Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                      ZAGREB, 7. VELJAČE 2013./ 7 FEBRUARY, 2013                                 BROJ/ NUMBER: 4.2.2/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA

za razdoblje od siječnja do prosinca 2012.1)

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

BY COUNTIES, TOWNS AND MUNICIPALITIES

January – December 20121)

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do prosinca 2012., prema privremenim podacima, iznosio je 72,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 121,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 49,3 milijarde kuna.

 

According to the provisional data, in the period from January to December 2012, the total export of the Republic of Croatia amounted to 72.2 billion kuna. At the same time, the import was 121.5 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 49.3 billion kuna.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2012. najveći izvoz ostvarila je županija Grad Zagreb u iznosu od 26,5 milijardi kuna, što čini 36,7% ukupnog izvoza Republike Hrvatske. Istodobno, Grad Zagreb je županija s najvećim uvozom koji iznosi 72,4 milijarde kuna i čini 59,6% ukupnog uvoza Republike Hrvatske. Grad Zagreb u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. bilježi najveći vanjskotrgovinski deficit u iznosu od 45,9 milijardi kuna.

 

In the period from January to December 2012, the largest export was realised by the City of Zagreb county amounting to 26.5 billion kuna, which made 36.7% of the total export of the Republic of Croatia. At the same time, the City of Zagreb was the county with the largest import amounting to 72.4 billion kuna, which made 59.6% of the total import of the Republic of Croatia. In the period from January to December 2012, the City of Zagreb recorded the largest external trade deficit amounting to 45.9 billion kuna.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2012. godine 12 županija ostvarilo je suficit. Županije sa znatnim udjelom u ukupnom izvozu i uvozu Republike Hrvatske te ostvarenim suficitom jesu: Varaždinska, Sisačko-moslavačka, Međimurska, Osječko-baranjska i Istarska.

 

In the period from January to December 2012, there were 12 counties that realised a surplus. The following counties had a significant share in the total export and import of the Republic of Croatia and realised a surplus: Varaždin, Sisak-Moslavina, Međimurje, Osijek-Baranja and Istria.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data

 

 

 

I.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

     FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1. IZVOZ I UVOZ PO ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA

     EXPORT AND IMPORT, BY COUNTIES, TOWNS AND MUNICIPALITIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi

Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi

Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

71 234 060

72 233 613

101,4

121 036 155

121 504 191

100,4

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

2 197 201

2 682 715

122,1

9 304 343

9 142 859

98,3

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Dugo Selo

105 128

293 537

279,2

162 159

224 823

138,6

               Ivanić-Grad

34 287

35 332

103,0

64 788

65 341

100,9

               Jastrebarsko

35 569

62 196

174,9

76 982

71 158

92,4

               Samobor

517 578

621 990

120,2

893 855

961 558

107,6

               Sveta Nedelja

521 427

599 455

115,0

2 492 428

2 444 822

98,1

               Sveti Ivan Zelina

61 480

69 768

113,5

212 299

236 911

111,6

               Velika Gorica

141 279

139 120

98,5

2 861 643

2 569 037

89,8

               Vrbovec

149 217

223 043

149,5

405 858

438 347

108,0

               Zaprešić

176 728

172 068

97,4

365 063

394 210

108,0

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Bedenica

268

296

110,5

105 023

86 292

82,2

               Bistra

22 598

17 929

79,3

18 357

14 586

79,5

               Brckovljani

2 143

2 275

106,2

12 217

13 422

109,9

               Brdovec

217 514

226 868

104,3

448 991

422 074

94,0

               Dubrava

12 115

6 799

56,1

3 972

10 724

269,9

               Dubravica

186

-

-

6 961

12 106

173,9

               Farkaševac

370

1 396

377,1

378

163

43,2

               Gradec

1 700

1 990

117,1

929

1 343

144,6

               Jakovlje

4 113

2 410

58,6

21 692

16 084

74,1

               Klinča Sela

17 214

22 603

131,3

44 298

44 598

100,7

               Kloštar Ivanić

476

178

37,3

5 744

4 314

75,1

               Krašić

6 859

7 600

110,8

33 493

50 485

150,7

               Kravarsko

3 634

1 707

47,0

1 148

290

25,2

               Križ

21 428

18 629

86,9

1 622

1 814

111,8

               Luka

828

2 021

244,1

3 747

9 128

243,6

               Marija Gorica

36

1

2,6

698

2 014

288,6

               Orle

1 306

1 317

100,8

-

14

-

               Pisarovina

19

220

1)

