image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                    ZAGREB, 21. VELJAČE 2011./21 FEBRUARY, 2011                               BROJ/NUMBER: 13.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2011.

CONSUMER PRICE INDICES, JANUARY 2011

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., u prosjeku su više za 0,6%, a u odnosu na siječanj 2010., tj. na godišnjoj razini, više su za 1,9%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,1%.

 

In January 2011, as compared to December 2010, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price indices, increased by 0.6% on the average. As compared to January 2010, that is, at the annual level, they increased by 1.9% and on the annual average by 1.1%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., najviše su porasle cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 2,5%, cijene prehrane koje su više za 2,6%, (više cijene svježeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, riba, šećera, meda i konditorskih proizvoda, svježeg  povrća i svježeg voća), cijene alkoholnih pića i duhana, koje su više za 2,4%, (duhan i pivo), cijene prometa koje su u prosjeku više za 0,7%, (goriva za osobna vozila), cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su više za 0,3%, te cijene zdravstva i cijene ostalih dobara i usluga koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

 

Reviewed by the main groups by purpose of consumption, the highest increase in consumer price indices in January 2011, as compared to December 2010, was recorded in the prices of Food and non-alcoholic beverages (2.5%), provided that Food itself increased by 2.6% (higher prices of fresh meat, milk and dairy products, fish, sugar, honey and conditory products, fresh vegetables and fresh fruits), then in the prices of Alcoholic beverages and tobacco (2.4%, tobacco and beer), in the prices of Transport (0.7%, fuels for passenger cars), in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (0.3%) and in the prices of Health and of Miscellaneous goods and services (0.1%).

 

 

 

Porast indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., ublažile su cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 6,2%,(sezonska sniženja odjeće i obuće), te cijene rekreacije i kulture koje su niže za 0,1%.

 

The increase in the consumer price indices in January 2011, as compared to December 2010, was alleviated by a decrease of 6.2% in the prices of Clothing and footwear (seasonal reduction of prices of clothing and footwear) and of 0.1% in the prices of,Recreation and culture.

 

 

 

Istodobno su cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, cijene komunikacija, cijene obrazovanja te cijene ugostiteljskih usluga u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., u prosjeku ostale na razini cijena iz prosinca.

 

At the same time, in January 2011, as compared to December 2010, the  prices of Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house, the prices of Communication, the prices of Education and the prices of Catering and accommodation services remained at the December level on the average.

 

 

 

Najveći doprinos povećanju indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., imale su cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za 0,77%), cijene alkoholnih pića i duhana (za 0,15%) te cijene prometa (za 0,08%), a doprinos smanjenju indeksa imale su cijene odjeće i obuće (za -0,45%).

 

In January 2011, as compared to December 2010, the prices of Food and non-alcoholic beverages (by 0.77%), the prices of Alcoholic beverages and tobacco (by 0.15%) and the prices of Transport (by 0.08%) contributed the most to the increase of consumer price indices, while the prices of Clothing and footwear (by -0.45%) contributed the most to their decrease.

 

 

 

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., u prosjeku su više za 0,7%, a cijene usluga više su za 0,1%.

 

Within the consumer price indices, in January 2011, as compared to December 2010, the prices of Goods increased on the average by 0.7% and the prices of Services by 0.1%.

 

 

 

Promatrano po podindeksima, u siječnju 2011., u odnosu na prosinac 2010., indeks neprerađenih prehrambenih proizvoda viši je u prosjeku za 4,1%, indeks prehrane, pića i duhana viši je za 2,4%, indeks prerađenih prehrambenih proizvoda viši je za 1,4%, a indeks dobara bez električne energije i vode viši je za 0,8%. Indeks dobara bez električne energije viši je za 0,7%, a indeks ukupno bez energije i indeks energije viši su u prosjeku svaki za 0,6%, dok je indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije niži u prosjeku za 1,7%, indeks ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana i indeks dobara bez prehrane, pića i duhana niži su u prosjeku svaki za 0,9%. Indeks ukupno bez energije i prehrane niži je u prosjeku za 0,5%, a indeks ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda niži je u prosjeku za 0,1%.

 

Reviewed by sub–indices, in January 2011, as compared to December 2010,  the index of Unprocessed food increased by 4.1%, the index of  Food, beverages and tobacco by 2.4%, the index of Processed food by 1.4% and the index of Goods without electricity and water  supply by 0.8%. The index of Goods without electricity increased by 0.7% and the indices of Total without energy as well as of Energy by 0.6% each, while the index of Non-food industrial goods without energy  decreased by 1.7% and the indices of Total, without energy, food, beverages and tobacco as well as of Goods without food, beverages and tobacco by 0.9% each. The index of Total, without energy and food decreased by 0.5% and the index of Total without energy and unprocessed food by 0.1%.

 

 

 

image description

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U SIJEČNJU  2011.

