image description

 

GODINA/ YEAR: XLVIII.                                 ZAGREB, 16. PROSINCA 2011./ 16 DECEMBER, 2011                               BROJ/ NUMBER: 8.1.11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA
DOKTORATA ZNANOSTI U AK. G. 2010./2011.

CANDIDATES FOR DOCTORATE – PERSONS IN PROCESS OF
OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE, 2010/2011 ACADEMIC YEAR

 

 

U akademskoj godini 2010./2011., od ukupno 3 451 doktoranda, 3 350 ih je upisalo poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, a 101 je prijavio doktorat. Udio žena jest 1 823, što iznosi 52,8%.

 

In the 2010/2011 academic year, out of the total of 3 451 doctoral candidates, 3 350 of them enrolled on doctoral studies and 101 registered a doctoral dissertation. The share of women was 1 823 (52.8%).

 

 

 

Na Sveučilištu u Zagrebu na doktorski studij bilo je upisano odnosno doktorat je prijavilo 66,7% doktoranada, na Sveučilištu u Osijeku 11,8%, na Sveučilištu u Rijeci 9,9%, na Sveučilištu u Splitu 5,8%, na Sveučilištu u Zadru 4,8%, na Sveučilištu u Puli 0,8%, a na Sveučilištu u Dubrovniku 0,2%.

 

There were 66.7% of all doctoral studies and doctoral dissertations registered at the University of Zagreb, 11.8% at the University of Osijek, 9.9% at the University of Rijeka, 5.8% at the University of Split, 4.8% at the University of Zadar, 0.8% at the University of Pula and 0.2% at the University of Dubrovnik.

 

 

 

Prema godinama života, najviše doktoranada ima u skupini 25 – 29  godina (44,3%), a najmanje u skupini 60 i više godina (0,2%). U skupini 30 – 34 godine ima 22,8% doktoranada, u skupini 35 – 39 godina 10,8%, u skupini do 24 godina 7,3%, u skupini 40 – 44 godine 7,2%, u skupini 45 – 49 godina 4,1%, u skupini 50 – 54 godine 2,6%, a u skupini 55 – 59 godina ima 0,6% doktoranada.

 

Regarding age, the largest number of all doctoral candidates was classified in the 25 – 29 age group (44.3%) and the smallest one in the 60-and-over age group (0.2%). There were 22.8% of doctoral candidates in the 30 – 34 age group, 10.8%, in the 35 – 39 age group, 7.3% in the under-24 age group, 7.2% in the 40 – 44 age group, 4.1% in the 45 – 49 age group, 2.6% in the 50 – 54 age group and, finally, 0.6% in the 55 – 59 age group.

 

 

 

Promatrajući znanstvena područja na koja se odnose studiji i prijavljeni doktorati, najviše je zastupljeno područje tehničkih znanosti (21,5%), slijedi područje društvenih znanosti (20,8%), područje biomedicine i zdravstva (20,7%), područje prirodnih znanosti (17,3%), područje humanističkih znanosti (12,4%), područje biotehničkih znanosti (5,9%), interdisciplinarno područje (1,0%) i umjetničko područje (0,4%).

 

According to the scientific field of studies and registered dissertations, the most often chosen field was Engineering with 21.5%, followed by Social sciences with 20.8%, Biomedicine and health with 20.7%, Life sciences with 17.3%, Humanities with 12.4%, Biotechnical sciences with 5.9%, Interdisciplinary field with 1.0%  and Artistic field with 0.4%.

 

 

 

Prema državljanstvu, od ukupnog broja doktoranada, 97,3% su državljani Republike Hrvatske, 2,6% ih ima strano državljanstvo, a za  0,1% državljanstvo je nepoznato.

 

By citizenship, out of the total number of doctoral candidates, 97.3% of them were citizens of the Republic of Croatia and 2.6% were foreign citizens. For 0.1% of doctoral candidates the citizenship was unknown.

 

 

 

Od svih doktoranada hrvatskih državljana, 97,6% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, 2,3% izvan nje, a za 0,1% njih država prethodnog obrazovanja je nepoznata.

 

Out of the total number of doctoral candidates who were the citizens of the Republic of Croatia, 97.6% had previously graduated in the Republic of Croatia and 2.3% in other countries. For 0.1% of doctoral candidates the country of previous education was unknown.

 

 

 

Prema prebivalištu, 96,1% doktoranada ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 3,9% izvan nje.

