image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                          ZAGREB, 16. SVIBNJA 2011./16 MAY, 2011                                        BROJ/NUMBER: 1.1.30.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

U 2010.

 

PRODUCTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

2010

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko u 2010. u odnosu na 2009. bilježi smanjenje za 7,6% kao i kozje mlijeko, (za 0,9%). Istodobno prikupljeno ovčje mlijeko bilježi povećanje za 1,4%.

 

In 2010, as compared to 2009, the collected cows’ milk decreased by 7.6% and goats’ milk by 0.9%, while the collected ewes’ milk increased, by 1.4%.

 

 

 

Količina cjelovitog mlijeka koju uvoze mljekare u 2010. u odnosu na  2009. povećana je za 36,7%. Ostali podaci o uvozu i izvozu sirovina koji obavljaju mljekare zaštićeni su u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.).

 

The quantity of whole milk imported by dairies increased in 2010, as compared to 2009, by 36.7%. Other data on the import and export of raw materials collected by dairies are protected in line with the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03 and 75/09).

 

 

 

Što se tiče proizvodnje svježih mliječnih proizvoda, u usporedbi s prošlom godinom, povećanje se bilježi samo kod konzumnog mlijeka (za 2,1%). Istodobno se bilježi smanjenje proizvodnje mlaćenice za 21,8%, vrhnja za 2,0%, fermentiranih proizvoda i napitaka s mliječnom bazom za 4,4% te ostalih svježih proizvoda za 9,1%.

 

Regarding fresh milk products, as compared to 2009, an increase is recorded only in the production of drinking milk (by 2.1%). At the same time, the production of buttermilk decreased by 21.8%, of cream by 2.0%, of fermented products as well as of milk-based products by 4.4% and of other fresh milk products by 9.1%.

 

 

 

Smanjenje proizvodnje maslaca i ostalih proizvoda od žutih masnoća iznosi 13,3% u odnosu na 2009. Ukupna proizvodnja sira u 2010. povećana je za gotovo sve vrste sireva. Tako se za proizvodnju kravljeg sira bilježi povećanje od 2,6%, te ostalih sireva za 27,8%. Proizvodnja srednje tvrdog sira veća je za 2,9%, svježeg sira za 8,6% te prerađenog sira za 11,0%. Smanjenje se bilježi samo u proizvodnji mekanog sira (za 23,2%).

 

The decrease in the production of butter and other yellow fat dairy products was 13.3%, as compared to 2009. In 2010, the total cheese production of almost all varieties of cheese increased. Thus, the production of cows’ cheese increased by 2.6% and of other cheese by 27.8%. The production of medium-soft cheese increased by 8.6% and of processed cheese by 11.0%. The only decrease was recorded in the production of soft cheese (23.2%).

 

 

 

Sadržaj mliječne masti u prikupljenom kravljem mlijeku bilježi smanjenje za 7,5% dok u ovčjem mlijeku bilježi povećanje za 3,2% te kod kozjeg mlijeka (za 1,5%).

 

The milk fat content in cows’ milk collected decreased by 7.5%, while in ewes’ milk collected it increased by 3.2% and in goats’ milk by 1.5%.

 

 

 

U pogledu pojedinačnih mliječnih proizvoda, količina mliječne masti u konzumnom mlijeku manja je za 4,0%, u fermentiranim proizvodima za 0,5% te u maslacu i ostalim proizvodima od žutih masnoća za 19,5%. Za većinu ostalih proizvoda također se bilježi smanjenje sadržaja mliječne masti.

 

Regarding individual dairy products, the milk fat content in drinking milk decreased by 4.0%, in fermented products by 0.5% and in butter and other yellow fat dairy products by 19.5%. The decrease in the milk fat content  was also recorded in most other products.