      CONSUMER PRICE INDICES, ACCORDING TO COICOP, JANUARY 2011

COICOP

 

Struktura
Structure
(%)

I. 2011.
Ø 2005.

I. 2011.
I. 2010.

I. 2011.
XII. 2010.

II. 2010.–I. 2011.
II. 2009.–I. 2010.

COICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeksi potrošačkih cijena – ukupno

100,00

117,7

101,9

100,6

101,1

 00

Consumer price indices total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prehrana i bezalkoholna pića

30,97

119,8

102,4

102,5

98,9

 01

Food and non-alcoholic beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1

Prehrana

28,35

120,3

102,5

102,6

98,7

01.1

Food

   01.1.1

Kruh i žitarice

5,64

130,0

101,5

100,9

100,3

   01.1.1

Bread and cereals

     01.1.2

Meso

7,41

104,1

96,4

100,7

94,2

   01.1.2

Meat

     01.1.3

Ribe

1,37

116,1

99,1

101,5

99,3

  01.1.3

Fish

     01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,79

121,4

102,4

101,7

97,4

  01.1.4

Milk, cheese and eggs

     01.1.5

Ulja i masti

1,32

132,0

117,3

101,0

97,0

  01.1.5

Oils and fats

     01.1.6

Voće

1,79

127,0

109,0

104,7

100,9

  01.1.6

Fruit

     01.1.7

Povrće

3,30

137,2

111,6

112,7

106,4

  01.1.7

Vegetables

     01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i
konditorski proizvodi

1,50

119,7

102,1

101,2

102,3

 01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate
and confectionery

    01.1.9

Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

1,23

131,7

102,3

100,5

101,0

 01.1.9

Food products n. e. c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2

Bezalkoholna pića

2,62

115,7

101,1

100,6

100,3

01.2

Non-alcoholic beverages

   01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,10

115,7

102,7

100,7

102,4

   01.2.1

Coffee, tea and cocoa

   01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića
i sokovi

1,52

115,9

99,9

100,5

99,0

   01.2.2

Mineral waters, soft drinks and juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

6,25

134,1

106,2

102,4

102,4

 02

Alcoholic beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.1

Alkoholna pića

1,95

123,3

103,1

101,3

102,4

02.1

Alcoholic beverages

   02.1.1

Žestoka pića

0,14

112,7

101,3

100,1

101,1

   02.1.1

Spirits

   02.1.2

Vino

0,83

124,7

103,0

100,8

103,1

   02.1.2

Wine

   02.1.3

Pivo

0,98

123,8

103,4

101,9

102,0

   02.1.3

Beer

02.2

Duhan

4,30

139,9

107,6

102,9

102,4

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

7,28

98,4

99,0

93,8

96,1

 03

Clothing and footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.1

Odjeća

5,09

98,3

97,5

94,3

95,7

03.1

Clothing

   03.1.1

Materijal za odjeću

0,02

105,0

99,0

98,8

98,7

   03.1.1

Clothing materials

      03.1.2

Odjevni predmeti

4,97

98,1

97,4

94,2

95,6

03.1.2

Garments

      03.1.3

Ostali odjevni predmeti i pribor

0,05

104,8

98,1

98,7

97,3

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

      03.1.4

Čišćenje, popravak i posudba
odjeće

0,05

104,7

99,6

100,0

100,1

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2

Obuća i popravci obuće

2,19

98,9

102,7

92,7

96,9

03.2

Footwear and repair of footwear

   03.2.1

Obuća

2,19

98,8

102,7

92,6

96,9

   03.2.1

Footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, energija, plin i
druga goriva

15,72

133,1

102,4

100,3

105,9

 04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.1

Najamnina

0,84

173,7

102,9

100,1

104,6

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stana

2,00

120,0

102,0

100,4

102,2

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

   04.3.1

Proizvodi za održavanje i popravak
stana

1,04

120,2

102,6

100,6

102,5

   04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

   04.3.2

Usluge za održavanje i popravci u
stanu

0,96

119,5

101,4

100,3

102,0

   04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i različite komunalne
usluge

3,09

145,8

103,4

101,0

104,6

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

   04.4.1

Opskrba vodom

2,40

148,3

103,4

101,3

105,3

   04.4.1

Water supply

   04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,69

137,3

103,3

100,0

102,1

   04.4.2

Refuse collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.5

Goriva i energija

9,79

128,5

102,1

100,0

107,2

04.5

Electricity, gas and other fuels

   04.5.1

Električna energija

4,32

121,6

100,0

100,0

100,1

   04.5.1

Electricity

   04.5.2

Plin

2,85

140,8

103,5

99,6

116,7

   04.5.2

Gas

   04.5.3

Tekuća goriva

0,82

133,7

114,8

100,0

123,1

   04.5.3

Liquid fuels

   04.5.4

Kruta goriva

1,25

124,5

100,2

101,0

101,6

   04.5.4

Solid fuels

   04.5.5

Zagrijavanje stana

0,55

119,7

100,0

100,0

116,7

   04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito
održavanje

5,22

112,2

99,8

100,0

99,8

 05

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke

1,22

106,0

98,4

99,7

98,8

05.1

Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,13

105,9

97,9

99,6

98,5

   05.1.1

Furniture and furnishings

   05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,07

106,3

105,7

100,0

104,3

   05.1.2

Carpets and other floor coverings

   05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva
i podnih prostirki

0,02

120,9

99,7

100,0

99,8

   05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,29

109,4

99,6

99,2

100,2

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,94

110,8

100,6

100,2

100,2

05.3

Household appliances

    05.3.1

Veliki kućanski aparati

0,83

109,7

100,5

100,3

100,1

  05.3.1

Major household appliances

   05.3.2

Mali kućanski električni aparati

0,05

119,1

99,9

99,5

100,0

   05.3.2

Small electric household appliances

  05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,06

117,5

103,1

100,1

101,8

  05.3.3

Repair of household appliances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05.4

