image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                            ZAGREB, 5. SRPNJA 2011./5 JULY, 2011                                             BROJ/NUMBER: 4.2.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2010.
KONAČNI PODACI

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2010

Final Data

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do prosinca 2010. prema konačnim podacima iznosio je 64,9 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 110,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 45,4 milijarde kuna.

 

According to the final data, in the period from January to December 2010, the total export of the Republic of Croatia amounted to 64.9 billion kuna. At the same time, the import was 110.3 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 45.4 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2010. iznosio 8,9  milijardi eura, a uvoz je iznosio 15,1 milijardu eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,2 milijarde eura.

 

In the period from January to December 2010, the export amounted to 8.9 billion euros and import to 15.1 billion euros, while foreign trade deficit amounted to 6.2 billion euros.

 

 

 

Iskazan u milijardama američkih dolara, izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2010. iznosio 11,8 milijardi američkih dolara, a uvoz je iznosio 20,1 milijardu američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 8,3 milijarde američkih dolara.

 

In the period from January to December 2010, the export amounted to 11.8 billion American dollars, import to 20.1 billion American dollars and foreign trade deficit to 8.3 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 58,8%.

 

The coverage of import by export was 58.8%.

 

 

 

image description

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom,
 %

Coverage of import by
export, %

 

 tis. kuna

Thousand
kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 3 798 890

  515 762

  683 952

 7 655 872

 1 038 670

 1 376 110

-3 856 982

- 522 908

- 692 158

49,7

II.

 5 391 428

  725 804

  931 155

 9 083 755

 1 221 810

 1 564 138

-3 692 327

- 496 006

- 632 983

59,4

III.

 4 836 452

  651 208

  847 147

 10 745 990

 1 446 446

 1 883 685

-5 909 538

- 795 238

-1 036 538

45,0

IV.

 4 774 691

  643 597

  849 848

 9 913 557

 1 336 091

 1 763 424

-5 138 866

- 692 494

- 913 576

48,2

V.

 4 733 611

  643 376

  876 475

 9 436 274

 1 281 606

 1 742 054

-4 702 663

- 638 230

- 865 579

50,2

VI.

 4 221 890

  577 906

  810 794

 9 742 082

 1 333 708

 1 869 731

-5 520 192

- 755 802

-1 058 937

43,3

VII.

 4 801 875

  655 899

  923 793

 9 635 973

 1 316 537

 1 852 566

-4 834 098

- 660 638

- 928 773

49,8

VIII.

 3 743 074

  511 094

  728 753

 7 866 630

 1 073 767

 1 530 687

-4 123 556

- 562 673

- 801 934

47,6

IX.

 4 887 393

  668 232

  973 243

 9 855 170

 1 347 389

 1 960 424

-4 967 777

- 679 157

- 987 181

49,6

X.

 4 681 415

  646 139

  957 404

 9 702 600

 1 338 949

 1 981 494

-5 021 185

- 692 810

-1 024 090

48,3

XI.

 4 744 660

  651 588

  970 819

 9 397 110

 1 290 211

 1 923 174

-4 652 450

- 638 623

- 952 355

50,5

XII.

 4 656 819

  638 791

  938 452

 8 716 084

 1 194 908

 1 757 366

-4 059 265

- 556 117

- 818 914

53,5

I. – XII.

 55 272 198

 7 529 396

 10 491 835

 111 751 098

 15 220 090

 21 204 851

-56 478 900

-7 690 694

-10 713 016

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 4 498 032

  617 028

  883 752

 6 978 310

  957 051

 1 366 733

-2 480 278

- 340 023

- 482 981

64,5

II.

 4 273 158

  585 133

  800 967

 7 725 142

 1 057 516

 1 448 676

-3 451 984

- 472 383

- 647 709

55,3

III.

 5 793 866

  797 943

 1 084 029

 9 611 640

 1 323 481

 1 798 957

-3 817 774

- 525 538

- 714 928

60,3

IV.

