Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                     ZAGREB, 31. SIJEČNJA 2013./ 31 JANUARY, 2013                             BROJ/ NUMBER: 4.2.1/12.

 

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do prosinca 2012.1)

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January – December 20121)

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do prosinca 2012., prema privremenim podacima, iznosio je 72,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 121,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 49,3 milijarde kuna.

 

According to the provisional data, in the period from January to December 2012, the total export of the Republic of Croatia amounted to 72.2 billion kuna. At the same time, the import was 121.5 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 49.3 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. iznosio 9,6 milijardi eura, a uvoz je iznosio 16,2 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,6 milijardi eura.

 

In the period from January to December 2012, the export amounted to 9.6 billion euros and import to 16.2 billion euros, while foreign trade deficit amounted to 6.6 billion euros.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. iznosio 12,3 milijarde američkih dolara, a uvoz je iznosio 20,8 milijardi američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 8,4 milijarde američkih dolara.

 

In the period from January to December 2012, the export amounted to 12.3 billion American dollars, import to 20.8 billion American dollars and foreign trade deficit to 8.4 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 59,4%.

 

The coverage of import by export was 59.4%.

 

 

 

g01

 

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom,
 %

Coverage of import by
export, %

 

 tis. kuna

Thousand
kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 4 819 637

  651 500

  873 069

 7 442 126

 1 005 939

 1 344 630

-2 622 489

- 354 439

- 471 561

64,8

II.

 5 730 347

  773 172

 1 056 032

 9 295 148

 1 254 170

 1 711 087

-3 564 801

- 480 998

- 655 055

61,6

III.

 5 685 704

  769 021

 1 076 644

 11 479 334

 1 552 380

 2 172 778

-5 793 630

- 783 359

-1 096 134

49,5

IV.

 6 749 977

  916 952

 1 323 261

 10 248 488

 1 391 985

 2 005 013

-3 498 511

- 475 033

- 681 752

65,9

V.

 5 770 383

  780 511

 1 121 573

 11 172 706

 1 511 209

 2 171 172

-5 402 323

- 730 698

-1 049 599

51,6

VI.

 6 165 075

  831 970

 1 197 448

 10 246 087

 1 382 185

 1 989 528

-4 081 012

- 550 215

- 792 080

60,2

VII.

 6 024 148

  812 057

 1 162 115

 11 031 883

 1 486 898

 2 124 457

-5 007 735

- 674 841

- 962 342

54,6

VIII.

 5 735 235

  769 041

 1 105 181

 9 241 469

 1 239 586

 1 779 914

-3 506 234

- 470 545

- 674 733

62,0

IX.

 6 647 556

  887 904

 1 223 509

 11 116 097

 1 484 689

 2 049 419

-4 468 541

- 596 785

- 825 910

59,8

X.

 6 048 520

  808 319

 1 108 366

 10 732 794

 1 433 942

 1 962 143

-4 684 274

- 625 623

- 853 777

56,4

XI.

 5 566 635

  743 453

 1 009 592

 10 178 032

 1 359 078

 1 846 867

-4 611 397

- 615 625

- 837 275

54,7

XII.

 6 290 842

  838 261

 1 107 232

 8 851 991

 1 179 086

 1 557 687

-2 561 149

- 340 825

- 450 455

71,1

I. – XII.

 71 234 060

 9 582 161

 13 364 022

 121 036 155

 16 281 147

 22 714 694

-49 802 095

-6 698 986

-9 350 672

58,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 5 031 590

  666 540

  859 664

 8 371 792

 1 108 930

 1 430 515

-3 340 202

- 442 390

- 570 851

60,1

II.

 5 164 554

  681 331

  900 880

 9 245 492

 1 219 622

 1 611 836

-4 080 938

- 538 291

- 710 956

55,9

III.

 6 828 811

  905 782

 1 196 393

 11 782 377

 1 562 463

 2 061 027

-4 953 566

- 656 681

- 864 634

58,0

IV.

