Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                             ZAGREB, 4. SRPNJA 2012./ 4 JULY, 2012                                            BROJ/ NUMBER: 4.2.4.

 

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2011.
KONAČNI PODACI

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2011

Final Data

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do prosinca 2011. prema konačnim podacima iznosio je 71,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 121,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 49,8 milijardi kuna.

 

According to the final data, in the period from January to December 2011, the total export of the Republic of Croatia amounted to 71.2 billion kuna. At the same time, the import was 121.0 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 49.8 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2011. iznosio 9,6  milijardi eura, a uvoz je iznosio 16,3 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi eura.

 

In the period from January to December 2011, the export amounted to 9.6 billion euros and import to 16.3 billion euros, while foreign trade deficit amounted to 6.7 billion euros.

 

 

 

Iskazan u milijardama američkih dolara, izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2011. iznosio 13,4 milijarde američkih dolara, a uvoz je iznosio 22,7 milijardi američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 9,4 milijarde američkih dolara.

 

In the period from January to December 2011, the export amounted to 13.4 billion American dollars, import to 22.7 billion American dollars and foreign trade deficit to 9.4 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 58,9%.

 

The coverage of import by export was 58.9%.

 

 

 

g01

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage of import by
export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
 kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

4 498 032

  617 028

  883 752

 6 978 310

  957 051

 1 366 733

- 2 480 278

- 340 023

- 482 981

64,5

II.

4 273 158

  585 133

  800 967

 7 725 142

 1 057 516

 1 448 676

- 3 451 984

- 472 383

- 647 709

55,3

III.

5 793 866

  797 943

 1 084 029

 9 611 640

 1 323 481

 1 798 957

- 3 817 774

- 525 538

- 714 928

60,3

IV.

4 974 626

  685 365

  920 057

 9 115 518

 1 255 831

 1 685 368

- 4 140 892

- 570 466

- 765 311

54,6

V.

6 117 230

  842 823

 1 060 551

 9 327 871

 1 285 149

 1 625 984

- 3 210 641

- 442 326

- 565 433

65,6

VI.

5 428 403

  751 261

  918 274

 9 460 169

 1 308 638

 1 600 816

- 4 031 766

- 557 377

- 682 542

57,4

VII.

5 171 781

  717 179

  913 228

 9 684 538

 1 342 679

 1 710 304

- 4 512 757

- 625 500

- 797 076

53,4

VIII.

4 914 463

  677 956

  874 206

 9 213 553

 1 271 474

 1 645 096

- 4 299 090

- 593 518

- 770 890

53,3

IX.

5 646 199

  775 156

 1 011 771

 9 866 670

 1 354 477

 1 766 562

- 4 220 471

- 579 321

- 754 791

57,2

X.

6 604 091

  902 074

 1 254 595

 9 169 779

 1 252 682

 1 740 316

- 2 565 688

- 350 608

- 485 721

72,0

XI.

5 693 145

  772 048

 1 057 184

 10 301 166

 1 397 351

 1 919 983

- 4 608 021

- 625 303

- 862 799

55,3

XII.

5 776 589

  781 277

 1 032 063

 9 842 483

 1 330 682

 1 758 209

- 4 065 894

- 549 405

- 726 146

58,7

I. – XII.

64 891 583

 8 905 242

 11 810 676

 110 296 840

 15 137 011

 20 067 005

- 45 405 257

- 6 231 769

- 8 256 328

58,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 4 819 637

  651 500

  873 069

 7 442 126

 1 005 939

 1 344 630

-2 622 489

- 354 439

- 471 561

64,8

II.

 5 730 347

  773 172

 1 056 032

 9 295 148

 1 254 170

 1 711 087

-3 564 801

- 480 998

- 655 055

61,6

III.

 5 685 704

  769 021

 1 076 644

 11 479 334

 1 552 380

 2 172 778

-5 793 630

- 783 359

-1 096 134

49,5

IV.

 6 749 977

  916 952

 1 323 261

 10 248 488

 1 391 985

 2 005 013

-3 498 511

- 475 033

- 681 752

65,9

V.