 4 974 626

  685 365

  920 057

 9 115 518

 1 255 831

 1 685 368

-4 140 892

- 570 466

- 765 311

54,6

V.

 6 117 230

  842 823

 1 060 551

 9 327 871

 1 285 149

 1 625 984

-3 210 641

- 442 326

- 565 433

65,6

VI.

 5 428 403

  751 261

  918 274

 9 460 169

 1 308 638

 1 600 816

-4 031 766

- 557 377

- 682 542

57,4

VII.

 5 171 781

  717 179

  913 228

 9 684 538

 1 342 679

 1 710 304

-4 512 757

- 625 500

- 797 076

53,4

VIII.

 4 914 463

  677 956

  874 206

 9 213 553

 1 271 474

 1 645 096

-4 299 090

- 593 518

- 770 890

53,3

IX.

 5 646 199

  775 156

 1 011 771

 9 866 670

 1 354 477

 1 766 562

-4 220 471

- 579 321

- 754 791

57,2

X.

 6 604 091

  902 074

 1 254 595

 9 169 779

 1 252 682

 1 740 316

-2 565 688

- 350 608

- 485 721

72,0

XI.

 5 693 145

  772 048

 1 057 184

 10 301 166

 1 397 351

 1 919 983

-4 608 021

- 625 303

- 862 799

55,3

XII.

 5 776 589

  781 277

 1 032 063

 9 842 483

 1 330 682

 1 758 209

-4 065 894

- 549 405

- 726 146

58,7

I. – XII.

 64 891 583

 8 905 242

 11 810 676

 110 296 840

 15 137 011

 20 067 005

-45 405 257

-6 231 769

-8 256 328

58,8

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA STATISTIČKIM PROCEDURAMA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO STATISTICAL PROCEDURES

 

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

Indeksi
Indices
I.
–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

 

 

 tis. kuna

Thousand kuna

%

tis. kuna

Thousand kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan izvoz

55 272 198

100,0

64 891 583

100,0

117,4

    Total export

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti izvoz

37 285 245

67,5

42 438 051

65,4

113,8

      Normal export

      Izvoz radi vanjske proizvodnje

764 482

1,4

1 333 446

2,1

174,4

      Export for outward processing

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

17 218 528

31,2

21 115 221

32,5

122,6

      Export after inward processing
      (suspension system)

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

3 943

0,0

4 866

0,0

123,4

      Export after inward processing
      (drawback system)

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan uvoz

111 751 098

100,0

110 296 840

100,0

98,7

    Total import

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti uvoz

101 609 466

90,9

99 613 330

90,3

98,0

      Normal import

      Uvoz nakon vanjske proizvodnje

324 797

0,3

425 242

0,4

130,9

      Import after outward processing

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

9 813 538

8,8

10 255 442

9,3

104,5

      Import for inward processing
      (suspension system)

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

3 297

0,0

2 826

0,0

85,7

      Import for inward processing
      (drawback system)

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

55 272 198

64 891 583

117,4

111 751 098

110 296 840

98,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

5 905 034

6 165 456

104,4

9 826 770

10 031 279

102,1

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

16 463 107

20 110 671

122,2

31 211 695

32 108 097

102,9

2

Industrial supplies n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

7 189 687

8 064 201

112,2

18 490 509

20 457 296

110,6

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih
sredstava), njihovi dijelovi i pribor

10 203 180

12 417 478

121,7

21 761 459

18 208 358

83,7

4

Capital goods (except transport
equipment), and parts and accessories
thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi
i pribor

6 329 159

8 014 499

126,6

10 614 931

10 007 378

94,3

5

Transport equipment and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju, d. n.