 5 398 523

  720 240

  948 241

 10 078 270

 1 344 806

 1 770 101

-4 679 747

- 624 566

- 821 860

53,6

V.

 6 148 337

  816 494

 1 046 832

 10 941 495

 1 453 210

 1 865 033

-4 793 158

- 636 716

- 818 201

56,2

VI.

 5 948 585

  788 331

  988 006

 10 223 697

 1 354 593

 1 696 408

-4 275 112

- 566 262

- 708 402

58,2

VII.

 6 323 274

  843 758

 1 038 013

 11 366 370

 1 516 513

 1 865 036

-5 043 096

- 672 755

- 827 023

55,6

VIII.

 6 294 822

  840 563

 1 040 822

 10 082 367

 1 346 410

 1 665 684

-3 787 545

- 505 847

- 624 862

62,4

IX.

 5 846 457

  787 241

 1 011 044

 9 608 398

 1 293 953

 1 662 723

-3 761 941

- 506 712

- 651 679

60,8

X.

 7 259 169

  967 402

 1 254 023

 11 339 766

 1 512 198

 1 960 635

-4 080 597

- 544 796

- 706 612

64,0

XI.

 6 855 458

  909 564

 1 166 896

 10 047 653

 1 333 283

 1 708 621

-3 192 195

- 423 719

- 541 725

68,2

XII.

 5 134 034

  681 970

  892 839

 8 416 513

 1 117 742

 1 464 226

-3 282 479

- 435 772

- 571 387

61,0

I. – XII.

 72 233 613

 9 609 216

 12 343 653

 121 504 191

 16 163 722

 20 761 846

-49 270 578

-6 554 506

-8 418 193

59,4

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA STATISTIČKIM PROCEDURAMA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO STATISTICAL PROCEDURES

 

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

Indeksi
Indices
I.–XII. 2012.
I.–XII. 2011.

 

 

 tis. kuna

Thousand kuna

%

tis. kuna

Thousand kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan izvoz

71 234 060

100,0

72 233 613

100,0

101,4

    Total export

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti izvoz

47 850 310

67,2

52 780 209

73,1

110,3

      Normal export

      Izvoz radi vanjske proizvodnje

391 263

0,6

376 334

0,5

96,2

      Export for outward processing

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

22 987 505

32,3

19 075 734

26,4

83,0

      Export after inward processing
      (suspension system)

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

4 982

0,0

1 336

0,0

26,8

      Export after inward processing
      (drawback system)

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan uvoz

121 036 155

100,0

121 504 191

100,0

100,4

    Total import

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti uvoz

111 532 967

92,2

111 684 176

91,9

100,1

      Normal import

      Uvoz nakon vanjske proizvodnje

477 707

0,4

424 719

0,4

88,9

      Import after outward processing

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

9 022 084

7,5

9 394 654

7,7

104,1

      Import for inward processing
      (suspension system)

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

3 398

0,0

642

0,0

18,9

      Import for inward processing
      (drawback system)

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

71 234 060

72 233 613

101,4

121 036 155

121 504 191

100,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

7 078 627

7 835 165

110,7

11 552 537

12 000 060

103,9

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

23 233 135

23 496 774

101,1

35 414 672

33 982 006

96,0

2

Industrial supplies n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

8 607 679

9 901 188

115,0

25 974 153

27 336 372

105,2

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih
sredstava), njihovi dijelovi i pribor

12 586 125

12 543 968

99,7

18 124 491

18 646 022

102,9

4

Capital goods (except transport
equipment), and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi
i pribor

8 594 174

7 008 213

81,5

9 370 704

10 063 862

107,4

5

Transport equipment and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju, d. n.