2 295

818

35,6

               Pokupsko

-

1 278

-

12

1

8,8

               Preseka

-

2

-

162

238

146,6

               Pušća

1 240

1 189

95,9

19 221

20 297

105,6

               Rakovec

82

23

28,1

138

446

322,2

               Rugvica

112 999

121 039

107,1

148 812

141 718

95,2

               Stupnik

27 353

28 436

104,0

889 355

883 604

99,4

               Žumberak

29

-

-

1

78

1)

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

2 287 692

2 392 641

104,6

1 854 484

2 072 411

111,8

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Donja Stubica

20 114

21 308

105,9

39 171

48 171

123,0

               Klanjec

256 054

371 770

145,2

146 155

262 465

179,6

               Krapina

280 802

275 289

98,0

252 075

215 763

85,6

               Oroslavje

216 956

229 758

105,9

167 544

176 004

105,0

               Pregrada

85 327

92 454

108,4

96 638

101 306

104,8

               Zabok

210 102

196 432

93,5

243 183

235 926

97,0

               Zlatar

33 182

3 106

9,4

17 845

4 095

22,9

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Bedekovčina

112 879

95 244

84,4

86 614

73 633

85,0

               Desinić

149

-

-

2 614

3 511

134,3

               Đurmanec

593

1 783

300,8

3 981

6 628

166,5

               Gornja Stubica

24 570

19 638

79,9

19 104

15 713

82,3

               Hrašćina

5 041

5 478

108,7

1 207

2 373

196,6

               Hum na Sutli

853 580

871 502

102,1

368 118

573 613

155,8

               Jesenje

53

578

1)

243

270

111,2

               Konjščina

13 608

14 248

104,7

111 806

85 513

76,5

               Kraljevec na Sutli

687

43

6,2

25 541

18 609

72,9

               Krapinske Toplice

897

2 412

269,0

24 637

20 344

82,6

               Kumrovec

12 307

13 550

110,1

31 999

36 529

114,2

               Lobor

27 884

19 057

68,3

8 489

4 389

51,7

               Mače

-

53

-

2

355

1)

