image description

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                    ZAGREB, 10. KOLOVOZA 2012./ 10 AUGUST, 2012                               BROJ/ NUMBER: 4.3.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

TURIZAM U LIPNJU 2012.1)

TOURISM, JUNE 20121)

 

 

U lipnju 2012. u odnosu na lipanj 2011. u svim komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj broj dolazaka turista manji je za 0,2%, a broj noćenja turista manji je za 2,5%.

 

In June 2012, as compared to June 2011, the number of tourist arrivals in all commercial accommodation facilities in the Republic of Croatia decreased by 0.2% and the number of tourist nights by 2.5%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 7 597 318 noćenja. Od toga su 7,5% ostvarili domaći, a 92,5% strani turisti.

 

Tourists realised 7 597 318 tourist nights: 7.5% by domestic and 92.5% by foreign tourists.

 

 

 

U lipnju 2012. u odnosu na lipanj 2011. broj noćenja domaćih turista manji je za 9,6%, a broj noćenja stranih turista manji je za 1,9%.

 

In June 2012, the number of domestic tourist nights decreased by 9.6% and that of foreign tourist nights by 1.9%, as compared to June 2011.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (25,7%), Slovenije (11,1%), Austrije (10,7%), Češke (9,5%), Italije (6,2%), Rusije (4,1%) te Poljske (3,9%), što je ukupno 71,2%.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, the most of them (71.2%) were realised by tourists from Germany (25.7%), Slovenia (11.1%), Austria (10.7%), the Czech Republic (9.5%), Italy (6.2%), the Russian Federation (4.1%) and Poland (3.9%).

 

 

 

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28,8% noćenja.

 

Tourists from other countries realised 28.8% of tourist nights.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2012.

struktura
noćenja, %
Structure of
nights (%)

prosječan broj
noćenja po
dolasku
Average
number of
nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 597 348

1 594 451

99,8

7 794 268

7 597 318

97,5

100,0

4,8

Total

Domaći turisti

179 390

169 046

94,2

631 520

571 025

90,4

7,5

3,4

Domestic tourists

Strani turisti

1 417 958

1 425 405

100,5

7 162 748

7 026 293

98,1

92,5

4,9

Foreign tourists

 

 

 

image description

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.


 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

 

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2012.

 

struktura
noćenja,
%
Structure
of nights
(%)

prosječan
broj noćenja
po dolasku
Average
number of
nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 417 958