10 773 723

10 940 582

101,5

20 240 999

19 102 161

94,4

6

Consumer goods n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

360 598

507 723

140,8

358 599

373 708

104,2

7

Goods n.e.s.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

71 234 060

72 233 613

101,4

121 036 155

121 504 191

100,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 700 666

3 125 686

115,7

3 477 802

3 334 871

95,9

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo
i uslužne djelatnosti povezane s njima

1 542 530

2 092 898

135,7

3 374 269

3 232 468

95,8

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

521 500

443 564

85,1

22 618

19 667

87,0

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

636 636

589 224

92,6

80 915

82 737

102,3

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

851 329

889 563

104,5

15 500 332

16 184 434

104,4

  B

 

Mining and quarrying

 

05

Vađenje ugljena i lignita

217

659

303,3

791 738

577 766

73,0

 

05

Mining of coal and lignite

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

618 401

717 268

116,0

14 296 291

15 185 313

106,2

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

07

Vađenje metalnih ruda

140

4

3,1

40 947

56 234

137,3

 

07

Mining of metal ores

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

232 571

171 631

73,8

371 356

365 121

98,3

 

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

64 553 015

64 708 046

100,2

98 095 672

97 476 766

99,4

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

5 007 135

5 343 112

106,7

9 344 210

10 452 517

111,9

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

831 498

939 558

113,0

770 154

758 282

98,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

460 779

447 816

97,2

322 167

374 392

116,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

633 914

618 523

97,6

2 543 017

2 264 313

89,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

3 038 698

2 960 604

97,4

3 645 685

3 458 327

94,9

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 899 109

1 892 754

99,7

1 946 424

1 874 777

96,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala

2 614 188

2 755 754

105,4

1 327 725

1 217 025

91,7

 

16

Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

1 271 698

1 146 997

90,2

3 030 591

3 000 205

99,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih
zapisa

8 944

9 360

104,6

22 567

25 510

113,0

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

7 572 328

8 484 139

112,0

8 155 791

8 201 493

100,6

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 127 462

4 386 125

85,5

10 483 464

10 047 934

95,8

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2 825 754

3 292 736

116,5

4 886 953

5 028 629

102,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

1 221 351

1 256 922

102,9

4 782 612

4 617 467

96,5

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

2 487 975

2 583 383

103,8

2 344 432

2 102 127

89,7

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 687 748

3 159 861

117,6

7 688 930

7 182 881

93,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3 433 895

3 932 123

114,5

4 241 603

3 845 927

90,7

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

1 703 202

1 968 131

115,6

6 378 957

6 487 967

101,7

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 166 014

5 408 323

104,7

4 983 871

4 887 100

98,1

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

4 772 462

5 041 845

105,6

9 397 843

9 008 419

95,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

1 248 190

1 287 506

103,1

5 898 335

4 942 304

83,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

8 407 981

5 606 901

66,7

2 080 161

3 991 141

191,9

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 770 709

1 797 026

101,5

1 699 171

1 629 644

95,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

361 980

388 549

107,3

2 121 009

2 078 385

98,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

282 328

536 044

189,9

3 082 207

3 768 128

122,3

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

282 328

536 044

189,9

3 082 207

3 768 128

122,3

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

2 382 446

2 537 823

106,5

296 957

175 738

59,2

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

2 382 446

2 537 823

106,5

296 957

175 738

59,2

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

426 495

429 777

100,8

576 371

558 925

97,0

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

393 528

409 940

104,2

509 497

496 378

97,4

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti
snimanja zvučnih zapisa i izdavanja
glazbenih zapisa

32 967

19 837

60,2

66 874

62 547

93,5

 

59

Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

30 110

1 215

4,0

1 960

1 422

72,5

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

29 810

816

2,7

1 683

1 249

74,2

 