Stakleno i stolno posuđe

0,20

125,0

101,8

100,5

101,9

05.4

Glassware and tableware utensils

  05.5

Alat i oprema za kuću i vrt

0,23

110,5

102,2

100,8

100,2

05.5

Tools and equipment for house and garden

  05.5.1

Veći alati i oprema za kuću i vrt

0,08

102,0

101,6

100,7

97,9

  05.5.1

Major tools and equipment for house and garden

  05.5.2

Mali alati i pomagala

0,15

115,5

102,5

100,8

101,5

  05.5.2

Small tools and accessories

05.6

Proizvodi i usluge za održavanje
kućanstva

2,34

115,7

99,8

100,1

99,9

05.6

Goods and services for household maintenance

  05.6.1

Proizvodi za održavanje kućanstva

2,16

116,5

99,8

100,1

99,9

  05.6.1

Non-durable household goods

  05.6.2

Kućanske usluge i usluge u kućanstvima

0,18

108,4

99,8

100,0

100,3

  05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

3,38

141,2

101,2

100,1

102,2

 06

Health

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala
i oprema

1,60

119,5

101,3

100,1

103,2

06.1

Medical products, appliances and equipment

  06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,48

120,5

101,3

100,1

103,3

  06.1.1

Pharmaceutical products

  06.1.2

Ostali medicinski i terapeutski
proizvodi

0,12

108,5

101,8

100,0

102,1

  06.1.2

Other medical and  therapeutic products

06.2

Zdravstvene usluge osim bolničkih

1,33

151,3

101,4

100,0

101,9

06.2

Medical services, except hospital services

  06.2.1

Medicinske usluge

0,77

180,5

100,6

100,0

100,2

  06.2.1

Medical services

  06.2.2

Zubarske usluge

0,56

123,4

102,4

100,0

104,4

  06.2.2

Dental services

06.3

Bolničke usluge

0,45

230,6

100,0

100,0

100,0

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Promet

11,08

112,1

105,4

100,7

104,8

 07

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.1

Prometna sredstva

2,99

91,8

98,9

99,5

97,0

07.1

Purchase of vehicles

  07.1.1

Automobili

2,94

91,9

98,9

99,5

97,0

  07.1.1

Motor cars

  07.1.2

Motocikli i bicikli

0,05

90,6

96,2

100,1

97,6

  07.1.2

Motor cycle and bicycles 

07.2

Upotreba prometnih sredstava

6,79

122,8

110,4

101,4

110,4

07.2

Operation of personal transport equipment

  07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor

0,34

125,5

103,9

100,0

104,1

  07.2.1

Spare parts and accessories

    07.2.2

Goriva i maziva za osobna vozila

5,09

125,2

113,8

101,8

113,6

    07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

    07.2.3

Održavanje i popravci osobnih
vozila

0,73

118,4

100,9

100,1

102,3

    07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

    07.2.4

Ostale usluge vezane za  prometna
sredstva

0,63

107,9

100,0

100,0

100,9

    07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.3

Prometne usluge

1,30

117,4

96,9

99,8

98,6

07.3

Transport services

  07.3.1

Željeznički putnički promet

0,27

112,1

100,0

100,0

102,6

  07.3.1

Passenger transport by railway

    07.3.2

Cestovni putnički promet

0,90

120,1

95,8

100,0

97,1

    07.3.2

Passenger transport by road

    07.3.3

Avionski putnički promet

0,04

99,2

93,8

94,3

98,6

07.3.3

Passenger transport by air

    07.3.4

Vodeni promet putnika

0,03

127,1

102,2

100,0

106,9

    07.3.4

Passenger transport by sea and inland waterway

    07.3.5

Ostali putnički promet

0,03

142,7

100,0

100,0

100,0

07.3.5

Combined passenger transport

    07.3.6

Ostale prijevozne usluge

0,03

100,0

100,0

100,0

100,0

    07.3.6

Other purchased transport services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

3,78

97,1

99,0

100,0

99,3

 08

Communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.1

Poštanske usluge

0,03

95,2

90,1

100,0

89,6

08.1

Postal services

8.2

Telefonska i telefaksna oprema
i usluge

3,75

97,1

99,1

100,0

99,4

08.2

Telephone and telefax equipment and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

5,93

105,8

99,4

99,9

101,4

 09

Recreation and culture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1

Audiovizualna, fotooprema i
informatička oprema

0,57

60,3

95,1

100,0

95,3

09.1

Audio-visual, photographic and
information processing equipment

  09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i
reprodukciju zvuka i slike