               Marija Bistrica

4 099

6 090

148,6

10 655

8 717

81,8

               Mihovljan

436

1 012

232,1

1 233

2 996

242,9

               Novi Golubovec

2 153

3 340

155,1

14 225

12 463

87,6

               Petrovsko

2 378

3 986

167,6

8 003

10 282

128,5

               Radoboj

24 119

25 952

107,6

5 859

6 838

116,7

               Stubičke Toplice

6 588

3 178

48,2

5 846

6 400

109,5

               Sveti Križ Začretje

27 900

35 127

125,9

84 157

68 388

81,3

               Tuhelj

62

502

814,9

1 606

9 056

563,7

               Veliko Trgovišće

25 589

40 230

157,2

46 410

27 683

59,6

               Zagorska Sela

-

-

-

166

58

35,1

               Zlatar-Bistrica

39 583

39 522

99,8

29 359

34 318

116,9

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

4 008 882

3 655 778

91,2

2 208 616

2 116 516

95,8

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Glina

143 475

158 657

110,6

118 772

140 572

118,4

               Hrvatska Kostajnica

1 865

2 541

136,3

3 919

2 661

67,9

               Kutina

2 770 860

2 811 855

101,5

1 421 207

1 444 422

101,6

               Novska

119 069

114 465

96,1

26 967

22 473

83,3

               Petrinja

97 857

126 784

129,6

149 513

165 439

110,7

               Sisak

677 666

228 850

33,8

358 843

200 284

55,8

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Dvor

4 371

3 128

71,6

1 906

3 079

161,5

               Gvozd

9 222

3 056

33,1

6 683

1 374

20,6

               Hrvatska Dubica

222

153

68,9

6 757

6 446

95,4

               Jasenovac

12 124

18 504

152,6

2 425

1 165

48,0

               Lekenik

5 180

6 276

121,1

107

211

198,0

               Lipovljani

18 095

28 658

158,4

2 592

12 932

498,9

               Majur

7 928

13 071

164,9

3 588

2 253

62,8

               Martinska Ves

37 456

32 415

86,5

20 514

17 113

83,4

               Popovača

94 574

99 062

104,7

77 854

87 209

112,0

               Sunja

4 212

5 758

136,7

194

464

239,0

               Topusko

3 907

2 424

62,0

1 340

1 790

133,7

               Velika Ludina

799

121

15,2

5 436

6 628

121,9

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija
County
of Karlovac

1 500 290

1 669 902

111,3

1 272 758

1 248 053

98,1

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Duga Resa

21 712

31 648

145,8

33 144

30 516

92,1

               Karlovac

1 249 914

1 423 113

113,9

1 087 188

1 042 453

95,9

               Ogulin

13 611

14 465

106,3

23 098

16 825

72,8

               Ozalj

40 203

38 127

94,8

19 053

19 974

104,8

               Slunj

126

154

121,9

1 631

2 904

178,1

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Barilović

29 391

28 590

97,3

8 246

16 233

196,9

               Bosiljevo

13 198

13 024

98,7

10 908

8 514

78,1

               Cetingrad

450

12

2,7

578

161

27,8

               Draganić

892

2 434

272,9

7 167

9 076

126,6

               Generalski Stol

-

23

-

-

-

-

               Josipdol

18 481

10 783

58,3

5 117

8 429

164,7

               Kamanje

40 164

40 781

101,5

20 802

23 293

112,0

               Krnjak

46

402

875,3

59

42

69,9

               Lasinja

287

505

175,9

22

358

1)

               Netretić

339

112

33,1

12 968

21 007

162,0

               Plaški

22

-

-

4

83

1)

