image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                              ZAGREB, 30. LIPNJA 2010./30 JUNE, 2010                                        BROJ/NUMBER: 12.1.1/1.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 


PROCJENA TROMJESEČNOG OBRAČUNA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za prvo tromjesečje 2010.

 

QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

FIRST QUARTER OF 2010

 

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prvo tromjesečje 2010. po kategorijama izdataka i područjima djelatnosti. Rezultati su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2000. = 100). Serija podataka usklađena je prema godišnjem obračunu BDP-a za razdoblje od 2000. do 2005.

 

The estimation of quarterly gross domestic product (GDP) for the first quarter of 2010 by major categories of expenditure and economic activities is presented in this release. The data are presented at current prices, constant prices of a previous year and constant prices of a reference year (2000 = 100). Data series have been adjusted according to the annual GDP calculation for the period from 2000 to 2005.

 

 

 

Podaci za 2006., 2007., 2008. te 2009. privremeni su i dobiveni kao zbroj četiriju tromjesečja.

 

Data for 2006, 2007, 2008 and 2009 are preliminary. They were calculated as a sum of four quarters.

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je manji za 2,5% u prvom tromjesečju 2010. u odnosu na isto tromjesečje 2009.

 

The gross domestic product decreased in real terms by 2.5% in the first quarter of 2010, as compared to the same quarter of 2009.

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstava, najveća kategorija u BDP-u, pali su za 4,1%. Pad bruto investicija u fiksni kapital iznosio je 13,9%. Izvoz roba i usluga porastao je za 3,6%, dok je uvoz roba i usluga pao za 4,8%. Izdaci za potrošnju države pali su za 1,1%.

 

The final consumption expenditure of households, as the largest component of GDP, decreased by 4.1%. The decrease of the gross fixed capital formation was 13.9%. The exports of goods and services increased by 3.6%, while the imports of goods and services decreased by 4.8%. The final consumption expenditure of general government decreased by 1.1%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u excel formatu.

 

 

Excel tables from this Release can be downloaded here.

 

 

 

image description

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (BDV) u prvom tromjesečju 2010. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine realno je manja za 2,8%.

 

The gross value added (GVA) decreased in real terms by 2.8% in the first quarter of 2010, as compared to the corresponding quarter of the previous year.

 

 

 

Na realni pad BDV-a utjecao je pad bruto dodane vrijednosti  zabilježen u sljedećim djelatnostima: Rudarstvo i vađenje, prerađivačka industrija, opskrba električnom energijom, plinom i vodom (za 0,4%), Građevinarstvo (za 18,7%), Trgovina (za 4,9%), Hoteli i restorani (za 5,5%), usluge prijevoza (za 5,4%), financijsko posredovanje, poslovanje nekretninama i poslovne usluge (za 0,1%) te Javna uprava i obrana, socijalno osiguranje, osobne usluge i djelatnosti kućanstava (za 0,2%), u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 

The decrease of the GVA in real terms was due to decrease in the gross value added recorded in Mining and quarrying, Manufacturing and Electricity, gas and water supply (0.4%), Construction (18.7%), Wholesale and retail trade (4.9%), Hotels and restaurants (5.5%), Transport, storage and communication (5.4%), Financial intermediation as well as in Real estate, renting and business activities (0.1%) and in Public administration and defence; compulsory social security, Other community, social and personal services and Activities of households (0.2%), as compared to the corresponding quarter of the previous year. 

 

 

 

Realni rast bruto dodane vrijednosti ostvaren je u djelatnosti Poljoprivreda (za 0,8%), u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 

The GVA in real terms increased in Agriculture by 0.8%, as compared to the corresponding quarter of the previous year.

 

 

 

image description

 

 

 

1.1.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PREMA RASHODNOJ METODI, tekuće cijene

         QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, current prices

mil. kuna

Million kuna

 

Konačna potrošnja

Final consumption expenditure

Bruto investicije u
fiksni kapital

Gross fixed capital formation

Promjena zaliha

Changes in inventories

Izvoz roba i usluga

Exports of goods
and services

Uvoz roba i usluga

Imports of goods
and services

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

Gross domestic product (market prices)

kućanstva

Households

država

Government

1

2

3

5

6

7=1+2+3+4+5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

188 952

58 250

82 386

8 397

134 451

158 213

314 223

2008.

202 194

63 519

94 281

10 811

143 396

172 041

342 159

2009.

189 638

65 664

82 259

6 573

120 197

131 268

333 063

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

44 818

13 556

19 530

6 586

22 920

36 055

71 357

IV. – VI.

48 475

14 392

21 272

4 936

30 589

40 734

78 931

VII. – IX.

43 829

14 841

21 171

-4 874

50 042

39 533

85 475

X. – XII.

51 829

15 461

20 413

1 749

30 900

41 892

78 460

2008.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

49 382

14 684

22 410

8 180

24 872

40 460

79 068

IV. – VI.

52 808

15 754

25 121

5 754

33 622

46 183

86 875

VII. – IX.

47 417

16 075

24 237

-3 367

54 056

44 957

93 462

X. – XII.

52 587

17 006

22 512

245

30 845

40 441

82 753

2009.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

46 474

16 201

19 644

5 156

22 253

31 860

77 867

IV. – VI.

49 205

16 526

21 968

3 393

27 582

34 047

84 627

VII. - IX.

44 576

16 301

21 320

-4 043

44 036

32 813

89 375

X. – XII.

49 383

16 637

19 328

2 068

26 326

32 547

81 194

2010.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

45 079

15 961

16 079

5 434

22 981

29 030

76 504

 

