image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                       ZAGREB, 1. OŽUJKA 2010./1 MARCH, 2010                                             BROJ/NUMBER: 12.1.2.

 

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 

 

 


BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2007.

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS
AT LEVEL 2 AND COUNTIES, 2007

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije u 2007. prema područjima djelatnosti.

 

This Release presents data on the gross domestic product for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties in 2007 according to economic activities.

 

 

 

Podaci objavljeni u ovom priopćenju nisu usporedivi s podacima objavljenim 24. veljače 2009. u priopćenju broj 12.1.2. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije, 2006.  Podaci iz ovog priopćenja usporedivi su s podacima objavljenim 3. srpnja 2009. u  priopćenju broj 12.1.5. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije od 2000. do 2006.,  u kojem su podaci za razdoblje od 2000. do 2006. usklađeni s revidiranim BDP-om (BDP s uključenom sivom ekonomijom i metodološkim prilagodbama).

 

The data published in this release are not comparable with the data published on 24 February 2009 in the release No. 12.1.2. entitled Gross Domestic Product for Republic of Croatia and Counties, 2006. The data from this release are comparable with the data published on 3 July 2009 in the release No. 12.1.5. entitled Gross Domestic Product for Republic of Croatia, Statistical Regions at Level 2 and Counties, 2000 – 2006, in which the data from the period from 2000 to 2006 have been revised according to the revised GDP (GDP including non-observed economy and methodological corrections).

 

 

 

Rezultati su dostupni u tekućim cijenama i po glavi stanovnika.

 

The results are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci se temelje na privremenim podacima bruto domaćeg proizvoda za 2007. koji su zbroj tromjesečnih obračuna BDP-a.

 

The data are based on the provisional data on the gross domestic product for 2007, which were obtained as the sum of quarterly calculation of GDP data.

 

 

 

U skladu s revizijskom politikom obračuna godišnjeg bruto domaćeg proizvoda, uskladit će se podaci o bruto domaćem proizvodu za prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije.

 

The data on the gross domestic product for statistical regions at level 2 and counties will be revised according to the revision policy of the annual gross domestic product calculation.

 

 

 

Treba napomenuti da BDP na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija po stanovniku mjeri proizvodnju, a ne životni standard.

 

It should be noted that GDP per capita at the level of statistical regions at the level 2 measures production and not the living standard.

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2007.

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, 2007

tekuće cijene

Current prices

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

Bruto domaći proizvod, mil. kn

Gross domestic product, mln kuna

Bruto domaći
proizvod,
mil. EUR

Gross domestic product, mln EUR

Bruto domaći proizvod,
mil. USD
Gross domestic product, mln USD

Struktura po
županijama, % (Hrvatska = 100)

Structure by counties, %

(Croatia = 100)