1 425 405

100,5

7 162 748

7 026 293

98,1

100,0

4,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija                            

3 155

902

28,6

8 440

2 346

27,8

         0,0

2,6

Albania

Austrija                            

161 638

149 132

92,3

787 540

750 976

95,4

10,7

5,0

Austria

Belgija                             

11 961

15 092

126,2

54 570

62 077

113,8

0,9

4,1

Belgium

Bjelorusija                          

581

582

100,2

3 127

3 511

112,3

         0,0

6,0

Belarus

Bosna i Hercegovina                 

22 416

24 672

110,1

96 258

99 942

103,8

1,4

4,1

Bosnia and Herzegovina

Bugarska                            

3 715

2 816

75,8

7 659

5 596

73,1

0,1

2,0

Bulgaria

Cipar                               

131

107

81,7

301

320

106,3

         0,0

3,0

Cyprus

Crna Gora                           

997

957

96,0

2 260

2 484

109,9

         0,0

2,6

Montenegro

Češka                               

102 882

125 524

122,0

639 657

668 585

104,5

9,5

5,3

Czech Republic

Danska                              

8 274

8 568

103,6

42 723

34 963

81,8

0,5

4,1

Denmark

Estonija                            

1 031

1 168

113,3

3 559

4 372

122,8

0,1

3,7

Estonia

Finska                               

7 180

7 399

103,1

32 946

32 765

99,5

0,5

4,4

Finland

Francuska                           

44 677

47 469

106,2

156 796

156 101

99,6

2,2

3,3

France

Grčka                               

3 827

1 708

44,6

7 770

3 819

49,2

0,1

2,2

Greece

Irska                               

4 307

4 449

103,3

18 315

20 523

112,1

0,3

4,6

Ireland

Island                              

297

309

104,0

1 119

1 162

103,8

         0,0

3,8

Iceland

Italija                             

138 563

123 492

89,1

480 689

435 548

90,6

6,2

3,5

Italy

Letonija                            

1 223

1 512

123,6

4 569

5 020

109,9

0,1

3,3

Latvia

Litva                               

4 164

3 971

95,4

13 961

14 439

103,4

0,2

3,6

Lithuania

Luksemburg                          

518

478

92,3

1 908

1 985

104,0

         0,0

4,2

Luxembourg

Mađarska                            

43 571

36 466

83,7

198 769

164 236

82,6

2,3

4,5

Hungary

Makedonija                          

3 693

2 111

57,2

11 714

7 125

60,8

0,1

3,4

Macedonia

Malta                               

106

123

116,0

258

347

134,5

         0,0

2,8

Malta

Nizozemska                          

31 939

39 883

124,9

195 769

240 182

122,7

3,4

6,0

Netherlands

Norveška                            

15 362

18 231

118,7

82 546

88 081

106,7

1,3

4,8

Norway

Njemačka                            

270 942

226 219

83,5

2 020 914

1 807 366

89,4

25,7

8,0

Germany

Poljska                             

69 826

52 640

75,4

372 262

276 035

74,2

3,9

5,2

Poland

Portugal                            

4 424

2 587

58,5

8 508

5 433

63,9

0,1

2,1

Portugal

Rumunjska                            

7 560

7 191

95,1

30 528

27 137

88,9

0,4

3,8

Romania

Rusija                              

34 878

39 876

114,3

264 870

287 937

108,7

4,1

7,2

Russian Federation

Slovačka                            

33 957

35 566

104,7

188 623

168 400

89,3

2,4

4,7

Slovakia

Slovenija                           

154 033

179 243

116,4

695 541

781 643

112,4

11,1

4,4

Slovenia

Srbija                              

8 742

8 138

93,1

37 377

32 760

87,6

0,5

4,0

Serbia

Španjolska                          

26 353

20 535

77,9

48 100

38 650

80,4

0,6

1,9

Spain

Švedska                             

21 144

24 988

118,2

111 332

124 412

111,7

1,8

5,0

Sweden

Švicarska                           

19 707

21 284

108,0

70 401

76 465

108,6

1,1

3,6

Switzerland

Turska                              

4 983

5 343

107,2

13 151

13 476

102,5

0,2

2,5

Turkey

Ujedinjena Kraljevina               

37 489

51 447

137,2

185 644

246 638

132,9

3,5

4,8

United Kingdom

Ukrajina                            

9 052

13 338

147,3

57 053

78 364

137,4

1,1

5,9

Ukraine

Ostale europske zemlje              

1 444

1 967

136,2

5 497

7 407

134,7

0,1

3,8

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika              

1 320

1 604

121,5

2 743

3 445

125,6

         0,0

2,1

South Africa

Maroko                              

47

135

287,2

113

660

584,1

         0,0

4,9

Morocco

Tunis                               

18

134

744,4

73

843

          1)

         0,0

6,3

Tunisia

Ostale afričke zemlje               

732

1 240

169,4

2 573

6 307

245,1

0,1

5,1

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada                              

6 513

7 209

110,7

16 909

17 285

102,2

0,2

2,4

Canada

SAD                                 

23 109

26 205

113,4

58 179

63 625

109,4

0,9

2,4

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike      

249

171

68,7

765

504

65,9

         0,0

2,9

Other Northern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina                           

1 327

1 779

134,1

2 592

4 617

178,1

0,1

2,6

Argentina

Brazil                              

3 236

4 745

146,6

7 499

11 777

157,0

0,2

2,5

Brazil

Čile                                

580

614

105,9

1 252

1 286

102,7

         0,0

2,1

Chile

Meksiko                             

798

835

104,6

1 368

1 877

137,2

         0,0

2,2

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

1 525

1 717

112,6

3 976

5 219

131,3

0,1

3,0

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indija                              

652

963

147,7

1 687

2 306

136,7

         0,0

2,4

India

Indonezija                          

246

802

326,0

454

1 146

252,4

         0,0

1,4

Indonesia

Izrael                              

4 071

4 333

106,4

8 694

9 045

104,0

0,1

2,1

Israel

Japan                               

19 436

21 752

111,9

27 151

31 657

116,6

0,5

1,5

Japan

Jordan                              

14

123

878,6

27

277

          1)

