Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                    ZAGREB, 20. VELJAČE 2013./ 20 FEBRUARY, 2013                                 BROJ/ NUMBER: 4.3.3/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET U KUĆAMA I STANOVIMA ZA ODMOR U 2012.1)

NON-PROFIT TOURISM ACTIVITY IN APARTMENTS AND
SUMMER HOUSES, 20121)

 

 

 

U 2012. u kućama i stanovima za odmor u Republici Hrvatskoj boravilo je ukupno 405 706 turista. Od toga su 39,1% ostvarili domaći turisti, a 60,9% strani turisti.

 

In 2012, tourists realised the total of 405 706 sojourns in apartments and summer houses in the Republic of Croatia, out of which domestic tourists realised 39.1% and foreign ones 60.9%.

 

 

 

Turisti su ostvarili ukupno 6 199 024 noćenja. Od toga su 54,5% ostvarili domaći turisti, a 45,5% strani turisti.

 

Tourists realised the total of 6 199 024 tourist nights, out of which 54.5% by domestic and 45.5% by foreign tourists.

 

 

 

Od ukupnog broja noćenja, 32,6% noćenja ostvarile su osobe za koje se boravišna pristojba plaća po noćenju, a 67,4% noćenja ostvarile su osobe za koje se boravišna pristojba plaća paušalno.

 

Out of the total number of tourist nights, persons whose sojourn taxes were paid per night realised 32.6% and those whose sojourn taxes were paid as a package deal realised 67.4% of tourist nights.

 

 

 

Prosječno je ostvareno 15 noćenja po prijavljenom turistu. U kućama i stanovima za odmor domaći turisti ostvarili su prosječno 21 noćenje, a strani turisti 11 noćenja.

 

On the average, there were 15 nights per registered tourist. Domestic tourists spent in apartments and summer houses 21 nights on the average and foreign tourists 11 nights.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Slovenije (44,1%), Njemačke (13,4%), Bosne i Hercegovine (5,3%),  Austrije i Srbije (svaka po 5,1%), Italije (4,6%) i Mađarske (4,3%), što je ukupno 81,9%.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, the most of them (81.9%) were realised by tourists from Slovenia (44.1%), Germany (13.4%), Bosnia and Herzegovina (5.3%), Austria and Serbia (5.1% each), Italy (4.6%) and Hungary (4.3%).

 

 

 

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 18,1% noćenja.

 

The tourists from other countries realised 18.1% of tourist nights.

 

 

 

G-443

 

1) Privremeni podaci

1) Provisional data

 

 

 

1.   BROJ PRIJAVLJENIH TURISTA I NOĆENJA U KUĆAMA I STANOVIMA ZA ODMOR U 2012.

      NUMBER OF REGISTERED TOURISTS AND NIGHTS IN APARTMENTS AND SUMMER HOUSES, 2012

 

Broj prijavljenih turista
 ukupno
Number of registered
 tourists – total

Noćenja
 ukupno
Nights – total

Broj prijavljenih turista

 i noćenja za koje se boravišna
 pristojba plaća po noćenju

Number of registered tourists
 and nights for which
sojourn tax is paid per night

Broj prijavljenih turista

 i noćenja za koje se boravišna
 pristojba plaća paušalno

Number of registered tourists
and nights for which
sojourn tax is paid as a package deal

 

 

broj prijavljenih
 turista

Number of
registered tourists

noćenja
Nights

broj prijavljenih
 turista

Number of
registered tourists

noćenja 
Nights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

405 706

6 199 024

237 172

2 018 413

168 534

4 180 611

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Turisti iz Republike Hrvatske

158 739

3 378 510

51 693

527 683

107 046

2 850 827

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti

246 967

2 820 514

185 479

1 490 730

61 488

1 329 784

Foreign tourists from:

Albanija

 64

 739

 64

 739

-

-

Albania

Austrija

12 551

144 157

9 000

78 985

3 551

65 172

Austria

Belgija

 968

14 538

 635

7 275

 333

7 263

Belgium

Bjelorusija

 65

1 067

 65

1 067

-

-

Belarus

Bosna i Hercegovina

18 039

148 408

18 039

148 408

-

-

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

 77

 779

 63

 475

 14

 304

Bulgaria

Cipar

 3

 16

 3

 16

-

-

Cyprus

Crna Gora

 229

2 285

 229

2 285

-

-

Montenegro

Češka

26 112

85 298

24 643

61 272

1 469

24 026

Czech Republic

Danska

 621

7 463

 452

4 295

 169

3 168

Denmark

Estonija

 45

 436

 38

 380

 7

 56

Estonia

Finska

 110

 917

 85

 558

 25

 359

Finland

Francuska

1 704

21 304

1 219

11 528

 485

9 776

France

Grčka

 49

 471

 44

 387

 5

 84

Greece

Irska

 353

4 820

 251

3 059

 102

1 761

Ireland

Island

 30

 515

 10

 67

 20

 448

Iceland

Italija

8 889

129 542

6 399

68 737

2 490

60 805

Italy

Letonija

 22

 305

 15

 124

 7

 181

Latvia

Litva

 95

 673

 73

 281

 22

 392

Lithuania

Luksemburg

 68

1 186

 52

 637

 16

 549

Luxembourg

Mađarska

15 429

120 372

12 452

71 784

2 977

48 588

Hungary

Makedonija

 827

17 229

 827

17 229

-

-

Macedonia

Malta

 52

 913

 34

 252

 18

 661

Malta

Nizozemska

2 183

29 184

1 451

14 612

 732

14 572

Netherlands

Norveška

2 886

35 424

1 736

18 438

1 150

16 986

Norway

Njemačka

30 053

378 722

20 963

216 443

9 090

162 279

Germany

Poljska

6 080

50 291

5 515

43 725

 565

6 566

Poland

Portugal

 33

 295

 30

 241

 3

 54

Portugal

Rumunjska

 478

3 562

 424

2 988

 54

 574

Romania

Rusija

2 446

38 801

2 446

38 801

-

-

Russian Federation

Slovačka

9 697

78 628

8 366

57 629

1 331

20 999

Slovakia

Slovenija

83 764

1 243 931

48 291

387 126

35 473

856 805

Slovenia

Srbija

13 061

143 925

13 061

143 925

-

-

Serbia

Španjolska

 183

1 246

 163

 830

 20

 416

Spain

Švedska

2 128

28 397

1 449

14 688

 679

13 709

Sweden

Švicarska 

1 940

21 280

1 940

21 280

-

-

Switzerland

Turska

 83

 667

 83

 667

-

-

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

2 161

26 726

1 480

13 495

 681

13 231

United Kingdom

Ukrajina

 451

4 271

 451

4 271

-

-

Ukraine

Ostale europske zemlje

 290

3 339

 290

3 339

-

-

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

 18

 312

 18

 312

 -

-

South Africa

Ostale afričke zemlje

 48

 372

 48

 372

-

-

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

 458

5 268

 458

5 268

-

-

Canada

SAD

1 189

11 769

1 189

11 769

-

-

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

 19

 129

 19

 129

-

-

Other Northern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil

 40

 427

 40

 427

-

-

Brazil

Ostale zemlje Južne i
Srednje Amerike

 135

1 497

 135

1 497

-

-

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrael

 29

 248

 29

 248

-

-

Israel

Japan

 26

 215

 26

 215

-

-

Japan

Kina

 5

 25

 5

 25

-

-

China

Koreja, Republika

 12

 46

 12

 46

-

-

Korea, Republic of

Ostale azijske zemlje

 126

1 629

 126

1 629

-

-

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

 437

5 251

 437

5 251

-

-

Australia

Novi Zeland

 103

1 157

 103

1 157

-

-

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

 3

 47

 3

 47

-

-

Other countries of Oceania

 

 

 

2.   BROJ PRIJAVLJENIH TURISTA I NOĆENJA U KUĆAMA I STANOVIMA ZA ODMOR U 2012. PO ŽUPANIJAMA

      NUMBER OF REGISTERED TOURISTS AND NIGHTS IN APARTMENTS AND SUMMER HOUSES, BY COUNTIES, 2012

 

Broj prijavljenih turista
ukupno
Number of registered
 tourists – total

Noćenja
ukupno
Nights – total

Broj prijavljenih turista

 i noćenja za koje se
boravišna pristojba plaća
 po noćenju

Number of registered tourists and nights for which
sojourn tax is paid per night

Broj prijavljenih turista

 i noćenja za koje se
boravišna pristojba plaća paušalno

Number of registered tourists
and nights for which
sojourn tax is paid as a package deal

 