71

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

300

399

132,9

277

173

62,4

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

7 672

5 459

71,2

4 854

3 906

80,5

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti

5 982

3 897

65,1

4 111

2 604

63,3

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

1 689

1 562

92,4

743

1 302

175,4

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS AND DIVISION

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

71 234 060

72 233 613

101,4

121 036 155

121 504 191

100,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

6 337 090

7 206 695

113,7

11 442 657

12 116 235

105,9

0

Food and live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Žive životinje

280 768

351 328

125,1

850 517

741 400

87,2

00

Live animals

01

Meso i mesne prerađevine

522 493

554 193

106,1

1 397 052

1 659 788

118,8

01

Meat and meat preparations

02

Mliječni proizvodi i jaja

428 884

463 860

108,2

916 338

934 848

102,0

02

Dairy products and eggs

03

Ribe i prerađevine

969 601

909 140

93,8

654 927

666 015

101,7

03

Fish and preparations thereof

04

Žitarice i proizvodi od žitarica

916 107

1 364 898

149,0

1 318 776

1 315 880

99,8

04

Cereals and cereal preparations

05

Povrće i voće

421 354

476 560

113,1

2 166 443

2 181 153

100,7

05

Vegetables and fruit

06

Šećer, proizvodi od šećera i med

1 014 291

1 175 025

115,8

716 850

984 440

137,3

06

Sugars, sugar preparations and honey

07

Kava, čaj, kakao, začini

372 575

355 055

95,3

1 226 969

1 264 146

103,0

07

Coffee, tea, cocoa, spices

08

Hrana za životinje (osim žitarica u zrnu)

283 122

319 420

112,8

1 044 642

1 197 036

114,6

08

Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

09

Razni proizvodi za hranu

1 127 895

1 237 217

109,7

1 150 142

1 171 528

101,9

09

Miscellaneous edible products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pića i duhan

1 282 276

1 369 995

106,8

1 105 328

1 175 186

106,3

1

Beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pića

761 049

848 569

111,5

745 401

729 108

97,8

11

Beverages

12

Duhan i duhanski proizvodi

521 227

521 426

100,0

359 927

446 078

123,9

12

Tobacco and tobacco manufactures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sirove materije, osim goriva

5 551 436

5 689 438

102,5

1 993 547

1 745 257

87,5

2

Crude materials, except fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kože sirove, krzna neštavljena

160 256

150 857

94,1

72 677

61 935

85,2

21

Hides, skins and fur skins, raw

22

Uljano sjemenje i plodovi

431 684

440 316

102,0

67 710

87 583

129,3

22

Oil seeds and oleaginous fruits

23

Sirovi kaučuk

16 306

17 613

108,0

84 820

52 806

62,3

23

Crude rubber

24

Pluto i drvo

2 366 130

2 518 687

106,4

404 729

325 119

80,3

24

Cork and wood

25

Celuloza i otpadni papir

155 749

143 828

92,3

118 630

68 569

57,8

25

Pulp and waste paper

26

Tekstilna vlakna i otpaci

5 486

7 649

139,4

186 793

200 659

107,4

26

Textile and their wastes

27

Sirova gnojiva i minerali

281 294

220 461

78,4

418 371

414 093

99,0

27

Crude fertilizers and crude minerals

28

Metalne rude i metalni otpad

2 000 965

2 078 707

103,9

141 097

75 926

53,8

28

Metalliferous ores and metal scrap

29

Sirove životinjske i biljne tvari, d. n.

133 564

111 319

83,3

498 718

458 566

91,9

29

Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mineralna goriva i maziva

8 578 871

9 889 202

115,3

26 409 752

27 825 340

105,4

3

Mineral fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kameni ugljen, koks i briketi

1 011

1 477

146,0

924 037

705 771

76,4

32

Coal, coke and briquettes

33

Nafta i naftni derivati

7 072 368

7 879 989

111,4

20 203 766

19 123 442

94,7

33

Petroleum and petroleum products

34

Plin, zemni i industrijski

1 223 165

1 471 692

120,3

2 199 743

4 227 999

192,2

34

Gas, natural and manufactured

35

Električna energija

282 327

536 044

189,9

3 082 207

3 768 128

122,3

35

Electric current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Životinjska i biljna ulja i masti

155 241

152 924

98,5

604 939

910 208

150,5

4

Animal and vegetable oils and fats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Životinjska ulja i masti

