Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.

ZAGREB, 11. VELJAČE 2013./ 11 FEBRUARY, 2013

BROJ/ NUMBER: 4.3.2/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

TURIZAM – KUMULATIVNI PODACI1)

Razdoblje od siječnja do prosinca 2012.

 

TOURISM – CUMULATIVE DATA1)

January – December 2012

 

 

 

U Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u svim komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 3,3% više dolazaka i 4,0% više noćenja turista.

 

In the period from January to December 2012, as compared to the same period of the previous year, the number of tourist arrivals in all accommodation facilities in the Republic of Croatia increased by 3.3% and the number of tourist nights by 4.0%.

 

Turisti su ostvarili 62 743 463 noćenja. Od toga su 8,3% ostvarili domaći, a 91,7% strani turisti.

 

Tourists realised 62 743 463 tourist nights: 8.3% by domestic and 91.7% by foreign tourists.

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2012. u odnosu na isto razdoblje 2011. broj noćenja domaćih turista manji je za 6,8%, a broj noćenja stranih turista veći je za 5,1%.

 

In the period from January to December 2012, the number of domestic tourist nights decreased by 6.8%, while that of foreign tourist nights increased by 5.1%, as compared to the same period of 2011.

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (24,2%), Slovenije (10,8%), Austrije (8,9%), Češke i Italije (obje po 7,9%), Poljske (5,9%), Nizozemske (4,5%) te Slovačke (4,0%), što je ukupno 74,1%.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, the most of them (74.1%) were realised by tourists from Germany (24.2%), Slovenia (10.8%), Austria (8.9%), the Czech Republic and Italy (7.9% each), Poland (5.9%), the Netherlands (4.5%) and Slovakia (4.0%).

 

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 25,9% noćenja.

 

Tourists from other countries realised 25.9% of tourist nights.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

struktura
noćenja, %

Structure,
of nights (%)

prosječan broj
noćenja po
dolasku

Average number
of nights per
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 455 677

11 835 160

103,3

60 354 275

62 743 463

104,0

100,0

5,3

Total

Domaći turisti

1 529 003

1 465 934

95,9

5 602 970

5 221 326

93,2

8,3

3,6

Domestic tourists

Strani turisti

9 926 674

10 369 226

104,5

54 751 305

57 522 137

105,1

91,7

5,5

Foreign tourists

 

 

G-1

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

 

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

 

 

struktura
noćenja, %
Structure,
of nights (%)

prosječan
broj noćenja
po dolasku
Average number
of nights
per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                              