8 796 611

9 644 324

109,6

19 716 595

19 359 816

98,2

6

Consumer goods n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

385 419

474 955

123,2

129 139

124 616

96,5

7

Goods n.e.s.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

55 272 198

64 891 583

117,4

111 751 098

110 296 840

98,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 187 593

2 302 331

105,2

3 013 796

3 174 270

105,3

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo
i uslužne djelatnosti povezane s njima

1 302 827

1 447 973

111,1

2 934 260

3 084 105

105,1

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

360 712

425 210

117,9

17 320

20 394

117,7

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

524 054

429 147

81,9

62 216

69 770

112,1

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

1 854 858

1 191 917

64,3

12 593 682

13 893 676

110,3

  B

 

Mining and quarrying

 

05

Vađenje ugljena i lignita

55

36

65,0

367 744

633 798

172,3

 

05

Mining of coal and lignite

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1 587 634

937 637

59,1

11 757 378

12 871 604

109,5

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

07

Vađenje metalnih ruda

144

78

53,7

44 628

59 974

134,4

 

07

Mining of metal ores

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

267 023

254 166

95,2

423 933

328 299

77,4

 

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

49 338 633

59 014 026

119,6

92 358 269

90 358 361

97,8

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

4 199 086

4 410 901

105,0

7 903 670

7 921 902

100,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

703 689

739 366

105,1

709 451

649 291

91,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

467 147

497 440

106,5

210 428

284 890

135,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

588 534

598 224

101,6

2 276 867

2 216 934

97,4

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 640 397

2 617 180

99,1

3 303 488

3 080 946

93,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 506 228

1 734 898

115,2

1 911 460

1 784 678

93,4

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala

2 004 221

2 221 605

110,8

1 486 470

1 275 152

85,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

937 046

1 139 191

121,6

2 898 386

2 934 892

101,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih
zapisa

7 963

6 826

85,7

16 944

18 996

112,1

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 058 380

6 820 556

134,8

3 628 504

5 056 952

139,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 339 929

4 798 731

143,7

8 375 249

10 037 826

119,9

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1 802 397

2 403 705

133,4

4 248 057

4 371 184

102,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

908 321

1 050 281

115,6

4 250 117

4 247 067

99,9

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

2 280 725

2 312 993

101,4

2 577 968

2 298 255

89,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 627 653

1 942 671

119,4

6 466 987

6 788 252

105,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

2 918 845

3 063 116

104,9

4 556 635

4 113 029

90,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

1 989 714

1 966 992

98,9

7 169 749

7 269 947

101,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4 958 916

4 896 834

98,7

5 091 861

5 164 748

101,4

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3 641 226

3 776 535

103,7

11 518 540

8 758 899

76,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica

1 039 103

1 219 321

117,3

6 532 937

5 322 757

81,5

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

4 837 673

8 613 080

178,0

3 159 549

3 109 886

98,4

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 446 456

1 645 594

113,8

1 909 152

1 602 317

83,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

434 984

537 985

123,7

2 155 798

2 049 561

95,1

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

477 686

244 142

51,1

3 000 932

2 071 491

69,0

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

477 686

244 142

51,1

3 000 932

2 071 491

69,0

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom, uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

950 792

1 724 933

181,4

104 483

209 427

200,4

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

950 792

1 724 933

181,4

104 483

209 427

200,4

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

409 328

368 585

90,0

664 934

581 872

87,5

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

367 929

345 105

93,8

570 970

508 689

89,1

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova,
videofilmova i televizijskog
programa, djelatnosti
snimanja zvučnih zapisa i
izdavanja glazbenih zapisa

41 399

23 481

56,7

93 964

73 183

77,9

 

59

Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

46 418

29 572

63,7

2 695

979

36,3

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

33 422

17 991

53,8

1 599

662

41,4

 

71

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

12 996

11 582

89,1

1 096

317

29,0

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

6 890

16 077

233,4

12 307

6 765

55,0

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti

5 991

4 623

77,2

11 275

5 134

45,5

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

899

11 454

1)