14 752

15 810

107,2

36 471

46 457

127,4

41

Animal oils and fats

42

Čvrste biljne masti i ulja

98 831

91 275

92,4

479 063

780 897

163,0

42

Fixed vegetable fats and oils

43

Životinjske i biljne masti i ulja,
prerađeni

41 659

45 840

110,0

89 405

82 853

92,7

43

Animal or vegetable fats and oils, processed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kemijski proizvodi

8 154 804

7 891 206

96,8

16 700 802

16 455 552

98,5

5

Chemical products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Organski kemijski proizvodi

192 789

246 013

127,6

2 138 026

1 587 451

74,2

51

Organic chemicals

52

Anorganski kemijski proizvodi

49 096

55 968

114,0

436 956

461 889

105,7

52

Inorganic chemicals

53

Proizvodi za bojenje i štavljenje

327 029

299 487

91,6

954 122

935 119

98,0

53

Dyeing, tanning and colouring materials

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

2 796 576

3 203 171

114,5

4 635 083

4 820 252

104,0

54

Medical and pharmaceutical products

55

Eterična ulja, parfumerijski, kozmetički
ili toaletni proizvodi

786 791

901 222

114,5

2 206 079

2 193 698

99,4

55

Essential oils, perfume materials; toilet and cleansing preparations

56

Umjetna gnojiva

2 028 744

2 107 808

103,9

927 218

1 035 003

111,6

56

Manufactured fertilizers

57

Plastične tvari u primarnim oblicima

1 191 034

327 983

27,5

1 810 734

1 867 576

103,1

57

Plastics in primary forms

58

Plastične tvari u ostalim oblicima

474 533

529 600

111,6

1 738 581

1 742 219

100,2

58

Plastics in non-primary forms

59

Kemijske tvari i proizvodi, d. n.

308 213

219 956

71,4

1 854 002

1 812 346

97,8

59

Chemical materials and products, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

10 645 855

10 314 341

96,9

21 787 363

20 156 649

92,5

6

Manufactured goods classified chiefly by material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Koža, proizvodi od kože, krzna

744 709

810 141

108,8

436 795

395 478

90,5

61

Leather, leather manufactures and dressed fur skins

62

Proizvodi od kaučuka

96 454

100 600

104,3

1 223 016

1 111 240

90,9

62

Rubber manufactures

63

Proizvodi od pluta i drva

900 978

862 454

95,7

884 269

827 783

93,6

63

Cork and wood manufactures

64

Papir, karton, proizvodi od celuloze

1 161 446

1 042 136

89,7

2 938 923

2 908 281

99,0

64

Paper, paperboard and articles of paper pulp

65

Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi

642 482

641 799

99,9

2 731 608

2 445 775

89,5

65

Textile yarn, fabrics and related products

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

2 402 069

2 479 758

103,2

2 098 610

1 858 262

88,5

66

Non-metallic mineral manufactures

67

Željezo i čelik

926 029

418 738

45,2

4 830 322

4 326 152

89,6

67

Iron and steel

68

Obojeni metali

1 395 512

1 455 372

104,3

2 656 048

2 685 900

101,1

68

Non-ferrous metals

69

Proizvodi od metala, ostali

2 376 178

2 503 342

105,4

3 987 773

3 597 779

90,2

69

Manufactures of metals, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strojevi i prijevozna sredstva

21 152 109

19 309 307

91,3

26 936 427

27 554 100

102,3

7

Machinery and transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Pogonski strojevi i uređaji

1 771 140

2 140 370

120,8

1 873 619

1 874 521

100,0

71

Power generating machinery and equipment

72

Specijalni strojevi za pojedine
industrijske grane

2 006 274

2 077 525

103,6

2 549 041

2 347 556

92,1

72

Machinery specialized for particular industries

73

Strojevi za obradu metala

378 728

354 689

93,7

505 165

570 916

113,0

73

Metal working machinery

74

Industrijski strojevi za opću uporabu, d. n.

1 905 214

2 145 956

112,6

4 710 191

4 558 999

96,8

74

General industrial machinery and equipment, n.e.s.