 

 

1.2.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PREMA RASHODNOJ METODI, stalne cijene u cijenama prethodne godine

         QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, constant prices of previous year

mil. kuna

Million kuna

 

Konačna potrošnja

Final consumption expenditure

Bruto investicije u
fiksni kapital

Gross fixed capital formation

Promjena zaliha

Changes in inventories

Izvoz roba i usluga

Exports of goods
and services

Uvoz roba i usluga

Imports of goods
and services

Bruto domaći proizvod
(tržišne cijene)

Gross domestic product (market prices)

kućanstva

Households

država

Government

1

2

3

5

6

7=1+2+3+4+5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

183 422

54 885

79 679

8 122

129 598

153 697

302 007

2008.

190 502

59 375

89 148

9 760

136 792

163 941

321 636

2009.

185 101

63 659

83 192

6 580

120 231

136 491

322 273

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

44 555

13 385

18 494

6 410

23 283

35 362

70 765

IV. – VI.

46 817

13 753

21 391

4 768

30 525

40 646

76 608

VII. – IX.

42 646

13 477

20 435

-4 687

47 399

38 412

80 858

X. – XII.

49 405

14 269

19 359

1 630

28 391

39 277

73 777

2008.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

47 805

14 271

20 998

7 675

25 024

38 989

76 784

IV. – VI.

49 339

15 061

24 910

5 336

33 073

45 300

82 419

VII. – IX.

44 115

14 484

22 526

-3 477

49 973

42 106

85 514

X. – XII.

49 244

15 559

20 714

226

28 722

37 547

76 919

2009.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

45 695

15 856

19 444

5 102

22 519

32 382

76 235

IV. – VI.

47 427

16 298

23 004

3 373

27 808

35 779

82 131

VII. – IX.

43 612

15 407

21 311

-3 919

43 154

33 823

85 742

X. – XII.

48 368

16 097

19 433

2 023

26 751

34 508

78 164

2010.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

44 900

16 175

16 559

5 470

23 322

29 642

76 784

 

 

 

1.3.    REALNE STOPE RASTA, odnos prema istom tromjesečju prethodne godine

         REAL GROWTH RATES, comparison with corresponding quarter of previous year

%

 

Konačna potrošnja

Final consumption expenditure

Bruto investicije u
fiksni kapital

Gross fixed capital
formation

Izvoz roba i usluga

Exports of goods
and services

Uvoz roba i usluga

Imports of goods
and services

Bruto domaći proizvod
(tržišne cijene)

Gross domestic product (market prices)

kućanstva

Households

država

Government

 

 

 

 

 

 

 

2007.

6,2

3,4

6,5

4,3

6,5

5,5

2008.

0,8

1,9

8,2

1,7

3,6

2,4

2009.

-8,5

0,2

-11,8

-16,2

-20,7

-5,8

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

7,6

2,8

11,2

1,6

4,3

7,0

IV. – VI.

6,4

2,7

5,8

7,5

6,6

6,7

VII. – IX.

6,2

4,4

5,7

5,9

8,2

4,8

X. – XII.

4,8

3,7

4,0

0,7

6,8

3,5

2008.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4,2

0,5

9,8

3,6

7,1

4,3

IV. – VI.

2,3

3,2

12,6

4,4

8,3

3,4

VII. – IX.

0,4

1,3

6,6

1,6

6,5

1,6

X. – XII.

-3,2

2,7

3,5

-2,5

-7,1

0,2

2009.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

-9,9

3,9

-12,4

-14,2

-20,9

-6,7

IV. – VI.

-9,4

1,2

-12,7

-19,8

-24,7

-6,3

VII. – IX.

-6,9

-0,6

-10,5

-17,6

-23,5

-5,7

X. – XII.

-7,5

-3,3

-11,3

-11,2

-12,4

-4,5

2010.

 

 

 

 

 

 

I. – III.

-4,1

-1,1

-13,9

3,6

-4,8

-2,5

 

 

 

1.4.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PREMA RASHODNOJ METODI, stalne cijene u cijenama prethodne godine,
referentna godina 2000.

         QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, constant prices of previous year, 2000 referent year

mil. kuna

Million kuna

 

Konačna potrošnja

Final consumption expenditure

Bruto investicije u
fiksni kapital

Gross fixed capital formation

Promjena zaliha

Changes in inventories

Izvoz roba i usluga

Exports of goods
and services

Uvoz roba i usluga

Imports of goods
and services

Bruto domaći proizvod
(tržišne cijene)

Gross domestic product (market prices)

kućanstva

Households

država

Government

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

155 090

43 864

65 768

6 583

110 665

139 229

243 673

2008.

156 362

44 710

71 167

7 652

112 592

144 269

249 422

2009.