 

broj
prijavljenih
 turista

Number of
registered
tourists

noćenja

Nights

broj
prijavljenih
turista

Number of
registered
tourists

noćenja

Nights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska - ukupno

405 706

6 199 024

237 172

2 018 413

168 534

4 180 611

Republic of Croatia – total

Domaći turisti

158 739

3 378 510

51 693

527 683

107 046

2 850 827

Domestic tourists

Strani turisti

246 967

2 820 514

185 479

1 490 730

61 488

1 329 784

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

382

2 690

-

-

382

2 690

County of Krapina-Zagorje

Domaći turisti

382

2 690

-

-

382

2 690

Domestic tourists

Strani turisti

-

-

-

-

-

-

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

34

111

12

23

22

88

County of Karlovac

Domaći turisti

34

111

12

23

22

88

Domestic tourists

Strani turisti

-

-

-

-

-

-

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

99 055

1 987 685

53 622

592 262

45 433

1 395 423

County of Primorje-Gorski kotar

      Domaći turisti

36 179

1 244 794

13 311

207 518

22 868

1 037 276

Domestic tourists

      Strani turisti

62 876

742 891

40 311

384 744

22 565

358 147

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

21 183

282 328

13 340

113 664

7 843

168 664

County of Lika-Senj

      Domaći turisti

8 493

139 288

3 123

29 229

5 370

110 059

Domestic tourists

      Strani turisti

12 690

143 040

10 217

84 435

2 473

58 605

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska  županija

55

71

55

71

-

-

County of Virovitica-Podravina

      Domaći turisti

54

69

54

69

-

-

Domestic tourists

      Strani turisti

1

2

1

2

-

-

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

165 560

1 933 215

94 462

552 352

71 098

1 380 863

County of Zadar

Domaći turisti

81 360

1 291 174

22 899

156 305

58 461

1 134 869

Domestic tourists

Strani turisti

84 200

642 041

71 563

396 047

12 637

245 994

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

31 932

440 618

18 230

166 483

13 702

274 135

County of Šibenik-Knin

Domaći turisti

19 159

277 891

7 426

53 061

11 733

224 830

Domestic tourists

Strani turisti

12 773

162 727

10 804

113 422

1 969

49 305

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

29 534

450 647

19 726

197 089

9 808

253 558

County of Split -Dalmatia

Domaći turisti

7 820

207 540

2 782

34 799

5 038

172 741

Domestic tourists

Strani turisti

21 714

243 107

16 944

162 290

4 770

80 817

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

41 377

885 023

23 480

254 507

17 897

630 516

County of Istria

Domaći turisti

3 251

151 191

1 186

30 880

2 065

120 311

Domestic tourists

Strani turisti

38 126

733 832

22 294

223 627

15 832

510 205

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

16 594

216 636

14 245

141 962

2 349

74 674

County of Dubrovnik-Neretva

Domaći turisti

2 007

63 762

900

15 799

1 107

47 963

Domestic tourists

Strani turisti

14 587

152 874

13 345

126 163

1 242

26 711

Foreign tourists

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Prema preporukama koje za statistiku turizma daju Svjetska turistička organizacija (WTO) i Eurostat turistima se smatraju osobe koje izvan svog prebivališta provedu najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj radi odmora, rekreacije, zabave, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija, skupova i drugih razloga. Pritom se turistima ne smatraju samo osobe koje prenoće u ugostiteljskom objektu komercijalnog tipa (dakle, u objektu u kojem se obavlja djelatnost iznajmljivanja turističkog smještaja) nego se, u širem smislu, turistima smatraju osobe koje iz spomenutih razloga izvan mjesta svog prebivališta prenoće u smještajnom objektu nekomercijalnog tipa, tj. u objektu koji nije namijenjen iznajmljivanju.

 

According to the World Tourist Organisation (WTO) and Eurostat recommendations for tourism statistics, tourists are persons who, outside of their usual residence, spend at least one night in a hotel or another accommodation facility for reasons of rest, recreation, entertainment, health, study, sport, religion, family, business, public tasks, meetings, etc. Tourists are not only persons who spend a night in a commercial accommodation facility (that is, in a facility intended for renting of tourist accommodation), but, from a wider point of view, tourists are also persons who, outside of their usual residence and for the above mentioned reasons, spend a night in one of non-commercial accommodation facilities, that is, in a facility that is not intended for renting.