0,23

80,5

96,0

100,1

96,1

  09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and pictures

     09.1.2

Oprema za fotografiranje
i snimanje

0,04

72,9

92,8

99,3

94,4

     09.1.2

Photographic and recording equipment

     09.1.3

Informatička oprema

0,22

41,5

94,2

100,1

94,2

09.1.3

Information processing equipment

     09.1.4

Nosači zvuka i slike s priborom

0,08

85,5

95,8

99,8

96,7

     09.1.4

Recording media for pictures and sound

09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju
i kulturu

0,07

108,0

98,8

100,5

99,0

09.2

Other major durables for recreation and culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.3

Ostala dobra za rekreaciju, vrt i kućni
ljubimci

0,94

116,7

99,7

98,3

101,4

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

  09.3.1

Igračke, igre i hobi

0,07

104,1

98,5

99,8

100,2

  09.3.1

Toys, games and hobbies

  09.3.2

Sportska oprema, oprema za kampiranje i rekreaciju
na otvorenome

0,07

101,0

98,0

99,1

100,7

  09.3.2

Equipment for sport, camping and open-air recreation

  09.3.3

Vrtlarstvo

0,38

114,9

102,7

100,1

102,3

  09.3.3

Gardens, plants and flowers

  09.3.4

Kućni ljubimci,  proizvodi i usluge vezane za kućne ljubimce

0,42

124,1

97,6

96,4

101,0

  09.3.4

Pets and related products and services for pets including veterinary  services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.4

Usluge rekreacije i kulture

2,00

117,1

101,3

100,1

102,5

09.4

Recreational and cultural services

  09.4.1

Rekreacijske i sportske usluge

0,28

114,0

100,4

100,0

103,8

  09.4.1

Recreational and sporting services

  09.4.2

Usluge kulture

1,72

117,7

101,4

100,1

102,3

  09.4.2

Cultural services

 

 

 

 

 

 

 

 

 


09.5

Knjige, novine  i pisaći pribor

1,96

109,9

97,4

100,0

99,9


09.5

Books, newspapers and stationery

  09.5.1

Knjige

0,86

109,7

93,6

99,9

98,7

  09.5.1

Books

  09.5.2

Novine i časopisi

0,85

108,1

100,1

100,0

100,8

  09.5.2

Newspapers and periodicals

  09.5.3

Različiti tiskani materijali, pribor za
pisanje i crtanje

0,25

117,3

102,0

100,1

101,4

  09.5.3

Miscellaneous printed matter and stationary and drawing materials

09.6

Paket-aranžman

0,39

123,0

106,4

102,4

113,0

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

0,85

98,3

89,0

100,0

96,2

 10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ugostiteljske usluge

3,59

117,6

100,5

100,0

101,8

 11

Catering and accommodation services

11.1

Hrana i piće

3,16

118,3

100,8

100,0

101,3

11.1

Catering services

   11.1.1

Hrana i piće u restoranima,
kavanama i slično

2,77

117,7

100,9

100,0

101,2

11.1.1

Meals and drinks provided by restaurants, cafes and like

   11.1.2

Hrana i piće u kantinama

0,39

122,9

100,1

99,7

101,9

   11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,43

110,4

99,0

100,3

105,2

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostala dobra i usluge

5,95

118,1

101,0

100,1

101,7

 12

Miscellaneous goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

Osobna njega

3,74

116,6

100,2

99,8

101,1

12.1

Personal care

   12.1.1

Usluge u frizerskim salonima
i centrima za uljepšavanje

1,11

111,6

100,4

100,0

101,0

   12.1.1

Services of hairdressing salons and grooming establishments

   12.1.2

Električni pribor za osobnu njegu

0,09

116,5

99,1

100,6

99,6

   12.1.2

Electrical appliances for personal care

   12.1.3

Ostali neelektrični pribor i proizvodi
za osobnu njegu

2,54

118,8

100,2

99,7

101,1

   12.1.3

Other non-electrical appliances and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,34

121,7

102,1

100,3

101,1

12.3

Personal effects  n. e. c.

   12.3.1

Satovi i nakit

0,11

150,4

106,6

100,3

104,6

   12.3.1

Clocks, watches and jewellery

   12.3.2

Ostali osobni predmeti

0,23

110,8

100,2

100,2

99,6

   12.3.2

Other personal  items

12.4

Socijalna zaštita

0,25

123,4

101,8

101,3

101,9

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

0,70

102,4

100,9

100,0

100,4

12.5

Insurance

   12.5.2

Osiguranje vezano za stanovanje

0,04

108,0

100,0

100,0

100,7

   12.5.2

Insurance connected with the dwelling

   12.5.3

Osiguranje vezano za zdravstvo

0,09

115,4

100,0

100,0

100,7

   12.5.3

Insurance connected with health

   12.5.4

Osiguranje vezano za transport

0,57

100,3

101,1

100,0

100,4

   12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,26

197,6

115,6

103,7

109,0

12.6

Financial services  n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,66

120,7

100,0

100,0

104,5

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U SIJEČNJU 2011.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, JANUARY 2011

 

Struktura
Structure
(%)

I. 2011.
Ø 2005.

I. 2011.
I. 2010.

I. 2011.
XII. 2010.

II. 2010. – I. 2011.
II. 2009. – I. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)

79,17

117,9

102,4

100,7

101,1

Goods1)