75

Uredski strojevi i strojevi za AOP

290 110

235 505

81,2

2 171 952

2 000 626

92,1

75

Office machines and automatic data processing machines

76

Aparati za telekomunikacije i snimanje
zvuka i reprodukciju

251 346

848 127

337,4

2 782 985

3 244 774

116,6

76

Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus

77

Električni strojevi, aparati, uređaji

5 144 976

5 076 804

98,7

5 074 897

4 815 689

94,9

77

Electrical machinery, apparatus and appliances

78

Cestovna vozila

1 174 755

1 186 848

101,0

5 951 557

5 026 113

84,5

78

Road vehicles

79

Ostala prijevozna sredstva

8 229 564

5 243 484

63,7

1 317 019

3 114 905

236,5

79

Other transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Razni gotovi proizvodi

9 004 188

9 059 372

100,6

14 053 256

13 560 511

96,5

8

Miscellaneous manufactured articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Montažne zgrade; sanitarni uređaji,
oprema za vodovod, grijanje i rasvjetu, d. n.

424 427

462 891

109,1

789 539

789 512

100,0

81

Prefabricated buildings; sanitary,
plumbing, heating and lighting
fixtures and fittings, n.e.s.

82

Pokućstvo i dijelovi

1 873 804

1 881 994

100,4

1 817 668

1 743 660

95,9

82

Furniture and parts thereof

83

Predmeti za putovanje

36 257

31 583

87,1

248 345

245 679

98,9

83

Travel goods

84

Odjeća

3 086 461

3 028 326

98,1

3 750 402

3 590 671

95,7

84

Wearing apparel

85

Obuća

1 161 028

1 084 302

93,4

1 411 194

1 362 728

96,6

85

Footwear

87

Znanstveni i kontrolni instrumenti

581 776

591 605

101,7

1 363 161

1 334 522

97,9

87

Scientific and controlling instruments

88

Fotoaparati, optički proizvodi, satovi

44 334

42 234

95,3

433 030

381 235

88,0

88

Photographic apparatus, optical goods, watches and clocks

89

Razni gotovi proizvodi, d. n.

1 796 102

1 936 436

107,8

4 239 917

4 112 504

97,0

89

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

372 189

1 351 131

363,0

2 085

5 153

247,2

9

Commodities and transactions, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Metalni novac (osim zlatnika)

90

16

18,0

38

98

254,3

96

Coin (other than gold coin)

97

Zlato, nemonetarno

372 100

1 351 115

363,1

2 046

5 055

247,1

97

Gold, non-monetary

 

 

 

5.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

I.–XII. 2011.

I.–XII. 2012.

indeksi
Indices
I.–XII. 2012. 
I.–XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