9 926 674

10 369 226

104,5

54 751 305

57 522 137

105,1

100,0

5,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija                            

23 823

18 458

77,5

66 463

42 762

64,3

0,1

2,3

Albania

Austrija                            

892 467

945 578

106,0

4 836 232

5 103 762

105,5

8,9

5,4

Austria

Belgija                             

119 916

137 261

114,5

604 678

687 426

113,7

1,2

5,0

Belgium

Bjelorusija                         

3 231

4 819

149,1

19 210

29 988

156,1

0,1

6,2

Belarus

Bosna i Hercegovina                 

222 978

220 375

98,8

1 061 467

1 066 036

100,4

1,9

4,8

Bosnia and Herzegovina

Bugarska                            

36 699

36 538

99,6

75 977

68 210

89,8

0,1

1,9

Bulgaria

Cipar                                

1 505

1 299

86,3

4 471

3 734

83,5

0,0

2,9

Cyprus

Crna Gora                           

12 361

12 353

99,9

31 352

31 662

101,0

0,1

2,6

Montenegro

Češka                               

638 036

647 211

101,4

4 388 696

4 519 489

103,0

7,9

7,0

Czech Republic

Danska                              

73 975

85 854

116,1

537 679

625 723

116,4

1,1

7,3

Denmark

Estonija                            

6 128

8 610

140,5

24 141

34 847

144,3

0,1

4,0

Estonia

Finska                              

34 583

38 806

112,2

151 599

172 298

113,7

0,3

4,4

Finland

Francuska                           

394 482

418 412

106,1

1 483 546

1 538 457

103,7

2,7

3,7

France

Grčka                                

33 068

21 283

64,4

63 877

43 232

67,7

0,1

2,0

Greece

Irska                               

28 284

28 166

99,6

119 384

127 510

106,8

0,2

4,5

Ireland

Island                              

2 317

1 913

82,6

7 751

6 971

89,9

0,0

3,6

Iceland

Italija                             

1 150 311

1 050 514

91,3

4 994 547

4 534 564

90,8

7,9

4,3

Italy

Letonija                            

8 813

10 640

120,7

31 368

34 379

109,6

0,1

3,2

Latvia

Litva                               

20 674

23 684

114,6

73 438

90 907

123,8

0,2

3,8

Lithuania

Luksemburg                          

4 344

4 579

105,4

18 941

21 156

111,7

0,0

4,6

Luxembourg

Mađarska                            

328 106

307 912

93,8

1 746 138

1 629 552

93,3

2,8

5,3

Hungary

Makedonija                           

25 349

20 999

82,8

104 258

82 548

79,2

0,1

3,9

Macedonia

Malta                               

1 358

1 474

108,5

5 702

6 369

111,7

0,0

4,3

Malta

Nizozemska                          

286 986

335 266

116,8

2 223 874

2 565 712

115,4

4,5

7,7

Netherlands

Norveška                            

92 276

102 090

110,6

545 800

606 801

111,2

1,1

5,9

Norway

Njemačka                            

1 661 346

1 852 731

111,5

12 487 389

13 946 703

111,7

24,2

7,5

Germany

Poljska                             

494 702

544 134

110,0

3 134 012

3 407 685

108,7

5,9

6,3

Poland

Portugal                            

29 319

23 470

80,1

61 541

54 408

88,4

0,1

2,3

Portugal

Rumunjska                           

63 526

61 272

96,5

270 523

251 242

92,9

0,4

4,1

Romania

Rusija                              

182 203

196 308

107,7

1 497 761

1 577 872

105,3

2,7

8,0

Russian Federation

Slovačka                            

335 021

337 429

100,7

2 282 066

2 294 100

100,5

4,0

6,8

Slovakia

Slovenija                           

1 099 919

1 053 553

95,8

6 389 183

6 239 493

97,7

10,8

5,9

Slovenia

Srbija                              

86 582

85 768

99,1

433 048

415 313

95,9

0,7

4,8

Serbia

Španjolska                          

220 957

166 176

75,2

437 258

333 766

76,3

0,6

2,0

Spain

Švedska                             

122 454

135 363

110,5

652 363

730 219

111,9

1,3

5,4

Sweden

Švicarska                            

161 511

176 063

109,0

659 862

730 373

110,7

1,3

4,1

Switzerland

Turska                              