1 032

1 631

158,1

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS AND DIVISION

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

55 272 198

64 891 583

117,4

111 751 098

110 296 840

98,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

5 434 300

5 545 512

102,0

9 850 620

9 909 271

100,6

0

Food and live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Žive životinje

55 777

114 379

205,1

830 015

761 008

91,7

00

Live animals

01

Meso i mesne prerađevine

457 418

478 620

104,6

1 348 277

1 265 180

93,8

01

Meat and meat preparations

02

Mliječni proizvodi i jaja

368 039

372 807

101,3

599 795

760 822

126,8

02

Dairy products and eggs

03

Ribe i prerađevine

868 812

739 688

85,1

536 216

567 398

105,8

03

Fish and preparations thereof

04

Žitarice i proizvodi od žitarica

1 028 955

999 427

97,1

1 090 279

1 097 390

100,7

04

Cereals and cereal preparations

05

Povrće i voće

283 846

392 758

138,4

1 942 579

2 044 823

105,3

05

Vegetables and fruit

06

Šećer, proizvodi od šećera i med

739 825

783 129

105,9

475 276

368 052

77,4

06

Sugars, sugar preparations and honey

07

Kava, čaj, kakao, začini

368 057

375 305

102,0

1 041 699

1 108 654

106,4

07

Coffee, tea, cocoa, spices

08

Hrana za životinje (osim žitarica u zrnu)

185 703

200 536

108,0

952 715

874 336

91,8

08

Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

09

Razni proizvodi za hranu

1 077 868

1 088 864

101,0

1 033 769

1 061 609

102,7

09

Miscellaneous edible products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pića i duhan

1 200 809

1 376 585

114,6

954 356

1 006 486

105,5

1

Beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pića

647 927

694 983

107,3

631 819

629 780

99,7

11

Beverages

12

Duhan i duhanski proizvodi

552 882

681 601

123,3

322 538

376 706

116,8

12

Tobacco and tobacco manufactures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sirove materije, osim goriva

3 372 055

4 383 537

130,0

1 800 291

1 861 289

103,4

2

Crude materials, except fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kože sirove, krzna neštavljena

71 413

131 032

183,5

21 436

44 678

208,4

21

Hides, skins and fur skins, raw

22

Uljano sjemenje i plodovi

274 999

248 267

90,3

55 386

130 021

234,8

22

Oil seeds and oleaginous fruits

23

Sirovi kaučuk

17 401

15 860

91,1

66 907

87 832

131,3

23

Crude rubber

24

Pluto i drvo

1 730 625

2 017 908

116,6

459 416

415 586

90,5

24

Cork and wood

25

Celuloza i otpadni papir

127 876

146 266

114,4

27 964

88 334

315,9

25

Pulp and waste paper

26

Tekstilna vlakna i otpaci

4 338

4 794

110,5

164 711

159 405

96,8

26

Textile and their wastes

27

Sirova gnojiva i minerali

314 350

290 815

92,5

482 812

376 330

77,9

27

Crude fertilizers and crude minerals

28

Metalne rude i metalni otpad

745 484

1 444 332

193,7

63 729

122 814

192,7

28

Metalliferous ores and metal scrap

29

Sirove životinjske i biljne tvari, d. n.

85 570

84 263

98,5

457 930

436 289

95,3

29

Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mineralna goriva i maziva

7 173 864

8 108 177

113,0

18 836 989

20 712 175

110,0

3

Mineral fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kameni ugljen, koks i briketi

415

837

201,9

460 319

745 141

161,9

32

Coal, coke and briquettes

33

Nafta i naftni derivati

4 681 719

6 304 934

134,7

12 940 640

16 107 606

124,5

33

Petroleum and petroleum products

34

Plin, zemni i industrijski

2 014 044

1 558 265

77,4

2 435 106

1 787 937

73,4

34

Gas, natural and manufactured

35

Električna energija

477 686

244 142

51,1

3 000 924

2 071 491

69,0

35

Electric current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Životinjska i biljna ulja i masti

131 791

149 667

113,6

429 154

412 162

96,0

4

Animal and vegetable oils and fats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Životinjska ulja i masti

8 892

12 864

144,7

38 946

28 883

74,2

41

Animal oils and fats

42

Čvrste biljne masti i ulja

103 016

109 085

105,9

335 909

327 212

97,4

42

Fixed vegetable fats and oils

43

Životinjske i biljne masti i ulja, prerađeni

19 883

27 718

139,4

54 299

56 067

103,3

43

Animal or vegetable fats and oils, processed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kemijski proizvodi