Usluge1)

20,83

117,8

100,1

100,1

101,3

Services1)

Ukupno bez energije

85,12

116,1

101,3

100,6

99,9

Total, without energy

Ukupno bez energije i prehrane

56,78

114,3

100,7

99,5

100,4

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana1)

47,90

112,2

99,9

99,1

100,2

Total, without energy, food, beverages and tobacco1)

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda1)

71,26

116,7

101,2

99,9

100,2

Total, without energy and unprocessed food1)

Dobra bez električne energije

74,85

117,7

102,6

100,7

101,1

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode1)

32,68

116,5

102,5

100,8

100,9

Goods without electricity and water supply1)

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

27,07

107,8

99,8

98,3

99,3

Non-food Industrial goods without energy

Energija

14,88

127,3

105,9

100,6

109,2

Energy

Prehrana, piće i duhan

37,22

122,0

103,0

102,4

99,4

Food, beverages and tobacco

Dobra bez prehrane, pića i duhana

41,95

114,4

101,9

99,1

102,6

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

13,87

115,5

101,8

104,1

98,2

Unprocessed  food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

23,36

126,9

103,7

101,4

100,2

Processed food

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

3.   GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      ANNUAL CONSUMER PRICE INDICES

 

2005. = 100

Prethodna godina = 100
Previous year = 100

indeks potrošačkih cijena – ukupno
Consumer price index – total

dobra
Goods

usluge
Services

indeks potrošačkih cijena – ukupno
Consumer price index – total

 

 

 

 

 

1998.

81,2

84,0

71,4

     -

1999.

84,4

86,4

77,2

104,0

2000.

88,3

90,3

81,2

104,6

2001.

91,7

93,3

85,5

103,8

2002.

93,2

93,6

91,7

101,7

2003.

94,8

95,1

94,1

101,8

2004.

96,8

96,7

97,2

102,1

2005.

100,0

100,0

100,0

103,3

2006.1)

103,2

103,0

104,7

103,2

2007.1)

106,2

105,9

107,7

102,9

2008.1)

112,6

113,0

111,8

106,1

2009.1)

115,3

115,1

116,7

102,4

2010.1)

116,5

116,2

118,4

101,1

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

image description

 

 

 

4.   MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      MONTHLY CONSUMER PRICE INDICES

 

Ø 2005. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

79,7

80,0

80,4

80,8

81,7

81,7

81,3

81,2

81,6

81,6

81,9

82,1

1999.

82,9

83,3

83,6

83,8

84,8

84,7

85,1

84,8

84,9

85,1

84,8

85,3

2000.

86,1

86,5

86,9

87,4

87,7

88,6

89,2

89,0

89,4

89,5

89,7

90,0

2001.

90,2

90,7

90,5

91,8

92,6

92,4

91,5

92,1

92,3

91,9

91,8

92,1

2002.

93,0

93,0

92,9

93,2

93,7

93,2

92,9

92,7

93,1

93,3

93,5

93,8

2003.

94,3

94,5

95,0

94,7

94,9

94,6

94,7

94,8

95,0

95,0

95,2

95,4

2004.

96,3

96,3

96,4

96,5

97,2

96,9

96,5

96,6

96,4

96,8

97,3

98,0

2005.

98,3

99,4

100,1

99,9

99,9

99,8

99,5

99,6

100,1

100,8

101,0

101,6

2006.

102,2

103,0

103,1

103,4

103,9

103,8

102,9

103,0

103,0

102,9

103,6

103,7

2007.

104,0

104,3

104,9

105,7

106,2

105,8

105,1

105,7

107,0

107,3

108,4

109,7

2008.

110,4

110,3

110,9

111,7

113,0

113,8

113,9

113,6

113,8

113,7

113,5

112,8

2009.

114,2

114,9

115,2

116,0

116,0

116,1

115,3

115,2

115,0

115,1

115,6

114,9

2010.

115,5

115,7

116,2

116,7

117,0

116,9

116,4

116,2

116,6

116,7

117,0

117,1

2011.

117,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

Goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

83,6

83,8

83,9

84,3

84,5

84,3

83,7

83,5

84,0

83,9

84,2

84,6

1999.

85,3

85,8

86,2

86,5

86,7

86,4

86,8

86,4

86,7

86,9

86,5

87,2

2000.

88,0

88,5

89,1

89,5

89,6

90,8

91,1

90,8

91,3

91,5

91,6

92,0

2001.

92,1

92,7

92,7

93,9

94,9

94,7

93,4

93,2

93,5

92,9

92,8

93,2

2002.

93,9

93,7

93,6

93,9

94,3

93,4

92,9

92,9

93,4

93,6

93,6

94,2

2003.

94,8

95,0

95,5

95,1

95,3

94,7

94,4

94,4

95,2

95,2

95,5

95,7

2004.