143 144

44 809

62 797

4 657

94 404

114 458

234 925

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

37 673

10 697

15 265

5 196

19 882

32 033

57 096

IV. – VI.

39 585

10 991

17 657

3 865

26 066

36 820

61 811

VII. – IX.

36 058

10 771

16 867

-3 799

40 474

34 796

65 239

X. – XII.

41 773

11 404

15 979

1 322

24 243

35 580

59 526

2008.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

39 238

10 746

16 763

6 017

20 597

34 310

59 545

IV. – VI.

40 497

11 341

19 886

4 183

27 222

39 864

63 914

VII. – IX.

36 209

10 907

17 982

-2 726

41 132

37 053

66 314

X. – XII.

40 419

11 717

16 536

177

23 641

33 041

59 649

2009.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

35 337

11 161

14 677

3 612

17 682

27 154

55 573

IV. – VI.

36 676

11 472

17 364

2 388

21 835

30 003

59 871

VII. – IX.

33 726

10 845

16 086

-2 774

33 884

28 363

62 503

X. – XII.

37 404

11 331

14 669

1 432

21 004

28 937

56 979

2010.

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

33 892

11 038

12 641

3 876

18 318

25 846

54 159

 

 

 

2.1. TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA, tekuće cijene

      QUARTERLY GROSS VALUE ADDED AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, current prices

mil. kuna

Million kuna

 

NKD 2002.1)

Bruto dodana
vrijednost
(bazične cijene)

 

Gross value
added
(basic prices)

Porezi na
proizvode
minus
subvencije
na proizvode

 

Taxes on
products
less
subsidies on
products

Bruto domaći
proizvod
(tržišne cijene)

 

Gross
domestic
product
(market prices)

A,B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljoprivreda,
lov,
šumarstvo i
ribarstvo

 

Agriculture,
hunting and forestry
and Fishing

Rudarstvo i
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

 

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and water
supply

Građevinarstvo

 

Construction

Trgovina na
veliko i
na malo;
popravak
motornih vozila
i motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

 

Wholesale and
retail trade;
repair of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

 

Hotels and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje i
veze

 

Transport,
storage and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje 
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

 

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava i
obrana,
soc. osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita i
soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i aktivnosti
kućanstava

 

Public administration
and defence;
compulsory social
security, Education,
Health and social
work, Other
community, social
and personal services
and Activities of
households

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (1 do 8)

10

11 = 9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

16 400

55 271

20 907

34 431

11 802

24 479

61 795

45 351

270 436

43 787

314 223

2008.

19 011

59 753

24 659

36 122

12 791

25 480

67 743

49 870

295 430

46 729

342 159

2009.

19 512

55 549

23 189

31 691

12 849

24 216

70 847

52 241

290 093

42 970

333 063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 727

13 378

5 159

7 760

1 347

5 108

14 718

11 021

62 219

9 138

71 357

IV. – VI.

4 343

13 749

5 371

8 982

3 249

5 908

15 430

10 937

67 969

10 962

78 931

VII. – IX.

4 050

14 965

5 436

9 409

5 282

7 463

14 832

11 599

73 035

12 440

85 475

X. – XII.

4 280

13 180

4 941

8 281

1 924

6 000

16 814

11 793

67 213

11 247

78 460

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 184

14 765

6 006

8 477

1 505

5 211

16 418

12 118

68 683

10 385

79 068

IV. – VI.

5 135

15 164

6 435

9 636

3 524

6 223

17 006

12 077

75 199

11 676

86 875

VII. – IX.

4 866

16 280

6 494

9 795

5 762

7 816

16 156

12 787

79 958

13 505

93 462

X. – XII.

4 826

13 544

5 724

8 214

2 000

6 230

18 164

12 888

71 590

11 164

82 753

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 373

13 745

6 156

7 465

1 501

5 068

17 229

13 384

68 920

8 947

77 867

IV. – VI.

5 299

14 318

6 353

8 314

3 571

6 021

17 907

12 715

74 496

10 131

84 627

VII. – IX.

4 926

14 797

5 826

8 686

5 821

7 295

16 716

13 227

77 294

12 081

89 375

X. – XII.

4 913

12 690

4 854

7 227

1 956

5 832

18 995

12 915

69 383

11 812

81 194

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 391

14 214

4 919

7 145

1 445

4 838

17 298

13 022

67 272

9 232

76 504

 

 

1)  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

1)  National Classification of Activities, 2002 version

 

 

 

2.2.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI, stalne cijene u cijenama prethodne godine

         QUARTERLY GROSS VALUE ADDED, constant prices of previous year

mil. kuna

Million kuna

 

 

 

NKD 2002.1)

Bruto dodana
vrijednost
(bazične cijene)

 

Gross value
added
(basic prices)

A,B

C, D,  E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljoprivreda,
lov,  šumarstvo
i ribarstvo

 

Agriculture,
hunting and forestry
and Fishing

Rudarstvo i vađenje,
prerađivačka
industrija, opskrba
električnom
energijom,
plinom i vodom

 

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and water
supply

Građevinarstvo

 

Construction

Trgovina na veliko i
na malo; popravak
motornih vozila i
motocikla te
predmeta za
osobnu uporabu
i kućanstvo

 

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles
motorcycles and
personal and
household goods

Hoteli i
restorani

 

Hotels and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

 

Transport,
storage and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje 
nekretninama,
iznajmljivanje i
poslovne usluge

 

Financial
intermediation,
Real estate,
Renting and
business activities

Javna uprava i
obrana,
soc. osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita i
soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i aktivnosti
kućanstava

 

Public administration
and defence;
compulsory social
security, Education,
Health and social
work, Other
community, social
and personal services
and  Activities of
households

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (1 do 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

15 794

53 600

19 696

33 378

11 456

24 139

59 083

42 429

259 576

2008.

