Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                        ZAGREB, 20. OŽUJKA 2012./ 20 MARCH, 2012                                   BROJ/ NUMBER: 2.2.1/1.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SIJEČNJU 2012.

PRVI REZULTATI

 

SHORT-TERM INDICATORS OF ENERGY STATISTICS IN JANUARY 2012

FIRST RESULTS

 

 

 

U siječnju 2012. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 618 GWh. Ta količina sadrži i gubitke električne mreže.

 

In January 2012, electricity available for the inland market amounted to 1 618 GWh, including losses in electricity network.

 

 

 

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadrži i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

 

As for other energy products, the quantity available for inland market also contains quantities of energy products that may end up in warehouses, either in those of final consumers or in retail trade.

 

 

 

02-02-01

 

 

 

1.    ELEKTRIČNA ENERGIJA

       ELECTRICITY

GWh

Opskrba

Električna energija

Electricity

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna bruto proizvodnja

1 059

1 228

1 647

1 415

841

853

1 061

983

Total gross production

Hidroelektrane

535

769

1 107

867

286

246

450

351

Hydro power plants

Termoelektrane

518

453

532

532

539

584

589

611

Thermal power plants

Vjetroelektrane i ostali obnovljivi izvori

6

6

8

16

16

23

22

21

Wind power plants and other
renewable sources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna neto proizvodnja

1 031

1 200

1 606

1 341

816

821

1 026

945

Total net production

Hidroelektrane

532

767

1 102

862

284

244

446

347

Hydro power plants

Termoelektrane

493

427

496

463

516

554

558

577

Thermal power plants

Vjetroelektrane i ostali obnovljivi izvori

6

6

8

16

16

23

22

21

Wind power plants and other
renewable sources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

641

527

597

520

766

860

767

827

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

180

236

452

195

107

121

152

124

Exports

Potrošeno iz mreže za crpke u
reverzibilnim elektranama

6

9

14

20

14

21

13

30

Energy absorbed by storage pumping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

1 486

1 482

1 737

1 646

1 461

1 539

1 628

1 618

Available for inland market

 

 

 

2.   PRIRODNI PLIN

      NATURAL GAS

Opskrba

Mjerna
jedinica

Prirodni plin

Natural gas

Unit of measure

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

mil. m3

223

224

232

227

206

197

201

196

mln  m3

Production

TJ (GOM)

7 982

8 031

8 309

8 137

7 388

7 050

7 205

7 015

TJ(GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

mil. m3

98

94

97

69

72

101

139

101

mln  m3

Imports

TJ (GOM)

3 339

3 234

3 326

2 361

2 465

3 480

4 771

3 460

TJ(GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

mil. m3

22

22

23

20

19

20

26

52

mln  m3

Exports

TJ (GOM)

741

742

767

669

629

680

863

1 747

TJ(GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

mil. m3

2

-8

-92

-56

-23

-84

-53

-82

mln  m3

Variation of stocks

TJ (GOM)

71

-293

-3175

-1 867

-825

-2 888

-1 802

-2 766

TJ(GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu
potrošnju

mil. m3

297

304

398

332

282

362

367

327

mln  m3

Available for inland market

TJ (GOM)

10 509

10 816

14 043

11 696

10 049

12 738

12 915

11 494

TJ(GCV)

 

 

 

3.      UGLJIKOVODICI

         HYDROCARBONS

 

3.1.   SIROVA NAFTA

         CRUDE OIL

tis. tona

'000 t

Opskrba

Sirova nafta

Crude oil

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

60

59

61

60

49

49

52

52

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

314

324

100

368

243

79

20

235

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-7

84

-155

119

15

-53

-145

61

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerada u rafinerijama

381

299

316

309

277

181

217

226

Refinery input

 

 

 

3.2.   NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

         PETROLEUM PRODUCTS – TOTAL

tis. tona

'000 t

Opskrba

Naftni derivati

Petroleum products

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

393

314

331

323

285

192

226

246

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

129

152

110

76

134

125

104

135

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

229

177

151

69

100

79

94

64

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-38

9

13

35

31

-37

-6

69

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

331

280

277

295

288

275

242

248

Available for inland market

 

