image description

 

GODINA/ YEAR: XLVIII.                                  ZAGREB, 27. VELJAČE 2012./ 27 FEBRUARY, 2012                               BROJ/ NUMBER: 4.4.8/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

POSJETITELJI VAŽNIJIH TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI I ATRAKCIJA

u četvrtom tromjesečju 2011.

 

VISITORS TO MAIN TOURIST SIGHTS AND ATTRACTIONS

Fourth quarter of 2011

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2011. istraživanjem o broju posjetitelja važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija obuhvaćena su 184 muzeja i galerije. Ukupno ih je posjetilo 566 736 posjetitelja, od čega 372 913 (65,8%) domaćih i 193 823 (34,2%) strana. Najveći broj posjeta u muzejima i galerijama zabilježen je u Gradu Zagrebu (235 349), Dubrovačko-neretvanskoj županiji (145 020), te Krapinsko-zagorskoj županiji        (38 591).

 

In the fourth quarter of 2011, the survey on the number of visitors to main tourist sights and attractions covered 184 museums and galleries. The total number of visitors was 566 736, out of which there were 372 913 (65.8%) domestic and 193 823 (34.2%) foreign ones. The greatest number of visits to museums and galleries was recorded in the City of Zagreb (235 349), the County of Dubrovnik-Neretva (145 020) and the County of Krapina-Zagorje (38 591).

 

 

 

Najveći broj posjeta važnijim znamenitostima i atrakcijama imalo je Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke (102 000 posjeta), Gradske zidine Dubrovnik (78 532 posjeta), Zoološki vrt grada Zagreba
(33 703) te Pulski amfiteatar
(15 763 posjeta).

 

The Croatian National Marian Shrine of Marija Bistrica was the most visited tourist attraction with 102 000 visits, followed by the Dubrovnik City Walls (78 532 visits), the Zagreb ZOO (33 703 visits) and the Pula Amphitheatre (15 763 visits).

 

 

 

Najposjećeniji nacionalni park bila su Plitvička jezera s 71 393 posjetitelja, od čega 11,6% domaćih i 88,4% stranih.

 

Plitvice Lakes were the most visited place in the category of national parks with 71 393 visitors, out of which there were 11.6% of domestic and 88.4% of foreign ones.

 

 

 

1.   POSJETITELJI NACIONALNIH PARKOVA U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2011.

      VISITORS TO NATIONAL PARKS, OCTOBER – DECEMBER 2011

 

X. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

 

ukupno
Total

domaći posjetitelji
Domestic visitors

strani posjetitelji
Foreign visitors

broj dana poslovanja (objekt otvoren za posjetitelje)

Number of operating days (facility open to visitors)

ukupno
Total

domaći posjetitelji
Domestic visitors

strani posjetitelji
Foreign visitors

broj dana poslovanja (objekt otvoren za posjetitelje)

Number of operating days (facility open to visitors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 143 166

 25 619

 117 547

  692

2 266 889

 323 393

1 943 496

 2 752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brijuni

 13 543

 3 506

 10 037

  92

 156 549

 58 710

 97 839

  361

Kornati

 9 400

 4 200

 5 200

  90

 91 780

 39 330

 52 450

  360

Krka

 31 635

 4 161

 27 474

  92

 683 739

 76 336

 607 403

  365

Mljet

 2 720

  314

 2 406

  81

 95 498

 13 886

 81 612

  327

Paklenica

 11 137

 2 141

 8 996

  92

 118 288

 14 963

 103 325

  365

Plitvička jezera

 71 393

 8 296

 63 097

  92

1 083 451

 94 809

 988 642

  365

Risnjak

 1 184

 1 006

  178

  92

 18 212

 11 950

 6 262

  365

Sjeverni Velebit

 2 154

 1 995

  159

  61

 19 372

 13 409

 5 963

  244

 

 

 

image description

 

 

 

2.   POSJETITELJI MUZEJA I GALERIJA PO ŽUPANIJAMA U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2011.

      VISITORS TO MUSEUMS AND GALLERIES, BY COUNTIES, OCTOBER – DECEMBER 2011

 

X. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

 

broj
jedinica
Number of
units

ukupno
Total

domaći
posjetitelji
Domestic
visitors

strani
posjetitelji
Foreign
visitors

broj dana poslovanja (objekt otvoren za posjetitelje)

Number of operating days (facility open to visitors)

Broj
 jedinica
Number of
units

ukupno
Total

domaći
posjetitelji
Domestic
visitors

strani
posjetitelji
Foreign
visitors

broj dana poslovanja (objekt otvoren za posjetitelje)

Number of operating days (facility open to visitors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

184

 566 736

 372 913

 193 823

 12 520

  204

2 914 322

1 622 849

1 291 456

 51 892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

9

 7 092

 6 926

  166

  628

9

 33 292

 31 015

 2 277

 2 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

9

 38 591

 33 157

 5 434

  528

9

 188 953

 155 640

 33 313

 2 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

4

 4 024

 3 494

  530

  261

4

 24 451

 19 620

 4 831

 1 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija
County of Karlovac

6

 4 640

 4 598

  42

  447

6

 24 627

 24 292

  335

 1 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija
County of Varaždin

3

 7 598

 7 485

  113

  221

3

 37 232

 36 929

  303

  861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

8

 5 363

 5 255

  108

  586

9

 25 870

 24 419

 1 451

 2 297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

7

 14 155

 14 098

  57

  485

7

 37 274

 36 865

  409

 1 827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

18

 32 381

 19 116

 13 265

 1 220

22

 204 314

 100 010

 104 304

 5 686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

3

 1 246

 1 242

  4

  205

4

 6 738

 6 326

  412

  910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

3

 2 712

 2 660

  52

  233

3

 9 390

 9 045

  328

  912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

2

  897

  897

  -

  148

2

 7 752

 7 541

  211

  604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

5

 5 972

 5 709

  263

  279

5

 22 377

 21 837

  540

 1 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija
County of Zadar

12

 18 674

 12 803

 5 871

 1 088

12

 109 507

 75 600

 33 907

 3 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

5

 5 897

 5 335

  562

  392

6

 31 054

 29 697

 1 357

 1 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

3

 3 322

 2 650

  672

  149

6

 29 244

 12 727

 16 517

 1 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

5

 3 560

 3 380

  180

  357

6

 15 263

 13 843

 1 420

 1 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

18

 19 748

 14 846

 4 902

 1 286

23

 186 166

 109 003

 77 163

 5 796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija
County of Istria

9

 8 185

 4 491

 3 694

  455

12

 122 048

 47 905

 74 143

 2 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

19

 145 020

 23 377

 121 643

 1 260

20

 974 469

 145 147

 829 322

 5 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija
County of Međimurje

1

 2 310

 2 160

  150

  86

1

 10 132

 9 262

  870

  322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

35

 235 349

 199 234

 36 115

 2 206

35

 814 169

 706 126

 108 043

 8 325

 

 

 

3.   POSJETITELJI VAŽNIJIH TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI I ATRAKCIJA PO ŽUPANIJAMA U RAZDOBLJU OD

LISTOPADA DO PROSINCA 2011.

      VISITORS TO MAIN TOURIST SIGHTS AND ATTRACTIONS BY COUNTIES, OCTOBER – DECEMBER 2011

 

X. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

 

 

ukupno
Total

domaći posjetitelji Domestic visitors

strani
posjetitelji
Foreign
visitors

broj dana poslovanja (objekt otvoren za
 posjetitelje)

Number of operating
days (facility open
 to visitors
)

ukupno
Total

domaći posjetitelji Domestic visitors

strani posjetitelji
Foreign visitors 

broj dana poslovanja (objekt otvoren za
 posjetitelje) 

Number of operating
days (facility open
 to visitors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Krapina-Zagorje