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, kn

Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, EUR

Gross domestic product per capita, EUR

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, USD

Gross domestic product per capita, USD

Indeks

Hrvatska = 100

Index

Croatia = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

314 223

42 833

58 558

100,0

70 835

9 656

13 201

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

North West Croatia

147 012

20 040

27 397

46,8

88 109

12 010

16 420

124,4

Grad Zagreb

City of Zagreb

96 658

13 176

18 013

30,8

122 995

16 766

22 921

173,6

Zagrebačka županija

County of Zagreb

17 550

2 392

3 271

5,6

53 993

7 360

10 062

76,2

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

7 218

984

1 345

2,3

52 407

7 144

9 766

74,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

10 933

1 490

2 038

3,5

60 325

8 223

11 242

85,2

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

8 091

1 103

1 508

2,6

67 065

9 142

12 498

94,7

Međimurska županija

County of Međimurje

6 562

894

1 223

2,1

55 611

7 581

10 364

78,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

Central and East (Panonian) Croatia

65 569

8 938

12 219

20,9

50 259

6 851

9 366

71,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

6 217

847

1 159

2,0

49 088

6 691

9 148

69,3

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

4 519

616

842

1,4

50 784

6 923

9 464

71,7

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3 966

541

739

1,3

47 720

6 505

8 893

67,4

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

6 827

931

1 272

2,2

39 209

5 345

7 307

55,4

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

18 621

2 538

3 470

5,9

57 771

7 875

10 766

81,6

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8 393

1 144

1 564

2,7

42 227

5 756

7 869

59,6

Karlovačka županija

County of Karlovac

7 719

1 052

1 439

2,5

57 403

7 825

10 697

81,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

9 307

1 269

1 734

3,0

52 822

7 200

9 844

74,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Region of Croatia

101 642

13 855

18 942

32,3

69 482

9 471

12 949

98,1

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

24 987

3 406

4 656

8,0

81 994

11 177

15 280

115,8

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

3 017

411

562

1,0

58 972

8 039

10 990

83,3

Zadarska županija

County of Zadar

10 126

1 380

1 887

3,2

58 539

7 980

10 909

82,6

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

6 544

892

1 220

2,1

57 213

7 799

10 662

80,8

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

28 220

3 847

5 259

9,0

58 707

8 003

10 941

82,9

Istarska županija

County of Istria

19 467

2 654

3 628

6,2

91 431

12 463

17 039

129,1

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

9 280

1 265

1 729

3,0

73 670

10 042

13 729

104,0

 

 

2.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
  PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002.
U 2007.

      GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES,
  ACCORDING TO NKD 2002. ACTIVITIES, 2007

tekuće cijene, mil. kuna

Current prices, mln kuna

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost
djelatnosti

Total value

added

of activities

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Agriculture,
hunting and
forestry,
Fishing

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and
water supply

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Wholesale
and retail
trade; repair
of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

Hotels
and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Transport,
storage
and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc.  i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

Public administration
 and defence;
Compulsory

 social security, Education,
Health and social work, Other
community, social
and personal
services and Activities of households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

16 400

55 271

20 907

34 431

11 802

24 479

61 795

45 351

270 436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

North West Croatia

4 714

28 344

7 989

19 843

2 544

11 047

31 247

20 798

126 526

Grad Zagreb

City of Zagreb

142

15 146

4 969

14 352

1 538

6 889

24 925

15 228

83 189

Zagrebačka županija

County of Zagreb

1 044

4 157

1 273

2 498

325

1 939

2 273

1 595

15 104

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

547

1 737

393

941

174

712

772

936

6 212

Varaždinska županija

County of Varaždin

1 102

2 962

727

791

285

570

1 427

1 545

9 410

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

1 099

2 382

304

826

104

564

909

775

6 964

Međimurska županija

County of Međimurje

779

1 961

322

434

118

373

941

719

5 647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

Central and East (Panonian) Croatia

8 861

11 828

4 393

5 072

1 108

5 048

9 593

10 528

56 432

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

1 271

1 087

215

473

114

330

1 004

856

5 351

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

924

874

161

414

60

320

555

579

3 889

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

793

774

121

340

46

206

445

689

3 413

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

801

1 343

485

285

124

700

1 032

1 105

5 875

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

2 137

2 708

1 819

1 970

280

1 213

2 925

2 973

16 026

Vukovarsko-srijemska

County of Vukovar-Sirmium

1 558

1 116

609

638

126

606

1 103

1 468

7 224

Karlovačka županija

County of Karlovac

482

1 845

441

537

213

548

1 225

1 352

6 644

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

894

2 080

542

414

144

1 126

1 304

1 505

8 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Region of Croatia

2 824

15 100

8 525

9 517

8 150

8 383

20 954

14 025

87 478

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

367

3 463

2 201

2 164

1 836

2 573

5 643

3 258

21 505

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

279

489

377

118

192

235

417

490

2 597

Zadarska županija

County of Zadar

406

1 087

1 042

889

619

679

2 430

1 562

8 715

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

231

861

466

598

393

555

1 396

1 132

5 632

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

704

4 583

2 365

3 096

1 340

2 149

5 783

4 268

24 288

Istarska županija

County of Istria

521

3 967

1 235

1 923

2 581

846

3 598

2 084

16 754

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

316

649

840

728

1 190

1 346

1 687

1 231

7 987

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
      PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002.
U 2007.

      GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES,
 ACCORDING TO NKD 2002. ACTIVITIES, 2007

%

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost
djelatnosti

Total value

added

of activities

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Agriculture,
hunting and
forestry,
Fishing

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and
water supply

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Wholesale
and retail
trade; repair
of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

Hotels
and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Transport,
storage
and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb,
ostale

društvene,
 soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

Public administration
 and defence;
Compulsory

 social security, Education,
Health and social work, Other
community, social
and personal
services and Activities of households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska
North West Croatia