 5 770 383

  780 511

 1 121 573

 11 172 706

 1 511 209

 2 171 172

-5 402 323

- 730 698

-1 049 599

51,6

VI.

 6 165 075

  831 970

 1 197 448

 10 246 087

 1 382 185

 1 989 528

-4 081 012

- 550 215

- 792 080

60,2

VII.

 6 024 148

  812 057

 1 162 115

 11 031 883

 1 486 898

 2 124 457

-5 007 735

- 674 841

- 962 342

54,6

VIII.

 5 735 235

  769 041

 1 105 181

 9 241 469

 1 239 586

 1 779 914

-3 506 234

- 470 545

- 674 733

62,0

IX.

 6 647 556

  887 904

 1 223 509

 11 116 097

 1 484 689

 2 049 419

-4 468 541

- 596 785

- 825 910

59,8

X.

 6 048 520

  808 319

 1 108 366

 10 732 794

 1 433 942

 1 962 143

-4 684 274

- 625 623

- 853 777

56,4

XI.

 5 566 635

  743 453

 1 009 592

 10 178 032

 1 359 078

 1 846 867

-4 611 397

- 615 625

- 837 275

54,7

XII.

 6 290 842

  838 261

 1 107 232

 8 851 991

 1 179 086

 1 557 687

-2 561 149

- 340 825

- 450 455

71,1

I. – XII.

 71 234 060

 9 582 161

 13 364 022

 121 036 155

 16 281 147

 22 714 694

-49 802 095

-6 698 986

-9 350 672

58,9

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA STATISTIČKIM PROCEDURAMA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO STATISTICAL PROCEDURES

 

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

Indeksi
Indices
I.–XII. 2011.
I.–XII. 2010.

 

 

 tis. kuna

Thousand
kuna

%

tis. kuna

Thousand
kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan izvoz

64 891 583

100,0

71 234 060

100,0

109,8

    Total export

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti izvoz

42 438 051

65,4

47 850 310

67,2

112,8

      Normal export

      Izvoz radi vanjske proizvodnje

1 333 446

2,1

966 278

1,4

72,5

      Export for outward processing

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

21 115 221

32,5

22 412 491

31,5

106,1

      Export after inward processing
      (suspension system)

      Izvoz nakon unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

4 866

0,0

4 982

0,0

102,4

      Export after inward processing
      (drawback system)

 

 

 

 

 

 

 

    Ukupan uvoz

110 296 840

100,0

121 036 155

100,0

109,7

    Total import

 

 

 

 

 

 

 

      Redoviti uvoz

99 613 330

90,3

111 532 967

92,2

112,0

      Normal import

      Uvoz nakon vanjske proizvodnje

425 242

0,4

477 707

0,4

112,3

      Import after outward processing

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav odgode plaćanja carine)

10 255 442

9,3

9 022 084

7,5

88,0

      Import for inward processing
      (suspension system)

      Uvoz radi unutarnje proizvodnje
      (sustav povrata carine)

2 826

0,0

3 398

0,0

120,2

      Import for inward processing
      (drawback system)

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

64 891 583

71 234 060

109,8

110 296 840

121 036 155

109,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

6 165 456

7 078 627

114,8

10 031 279

11 552 537

115,2

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

20 110 671

23 233 135

115,5

32 108 097

35 414 672

110,3

2

Industrial supplies, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

8 064 201

8 607 679

106,7

20 457 296

25 974 153

127,0

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih
sredstava), njihovi dijelovi i pribor

12 417 478

12 586 125

101,4

18 208 358

18 124 491

99,5

4

Capital goods (except transport
equipment) and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi
i pribor

8 014 499

8 594 174

107,2

10 007 378

9 370 704

93,6

5

Transport equipment and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju, d. n.