               Rakovica

24

-

-

2 984

1 992

66,7

               Ribnik

3 019

9 021

298,9

2 755

5 956

216,2

               Tounj

398

473

118,9

6

-

-

               Vojnić

65 405

54 590

83,5

33 904

37 304

110,0

               Žakanje

2 606

1 644

63,1

3 124

2 934

93,9

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija
County
of Varaždin

5 399 610

5 637 867

104,4

4 145 442

3 945 660

95,2

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Ivanec

450 675

445 938

98,9

316 862

303 494

95,8

               Lepoglava

27 119

29 014

107,0

16 383

20 435

124,7

               Ludbreg

279 315

319 965

114,6

276 728

306 156

110,6

               Novi Marof

233 523

251 184

107,6

226 760

167 638

73,9

               Varaždin

1 756 736

1 765 054

100,5

2 269 046

2 100 986

92,6

               Varaždinske Toplice

20 060

26 178

130,5

50 051

43 095

86,1

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Bednja

2

-

-

1 381

2 826

204,6

               Beretinec

851

784

92,1

2 752

2 706

98,3

               Breznica

38 104

34 305

90,0

21 181

15 447

72,9

               Breznički Hum

66 859

68 346

102,2

37 949

45 226

119,2

               Cestica

88 413

79 079

89,4

30 909

27 798

89,9

               Donja Voća

-

93

-

19

-

-

               Gornji Kneginec

440 508

486 227

110,4

407 535

443 311

108,8

               Jalžabet

12 356

13 164

106,5

1 624

694

42,7

               Klenovnik

87

54

62,0

-

17

-

               Ljubešćica

25 984

32 501

125,1

5 346

7 205

134,8

               Mali Bukovec

5 268

5 972

113,4

4 341

2 172

50,0

               Martijanec

61 229

57 994

94,7

47 707

42 386

88,8

               Maruševec

99 692

99 358

99,7

79 103

81 011

102,4

               Petrijanec

58 446

67 258

115,1

72 099

75 057

104,1

               Sračinec

5 120

7 639

149,2

35 491

18 570

52,3

               Sveti Đurđ

9 645

9 096

94,3

1 310

1 295

98,8

               Sveti Ilija

10 324

8 990

87,1

32 944

27 225

82,6

               Trnovec Bartolovečki

1 640 997

1 753 649

106,9

175 052

179 070

102,3

               Veliki Bukovec

66 665

73 132

109,7

23 283

22 170

95,2

               Vidovec

267

1 506

563,8

7 784

8 839

113,6

               Vinica

89

152

171,4

1 770

830

46,9

               Visoko

1 276

1 236

96,9

33

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

1 849 173

1 859 543

100,6

1 388 924

1 301 171

93,7

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Đurđevac

65 180

54 255

83,2

53 686

30 355

56,5

               Koprivnica

1 368 928

1 388 193

101,4

885 655

880 414

99,4

               Križevci

173 496

152 854

88,1

276 779

227 580

82,2

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Drnje

21 574

17 560

81,4

12 008

14 709

122,5

               Đelekovec

-

9

-

8

32

399,4

               Ferdinandovac

-

8

-

286

585

204,1

               Gola

9 048

6 316

69,8

10 951

7 183

65,6

               Gornja Rijeka

7 867

12 050

153,2

3 693

5 977

161,9

               Kalinovac

52 312

73 933

141,3

23 121

26 869

116,2

               Kalnik

353

317

89,8

1

-

-

               Kloštar Podravski

4 895

3 531

72,1

890

2 453

275,6

               Koprivnički Bregi

-

-

-

23

38

163,3

               Koprivnički Ivanec

-

10

-

263

1 830

694,7

               Legrad

2 006

2 373

118,3

13 182

12 218

92,7

               Molve

1 678

1 922

114,5

1 038

493

47,5

               Novigrad Podravski

4 455

5 858

131,5

2 936

214

7,3

               Peteranec

9 551

13 466

141,0

18 596

21 990

118,2

               Podravske Sesvete

949

-

-

1 654

1 808

109,3

               Rasinja

657

968

147,4

6 920

2 060

29,8

               Sokolovac

2 187

1 825

83,5

357

389

109,1

               Sveti Ivan Žabno

75 496

55 980

74,1

23 777

18 624

78,3

               Sveti Petar Orehovec

45 681

64 837

141,9

52 869

44 996

85,1

               Virje

2 861

3 279

114,6

230

355

154,2

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

733 326

727 972

99,3

873 163

945 208

108,3

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Bjelovar

362 001

371 550

102,6

481 364

518 030

107,6

               Čazma

50 012

46 845

93,7

35 451

25 447

71,8

               Daruvar

75 097

69 913

93,1

66 731

71 124

106,6

               Garešnica

112 898

118 260

104,7

107 743

109 895

102,0

               Grubišno Polje

63 931

66 822

104,5

76 447

68 248

89,3

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Berek

17 349

18 053

104,1

24 743

51 076

206,4

               Dežanovac

5 643

5 542

98,2

11 574

9 996

86,4

               Đulovac

-

404

-

11

495

1)

               Hercegovac

1 675

2 183

130,3

11 458

8 788

76,7

               Ivanska

-

262

-

-

317

-

               Kapela

-

181

-

7 164

4 902

68,4

               Končanica

66

-

-

3 613

3 726

103,1

               Nova Rača

8 191

6 014

73,4

1 370

2 564

187,1

               Rovišće

2 259

1 599

70,8

645

1 991

308,9

               Severin

1 236

1 758

142,3

6 188

11 903

192,4

               Sirač

28 211

10 393

36,8

33 481

46 104

137,7

               Šandrovac

989

631

63,8

1 613

625

38,7

               Štefanje

1 843

73

3,9

2 202

5 145

233,6

               Velika Pisanica

294

64

21,8

1 011

386

38,1

               Velika Trnovitica

-

-

-

108

72

66,5

               Veliki Grđevac

-

873

-

209

4 103

1)

               Veliko Trojstvo

346

4 049

1)

9

273

1)

               Zrinski Topolovac

1 285

2 504

194,8

27

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija
County
of Primorje-Gorski kotar

