,8

7,5

7,5

4,4

6,0

4,7

9,7

7,5

15,6

13,7

11,0

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 4 818

0,6

5,0

6,8

7,5

7,5

4,4

6,0

4,7

9,7

7,5

15,6

13,7

11,0

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 42 171

0,5

4,1

5,3

4,1

6,3

3,8

4,8

4,9

8,1

7,6

14,9

15,8

19,8

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 7 969

0,9

6,2

9,5

6,3

10,9

5,5

6,3

6,6

9,8

8,9

11,7

8,9

8,5

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 3 143

0,3

5,3

4,8

3,4

5,8

2,9

4,5

4,6

7,3

7,2

12,0

16,2

25,7

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 18 009

0,4

3,6

4,4

3,6

5,8

3,5

4,6

4,8

8,1

7,9

15,5

17,3

20,5

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 171

0,3

0,3

1,2

1,3

1,6

1,6

2,2

2,9

6,7

6,8

22,1

20,9

32,1

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 3 360

0,4

5,5

5,7

3,7

5,3

3,2

4,4

3,9

6,2

5,9

11,3

14,2

30,3

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 2 473

1,9

7,8

9,3

7,4

7,2

5,5

6,9

5,3

9,2

7,7

12,4

12,2

7,2

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 046

0,2

1,0

2,7

4,7

6,5

6,2

5,6

5,8

8,5

6,0

16,3

22,8

13,7

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 27 168

1,6

6,0

14,3

14,8

12,6

7,7

6,4

5,0

7,4

5,8

8,2

6,5

3,7

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 1 889

0,5

7,3

7,8

7,8

6,1

8,7

7,8

5,6

8,9

8,6

12,6

9,5

8,8

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 3 484

0,6

1,6

9,8

5,6

8,1

6,3

6,6

7,5

15,8

10,4

14,0

10,2

3,5

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 3 813

0,6

5,0

8,8

4,0

8,8

5,9

8,3

6,2

12,1

9,4

13,2

10,4

7,3

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 9 156

1,3

1,9

18,0

28,5

16,9

10,1

5,4

3,4

3,7

2,0

3,8

3,6

1,4

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem
 i održavanjem zgrada te
djelatnosti uređenja i
održavanja krajolika

 8 237

3,2

12,7

16,8

11,1

12,7

6,3

6,3

5,3

5,7

5,6

6,6

4,8

2,9

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i
pomoćne djelatnosti te
 ostale poslovne pomoćne
djelatnosti

  589

0,7

3,6

6,8

2,4

15,3

5,1

3,6

3,4

3,7

7,3

17,2

17,3

13,6

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

 96 351

1,4

0,2

0,6

1,6

1,5

3,4

5,8

6,1

10,5

10,8

22,1

23,1

12,9

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

 96 351

1,4

0,2

0,6

1,6

1,5

3,4

5,8

6,1

10,5

10,8

22,1

23,1

12,9

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 86 754

0,7

0,6

0,8

2,5

5,5

3,7

3,3

3,6

6,7

6,7

31,6

26,8

7,5

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 86 754

0,7

0,6

0,8

2,5

5,5

3,7

3,3

3,6

6,7

6,7

31,6

26,8

7,5

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene
 zaštite i socijalne skrbi

 71 208

0,5

0,6

1,1

1,9

6,0

5,9

4,5

5,2

9,0

7,7

21,5

21,8

14,3

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene
 zaštite

 58 033

0,5

0,4

0,4

1,5

5,3

5,4

3,9

4,3

8,0

8,1

22,3

23,2

16,7

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi
 sa smještajem

 9 603

0,5

1,3

4,4

4,2

10,4

10,0

7,7

9,8

14,4

6,8

15,8

12,3

2,4

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi
 bez smještaja

 3 572

0,3

3,1

2,7

1,7

4,6

3,1

4,2

6,7

10,3

4,8

23,2

28,3

7,0

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava
 i rekreacija

 17 230

0,4

1,5

2,2

6,2

6,4

5,7

5,6

5,5

11,1

9,8

17,9

17,7

10,0

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke
 i zabavne djelatnosti

 2 997

    -

0,3

0,6

0,9

0,7

1,6

2,3

4,3

9,3

10,1

23,0

28,0

18,9

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i
ostale kulturne djelatnosti