         0,0

2,3

Jordan

Katar                               

42

18

42,9

217

58

26,7

         0,0

3,2

Qatar

Kazahstan                           

512

588

114,8

2 953

3 255

110,2

         0,0

5,5

Kazakhstan

Kina                                

3 703

5 577

150,6

5 346

8 804

164,7

0,1

1,6

China

Koreja, Republika                   

4 067

5 049

124,1

4 999

6 657

133,2

0,1

1,3

Korea, Republic of

Kuvajt                              

47

74

157,4

104

193

185,6

         0,0

2,6

Kuwait

Oman                                 

4

19

475,0

17

228

          1)

         0,0

12,0

Oman

Ujedinjeni Arapski Emirati          

64

239

373,4

207

397

191,8

         0,0

1,7

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje                

8 295

13 664

164,7

13 481

22 574

167,5

0,3

1,7

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija                          

13 461

14 849

110,3

29 964

36 236

120,9

0,5

2,4

Australia

Novi Zeland                         

2 505

3 200

127,7

5 445

6 615

121,5

0,1

2,1

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije              

643

284

44,2

936

772

82,5

         0,0

2,7

Other countries of Oceania

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.


 

 

 

image description

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY TYPES OF ACCOMMODATION FACILITIES

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

 

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 597 348

1 594 451

99,8

7 794 268

7 597 318

97,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni smještajni kapaciteti

1 250 447

1 268 667

101,5

5 762 528

5 776 658

100,2

Collective accommodation facilities

Hoteli                        

606 399

620 297

102,3

2 278 415

2 289 222

100,5

Hotels

Aparthoteli                   

7 403

4 731

63,9

36 915

23 192

62,8

All-suite hotels

Turistička naselja            

82 376

83 342

101,2

477 106

475 536

99,7

Tourist resorts

Turistički apartmani          

30 031

36 118

120,3

187 544

212 100

113,1

Tourist apartments

Pansioni                      

13 270

12 967

97,7

51 293

49 456

96,4

Boarding houses

Guest house                   

5 929

5 030

84,8

24 193

20 380

84,2

Guest houses

Kampovi                       

361 783

362 179

100,1

2 191 554

2 198 902

100,3

Camping sites

Kampirališta

3 801

4 068

107,0

12 861

14 346

111,5

Small camps

Kamp-odmorišta                

         z

         z

760,0

         z

         z

417,5

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje        

26 062

28 194

108,2

89 744

98 277

109,5

Rooms to let

Apartman                      

18 278

25 029

136,9

98 879

130 471

132,0

Suites

Studio-apartmani              

13 677

8 195

59,9

61 702

38 058

61,7

Studio-type suite

Kuće za odmor                 

634

810

127,8

3 838

5 739

149,5

Summer houses

Prenoćišta                    

8 001

7 857

98,2

20 575

22 567

109,7

Overnight accommodations

Odmarališta                   

7 816

5 072

64,9

39 789

22 836

57,4

Vacation facilities

Hosteli                       

19 154

23 667

123,6

69 033

77 722

112,6

Hostels

Planinarski domovi            

567

1 304

230,0

1 058

1 655

156,4

Mountain lodges

Lovački domovi                

509

279

54,8

994

497

50,0

Hunting lodges

Učenički domovi ili studentski domovi

351

326

92,9

2 565

2 830

110,3

Pupils' homes or students' homes

Objekti za robinzonski turizam

         z

         z

255,2

         z

         z

63,9

Robinson accommodation facilities

Gostionice                    

557

682

122,4

1 565

2 369

151,4

Inns

Lječilišta                    

2 997

2 742

91,5

19 971

18 629

93,3

Spas

Brodske kabine                

         z

         z

88,9

         z

         z

88,9

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni        

         z

         z

114,0

         z

         z

114,0

Sleeping cars and couchettes

Nekategorizirani objekti  

11 104

7 649

68,9

62 848

43 560

69,3

Uncategorised facilities

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni smještajni kapaciteti

346 901

325 784

93,9

2 031 740

1 820 660

89,6

Private accommodation facilities

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor u kućanstvima

341 239

319 874

93,7

1 997 935

1 788 087

89,5

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses in households