 

 

3.2.1.  MOTORNI BENZIN

           MOTOR GASOLINE

tis. tona

'000 t

Opskrba

Motorni benzin

Motor gasoline

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

102

93

103

60

71

64

57

70

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

22

26

19

10

24

13

24

19

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

69

61

56

9

27

29

35

9

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-6

2

8

-2

17

-5

-7

35

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

61

56

58

63

51

53

53

45

Available for inland market

 

 

 

3.2.2.    PLINSKO DIZELSKO GORIVO

             GAS/DIESEL OIL

tis. tona

'000 t

Opskrba

Plinsko dizelsko gorivo

Gas/diesel oil

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

119

89

82

115

120

76

95

85

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

74

71

67

47

83

82

61

77

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

42

39

33

33

39

37

35

25

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-20

15

11

-12

-6

-20

2

32

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

171

106

105

141

170

141

119

105

Available for inland market

 

 

 

3.2.3.  LOŽIVA ULJA

           FUEL OIL

tis. tona

'000 t

Opskrba

Loživa ulja

Fuel oil

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

118

83

89

83

49

13

33

34

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

2

23

5

1

5

2

3

25

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

87

58

30

7

22

1

1

8

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-5

-7

-9

41

17

-15

2

-3

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

38

55

73

36

15

29

33

54

Available for inland market

 

 

 

3.2.4.  OSTALI NAFTNI DERIVATI

           OTHER PETROLEUM PRODUCTS

tis. tona

'000 t

Opskrba

Ostali naftni derivati

Other petroleum products

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

54

49

57

65

45

39

41

57

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

31

32

19

18

22

28

16

14

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

31

19

32

20

12

12

23

22

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-7

-1

3

8

3

3

-3

5

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

61

63

41

55

52

52

37

44

Available for inland market

 

 

 

4.      KRUTA GORIVA

         CRUDE FUELS

 

4.1.   KAMENI UGLJEN

         HARD COAL

tis. tona

'000 t

Opskrba

Kameni ugljen

Hard coal

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

-

-

-

-

-

-

-

-

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

12

80

136

49

101

112

76

72

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-80

-11

47

-58

4

7

-11

-23

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

92

91

89

107

97

105

87

95

Available for inland market

 

 

 

4.2.   KOKS

         COKE

tis. tona

'000 t

Opskrba

Koks

Coke

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

-

-

-

-

-

-

-

-

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

4

3

2

1

3

2

2

1

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-

-

-1

-1

-

-1

-

-

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

4

3

3

2

3

3

2

1

Available for inland market

 

 

 

4.3.   MRKI UGLJEN

         LIGNITE

tis. tona

'000 t

Opskrba

Mrki ugljen

Lignite

Supply

2010.

2011.

2011.

2012.

X.

XI.

XII.

I.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

-

-

-

-

-

-

-

-

Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

6

8

12

1

8

10

6

1

Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

-9

-7

-

-

-3

-2

-5

-

Variation of stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

15

15

12

1

11

12

11

1

Available for inland market

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Ovo priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

 

This release is prepared on the basis of several statistical surveys, as follows: the Monthly Survey on Industrial Production and Persons Employed (IND-1/KPS/M form), the Monthly Survey on Oil Refineries (ERG-1/N form), the Monthly Survey on Imports, Exports and Stocks of Oil and Oil Derivates (ERG-2/N form), the Monthly Survey on Imports, Exports, Stocks and Deliveries of Natural Gas (ERG-1/P form), the Monthly Survey on Imports, Exports, Stocks, Deliveries and Consumption of Coal and Coke (ERG-1/U form) and the Monthly Survey on Electricity Power Plants (ERG-1/EL form) as well as on data obtained from the Single Administrative Document on exports and imports of goods.