 

By country of usual residence, 96.1% of doctoral candidates were the residents of the Republic of Croatia and 3.9% were the residents of other countries.

 

 

 

Zaposlenih je doktoranada 92,7%, a 7,3% ih je nezaposleno. Od svih zaposlenih doktoranada, najviše ih je u području obrazovanja, i tu ih je zaposleno 42,1%, u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zaposleno ih je 18,8%, u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti zaposleno ih je 17,4%, u području javne uprave i obrane, obveznoga socijalnog osiguranja zaposleno ih je 5,3%, u području informacija i komunikacija te području prerađivačke industrije zaposleno ih je po 2,6%, u području umjetnosti, zabave i rekreacije zaposleno ih je 1,8%, a 9,4% ih pripada svim ostalim djelatnostima.

 

Out of the total number of doctoral candidates, 92.7% of them were employed and 7.3% were unemployed. By activities, the largest number of doctoral candidates were employed in Education (42.1%), in Health and social welfare (18.8%),in Professional, scientific and technical activities (17.4%), in Public administration and defence; compulsory social security (5.3%), in Information and communication, as well in Manufacturing (2.6% in each activity), in Arts, entertainment and recreation (1.8%) and in other activities (9.4%).

 

 

 

Od ukupnog broja doktoranada, 42,5% sami su platili doktorski studij, odnosno postupak stjecanja doktorata, poslodavac je platio troškove za 38,6% doktoranada, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa snosilo je troškove za 13,7% doktoranada, a 5,2% doktoranada pripada kategoriji ostalo.

 

Out of the total number of doctoral candidates, 42.5% of them paid for doctoral study/process of obtaining a doctorate themselves, 38.6% were supported by the employer, 13.7% were supported by the Ministry of Science, Education and Sports and 5.2% belonged to the category Other.

 

 

 

1.   DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI – PREMA SVEUČILIŠTU, NAČINU STJECANJA DOKTORATA,
      NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENOM PODRUČJU I SPOLU U AK. G. 2010./2011.

      CANDIDATES FOR DOCTORATE – PERSONS IN PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE, BY UNIVERSITIES, BY WAY OF
      OBTAINING DOCTORATE, BY NAME AND PLACE OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION, BY SCIENTIFIC FIELD
      AND BY SEX,
2010/2011 ACADEMIC YEAR

 

 

Ukupno

Total

Znanstveno područje doktorskog studija/prijavljenog doktorata

Scientific field of doctoral study/registered doctoral dissertation

prirodne
 znanosti

Life sciences

tehničke
 znanosti

Engineering

biomedicina i
zdravstvo

Biomedicine
 and health

biotehničke
znanosti

Biotechnical sciences

društvene
znanosti

Social sciences

humanističke
 znanosti

Humanities

umjetničko
područje

Artistic field

interdisciplinarno
područje

Interdisciplinary
field

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

3 451

1 823

596

368

741

217

714

409

204

127

718

416

429

255

13

9

36

22

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

3 350

1 766

536

328

736

216

704

404

204

127

695

405

426

255

13

9

36

22

Prijavili doktorat
Registered doctoral dissertation

101

57

60

40

5

1

10

5

-

-

23

11

3

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Dubrovniku
University of Dubrovnik

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Osijeku
University of Osijek

408

223

25

21

61

19

110

59

76

40

88

46

48

38

-

-

-

-

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

400

216

25

21

61

19

110

59

76

40

80

39

48

38

-

-

-

-

Prijavili doktorat
Registered doctoral dissertation

8

7

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Osijeku
University of  Osijek

25

21

25

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Građevinski fakultet, Osijek
Faculty of Civil Engineering,
Osijek

33

12

-

-

33

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Faculty of Mechanical Engineering,
Slavonski Brod

16

4

-

-

16

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elektrotehnički  fakultet, Osijek
Faculty of Electrical Engineering,
Osijek

12

3

-

-

12

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicinski fakultet, Osijek
Faculty of Medicine, Osijek

110

59

-

-

-

-

110

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prehrambeno-tehnološki fakultet,
Osijek
Faculty of Food Technology,
Osijek

28

19

-

-

-

-

-

-

28

19

-

-

-

-

-

-

-

-

Poljoprivredni fakultet, Osijek
Faculty of Agriculture, Osijek

48

21

-

-

-

-

-

-

48

21

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekonomski fakultet, Osijek
Faculty of Economics, Osijek