Dvorac Stubički Golubovec

-

-

-

-

563

563

-

212

Castle Stubički Golubovec

Hrvatsko nacionalno svetište
Majke Božje Bistričke

102 000

70 000

32 000

90

943 000

839 000

104 000

361

Croatian National Marian Shrine
of Marija Bistrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Sisak-Moslavina

Park prirode Lonjsko polje

1 000

800

200

31

14 600

9 700

4 900

245

Lonjsko polje Nature Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Karlovac

Baraćeve špilje

567

522

45

90

9 430

2 758

6 672

273

Barac's Caves

Stari grad Ozalj

865

855

10

92

4 570

4 497

73

338

Old city of Ozalj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Varaždin

Dvor Trakošćan

9 717

6 835

2 882

90

70 975

56 901

14 074

300

"Trakošćan" Castle

Stari grad Varaždin

2 510

2 047

463

76

14 595

10 974

3 621

302

Old city of Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Koprivnica-Križevci

Hodočasničko središte župe sv. Ane

7 500

7 400

100

92

16 500

16 300

200

361

St. Ana Parish Pilgrimage Centre

Poučna staza Kalnik

1 150

800

350

90

4 530

3 100

1 430

360

Kalnik Educational Trail

Stari grad Kalnik

1 400

1 000

400

90

6 100

4 300

1 800

360

Old City of Kalnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Primorje-Gorski kotar

Akvarij Baška

788

212

576

31

26 621

8 238

18 383

304

Aquarium Baska

Akvarij Crikvenica

730

500

230

70

23 450

11 570

11 880

293

Aquarium Crikvenica

Crkva sv. Lucije i Bašćanska ploča

880

768

112

60

12 163

11 082

1 081

243

St. Lucia church and  Baška Table

Špilja Biserujka

962

580

382

92

30 054

18 228

11 826

275

Biserujka Cave

Špilja Lokvarka

315

300

15

31

5 348

5 263

85

215

Lokvarka Cave

Špilja Vrelo

914

888

26

25

9 107

8 135

972

195

Vrelo Cave

Trsatska gradina

1 335

433

902

92

14 483

6 871

7 612

365

Fort of Trsat

Zaštićeni krajobraz "Kamačnik"

500

480

20

91

4 500

4 260

240

348

Protected landscape „Kamačnik“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Lika-Senj

Memorijalni centar "Nikola Tesla"

4 037

3 921

116

77

24 713

21 963

2 750

309

The Memorial center "Nikola Tesla"

Park prirode Velebit

7 309

4 471

2 838

92

29 820

12 531

17 289

295

Velebit Nature Park

Tvrđava Nehaj

1 823

1 373

450

33

34 396

17 646

16 750

210

The fort of Nehaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Virovitica-Podravina

Park prirode Papuk1)

7 150

6 900

250

90

49 320

47 200

2 120

360

Papuk Nature Park1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Zadar

Crkva sv. Donata

3 135

3 114

21

31

53 869

23 138

30 731

214

Church of St. Donat

Park prirode Telaščica

-

-

-

-

103 181

29 252

73 929

183

Telaščica Nature Park

Park prirode Vransko jezero1)

6 790

5 320

1 470

92

62 040

42 155

19 885

365

Vransko jezero Nature Park1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Osijek-Baranja