96,8

96,6

96,6

96,8

97,2

96,7

95,8

95,9

95,9

96,6

97,2

98,0

2005.1)

98,7

100,0

100,9

100,2

100,0

99,6

98,9

99,0

100,0

100,6

100,8

101,4

2006.1)

102,1

102,9

103,1

103,4

104,0

103,6

102,3

102,3

102,5

102,6

103,4

103,4

2007.1)

103,6

103,8

104,6

105,6

106,1

105,4

104,2

104,8

106,8

107,4

108,7

110,2

2008.1)

110,9

110,6

111,3

112,2

113,6

114,3

114,1

113,5

114,2

114,2

113,9

113,0

2009.

114,1

114,9

115,2

116,4

116,3

116,1

114,7

114,5

114,5

114,8

115,4

114,5

2010.

115,1

115,4

116,0

116,8

117,0

116,5

115,5

115,2

116,3

116,6

117,0

117,1

2011.

117,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,8

67,5

68,7

69,3

72,0

72,9

73,0

73,0

73,2

73,4

73,7

73,7

1999.

74,6

74,6

74,7

74,7

77,8

78,3

78,8

78,8

78,6

78,9

78,5

78,5

2000.

79,1

79,3

79,4

80,0

80,8

80,9

82,2

82,4

82,2

82,3

82,7

82,8

2001.

83,0

83,2

82,6

83,9

84,0

84,3

84,5

88,0

87,9

88,1

88,1

88,5

2002.

89,8

90,2

90,5

90,8

91,5

92,5

92,8

92,2

92,5

92,5

92,9

92,6

2003.

92,7

92,9

93,2

93,3

93,7

94,2

96,0

96,1

94,3

94,1

94,1

94,6

2004.

94,9

95,4

95,6

95,6

97,1

97,7

98,8

99,0

98,3

97,8

97,8

98,0

2005.1)

98,0

98,4

98,6

98,9

99,3

99,9

100,9

101,0

100,1

100,9

101,7

102,2

2006.1)

102,9

103,7

103,8

103,7

104,2

104,8

105,7

106,2

105,5

105,1

105,2

105,4

2007.1)

106,1

106,6

106,8

106,7

107,2

107,9

109,1

109,8

108,5

107,9

108,1

108,3

2008.1)

109,2

109,8

110,1

110,5

111,1

112,6

113,9

114,3

113,0

112,3

112,6

112,8

2009.

115,3

115,7

115,6

115,3

115,7

116,9

118,4

118,9

117,3

116,9

117,1

117,3

2010.

117,7

117,9

117,7

117,2

117,8

119,1

120,7

120,9

118,5

117,9

117,8

117,6

2011.

117,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      MONTHLY CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec  = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7

100,1

99,7

100,2

99,9

99,9

99,4

2009.

101,2

100,6

100,2

100,8

100,0

100,1

99,3

99,9

99,8

100,1

100,4

99,4

2010.

100,5

100,2

100,4

100,4

100,2

99,9

99,6

99,8

100,3

100,1

100,3

100,0

2011.

100,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9

103,1

103,1

103,8

104,1

103,8

103,6

2006.

103,9

103,6

103,0

103,5

104,0

104,0

103,4

103,4

102,8

102,1

102,5

102,0

2007.

101,8

101,2

101,8

102,3

102,2

101,9

102,1

102,6

103,9

104,3

104,6

105,8

2008.

106,2

105,8

105,7

105,7

106,4

107,6

108,4

107,4

106,4

105,9

104,7

102,9

2009.

103,4

104,2

103,8

103,9

102,7

102,1

101,2

101,5

101,0

101,3

101,8

101,9

2010.

101,1

100,7

100,9

100,6

100,8

100,7

101,0

100,9

101,4

101,4

101,2

101,8

2011.

101,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvanaestomjesečni  prosjek

Twelve-month average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,1

104,1

104,2

104,2

104,3

104,5

104,6

2001.

104,7

104,8

104,8

104,9

105,0

105,0

104,8

104,7

104,5

104,3

104,0

103,8

2002.

103,6

103,4

103,3

103,0

102,7

102,4

102,3

102,1

101,9

101,8

101,7

101,7

2003.

101,5

101,5

101,4

101,4

101,4

101,5

101,6

101,7

101,8

101,8

101,8

101,8

2004.

101,8

101,8

101,8

101,8

101,9

102,0

102,0

101,9

101,9

101,9

102,0

102,1

2005.

102,0

102,2

102,4

102,5

102,5

102,6

102,7

102,8

102,9

103,1

103,2

103,3

2006.

103,5

103,5

103,4

103,4

103,5

103,6

103,7

103,7

103,6

103,4

103,3

103,2

2007.

103,0

102,8

102,7

102,6

102,5

102,3

102,2

102,1

102,2

102,4

102,6

102,9

2008.

103,3

103,6

104,0

104,3

104,6

105,1

105,6

106,0

106,2

106,3

106,3

106,1

2009.

105,8

105,7

105,5

105,4

105,1

104,6

104,0

103,5

103,1

102,7

102,5

102,4

2010.

102,2

101,9

101,7

101,4

101,2

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

2011.