44 278

48 697

110,0

128 449

121 074

94,3

0,2

2,5

Turkey

Ujedinjena Kraljevina               

256 264

306 956

119,8

1 236 855

1 505 377

121,7

2,6

4,9

United Kingdom

Ukrajina                            

56 483

70 584

125,0

393 141

489 706

124,6

0,9

6,9

Ukraine

Ostale europske zemlje              

11 936

13 308

111,5

42 707

47 078

110,2

0,1

3,5

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika              

6 908

8 460

122,5

16 306

20 298

124,5

0,0

2,4

South Africa

Maroko                              

539

740

137,3

1 899

2 855

150,3

0,0

3,9

Morocco

Tunis                               

374

446

119,3

1 081

1 831

169,4

0,0

4,1

Tunisia

Ostale afričke zemlje               

5 578

7 289

130,7

23 018

32 739

142,2

0,1

4,5

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada                              

48 877

55 090

112,7

134 288

149 828

111,6

0,3

2,7

Canada

SAD                                  

150 831

173 501

115,0

395 084

433 227

109,7

0,8

2,5

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike      

1 427

1 461

102,4

4 699

4 959

105,5

0,0

3,4

Other Northern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina                           

8 232

10 609

128,9

19 143

23 972

125,2

0,0

2,3

Argentina

Brazil                              

22 083

30 913

140,0

54 003

70 386

130,3

0,1

2,3

Brazil

Čile                                

3 435

3 870

112,7

8 039

8 906

110,8

0,0

2,3

Chile

Meksiko                             

5 083

5 305

104,4

10 122

11 717

115,8

0,0

2,2

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

10 450

11 239

107,6

26 764

32 257

120,5

0,1

2,9

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indija                              

3 630

5 629

155,1

8 570

12 846

149,9

 0,0

2,3

India

Indonezija                          

2 281

5 562

243,8

3 808

8 389

220,3

0,0

1,5

Indonesia

Izrael                              

34 162

35 541

104,0

86 284

76 327

88,5

0,1

2,1

Israel

Japan                               

131 630

155 088

117,8

185 740

220 499

118,7

0,4

1,4

Japan

Jordan                              

327

613

187,5

715

1 599

223,6

0,0

2,6

Jordan

Katar                               

102

299

293,1

456

585

128,3

0,0

2,0

Qatar

Kazahstan                           

3 638

4 333

119,1

25 329

29 311

115,7

0,1

6,8

Kazakhstan

Kina                                

22 459

43 249

192,6

34 578

64 092

185,4

0,1

1,5

China

Koreja, Republika                   

33 171

46 760

141,0

43 300

62 447

144,2

0,1

1,3

Korea, Republic of

Kuvajt                              

230

758

329,6

582

1 632

280,4

0,0

2,2

Kuwait

Oman                                 

62

471

759,7

192

2 739

          1)

 0,0

5,8

Oman

Ujedinjeni Arapski Emirati          

322

788

244,7

984

1 823

185,3

0,0

2,3

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje                

63 694

98 279

154,3

108 443

164 288

151,5

0,3

1,7

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija                          

82 729

87 735

106,1

194 777

218 164

112,0

0,4

2,5

Australia

Novi Zeland                         

12 832

16 523

128,8

30 506

39 436

129,3

0,1

2,4

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije              

3 017

2 769

91,8

5 848

6 481

110,8

0,0

2,3

Other countries of Oceania

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

G-2

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

      TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY TYPES OF ACCOMMODATION FACILITIES

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

 

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                 

11 455 677

11 835 160

103,3

60 354 275

62 743 463

104,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni smještajni kapaciteti