Dvorac Pejačević

996

996

-

79

5 827

5 740

87

304

Pejačević Castle

Dvorac Prandau-Mailath

750

650

100

76

6 250

4 250

2 000

306

Prandau-Mailath Castle

Dvorac Prandau-Normann

200

185

15

85

2 070

1 745

325

323

Prandau-Normann Castle

Park prirode Kopački rit

4 525

3 717

808

92

32 111

27 801

4 310

305

Kopački Rit Nature Park

Zoološki vrt obitelji Bizik

-

-

-

-

3 900

3 900

-

186

Bizik Family Zoo

Zoološki vrt u Osijeku

8 985

8 853

132

92

89 500

87 398

2 102

365

Osijek Zoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Šibenik-Knin

Kninska tvrđava

3 100

2 600

500

91

11 630

8 910

2 720

362

Fortress Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Split-Dalmatia

Arheološki lokalitet Salona

2 520

427

2 093

76

18 411

3 459

14 952

327

Salona Archaeological Locality

Modra špilja – Biševo

-

-

-

-

44 413

15 125

29 288

173

Blue Cave – Biševo

Park prirode Biokovo

1 814

478

1 336

92

44 299

3 929

40 370

275

Biokovo Nature Park

Tvrđava Fortica (Španjola) – Hvar

-

-

-

-

43 804

4 380

39 424

92

Fortica (Španjola) Fortress – Hvar

Tvrđava Klis

927

688

239

79

10 691

6 020

4 671

330

Fort Klis

Zoološki vrt u Splitu

4 632

4 121

511

89

20 852

18 430

2 422

359

Split ZOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Istria

Augustov hram

190

46

144

15

5 962

1 898

4 064

177

August temple

Nezakcij kod Valture

961

620

341

92

6 856

2 606

4 250

364

Nesactium – Valtura

Pazinski kaštel

1 309

449

860

75

14 104

2 920

11 184

310

Castle of Pazin

Pulski amfiteatar

15 763

2 338

13 425

92

285 982

30 190

255 792

364

Pula Amphitheatre

Vidikovac sv. Nikole

-

-

-

-

1 046

129

917

113

Lookout St. Nikola

Aquarium Poreč

-

-

-

-

22 969

1 973

20 996

191

Aquarium Poreč

Aquarium Pula

1 187

950

237

91

41 179

14 756

26 423

362

Aquarium Pula

Aquarium Rovinj

-

-

-

-

12 513

3 281

9 232

162

Aquarium Rovinj

Aquarium Umag

-

-

-

-

12 280

2 011

10 269

183

Aquarium Umag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

 

 

 

 

 

 

County of Dubrovnik-Neretva

Arboretum Trsteno

3 247

1 113

2 134

90

18 494

5 226

13 268

270

Trsteno Aboretum

Akvarij Biološkog zavoda Dubrovnik

3 451

856

2 595

90

57 013

13 611

43 402

359

Aquarium of Biological bureau Dubrovnik

Gradske zidine Dubrovnik

78 532

23 560

54 972

90

723 125

130 878

592 247

363

Dubrovnik City Walls

Kula Revelin

490

56

434

31

8 611

2 760

5 851

195

Revelin Fortress

Kuća Marka Pola

1 344

1 104

240

31

32 795

7 992

24 803

196

House of Marko Polo

Mauzolej obitelji Račić

300

190

110

15

2 950

840

2 110

151

Račić Mausoleum

Posebni rezervat Lokrum

7 188

1 874

5 314

30

203 868

132 050

71 818

210

Lokrum Nature Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

City of Zagreb

Medvedgrad

3 101

2 558

543

26

12 157

10 507

1 650

135

Medvedgrad

Rudnik Zrinski

2 067

2 036

31

38

5 862

5 798

64

115

Zrinski Mine

Špilja Veternica

1 237

1 190

47

23

3 752

3 659

93

80

Veternica Cave

Zoološki vrt grada Zagreba

33 703

28 985

4 718

92

253 394

186 152

67 242

365

Zagreb ZOO

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   POSJETITELJI KUPALIŠTA U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2011. PO ŽUPANIJAMA1)

      VISITORS OF BATHING RESORTS, BY COUNTIES, OCTOBER – DECEMBER 20111)

 

X. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

 

broj

jedinica

Number

of units

posjetitelji,
 ukupno

Visitors,

 total

dnevni
posjetitelji

Daily

 visitors

kupači s višekratnom
dozvolom

Licence for
repeated
entrance

broj dana poslovanja (objekt
otvoren za
 posjetitelje)
Number of operating
days (facility open to
 visitors)

broj
jedinica

Number

of units

posjetitelji,
 ukupno

Visitors,

total

dnevni
posjetitelji

Daily

 visitors

kupači s višekratnom
dozvolom

Licence for
repeated
entrance

broj dana poslovanja (objekt
otvoren za
 posjetitelje)
Number of operating
days (facility open to
visitors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