88

46

-

-

-

-

-

-

-

-

88

46

-

-

-

-

-

-

Filozofski fakultet, Osijek
Faculty of Philosophy, Osijek

48

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

38

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Puli
University of Pula

26

11

-

-

-

-

-

-

-

-

26

11

-

-

-

-

-

-

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

26

11

-

-

-

-

-

-

-

-

26

11

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjel ekonomije i turizma, Pula
Department of Economics and
Tourism, Pula

26

11

-

-

-

-

-

-

-

-

26

11

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Rijeci
University of Rijeka

341

168

-

-

81

19

190

109

-

-

53

27

15

11

-

-

2

2

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

337

166

-

-

81

19

187

107

-

-

52

27

15

11

-

-

2

2

Prijavili doktorat
Registered doctoral dissertation

4

2

-

-

-

-

3

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevinski fakultet, Rijeka
Faculty of Civil Engineering, Rijeka

25

7

-

-

25

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tehnički fakultet, Rijeka
Faculty of Engineering, Rijeka

56

12

-

-

56

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicinski fakultet, Rijeka

Faculty of Medicine, Rijeka

190

109

-

-

-

-

190

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Odjel za biotehnologiju, Rijeka

Department of  Biotechnology, Rijeka

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Ekonomski fakultet, Rijeka
Faculty of Economics, Rijeka

24

13

-

-

-

-

-

-

-

-

24

13

-

-

-

-

-

-

Fakultet za menadžment u turizmu
i ugostiteljstvu, Opatija

Faculty of Tourism and Hospitality

Management, Opatija

28

14

-

-

-

-

-

-

-

-

28

14

-

-

-

-

-

-

Pravni fakultet, Rijeka

Faculty of Law; Rijeka

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Filozofski fakultet, Rijeka
Faculty of Philosophy, Rijeka

15

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

11

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Splitu
University of Split

201

89

41

29

81

18

31

20

-

-

34

18

14

4

-

-

-

-

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

195

88

38

28

79

18

31

20

-

-

33

18

14

4

-

-

-

-

Prijavili doktorat
Registered doctoral dissertation

6

1

3

1

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodoslovno-matematički
fakultet, Split
Faculty of Science, Split

11

7

10

6

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sveučilišni studijski centar za studije  mora, Split
University Department for
Maritime Studies, Split

28

22

28

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije, Split

Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering
and Naval Architecture, Split

4

4

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet elektrotehnike, strojarstva
 i brodogradnje, Split
Faculty of Electrical Engineering,
Mechanical Engineering and
Naval Architecture, Split

77

14

-

-

77

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kemijsko-tehnološki fakultet,
Split
Faculty of Chemical Engineering
and Technology, Split

3

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicinski fakultet, Split
Faculty of Medicine, Split

30

19

-

-

-

-

30

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekonomski fakultet, Split
Faculty of Economics, Split

27

15

-

-

-

-

-

-

-

-

27

15

-

-

-

-

-

-

Kineziološki fakultet, Split

Faculty of Kinesiology, Split

7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

-

-

Katolički bogoslovni fakultet,
Split

Catholic Theological Faculty,
Split

14

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

4

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zadru
University of Zadar

165

103

-

-

-

-

-

-

-

-

37

23

124

79

-

-

4

1

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

164

103

-

-

-

-

-

-

-

-

36

23

124

79

-

-

4

1

Prijavili doktorat
Registered doctoral dissertation

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu
University of Zagreb

2 304

1 226

530

318

518

161

383

221

128

87

480

291

222

120

13

9

30

19

Upisali doktorski studij
Enrolled on doctoral study

2 222

1179

473

279

515

160

376

218

128

87

468

287

219

120

13

9

30

19

Prijavili doktorat
Registered doctoral dissertation

82

47

57

39

3

1

7

3

-

-

12

4

3

-

-

-

-

-

Prirodoslovno-matematički
fakultet, Zagreb
Faculty of Science, Zagreb

510

306

509

305

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Arhitektonski fakultet, Zagreb
Faculty of Architecture, Zagreb

39

21

-

-

39

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Građevinski fakultet, Zagreb
Faculty of Civil Engineering, Zagreb

55

23

-

-

55

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grafički fakultet, Zagreb
Faculty of Graphic Art, Zagreb

40

23

-

-

40

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geodetski fakultet, Zagreb
Faculty of Geodesy, Zagreb