 

 

 

Sadržaj proteina kravljeg mlijeka u glavnim mliječnim proizvodima u porastu je u konzumnom mlijeku (za 1,8%) te u kravljem siru (za 7,5%), dok je sadržaj proteina u vrhnju u padu (za 4,3%).

 

The milk protein content in main dairy products increased in drinking milk by 1.8% and in cows’ cheese by 7.5%, while in cream it decreased by 4.3%.

 

 

 

1.   MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2010.1)

     MILK AND DAIRY PRODUCTS, 20101)

t

 

Količina, t

Quantities, t

Indeksi/ Indices

2010.

2009.

 

2009.

2010.

 

 

 

 

 

 

Raspoloživost
Availability

 

 

 

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko

675 289

623 881

92,4

Cows’ milk collected

Prikupljeno ovčje mlijeko

2 743

2 781

101,4

Ewes' milk collected

Prikupljeno kozje mlijeko

4 209

4 171

99,1

Goats' milk collected

Vrhnje

251

240

95,6

Cream

 

 

 

 

 

Uvoz cjelovitog mlijeka – samo mljekare

44 553

60 895

136,7

Whole milk import – only dairies

Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare

z

z

z

Skimmed milk import – only dairies

Uvoz vrhnja – samo mljekare

z

z

z

Cream import – only dairies

Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare

-

z

-

Other products (e.g. cheese, butter, yoghurt)  – only dairies

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja svježih proizvoda
Production of fresh products

 

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

327 678

334 405

102,1

Drinking milk

Sirovo mlijeko

-

-

-

Raw milk

Neobrano mlijeko

142 453

148 044

103,9

Whole milk

Pasterizirano

37 752

41 826

110,8

Pasteurized

Sterilizirano i sterilizirano u protoku

104 701

106 218

101,4

Sterilized and uperized

Djelomično obrano mlijeko

160 429

170 927

106,5

Semi-skimmed milk

Pasterizirano

29 793

29 104

97,7

Pasteurized

Sterilizirano i sterilizirano u protoku

130 636

141 822

108,6

Sterilized and uperized

Obrano mlijeko

24 796

15 434

62,2

Skimmed milk

Pasterizirano

z

z

z

Pasteurized

Sterilizirano i sterilizirano u protoku

z

z

z

Sterilized and uperized

Mlaćenica

1 461

1 142

78,2

Buttermilk

Vrhnje

26 731

26 201

98,0

Cream

S manje od 29% m. m.

19 372

17 528

90,5

With fat content of less than 29%

S više od 29% m. m.

7 359

8 673

117,9

With fat content of more than 29%

Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)

82 076

78 476

95,6

Fermented products (yoghurts, drinking yoghurts and other)

S dodacima

21 987

20 969

95,4

With additives

Bez dodataka

60 089

57 507

95,7

Without additives

Napici s mliječnom bazom

22 226

21 255

95,6

Drinks with a milk base

Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.)

6 295

5 725

90,9

Other fresh products (milk jelly and other)

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja ostalih proizvoda
Production of other products

 

 

 

 

 

 

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Mliječni proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

5 544

4 807

86,7

Butter and other yellow fat dairy products

Maslac

4 447

3 402

76,5

Butter

Ostali proizvodi od žutih masnoća

1 097

1 405

128,1

Other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka (čisti)

27 949

28 687

102,6

Cheese from cows' milk (pure)

Sir od ovčjeg mlijeka (čisti)

-

-

-

Cheese from ewes' milk (pure)

Sir od kozjeg mlijeka (čisti)

-

-

-

Cheese from goats' milk (pure)

Ostali sirevi (miješani)

288

368

127,8

Other cheese (mixed)

 

 

 

 

 

Mekani sir (> 68% vlage)

1 096

842

76,8

Soft cheese (> 68% of moisture)

Srednje mekani sir (62% – 68% vlage)

296

315

106,4

Medium-soft cheese (62% – 68% of moisture)

Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage)

14 535

14 950

102,9

Medium-hard cheese (55% – 62% of moisture)

Tvrdi sir (47% – 55% vlage)

291

400

137,5

Hard cheese (47% – 55% of moisture)

Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage)

z

z

z

Extra hard cheese (< 47% of moisture)

Svježi sir

11 080

12 029

108,6

Fresh cheese

Prerađeni sir

1 729

1 919

111,0

Processed cheese

Sirutka – ukupno

46 676

36 882

79,0

Whey – total

 

 

 

 

 

Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare

z

z

z

Exports of milk and cream in bulk – only dairies

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.   SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2010.