12

94 884

85 341

9 543

1 088

13

829 718

785 972

43 746

4 389

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija2)

5

44 705

43 726

979

446

6

378 350

373 953

4 397

1 840

County of Krapina-Zagorje2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

1

11 543

11 488

55

92

1

105 790

105 521

269

365

County of Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

1

1 378

1 378

-

92

1

16 586

16 586

-

364

County of Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

1

4 449

4 049

400

92

1

56 782

54 007

2 775

365

County of Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

1

6 834

4 782

2 052

92

1

45 618

37 018

8 600

365

County of Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

1

12 100

12 000

100

90

1

135 316

118 264

17 052

360

County of Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

1

950

603

347

92

1

6 002

4 106

1 896

365

County of Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

1

12 925

7 315

5 610

92

1

85 274

76 517

8 757

365

County of Međimurje

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

2)   U podatke za razdoblje od I. XII. 2011. uključeni su podaci izvještajne jedinice dostavljeni nakon roka za dostavu podataka Državnog zavoda za statistiku za treće tromjesečje 2011.

 

1)   See Notes on Methodology.

2)   The data for the period from I-XII 2011 include data from reporting units submitted after the deadline for data submission of the Croatian Bureau of Statistics for the third quarter of 2011.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka jest Tromjesečni izvještaj o posjetiteljima važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija na obrascu TU-21.

 

The data source is the Quarterly Report on Visitors to Main Tourist Sights and Attractions, TU-21 form.

 

 

 

Rezultati ovog istraživanja  objavljuju se pojedinačno za određene znamenitosti i atrakcije na temelju pisane suglasnosti izvještajne jedinice (članak 56. Zakona o službenoj statistici; NN, br. 103/03. i 75/09.). Znamenitosti i atrakcije čiji se podaci objavljuju kao pojedinačni jesu: nacionalni parkovi, važnije turističke znamenitosti i atrakcije te termalna kupališta. Pojedinačni podaci, osim što su korisni za analitičke svrhe, prikazani na taj način jesu i jedan oblik promocije.

 

Results obtained in this survey refer to some individual sights and attractions on the basis of the written consent of a reporting unit in question (Article 56 of the Official Statistics Act, NN Nos. 103/03 and 75/09). Individual data are issued for the following tourist sights and attractions: national parks, important tourist sights and attractions and thermal baths. In addition to their usefulness in analyses, data presented in this way may also serve as a promotion.

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve važnije turističke znamenitosti i atrakcije za koje je iskazan broj posjetitelja u promatranom razdoblju. Do broja posjetitelja u pravilu se dolazi preko broja prodanih ulaznica, ali je taj broj moguće odrediti i s pomoću drugih evidencija ili stručnih procjena. Obuhvaćaju se sljedeće vrste turističkih znamenitosti i atrakcija: nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi rezervati, park-šume, značajni krajobrazi, spomenici prirode, spomenici parkovne arhitekture, stari gradovi, dvorci, rudnici, samostani, rodni domovi, muzeji i galerije, spomenici kulture, termalna kupališta, zoološki vrtovi, akvariji, arboretumi, botanički vrtovi i ostale turističke znamenitosti, d. n.

 

Observation units are all main tourist sights and attractions for which a number of visitors was reported in the reference period. The number of visitors is usually obtained through the number of tickets sold, but it is also possible for it to be determined according to other records or expert estimates. The following tourist sights and attractions are covered: national parks, parks of nature, strict reserves, forest parks, significant landscapes, monuments of nature, park architecture monuments, old cities, castles, mines, monasteries, famous people’s birth houses, eco-villages, museums and galleries, cultural monuments, thermal baths, zoological gardens, aquariums, arboretums, botanical gardens and other tourist attractions not elsewhere classified.

 

 

 

Turistička atrakcija jest privlačan element u nekoj turističkoj destinaciji u obliku kulturno-povijesne baštine, prirodne cjeline ili pojave, priredbe ili događaja koji motivira buduće turiste za dolazak ili je okosnica razvoja turizma u destinaciji.