35

15

-

-

35

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet strojarstva i brodogradnje,
Zagreb
Faculty of Mechanical Engineering
and Naval Architecture, Zagreb

63

13

-

-

63

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet elektrotehnike i
računarstva, Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb

219

40

-

-

219

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Faculty of Transport and Traffic
Engineering, Zagreb

20

1

-

-

20

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Faculty of Mining, Geology and
Petroleum Engineering, Zagreb

23

8

5

-

18

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metalurški fakultet, Sisak
Faculty of Metallurgy, Sisak

4

2

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Zagreb
Faculty of Chemical  Engineering
and Technology, Zagreb

41

28

16

13

25

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicinski fakultet, Zagreb
Faculty of Medicine, Zagreb

214

123

-

-

-

-

214

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stomatološki fakultet, Zagreb
Faculty of Dental Medicine, Zagreb

74

46

-

-

-

-

74

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Zagreb

27

20

-

-

-

-

27

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veterinarski fakultet, Zagreb
Faculty of Veterinary Medicine,
Zagreb

68

32

-

-

-

-

68

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Faculty of Food Technology and

Biotechnology, Zagreb

66

51

-

-

-

-

-

-

66

51

-

-

-

-

-

-

-

-

Agronomski fakultet, Zagreb
Faculty of Agriculture, Zagreb

55

33

-

-

-

-

-

-

55

33

-

-

-

-

-

-

-

-

Šumarski fakultet, Zagreb
Faculty of Forestry, Zagreb

7

3

-

-

-

-

-

-

7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekonomski fakultet, Zagreb

Faculty of Economics,Zagreb

51

28

-

-

-

-

-

-

-

-

51

28

-

-

-

-

-

-

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Faculty of Organisation and Informatics, Varaždin

25

8

-

-

-

-

-

-

-

-

25

8

-

-

-

-

-

-

Pravni fakultet, Zagreb
Faculty of Law, Zagreb

181

107

-

-

-

-

-

-

-

-

181

107

-

-

-

-

-

-

Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Faculty of Political Sciences, Zagreb

31

11

-

-

-

-

-

-

-

-

31

11

-

-

-

-

-

-

Učiteljski fakultet, Zagreb
Faculty of Teacher Education,
Zagreb

80

66

-

-

-

-

-

-

-

-

80

66

-

-

-

-

-

-

Filozofski fakultet, Zagreb
Faculty of Humanities and Social
Sciences
, Zagreb

174

130

-

-

-

-

-

-

-

-

66

54

108

76

-

-

-

-

Hrvatski studiji, Zagreb
Croatian Studies, Zagreb

71

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

22

-

-

15

7

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
Faculty of Special Education and
Rehabilitation, Zagreb

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

-

-

 Kineziološki fakultet, Zagreb
Faculty of Kinesiology, Zagreb

40

14

-

-

-

-

-

-

-

-

40

14

-

-

-

-

-

-

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb
Academy of Fine Arts, Zagreb

13

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

9

-

-

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu
Center for Postgraduate Studies
of University of Zagreb

15

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

12

Katolički bogoslovni fakultet,
Zagreb
Catholic Theological Faculty, Zagreb

42

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

13

-

-

-

-

Filozofski fakultet Družbe
Isusove, Zagreb
Faculty of Philosophy and
Theology of the Society of
Jesus, Zagreb

15

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

8

-

-

-

-

 

 

 

2.   DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI – PREMA ZNANSTVENIM PODRUČJIMA I
      POLJIMA DOKTORSKOG STUDIJA/PRIJAVLJENE DOKTORSKE DISERTACIJE, NAČINU STJECANJA DOKTORATA
      TE SPOLU U AK. G. 2010./2011.

      CANDIDATES FOR DOCTORATE – PERSONS IN PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE BY SCIENTIFIC FIELD of doctoral
      study/registered doctoral dissertation,
BY WAY OF OBTAINING DOCTORATE AND SEX, 2010/2011 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno

Total

Upisali doktorski studij

Enrolled on doctoral study

Prijavili doktorat

Registered doctoral dissertation

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 451

1 823

3 350

1 766

101

57

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodne znanosti

596

368

536

328

60

40

Life sciences

Matematika

74

43

74

43

-

-

Mathematics

Fizika

102

42

102

42

-

-

Physics

Geologija

22

11

22

11

-

-

Geological science

Kemija

123

85

119

83

4

2

Chemistry

Biologija

210

146

154

108

56

38

Biology

Geofizika

24

11

24

11

-

-

Geophysics

Interdisciplinarne prirodne znanosti

41

30

41

30

-

-

Interdisciplinary life sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke znanosti