 

 

 

Mjesečni podaci u ovom priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog navedenog preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje statističko izvješće Energetska statistika, koje izdaje Državni zavod za statistiku i godišnji energetski pregled Energija u Hrvatskoj, u izdanju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

 

Monthly data in this release are used for monitoring of changes in energy products according to the mentioned characteristics. Their sum for twelve months does not represent annual balance data, due either to the fast output of monthly data or to the fact that some deliveries are cancelled, which may lead to slight deviations of monthly data. For that reason, the following sources of annual data are recommended: the annual statistical report entitled Energy Statistics published by the Croatian Bureau of Statistics and the annual energy review entitled Energy in Croatia published by the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship.

 

 

 

Bruto proizvodnja električne energije jest električna energija proizvedena na generatoru.

 

Gross electricity production is the sum of the electrical energy production by all the generating sets concerned measured at the output terminals of the main generators.

 

 

 

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane, odnosno razlika između električne energije proizvedene na generatoru i vlastite potrošnje.

 

Net electricity production is the electrical energy supplied from a power station to a power-supply grid and it represents the difference between electrical energy produced in a generator and own supply.

 

 

 

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

 

Energy available for consumption is a quantity of energy products available for final consumption on the inland market, including losses and stocks at final consumers and in the retail trade.

 

 

 

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezine fizičke karakteristike (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. Sirova nafta uključuje i kondenzate koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

 

Crude oil is a mineral oil of natural origin comprising a mixture of hydro-carbons and associated impurities, such as sulphur. It exists in the liquid phase under normal surface temperature and pressure and its physical characteristics (density, viscosity, etc.) are highly variable. This category includes field or lease condensate recovered from associated and non-associated gas where it is commingled with the commercial crude oil stream.

 

 

 

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućem bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i “nevezani” plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i “vezani” plin proizveden zajedno sa sirovom naftom te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskog ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

 

Natural gas comprises gases, occurring naturally in underground deposits, whether liquefied or gaseous, consisting mainly of methane. It includes both “non-associated” gas originating from fields producing hydrocarbons only in gaseous form, and “associated” gas produced in association with crude oil as well as methane recovered from coal mines (colliery gas). Manufactured gas (produced from municipal or industrial waste, or sewage) is also included, while vented or flared quantities of natural gas are excluded.

 

 

 

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

 

Petroleum products are all products produced in petroleum refineries: refinery gas, liquefied petroleum gas, motor gasoline, kerosene, jet fuel, diesel oil, light fuel oil, fuel oil, naphtha, white spirit, lubricating oils, bitumen, paraffin waxes, petroleum coke and other refinery products.

 

 

 

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

 

Imports include quantities of energy products that crossed the state border of the Republic of Croatia, whether or not they were cleared through the customs. Quantities of oil and oil derivatives and liquid gas that are under contracts on production realised abroad are also to be presented in this table as imports. Energy products in transit through the Republic of Croatia are presented in this survey form neither as imports nor as exports.

 

 

 

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

 

Exports include quantities that crossed the state border of the Republic of Croatia, whether or not they were cleared through the customs and whether or not they are owned by a Croatian resident.

 

 

 

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca kod poduzeća koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

 

Variation of stocks include stock changes at the beginning and at the end of a month in enterprises engaged in the production, transformation, imports and exports of energy. The difference is calculated by subtracting the state of stocks at the beginning of the first working day in a month from the state of stocks at the end of the last day in the same month.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

GOM

gornja ogrjevna moć

 

etc.

and so on (Latin: et cetera)

GWh

gigavatsat

 

GCV

gross calorific value

itd.

i tako dalje

 

GWh

gigawatt hour

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

mil.

milijun

 

mln

million

npr.

na primjer

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

TJ

tera-joule

TJ

teradžul

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Jasna Pugar, Mustafa Elezović i Mirjana Petanjek

Prepared by: Jasna Pugar, Mustafa Elezović and Mirjana Petanjek

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 70 primjeraka

70 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.