71 234 060

72 233 613

101,4

121 036 155

121 504 191

100,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

61 718 133

62 352 465

101,0

95 682 357

97 640 027

102,0

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

2 941 123

3 174 708

107,9

19 492 467

17 131 629

87,9

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

3 060 325

2 497 606

81,6

639 145

1 134 810

177,6

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

3 115 192

3 801 047

122,0

3 243 345

3 670 987

113,2

North and Central America

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

214 417

253 188

118,1

1 906 751

1 852 563

97,2

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

184 871

154 598

83,6

72 089

74 175

102,9

Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

42 631 804

42 119 600

98,8

74 842 221

75 812 476

101,3

EU countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

4 070 151

4 723 178

116,0

5 396 976

5 439 332

100,8

Austria

Belgija

649 058

798 605

123,0

1 449 740

1 634 734

112,8

Belgium

Bugarska

199 645

228 070

114,2

749 450

666 501

88,9

Bulgaria

Cipar

108 046

81 691

75,6

60 402

109 898

181,9

Cyprus

Češka

696 998

789 629

113,3

2 335 052

2 194 227

94,0

Czech Republic

Danska

183 421

242 798

132,4

989 067

696 821

70,5

Denmark

Estonija

26 305

39 329

149,5

41 425

39 940

96,4

Estonia

Finska

153 525

175 963

114,6

648 396

610 043

94,1

Finland

Francuska

2 089 857

1 071 045

51,2

3 564 714

3 616 969

101,5

France

Grčka

262 248

551 584

210,3

426 347

304 773

71,5

Greece

Irska

46 835

59 030

126,0

513 916

551 739

107,4

Ireland

Italija

11 222 613

11 063 748

98,6

19 901 145

20 344 680

102,2

Italy

Letonija

47 997

36 562

76,2

16 197

27 528

170,0

Latvia

Litva

54 260

62 117

114,5

130 164

122 504

94,1

Lithuania

Luksemburg

1 759 827

634 838

36,1

69 636

59 035

84,8

Luxembourg

Mađarska

1 790 739

1 827 015

102,0

3 644 063

3 703 849

101,6

Hungary

Malta

1 332 561

924 839

69,4

279 402

320 103

114,6

Malta

Nizozemska

958 049

1 196 218

124,9

2 342 235

2 528 442

107,9

Netherlands

Njemačka

7 189 766

7 431 033

103,4

15 238 665

15 672 160

102,8

Germany

Poljska

768 367

739 448

96,2

2 519 659

2 527 432

100,3

Poland

Portugal

78 784

41 789

53,0

202 277

195 894

96,8

Portugal

Rumunjska

585 995

659 390

112,5

992 949

1 044 199

105,2

Romania

Slovačka

659 025

720 753

109,4

1 120 886

1 176 911

105,0

Slovakia

Slovenija

5 903 018

6 219 441

105,4

7 527 996

7 108 885

94,4

Slovenia

Španjolska

390 072

312 983

80,2

1 904 901

2 035 464

106,9

Spain

Švedska

339 040

349 658

103,1

982 268

1 299 954

132,3

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 065 602

1 138 848

106,9

1 794 293

1 780 458

99,2

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 739 602

950 292

54,6

2 446 002

3 041 220

124,3

EFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

3 732

15 181

406,8

27 305

30 230

110,7

Iceland

Lihtenštajn

82 500

72 162

87,5

5 964

6 044

101,3

Liechtenstein

Norveška

1 068 268

325 161

30,4

292 732

285 396

97,5

Norway

Švicarska

585 103

537 787

91,9

2 120 002

2 719 549

128,3

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

13 669 899

15 153 370

110,9

7 169 900

7 444 754

103,8

CEFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

317 517

438 101

138,0

25 209

31 472

124,8

Albania

Bosna i Hercegovina

8 727 230

9 227 182

105,7

4 043 691

4 261 464

105,4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

639 252

1 094 531

171,2

26 675

340 597

1)

Montenegro

Kosovo

470 269

513 168

109,1

20 423

16 517

80,9

Kosovo

Makedonija

713 515

729 384

102,2

893 184

651 841

73,0

Macedonia

Moldavija

12 820

9 593

74,8

28 409

25 186

88,7

Moldova

Srbija

2 789 296

3 141 411

112,6

2 132 310

2 117 675

99,3

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 731 230

1 326 605

76,6

968 907

1 195 352

123,4

OPEC countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžir

236 976

304 226

128,4

45 341

43 830

96,7

Algeria

Angola

164

1 688

1)

20

189

936,8

Angola

Ekvador

5

76

1)

196 540

207 525

105,6

Ecuador

Irak

91 360

57 827

63,3

114

2

2,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

22 492

149 870

666,3

191 171

12 863

6,7

Iran, Islamic Republic of

Katar

276 204

166 542

60,3

9 273

29 566

318,8

Qatar

Kuvajt

4 212

4 429

105,2

21 404

22 911

107,0

Kuwait

Libija

193 063

176 673

91,5

24 952

20 354

81,6

Libya

Nigerija

201 097

14 845

7,4

1 169

529 334

1)

Nigeria

Saudijska Arabija

135 665

325 789

240,1

411 704

261 188

63,4

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

569 919

122 471

21,5

64 195

45 353

70,6