28,7

51,3

38,2

57,6

21,6

45,1

50,6

45,9

46,8

Grad Zagreb
City of Zagreb

0,9

27,4

23,8

41,7

13,0

28,1

40,3

33,6

30,8

Zagrebačka županija
County of Zagreb

6,4

7,5

6,1

7,3

2,8

7,9

3,7

3,5

5,6

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

3,3

3,1

1,9

2,7

1,5

2,9

1,2

2,1

2,3

Varaždinska županija
County of Varaždin

6,7

5,4

3,5

2,3

2,4

2,3

2,3

3,4

3,5

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

6,7

4,3

1,5

2,4

0,9

2,3

1,5

1,7

2,6

Međimurska županija
County of Međimurje

4,7

3,5

1,5

1,3

1,0

1,5

1,5

1,6

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

54,0

21,4

21,0

14,7

9,4

20,6

15,5

23,2

20,9

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

7,8

2,0

1,0

1,4

1,0

1,3

1,6

1,9

2,0

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

5,6

1,6

0,8

1,2

0,5

1,3

0,9

1,3

1,4

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

4,8

1,4

0,6

1,0

0,4

0,8

0,7

1,5

1,3

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

4,9

2,4

2,3

0,8

1,1

2,9

1,7

2,4

2,2

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

13,0

4,9

8,7

5,7

2,4

5,0

4,7

6,6

5,9

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

9,5

2,0

2,9

1,9

1,1

2,5

1,8

3,2

2,7

Karlovačka županija
County of Karlovac

2,9

3,3

2,1

1,6

1,8

2,2

2,0

3,0

2,5

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

5,5

3,8

2,6

1,2

1,2

4,6

2,1

3,3

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska
Adriatic Region of Croatia

17,2

27,3

40,8

27,6

69,1

34,2

33,9

30,9

32,3

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

2,2

6,3

10,5

6,3

15,6

10,5

9,1

7,2

8,0

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

1,7

0,9

1,8

0,3

1,6

1,0

0,7

1,1

1,0

Zadarska županija
County of Zadar

2,5

2,0

5,0

2,6

5,2

2,8

3,9

3,4

3,2

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

1,4

1,6

2,2

1,7

3,3

2,3

2,3

2,5

2,1

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

4,3

8,3

11,3

9,0

11,4

8,8

9,4

9,4

9,0

Istarska županija
County of Istria

3,2

7,2

5,9

5,6

21,9

3,5

5,8

4,6

6,2

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

1,9

1,2

4,0

2,1

10,1

5,5

2,7

2,7

3,0

 

 

4.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
      PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002.
U 2007.

      GROSS VALUE ADDED, FOR  REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES,
      ACCORDING TO NKD 2002.  ACTIVITIES, 2007

%

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost
djelatnosti

Total value

added

of activities

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Agriculture,
hunting and
forestry,
Fishing

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and
water supply

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Wholesale
and retail
trade; repair
of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

Hotels
and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Transport,
storage
and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb,
ostale

društvene,
 soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

Public administration
 and defence;
Compulsory
 social security,
Education,
Health and
social work,
 Other
community, social
and personal
services and
Activities of
households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