 4 592

0,7

0,1

0,4

0,9

1,9

3,6

5,1

6,1

11,0

12,0

19,9

26,4

11,9

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja
 i klađenja

 5 093

0,4

0,7

2,2

15,5

13,6

10,3

9,0

5,6

12,4

9,3

11,5

5,6

3,9

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 4 548

0,5

4,8

5,0

4,5

6,8

5,5

4,6

5,5

10,7

8,0

19,5

15,5

9,1

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 10 551

1,0

8,6

10,8

6,8

7,5

4,9

5,1

4,8

8,2

7,3

12,4

13,0

9,6

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 298

0,7

3,2

3,9

2,8

5,3

4,6

5,0

5,3

8,8

8,8

16,2

19,3

16,1

 

94

Activities of membership
organisations

 

95

Popravak računala i
 predmeta za osobnu
 uporabu i kućanstvo

 1 472

0,6

7,2

10,3

8,3

8,6

5,8

6,7

5,4

8,7

7,5

13,8

11,8

5,3

 

95

Repair of computers and personal and household
goods

 

96

Ostale osobne uslužne
djelatnosti

 3 781

1,6

16,6

20,5

11,8

10,3

5,0

4,8

3,9

7,1

5,2

6,7

4,5

2,0

 

96

Other personal service
 activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Figure refers to persons in employment working full hours, not less than 160 hours but 200 hours at the most, irrespective whether they were working full-time or more than full-time.

 

 

 

image description

 

 

 

2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2010.

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY NUMBER OF PAID WORKING HOURS AND ACCORDING TO NKD 2007.1), MARCH 2010

 
 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Persons in employment,
by number of paid working hours

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

Structure of persons in employment, by number of paid working hours, %

 

 

 

 

ukupno

Total

do
160 sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200
hours

više
od 200 sati

200 hours
 and more

do
160 sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200 hours

više
od 200 sati

200 hours and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 079 969

 54 588

 997 924

 27 457

5,1

92,4

2,5

 

Total

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 23 742

  837

 22 529

  376

3,5

94,9

1,6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 6 411

  155

 6 075

  181

2,4

94,8

2,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 206 872

 8 591

 190 846

 7 435

4,2

92,2

3,6

C

 Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 16 296

  449

 15 690

  157

3,0

96,0

1,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

 20 929

  655

 19 682

  592

3,0

94,0

3,0

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 83 115

 2 573

 77 812

 2 730

3,1

93,6

3,3

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikala

 168 559

 6 827

 159 569

 2 163

4,0

95,0

1,0

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 59 448

 1 466

 56 143

 1 839

2,5

94,4

3,1

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane

 35 702

 2 309

 32 851

  542

6,5

92,0

1,5

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 29 201

  954

 27 463

  784

3,3

94,0

2,7

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 624

 2 211

 33 013

  400

6,2

92,7

1,1

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 5 164

  262

 4 818

  84

5,1

93,3

1,6

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 44 303

 1 909

 42 171

  223

4,3

95,2

0,5

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 31 067

 1 678

 27 168

 2 221

5,4

87,5

7,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 103 595

 2 860

 96 351

 4 384

2,8

93,0

4,2

O

Public administration and defence; compulsory
social security

P

Obrazovanje

 102 870

 14 707

 86 754

 1 409

14,3

84,3

1,4

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 77 407

 4 581

 71 208

 1 618

5,9

92,0

2,1

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 18 447

  975

 17 230

  242

5,3

93,4

1,3

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 11 217

  589

 10 551

  77

5,0

94,0

1,0

S

Other service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

image description

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak (obrazac RAD-1G). Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data on the structure of persons in employment by amount of paid off net earning in legal entities in the Republic in Croatia are the result of the annual survey on persons in employment and earnings for March (RAD-1G form). This survey covers all legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o plaćama ispunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama.Obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on earnings are filled in legal entities on the basis of records of earnings. They cover earnings of persons in employment, irrespective of a type of employment and a number of working hours.

 

 

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

This survey does not include payments of persons in employment in crafts and trades and free lances or private farmers. Since 2004, persons in employment in the police and defence have been included in the survey.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d. n.

kn

NKD 2007.

drugdje nespomenuto

kuna

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

n. e. c.

NKD 2007.

not elsewhere classified

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Snježana Varga i Ines Kolaković

Prepared by: Snježana Varga and Ines Kolaković

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 125 primjeraka

125 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.