 

Tourist attraction is an attractive element in a certain tourist destination, such as a cultural-historical heritage, natural entirety or phenomenon, performance or event, which either motivates future tourists to come or is a mainstay of the development of tourism on that destination.

 

 

 

Nacionalni park jest prostrano, pretežno neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava.

 

National park is a spatial, mostly unchanged area of extraordinary and multiple natural values, which comprises one or more preserved or slightly changed eco-systems.

 

 

 

Park prirode jest prostorno prirodno ili dijelom kultivirano područje s naglašenim estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.

 

Park of nature is a spatial natural or partly cultivated area with accented esthetical, ecological, educational, cultural, historical, tourist and recreational values.

 

 

 

Strogi rezervat jest područje s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom i namijenjen je isključivo znanstvenom istraživanju kojim se ne mijenja biološka raznolikost i izvornost prirode te ne ugrožavaju prirodni proces.

 

Strict reserve is an area consisting of unchanged or slightly changed natural characteristics, which is intended exclusively for scientific research, providing that it does not change a biological diversity, authenticity of landscape and that it does not affect natural processes.

 

 

 

Posebni rezervat jest područje u kojem je posebno izražen jedan ili više neizmijenjenih sastojaka prirode i ima osobitu znanstvenu važnost i namjenu. Posebni rezervat može biti: botanički (floristički, rezervat šumske vegetacije i dr.), zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), geološki, hidrološki i rezervat u moru.

 

Special reserve is an area with specially accented one or more unchanged natural components, which has a remarkable scientific value and purpose. A special reserve may be of different kinds, as follows: botanical (floristic, reserve of forest plants etc.), zoological (ornithological, ichthyologic etc.), geological, hydrological, sea reserve.

 

 

 

Park-šuma jest prirodna ili zasađena šuma koja ima veliku pejzažnu vrijednost, a namijenjena je odmoru i rekreaciji.

 

Park forest is a natural or planted forest of an outstanding landscape value, intended for rest and recreation.

 

 

 

Zaštićeni krajobraz jest prirodni ili kultivirani predio koji ima veliku estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednosti ili krajolik karakterističan za pojedino područje.

 

Protected landscape is a natural or cultivated area of either exceptional esthetical, cultural or historical value, or a landscape characteristic for a particular region.

 

 

 

Spomenik prirode jest pojedinačni neizmijenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive prirode koji ima znanstvenu, estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednost. Spomenik prirode može biti geološki (mineraloško ili paleontološko nalazište, struktura slojeva i sl.), geomorfološki (špilja, soliterna stijena itd.), hidrološki (vrelo, slap, jezero itd.), botanički (rijedak primjerak ili važan primjerak biljnog svijeta i sl. za određenu lokaciju), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i dr.

 

Monument of nature is a detached unchanged part or a group of parts of nature, animate or inanimate, which have a scientific, esthetical, cultural or historical value. It may be geological (a mineralogical or paleontological site, structure of layers etc.), geomorphological (caves, solitary rocks etc.), hydrological (well, falls, lake etc.), botanical (rare plant or plant specimen important for the location it grows on etc.), spatially small botanical or zoological locality etc.

 

 

 

Spomenik parkovne arhitekture jest umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, skupina i pojedinačno stablo te drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja) koji ima veliku estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu ili znanstvenu vrijednost.

 

Monument of park architecture is an artificially formed space (public garden, botanical garden, arboretum, city park, line of trees, group of trees or an individual tree as well as other types of garden and park architecture) that has a remarkable esthetical, stylistic, artistic, cultural, historical or scientific value.

 

 

 

Kulturno-povijesne znamenitosti jesu stari gradovi, arheološka nalazišta, dvorci, rudnici, samostani, rodni domovi, eko-sela i  spomenici kulture.

 

Cultural-historical sights: old city, archaeological sites, castle, mine, monastery, famous person’s birth place, eco-village, monument of culture.