Kampovi u kućanstvima         

5 060

4 977

98,4

31 857

30 306

95,1

Camping sites in households

Seljačka kućanstva            

602

933

155,0

1 948

2 267

116,4

Rural households

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti                

179 390

169 046

94,2

631 520

571 025

90,4

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni smještajni kapaciteti

151 470

145 928

96,3

479 755

456 294

95,1

Collective accommodation services

Hoteli                        

87 077

81 131

93,2

226 456

213 079

94,1

Hotels

Aparthoteli                   

477

433

90,8

1 288

1 666

129,3

All-suite hotels

Turistička naselja            

11 745

8 678

73,9

49 488

36 095

72,9

Tourist resorts

Turistički apartmani          

2 109

2 180

103,4

9 858

11 484

116,5

Tourist apartments

Pansioni                      

3 011

2 645

87,8

8 766

8 152

93,0

Boarding houses

Guest house                   

1 336

563

42,1

4 568

2 476

54,2

Guest houses

Kampovi                       

9 386

10 912

116,3

58 428

61 155

104,7

Camping sites

Kampirališta

176

228

129,5

687

757

110,2

Small camps

Kamp-odmorišta                

         z

         -

           -

         z

         -

           -

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje        

6 743

7 841

116,3

16 652

19 967

119,9

Rooms to let

Apartman                      

1 341

2 729

203,5

6 727

13 589

202,0

Suites

Studio-apartmani              

1 469

1 275

86,8

5 008

4 584

91,5

Studio-type suite

Kuće za odmor                 

13

60

461,5

87

208

239,1

Summer houses

Prenoćišta                    

3 930

3 761

95,7

9 796

9 422

96,2

Overnight accommodations

Odmarališta                    

5 688

3 710

65,2

29 551

17 149

58,0

Vacation facilities

Hosteli                       

7 822

10 088

129,0

28 205

33 959

120,4

Hostels

Planinarski domovi            

431

1 275

295,8

842

1 617

192,0

Mountain lodges

Lovački domovi                 

341

104

30,5

765

245

32,0

Hunting lodges

Učenički domovi ili studentski domovi

33

80

242,4

104

390

375,0

Pupils' homes or students' homes

Objekti za robinzonski turizam

         z

         z

          1)

         z

         z

          1)

Robinson accommodation facilities

Gostionice                    

169

198

117,2

275

691

251,3

Inns

Lječilišta                    

1 508

1 270

84,2

9 199

9 172

99,7

Spas

Brodske kabine                

         z

         z

159,3

         z

         z

159,3

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni        

         z

         z

113,8

         z

         z

113,8

Sleeping cars and couchettes

Nekategorizirani objekti      

2 662

1 515

56,9

8 981

5 185

57,7

Uncategorised facilities

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni smještajni kapaciteti

27 920

23 118

82,8

151 765

114 731

75,6

Private accommodation facilities

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor u kućanstvima

27 449

22 351

81,4

149 376

111 780

74,8

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses in households

Kampovi u kućanstvima        

221

330

149,3

1 442

1 794

124,4

Camping sites in households

Seljačka kućanstva            

250

437

174,8

947

1 157

122,2

Rural households

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti                

1 417 958

1 425 405

100,5

7 162 748

7 026 293

98,1

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni smještajni kapaciteti

1 098 977

1 122 739

102,2

5 282 773

5 320 364

100,7

Collective accommodation services

Hoteli                        

519 322

539 166

103,8

2 051 959

2 076 143

101,2

Hotels

Aparthoteli                   

6 926

4 298

62,1

35 627

21 526

60,4

All-suite hotels

Turistička naselja            

70 631

74 664

105,7

427 618

439 441

102,8

Tourist resorts

Turistički apartmani          

27 922

33 938

121,5

177 686

200 616

112,9

Tourist apartments

Pansioni                      

10 259

10 322

100,6

42 527

41 304

97,1

Boarding houses

Guest house                   

4 593

4 467

97,3

19 625

17 904

91,2

Guest houses

Kampovi                       

352 397

351 267

99,7

2 133 126

2 137 747

100,2

Camping sites

Kampirališta

3 625

3 840

105,9

12 174

13 589

111,6

Small camps

Kamp-odmorišta                

         z

         z

          1)