      MILK FAT CONTENT IN MAIN DAIRY PRODUCTS, 2010

 

Sadržaj mliječne masti, t

Milk fat content, t

Indeksi/ Indices

2010.

2009.

 

2009.

2010.

 

 

 

 

 

 

Raspoloživost
Availability

 

 

 

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko

27 119

25 093

92,5

Cows’ milk collected

Prikupljeno ovčje mlijeko

185

191

103,2

Ewes' milk collected

Prikupljeno kozje mlijeko

134

136

101,5

Goats' milk collected

Vrhnje

90

86

95,6

Cream

 

 

 

 

 

Uvoz cjelovitog mlijeka – samo mljekare

1 812

2 277

125,7

Whole milk import – only dairies

Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare

z

z

z

Skimmed milk import – only dairies

Uvoz vrhnja – samo mljekare

z

z

z

Cream import – only dairies

 

 

 

 

 

 

Proizvodi
Products

 

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

9 886

9 490

96,0

Drinking milk

Mlaćenica

95

14

14,7

Buttermilk

Vrhnje

5 739

5 919

103,1

Cream

Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)

1 951

1 942

99,5

Fermented products (yoghurts, drinking yoghurts and other)

Napici s mliječnom bazom

395

382

96,7

Drinks with a milk base

Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.)

210

178

84,8

Other fresh products (milk jelly and other)

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Mliječni proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

4 050

3 260

80,5

Butter and other yellow fat dairy products

Maslac

3 757

2 908

77,4

Butter

Ostali proizvodi od žutih masnoća

293

352

120,5

Other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka (čisti)

6 080

5 896

97,0

Cheese from cows' milk (pure)

Sirutka – ukupno

169

151

89,3

Whey – total

Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare

z

z

z

Exports of milk and cream in bulk – only dairies

 

 

 

3.   SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2010.

      COWS’ MILK PROTEIN CONTENT IN MAIN DAIRY PRODUCTS, 2010

Proizvodi

Sadržaj proteina, t

Protein content, t

Indeksi/ Indices

2010.

2009.

Products

2009.

2010.

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

10 858

11 058

101,8

Drinking milk

Neobrano mlijeko

4 608

4 786

103,9

Whole milk

Djelomično obrano mlijeko

5 463

5 751

105,3

Semi-skimmed milk

Obrano mlijeko

787

521

66,2

Skimmed milk

Mlaćenica

47

34

72,3

Buttermilk

Vrhnje

782

748

95,7

Cream

 

 

 

 

 

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

243

212

87,2

Butter and other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka

5 543

5 959

107,5

Cheese from cows' milk

Obrađeni sir

229

247

107,9

Processed cheese

Sirutka

327

696

212,8

Whey

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske poljoprivredne agencije – Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM). Na taj se način prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i proteina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

 

Data on the annual production of milk and dairy products are taken over from the Croatian Agricultural Agency – the Central Laboratory for Milk Control (SLKM). The data collected that way refer to the quantity of cows’, ewes’ and goats’ milk collected, milk fat and protein contents, the production of dairy products from cows’ milk and the foreign dairies’ trade in milk and dairy products.

 

 

 

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i obliku prilagođenom za daljnju obradu.

 

The Laboratory processes the collected data and submits them, according to previously defined deadlines and in suitable form, to the Croatian Bureau of Statistics for further processing.