 

 

 

Kulturne i vjerske ustanove jesu muzeji i galerije te hodočasnička središta.

 

Cultural and religious centres: museums and galleries, pilgrimage places.

 

 

 

Muzeji su ustanove koje sustavno i znanstveno obrađuju, čuvaju i izlažu predmete važne za obrazovanje, znanost i umjetnost.

 

Museums are institutions that systematically and scientifically process, keep and exhibit items that are significant for education, science and art.

 

 

 

Kupališta su ograđene i uređene vodene površine koje se nalaze obično blizu izvora vode i namijenjene su kupanju. To su rekreacijska kupališta.

 

Bathing resorts are enclosed and cultivated water areas, usually situated near a water source, intended for bathing. These are recreational bathing resorts.

 

 

 

Termalna kupališta jesu kupališta u kojima voda služi za zdravstvene svrhe i koriste se u provođenju medicinske rehabilitacije.

 

Thermal spas are bathing resorts with water used for health purposes, usually for medical rehabilitation.

 

 

 

Zoološki vrt jest ograđeni prostor u kojem se čuvaju, izlažu javnosti, razmnožavaju i istražuju primjerci različitih vrsta za znanstvene i odgojne svrhe.

 

Zoological garden is an enclosed space in which live specimens of various animal species are kept, exhibited for public, procreated and examined for scientific and educational purposes.

 

 

 

Akvarij je ograđeni prostor u kojem se u vodenome mediju čuvaju, izlažu javnosti, razmnožavaju i istražuju živi primjerci vodene faune za znanstvene i odgojne svrhe.

 

Aquarium is an enclosed space in which live specimens of water fauna are kept in water, exhibited for public, procreated and examined for scientific and educational purposes.

 

 

 

Arboretum je samostalni prostor ili dio botaničkog vrta u kojem se uzgaja drveće i grmlje za znanstvene, ornamentalne i odgojne svrhe.

 

Arboretum is a separate space or a part of a botanical garden where trees and bushes are grown for scientific, ornamental and educational purposes.

 

 

 

Botanički vrt jest prostor u kojem se uzgajaju biljke (zeljaste i grmolike) i drveće iz različitih dijelova svijeta namijenjeni za znanstvene i odgojne svrhe i razgledavanju.

 

Botanical garden is a space where plants (herbs, bushes) and trees from various parts of the world are grown for scientific, educational and sightseeing purposes.

 

 

 

Park prirode Papuk proteže se kroz Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku županiju, a podaci o posjetiteljima prikazani su pod Virovitičko-podravskom županijom.

 

The Nature Park Papuk spreads through two counties: of Virovitica-Podravina and of Požega-Slavonia. Data on visitors are expressed as for the County of Virovitica-Podravina.

 

 

 

Park prirode Vransko jezero proteže se kroz Zadarsku županiju i Šibensko-kninsku županiju, a podaci su prikazani pod Zadarskom županijom.

 

The Vransko Jezero Nature Park also spreads through two counties: of Zadar and of Šibenik-Knin, but data are expressed as for the County of Zadar.

 

 

 

Određen broj znamenitosti, iako su važne za neko područje, nije obrađen u ovom istraživanju jer nisu radile u promatranom razdoblju ili se ne prodaju ulaznice ili u njima ne postoji nikakva evidencija o broju posjetitelja.

 

A certain number of attractions, although important in a particular region, was not processed in this survey, either because they were closed in the reference period or tickets were not sold or there were not any records on the number of visitors.

 

 

 

Podaci po županijama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.).

 

Data on counties are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities of the Republic of Croatia (NN, No. 86/06).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d. n.

i dr.

i sl.

itd.

NN

drugdje nespomenuto

i drugo

i slično

i tako dalje

Narodne novine

 

etc.

NN

 

'000

and so on (from Latin: et cetera)

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

thousand

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Ivana Brozović i Dubravka Stipetić

Prepared by: Ivana Brozovć and Dubravka Stipetić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 120 primjeraka

120 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.