9 644 324

10 773 723

111,7

19 359 816

20 240 999

104,6

6

Consumer goods, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

474 955

360 598

75,9

124 616

358 599

287,8

7

Goods, n.e.s.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

64 891 583

71 234 060

109,8

110 296 840

121 036 155

109,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 302 331

2 700 666

117,3

3 174 270

3 477 802

109,6

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo
i uslužne djelatnosti povezane s njima

1 447 973

1 542 530

106,5

3 084 105

3 374 269

109,4

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

425 210

521 500

122,6

20 394

22 618

110,9

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

429 147

636 636

148,3

69 770

80 915

116,0

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

1 191 917

851 329

71,4

13 893 676

15 500 332

111,6

  B

 

Mining and quarrying

 

05

Vađenje ugljena i lignita

36

217

602,8

633 798

791 738

124,9

 

05

Mining of coal and lignite

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

937 637

618 401

66,0

12 871 604

14 296 291

111,1

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

07

Vađenje metalnih ruda

78

140

180,6

59 974

40 947

68,3

 

07

Mining of metal ores

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

254 166

232 571

91,5

328 299

371 356

113,1

 

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

59 014 026

64 553 015

109,4

90 358 361

98 095 672

108,6

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

4 410 901

5 007 135

113,5

7 921 902

9 344 210

118,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

739 366

831 498

112,5

649 291

770 154

118,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

497 440

460 779

92,6

284 890

322 167

113,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

598 224

633 914

106,0

2 216 934

2 543 017

114,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 617 180

3 038 698

116,1

3 080 946

3 645 685

118,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 734 898

1 899 109

109,5

1 784 678

1 946 424

109,1

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala

2 221 605

2 614 188

117,7

1 275 152

1 327 725

104,1

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

1 139 191

1 271 698

111,6

2 934 892

3 030 591

103,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih
zapisa

6 826

8 944

131,0

18 996

22 567

118,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6 820 556

7 572 328

111,0

5 056 952

8 155 791

161,3

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 798 731

5 127 462

106,9

10 037 826

10 483 464

104,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2 403 705

2 825 754

117,6

4 371 184

4 886 953

111,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

1 050 281

1 221 351

116,3

4 247 067

4 782 612

112,6

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

2 312 993

2 487 975

107,6

2 298 255

2 344 432

102,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 942 671

2 687 748

138,4

6 788 252

7 688 930

113,3

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3 063 116

3 433 895

112,1

4 113 029

4 241 603

103,1

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

1 966 992

1 703 202

86,6

7 269 947

6 378 957

87,7

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4 896 834

5 166 014

105,5

5 164 748

4 983 871

96,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3 776 535

4 772 462

126,4

8 758 899

9 397 843

107,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment, n.e.c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

1 219 321

1 248 190

102,4

5 322 757

5 898 335

110,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

8 613 080

8 407 981

97,6

3 109 886

2 080 161

66,9

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 645 594

1 770 709

107,6

1 602 317

1 699 171

106,0

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

537 985

361 980

67,3

2 049 561

2 121 009

103,5

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

244 142

282 328

115,6

2 071 491

3 082 207

148,8

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

244 142

282 328

115,6

2 071 491

3 082 207

148,8

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

1 724 933

2 382 446

138,1

209 427

296 957

141,8

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade
i zbrinjavanja otpada; oporaba
materijala

1 724 933

2 382 446

138,1

209 427

296 957

141,8

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

368 585

426 495

115,7

581 872

576 371

99,1

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

345 105

393 528

114,0

508 689

509 497

100,2

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova,
videofilmova i televizijskog
programa, djelatnosti
snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja glazbenih zapisa

23 481

32 967

140,4

73 183

66 874

91,4

 

59

Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

29 572

30 110

101,8

979

1 960

200,2

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

17 991

29 810

165,7

662

1 683

254,4

 