16 920

56 034

22 686

34 331

12 065

25 750

63 892

46 345

278 022

2009.

19 414

54 670

23 147

30 962

12 418

23 850

68 698

50 411

283 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 025

13 241

4 950

7 210

1 515

5 644

14 188

10 518

61 290

IV. – VI.

3 850

13 496

5 084

8 714

3 119

6 028

14 574

10 544

65 408

VII. – IX.

3 853

13 740

4 936

9 455

5 030

6 515

15 293

10 756

69 578

X. – XII.

4 066

13 122

4 727

8 000

1 793

5 953

15 028

10 611

63 301

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 203

14 253

5 660

7 741

1 671

6 056

15 636

11 563

66 783

IV. – VI.

4 142

14 461

5 958

9 151

3 263

6 561

15 893

11 540

70 968

VII. – IX.

4 192

14 145

5 685

9 548

5 306

6 923

16 485

11 755

74 039

X. – XII.

4 383

13 175

5 384

7 891

1 825

6 210

15 878

11 488

66 233

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 695

13 633

6 050

6 919

1 694

5 682

16 806

12 666

68 146

IV. – VI.

4 846

14 112

6 267

8 049

3 381

6 092

17 119

12 572

72 437

VII. – IX.

4 790

13 859

5 762

8 791

5 506

6 386

17 683

12 784

75 562

X. – XII.  

5 084

13 065

5 068

7 202

1 837

5 689

17 091

12 389

67 425

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4 758

13 800

4 929

6 735

1 656

5 457

17 315

13 095

67 745

 

 

1)  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

1)  National Classification of Activities, 2002 version

 

 

 

2.3.    REALNE STOPE RASTA, odnos prema istom tromjesečju prethodne godine

         REAL GROWTH RATES, comparison with corresponding quarter of previous year

%

 

 

 

NKD 2002.1)

Bruto dodana
vrijednost
(bazične cijene)

 

Gross value
added
(basic prices)

A,B

C, D,  E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljoprivreda,
lov, šumarstvo i
ribarstvo

 

Agriculture,
hunting and forestry
and Fishing

Rudarstvo i vađenje,
prerađivačka
industrija, opskrba
električnom energijom,
plinom i vodom

 

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and water
supply

Građevinarstvo

 

Construction

Trgovina na veliko i
na malo; popravak
motornih vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu uporabu
 i kućanstvo

 

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles
motorcycles and
personal and
household goods

Hoteli i
restorani

 

Hotels and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

 

Transport,
storage and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje 
nekretninama,
iznajmljivanje i
poslovne usluge

 

Financial
intermediation,
Real estate,
Renting and
business activities

Javna uprava i
obrana,
soc. osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita i
soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i aktivnosti kućanstava

 

Public administration
and defence;
compulsory social
security, Education,
Health and social
work, Other
community, social
and personal services
and  Activities of
households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

1,4

5,8

3,4

7,1

9,0

7,4

7,7

1,7

5,5

2008.

3,2

1,3

8,5

-0,3

2,2

5,2

3,4

2,2

2,8

2009.

2,1

-8,5

-6,1

-14,3

-2,9

-6,4

1,4

1,1

-4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

4,2

8,2

7,2

7,8

9,3

9,6

9,1

1,4

7,0

IV. – VI.

3,4

7,6

2,1

7,1

8,0

9,0

9,0

1,7

6,3

VII. – IX.

-1,8

4,3

1,9

9,0

9,5

6,6

7,2

1,4

5,1

X. – XII.

0,0

3,1

2,6

4,5

9,1

4,8

5,5

2,1

3,8

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

0,6

4,4

7,7

4,1

7,1

5,8

5,4

2,8

4,6

IV. – VI.

3,6

3,9

10,4

1,8

1,6

7,3

4,3

2,4

4,1

VII. – IX.

4,8

-0,2

8,5

-2,1

2,4

4,8

3,1

2,2

2,1

X. – XII.

3,8

-2,6

7,3

-4,4

-1,2

2,9

1,0

1,3

0,4

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

-0,6

-10,3

-1,7

-15,0

-4,4

-5,2

1,4

1,8

-4,0

IV. – VI.

4,1

-8,5

-3,2

-16,4

-2,3

-6,2

1,6

1,2

-3,9

VII. – IX.

1,7

-8,1

-6,8

-12,5

-2,1

-6,8

1,2

1,1

-4,0

X. – XII.

3,2

-7,0

-13,4

-13,3

-5,0

-7,4

1,5

0,2

-4,2

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

0,8

-0,4

-18,7

-4,9

-5,5

-5,4

-0,1

-0,2

-2,8

 

 

1)  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

1)  National Classification of Activities, 2002 version

 

 

 

2.4.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2000.