8 520 950

8 803 233

103,3

39 250 790

40 966 496

104,4

Collective accommodation facilities

Hoteli                        

4 499 231

4 636 605

103,1

15 936 747

16 377 379

102,8

Hotels

Aparthoteli                   

38 577

28 662

74,3

207 927

143 669

69,1

All-suite hotels

Turistička naselja            

420 932

419 888

99,8

2 716 803

2 740 025

100,9

Tourist resorts

Turistički apartmani          

161 510

209 514

129,7

1 117 346

1 417 746

126,9

Tourist apartments

Pansioni                      

97 424

87 185

89,5

347 214

334 758

96,4

Boarding houses

Guest house                   

32 395

28 936

89,3

140 885

124 402

88,3

Guest houses

Kampovi                       

2 204 921

2 316 111

105,0

14 738 722

15 778 822

107,1

Camping sites

Kampirališta

25 765

25 023

97,1

100 654

98 323

97,7

Small camps

Kamp-odmorišta                

z

z

352,6

z

z

283,4

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje        

196 764

213 116

108,3

707 389

746 154

105,5

Rooms to let

Apartman                      

129 978

166 856

128,4

858 148

1 112 866

129,7

Suites

Studio-apartmani              

77 850

57 663

74,1

417 018

294 146

70,5

Studio-type suite

Kuće za odmor                 

z

z

131,3

z

z

160,6

Summer houses

Prenoćišta                    

65 507

61 452

93,8

191 794

180 881

94,3

Overnight accommodations

Odmarališta                   

52 399

40 716

77,7

331 280

246 443

74,4

Vacation facilities

Hosteli                       

145 667

163 763

112,4

460 137

495 352

107,7

Hostels

Planinarski domovi            

7 470

6 880

92,1

12 497

11 322

90,6

Mountain lodges

Lovački domovi                

4 107

3 570

86,9

9 414

7 795

82,8

Hunting lodges

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

85,0

z

Z

103,0

Pupils' homes or students' homes

Objekti za robinzonski turizam

z

z

96,4

z

z

87,2

Robinson accommodation facilities

Gostionice                    

5 359

5 318

99,2

16 646

18 408

110,6

Inns

Lječilišta                    

27 094

26 509

97,8

197 394

199 703

101,2

Spas

Brodske kabine                

         z

         z

90,7

         z

         z

90,7

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni        

         z

         z

116,7

         z

         z

116,7

Sleeping cars and couchettes

Nekategorizirani objekti      

69 879

54 890

78,6

438 696

322 447

73,5

Uncategorised facilities

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni smještajni kapaciteti

2 934 727

3 031 927

103,3

21 103 485

21 776 967

103,2

Private accommodation facilities

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor u kućanstvima

2 882 355

2 977 728

103,3

20 740 252

21 401 194

103,2

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses in households

Kampovi u kućanstvima

z

z

101,9

z

z

103,3

Camping sites in households

Seljačka kućanstva

z

z

117,2

z

z

106,9

Rural households

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 529 003

1 465 934

95,9

5 602 970

5 221 326

93,2

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni smještajni kapaciteti

1 283 873

1 237 163

96,4

3 861 788

3 672 957

95,1

Collective accommodation facilities

Hoteli                        

842 834

800 885

95,0

2 017 395

1 913 965

94,9

Hotels

Aparthoteli                   

3 658

3 263

89,2

10 020

9 273

92,5

All-suite hotels

Turistička naselja            

47 097

43 718

92,8

219 715

183 382

83,5

Tourist resorts

Turistički apartmani          

13 961

14 880

106,6

70 878

75 568

106,6

Tourist apartments

Pansioni                      

27 861

22 031

79,1

71 057

60 450

85,1

Boarding houses

Guest house                   

6 388

4 210

65,9

23 430

15 989

68,2

Guest houses

Kampovi                       

52 020

51 690

99,4

396 627

381 890

96,3

Camping sites

Kampirališta

958

951

99,3

5 505

4 661

84,7

Small camps

Kamp-odmorišta

z

z

128,0

z

z

128,9

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje        

52 744

61 776

117,1

134 856

170 994

126,8

Rooms to let

Apartman                      

9 375

15 464

164,9

71 583

108 234

151,2

Suites

Studio-apartmani              

12 484

12 650

101,3

36 893

39 232

106,3

Studio-type suite

Kuće za odmor                 

z

z

200,0

z

z

232,5

Summer houses

Prenoćišta                    

34 104

30 225

88,6

92 467

78 595

85,0

Overnight accommodations

Odmarališta                   

42 311

32 453

76,7

264 302

191 984

72,6

Vacation facilities

Hosteli                       

48 794

56 187

115,2

160 192

175 542

109,6

Hostels

Planinarski domovi            

6 881

6 201

90,1

11 236

10 167

90,5

Mountain lodges

Lovački domovi                

2 083

1 748

83,9

5 072

4 101

80,9

Hunting lodges

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

97,6

z

z

109,9

Pupils' homes or students' homes

Objekti za robinzonski turizam

z

z

76,5

z

z

76,4

Robinson accommodation facilities

Gostionice                    

2 464

1 911

77,6

6 882

7 710

112,0

Inns

Lječilišta                    

14 428

13 451

93,2

116 721

115 406

98,9

Spas

Brodske kabine                

         z

         z

125,9

         z

         z

125,9

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni        

         z

         z

109,0

         z

         z

109,0

Sleeping cars and couchettes

Nekategorizirani objekti      

19 930

13 890

69,7

98 824

70 195

71,0

Uncategorised facilities

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni smještajni kapaciteti

245 130

228 771

93,3

1 741 182

1 548 369

88,9

Private accommodation facilities

Sobe, apartmani,  studio-apartmani,
kuće za odmor u kućanstvima

239 579

222 876

93,0

1 711 444

1 516 960

88,6