 

 

 

Turistički promet u komercijalnim smještajnim objektima prati se redovitim mjesečnim istraživanjem Izvještaj o turistima i noćenjima (TU-11). U Istraživanju se kao smještajne jedinice prate kolektivni smještajni objekti (hoteli, kampovi, odmarališta, planinarski domovi i slično), ali i privatni smještajni objekti. To su sobe za iznajmljivanje, apartmani, vile i kuće za odmor ako obavljaju ugostiteljsku djelatnost, tj. ako se iznajmljuju za smještaj turistima neposredno ili putem putničkih agencija i drugih posrednika i kao takve su prijavljene kod nadležnog tijela (županijskog ureda nadležnog za turizam). Turisti koji borave u spomenutim objektima osim boravišne pristojbe plaćaju i uslugu smještaja. Obavljanje te djelatnosti regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 138/06., 43/09. i 88/10.) i Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 68/07., 88/10. i 50/12.).

 

Tourist turnover in commercial accommodation facilities is surveyed on monthly basis through the Report on Tourists and Nights (TU-11 form). The observed accommodation units in this Survey are collective accommodation facilities (hotels, camping sites, vacation facilities, mountain resorts etc.), as well as private accommodation facilities, such as rooms for renting, apartments, villas and summer houses if they are intended for conducting hotel and restaurant activities, that is, if they are rented to tourists, either directly or through travel/tourist agencies or other mediators. As such, they must be registered with a competent institution (tourist county office). Besides sojourn tax, tourists who stay in these facilities must also pay accommodation services. This activity is regulated by the Act on Hotel and Restaurant Activities (NN, Nos 138/06, 43/09 and 88/10) and the Provision of Tourism Services Act (NN, Nos 68/07, 88/10 and 50/12).

 

 

 

 

 

Istraživanje o nekomercijalnome turističkom prometu u kućama i stanovima za odmor temelji se na evidencijama o naplati boravišne pristojbe koje vode turističke zajednice grada/općine ili mjesta. Na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN, br. 152/08. i 59/09.) vlasnici kuća ili stanova za odmor i sve ostale osobe koje borave u toj kući ili stanu (osim zakonom definiranih iznimaka) dužni su svoj boravak u turističkome mjestu prijaviti turističkoj zajednici i po osnovi boravka u turističkome mjestu plaćati boravišnu pristojbu. Vlasnici kuće ili stana za odmor i sve ostale osobe koje noće u toj kući ili stanu boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u turističkoj općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju glavne sezone. Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN, br. 152/08. i 52/09.) ministar turizma, na prijedlog Hrvatske turističke zajednice, donio je Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN, br. 92/09.). Taj pravilnik stupio je na snagu 1. siječnja 2010.

 

The survey on non-commercial turnover of tourists in apartments and summer houses is based on records of sojourn tax payments kept by tourist associations of a town/municipality or a settlement. According to the Act on Sojourn Tax (NN, Nos. 152/08 and 59/09), owners of apartments and summer houses as well as all persons who reside in these apartments or summer houses (except those defined in the law) are obliged to record their stay in a tourist settlement with a tourist association and to pay a sojourn tax on the basis of their residence in a tourist settlement. Owners of apartments or summer houses as well as other persons who spend a night in those apartments or summer houses must pay the sojourn tax when they stay in the apartment or summer house in a tourist municipality or in town outside their place of usual residence in the peak season. On the basis of Article 15, Paragraph 4, of the Sojourn Tax Act (NN, Nos 152/08 and 52/09), the Minister of Tourism, at the proposal from the Croatian National Tourist Board, brought into force the Ordinance on Peak Season, Early Season, Off-Season and Out-of-Season Periods in Tourist Municipalities and Towns (NN, No. 92/09). That Ordinance entered into force on 1 January 2010.

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

 

 

Od 1996. Državni zavod za statistiku provodi posebno istraživanje za praćenje nekomercijalnoga privatnog turističkog prometa pod naslovom Izvještaj o turistima i noćenjima u kućama i stanovima za odmor (TU-11v).

 

Since 1996, the Croatian Bureau of Statistics has carried out a special survey on non-commercial private tourist turnover called the Report on Tourists and Tourist Nights in Apartments and Summer Houses (TU-11v form).

 

 

 

 

 

Predmet tog istraživanja jesu turisti (vlasnici kuća i stanova za odmor, članovi njihovih obitelji, ostala rodbina i prijatelji) koji borave u kućama i stanovima za odmor, i to u onom dijelu tih objekata koji se ne iznajmljuje gostima (private non-rental accommodation).

 

The subject of this survey are tourists (owners of apartments and summer houses, members of their families, other relatives and friends) who stay in apartments and summer houses, specifically in parts of apartments and houses that are not intended for renting (“private non-rental accommodation”).

 

 

 

 

 

Podaci o broju turista koji borave u kućama i stanovima za odmor preneseni su iz obrasca Prijava i odjava boravka turista turističkoj zajednici, definiranoga Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 113/09.).