4 356 784

3 837 901

88,1

5 729 923

4 214 664

73,6

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Bakar

332 687

295 385

88,8

991 385

1 008 795

101,8

               Cres

3 614

2 264

62,7

3 983

4 624

116,1

               Crikvenica

2 060

2 706

131,3

30 411

26 497

87,1

               Čabar

104 946

90 418

86,2

53 205

56 773

106,7

               Delnice

66 987

85 162

127,1

32 726

35 865

109,6

               Kastav

312 050

901 220

288,8

134 911

140 979

104,5

               Kraljevica

2 087

244 089

1)

101 556

14 414

14,2

               Krk

10 105

7 475

74,0

74 560

68 007

91,2

               Mali Lošinj

2 141

1 766

82,5

31 927

29 929

93,7

               Novi Vinodolski

2 775

1 796

64,7

3 668

1 634

44,5

               Opatija

26 909

23 259

86,4

133 887

121 935

91,1

               Rab

4 344

3 618

83,3

9 975

14 467

145,0

               Rijeka

2 610 944

1 723 589

66,0

2 884 127

1 933 860

67,1

               Vrbovsko

7 170

10 716

149,4

1 542

1 411

91,5

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Baška

83

13

16,1

1 571

357

22,7

               Brod Moravice

1 700

3 131

184,2

4 446

3 126

70,3

               Čavle

3 490

15 518

444,6

20 038

19 686

98,2

               Dobrinj

168

248

147,2

793

875

110,2

               Fužine

109 527

85 493

78,1

5 555

4 247

76,4

               Jelenje

53 508

63 039

117,8

61 838

47 581

76,9

               Klana

101 774

102 623

100,8

50 282

90 021

179,0

               Kostrena

1 172

842

71,9

14 579

18 219

125,0

               Lokve

7 018

12 111

172,6

2 190

1 571

71,8

               Lopar

-

-

-

39

53

137,6

               Lovran

63

536

847,1

6 392

8 254

129,1

               Malinska-Dubašnica

11

96

874,5

11 996

14 581

121,6

               Matulji

21 240

26 978

127,0

315 655

269 662

85,4

               Mošćenička Draga

24

-

-

2 770

3 698

133,5

               Mrkopalj

-

14 645

-

96

440

456,8

               Omišalj

465 011

945

0,2

483 253

15 618

3,2

               Punat

488

1 552

317,9

27 429

29 712

108,3

               Ravna Gora

63 628

68 568

107,8

11 239

11 415

101,6

               Skrad

2 668

1 800

67,5

1 388

580

41,7

               Vinodolska općina

507

40

8,0

14 240

11 353

79,7

               Viškovo

34 351

44 853

130,6

205 465

203 717

99,1

               Vrbnik

1 533

1 408

91,8

804

710

88,2

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

76 706

129 028

168,2

98 413

86 354

87,7

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Gospić

11 172

32 915

294,6

17 191

47 171

274,4

               Novalja

32

88

271,3

8 687

6 229

71,7

               Otočac

31 021

37 470

120,8

16 795

10 203

60,8

               Senj

13 170

14 280

108,4

10 804

11 429

105,8

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Brinje

4 106

4 617

112,5

3 846

1 311

34,1

               Donji Lapac

9

-

-

15

-

-

               Karlobag

1

7

587,2

2 472

-

-

               Lovinac

164

230

140,1

220

270

122,8

               Perušić

215

346

161,1

333

110

32,9

               Plitvička Jezera

14 802

15 672

105,9

3 785

2 399

63,4

               Udbina

2 013

23 404

1)

34 184

6 095

17,8

               Vrhovine

-

-

-

80

1 137

1)

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

729 420

978 731

134,2

557 743

605 775

108,6

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Orahovica

90 763

86 318

95,1

66 728

36 460

54,6

               Slatina

28 660

34 453

120,2

31 347

17 903

57,1

               Virovitica

510 389

710 405

139,2

367 566

437 580

119,0

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Crnac

-

-

-

230

406

176,4

               Čačinci

27 284

30 845

113,0

6 939

11 009

158,7

               Čađavica

158

262

165,9

6 996

4 308

61,6

               Gradina

83

1 572

1)