         QUARTERLY GROSS VALUE ADDED, constant prices of previous year, 2000 referent year

mil. kuna

Million kuna

 

 

 

NKD 2002.1)

Bruto dodana
 vrijednost
(bazične cijene)

 

Gross value
 added
(basic prices)

A,B

C, D,  E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Poljoprivreda,
lov, šumarstvo
i ribarstvo

 

Agriculture,
hunting and forestry
and Fishing

Rudarstvo i vađenje,
prerađivačka
industrija, opskrba
električnom
energijom,
plinom i vodom

 

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and water
supply

Građevinarstvo

 

Construction

Trgovina na veliko i
na malo; popravak
motornih vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu uporabu
i kućanstvo

 

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles
motorcycles and
personal and
household goods

Hoteli i
restorani

 

Hotels and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje i veze

 

Transport,
storage and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje 
nekretninama,
iznajmljivanje i
poslovne usluge

 

Financial
intermediation,
Real estate,
Renting and
business activities

Javna uprava i
obrana,
soc. osiguranje,
obrazovanje,
zdravstv. zaštita i
soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i aktivnosti kućanstava

 

Public administration
and defence;
compulsory social
security, Education,
Health and social
work, Other
community, social
and personal services
and  Activities of
households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

13 897

45 001

13 847

30 344

8 624

20 956

36 891

32 811

203 264

2008.

14 338

45 621

15 026

30 255

8 816

22 044

38 143

33 530

208 966

2009.

14 641

41 741

14 104

25 933

8 559

20 634

38 681

33 894

200 577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 542

11 117

3 480

6 554

1 140

4 899

8 859

8 134

47 994

IV. – VI.

3 388

11 331

3 574

7 922

2 348

5 233

9 100

8 154

51 218

VII. – IX.

3 390

11 536

3 470

8 595

3 786

5 656

9 549

8 318

54 483

X. – XII.

3 577

11 017

3 324

7 272

1 350

5 168

9 384

8 206

49 568

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 562

11 604

3 749

6 822

1 221

5 184

9 335

8 366

50 195

IV. – VI.

3 510

11 774

3 946

8 065

2 384

5 617

9 488

8 349

53 341

VII. – IX.

3 552

11 516

3 765

8 415

3 877

5 927

9 842

8 505

55 649

X. – XII.

3 714

10 727

3 566

6 954

1 333

5 317

9 479

8 311

49 782

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 541

10 409

3 686

5 796

1 167

4 916

9 463

8 516

48 202

IV. – VI.

3 654

10 774

3 819

6 742

2 330

5 271

9 639

8 453

51 237

VII. – IX.

3 612

10 582

3 511

7 363

3 795

5 525

9 956

8 596

53 447

X. – XII.

3 834

9 975

3 088

6 033

1 266

4 921

9 623

8 330

47 691

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – III.

3 570

10 370

2 998

5 512

1 103

4 650

9 453

8 496

46 840

 

 

1)  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

1)  National Classification of Activities, 2002 version

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se serija podataka bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za razdoblje od prvog tromjesečja 2007. do prvog tromjesečja 2010. za Republiku Hrvatsku prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti.

 

This release presents the data series on the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia in the period from the first quarter of 2007 to the first quarter of 2010, by major categories of expenditure and economic activities.

 

 

 

BDP po kategorijama izdataka vrednovan je u tržišnim cijenama, a bruto dodana vrijednost po djelatnostima vrednovana je u bazičnim cijenama.

 

GDP by expenditure approach is presented at market prices and GVA by activities at basic prices.

 

 

 

Za obračun BDP-a u stalnim cijenama primjenjuje se metoda ulančanih indeksa. Serija tromjesečnih podataka u stalnim cijenama iskazana je u cijenama prethodne godine dijeljenjem tekućih vrijednosti s indeksima cijena iskazanih na prosjeku prethodne godine. Iz serije podataka u cijenama prethodne godine obračunavaju se bazični ulančani indeksi vezanjem za referentnu godinu (2000. = 100). Realne stope rasta izvode se iz serije bazičnih ulančanih indeksa.

 

The chain-linking method has been applied in the calculation of GDP at constant prices. Quarterly time series at constant prices are expressed at prices of the previous year, by dividing current prices by indices expressed in average prices of the previous year. Basic chain-linked indices are calculated by using the time series at prices of the previous year by linking to the referent year (2000 = 100). Real growth rates are calculated by using the series of basic chain-linked indices.

 

 

 

Serija podataka u stalnim cijenama prethodne godine jest aditivna (BDP i BDV jednaki su zbroju pojedinih kategorija i potkategorija), dok je serija podataka u stalnim cijenama referentne godine neaditivna (BDP i BDV nisu jednaki zbroju pojedinih kategorija i potkategorija). Neaditivnost zbroja sastavnica BDP-a i BDV-a rezultat je primjene metode obračuna iz bazičnih ulančanih indeksa na detaljnjijoj raščlambi kategorija i potkategorija.

 

The time series at constant prices of the previous year are additive (GDP and GVA equal the sum of categories and subcategories), while the time series at constant prices of the referent year are not additive (GDP and GVA do not equal the sum of categories and subcategories). This non-additivity of GDP and GVA sums results from using the basic chain-linked indices on detailed structure of categories and subcategories.