         z

         z

643,2

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje        

19 319

20 353

105,4

73 092

78 310

107,1

Rooms to let

Apartman                      

16 937

22 300

131,7

92 152

116 882

126,8

Suites

Studio-apartmani              

12 208

6 920

56,7

56 694

33 474

59,0

Studio-type suite

Kuće za odmor                 

621

750

120,8

3 751

5 531

147,5

Summer houses

Prenoćišta                    

4 071

4 096

100,6

10 779

13 145

122,0

Overnight accommodations

Odmarališta                   

2 128

1 362

64,0

10 238

5 687

55,5

Vacation facilities

Hosteli                       

11 332

13 579

119,8

40 828

43 763

107,2

Hostels

Planinarski domovi            

136

29

21,3

216

38

17,6

Mountain lodges

Lovački domovi                

168

175

104,2

229

252

110,0

Hunting lodges

Učenički domovi ili studentski domovi

318

246

77,4

2 461

2 440

99,1

Pupils' homes or students' homes

Objekti za robinzonski turizam

         z

         z

42,4

         z

         z

24,9

Robinson accommodation facilities

Gostionice                    

388

484

124,7

1 290

1 678

130,1

Inns

Lječilišta                    

1 489

1 472

98,9

10 772

9 457

87,8

Spas

Brodske kabine                

         z

         z

85,1

         z

         z

85,1

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni        

         z

         z

114,1

         z

         z

114,1

Sleeping cars and couchettes

Nekategorizirani objekti      

8 442

6 134

72,7

53 867

38 375

71,2

Uncategorised facilities

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni smještajni kapaciteti

318 981

302 666

94,9

1 879 975

1 705 929

90,7

Private accommodation facilities

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor u kućanstvima

313 790

297 523

94,8

1 848 559

1 676 307

90,7

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses in households

Kampovi u kućanstvima         

4 839

4 647

96,0

30 415

28 512

93,7

Camping sites in households

Seljačka kućanstva

352

496

140,9

1 001

1 110

110,9

Rural households

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 


image description

 

 

 

4.   NAČIN DOLASKA TURISTA

      ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci
Arrivals

noćenja
Nights

dolasci
Arrivals

noćenja
Nights

 

 

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

VI. 2011.

VI. 2012.

indeksi
Indices

VI. 2012.
VI. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

933 321

916 751

98,2

4 489 097

4 370 285

97,4

664 027

677 700

102,1

3 305 171

3 227 033

97,6

Total

Domaći turisti

105 961

97 411

91,9

372 893

327 570

87,8

73 429

71 635

97,6

258 627

243 455

94,1

Domestic tourists

Strani turisti

827 360

819 340

99,0

4 116 204

4 042 715

98,2

590 598

606 065

102,6

3 046 544

2 983 578

97,9

Foreign tourists

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO REGIJAMA, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA U LIPNJU 2012.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY REGIONS, COUNTIES, TOWNS AND MUNICIPALITIES, JUNE 2012

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi  VI. 2012.
Indices  VI. 2011.

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

Republika Hrvatska

dolasci/ arrivals

1 594 451

169 046

1 425 405

99,8

94,2

100,5

Republic of Croatia

noćenja/ nights

7 597 318

571 025

7 026 293

97,5

90,4

98,1

Sjeverozapadna Hrvatska

dolasci/ arrivals

98 095

26 151

71 944

105,2

102,7

106,2

North-West Croatia

noćenja/ nights

170 943

50 476

120 467

106,9

98,8

110,6

Zagrebačka županija

dolasci/ arrivals

3 462

1 480

1 982

107,3

95,1

118,7

County of Zagreb

noćenja/ nights

6 284

3 447

2 837

107,8

110,7

104,6

Dugo Selo                                 

dolasci/ arrivals

135

81

54

53,1

42,4

85,7

                                          