71

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

11 582

300

2,6

317

277

87,2

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

16 077

7 672

47,7

6 765

4 854

71,8

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti

4 623

5 982

129,4

5 134

4 111

80,1

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

11 454

1 689

14,7

1 631

743

45,5

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS AND DIVISION

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

64 891 583

71 234 060

109,8

110 296 840

121 036 155

109,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

5 545 512

6 337 090

114,3

9 909 271

11 442 657

115,5

0

Food and live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Žive životinje

114 379

280 768

245,5

761 008

850 517

111,8

00

Live animals

01

Meso i mesne prerađevine

478 620

522 493

109,2

1 265 180

1 397 052

110,4

01

Meat and meat preparations

02

Mliječni proizvodi i jaja

372 807

428 884

115,0

760 822

916 338

120,4

02

Dairy products and eggs

03

Ribe i prerađevine

739 688

969 601

131,1

567 398

654 927

115,4

03

Fish and preparations thereof

04

Žitarice i proizvodi od žitarica

999 427

916 107

91,7

1 097 390

1 318 776

120,2

04

Cereals and cereal preparations

05

Povrće i voće

392 758

421 354

107,3

2 044 823

2 166 443

105,9

05

Vegetables and fruit

06

Šećer, proizvodi od šećera i med

783 129

1 014 291

129,5

368 052

716 850

194,8

06

Sugars, sugar preparations and honey

07

Kava, čaj, kakao, začini

375 305

372 575

99,3

1 108 654

1 226 969

110,7

07

Coffee, tea, cocoa, spices

08

Hrana za životinje (osim žitarica u zrnu)

200 536

283 122

141,2

874 336

1 044 642

119,5

08

Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

09

Razni proizvodi za hranu

1 088 864

1 127 895

103,6

1 061 609

1 150 142

108,3

09

Miscellaneous edible products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pića i duhan

1 376 585

1 282 276

93,1

1 006 486

1 105 328

109,8

1

Beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pića

694 983

761 049

109,5

629 780

745 401

118,4

11

Beverages

12

Duhan i duhanski proizvodi

681 601

521 227

76,5

376 706

359 927

95,5

12

Tobacco and tobacco manufactures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sirove materije, osim goriva

4 383 537

5 551 436

126,6

1 861 289

1 993 547

107,1

2

Crude materials, except fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kože sirove, krzna neštavljena

131 032

160 256

122,3

44 678

72 677

162,7

21

Hides, skins and fur skins, raw

22

Uljano sjemenje i plodovi

248 267

431 684

173,9

130 021

67 710

52,1

22

Oil seeds and oleaginous fruits

23

Sirovi kaučuk

15 860

16 306

102,8

87 832

84 820

96,6

23

Crude rubber

24

Pluto i drvo

2 017 908

2 366 130

117,3

415 586

404 729

97,4

24

Cork and wood

25

Celuloza i otpadni papir

146 266

155 749

106,5

88 334

118 630

134,3

25

Pulp and waste paper

26

Tekstilna vlakna i otpaci

4 794

5 486

114,4

159 405

186 793

117,2

26

Textile and their wastes

27

Sirova gnojiva i minerali

290 815

281 294

96,7

376 330

418 371

111,2

27

Crude fertilizers and crude minerals

28

Metalne rude i metalni otpad

1 444 332

2 000 965

138,5

122 814

141 097

114,9

28

Metalliferous ores and metal scrap

29

Sirove životinjske i biljne tvari,
d. n.

84 263

133 564

158,5

436 289

498 718

114,3

29

Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mineralna goriva i maziva

8 108 177

8 578 871

105,8

20 712 175

26 409 752

127,5

3

Mineral fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kameni ugljen, koks i briketi

837

1 011

120,8

745 141

924 037

124,0

32

Coal, coke and briquettes

33

Nafta i naftni derivati

6 304 934

7 072 368

112,2

16 107 606

20 203 766

125,4

33

Petroleum and petroleum products

34

Plin, zemni i industrijski

1 558 265

1 223 165

78,5

1 787 937

2 199 743

123,0

34

Gas, natural and manufactured

35

Električna energija

244 142

282 327

115,6

2 071 491

3 082 207

148,8

35

Electric current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Životinjska i biljna ulja i masti

149 667

155 241

103,7

412 162

604 939

146,8

4

Animal and vegetable oils and fats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Životinjska ulja i masti

12 864

14 752

114,7

28 883

36 471

126,3

41

Animal oils and fats

42

Čvrste biljne masti i ulja

109 085

98 831

90,6

327 212

479 063

146,4

42

Fixed vegetable fats and oils

43

Životinjske i biljne masti i ulja,
prerađeni

27 718

41 659

150,3

56 067

89 405

159,5

43

Animal or vegetable fats and oils, processed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kemijski proizvodi