 

 

 

Usklađivanje tromjesečnih podataka bruto domaćeg proizvoda (od prvog tromjesečja 2000. do četvrtog tromjesečja 2005.) prema revidiranim godišnjim podacima za razdoblje od 2000. do 2005. obavljeno je proporcionalnom metodom Denton.

 

Adjustment of quarterly GDP figures (from the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2005), according to the revised annual data for the period from 2000 to 2005, was carried out by using the proportional Denton method.

 

 

 

Proporcionalna metoda Denton primijenjena je jer za razliku od aditivne metode bolje čuva relativne pokazatelje (stope rasta) prilagođene u odnosu na originalne podatke BDP-a, a u aditivnoj metodi Denton naglasak je na prilagodbi apsolutnih vrijednosti za tromjesečni BDP.

 

The proportional Denton method was applied because, unlike the additive Denton method, it better preserves growth rates adjusted in relation to original GDP data, while with the additive Denton method the emphasis is on the adjustment of absolute values for a quarterly GDP.

 

 

 

Upotrebom proporcionalne metode Denton izbjegnut je problem skoka do kojeg može dovesti jednostavna metoda pro rata, tj. može se dogoditi da prilagođene vrijednosti rastu, dok originalne padaju i obratno.

 

The application of the proportional Denton method circumvents the step problem that a simple pro rata method can lead to, that is, it can lead to the situation that adjusted values are going up, while original ones are going down and vice versa.

 

 

 

Analitički okvir, koncept, definicije i klasifikacija

 

Analytical framework, concepts, definitions and classification

 

 

 

Upotrijebljena metodologija u skladu je s Europskim sustavom nacionalnih računa (ESA 95).

 

The concept and the methodology used are consistent with the European System of Accounts (ESA 95).

 

 

 

BDP mjeri ukupnu vrijednost proizvoda i pruženih usluga koje su proizvele rezidentne institucionalne jedinice u tom razdoblju.

 

The GDP measures the total value of final goods and services produced by resident institutional units during a certain period of time.

 

 

 

Upotrijebljene su sljedeće klasifikacije: Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (COICOP), Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (SITC), Glavna klasifikacija proizvoda (CPC) za BDP u tekućim cijenama i u stalnim cijenama po kategorijama izdataka.

 

For the GDP at current and constant market prices by expenditure category, the following classifications were used: the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), the Standard International Trade Classification (SITC) and the Central Product Classification (CPC).

 

 

 

Klasifikacija pravnih subjekata po djelatnostima u skladu je s NKD-om 2002., koji je izravno usporediv s NACE-om 2002., Rev. 1.1. Klasifikacija proizvoda, upotrijebljena za obračun bruto dodane vrijednosti u tekućim i stalnim cijenama po djelatnostima, usklađena je s Nacionalnom nomenklaturom industrijskih proizvoda i usluga, koja je usporediva s klasifikacijom PRODCOM.

 

The classification of business entities by activities is in line with the NKD 2002., which is directly comparable to the NACE Rev 1.1 classification. The Product Classification, which was used for the calculation of gross value added in current and constant prices by activities, is harmonised with the National Nomenclature of Industrial Products and Services, which is comparable to the PRODCOM classification.

 

 

 

Procjena BDP-a uključuje sve djelatnosti unutar granica proizvodnje definirane ESA-om 95 i obuhvaća cjelokupno područje Republike Hrvatske.

 

The GDP estimates include all activities within the ESA 95 production boundary and cover the total territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Procjene su načinjene prema obračunskom načelu.

 

The estimates are prepared on an accrual basis.

 

 

 

Metodologija obračuna

 

Compilation practice

 

 

 

Rashodna metoda

 

Expenditure approach

 

 

 

1. Tekuće cijene

 

1. Current prices

 

 

 

Obračun BDP-a u tržišnim cijenama prema rashodnoj metodi u tekućim cijenama temelji se na podacima iz redovitih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i Financijske agencije.

 

The compilation of the GDP at market prices, according to the expenditure approach at current prices, is based on data from regular surveys of the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Finance, the Croatian National Bank and the Financial Agency.

 

 

 

Za obračun izdataka za potrošnju kućanstava upotrijebljeni su podaci iz redovitih istraživanja Državnog zavoda za statistiku o prometu u trgovini na malo te prometu u hotelima i restoranima. Izdaci za potrošnju na ostale usluge koje nisu obuhvaćene redovitim istraživanjima Državnog zavoda za statistiku izračunani su ekstrapoliranjem izdataka iz bazne godine upotrebom indeksa obujma iz proizvodnog pristupa i odgovarajućih indeksa troškova života do četvrtog tromjesečja 2003. Od prvog tromjesečja 2004. za tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajući podindeksi indeksa potrošačkih cijena.

 

Final consumption expenditure of households is calculated from regular surveys of the Central Bureau of Statistics on turnover data for retail trade and for hotels and restaurants. Expenditure on other services, which are not covered by regular surveys made by the Central Bureau of Statistics, was extrapolated from the base year quarterly values by using volume indices from the production approach and relevant cost of living indices until the fourth quarter of 2003. Since the first quarter of 2004 adequate sub-indices of the CPI have been used for this purpose.