 

 

 


Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

U Republici Hrvatskoj djeluje četrdesetak mljekara za koje SLKM analizira otkupljeno mlijeko i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.

 

There are about forty dairies operating in the Republic of Croatia for which the SLKM makes analysis of purchased milk and from which it collects data on the production. The coverage includes industrial and registered small dairies.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

 

Drinking milk comprises row milk, whole milk, skimmed milk, semi-skimmed milk and skimmed milk containing no additives.

 

 

 

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40°C.

 

Raw milk comprises milk which has not been heated beyond 40°C or undergone any treatment that has an equivalent effect.

 

 

 

Neobrano mlijeko obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥ 3,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Whole milk comprises milk with fat content ≥ 3.5%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Djelomično obrano mlijeko obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5% – 2,8%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Semi-skimmed milk comprises milk with fat content 1.5% – 2.8%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Obrano mlijeko obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti < 1,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Skimmed milk comprises milk with fat content < 1.5%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Pasterizirano mlijeko – tretirano visokom temperaturom (barem 72°C kroz 15 sekundi).

 

Pasteurized milk – milk treated with high temperature (at least 72°C for 15 seconds).

 

 

 

Sterilizirano mlijeko – tretirano visokom temperaturom (120°C kroz 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

 

Sterilized milk – milk treated with high temperature (120°C for 30 minutes) in hermetically sealed containers.

 

 

 

Sterilizirano u protoku (uzavrelo) – tretirano visokom temperaturom (135°C kroz nekoliko sekundi).

 

Uperized milk – milk treated with high temperature (135°C for not less than 1 second).

 

 

 

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

 

Buttermilk is residual product of the processing of milk or cream into butter.

 

 

 

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

 

Cream comprises cream for direct consumption, containing more or less than 29% of milk fat.

 

 

 

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode sa i bez dodataka.

 

Fermented products include yoghurts, drinkable yoghurts, acidified milk and other fermented products either with or without additives.

 

 

 

Napici s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s aditivima).

 

Drinks with a milk base comprise products containing at least 50% milk equivalent (chocolate milk, buttermilk with additives, etc.).

 

 

 

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje specificirani (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

 

Other fresh products comprise fresh milk products not elsewhere specified (mainly milk-based desserts).

 

 

 

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnim uklanjanjem vode iz neobranog, djelomično obranog i obranog mlijeka.

 

Concentrated milk comprises milk obtained by partial elimination of water from whole milk, semi-skimmed or skimmed milk.

 

 

 

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene  uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

 

Powdered dairy products comprise products obtained by eliminating water from cream, all kinds of milk, buttermilk and fermented products.

 

 

 

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

 

Butter includes traditional butter, melted butter, butter oil and similar products containing more than 80% of milk fat.

 

 

 

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

 

Other yellow fat products comprise products based on butter with milk fat content of less than 80%.

 

 

 

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

 

Cheese includes fresh or matured, solid or semi-solid products, obtained by coagulating milk, cream, buttermilk or other products.

 

 

 

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, sa ili bez dodataka.

 

Processed cheese comprises products obtained by grinding, mixing, melting and emulsifying one or more varieties of cheese, with or without additives.

 

 

 

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu u tekućem ekvivalentu. Predstavlja nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Whey includes liquid whey and powdered whey in liquid equivalent. It is a by-product obtained during the manufacture of cheese or casein.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

°C

Celzijev stupanj

 

°C

degree Centigrade

i dr.

i drugo

 

e.g.

for example (from Latin: exempli gratia)

i sl.

i slično

 

e.t.c.

and so on (from Latin: et cetera)

m. m.

mliječna mast

 

t

tonnes

npr.

na primjer

 

z

data are not published for confidentiality reasons

t

tona

 

 

 

z

podatak radi povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Mira Šimanović, Mario Valentić

Prepared by: Mira Šimanović, Mario Valentić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.