noćenja/ nights

161

92

69

29,1

20,1

71,1

Ivanić-Grad                               

dolasci/ arrivals

266

173

93

212,8

201,2

238,5

                                          

noćenja/ nights

1 227

943

284

150,9

154,3

140,6

Jastrebarsko                              

dolasci/ arrivals

218

88

130

174,4

98,9

361,1

                                          

noćenja/ nights

271

103

168

97,5

46,4

300,0

Samobor                                   

dolasci/ arrivals

1 070

455

615

112,4

130,0

102,2

                                          

noćenja/ nights

1 825

1 014

811

129,3

220,4

85,3

Sveti Ivan Zelina                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

115,5

100,0

126,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

76,9

150,0

55,0

Sveta Nedelja                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,0

100,0

100,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

112,7

113,9

112,1

Vrbovec                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,7

90,7

119,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

141,8

174,7

105,2

Velika Gorica                             

dolasci/ arrivals

749

234

515

105,0

88,6

114,7

                                           

noćenja/ nights

936

303

633

98,2

80,2

110,1

Zaprešić                                  

dolasci/ arrivals

201

46

155

88,2

43,8

126,0

                                          

noćenja/ nights

330

95

235

66,4

28,5

143,3

Klinča Sela                                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

66,7

66,7

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         -

50,0

50,0

         -

Rugvica                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

113,0

25,0

120,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

113,0

25,0

120,0

Krapinsko-zagorska županija

dolasci/ arrivals

6 003

4 432

1 571

95,1

92,5

103,1

County of Krapina-Zagorje

noćenja/ nights

15 122

11 457

3 665

100,8

97,9

111,3

Donja Stubica                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

99,0

98,7

101,5

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

106,6

108,0

95,3

Klanjec                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

         -

         -

         -

Krapina                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

141,2

86,7

205,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

113,5

86,7

134,2

Oroslavje                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

84,6

71,6

336,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

74,7

64,9

160,4

Pregrada                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

16,7

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

16,7

         -

         -

Zabok                                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

46,9

22,3

76,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

48,2

28,6

73,8

Desinić                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

91,7

112,5

50,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

75,0

158,3

12,5

Gornja Stubica                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

44,5

50,8

39,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

36,9

34,7

38,8

Hrašćina                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         -

         -

         -

         -

Krapinske Toplice                         

dolasci/ arrivals

792

501

291

84,4

58,9

334,5

                                           

noćenja/ nights

3 296

2 414

882

112,5

91,7

297,0

Marija Bistrica                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

132,9

212,8

48,1

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

106,7

259,1

31,7

Radoboj                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

72,9

14,3

77,5

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

89,0

14,3

94,6

Stubičke Toplice                          

dolasci/ arrivals

931

876

55

74,6

95,1

16,8

                                          

noćenja/ nights

2 329

2 142

187

90,0

103,6

36,0

Sveti Križ Začretje                       

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

         -

         -

         -

Tuhelj                                    

dolasci/ arrivals

1 872

1 314

558

109,5

99,8

141,6

                                          

noćenja/ nights

4 770

3 352

1 418

108,3

95,6

158,1

Veliko Trgovišće                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,0

300,0

90,5

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

109,7

500,0

96,7

Zagorska Sela                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

200,0

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

400,0

         -

         -

Kumrovec                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

234,4

265,4

100,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

103,7

102,8

112,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci/ arrivals

3 476

1 729

1 747

98,9

115,0

87,0

County of Varaždin

noćenja/ nights

7 573

4 553

3 020

87,3

87,8

86,6

Ivanec                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

26,0

13,1

40,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

55,5

75,1

31,8

Lepoglava                                 

dolasci/ arrivals

63

45

18

146,5

204,5

85,7

                                           

noćenja/ nights

101

70

31

111,0

106,1

124,0

Ludbreg                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

103,6

85,1

109,4

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

84,8

50,3

100,6

Novi Marof                                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