741

217

736

216

5

1

Engineering

Arhitektura i urbanizam

39

21

36

20

3

1

Architecture and town planning

Brodogradnja

7

1

7

1

-

-

Naval Architecture

Elektrotehnika

203

39

203

39

-

-

Electrical engineering

Geodezija

35

15

35

15

-

-

Geodesy

Građevinarstvo

113

45

113

45

-

-

Civil engineering

Grafička tehnologija

40

23

40

23

-

-

Graphic technology

Kemijsko inženjerstvo

14

6

14

6

-

-

Chemical engineering

Metalurgija

4

2

4

2

-

-

Metallurgy

Računalstvo

83

15

83

15

-

-

Computer science

Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

18

8

18

8

-

-

Mining, petroleum and geological engineering

Strojarstvo

106

20

104

20

2

-

Mechanical engineering

Tehnologija prometa i transport

20

1

20

1

-

-

Technology of transport and traffic

Temeljne tehničke znanosti

43

13

43

13

-

-

Basic technical sciences

Interdisciplinarne tehničke znanosti

16

8

16

8

-

-

Interdisciplinary technical sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomedicina i zdravstvo

714

409

704

404

10

5

Biomedicine and health

Temeljne medicinske znanosti

218

126

217

125

1

1

 Basic medical sciences

Kliničke medicinske znanosti

180

101

178

100

2

1

Clinical medicine

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

40

27

38

26

2

1

Public health and health care

Medicina

110

59

110

59

-

-

Medicine

Veterinarska medicina

67

31

63

30

4

1

Veterinary medicine

Dentalna medicina

72

45

71

44

1

1

Dental medicine

Farmacija

27

20

27

20

-

-

Pharmacy

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotehničke znanosti

204

127

204

127

-

-

Biotechnical sciences

Poljoprivreda

103

54

103

54

-

-

Agronomy

Šumarstvo

6

2

6

2

-

-

Forestry

Drvna tehnologija

1

1

1

1

-

-

Wood technology

Biotehnologija

21

16

21

16

-

-

Biotechnology

Prehrambena tehnologija

73

54

73

54

-

-

Food technology

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene znanosti

718

416

695

405

23

11

Social sciences

Ekonomija

243

127

234

120

9

7

Economics

Pravo

166

93

155

91

11

2

Law

Politologija

31

11

31

11

-

-

Political science

Informacijske i komunikacijske znanosti

55

26

54

26

1

-

Information and communication sciences

Sociologija

42

33

42

33

-

-

Sociology

Psihologija

32

26

32

26

-

-

Psychology

Pedagogija

80

66

80

66

-

-

Pedagogy

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

6

3

4

1

2

2

Special education

Kineziologija

47

17

47

17

-

-

Kinesiology

Socijalna djelatnost

16

14

16

14

-

-

Social work

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanističke znanosti

429

255

426

255

3

-

Humanities

Filozofija

60

28

60

28

-

-

Philosophy

Teologija

56

17

53

17

3

-

Theology

Filologija

118

92

118

92

-

-

Philology

Povijest

84

34

84

34

-

-

History

Povijest umjetnosti

50

45

50

45

-

-

History of arts

Znanost o umjetnosti

1

-

1

-

-

-

Art sciences

Arheologija

48

28

48

28

-

-

Archaeology

Etnologija i antropologija

7

7

7

7

-

-

Ethnology and anthropology

Interdisciplinarne humanističke znanosti

5

4

5

4

-

-

Interdisciplinary humanities

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničko područje

13

9

13

9

-

-

Artistic field

Likovne umjetnosti

13

9

13

9

-

-

Visual arts

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinarno  područje

36

22

36

22

-

-

Interdisciplinary field

Kognitivna znanost

15

12

15

12

-

-

Cognitive science

Kroatologija

15

7

15

7

-

-

Croatology

Biotehnologija u biomedicini

2

2

2

2

-

-

Biomedicine biotechnology

Ostala interdisciplinarna polja znanosti

4

1

4

1

-

-

Other interdisciplinary sciences

 

 

 

3.   DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI – PREMA GODINAMA ŽIVOTA I SPOLU U AK. G. 2010./2011.

      CANDIDATES FOR DOCTORATE PERSONS IN PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE, BY AGE AND BY SEX,
      2010/2011 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno

Total

Godine života
Age

 

do 24 godina
 Up to 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60  i više
60 and over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 451

252

1 530

787

373

250

142

89

22

6

Total

Muškarci

1 628

126

679

374

168

127

85

51

14

4

Men

Žene

1 823

126

851

413

205

123

57

38

8

2

Women

 

 

 

4.   DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI – PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI  PREBIVALIŠTA I SPOLU
U AK. G. 2010./2011.