7 385 810

8 154 804

110,4

15 569 290

16 700 802

107,3

5

Chemical products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Organski kemijski proizvodi

183 676

192 789

105,0

2 318 755

2 138 026

92,2

51

Organic chemicals

52

Anorganski kemijski proizvodi

44 802

49 096

109,6

379 657

436 956

115,1

52

Inorganic chemicals

53

Proizvodi za bojenje i štavljenje

278 217

327 029

117,5

894 692

954 122

106,6

53

Dyeing, tanning and colouring materials

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

2 391 347

2 796 576

116,9

4 215 083

4 635 083

110,0

54

Medical and pharmaceutical products

55

Eterična ulja, parfumerijski, kozmetički
ili toaletni proizvodi

628 273

786 791

125,2

2 130 593

2 206 079

103,5

55

Essential oils, perfume materials; toilet and cleansing preparations

56

Umjetna gnojiva

1 400 599

2 028 744

144,8

815 085

927 218

113,8

56

Manufactured fertilizers

57

Plastične tvari u primarnim oblicima

1 717 509

1 191 034

69,3

1 465 529

1 810 734

123,6

57

Plastics in primary forms

58

Plastične tvari u ostalim oblicima

443 792

474 533

106,9

1 560 423

1 738 581

111,4

58

Plastics in non-primary forms

59

Kemijske tvari i proizvodi, d. n.

297 595

308 213

103,6

1 789 473

1 854 002

103,6

59

Chemical materials and products, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

9 184 810

10 645 855

115,9

19 855 352

21 787 363

109,7

6

Manufactured goods classified chiefly by material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Koža, proizvodi od kože, krzna

659 936

744 709

112,8

376 272

436 795

116,1

61

Leather, leather manufactures and dressed fur skins

62

Proizvodi od kaučuka

79 794

96 454

120,9

1 042 047

1 223 016

117,4

62

Rubber manufactures

63

Proizvodi od pluta i drva

726 943

900 978

123,9

823 936

884 269

107,3

63

Cork and wood manufactures

64

Papir, karton, proizvodi od celuloze

1 024 235

1 161 446

113,4

2 852 521

2 938 923

103,0

64

Paper, paperboard and articles of paper pulp

65

Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi

634 108

642 482

101,3

2 398 362

2 731 608

113,9

65

Textile yarn, fabrics and related products

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

2 233 481

2 402 069

107,5

2 061 866

2 098 610

101,8

66

Non-metallic mineral manufactures

67

Željezo i čelik

673 573

926 029

137,5

4 388 394

4 830 322

110,1

67

Iron and steel

68

Obojeni metali

1 193 941

1 395 512

116,9

2 187 137

2 656 048

121,4

68

Non-ferrous metals

69

Proizvodi od metala, ostali

1 958 800

2 376 178

121,3

3 724 817

3 987 773

107,1

69

Manufactures of metals, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strojevi i prijevozna sredstva

20 543 129

21 152 109

103,0

28 284 596

26 936 427

95,2

7

Machinery and transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Pogonski strojevi i uređaji

1 899 885

1 771 140

93,2

2 430 291

1 873 619

77,1

71

Power generating machinery and equipment

72

Specijalni strojevi za pojedine
industrijske grane

1 508 593

2 006 274

133,0

2 094 121

2 549 041

121,7

72

Machinery specialized for particular industries

73

Strojevi za obradu metala

266 993

378 728

141,8

465 971

505 165

108,4

73

Metal working machinery

74

Industrijski strojevi za opću uporabu,
d. n.

1 503 691

1 905 214

126,7

4 472 214

4 710 191

105,3

74

General industrial machinery and equipment, n.e.s.