131,6

60,0

157,1

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

76,3

36,4

92,6

Varaždin                                  

dolasci/ arrivals

1 544

565

979

85,9

111,4

75,9

                                          

noćenja/ nights

3 401

1 528

1 873

91,7

112,2

79,9

Varaždinske Toplice                       

dolasci/ arrivals

659

581

78

73,3

78,9

47,9

                                          

noćenja/ nights

2 138

1 953

185

60,6

59,3

79,4

Bednja                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

         -

         -

         -

Gornji Kneginec                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

110,9

47,1

128,3

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

80,0

33,7

92,1

Petrijanec                                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

        1)

         -

500,0

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

        1)

         -

250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci/ arrivals

1 454

950

504

100,3

100,2

100,4

County of Koprivnica-Križevci

noćenja/ nights

2 880

1 654

1 226

91,7

107,5

76,5

Đurđevac                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

79,8

57,9

232,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

144,6

82,3

666,0

Koprivnica                                 

dolasci/ arrivals

734

478

256

119,7

195,9

69,4

                                          

noćenja/ nights

1 018

628

390

58,3

176,9

28,1

Križevci                                  

dolasci/ arrivals

184

110

74

99,5

82,7

142,3

                                           

noćenja/ nights

287

157

130

89,7

69,5

138,3

Sokolovac                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

44,4

100,0

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         -

21,1

44,4

         -

Virje                                     

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

175,0

175,0

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         -

612,5

612,5

         -

Kalnik                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

120,0

120,0

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         -

163,5

163,5

         -

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija                         

dolasci/ arrivals

3 351

2 022

1 329

103,6

98,9

111,6

County of Međimurje

noćenja/ nights

8 579

5 570

3 009

114,8

113,5

117,3

Čakovec                                   

dolasci/ arrivals

449

198

251

76,1

55,9

106,4

                                          

noćenja/ nights

826

310

516

82,1

52,7

123,4

Mursko Središće                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

46,7

33,3

66,7

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

96,6

153,8

50,0

Prelog                                    

dolasci/ arrivals

34

3

31

40,0

9,4

58,5

                                          

noćenja/ nights

124

3

121

63,9

3,0

127,4

Donji Kraljevec                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

101,9

98,8

105,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

197,2

290,4

128,9

Donji Vidovec                              

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

97,3

275,0

95,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

98,0

45,8

101,8

Mala Subotica                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

196,3

300,0

152,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

196,3

300,0

152,6

Nedelišće                                 

dolasci/ arrivals

157

51

106

133,1

134,2

132,5

                                           

noćenja/ nights

315

88

227

143,2

200,0

129,0

Sveti Juraj na Bregu                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

130,6

100,0

168,8

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

123,9

80,2

196,2

Sveti Martin na Muri                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

113,1

109,1

128,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

118,9

121,2

111,9

Štrigova                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

233,3

100,0

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

270,0

150,0

         -

Orehovica                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

57,1

57,1

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         -

11,8

11,8

         -

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci/ arrivals

80 349

15 538

64 811

106,4

106,3

106,5

City of Zagreb

noćenja/ nights

130 505

23 795

106 710

108,9

96,5

112,1

Grad Zagreb                               

dolasci/ arrivals

80 349

15 538

64 811

106,4

106,3

106,5

                                           

noćenja/ nights

130 505

23 795

106 710

108,9

96,5

112,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

dolasci/ arrivals

38 782

13 866

24 916

98,0

96,1

99,1

Central and Eastern (Panonian) Croatia

noćenja/ nights

73 166

33 156

40 010

99,2

101,6

97,2

Sisačko-moslavačka županija

dolasci/ arrivals

2 320

1 543

777

95,2

109,7

75,4

County of Sisak-Moslavina

noćenja/ nights

6 639

4 658

1 981

101,5

113,6

81,2

Hrvatska Kostajnica                       

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

50,7

50,0

51,3

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

97,9

88,0

101,4

Kutina                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

114,2

108,6

118,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

160,6

194,3

128,3

Novska                                    

dolasci/ arrivals

62

17

45

238,5

81,0

900,0

                                          

noćenja/ nights

103

45

58

286,1

145,2

        1)

Petrinja