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses in households

Kampovi u kućanstvima

z

z

114,8

z

z

109,6

Camping sites in households

Seljačka kućanstva

z

z

101,0

z

z

96,3

Rural households

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti

9 926 674

10 369 226

104,5

54 751 305

57 522 137

105,1

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni smještajni kapaciteti

7 237 077

7 566 070

104,5

35 389 002

37 293 539

105,4

Collective accommodation facilities

Hoteli                        

3 656 397

3 835 720

104,9

13 919 352

14 463 414

103,9

Hotels

Aparthoteli                   

34 919

25 399

72,7

197 907

134 396

67,9

All-suite hotels

Turistička naselja            

373 835

376 170

100,6

2 497 088

2 556 643

102,4

Tourist resorts

Turistički apartmani          

147 549

194 634

131,9

1 046 468

1 342 178

128,3

Tourist apartments

Pansioni                      

69 563

65 154

93,7

276 157

274 308

99,3

Boarding houses

Guest house                    

26 007

24 726

95,1

117 455

108 413

92,3

Guest houses

Kampovi                       

2 152 901

2 264 421

105,2

14 342 095

15 396 932

107,4

Camping sites

Kampirališta

24 807

24 072

97,0

95 149

93 662

98,4

Small camps

Kamp-odmorišta                 

z

z

368,9

z

z

295,0

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje        

144 020

151 340

105,1

572 533

575 160

100,5

Rooms to let

Apartman                      

120 603

151 392

125,5

786 565

1 004 632

127,7

Suites

Studio-apartmani              

65 366

45 013

68,9

380 125

254 914

67,1

Studio-type suite

Kuće za odmor                 

z

z

128,1

z

z

158,7

Summer houses

Prenoćišta                    

31 403

31 227

99,4

99 327

102 286

103,0

Overnight accommodations

Odmarališta                   

10 088

8 263

81,9

66 978

54 459

81,3

Vacation facilities

Hosteli                       

96 873

107 576

111,0

299 945

319 810

106,6

Hostels

Planinarski domovi            

589

679

115,3

1 261

1 155

91,6

Mountain lodges

Lovački domovi                

2 024

1 822

90,0

4 342

3 694

85,1

Hunting lodges

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

80,8

z

z

101,2

Pupils' homes or students' homes

Objekti za robinzonski turizam

z

z

143,2

z

z

94,8

Robinson accommodation facilities

Gostionice                    

2 895

3 407

117,7

9 764

10 698

109,6

Inns

Lječilišta                    

12 666

13 058

103,1

80 673

84 297

104,5

Spas

Brodske kabine                

         z

         z

88,0

         z

         z

88,0

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni        

         z

         z

124,2

         z

         z

124,2

Sleeping cars and couchettes

Nekategorizirani objekti      

49 949

41 000

82,1

339 872

252 252

74,2

Uncategorised facilities

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatni smještajni kapaciteti

2 689 597

2 803 156

104,2

19 362 303

20 228 598

104,5

Private accommodation facilities

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor u kućanstvima

2 642 776

2 754 852

104,2

19 028 808

19 884 234

104,5

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses in households

Kampovi u kućanstvima

z

z

101,3

z

z

102,9

Camping sites in households

Seljačka kućanstva

z

z

145,4

z

z

122,1

Rural households

 

 

 

G-3

 

 

 

4.   NAČIN DOLASKA TURISTA

      ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

dolasci
Arrivals

noćenja
Nights

dolasci
Arrivals

noćenja
Nights

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

indeksi
Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 179 272

7 356 639

102,5

38 722 869

40 281 403

104,0

4 276 405

4 478 521

104,7

21 631 406

22 462 060

103,8

Total

Domaći turisti

1 005 053

933 808

92,9

3 845 774

3 504 524

91,1

523 950

532 126

101,6

1 757 196

1 716 802

97,7

Domestic tourists

Strani turisti

6 174 219

6 422 831

104,0

34 877 095

36 776 879

105,4

3 752 455

3 946 395

105,2

19 874 210

20 745 258

104,4

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO REGIJAMA, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2012.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY REGIONS, COUNTIES, TOWNS AND MUNICIPALITIES, JANUARY – DECEMBER 2012

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi  I. – XII. 2012.
Indices  I. – XII. 2011.

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

Republika Hrvatska

dolasci/ arrivals

11 835 160

1 465 934

10 369 226

103,3

95,9

104,5

Republic of Croatia

noćenja/ nights

62 743 463

5 221 326

57 522 137

104,0

93,2

105,1

Sjeverozapadna Hrvatska

dolasci/ arrivals

966 341

295 693

670 648

105,6

98,6

109,0

North-West Croatia

noćenja/ nights

1 708 588

583 409

1 125 179

105,1

94,9

111,3

Zagrebačka županija

dolasci/ arrivals

38 764

18 706

20 058

112,8

103,0

123,7

County of Zagreb

noćenja/ nights

67 703

34 525

33 178

101,8

91,5

115,3

Dugo Selo                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

83,8

72,0

123,7

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

67,3

49,7

139,4

Ivanić-Grad                               

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

280,9

338,7

204,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

162,5

161,3

165,2

Jastrebarsko                              

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

91,5

71,6

141,9

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

45,4

27,5

152,6

Samobor                                   

dolasci/ arrivals

10 708

4 366

6 342

106,2

102,0

109,4

                                          

noćenja/ nights

16 674

7 016

9 658

99,5

104,3

96,3

Sveti Ivan Zelina                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