 

 

 

Podaci o izdacima države koji sadrže i izdatke NPUSK-a izračunani su na temelju podataka Ministarstva financija za opću državu. Podaci za sva tromjesečja temelje se na tromjesečnom statističkom istraživanju o prihodima i rashodima proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija. Razlika obračunskog načela i načela plaćanja procijenjena je te su konačni rezultati izraženi prema obračunskom načelu.

 

Government expenditures data, including NPISH, were calculated by using the Ministry of Finance data on the general government. Data for all quarters were based on data from the statistical quarterly survey, the Quarterly Statistical Report on Income and Expenditure of Budget and Budgetary Users and Non-Profit Organisations. The difference between the accrual and the cash concepts was provisional. Therefore, the final data were presented according to the accrual concept.

 

 

 

Podaci za 2001. i 2002. nisu u potpunosti metodološki usporedivi. Navedeno treba imati u vidu pri interpretaciji rezultata i praćenju vremenske serije (promjena računovodstvenog praćenja proračuna i proračunskih korisnika).

 

Data for 2001 and 2002 are not fully methodologically comparable. It has to be taken into account in the interpretation of results and monitoring time series (changes in the bookkeeping system of the Budget and budgetary users).

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital obračunane su s pomoću metode robnih tokova upotrebom podataka o proizvodnji i uvozu kapitalne opreme te građevinarstvu.

 

Gross fixed capital formation data were calculated by means of a commodity flow method, using data for production and imports of capital goods and construction activity.

 

 

 

Promjena zaliha u svim tromjesečjima od 2000. do 2010. obračunana je na temelju podataka iz tromjesečnog istraživanja o rezultatima poslovanja poduzetnika. U ovoj kategoriji iskazana je i statistička diskrepancija (razlika u obračunu BDP-a prema proizvodnoj i rashodnoj metodi).

 

Changes in inventories in all quarters from 2000 to 2010 were calculated by using data from the Quarterly Statistical Report on Business Results of Entrepreneurs. Statistical discrepancy is included in this category (difference between GDP production and expenditure approach).

 

 

 

Podaci o izvozu i uvozu roba i usluga temelje se na platnoj bilanci Hrvatske narodne banke.

 

Imports and exports of goods and services are based on the CNB balance of payments data of the Central National Bank.

 

 

 

2. Stalne cijene

 

2. Constant prices

 

 

 

Pojedine sastavnice BDP-a prema rashodnoj metodi u stalnim cijenama obračunane su deflacioniranjem podataka u tekućim tržišnim cijenama upotrebom indeksa cijena u cijenama prethodne godine.

 

Individual components of the GDP by expenditure category at constant prices were calculated by deflating the current market price data, using indices at prices of the previous year.

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstava u stalnim cijenama izračunani su upotrebom odgovarajućih podindeksa indeksa potrošačkih cijena.

 

Data on household consumption at constant prices were calculated by using adequate CPI sub-indices.

 

 

 

U pogledu izdataka za državnu potrošnju primijenjena je pretpostavka konstantne produktivnosti, stoga su indeksi nadnica i plaća u stalnim cijenama izračunani dijeljenjem tekućih izdataka s indeksom broja zaposlenih. Izdaci za ostala dobra i usluge deflacionirani su odgovarajućim podindeksima indeksa potrošačkih cijena i indeksima cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima.

 

For government expenditures, an assumption of constant productivity was applied, so that the wage and salary indices at constant prices were calculated by dividing the data on current expenditures on wages and salaries by indices of the number of persons employed. Expenditures on other goods and services were deflated by using adequate CPI sub-indices and industrial producers' price indices.

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital deflacionirane su indeksima cijena domaćih i uvoznih kapitalnih dobara te implicitnim deflatorom za građevinarstvo s proizvodne strane.

 

Gross fixed capital formation data were deflated by domestic and import prices of capital goods and the implicit deflator for construction activity by production approach.

 

 

 

Promjena zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku deflacionirana je indeksom cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima. Promjena zaliha sirovina i materijala deflacionirana je indeksima cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima i indeksima uvoznih cijena za sirovine i materijal. Za deflacioniranje promjena zaliha trgovačke robe upotrijebljeni su odgovarajući indeksi potrošačkih cijena.

 

Changes in inventories of final goods and work in progress were deflated by prices of industrial products. Changes in inventories of raw materials were deflated by industrial producers' price indices and import prices of raw materials. For deflation of changes in inventories of goods purchased for resale, a relevant CPI was used.

 

 

 

Izvoz i uvoz roba deflacioniran je indeksima jedinične vrijednosti Fisherova tipa. Izvoz usluga deflacioniran je odgovarajućim indeksima cijena na domaćem tržištu. Uvoz usluga deflacioniran je odgovarajućim indeksima cijena najvažnijih trgovačkih partnera.

 

Imports and exports of goods were deflated by using Fisher-type unit value indices. Exports of services were deflated by relevant price indices for goods on the domestic market. Imports of services were deflated by relevant prices indices on the markets of the most significant trading partner countries.