      CANDIDATES FOR DOCTORATE – PERSONS IN PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE, BY UNIVERSITIES, BY COUNTRY
       OF USUAL RESIDENCE AND BY SEX,
2010/2011 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno
Total

Država prebivališta
Country of usual residence

 

Hrvatska
Croatia

druge države
Other countries

 

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

Austrija
Austria

BiH
Bosnia
 and Herzegovina

Crna Gora
Montenegro

Indija
India

Kosovo
Kosovo

Makedonija
Macedonia

Njemačka
Germany

Portugal
Portugal

SAD
USA

Slovenija
Slovenia

Srbija
Serbia

Švicarska
Switzerland

nepoznato
Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

3 451

1 823

3 315

1 757

1

86

6

2

22

4

3

1

1

7

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Dubrovniku

University of Dubrovnik

6

3

5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Sveučilište u Osijeku

 University of Osijek

408

223

382

208

-

22

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Sveučilište u Puli

University of Pula

26

11

26

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

341

168

338

165

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

Sveučilište u Splitu

University of Split

201

89

192

86

-

8

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Sveučilište u Zadru

University of Zadar

165

103

164

102

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sveučilište u Zagrebu

University of Zagreb

2 304

1 226

2 208

1 182

1

54

4

2

21

4

2

-

-

5

1

1

1

 

 

 

5.   DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI – PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU
I SPOLU U AK. G. 2010./2011.

      CANDIDATES FOR DOCTORATE – PERSONS IN PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE, BY COUNTRY OF GRADUATION,
CITIZENSHIP AND SEX,
2010/2011 ACADEMIC YEAR

Država prethodnog obrazovanja

Ukupno

Total

Državljanstvo

Citizenship

Country of previous education

hrvatsko

Croatian

strano

Foreign

nepoznato

Unknown

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 451

1 823

3 359

1 782

89

40

3

1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

3 292

1 743

3 279

1 739

10

3

3

1

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale države

155

78

78

43

77

35

-

-

Other countries

Albanija

1

-

-

-

1

-

-

-

Albania

Austrija

4

2

3

1

1

1

-

-

Austria

Bosna i Hercegovina

74

44

36

22

38

22

-

-

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

4

1

-

-

4

1

-

-

Montenegro

Indija

2

1

-

-

2

1

-

-

India

Irska

1

1

1

1

-

-

-

-

Ireland

Italija

17

10

17

10

-

-

-

-

Italy

Kosovo

21

8

-

-

21

8

-

-

Kosovo

Mađarska

1

1

1

1

-

-

-

-

Hungary

Makedonija

5

2

2

2

3

-

-

-

Macedonia

Njemačka

1

-

1

-

-

-

-

-

Germany

Portugal

1

1

-

-

1

1

-

-

Portugal

Rusija

1

-

-

-

1

-

-

-

Russian Federation

Sjedinjene Američke Države

6

-

5

-

1

-

-

-

United States of America

Slovenija

8

2

5

2

3

-

-

-

Slovenia

Srbija

7

4

6

3

1

1

-

-

Serbia

Ujedinjena Kraljevina

1

1

1

1

-

-

-

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

4

2

2

-

2

2

-

-

Unknown

 

 

 

6.   DOKTORANDI – OSOBE U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI – PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE,
      NAČINU PLAĆANJA STUDIJA/POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA I SPOLU U AK. G. 2010./2011.