5 331 393

7 385 810

138,5

13 840 828

15 569 290

112,5

5

Chemical products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Organski kemijski proizvodi

145 042

183 676

126,6

1 533 001

2 318 755

151,3

51

Organic chemicals

52

Anorganski kemijski proizvodi

74 697

44 802

60,0

377 672

379 657

100,5

52

Inorganic chemicals

53

Proizvodi za bojenje i štavljenje

234 502

278 217

118,6

901 782

894 692

99,2

53

Dyeing, tanning and colouring materials

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

1 769 474

2 391 347

135,1

4 224 597

4 215 083

99,8

54

Medical and pharmaceutical products

55

Eterična ulja, parfumerijski,
kozmetički ili toaletni proizvodi

532 463

628 273

118,0

2 139 086

2 130 593

99,6

55

Essential oils, perfume materials; toilet and cleansing preparations

56

Umjetna gnojiva

841 920

1 400 599

166,4

186 137

815 085

437,9

56

Manufactured fertilizers

57

Plastične tvari u primarnim oblicima

1 130 601

1 717 509

151,9

1 261 391

1 465 529

116,2

57

Plastics in primary forms

58

Plastične tvari u ostalim oblicima

377 409

443 792

117,6

1 598 891

1 560 423

97,6

58

Plastics in non-primary forms

59

Kemijske tvari i proizvodi, d. n.

225 285

297 595

132,1

1 618 271

1 789 473

110,6

59

Chemical materials and products, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

8 319 151

9 184 810

110,4

20 277 179

19 855 352

97,9

6

Manufactured goods classified chiefly by material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Koža, proizvodi od kože, krzna

482 075

659 936

136,9

357 205

376 272

105,3

61

Leather, leather manufactures and dressed fur skins

62

Proizvodi od kaučuka

61 656

79 794

129,4

1 028 916

1 042 047

101,3

62

Rubber manufactures

63

Proizvodi od pluta i drva

721 652

726 943

100,7

976 219

823 936

84,4

63

Cork and wood manufactures

64

Papir, karton, proizvodi od celuloze

814 220

1 024 235

125,8

2 807 505

2 852 521

101,6

64

Paper, paperboard and articles of paper pulp

65

Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi

621 347

634 108

102,1

2 423 490

2 398 362

99,0

65

Textile yarn, fabrics and related products

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

2 188 527

2 233 481

102,1

2 318 583

2 061 866

88,9

66

Non-metallic mineral manufactures

67

Željezo i čelik

647 507

673 573

104,0

4 590 635

4 388 394

95,6

67

Iron and steel

68

Obojeni metali

930 032

1 193 941

128,4

1 594 851

2 187 137

137,1

68

Non-ferrous metals

69

Proizvodi od metala, ostali

1 852 134

1 958 800

105,8

4 179 775

3 724 817

89,1

69

Manufactures of metals, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strojevi i prijevozna sredstva

16 408 826

20 543 129

125,2

31 845 219

28 284 596

88,8

7

Machinery and transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Pogonski strojevi i uređaji

1 874 135

1 899 885

101,4

1 657 712

2 430 291

146,6

71

Power generating machinery and equipment

72

Specijalni strojevi za pojedine industrijske grane

1 401 839

1 508 593

107,6

3 459 837

2 094 121

60,5

72

Machinery specialized for particular industries

73

Strojevi za obradu metala

303 178

266 993

88,1

618 592

465 971

75,3

73

Metal working machinery

74

Industrijski strojevi za opću uporabu, d. n.

1 361 978

1 503 691

110,4

6 133 061

4 472 214

72,9

74

General industrial machinery and equipment, n.e.s.