2 158

4 573

211,9

               Lukač

384

1 974

513,6

3 912

1 341

34,3

               Mikleuš

1 581

1 944

122,9

2 677

3 113

116,3

               Nova Bukovica

-

-

-

43

288

674,0

               Pitomača

21 093

27 551

130,6

39 635

48 670

122,8

               Sopje

2 437

6 337

260,0

575

1 581

274,8

               Suhopolje

40 770

71 258

174,8

23 901

33 141

138,7

               Špišić Bukovica

5 210

5 653

108,5

203

1 548

762,7

               Voćin

603

122

20,3

3 504

2 739

78,2

               Zdenci

4

36

977,6

1 328

1 115

84,0

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

680 124

747 516

109,9

479 762

511 894

106,7

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Kutjevo

37 069

57 605

155,4

33 011

24 097

73,0

               Lipik

78 404

82 418

105,1

28 822

30 396

105,5

               Pakrac

125 760

141 095

112,2

104 983

108 380

103,2

               Pleternica

2 443

2 040

83,5

8 932

7 813

87,5

               Požega

434 709

463 238

106,6

297 072

334 300

112,5

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Brestovac

391

64

16,4

4 372

4 335

99,1

               Čaglin

-

111

-

-

7

-

               Jakšić

297

125

42,1

1 322

1 477

111,7

               Kaptol

998

743

74,4

284

90

31,5

               Velika

51

78

154,0

963

999

103,8

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

909 327

1 356 340

149,2

1 326 725

1 518 722

114,5

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Nova Gradiška

130 585

157 384

120,5

172 046

117 932

68,5

               Slavonski Brod

596 730

1 012 792

169,7

971 858

1 233 668

126,9

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Bebrina

-

365

-

343

18

5,3

               Brodski Stupnik

1 415

1 363

96,3

1 267

2 064

162,9

               Bukovlje

9

33

386,7

1 774

1 406

79,3

               Cernik

147

358

242,6

5 476

4 919

89,8

               Davor

-

-

-

225

585

259,8

               Donji Andrijevci

271

924

340,6

486

1 101

226,6

               Dragalić

-

-

-

-

51

-

               Garčin

170

1 018

598,3

1 778

1 614

90,8

               Gornja Vrba

121

-

-

7 804

2 223

28,5

               Gornji Bogićevci

-

434

-

36

413

1)

               Gundinci

-

45

-

39

34

86,6

               Klakar

10 223

9 300

91,0

10 314

8 557

83,0

               Nova Kapela

2 135

4 115

192,7

5 471

8 136

148,7

               Okučani

6 175

7 656

124,0

459

2 451

533,6

               Oprisavci

78 505

76 593

97,6

26 635

25 774

96,8

               Oriovac

66 083

68 404

103,5

85 746

70 663

82,4

               Rešetari

3 295

2 905

88,2

12 664

9 795

77,3

               Sibinj

4 315

5 134

119,0

17 956

22 154

123,4

               Sikirevci

16

15

95,7

-

256

-

               Slavonski Šamac

6 108

4 427

72,5

191

423

221,2

               Stara Gradiška

497

467

94,1

276

790

286,7

               Staro Petrovo Selo

1 704

1 899

111,4

2 071

1 417

68,4

               Velika Kopanica

706

593

84,0

943

1 285

136,2

               Vrbje

3

14

400,2

655

769

117,5

               Vrpolje

113

104

92,0

213

224

105,2

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija
County of Zadar

1 301 823

1 262 905

97,0

1 069 586

1 046 806

97,9

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Benkovac

169 741

168 678

99,4

104 901

81 738

77,9

               Biograd na Moru

64 795

71 050

109,7

28 922

51 048

176,5

               Nin

1 518

395

26,1

1 523

4 273

280,7

               Obrovac

14 701

7 909

53,8

16 027

4 677

29,2

               Pag

10 179

9 225

90,6

30 262

26 575

87,8

               Zadar

223 444

637 068

285,1

434 887

598 688

137,7

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Bibinje

605

938

154,9

8 961

12 287

137,1

               Galovac

-

-

-

-

26

-

               Gračac

25 721

12 395

48,2

769

589

76,6

               Jasenice

-

32

-

2

34

1)