      CANDIDATES FOR DOCTORATE – PERSONS IN  PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE OF SCIENCE, BY ACTIVITY, BY WAY OF PAYING
      FOR STUDY/PROCESS OF OBTAINING DOCTORATE AND BY SEX,
2010/2011 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno
Total

Način plaćanja studija/ postupak stjecanja doktorata
Way of paying for study/ process of obtaining doctorate

 

 

svega
All

žene
Women

poslodavac
Employer

Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja
 i športa
Ministry of
Science,
 Education and Sports

doktorand
Doctoral
candidate

ostalo
Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 451

1 823

 1 332

474

1 465

180

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

3 199

1 682

1 329

472

1 244

154

Employees

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

39

15

18

3

16

2

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

5

1

3

-

2

-

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

83

24

42

-

36

5

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

34

6

6

-

28

-

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti
sanacije okoliša

9

5

3

-

6

-

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

Građevinarstvo

45

15

22

-

23

-

Construction

Trgovina na veliko i malo; popravak
motornih vozila i motocikla

38

20

8

1

27

2

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

16

4

4

-

11

1

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

4

1

1

-

3

-

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

83

26

30

-

46

7

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

37

17

5

-

31

1

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

6

3

2

-

4

-

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

557

272

269

114

149

25

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

12

8

2

-

8

2

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

169

86

54

3

100

12

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

1 345

767

637

336

311

61

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

603

348

190

14

377

22

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

59

43

16

-

37

6

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

50

19

16

1

25

8

Other service activities

Djelatnosti  izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

5

2

1

-

4

-

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

252

141

3

2

221

26

Unemployed

 

 

 

image description

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade Prijavnih listova za doktorande – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti (obrazac ŠV-40) koje ispunjavaju doktorandi pri upisu na doktorski studij odnosno pri prijavi doktorata.

 

Data are the result of statistical annual processing of the Registration Sheet for Doctoral Candidates – Persons in Process of Obtaining Doctorate of Science (ŠV-40 form) filled in by doctoral candidates while enrolling on study or entering doctoral dissertation.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su doktorandi pri upisu na bilo koju godinu doktorskog studija kao i osobe koje prijavljuju doktorat iz izvandoktorskoga studija u akademskoj godini 2010./2011. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

 

This statistical survey includes all doctoral candidates who enrolled on any year of doctoral study or registered doctoral dissertation out of study in the 2010/20011 academic year. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenog, visokostručnog ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilišta i visoke škole. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institution of higher education – any institution of higher education authorised to organise and implement courses of study as well as scientific research, highly professional or artistic work. Institutions of higher education are university and adjoining faculties and art academies, polytechnic and school of higher educational institutions of higher education may be public and private.

 

 

 

Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti – mogu upisati organizirani poslijediplomski doktorski studij ili mogu prijaviti doktorat u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03.) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 105/04.).             

 

Doctoral candidates – persons in the process of obtaining a doctorate of science – they can enrol on organised postgraduate doctoral study or register a doctoral dissertation in accordance with the Act on Scientific Activity and Higher Education (NN, No.123/03) and the Act on Amendments to the Act on Scientific Activity and Higher Education (NN, No. 105/04).

 

 

 

Poslijediplomski studiji klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim  područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09.).

 

Postgraduate studies are classified according to the Rule Book of Scientific and Artistic Fields (NN, No. 118/09).

 

 

 

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija i traje u pravilu tri godine.

 

Postgraduate university study can be enrolled after the completion of a graduate university study lasts, as a rule, for three years.

 

 

 

Studenti upisani na poslijediplomski doktorski studij prije ustrojavanja preddiplomskih i poslijediplomskih studija, u skladu s odredbama spomenutog zakona, imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su vrijedili pri upisu u prvu godinu studija i steći odgovarajući akademski stupanj prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu tog zakona.

 

Students enrolled on postgraduate doctoral study before the establishment of undergraduate and postgraduate studies pursuant to provisions of this Act will have the right to complete the study according to the curriculum and conditions required at the enrolment on the first year of study and obtain the appropriate academic degree according to the regulations in force before entry into force of this Act.

 

 

 

Studenti kojima je na temelju prijašnjih propisa odobrena tema za izradu doktorskog rada bez doktorskog studija imaju pravo obrane doktorskog rada i stjecanja doktorata znanosti prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu tog zakona.

 

Students to whom the topic of their doctoral dissertation has been approved out of study according to the previous regulations will have the right to defend their doctoral dissertation and obtain the scientific doctoral degree according to the regulations in force before entry into force of this Act.

 

 

 

Osobe koje su prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog zakona stekle magisterij znanosti mogu, u skladu s općim aktom sveučilišta, steći doktorat znanosti obranom doktorskog rada prema propisima koji su vrijedili na dan stupanja na snagu