6,1

20,4

7,7

12,7

4,4

9,1

22,9

16,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

North West Croatia

3,7

22,4

6,3

15,7

2,0

8,7

24,7

16,4

100,0

Grad Zagreb

City of Zagreb

0,2

18,2

6,0

17,3

1,8

8,3

30,0

18,3

100,0

Zagrebačka županija

County of Zagreb

6,9

27,5

8,4

16,5

2,2

12,8

15,0

10,6

100,0

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

8,8

28,0

6,3

15,2

2,8

11,5

12,4

15,1

100,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

11,7

31,5

7,7

8,4

3,0

6,1

15,2

16,4

100,0

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

15,8

34,2

4,4

11,9

1,5

8,1

13,1

11,1

100,0

Međimurska županija

County of Međimurje

13,8

34,7

5,7

7,7

2,1

6,6

16,7

12,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

Central and East (Panonian) Croatia

15,7

21,0

7,8

9,0

2,0

8,9

17,0

18,7

100,0

Bjelovarsko-bilogorska

County of Bjelovar-Bilogora

23,8

20,3

4,0

8,8

2,1

6,2

18,8

16,0

100,0

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

23,8

22,5

4,1

10,7

1,5

8,2

14,3

14,9

100,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

23,2

22,7

3,5

9,9

1,4

6,0

13,1

20,2

100,0

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

13,6

22,9

8,3

4,9

2,1

11,9

17,6

18,8

100,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

13,3

16,9

11,4

12,3

1,7

7,6

18,3

18,6

100,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

21,6

15,4

8,4

8,8

1,7

8,4

15,3

20,3

100,0

Karlovačka županija

County of Karlovac

7,3

27,8

6,6

8,1

3,2

8,2

18,4

20,3

100,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

11,2

26,0

6,8

5,2

1,8

14,1

16,3

18,8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Region of Croatia

3,2

17,3

9,7

10,9

9,3

9,6

24,0

16,0

100,0

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

1,7

16,1

10,2

10,1

8,5

12,0

26,2

15,2

100,0

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

10,7

18,8

14,5

4,6

7,4

9,1

16,1

18,9

100,0

Zadarska županija

County of Zadar

4,7

12,5

12,0

10,2

7,1

7,8

27,9

17,9

100,0

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

4,1

15,3

8,3

10,6

7,0

9,9

24,8

20,1

100,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

2,9

18,9

9,7

12,7

5,5

8,8

23,8

17,6

100,0

Istarska županija

County of Istria

3,1

23,7

7,4

11,5

15,4

5,0

21,5

12,4

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

4,0

8,1

10,5

9,1

14,9

16,8

21,1

15,4

100,0

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

METHODOLOGICAL EXPLANATIONS

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of a statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti  (BDV-a) i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties.

 

 

 

Izvori i metode prikupljenih podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, godišnja istraživanja poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business surveys, the Annual Report on Agriculture Production, annual data on persons in employment and salaries and various other statistical data.

 

 

 

Podaci su objavljeni prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku - NKPJS-u (NN, br. 35/07.), koja je usklađena s Uredbom EZ-a br. 1059/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), službene novine L 154.

 

The data are published according to the National Classification of Territorial Units for Statistics (NKPJS) (NN, No. 35/07) that is harmonised with the Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), Official Journal L 154.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa iz 1993. (SNA 93) i Europskog sustava nacionalnih računa iz 1995. (ESA 95.). U skladu s ESA 95, bruto dodana vrijednost obuhvaća korekcije za procjenu sive ekonomije. Obračun imputirane stambene rente i usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM-a) također je usklađen s međunarodnim standardima.

 

The calculation covers all activities, following the concept of the 1993 System of National Accounts (SNA 93) and the 1995 European System of Accounts (ESA 95). In accordance with ESA 95, the gross value added includes corrections for the estimation of the non-observed economy. The calculation of imputed dwelling rents and financial intermediation services indirectly measured (FISIM) is also harmonised with the international standards.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja posebne prostorne jedinice za statistiku. Korišteni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima. Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti djelatnosti uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which specified spatial units for statistics are the main objects of observation. The concepts used in regional accounts are the same as those used in national accounts. A gross domestic product at market prices is the sum of values added by activities including items at the level of the national economy that are not classified by activities, such as:  taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije obračunani su primjenom indirektne metode.  Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su po prostornim jedinicama za statistiku primjenom odgovarajućih ključeva.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties are calculated by using the indirect method. National GVA figures by activities were allocated to regions by applying adequate distribution keys.

 

 

 

Zbog rada na unapređenju metodologije obračuna regionalnog BDP-a i BDV-a moguće su revizije postojećih podataka u sljedećim razdobljima.

 

Since the work on improving the methodology of the regional GDP and GVA calculation is still in progress, it is possible that in forthcoming periods some revisions of the existing data will have to be done.

 

 

 

Kratice

 

Abrevations

 

 

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

EC

European Communities

BDV

bruto dodana vrijednost

 

ESA 95

European System of Accounts

ESA 95

Europski sustav nacionalnih računa, 1995.

 

EUR

euro

EUR

euro

 

FISIM

financial intermediation services indirectly measured

EZ

Europska zajednica

 

GDP

gross domestic product

kn

kuna

 

GVA

gross value added

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2002.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

NKD 2002.

National Classification of Activities, 2002 version

NKPJS

Nacionalna klasifikacija poslovnih jedinica za statistiku

 

NKPJS

National Classification of Territorial Units for Statistics

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

SNA 93

Sustav nacionalnih računa, 1993.

 

SNA 93

System of National Accounts

UFPIM

usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene

 

USD

US dollar

USD 

američki dolar

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač

Person responsible: Ivan Kovač, DSc, Director General

 

Priredile: Biserka Nikšić-Paulić, Jasna Kiš i Natalija Sabljak

Prepared by: Biserka Nikšić-Paulić, Jasna Kiš and Natalija Sabljak

 

Naklada: 140 primjeraka

140 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.