               Kali

212 668

195 624

92,0

36 662

17 922

48,9

               Kolan

648

740

114,3

300

512

171,0

               Kukljica

-

16

-

315

273

86,6

               Lišane Ostrovičke

1 511

845

55,9

6

-

-

               Novigrad

90

-

-

2

-

-

               Pakoštane

34 620

36 178

104,5

41 411

42 749

103,2

               Pašman

713

488

68,5

733

2 647

361,0

               Polača

-

1 934

-

1 454

1 158

79,6

               Poličnik

479 633

79 397

16,6

301 299

123 594

41,0

               Posedarje

-

53

-

952

1 389

146,0

               Povljana

-

-

-

1 792

1 539

85,9

               Preko

320

421

131,6

1 221

2 787

228,3

               Privlaka

-

-

-

91

157

171,7

               Ražanac

-

-

-

154

278

180,1

               Sali

9 948

13 633

137,0

2 196

7 026

319,9

               Stankovci

42 577

21 676

50,9

3 344

3 167

94,7

               Starigrad

-

-

-

1 617

131

8,1

               Sukošan

5 424

2 368

43,7

17 652

24 008

136,0

               Sveti Filip i Jakov

1 286

1 304

101,4

361

326

90,2

               Škabrnja

36

3

8,4

6 439

8 032

124,7

               Tkon

-

497

-

12 067

15 092

125,1

               Vir

870

38

4,3

652

1 163

178,3

               Vrsi

758

-

-

8 256

7 607

92,1

               Zemunik Donji

19

-

-

4 355

5 314

122,0

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

3 461 905

3 264 490

94,3

3 138 442

3 033 738

96,7

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

               Beli Manastir

81 248

76 982

94,7

61 238

37 500

61,2

               Belišće

1 186 807

1 054 654

88,9

670 491

649 291

96,8

               Donji Miholjac

157 348

177 955

113,1

117 113

128 773

110,0

               Đakovo

117 561

77 157

65,6

139 089

105 590

75,9

               Našice

146 876

142 013

96,7

86 087

109 776

127,5

               Osijek

1 418 599

1 430 352

100,8

1 506 456

1 518 883

100,8

               Valpovo

5 543

4 253

76,7

33 462

24 010

71,8

 

 

 

 

 

 

 

           Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

               Antunovac

12

37

302,8

10 203

4 416

43,3

               Bilje

1 497

2 780

185,7

7 708

7 396

96,0

               Bizovac

4

99

1)

2 238

926

41,4

               Čeminac

16 341

11 767

72,0

14 958

9 401

62,8

               Čepin

4 822

6 194

128,5

14 773

10 485

71,0

               Darda

148 882

137 855

92,6

250 262

192 649

77,0

               Donja Motičina

5

-

-

-

16

-

               Draž

310

543

175,0

38 652

36 200

93,7

               Drenje

27

7

25,0

1 066

1 072

100,5

               Đurđenovac

41 103

19 658

47,8

14 812

4 222

28,5

               Erdut

578

391

67,7

39 291

1 582

4,0

               Ernestinovo

3 034

1 572

51,8

2 553

3 317

129,9

               Feričanci

597

2 054

343,8

5 054

8 212

162,5

               Gorjani

38

156

414,5

1 162

297

25,5

               Jagodnjak

4 533

3 097

68,3

3 178

2 003

63,0

               Kneževi Vinogradi

12 604

7 686

61,0

20 832

16 889

81,1

               Koška

-

195

-

2 983

17 193

576,3

               Levanjska Varoš

-

-

-

173

180

104,4

               Magadenovac

-

-

-

58

40 397

1)

               Marijanci

166

165

99,6

1 259

1 166

92,6

               Petlovac

31 772

25 250

79,5

13 970

7 205

51,6

               Petrijevci

513

696

135,6

7 347

10 430

142,0

               Podgorač

399

786

196,8

730

4 128

565,1

               Podravska Moslavina

-

57

-