109,2

113,6

102,5

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

105,5

116,7

92,0

Sveta Nedelja                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

127,2

174,6

115,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

127,3

172,7

114,0

Vrbovec                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

92,6

91,8

93,9

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

94,9

96,3

93,4

Velika Gorica                             

dolasci/ arrivals

7 812

2 672

5 140

115,4

88,9

136,6

                                           

noćenja/ nights

9 450

3 307

6 143

100,3

73,7

124,5

Zaprešić                                  

dolasci/ arrivals

2 929

1 010

1 919

139,7

105,0

169,2

                                          

noćenja/ nights

5 854

2 628

3 226

120,1

92,5

158,8

Jakovlje                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

32,5

20,8

50,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

46,0

27,2

53,8

Klinča Sela                                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

43,1

25,0

103,3

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

36,4

16,0

150,0

Rugvica                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

117,1

78,8

122,4

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

117,8

77,4

123,5

Žumberak                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

30,0

26,3

208,3

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

41,1

38,8

254,5

Krapinsko-zagorska županija

dolasci/ arrivals

62 837

42 107

20 730

104,5

91,9

145,0

County of Krapina-Zagorje

noćenja/ nights

161 811

115 581

46 230

105,7

94,8

148,3

Donja Stubica                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

112,8

105,8

160,8

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

112,0

110,1

121,8

Klanjec                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

62,2

61,1

78,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

79,6

70,9

203,1

Krapina                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

115,1

94,8

139,1

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

129,6

106,5

168,0

Oroslavje                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

108,7

91,6

173,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

95,7

99,6

86,0

Pregrada                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

42,2

29,0

71,4

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

55,6

46,9

71,4

Zabok                                     

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

70,2

44,0

99,7

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

67,2

49,1

90,2

Desinić                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

106,2

92,2

200,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

94,0

91,0

103,7

Gornja Stubica                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

92,2

64,6

151,4

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

88,3

72,3

114,9

Hrašćina                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

         -

         -

         -

Krapinske Toplice                         

dolasci/ arrivals

8 622

6 440

2 182

92,0

78,7

184,1

                                          

noćenja/ nights

37 428

29 610

7 818

104,0

90,9

228,5

Marija Bistrica                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

129,5

107,4

194,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

124,0

117,2

140,3

Radoboj                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

147,5

544,4

139,4

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

167,8

        1)

142,7

Stubičke Toplice                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

71,0

70,0

74,5

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

86,3

87,5

76,9

Sveti Križ Začretje                       

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

         -

         -

         -

Tuhelj                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

115,0

102,5

152,4

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

114,0

93,4

175,5

Veliko Trgovišće                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

51,6

94,2

46,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

29,2

67,3

26,0

Zagorska Sela                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

200,0

211,1

160,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

343,2

375,7

171,4

Kumrovec                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

163,4

160,2

169,3

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

154,7

150,4

165,6

Varaždinska županija

dolasci/ arrivals

43 217

22 400

20 817

112,1

107,2

117,9

County of Varaždin

noćenja/ nights

115 008

75 089

39 919

97,0

88,3

118,8

Ivanec                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

69,1

64,0

77,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

90,2

95,3

82,1

Lepoglava                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

122,5

126,5

115,2

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

100,1

96,3

111,0

Ludbreg                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

112,3

79,8

142,8

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

101,2

82,7

123,7

Novi Marof                                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

89,5

100,0

84,3

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

80,5

97,4

74,4

Varaždin                                  

dolasci/ arrivals

19 272

8 061

11 211

98,9

102,8

96,3

                                          

noćenja/ nights

42 861

21 468

21 393

98,5

100,9

96,3

Varaždinske Toplice                        

dolasci/ arrivals

7 386

6 196

1 190

75,3

70,8

113,3

                                          

noćenja/ nights

44 335

39 535

4 800

76,6

70,8

237,2

Bednja                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

         -

         -

         -

Gornji Kneginec                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

116,2

74,7

139,1

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

103,4

73,9

115,4

Maruševec                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

31,6

46,2

27,3

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

28,7

50,0

24,0

Petrijanec                                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