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  HARMONIZIRANI INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U EU U PROSINCU 2010.1)

      HARMONISED CONSUMER PRICE INDEX IN EU, DECEMBER 20101)

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

XII. 2010.
XII. 2009.

 

 

 

XII. 2010.
XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Područje eura2)

   2,23)

Euro area (MUICP)2)

 

EU (EICP)4)

2,63)

EU (EICP) 4)

Belgija

3,4

Belgium (BE)

 

Bugarska

4,4

Bulgaria (BG)

Njemačka

1,9

Germany (DE)

 

Češka

2,3

Czech Republic (CZ)

Estonija

5,4

Estonia (EE)

 

Danska

2,8

Denmark (DK)

Irska

Ireland (IE)

 

Latvija

2,4

Latvia (LV)

Grčka

5,2

Greece (EL)

 

Litva

3,6

Lithuania (LT)

Španjolska

2,9

Spain (ES)

 

Mađarska

4,6

Hungary (HU)

Francuska

2,0

France (FR)

 

Poljska

2,9

Poland (PL)

Italija

2,1

Italy (IT)

 

Rumunjska

7,9

Romania (RO)

Cipar

1,9

Cyprus (CY)

 

Švedska

2,1

Sweden (SE)

Luksemburg

3,1

Luxembourg (LU)

 

Ujedinjena Kraljevina

United Kingdom (UK)

Malta

4,0

Malta (MT)

 

HRVATSKA5)

1,7

CROATIA5)

Nizozemska

1,83)

Netherlands (NL)

 

 

 

 

Austrija

2,23)

Austria (AT)

 

 

 

 

Portugal

2,4

Portugal (PT)

 

 

 

 

Slovenija

2,2

Slovenia (SI)

 

 

 

 

Slovačka

1,3

Slovakia (SK)

 

 

 

 

Finska

2,8

Finland (FI)

 

 

 

 

 

 

1)     Izvor: Eurostat, europokazatelji, priopćenje za prosinac 2010.,  br. 9/2011., 14. siječnja 2011.

2)     Indeks potrošačkih cijena Monetarne unije (MUICP) – samo zemalja članica EU-a

3)     Privremeni podatak

4)     Indeks potrošačkih cijena (EICP) zemalja područja eura i ostalih članica EU-a

5)     Radi usporedivosti sa zemljama Europske unije, daje se i podatak harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za Hrvatsku (HICP).

 

1)     Source: Eurostat, Euro-indicators, news release for December 2010, No. 9/2011 of 14 January 2011

2)     Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP) – only EU Member States

3)     Provisional data

4)     European Index of Consumer Prices (EICP) for the euro-area countries and other EU Member States

5)     In order to achieve comparability with the EU countries, data on the Croatian Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) have also been given.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Definicija indeksa potrošačkih cijena

 

Definition

 

 

 

Indeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

 

The consumer price index (CPI) measures changes in prices of goods and services acquired, used or paid over time by a reference population (private households) for consumption purposes.

 

 

 

Namjena

 

Purpose

 

 

 

Indeks potrošačkih cijena može imati različite namjene i služiti za mjerenje inflacije, očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i slično), omogućuje usporedbu kretanja stope inflacije s drugim zemljama, usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, može služiti kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje za analitičke svrhe.

 

The CPI can be used for various purposes. It can be used as a measure of inflation, it can serve to guarantee the value of recurrent payments in escalator clauses for contractual relationships (for example, the CPI can serve for indexing wages and salaries in collective agreements, for indexing pensions etc.), it enables a comparison of inflation in the country with inflation in other countries as well as a comparison of price movements within a particular country between different economy sectors, it can serve as a basis for deflating national accounts data and other statistical series and can be used for analytical purposes.

 

 

 

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj

 

The CPI in the Republic of Croatia

 

 

 

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj izračunava se na temelju reprezentativne košarice koju čini oko 740 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 33 400 cijena na unaprijed definiranu uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija.

 

The CPI in the Republic of Croatia is calculated on the basis of a representative basket consisting of over 740 different items. Each month over 33 400 prices are collected in a fixed panel of outlets in nine geographical locations.

 

 

 

Obuhvat indeksa

 

Scope of the index

 

 

 

Obuhvat stanovništva. Obuhvaćena su ukupna privatna kućanstva na domaćem teritoriju bez obzira na rezidentnost, tip naselja u kojem se nalaze, njihovu poziciju u raspodjeli dohotka te njihove etničke i demografske karakteristike.

 

Population coverage. All private households in the country, regardless of residency, type of settlements, position in income distribution or their ethnic and demographic characteristics, are covered.

 

 

 

Geografski obuhvat. Ponderi obuhvaćaju cijeli teritorij Republike Hrvatske. Cijene se prikupljaju na devet lokacija (gradova) u zemlji (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin) odabranih prema kriteriju broja stanovnika i reprezentativnosti za pojedinu statističku regiju.

 

Geographic coverage. Weight structure covers the whole territory of the Republic of Croatia. Pricing takes place in nine locations (cities and towns) throughout the country (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik and Varaždin), sampled on the basis of the size of population and the representativeness for the specific statistical region.