75

Uredski strojevi i strojevi za AOP

268 697

290 110

108,0

2 191 471

2 171 952

99,1

75

Office machines and automatic data processing machines

76

Aparati za telekomunikacije i snimanje
zvuka i reprodukciju

263 046

251 346

95,6

3 477 671

2 782 985

80,0

76

Telecommunications and sound
-recording and reproducing apparatus

77

Električni strojevi, aparati, uređaji

5 334 310

5 144 976

96,5

5 168 041

5 074 897

98,2

77

Electrical machinery, apparatus and appliances

78

Cestovna vozila

1 167 237

1 174 755

100,6

5 373 317

5 951 557

110,8

78

Road vehicles

79

Ostala prijevozna sredstva

8 330 678

8 229 564

98,8

2 611 497

1 317 019

50,4

79

Other transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Razni gotovi proizvodi

8 163 726

9 004 188

110,3

12 653 512

14 053 256

111,1

8

Miscellaneous manufactured articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Montažne zgrade; sanitarni uređaji,
oprema za vodovod, grijanje i rasvjetu,
d. n.

311 645

424 427

136,2

733 611

789 539

107,6

81

Prefabricated buildings; sanitary,
plumbing, heating and lighting fixtures
and fittings, n.e.s.

82

Pokućstvo i dijelovi

1 721 668

1 873 804

108,8

1 690 643

1 817 668

107,5

82

Furniture and parts thereof

83

Predmeti za putovanje

43 419

36 257

83,5

228 353

248 345

108,8

83

Travel goods

84

Odjeća

2 682 154

3 086 461

115,1

3 172 182

3 750 402

118,2

84

Wearing apparel

85

Obuća

1 065 063

1 161 028

109,0

1 311 605

1 411 194

107,6

85

Footwear

87

Znanstveni i kontrolni instrumenti

580 227

581 776

100,3

1 262 833

1 363 161

107,9

87

Scientific and controlling instruments

88

Fotoaparati, optički proizvodi,
satovi

48 169

44 334

92,0

415 305

433 030

104,3

88

Photographic apparatus, optical goods, watches and clocks

89

Razni gotovi proizvodi, d. n.

1 711 381

1 796 102

105,0

3 838 980

4 239 917

110,4

89

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

50 629

372 189

735,1

32 706

2 085

6,4

9

Commodities and transactions, n.e.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Metalni novac (osim zlatnika)

82

90

109,2

65

38

59,0

96

Coin (other than gold coin)

97

Zlato, nemonetarno

50 547

372 100

736,1

32 641

2 046

6,3

97

Gold, non-monetary

 

 

 

5.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

I.–XII. 2010.

I.–XII. 2011.

indeksi
Indices
I.–XII. 2011. 
I.–XII. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