 

Data on the number of tourists who stay in apartments and summer houses are transferred from the form “Registries and Check-outs of Tourists’ Stays at Tourist Board”, defined by the Regulation on the Procedure of Tourists’ Registries and Check-outs and on Contents and Design of the Form for Registration at the Tourist Board (NN, No. 113/09).

 

 

 

 

 

Rezultate ovog priopćenja čini broj prijavljenih turista (vlasnici, članovi njihovih obitelji, ostala rodbina i prijatelji) i njihovih noćenja u kućama i stanovima za odmor za koja se plaća boravišna pristojba.

 

Results of this release are made of the number of registered tourists (owners, their family members, other relatives and friends) and the number of registered tourist nights in apartments and summer houses for which a sojourn tax was paid.

 

 

 

 

 

Podaci u ovom priopćenju smatraju se privremenima, imajući u vidu činjenicu da sve turističke zajednice još nemaju prikladno organiziranu evidenciju prijava turista u kućama i stanovima za odmor. Budući da se broj noćenja osoba za koje se boravišna pristojba plaća paušalno ne može točno ustanoviti, taj podatak procjenjuje se u turističkoj zajednici na temelju raspoloživih informacija i spoznaja o kretanju spomenute vrste prometa.

 

Data published in this release are provisional, having in mind the fact that not all tourist boards have adequately organised records of registration of tourists in apartments and summer houses yet. Since the number of nights of tourists for whom the sojourn taxes are paid as a package deal cannot be precisely defined, these data are estimated in a tourist association on the basis of available information and insight to flows of that kind of activity.

 

 

 

 

 

Na kvalitetu rezultata istraživanja utječe i disciplina prijavljivanja boravka osoba u kućama i stanovima za odmor te rad inspekcijskih tijela koja nadziru tu pojavu.

 

The quality of the results depends on the discipline of registering of persons’ stays in apartments and summer houses as well as the operation of authorities supervising this phenomenon.

 

 

 

 

 

Istraživanjem u 2012. obuhvaćeno je 179 turističkih zajednica gradova/općina/mjesta.

 

The 2012 Survey covered 179 tourist associations of towns/municipalities/settlements.

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

 

 

Turistička zajednica jest pravna osoba koja se osniva radi jačanja i promicanja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba u djelatnostima ugostiteljstva i turizma te s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

 

Tourist association is a legal entity that is established for strengthening and promotion of tourism of the Republic of Croatia as well as of economic interests of legal entities and natural persons in hotel and restaurant and related activities.

 

 

 

Turistička zajednica osniva se za područje mjesta, općine ili grada, područja, županije i Republike Hrvatske na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08.).

 

The tourist association is established for the area of a settlement, municipality or town, region, county and the Republic of Croatia on the basis of the Act on Tourist Associations and Promotion of Croatian Tourism (NN, No. 152/08).

 

 

 

Turističkim mjestima, kao osnovicama sustava turističkih zajednica, ministar turizma proglašava ona mjesta u Republici Hrvatskoj koja na temelju analize Državnog zavoda za statistiku i utvrđivanjem njihove važnosti za hrvatski turizam stječu uvjete da takvima budu proglašena.

 

The Minister of tourism promulgates tourist settlements on the basis of the analysis of the Croatian Bureau of Statistics and by defining their significance for the Croatian tourism.

 

 

 

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan kojim se koristi sezonski ili povremeno, a nije smještajni objekt u kojima usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Boravišna pristojba plaća se po svakome ostvarenom noćenju ili paušalno, tj. plaća se boravišna pristojba umanjena za 70%.

 

Apartment or summer house is every building or apartment that is used seasonally or temporarily, but which is not an accommodation facility in which accommodation services are rendered by legal entities and natural persons engaged in the hotel and restaurant activity. The sojourn tax is paid per each realised tourist night or as a lump sum, that is, the sojourn tax reduced by 70%.

 

 

 

Boravišna pristojba jest prihod turističkih zajednica.

 

The sojourn tax is the income of tourist associations.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

Eurostat

NN

SAD

tis.

tj.

Statistički ured Europske unije

Narodne novine

Sjedinjene Američke Države

tisuća

to jest

 

EU

Eurostat

NN

'000

European Union

Statistical Office of the European Communities

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Assistant Professor Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Ivana Brozović i Marijana Kožul

Prepared by: Ivana Brozović and Marijana Kožul

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 45 primjeraka

45 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.