 

 

 

Proizvodna metoda

 

Production approach

 

 

 

1. Tekuće cijene

 

1. Current prices

 

 

 

Obračun bruto dodane vrijednosti u tekućim cijenama temelji se primarno na rezultatima tromjesečnog istraživanja o prihodima i rashodima (skraćeni račun dobiti i gubitka s odabranim stavkama iz bilance stanja) poslovnih subjekata. Tromjesečni statistički izvještaj uveden je od prvog tromjesečja 1999. i obuhvaća pet različitih skupina pravnih subjekata: poduzetnike, osiguravajuća društva, banke i druge financijske ustanove, neprofitne organizacije i proračunske korisnike. Obračun za svaku skupinu izveden je na razini dviju znamenaka Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a 2002.).

 

The calculation of the gross value added at current prices is based primarily on the results of the quarterly survey of revenues and expenditures (abbreviated profit and loss statement and selected balance sheet items) on business entities. The quarterly statistical report has been introduced since the first quarter of 1999 and covers five different groups of legal entities: enterprises, insurance companies, banks and other financial institutions, non-profit organisations and budgetary users. The calculation was done for each group at the 2-digit NKD 2002. level.

 

 

 

 

 

 

Procjena određenih stavaka koje nisu obuhvaćene tromjesečnim istraživanjem (poput obrtništva i netržišne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda) temelji se na posljednjim raspoloživim tromjesečnim podacima i odgovarajućim pokazateljima.

 

The estimates for certain components that are not covered by the quarterly survey (such as unincorporated businesses and non-market production of agricultural products) are based on the last available quarterly data and all relevant indicators.

 

 

 

Podaci o porezima i subvencijama na proizvode temelje se na podacima  Ministarstva financija.

 

Data on taxes and subsidies on products are taken from the data of the Ministry of Finance.

 

 

 

Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama dobije se kad se bruto dodanoj vrijednosti u bazičnim cijenama doda porez na proizvode umanjen za subvencije na proizvode.

 

The gross domestic product at market prices was derived from the gross value added at basic prices by adding taxes less subsidies on products to the latter total.

 

 

 

2. Stalne cijene

 

2. Constant prices

 

 

 

Obračun BDV-a iskazan je u stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2000. = 100).

 

The calculation of GVA in constant prices is done at prices of the previous year and at constant prices of the referent year (2000 = 100).

 

 

 

Pri obračunu upotrijebljena su različita istraživanja Državnog zavoda za statistiku te tromjesečno statističko istraživanje za poduzetnike, banke i druge financijske ustanove, osiguravajuća društva, druge neprofitne organizacije te proračune i proračunske korisnike. Istraživanje je uvedeno u prvom tromjesečju 1999. i provodi ga Financijska agencija.

 

For the compilation, various surveys of the Central Bureau of Statistics were used as well as the Quarterly Statistical Report for Enterprises, Banks and Other Financial Institutions, Insurance Companies, Non-profit Organisations, Budgets and Budgetary Users, a quarterly survey introduced in the first quarter of 1999, which is conducted by the Financial Agency.

 

 

 

Za djelatnosti za koje su raspoloživi odgovarajući indeksi obujma (poljoprivreda, industrija i građevinarstvo) obračun je izveden na razini dviju znamenaka NKD-a 2002. putem spomenutih indeksa.

 

For the activities for which adequate volume indices are available (agriculture, industry, construction), the compilation was done at the
2-digit NKD 2002. level through these indices.

 

 

 

Za određene djelatnosti upotrijebljeni su fizički pokazatelji (prijevoz i telekomunikacije) ili podaci o prometu (hoteli i restorani, trgovina), a obračun je izveden na razini triju znamenaka NKD-a 2002.

 

Physical indicators (transport, telecommunication) or turnover data (hotels and restaurants, trade) at the 3-digit NKD 2002. level were used for those activities.

 

 

 

Za većinu ostalih uslužnih djelatnosti upotrijebljen je pokazatelj inputa
(u pravilu broj zaposlenih), a obračun je izveden na razini četiriju znamenaka NKD-a 2002.

 

Input indicators (number of employed persons in most cases) at the
4-digit NKD 2002. level were used for most other service activities.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

BDV

DZS

mil.

NACE

 

NKD 2002.

NPUSK

PRODCOM

tj.

UFPIM

bruto domaći proizvod

bruto dodana vrijednost

Državni zavod za statistiku

milijun

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u
Europskoj zajednici

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

proizvodnja u Zajednici

to jest

usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene

 

CPI

FISIM

GDP

GVA

NACE

 

NKD 2002.

NPISH

PRODCOM

Consumer price indices

Financial intermediate services indirectly measured

Gross domestic product

Gross value added

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community

National Classification of Activities, 2002 version

Non Profit Institutions Serving Households

Products of the European Community

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, Ph.D., Director General

 

Priredili: Jadranka Vuglar,  Verica Roknić, Jasna Kiš, Biserka Nikšić-Paulić, Nataša Vucelić, Sanja Šmigoc i Vlasta Žara

Prepared by: Jadranka Vuglar, Verica Roknić, Jasna Kiš, Biserka Nikšić-Paulić, Nataša Vucelić, Sanja Šmigoc and Vlasta Žara

 

 Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.