75

Uredski strojevi i strojevi za AOP

356 525

268 697

75,4

2 186 315

2 191 471

100,2

75

Office machines and automatic data processing machines

76

Aparati za telekomunikacije i snimanje
zvuka i reprodukciju

337 727

263 046

77,9

3 264 492

3 477 671

106,5

76

Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus

77

Električni strojevi, aparati, uređaji

5 167 644

5 334 310

103,2

5 238 796

5 168 041

98,6

77

Electrical machinery, apparatus and appliances

78

Cestovna vozila

1 016 571

1 167 237

114,8

6 683 153

5 373 317

80,4

78

Road vehicles

79

Ostala prijevozna sredstva

4 589 231

8 330 678

181,5

2 603 260

2 611 497

100,3

79

Other transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Razni gotovi proizvodi

7 877 707

8 163 726

103,6

13 794 349

12 653 512

91,7

8

Miscellaneous manufactured articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Montažne zgrade; sanitarni uređaji,
oprema za vodovod, grijanje i rasvjetu,
d. n.

346 715

311 645

89,9

924 867

733 611

79,3

81

Prefabricated buildings;
sanitary, plumbing, heating and
lighting fixtures and fittings, n.e.s.

82

Pokućstvo i dijelovi

1 517 921

1 721 668

113,4

1 999 415

1 690 643

84,6

82

Furniture and parts thereof

83

Predmeti za putovanje

44 746

43 419

97,0

262 079

228 353

87,1

83

Travel goods

84

Odjeća

2 678 561

2 682 154

100,1

3 389 391

3 172 182

93,6

84

Wearing apparel

85

Obuća

1 001 792

1 065 063

106,3

1 411 563

1 311 605

92,9

85

Footwear

87

Znanstveni i kontrolni instrumenti

540 161

580 227

107,4

1 350 729

1 262 833

93,5

87

Scientific and controlling instruments

88

Fotoaparati, optički proizvodi, satovi

56 593

48 169

85,1

465 037

415 305

89,3

88

Photographic apparatus, optical goods, watches and clocks

89

Razni gotovi proizvodi, d. n.

1 691 218

1 711 381

101,2

3 991 269

3 838 980

96,2

89

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

22 302

50 629

227,0

122 112

32 706

26,8

9

Commodities and transactions, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Specijalne transakcije i proizvodi

-

-

-

-

-

-

93

Special transactions and commodities

96

Metalni novac (osim zlatnika)

67

82

122,9

87

65

75,0

96

Coin (other than gold coin)

97

Zlato, nemonetarno

22 235

50 547

227,3

122 025

32 641

26,7

97

Gold, non-monetary

 

 

 

5.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

I.–XII. 2009.

I.–XII. 2010.

indeksi
Indices
I.–XII. 2010. 
I.–XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

55 272 198

64 891 583

117,4

111 751 098

110 296 840

98,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

48 073 031

55 210 646

114,8

91 203 731

88 197 588

96,7

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

3 330 478

3 374 964

101,3

14 578 651

16 299 721

111,8

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

1 951 041

2 116 024

108,5

661 064

882 867

133,6

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

1 694 490

3 224 324

190,3

3 639 855

3 163 967

86,9

North and Central America

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

87 893

167 549

190,6

1 605 000

1 701 411

106,0

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

135 266

798 077

590,0

62 797

51 287

81,7

Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

33 482 105

39 623 048

118,3

70 080 770

66 387 051

94,7

EU countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

2 975 230

3 434 466

115,4

5 612 689

5 253 572

93,6

Austria

Belgija

351 027

499 314

142,2

1 628 117

1 490 634

91,6

Belgium

Bugarska

222 621

259 522

116,6

414 196

529 431

127,8

Bulgaria

Cipar

625 428

417 238

66,7

12 722

12 764

100,3

Cyprus

Češka

588 629

582 584

99,0

2 225 949

2 104 452

94,5

Czech Republic

Danska

125 251

170 030

135,8

772 528

757 071

98,0

Denmark

Estonija

13 991

28 295

202,2

30 734

50 713

165,0

Estonia

Finska

91 039

92 443

101,5

502 758

586 194

116,6

Finland

Francuska

1 100 262

887 607

80,7

3 346 858

2 985 544

89,2

France

Grčka

275 761

485 658

176,1

495 854

540 846

109,1

Greece

Irska

102 731

105 281

102,5

572 720

533 221

93,1

Ireland

Italija

10 518 311

12 093 892

115,0

17 194 721

16 829 698

97,9

Italy

Letonija

28 906

46 399

160,5

8 385

31 875

380,1

Latvia

Litva

56 768

60 592

106,7

66 505

90 020

135,4

Lithuania

Luksemburg

44 992

1 746 292

1)