64 891 583

71 234 060

109,8

110 296 840

121 036 155

109,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

55 210 646

61 718 133

111,8

88 197 588

95 682 357

108,5

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

3 374 964

2 941 123

87,1

16 299 721

19 492 467

119,6

Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

2 116 024

3 060 325

144,6

882 867

639 145

72,4

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

3 224 324

3 115 192

96,6

3 163 967

3 243 345

102,5

North and Central America

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

167 549

214 417

128,0

1 701 411

1 906 751

112,1

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

798 077

184 871

23,2

51 287

72 089

140,6

Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

39 623 048

42 631 804

107,6

66 387 051

74 842 221

112,7

EU countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

3 434 466

4 070 151

118,5

5 253 572

5 396 976

102,7

Austria

Belgija

499 314

649 058

130,0

1 490 634

1 449 740

97,3

Belgium

Bugarska

259 522

199 645

76,9

529 431

749 450

141,6

Bulgaria

Cipar

417 238

108 046

25,9

12 764

60 402

473,2

Cyprus

Češka

582 584

696 998

119,6

2 104 452

2 335 052

111,0

Czech Republic

Danska

170 030

183 421

107,9

757 071

989 067

130,6

Denmark

Estonija

28 295

26 305

93,0

50 713

41 425

81,7

Estonia

Finska

92 443

153 525

166,1

586 194

648 396

110,6

Finland

Francuska

887 607

2 089 857

235,4

2 985 544

3 564 714

119,4

France

Grčka

485 658

262 248

54,0

540 846

426 347

78,8

Greece

Irska

105 281

46 835

44,5

533 221

513 916

96,4

Ireland

Italija

12 093 892

11 222 613

92,8

16 829 698

19 901 145

118,3

Italy

Letonija

46 399

47 997

103,4

31 875

16 197

50,8

Latvia

Litva

60 592

54 260

89,6

90 020

130 164

144,6

Lithuania

Luksemburg

1 746 292

1 759 827

100,8

67 899

69 636

102,6

Luxembourg

Mađarska

1 456 517

1 790 739

122,9

3 071 440

3 644 063

118,6

Hungary

Malta

1 123 554

1 332 561

118,6

276 801

279 402

100,9

Malta

Nizozemska

934 527

958 049

102,5

2 369 202

2 342 235

98,9

Netherlands

Njemačka

6 721 392

7 189 766

107,0

13 793 647

15 238 665

110,5

Germany

Poljska

654 062

768 367

117,5

2 219 905

2 519 659

113,5

Poland

Portugal

48 558

78 784

162,2

170 549

202 277

118,6

Portugal

Rumunjska

448 056

585 995

130,8

871 378

992 949

114,0

Romania

Slovačka

513 234

659 025

128,4

940 901

1 120 886

119,1

Slovakia

Slovenija

5 080 131

5 903 018

116,2

6 454 802

7 527 996

116,6

Slovenia

Španjolska

437 338

390 072

89,2

1 652 340

1 904 901

115,3

Spain

Švedska

333 679

339 040

101,6

939 569

982 268

104,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

962 388

1 065 602

110,7

1 762 584

1 794 293

101,8

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

744 469

1 739 602

233,7

2 237 695

2 446 002

109,3

EFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

731

3 732

510,3

22 182

27 305

123,1

Iceland

Lihtenštajn

53 455

82 500

154,3

13 373

5 964

44,6

Liechtenstein

Norveška

144 306

1 068 268

740,3

308 152

292 732

95,0

Norway

Švicarska

545 977

585 103

107,2

1 893 988

2 120 002

111,9

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

12 136 675

13 669 899

112,6

5 915 969

7 169 900

121,2

CEFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

439 097

317 517

72,3

30 118

25 209

83,7

Albania

Bosna i Hercegovina

7 534 648

8 727 230

115,8

3 364 661

4 043 691

120,2

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

592 332

639 252

107,9

19 705

26 675

135,4

Montenegro

Kosovo1)

398 523

470 269

118,0

20 325

20 423

100,5

Kosovo1)

Makedonija

617 411

713 515

115,6

779 683

893 184

114,6

Macedonia

Moldavija

9 286

12 820

138,1

20 772

28 409

136,8

Moldova

Srbija

2 545 379

2 789 296

109,6

1 680 705

2 132 310

126,9

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

2 383 554

1 731 230

72,6

615 624

968 907

157,4

OPEC countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžir

78 521

236 976

301,8

48 959

45 341

92,6

Algeria

Angola

436

164

37,5

75

20

26,8

Angola

Ekvador

6 542

5

0,1

193 948

196 540

101,3

Ecuador

Irak

233 116

91 360

39,2

1 251

114

9,1

Iraq

Iran, Islamska Republika

45 651

22 492

49,3

16 376

191 171

2)

Iran, Islamic Republic of

Katar

344 805

276 204

80,1

2 335

9 273

397,2

Qatar

Kuvajt

1 271

4 212

331,4

16 872

21 404

126,9

Kuwait

Libija

266 093

193 063

72,6

73 796

24 952

33,8

Libyan Arab Jamahiriya

Nigerija

787 352

201 097

25,5

1 907

1 169

61,3

Nigeria

Saudijska Arabija

81 370

135 665

166,7

195 229

411 704

210,9

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

538 354

569 919

105,9

58 861

64 195

109,1

United Arab Emirates

Venezuela

43

75

173,4

6 015

3 024

50,3

Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 706 454

3 676 827

135,9

13 656 874

11 224 234

82,2

Other countries in Europe

Andora

-

-

-

45

83

183,7

Andorra

Bjelorusija

78 862