73,8

67,1

76,9

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

66,3

52,7

69,6

Koprivničko-križevačka županija

dolasci/ arrivals

15 244

10 651

4 593

112,7

118,6

101,0

County of Koprivnica-Križevci

noćenja/ nights

29 037

20 482

8 555

114,5

130,9

88,1

Đurđevac                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

149,8

151,2

145,1

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

204,6

201,9

213,4

Koprivnica                                 

dolasci/ arrivals

6 452

4 053

2 399

99,3

105,7

90,2

                                          

noćenja/ nights

10 520

6 910

3 610

91,1

107,1

70,7

Križevci                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

86,7

89,9

81,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

65,0

78,7

50,0

Gola                                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

80,4

80,9

75,0

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

72,2

76,1

50,0

Sokolovac                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

129,6

122,2

144,4

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

100,0

85,7

128,6

Virje                                     

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

120,9

116,2

150,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

100,6

100,0

105,0

Kalnik                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

91,5

87,4

124,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

78,6

79,3

75,4

Međimurska  županija                         

dolasci/ arrivals

38 913

25 001

13 912

104,1

96,1

122,5

County of Međimurje

noćenja/ nights

89 360

55 926

33 434

113,3

100,9

142,6

Čakovec                                   

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

75,9

71,0

85,8

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

78,3

73,1

91,7

Mursko Središće                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

122,4

176,7

81,4

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

124,5

124,1

125,1

Prelog                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

86,2

87,9

85,4

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

81,6

76,5

87,7

Donji Kraljevec                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

111,2

153,1

93,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

120,2

190,2

94,5

Donji Vidovec                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

123,8

60,1

140,6

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

109,5

38,3

143,9

Mala Subotica                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

123,7

181,5

88,8

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

105,1

131,0

84,3

Nedelišće                                  

dolasci/ arrivals

2 034

920

1 114

107,7

94,7

121,5

                                          

noćenja/ nights

4 875

1 913

2 962

97,4

82,4

110,4

Sveti Juraj na Bregu                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

141,8

127,3

166,7

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

128,6

102,8

169,8

Sveti Martin na Muri                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

111,3

101,3

151,5

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

126,7

109,3

187,3

Štrigova                                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

106,5

102,9

137,5

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

234,7

235,3

231,6

Orehovica                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

80,3

79,3

90,9

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

89,5

87,7

114,3

Grad Zagreb

dolasci/ arrivals

767 366

176 828

590 538

105,0

98,3

107,2

City of Zagreb

noćenja/ nights

1 245 669

281 806

963 863

105,3

94,2

109,0

Grad Zagreb

dolasci/ arrivals

767 366

176 828

590 538

105,0

98,3

107,2

City of Zagreb

noćenja/ nights

1 245 669

281 806

963 863

105,3

94,2

109,0

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

dolasci/ arrivals

374 395

142 313

232 082

103,4

94,2

110,0

Central and Eastern (Panonian) Croatia

noćenja/ nights

730 555

344 766

385 789

102,5

95,5

109,6

Sisačko-moslavačka županija

dolasci/ arrivals

24 163

14 486

9 677

90,9

99,3

80,7

County of Sisak-Moslavina

noćenja/ nights

82 303

58 969

23 334

94,3

98,6

84,9

Hrvatska Kostajnica                       

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

81,4

93,5

69,3

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

105,9

122,7

85,4

Kutina                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

89,5

122,1

73,2

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

100,0

160,5

72,2

Novska                                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

192,7

187,2

204,2

                                           

noćenja/ nights

         z

         z

         z

146,8

130,3

234,5

Petrinja                                  

dolasci/ arrivals

1 046

678

368

95,9

94,4

98,7

                                          

noćenja/ nights

4 197

3 249

948

101,3

97,8

115,3

Sisak                                     

dolasci/ arrivals

6 101

3 520

2 581

111,7

117,9

104,2

                                          

noćenja/ nights

23 244

12 293

10 951

104,4

132,4

84,4

Dvor                                       

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

104,2

        1)

84,0

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

298,9

        1)

269,4

Hrvatska Dubica                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

68,6

125,0

63,8

                                          

noćenja/ nights

         z

         z

         z

74,8

225,0

69,2

Jasenovac                                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

91,7