 

 

 

Obuhvat proizvoda. Obuhvaćena su sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni: imputirana stambena renta, izdaci za kupnju stambenih objekata i zemljišta te ostale investicije, izdaci za igre na sreću i usluge životnog osiguranja. Obuhvat dobara i usluga redovito se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost košarice proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove navike u pogledu kupnje. Proizvodi se obvezatno uključuju u izračunavanje indeksa potrošačkih cijena ako je njihov udio u ukupnim izdacima referentnog stanovništva veći od 1/1000.

 

Product coverage. All goods and services bought by the reference population for the purpose of final consumption are included in the index. Imputed rents, expenditures on dwelling or land and other gross fixed capital formation, expenditures on lotteries and gambling and life insurance are not included. The coverage of goods and services is reviewed regularly in order to ensure the representativeness of the basket with respect to the consumer tastes and purchasing practices. Products have to be included in the calculation of index once its expenditure share exceeds 1/1000 of the total expenditures of the reference population.

 

 

 

Snimanje cijena

 

Price collection

 

 

 

Većina cijena snima se lokalno, a centralno se prikupljaju cijene državnih monopola i nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih karakteristika proizvoda. Takav način snimanja omogućuje praćenje promjene kretanja cijena između dvaju razdoblja, ali ne i usporedbu prosječne cijene između različitih geografskih lokacija.

 

Most prices are collected locally, and central price collection is applied in cases of state monopolies and nationally homogeneous prices. For products for which prices are collected locally, the Croatian Bureau of Statistics supplies loose specifications to price collectors, and collectors are free to initially select particular product for pricing in a particular outlet. In order to make sure that the same products are then re-priced each month, as well as to monitor which products are selected for pricing, the price collectors also record a pre-defined set of additional product characteristics. Such a method of price collection enables the monitoring of price change between two periods, but not the comparison of average prices between different geographic locations.

 

 

 

Za potrebe indeksa potrošačkih cijena cijene se snimaju sljedećih dana u mjesecu:

 

For the purposes of the consumer price index, prices are recorded on the following days of the month:

 

 

 

-
za poljoprivredne proizvode koji se prodaju na tržnicama trećeg petka u mjesecu
 

-

for agricultural products sold in market places, on the third Friday in a month

 
 
 

 

 

-
za prehrambene proizvode u razdoblju od 18. do 23. u mjesecu
 

-

for food products, from 18th to 23rd in a month

 
 
 

 

 

-

za industrijske neprehrambene proizvode u razdoblju od 13. do 20. u mjesecu

 

-

for industrial non-food products, from 13th to 20th in a month

 
 
 

 

 

-
za usluge u razdoblju od 16. do 18. u mjesecu.
 

-

for services, from 16th to 18th in a month.

 

 

 

Ponder

 

Weights

 

 

 

Ponderi koji se primjenjuju za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena odražavaju relativnu važnost odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji rezidentnih kućanstava na domaćem teritoriju.

 

Weights used for calculating the CPI reflect relative importance of the sampled goods or services in the total consumption of resident households within the domestic territory.

 

 

 

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za obračun indeksa potrošačkih cijena jest Anketa o potrošnji kućanstava, koju Državni zavod za statistiku redovito provodi od 1998. Taj izvor podataka nadopunjen je podacima o trgovini na malo te podacima iz godišnjih statističkih izvješća Financijske agencije. Za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena od siječnja 2007. primjenjuju se ponderi koji se temelje na izdacima kućanstava iz Ankete o potrošnji kućanstava za 2005. preračunani na cijene u prosincu 2006. Svake se godine djelomično korigiraju s kretanjem cijena u prethodnoj godini.

 

The most important data sources for calculating the weights used in the consumer price indices are the Household Budget Survey, conducted on a regular basis by the Croatian Bureau of Statistics since 1998. Data collected by these surveys are supplemented with retail sales data and annual statistical and financial reports, gathered and published by the Financial Agency. Since January 2007, the compilation of the CPIs has been based on the weights derived from household expenditures from the 2005 Household Budget Survey recalculated into prices in December 2006. Every subsequent year they are partly updated according to changes in prices in a previous year.

 

 

 

Klasifikacija

 

Classification

 

 

 

Za klasificiranje proizvoda iz indeksa potrošačkih cijena upotrebljava se Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (Classification of Individual Consumption by Purpose, COICOP). Ta klasifikacija dijeli izdatke na dvanaest osnovnih skupina dobara i usluga.

 

The classification of products used in the CPI is based on the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP). The COICOP breaks consumer expenditure into twelve different groups of consumer goods and services.

 

 

 

Agregiranje

 

Aggregation

 

 

 

Izračunavanje indeksa potrošačkih cijena počinje izračunavanjem indeksa elementarnih agregata.

 

The calculation of the CPI begins with the computation of elementary aggregate indices.

Indeks elementarnog agregata izračunava se kao odnos srednjih vrijednosti cijena tekućeg i referentnog razdoblja za cijene, pri čemu se kao mjera srednje vrijednosti primjenjuje geometrijska sredina.

 

Elementary aggregate indices are calculated as a ratio of geometric means of the current and the price reference period of all prices of products within an elementary aggregate.

 

 

 

Indeks potrošačkih cijena izračunava se korištenjem formule za vaganu aritmetičku sredinu indeksa na nižoj razini agregacije.

 

Consumer price indices are then compiled by