73 872

67 899

91,9

Luxembourg

Mađarska

972 223

1 456 517

149,8

3 615 529

3 071 440

85,0

Hungary

Malta

1 147 675

1 123 554

97,9

234 443

276 801

118,1

Malta

Nizozemska

731 772

934 527

127,7

2 242 400

2 369 202

105,7

Netherlands

Njemačka

6 076 162

6 721 392

110,6

15 126 677

13 793 647

91,2

Germany

Poljska

599 565

654 062

109,1

2 251 806

2 219 905

98,6

Poland

Portugal

72 156

48 558

67,3

176 396

170 549

96,7

Portugal

Rumunjska

449 252

448 056

99,7

865 189

871 378

100,7

Romania

Slovačka

447 037

513 234

114,8

1 411 036

940 901

66,7

Slovakia

Slovenija

4 090 271

5 080 131

124,2

6 396 623

6 454 802

100,9

Slovenia

Španjolska

368 731

437 338

118,6

1 809 916

1 652 340

91,3

Spain

Švedska

240 939

333 679

138,5

1 039 372

939 569

90,4

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 165 376

962 388

82,6

1 952 775

1 762 584

90,3

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

940 530

744 469

79,2

2 913 217

2 237 695

76,8

EFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

886

731

82,5

16 974

22 182

130,7

Iceland

Lihtenštajn

57 625

53 455

92,8

6 376

13 373

209,7

Liechtenstein

Norveška

121 009

144 306

119,3

402 401

308 152

76,6

Norway

Švicarska

761 010

545 977

71,7

2 487 465

1 893 988

76,1

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

11 751 599

12 136 675

103,3

5 717 412

5 915 969

103,5

CEFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

195 743

439 097

224,3

15 807

30 118

190,5

Albania

Bosna i Hercegovina

7 088 909

7 534 648

106,3

2 983 490

3 364 661

112,8

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

880 991

592 332

67,2

277 582

19 705

7,1

Montenegro

Kosovo2)

-

398 523

-

-

20 325

-

Kosovo2)

Makedonija

636 711

617 411

97,0

936 517

779 683

83,3

Macedonia

Moldavija

9 529

9 286

97,4

24 388

20 772

85,2

Moldova

Srbija

2 939 716

2 545 379

86,6

1 479 627

1 680 705

113,6

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

2 403 825

2 383 554

99,2

394 116

615 624

156,2

OPEC countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžir

104 591

78 521

75,1

4 634

48 959

1)

Algeria

Angola

460

436

94,8

78

75

96,6

Angola

Ekvador

3

6 542

1)

188 952

193 948

102,6

Ecuador

Irak

39 017

233 116

597,5

78

1 251

1)

Iraq

Iran, Islamska Republika

32 021

45 651

142,6

30 777

16 376

53,2

Iran, Islamic Republic of

Katar

530 140

344 805

65,0

1 592

2 335

146,6

Qatar

Kuvajt

2 216

1 271

57,4

5 572

16 872

302,8

Kuwait

Libija

398 994

266 093

66,7

15 418

73 796

478,6

Libyan Arab Jamahiriya

Nigerija

286 736

787 352

274,6

804

1 907

237,3

Nigeria

Saudijska Arabija

119 326

81 370

68,2

133 251

195 229

146,5

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

889 460

538 354

60,5

12 633

58 861

465,9

United Arab Emirates

Venezuela

862

43

5,0

328

6 015

1)

Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 898 797

2 706 454

142,5

12 492 332